commentator

แปลว่า


n ผู้ประกาศข่าว
ความหมายเหมือนกับ: newscaster
n ผู้ทบทวน
ความหมายเหมือนกับ: analyst , inspector
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้พิจารณาใหม่