ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

newscaster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *newscaster*, -newscaster-

newscaster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
newscaster (n.) ผู้อ่านข่าว (ทางโทรทัศน์และวิทยุ) See also: คนอ่านข่าว, ผู้ประกาศข่าว Syn. news-reader
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'As we now know, the phenomenon resulted from the use of... ' '... not something I ever expected as a newscaster to have to say on air.เธกเธญเธ‡เน„เธกเนˆเน€เธซเน‡เธ™เธญเธฐเน„เธฃเน€เธฅเธข เนเธฅเน‰เธงเธ—เธฑเธ™เนƒเธ”เธเน‡เธกเธตเน€เธชเธตเธขเธ‡เธซเน‰เธฒเธงเน† เธ”เธฑเธ‡เธ‚เธถเน‰เธ™
You kill your first newscaster on live TV, you can pick out anything you want.คุณฆ่าผู้ประกาศข่าวคนแรกตอนออกอากาศสด คุณสามารถเอาทุกอย่างที่คุณต้องการออกไป
We'll bring you the story behind the plot in the following segment.{corneridk better word for next feature in a news show} a newscaster at TV Touto. {pun on tokyo i recommend TOKIO or something}{sign:เราขอนำเสนอเรื่องราวของข่าวนี้ในช่วงต่อไปค่ะ รายแรกคือ ซาวาดะ เอริ ผู้ประกาศข่าวของช่องทีวีโทโตะ
Newscaster over TV:เกิดระเบิดขึ้นอีก 2 แห่ง
I don't know how important people like presidents or newscasters or mob bosses do it.ผมไม่รู้ว่าคนสำคัญอย่าง ปธน. คนอ่านข่าว หรือหัวหน้าแก๊งค์ทำยังไง
Newscaster: In other news, Rosewood detective darren wildenข่าวต่อไป นักสืบดาร์เรน วิลเด้น
NEWSCASTER:... instead opting to use military personnel, which for this reporter only adds to the mystery....แทนที่ โดยเลือกที่จะใช้ บุคลากรทางทหาร ซึ่งสำหรับการรายงานนี้ เป็นการเพิ่มความลึกลับ
NEWSCASTER:... derailment, the largest such accident in Ohio's history....การตกราง เป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ โอไฮโอ
NEWSCASTER:เขตปกครอง จะถูกอพยพเคลื่อนย้าย
I can do an old-timey newscaster, like, "Hey there, son,เสียงผู้ประกาศข่าว Old-Timey แบบว่า "เฮ้ว่าไงลูกพ่อ
Somebody murdered Ms. Bean, and someone's gonna find out, and I want to be a network newscaster.มีคนฆ่ามิสบีน และจะมีคนรู้เรื่องนี้ และฉันอยากเป็นผู้ประกาศข่าวทีวี

newscaster ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニュースキャスター[, nyu-sukyasuta-] (n) newscaster
キャスター[, kyasuta-] (n) (1) caster; (2) (abbr) (See ニュースキャスター) newscaster; news anchor; anchorman; anchorwoman; (P)

newscaster ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้อ่านข่าว[n. exp.] (phū ān khāo) EN: announcer ; broadcaster ; newscaster ; newsreader FR: annonceur [m] (Québ.)
ผู้ประกาศข่าว[n. exp.] (phū prakāt ) EN: newsreader ; newscaster ; news anchor ; anchor FR: présentateur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า newscaster
Back to top