be

แปลว่า


aux อยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็น , คือ
prep ใกล้
คำที่เกี่ยวข้อง: แสดงตำแหน่ง

ตัวอย่างประโยค


I'll be glad to show you. ฉันจะดีใจที่ได้แสดงให้คุณเห็น
I will certainly be there. ฉันจะไปที่นั่นแน่นอน
We will be there for dinner. พวกเราจะไปที่นั่นเพื่อทานอาหารค่ำ
He's not by my side as he used to be. เขาไม่ได้อยู่เคียงข้างฉันอย่างที่เคยเป็น
Don't be afraid of anything. อย่ากลัวสิ่งใด

คำที่มี "be" ในคำ


be- prf ตลอด

be able to aux สามารถ
ความหมายเหมือนกับ: can
คำตรงข้าม: be unable to

be accustomed to vi เคย
ความหมายเหมือนกับ: be used to
คำตรงข้าม: be unaccustomed to

beach n ชายหาด
ความหมายเหมือนกับ: shore , coast

beach vt ลากมาเกยหาด

beach ball n ลูกบอลชายหาด

beach buggy n รถชายหาด
ความหมายเหมือนกับ: dune buggy

beachcomber n คนเก็บของตามชายหาด

beachhead n การใช้กำลังยึดชายหาด (ทางทหาร)
ความหมายเหมือนกับ: bridgehead

beachwear n ชุดชายหาด
ความหมายเหมือนกับ: sundress

beacon n ไฟเตือนภัย
ความหมายเหมือนกับ: flare

beacon n ไฟนำทางในการเดินเรือ

bead n ลูกปัด

bead n หยดเหงื่อ
ความหมายเหมือนกับ: blob , droplet

bead vt ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกกลมๆ

beaded adj ตกแต่งด้วยลูกปัด

beading n ขอบหรือริมของวัตถุที่ประดับด้วยลูกทรงกลม
ความหมายเหมือนกับ: astragal

beadle n ผู้นำพิธีในโบสถ์ของยิว

beady adj เหมือนลูกปัด

beagle n สุนัขพันธุ์เล็กขาสั้น ใช้ในการล่าสัตว์

beak n จงอยปากนก
ความหมายเหมือนกับ: bill

beaked adj ซึ่งมีจงอยปาก

beaker n ถ้วยที่ใช้ในห้องทดลอง

be-all and end-all prep ส่วนสำคัญที่สุด

beam n ลำแสง
ความหมายเหมือนกับ: ray

beam n คานรับน้ำหนัก

beam n รอยยิ้มกว้าง
ความหมายเหมือนกับ: smile

beam vt ยิ้มกว้าง
ความหมายเหมือนกับ: grin

beam vt แผ่รังสี
ความหมายเหมือนกับ: ray

beam vt ส่งสัญญาณวิทยุ

beamed adj ซึ่งมีลำแสง

beam-ends n ส่วนปลายของคานขวางเรือ

bean n ถั่ว

bean curd n เต้าหู้
ความหมายเหมือนกับ: Tofu

bean sprouts n ถั่วงอก

beanbag n ถุงผ้าสำหรับใส่ถั่วหรือสิ่งที่คล้ายถั่ว (ในการเล่นเกม)

beanie n หมวก (สวมพอดีศีรษะ)
ความหมายเหมือนกับ: skullcap

beanpole n ไม้ค้ำต้นถั่ว

beanstalk n ต้นถั่ว

bear garden n สถานที่มีแต่เสียงอึกทึกครึกโครม

bear hug n กอดแน่นๆ แสดงความรัก
ความหมายเหมือนกับ: cuddle

bear vt ทน
ความหมายเหมือนกับ: endure

bear vt ให้กำเนิด
ความหมายเหมือนกับ: born

bear vt จดจำไว้ใน่ใจ

bear vt พยุง

bear vt รับผิดชอบ
ความหมายเหมือนกับ: accept

bear vt ถือ
ความหมายเหมือนกับ: carry

bear vt ส่งผ่าน(ความคิด)
ความหมายเหมือนกับ: transmit

bear vt ประพฤติตัว
ความหมายเหมือนกับ: behave

bear vi มุ่งหน้าไปทางใดทางหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: veer , turn

bear n หมี

bear n ผู้เก็งกำไรหุ้น

bear n คนอารมณ์ร้าย

bearable adj ทนได้
ความหมายเหมือนกับ: tolerable

beard n เครา

beard n ขนใต้คางสัตว์

beard n ขนแหลมที่รวงข้าว

beard vt ต่อต้านอย่างกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: defy

bearer n ผู้ถือมา (เช่น ผู้ถือคบเพลิง)

bearer bond n พันธบัตรที่จ่ายให้ผู้ถือมาเท่านั้น

bearing n ทิศทางที่แน่นอน

bearing n ลักษณะบุคลิกประจำตัว
ความหมายเหมือนกับ: manner

bearish adj งุ่มง่าม
ความหมายเหมือนกับ: clumsy

bearskin n ขนและหนังหมี

beast n สัตว์
ความหมายเหมือนกับ: creature

beast n คนเลวทราม
ความหมายเหมือนกับ: fiend

beast of burden n สัตว์ที่ใช้บรรทุกสัมภาระ
ความหมายเหมือนกับ: bearer , donkey , laborer

beastly adj น่ารังเกียจ (คำล้าสมัย) (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: awful , horrid

beat n ใจเต้น
ความหมายเหมือนกับ: palpitation

beat vt ทำให้พ่ายแพ้
ความหมายเหมือนกับ: defeat
คำตรงข้าม: lose

beat vt ตี

beat vt (ชีพจร) เต้นเป็นจังหวะ

beat vt ตีไข่

beat vt มาถึงหรือทำบางสิ่งเร็วกว่า

beat vt หลีกเลี่ยงการล่าช้า

beat vt กระพือปีก

beat n จังหวะ

beat n เสียง (ตีกลอง)

beat n การลาดตระเวน

beat adj เหนื่อยมาก
ความหมายเหมือนกับ: exhausted

beaten adj ถูกโจมตี

beaten adj หมดเรี่ยวแรง
ความหมายเหมือนกับ: exhausted

beaten adj (อาหาร) ที่บดแล้ว

beaten-up adj เก่าและพัง

beatific adj ซึ่งปิติยินดี
ความหมายเหมือนกับ: blissful

beatify vt ทำให้เกิดความสุข

beating n การตีซ้ำๆ

beating n ความพ่ายแพ้
ความหมายเหมือนกับ: failure
คำตรงข้าม: triumph

beatitude n ความสุขอย่างยิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: blessedness , happiness

beatnik n คนหนุ่มสาวยุค1950-1960ที่ทำตัวต่างจากคนส่วนมากในสังคม

beat-up adj เก่าและพัง

beau n แฟน (ผู้ชาย)
ความหมายเหมือนกับ: boyfriend
คำตรงข้าม: girlfriend

beau monde n สังคมชั้นสูง
ความหมายเหมือนกับ: high society
คำตรงข้าม: lower class

beaut n สิ่งที่โดดเด่น (คำสแลง)

beauteous adj ที่สวยงาม
ความหมายเหมือนกับ: beautiful
คำตรงข้าม: ugly

beautician n ช่างเสริมสวย
ความหมายเหมือนกับ: make-up artist

beautification n การเสริมสวย

beautiful adj สวยงาม
ความหมายเหมือนกับ: gorgeous
คำตรงข้าม: ugly

beautiful adj ดีมาก
ความหมายเหมือนกับ: excellent

beautiful people n คนสังคมชั้นสูง
ความหมายเหมือนกับ: beau monde

beautifully adv อย่างสวยงาม
ความหมายเหมือนกับ: gorgeously
คำตรงข้าม: uglily

beautifully adv อย่างดี
ความหมายเหมือนกับ: excellently

beautify vt ตกแต่ง
ความหมายเหมือนกับ: decorate

beauty n ความสวยงาม
ความหมายเหมือนกับ: attractiveness , charm

beauty n สิ่งที่ดีเด่นกว่าสิ่งอื่น

beauty n หญิงงาม
ความหมายเหมือนกับ: belle

beauty n คุณสมบัติที่ดีที่สุด

beauty mark n สถานที่สวยงามซึ่งมีคนไปเที่ยวบ่อยๆ
ความหมายเหมือนกับ: beauty spot

beauty parlour n ร้านเสริมสวย
ความหมายเหมือนกับ: beauty salon

beauty queen n นางงาม
ความหมายเหมือนกับ: Miss World

beauty shop n ร้านเสริมสวย
ความหมายเหมือนกับ: beauty salon

beauty spot n สถานที่สวยงามซึ่งมีคนไปเที่ยวบ่อยๆ
ความหมายเหมือนกับ: beauty mark

beaux n คำนามพหูพจน์ของ beau

beaver n สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคล้ายนาก

bebop n เพลงแจ๊สประเภทหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: bop

becalmed adj (เรือที่มีใบเรือ) แล่นไม่ได้เพราะไม่มีลม

because conj เพราะว่า
ความหมายเหมือนกับ: since

because of conj เนื่องจาก
ความหมายเหมือนกับ: since

beck n ลำธาร
ความหมายเหมือนกับ: stream

beckon vt ส่งสัญญาณเรียกโดยการใช้มือหรือศีรษะ
ความหมายเหมือนกับ: summon

beckon vt ทำให้สนใจ

become vi กลายเป็น
ความหมายเหมือนกับ: come to be

become vt ดูสวยงาม

become vt เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: suit

becoming adj เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: Appropriate , suitable

bed n เตียงนอน
ความหมายเหมือนกับ: divan , cot

bed n การนอนหลับ

bed n การมีเพศสัมพันธ์

bed n แปลงหรือร่อง (ปลูกผัก / ต้นไม้)

bed n พื้นดินก้นทะเล แม้น้ำหรือทะเลสาบ

bed n พื้นที่ใต้ทะเลที่มีหอยฝังตัวอยู่

bed n ฐานของถนนหรือรางรถไฟ

bed n ชั้นหิน

bed vt ฝังลงไป

bed vt มีเพศสัมพันธ ์(คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: sleep with

bed vt ทำให้เป็นชั้น

bed and breakfast n ห้องพักพร้อมบริการอาหาร

bedbug n ตัวเรือด
ความหมายเหมือนกับ: chinch , parasite

bedchamber n ห้องนอน
ความหมายเหมือนกับ: bedroom

bedclothes n ผ้าปูที่นอนหรือผ้าคลุมเตียง
ความหมายเหมือนกับ: bedcovers

bedcovers n ผ้าคลุมเตียง

bedeck vt ประดับประดา
ความหมายเหมือนกับ: decorate

bedevil vt ทำให้เป็นปัญหามากและยาวนาน

bedfellow n คนหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ

bedhead n หัวเตียง

bedlam n ภาพโกลาหลอลหม่าน
ความหมายเหมือนกับ: chaos

bedpan n หม้อนอนสำหรับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะบนเตียง

bedpost n เสาเตียง

bedraggled adj ซึ่งทำให้เปรอะเปื้อนและเปียก

bedridden adj ล้มหมอนนอนเสื่อ
ความหมายเหมือนกับ: confined

bedrock n หินแข็งชั้นล่างที่อยู่ใต้ชั้นดินและทราย

bedroom n ห้องนอน
ความหมายเหมือนกับ: bedchamber

bedside n พื้นที่ข้างเตียง

bedsit n ห้องที่ให้เช่าและพักอาศัย
ความหมายเหมือนกับ: bedsitter , bed sitting room

bedsitter n ห้องที่ให้เช่าและพักอาศัย

bedsore n แผลกดทับ

bedspread n ผ้าคลุมเตียง
ความหมายเหมือนกับ: bedcover , spread

bedstead n โครงไม้หรือเหล็กของเตียงแบบเก่า

bedtime n เวลาเข้านอน

bed-wetting n ปัญหาปัสสาวะรดที่นอน (มักเป็นในเด็กขณะนอนหลับ)

bee n ผึ้ง
ความหมายเหมือนกับ: bumblebee

bee n การรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน

beef n เนื้อวัว

beef vi บ่น (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: complaint

beef n การบ่น
ความหมายเหมือนกับ: complaint
คำตรงข้าม: compliment

beef n กำลังกล้ามเนื้อ

beefburger n แฮมเบอร์เกอร์ชนิดหนึ่ง

beefcake n ชายที่มีกล้ามใหญ่

beefier adj อ้วนมาก (ขั้นกว่าของ beefy)

beefiest adj อ้วนมาก (ขั้นสูงสุดของ beefy)

beefily adv อย่างอ้วนมาก

beefsteak n สเต็กประเภทหนึ่ง

beefy adj อ้วนมาก

beehive n รังผึ้ง
ความหมายเหมือนกับ: hive

bee-keeper n คนเลี้ยงผึ้ง

beeline n ทางตรง

been vi เป็น
ความหมายเหมือนกับ: be

beep n เสียงเตือนแหลมสั้น

beep vt ทำเสียงเตือนแหลมสั้น

beep vt เรียกโดยใช้วิทยุติดตามตัว

beeper n เครื่องวิทยุติดตามตัว
ความหมายเหมือนกับ: bleeper , pager

beer n เบียร์

beery adj กลิ่นเบียร์

beeswax n ขี้ผึ้ง

beeswax vt ทาด้วยขี้ผึ้ง

beet n พืชชนิดหนึ่งคล้ายหัวผักกาด

beetle n แมลงปีกแข็ง เช่น ตัวด้วง

beetle vi ไปหรือมาอย่างรีบร้อน

beetle n สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายค้อน

beetle vi ยื่นออกมา
ความหมายเหมือนกับ: jut

beetle adj ที่ยื่นออกมา

beetroot n หัวบีตรูตใช้เป็นอาหารสัตว์
ความหมายเหมือนกับ: beet

befall vt เกิดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: happen

befit vt เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: become

before prep ก่อน
ความหมายเหมือนกับ: previous to
คำตรงข้าม: after

before conj ก่อนหน้านี้เมื่อ
ความหมายเหมือนกับ: sooner than
คำตรงข้าม: after

before conj เร็วกว่า

before adv ก่อนหน้านี้

before prep อยู่หน้า

before adv อยู่ข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: in front of
คำตรงข้าม: behind

beforehand adv ก่อนเวลา
ความหมายเหมือนกับ: before
คำตรงข้าม: after

befriend vt ผูกมิตร

befuddled adj สับสน

beg vt ขอทาน
ความหมายเหมือนกับ: panhandle

beg vi ขอความกรุณา

beg vt ขอร้อง

beg vt หลบหลีก

beg vi ขอทาน
ความหมายเหมือนกับ: panhandle

began vi กริยาช่องที่ 2 ของ begin
ความหมายเหมือนกับ: start

beget vt ก่อให้เกิด
ความหมายเหมือนกับ: create

begot adj ซึ่งก่อให้เกิด

beggar n คนขอทาน
ความหมายเหมือนกับ: cadger , panhandler

beggar n คนจน
ความหมายเหมือนกับ: down-and-out
คำตรงข้าม: millionaire

beggar vt ทำให้ยากจนลง

beggarly adj ไม่เคยพอ

begin vi เริ่ม
ความหมายเหมือนกับ: start
คำตรงข้าม: finish

begin vi ขึ้นต้น

begin vi เกิดขึ้น

beginner n ผู้ที่เพิ่งจะเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: amateur
คำตรงข้าม: expert

beginning n เริ่มแรก
ความหมายเหมือนกับ: start
คำตรงข้าม: end

beginning n จุดเริ่มต้น

begone int คำร้องบอกให้ไปให้พ้นทันที

begonia n ต้นไม้มีดอกหลากหลายสี ปลูกในร่ม

begot vt ก่อให้เกิด (กริยาช่องที่ 2 ของ beget)

begotten vt ก่อให้เกิด (กริยาช่องที่ 3 ของ beget)

begrudge vt อิจฉาในสิ่งที่คนอื่นมี
ความหมายเหมือนกับ: envy

begrudgely adv อย่างอิจฉาในสิ่งที่คนอื่นมี

beguile vt ล่อลวง
ความหมายเหมือนกับ: cheat , trick

beguilement n การหลอกล่อ
ความหมายเหมือนกับ: cheat

beguiling adj ซึ่งตบตาหรือล่อลวง

begum n คำเรียกอย่างให้เกียรติหญิงมุสลิมสูงศักดิ์หรือแต่งงานแล้ว

begun vi กริยาช่องที่ 3 ของ begin

behalf n ในนามของ

behave vi ประพฤติตัว
ความหมายเหมือนกับ: act , perform

behavior n พฤติกรรม
ความหมายเหมือนกับ: conduct , manners , behaviour

behavioral adj เกี่ยวกับพฤติกรรม
ความหมายเหมือนกับ: behavioural

behaviorism n ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ (ทางจิตวิทยา)

behaviour n พฤติกรรม
ความหมายเหมือนกับ: conduct , manners , behavior

behavioural adj เกี่ยวกับพฤติกรรม
ความหมายเหมือนกับ: behavioral

behaviourism n ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ (ทางจิตวิทยา)

behead vt ประหารโดยการตัดคอ
ความหมายเหมือนกับ: decapitate

beheld vi มอง (กริยาช่องที่ 2 ของ behold)

behind prep ข้างหลัง
ความหมายเหมือนกับ: after
คำตรงข้าม: in front of

behind prep ล้าหลังกว่า

behind adv ที่ค้างชำระเงิน

behind adv เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว

behind adv ที่เหลืออยู่

behind prep ซ่อนเร้นอยู่ภายใน

behind adv ช้า (ใช้กับนาฬิกา)

behind prep สนับสนุน

behindhand adj ชักช้า
ความหมายเหมือนกับ: behind

behindhand adj ค้างชำระเงิน

behold vt เห็น
ความหมายเหมือนกับ: notice , see

behold vi ฟังหรือดู

beholden adj เป็นหนี้บุญคุณ

beholder n ผู้มองเห็น

behoove vt เป็นสิ่งจำเป็นต่อ

behove vt เป็นสิ่งจำเป็นต่อ

beige n สีเนื้อ

Beijing n ปักกิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: Peking

being n การมีอยู่
ความหมายเหมือนกับ: existence

being n ธรรมชาติ

being n การมีชีวิตอยู่

being n คน

bejeweled adj ประดับด้วยเครื่องเพชรหรือสวมเพชร

bejewelled adj ประดับด้วยเครื่องเพชรหรือสวมเพชร

bel n หน่วยวัดเสียง

belabor vt พูดมากหรือตอกย้ำเกิน

belabour vt พูดมากหรือตอกย้ำเกิน

belated adj ล่าช้า
ความหมายเหมือนกับ: delayed , tardy

belay vt มัดไว้กับบางสิ่ง

belch vi เรอ
ความหมายเหมือนกับ: burp

beleaguered adj ซึ่งเต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบาก

belfry n หอระฆัง

Belgium n เบลเยียม

Belgium n ประเทศเบลเยียม

belie vt ทำให้เชื่อหรือเข้าใจผิด

belief n ความเชื่อ
ความหมายเหมือนกับ: trust , faith
คำตรงข้าม: doubt

belief n ความมั่นใจ
ความหมายเหมือนกับ: confidence

belief n ความคิดเห็น

believable adj ที่น่าเชื่อถือ
ความหมายเหมือนกับ: plausible
คำตรงข้าม: unbelievable

believe vt เชื่อ
ความหมายเหมือนกับ: accept
คำตรงข้าม: doubt

believe vt เชื่อว่าพูดจริง
คำตรงข้าม: disbelieve

believe vt เชื่อถือ

believe vi ศรัทธา

believer n ผู้ที่เชื่อถือ
ความหมายเหมือนกับ: follower , supporter
คำตรงข้าม: opponent

belike adv บางที
ความหมายเหมือนกับ: probably , perhaps

belittle vt ดูถูก

bell n ระฆัง
ความหมายเหมือนกับ: alarm

bell n ของที่มีลักษณะคล้ายระฆัง

bell n กริ่งสัญญาณ

bell vt ทำให้กว้างออกจนมีรูปร่างคล้ายระฆัง

bell n เสียงร้องหรือเสียงหอนของสุนัขล่าเนื้อ

bell vi ร้องหรือหอน

belladonna n ต้นไม้มีพิษ

bell-bottoms n กางเกงขาบาน

bellboy n พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
ความหมายเหมือนกับ: bellhop

belle n คนสวยที่สุดในที่นั้น

belles-letters n วรรณคดี

bellicose adj พร้อมที่จะต่อสู้
ความหมายเหมือนกับ: belligerent
คำตรงข้าม: pacific

belligerent adj เป็นปฏิปักษ์
ความหมายเหมือนกับ: bellicose
คำตรงข้าม: pacific

bellow vi ส่งเสียงคำรามคล้ายวัวกระทิง

bellow vt แผดเสียง
ความหมายเหมือนกับ: howl , yell
คำตรงข้าม: whisper

bellow n เสียงคำราม
ความหมายเหมือนกับ: howl , yell
คำตรงข้าม: whisper

bellows n เครื่องสูบลม

bell-ringer n คนสั่นระฆังโบสถ์
ความหมายเหมือนกับ: ringer

belly n ช่องท้อง
ความหมายเหมือนกับ: abdomen

belly n ท้อง (ของคนหรือสัตว์)
ความหมายเหมือนกับ: stomach

belly vi ทำให้โป่ง
ความหมายเหมือนกับ: bulge

belly vt ทำให้โป่ง

belly n ส่วนโป่ง

belly n ความปรารถนาที่จะมีหรือทำบางสิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: desire

belly n ความอยากอาหาร

bellyache n อาการปวดท้อง

bellyflop n กระโดดน้ำแบบเอาด้านหน้าลง

bellyful n ปริมาณอาหารที่คนคนหนึ่งสามารถกินได้

belong vi เป็นของ

belong vi เป็นส่วนหนึ่งของ

belongings n สมบัติส่วนตัว
ความหมายเหมือนกับ: possession

beloved adj เป็นที่รัก

beloved n ที่รัก
ความหมายเหมือนกับ: dear

below adv อยู่ตอนใต้

below adv อยู่ข้างล่าง
ความหมายเหมือนกับ: beneath , under
คำตรงข้าม: atop

belt n เข็มขัด

belt n สายพาน

belt n สายรัดที่นั่ง

belt vt คาดเข็มขัด
ความหมายเหมือนกับ: fasten

belt vt ฟาด (ไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: slap , thump

belt n สายคาดแสดงตำแหน่ง

belted adj ซึ่งคาดเข็มขัด

beltway n ถนนวงแหวน

bemoan vt ร้องคร่ำครวญ
ความหมายเหมือนกับ: bewail , cry

bemused adj ซึ่งสับสน

bench n ม้านั่ง
ความหมายเหมือนกับ: seat

bench n ที่นั่งสำหรับนักกีฬาตัวสำรอง

bench n โต๊ะทำงาน

bench n บัลลังก์ของตุลาการ

bench n แนวหินที่นูนขึ้น

bench n ยกพื้นที่ให้สัตว์ยืนเพื่อทำการแสดง

bench n ผู้พิพากษา
ความหมายเหมือนกับ: judge

benchmark n เกณฑ์มาตรฐาน

bend vi โค้ง

bend vt หันเห

bend vt ทำให้โค้ง
ความหมายเหมือนกับ: curve
คำตรงข้าม: straighten

bend n ทางโค้ง
ความหมายเหมือนกับ: curve

bend vt ยืดหยุ่น (ต่อกฎข้อบังคับ)

bend vt มีสมาธิต่องานที่ทำ
ความหมายเหมือนกับ: concentrate

bend vt ทำให้ยอม

bender n ช่วงของการดื่มอัลกอฮอล์หรือกินยามาก

beneath adv อยู่ข้างล่าง
ความหมายเหมือนกับ: below
คำตรงข้าม: atop

beneath prep ข้างล่าง
ความหมายเหมือนกับ: below , under

benediction n การขอพรในตอนท้ายพิธีสวด
ความหมายเหมือนกับ: blessing

benediction n พิธีอวยพร

benefactor n ผู้ที่สนับสนุนทางการเงิน
ความหมายเหมือนกับ: patron , sponsor

benefice n ตำแหน่งพระสอนศาสนา

beneficent adj ซึ่งเป็นประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: generous

beneficial adj เป็นประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: advantageous , useful
คำตรงข้าม: unbeneficial , useless

beneficiary n ผู้ได้รับประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: recipient , inheritor

benefit n ผลประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: advantage

benefit n เงินสงเคราะห์

benefit vt มีประโยชน์ต่อ

benefit vi ได้รับประโยชน์

benefit n เงินที่ได้จากประกันชีวิต

benefit n การแสดงเพื่อการกุศล

benevolence n ความเมตตากรุณา
ความหมายเหมือนกับ: generosity
คำตรงข้าม: stinginess

benevolent adj กุศล
ความหมายเหมือนกับ: generous , charitable
คำตรงข้าม: uncharitable

Bengal n แคว้นเบงกอลในประเทศอินเดีย

Bengali n ผู้มาจากประเทศบังคลาเทศ

benighted adj ซึ่งปราศจากความเข้าใจ

benign n เนื้องอก (ไม่อันตราย)

bent adj คดงอ
ความหมายเหมือนกับ: curved , hunched

bent adj แน่วแน่

bent adj โกงกิน

bent n ทักษะ
ความหมายเหมือนกับ: talent , skill

bent n (พืช) หญ้าอ้อ

bentwood n ไม้สำหรับทำเครื่องเรือน

benzene n น้ำมันเบนซิน

benzine n น้ำมันเบนซิน

bequeath vt ยกมรดกให้
ความหมายเหมือนกับ: will , leave

bequest n เงินหรือทรัพย์สินที่เป็นมรดก

berate vt ตำหนิหรือด่าว่า

bereave vt ทำให้สูญเสีย

bereaved adj ซึ่งสูญเสียญาติหรือเพื่อสนิท

bereavement n การสูญเสียญาติหรือเพื่อสนิท

beret n หมวกกลม

berk n คนโง่

Bermuda shorts n กางเกงขาสั้นเหนือเข่า
ความหมายเหมือนกับ: Bermudas

berry n ผลเบอร์รี่

berserk adj โกรธมาก

berth n ที่นอนในเรือหรือรถไฟ
ความหมายเหมือนกับ: bunk , bed

beseech vt ขอความกรุณา
ความหมายเหมือนกับ: beg , ask

beseeching adj ซึ่งอ้อนวอน

beside prep อยู่ข้าง
ความหมายเหมือนกับ: next to

beside prep เทียบกับ

beside prep นอกเหนือไปจาก
ความหมายเหมือนกับ: in addition

besides adv นอกจากนี้

besides adv นอกจากนี้...แล้วยังมี

besiege vt โอบล้อมด้วยศัตรู
ความหมายเหมือนกับ: beleaguer

besiege vt รุมล้อม

besmirch vt ทำลายความคิดเห็น
ความหมายเหมือนกับ: sully

besotted adj ซึ่งหลงใหล

besought vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ beseech

bespectacled adj ซึ่งสวมแว่นตา

bespoke adj ซึ่งทำตามความต้องการลูกค้า

best adj ดีที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: finest
คำตรงข้าม: worst

best adv เหมาะสมที่สุด

best n สิ่งที่ดีที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: finest

best vt เอาชนะ
ความหมายเหมือนกับ: defeat , beat
คำตรงข้าม: lose

best n บุคคลที่ดีที่สุด

bestial adj โหดร้ายและน่าขยะแขยง

bestiality n การสมสู่ระหว่างมนุษย์และสัตว์

bestir vt กระตุ้นให้ทำ
ความหมายเหมือนกับ: rouse

bestow vt ให้
ความหมายเหมือนกับ: confer , donate

bestride vt นั่งหรือยืนคร่อม
ความหมายเหมือนกับ: straddle

best-seller n หนังสือหรือสิ่งที่ขายดี

bet n การพนัน
ความหมายเหมือนกับ: wager , gamble

bet n เงินพนัน

bet n การเดา

bet vi พนัน
ความหมายเหมือนกับ: wager , gamble

bet vt พนัน
ความหมายเหมือนกับ: wager , gamble

beta n อักษรตัวที่ 2 ของภาษากรีก (ตัวย่อคือ b)

betel n ใบพลู

betide vt เกิดขึ้น

betoken vt เป็นสัญญาณของบางสิ่ง

betray vt ทรยศ

betray vt แพร่งพราย (ความลับ)
ความหมายเหมือนกับ: disclose

betray vt ทำให้ผิดหวัง

betray vt แสดงให้รู้

betray vt หลอกลวง
ความหมายเหมือนกับ: deceive

betrayal n ซึ่งทรยศ
ความหมายเหมือนกับ: disloyalty

betroth vt หมั้น
ความหมายเหมือนกับ: engage

betrothal n การหมั้นหมาย
ความหมายเหมือนกับ: engagement

betrothed adj ซึ่งหมั้นหมาย
ความหมายเหมือนกับ: engaged

better adj ดีกว่า
ความหมายเหมือนกับ: finer

better adj ดีขึ้น (สภาพร่างกาย)
ความหมายเหมือนกับ: well

better adj ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

better adv มาตรฐานหรือคุณภาพที่ดีกว่า

better n เรื่องราวที่ค่อนข้างดี (เงื่อนไข, การกระทำ)

better adv เป็นที่ชอบหรือพึงพอใจมากกว่า

better vt ปรับปรุง
ความหมายเหมือนกับ: improve

better vt พัฒนาตัวเอง

better n ผู้ที่เหนือกว่า

betterment n การปรับปรุง
ความหมายเหมือนกับ: improvement

betting adj การพนัน

between prep อยู่ระหว่างสิ่งสองสิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: in the middle of

between prep สิ่งที่รวมกัน

between prep เปรียบเทียบระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง

between prep กำหนดตัวเลือกระหว่างสิ่งสองสิ่ง

between adv ในระหว่างนั้น

betwixt prep ระหว่าง

betwixt adv ระหว่าง

bevel n มุมเอียง
ความหมายเหมือนกับ: tilt

bevel adj เอียงลาด

bevel vt ทำให้เป็นมุมเอียง
ความหมายเหมือนกับ: slope

beveled adj ซึ่งมีผิวหรือขอบเอียง

bevelled adj ซึ่งมีผิวหรือขอบเอียง

beverage n เครื่องดื่ม
ความหมายเหมือนกับ: refreshment , drink

bevy n กลุ่มคนกลุ่มใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: flock , group

bevy n ฝูงนก

bewail vt เศร้าโศกเสียใจ
ความหมายเหมือนกับ: grieve , lament , mourn

beware vt ระวัง
ความหมายเหมือนกับ: look out , watch out

bewilder vt งุนงง
ความหมายเหมือนกับ: baffle , confuse , perplex
คำตรงข้าม: enlighten

bewildered adj งุนงงอย่างที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: perplexed

bewildering adj ทำให้สับสนงุนงง

bewilderment n ความฉงนสนเท่ห์
ความหมายเหมือนกับ: perplexity

bewitch vt ทำให้หลงเสน่ห์
ความหมายเหมือนกับ: enchant , fasinate

bewitching adj จับใจ
ความหมายเหมือนกับ: beguiling , enchanting

beyond adv ที่อยู่ไกลออกไป
ความหมายเหมือนกับ: further

beyond prep ที่เหนือกว่า (แสดงถึงขอบเขต, ข้อจำกัด)

beyond prep อยู่ทางนั้น

beyond n ที่ที่อยู่ไกล

beyond prep นอกจาก (มักใช้ในประโยคปฏิเสธหรือคำถาม)
ความหมายเหมือนกับ: apart from
คำตรงข้าม: including

beyond prep ช้ากว่า (แสดงถึงเวลา)

bezel n หนามเตย
ความหมายเหมือนกับ: bevel

be about to idm พร้อมที่จะ

be about phrv อยู่ใกล้ๆ
ความหมายเหมือนกับ: be around

be about phrv เยี่ยมเยียน
ความหมายเหมือนกับ: get about

be about phrv เกี่ยวข้องกับ
ความหมายเหมือนกับ: go about

be about phrv ทำ
ความหมายเหมือนกับ: send about

be above phrv อยู่สูงกว่า
ความหมายเหมือนกับ: be over

be above phrv มีมากกว่า
ความหมายเหมือนกับ: be over

be above phrv มีตำแหน่งสูงกว่า

be above phrv มีมาตรฐานสูงกว่า

be above oneself idm ตื่นเต้น

be abreast of phrv รักษาระดับ
ความหมายเหมือนกับ: keep abreast of

be abreast of phrv รู้ทะลุปรุโปร่ง
ความหมายเหมือนกับ: keep abreast of

be acquainted with phrv คุ้นเคยกับ

be after phrv ช้ากว่า

be after phrv ไล่ตาม

be after phrv ต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: go after

be after phrv ดุด่า
ความหมายเหมือนกับ: go on at

be against phrv ทำผิดต่อ
ความหมายเหมือนกับ: go against

be ahead phrv นำหน้า
ความหมายเหมือนกับ: move ahead

be ahead phrv ล่วงหน้า
ความหมายเหมือนกับ: move ahead

be ahead of phrv อยู่ข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: keep ahead of

be ahead of phrv ล้ำหน้า
ความหมายเหมือนกับ: keep ahead of

be all beat up idm เหนื่อยมาก

be all in phrv เหนื่อยมาก (คำไม่เป็นทางการ)

be all over phrv แพร่ออกไป

be all over phrv ต้อนรับอย่างอบอุ่น

be all over phrv ทำให้แพ้

be all over and done with idm เสร็จสมบูรณ์
ความหมายเหมือนกับ: fininish with

be all over the place idm กระจัดกระจาย

be all up with someone idm หมดหวังสำหรับ (คำไม่เป็นทางการ)

be along phrv มาถึง
ความหมายเหมือนกับ: come around

be amiss phrv ผิดปกติ
ความหมายเหมือนกับ: come amss , go amiss

be around phrv อยู่ใกล้ๆ
ความหมายเหมือนกับ: be about

be around phrv เกี่ยวข้องกับ
ความหมายเหมือนกับ: be about

be at phrv มุ่งหมายที่จะ
ความหมายเหมือนกับ: drive at , get at

be at phrv ดุด่า
ความหมายเหมือนกับ: go on at

be at phrv ทำกิจกรรม
ความหมายเหมือนกับ: keep at

be at phrv เป็นที่นิยม (คำไม่เป็นทางการ)

be at phrv แตะต้อง
ความหมายเหมือนกับ: meddle with

be at phrv โจมตี

be at a dead end idm หมดหวัง
ความหมายเหมือนกับ: bring to , come to

be at a loss idm พูดไม่ออก

be at an end idm หมด
ความหมายเหมือนกับ: bring to , put to

be at attention idm แถวตรง (ทางทหาร)
ความหมายเหมือนกับ: stand at

be at ease idm ยืนพัก (ทางทหาร)
ความหมายเหมือนกับ: stand at , stand easy

be at ease idm รู้สึกสบาย

be at home idm อยู่บ้าน

be at it idm ประพฤติผิด

be at loggerheads idm โต้แย้งกันอย่างแรง

be at odds idm ไม่เห็นด้วย

be at one idm เป็นหนึ่งเดียว

be at pains to do something idm มีปัญหาหนัก

be attached to phrv รัก

be attached to phrv เข้าร่วม (กลุ่ม, กองทหาร)

be away phrv เก็บในที่เก็บ

be away phrv ออกจาก

be away phrv ขาด
ความหมายเหมือนกับ: keep away

be back phrv กลับ
ความหมายเหมือนกับ: go back

be back phrv กลับมานิยมอีก
ความหมายเหมือนกับ: put back

be back phrv กลับมาอยู่ที่

be badly off for idm มีเงินไม่เพียงพอ

be becoming idm เหมาะกับ
ความหมายเหมือนกับ: be appropriate

be before phrv มาก่อน
ความหมายเหมือนกับ: come before

be before phrv ปรากฏตัวต่อหน้า (ศาล)
ความหมายเหมือนกับ: come before

be behind bars idm จำคุก

be behind the times idm ล้าสมัย

be behind phrv ตามมาข้างหลัง
ความหมายเหมือนกับ: lag behind

be behind phrv สาย
ความหมายเหมือนกับ: be behindhand , get behind

be behind phrv เรียนรู้ช้า

be behind phrv วางไว้ด้านหลัง
ความหมายเหมือนกับ: keep behind , place behind , put behind

be behind phrv ให้เหตุผลสำหรับ (บางสิ่ง)
ความหมายเหมือนกับ: lie behind

be behind phrv ล้าหลังกว่า
ความหมายเหมือนกับ: fall behind

be behindhand phrv สาย
ความหมายเหมือนกับ: be behind

be below phrv อยู่ชั้นล่าง
ความหมายเหมือนกับ: go below , send below , take below

be below phrv อยู่ชั้นล่างของเรือ
ความหมายเหมือนกับ: go below , send below , take below

be below phrv (จำนวน) น้อยกว่า
ความหมายเหมือนกับ: drop below

be below phrv ต่ำกว่ามาตรฐาน
ความหมายเหมือนกับ: fall below , get below

be below phrv มีตำแหน่งต่ำกว่า

be beneath phrv อยู่ใต้
ความหมายเหมือนกับ: be under

be beneath phrv เสื่อมเสียเกียรติ

be beneath contempt idm (จิตใจ) ต่ำมาก

be bereft of phrv สูญเสีย

be beside oneself phrv ตื่นเต้นมาก (เพราะโกรธหรือมีความสุข)

be beside the point idm ไม่สำคัญ

be better off phrv ควรจะเลือก

be better off without phrv (สถานภาพหรือตำแหน่ง) แย่ลงกับ (การกระทำบางสิ่ง)

be between phrv อยู่ระหว่าง

be between ourselves idm เป็นความลับ

be between you and me idm เป็นความลับ

be between you, me, and the gatepost idm เป็นความลับ

be beyond phrv อยู่ไกลกว่า

be beyond phrv มากเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตหรือคาดหวังไว้
ความหมายเหมือนกับ: go beyond

be beyond phrv ยากเกินไปสำหรับ(บางคน)เข้าใจหรือทำได้

be beyond a joke idm เลิกเล่นสนุก
ความหมายเหมือนกับ: be past a joke

be beyond caring idm เลิกสนใจ
ความหมายเหมือนกับ: be past caring

be beyond endurance idm เกินกว่าจะทนได้
ความหมายเหมือนกับ: be past endurance , get beyond

be beyond question idm มีอยู่จริง

be beyond redemption idm ยากเกินกว่าจะแก้ไข
ความหมายเหมือนกับ: be past redemption

be borne away phrv ตื่นเต้นยินดี
ความหมายเหมือนกับ: carry away

be bound for somewhere idm แล่น

be bound to idm แน่ใจ

be by phrv อยู่ใกล้

be by phrv แวะเยี่ยม

be careful not to do something idm ระวังอย่างทำบางสิ่ง

be cast in the different mould idm มีบุคลิกภาพหรือลักษณะต่างกัน

be cast in the same mould idm มีบุคลิกภาพหรือลักษณะเหมือนกัน

be caught up in phrv ง่วนอยู่กับ

be cut out for phrv เหมาะสมสำหรับ

be cut out to be phrv เหมาะที่จะเป็น

be done for phrv จบแล้ว

be done for phrv ขาดเเล้ว (ผ้า)

be done for phrv เหนื่อยมาก

be done in phrv เหนื่อยมาก (คำไม่เป็นทางการ)

be done up phrv เหนื่อยมาก
ความหมายเหมือนกับ: tire out

be done with phrv ทำ (บางสิ่ง) เสร็จ
ความหมายเหมือนกับ: finish with

be down phrv ลงมาข้างล่าง

be down phrv ลดลง
ความหมายเหมือนกับ: go down

be down phrv จดบันทึก
ความหมายเหมือนกับ: write down

be down as phrv ได้รับการบันทึกว่าเป็นหรือทำบางสิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: put down as

be down for phrv เข้ามาเป็นอันดับที่ (การแข่งขัน)
ความหมายเหมือนกับ: enter for

be down for a count of idm ล้มลงขณะนับสิบ (การชกมวย)

be down in the dumps idm ไม่สุขสบาย

be down on phrv ตะคอกใส่
ความหมายเหมือนกับ: tell off

be down on phrv หาข้อผิดพลาดได้เร็ว

be down to phrv เหลือไว้เพียง (เงินหรือสิ่งอื่นเล็กน้อย)

be down with phrv ป่วยเป็นโรค
ความหมายเหมือนกับ: come down with , go down with

be dying for phrv กระหาย

be dying of phrv รู้สึก (บางอย่าง) อย่างมาก

be employed in phrv ใช้เวลาอยู่กับ
ความหมายเหมือนกับ: engage in

be engaged in phrv ยุ่งอยู่กับ

be equipped for phrv จำเป็นต้องมีสำหรับ

be flying high idm ได้รับตำแหน่งสำคัญ

be for phrv มีไว้เพื่อ

be for phrv ตั้งใจให้เป็นของขวัญสำหรับ

be for phrv สนับสนุน

be for it idm ได้รับการลงโทษ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: be in for

be for the high jump idm ได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง (คำไม่เป็นทางการ)

be from phrv มาจาก

be hard on phrv ปฏิบัติกับ (บางคน) อย่างหยาบคายมาก

be hard pressed idm ประสบความยุ่งยาก (เกี่ยวกับเวลา,เงิน,งาน ฯลฯ)
ความหมายเหมือนกับ: press for , push for

be hard up phrv ยากจน

be hard up for idm มีไม่เพียงพอ

be hell-bent on phrv พยายามให้ได้ (บางสิ่ง) มาอย่างไม่ย่อท้อหรือไม่หยุดหย่อน (คำไม่เป็นทางการ)

be hip to phrv มีความรู้ในเรื่อง (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: get hip to

be in a jam idm มีปัญหาร้ายแรง
ความหมายเหมือนกับ: be out of

be in abeyance idm ยังไม่ต้องใช้
ความหมายเหมือนกับ: go into

be in accord with idm เข้ากันได้ดีกับ
ความหมายเหมือนกับ: be in harmony with

be in at phrv อยู่จนสิ้นสุด (คำไม่เป็นทางการ)

be in at the death idm อยู่ด้วยหรือปรากฎตัวอยู่ด้วยขณะล่าสัตว์หรือฆ่าสัตว์
ความหมายเหมือนกับ: be in at the kill

be in at the death idm เป็นพยาน
ความหมายเหมือนกับ: be in at the kill

be in at the kill idm อยู่ด้วยหรือปรากฎตัวอยู่ด้วยขณะล่าสัตว์หรือฆ่าสัตว์
ความหมายเหมือนกับ: be in at the death

be in at the kill idm เป็นพยาน
ความหมายเหมือนกับ: be in at the death

be in bad odour with idm ไม่เป็นที่พึงพอใจของ

be in bad with idm เป็นศัตรูกับ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: get in with

be in cahoots with idm เป็นพรรคพวกของ

be in charge of idm จัดการ

be in collision with idm ชนหรือกระแทกเข้ากับ (เรือหรือรถ)
ความหมายเหมือนกับ: collide with

be in collusion with idm เห็นพ้องกันอย่างลับๆ กับ (เพื่อทำสิ่งผิด)

be in deep water over idm ยุ่งยากกับ

be in evidence idm ปรากฏตัวให้เห็นเด่นชัด

be in focus idm กระจ่างชัด
ความหมายเหมือนกับ: bring into , come into

be in for phrv คาดเดาได้

be in for phrv ลงชื่อเข้าแข่งขัน
ความหมายเหมือนกับ: enter for

be in for phrv สมัครงาน (ในตำแหน่ง)
ความหมายเหมือนกับ: pony up for , put in for

be in for it idm ได้รับการลงโทษ
ความหมายเหมือนกับ: be for

be in for trouble idm ได้รับการลงโทษ
ความหมายเหมือนกับ: be for

be in force idm มีอำนาจ

be in good odour with idm ไม่เป็นที่พึงพอใจของ

be in hand idm เริ่มต้น
ความหมายเหมือนกับ: have in , take in

be in harmony with idm เข้ากันได้ดีกับ

be in hot water idm มีปัญหา (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: get into

be in keeping with idm เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: be out of

be in league with idm เป็นพรรคพวกของ

be in line with idm เป็นไปตาม (ความคิด, หลักการ, กฎเกณฑ์)
ความหมายเหมือนกับ: be out of
คำตรงข้าม: be out of

be in luck idm โชคดี
คำตรงข้าม: be out of

be in on phrv นำในเรื่อง (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: get in on

be in order phrv เป็นระเบียบ
ความหมายเหมือนกับ: keep in

be in order phrv ใช้งานได้
ความหมายเหมือนกับ: be out of

be in order phrv ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ (โดยเฉพาะการพูดอย่างเป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: be out of

be in sight idm มองเห็น
ความหมายเหมือนกับ: keep in , be in view

be in step idm ก้าวพร้อมกัน
ความหมายเหมือนกับ: be out of

be in the dark about idm ไม่เข้าใจ
ความหมายเหมือนกับ: keep in

be in the doghouse idm มีปัญหากับ (คำไม่เป็นทางการ)

be in the forefront idm นำหน้า

be in the mire idm มีปัญหา (เกี่ยวกับเงิน)

be in the money idm เป็นเศรษฐีใหม่ (คำไม่เป็นทางการ)

be in the open idm เป็นที่รู้กันทั่ว

be in the picture idm เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: be out of , put in

be in the play idm ยังอยู่ในระหว่างการแข่งขัน
ความหมายเหมือนกับ: be out of , go out of

be in the play idm มีผล
ความหมายเหมือนกับ: bring into , call into

be in the public eye idm เป็นที่รู้กันทั่ว

be in the right idm ตัดสินถูกต้อง

be in the right idm ประพฤติตัวดี
ความหมายเหมือนกับ: put in

be in the running for idm มีค่าคู่ควรกับ
ความหมายเหมือนกับ: be out of

be in the soup idm มีปัญหา (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: get into

be in the way idm ขวาง

be in the wrong idm ตัดสินไม่ถูกต้อง

be in the wrong idm ประพฤติตัวไม่ดี
ความหมายเหมือนกับ: put in

be in view idm สามารถมองเห็นได้
ความหมายเหมือนกับ: keep in

be in with phrv ชอบพอกับ
ความหมายเหมือนกับ: get in with

be in phrv เข้าที่

be in phrv อยู่บ้านหรือที่ทำงาน
ความหมายเหมือนกับ: go out

be in phrv มาถึง
ความหมายเหมือนกับ: get in

be in phrv ได้รับ

be in phrv ได้รับเลือกตั้ง
ความหมายเหมือนกับ: get in

be in phrv กำลังเป็นที่นิยม
ความหมายเหมือนกับ: come in

be in phrv เผาไหม้
ความหมายเหมือนกับ: keep in

be in phrv เก็บเกี่ยว (พืชผล)
ความหมายเหมือนกับ: take in

be in phrv ยังคงอยู่ใน (สถานที่หรือช่วงเวลา)
ความหมายเหมือนกับ: get into , keep in , remain in , stay in , stop in

be in phrv ทำงานเกี่ยวกับ
ความหมายเหมือนกับ: go into

be in phrv มีอยู่จริง (สภาพหรือเงื่อนไข)

be inside idm จำคุก

be into phrv สนใจใน

be keyed up phrv ตื่นเต้นมากในเรื่อง

be lapped in luxury idm มีชีวิตอย่างสุขสบาย

be left over phrv เหลืออยู่
ความหมายเหมือนกับ: be over

be lit up idm เมา (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: tank up

be looking up phrv กำลังดีขึ้น (คำไม่เป็นทางการ)

be made for phrv เหมาะกับ
ความหมายเหมือนกับ: mean for

be made out of whole cloth idm ไม่ใช่ของจริง

be marked for phrv ถูกกำหนดเพื่อ

be marked with phrv บ่งบอกถึง

be mentioned in dispatches idm ได้รับการยกย่อง

be named after phrv ถูกตั้งชื่อตาม

be of phrv มี (ความรู้สึก, คุณภาพ, สถานภาพฯลฯ)

be of age idm มีอายุเหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: come of

be of one mind idm เห็นด้วยทุกอย่าง

be of sound mind idm สามารถตัดสินได้ (ทางกฎหมาย)

be of unsound mind idm ไม่สามารถตัดสินได้ (ทางกฎหมาย)

be off the hook idm ไม่มีหน้าที่ในการตัดสินใจ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: be on

be off the limits to idm มีคำสั่งห้ามเข้า (สถานที่) (ทางทหาร)

be off to phrv เริ่มต้นด้วย

be off with phrv กำจัด
ความหมายเหมือนกับ: be on with

be off phrv ไม่ทำงาน (เช่น เครื่องไฟฟ้า)
ความหมายเหมือนกับ: put off

be off phrv จากไป
ความหมายเหมือนกับ: go away

be off phrv ไปให้พ้น
ความหมายเหมือนกับ: push off

be off phrv เริ่ม (แข่งขัน)
ความหมายเหมือนกับ: get away , get off

be off phrv เลิก

be off phrv หมด (อาหาร)
ความหมายเหมือนกับ: take off

be off phrv (อาหาร) บูด
ความหมายเหมือนกับ: go bad , go off

be off phrv เลิกงาน
ความหมายเหมือนกับ: get off , stay off

be off phrv พูดพล่าม
ความหมายเหมือนกับ: be on about , go on , keep on , run on

be off phrv เตรียม

be off phrv หลุด

be off phrv หยุดใช้ยา

be off phrv ไม่สนใจ
ความหมายเหมือนกับ: go off

be old hat idm ล้าสมัย (คำไม่เป็นทางการ)

be on about phrv คุยเกี่ยวกับ
ความหมายเหมือนกับ: be off , go on , keep on , run on

be on at phrv ดุด่า
ความหมายเหมือนกับ: go on at

be on edge idm วิตกกังวล

be on guard phrv เข้าประจำการ (ทางทหาร)

be on guard phrv เฝ้าระวัง
ความหมายเหมือนกับ: put on

be on ice idm เลื่อนออกไป (คำไม่เป็นทางการ)

be on the ball idm พร้อมรับ (โอกาส)

be on the blink idm ทำงานล้มเหลว
ความหมายเหมือนกับ: go on

be on the boil phrv กำลังถึงจุดเดือด

be on the boil phrv พร้อมจะพูดหรือทำ
ความหมายเหมือนกับ: go off , keep on

be on the hook idm ถูกบังคับให้ตัดสินใจ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: be off , get off

be on the house idm (กิน, ดื่ม) ฟรี

be on the map idm มีชื่อเสียง
ความหมายเหมือนกับ: put on

be on the oath idm สาบานว่าจะพูดความจริง
ความหมายเหมือนกับ: be under oath

be on the safe side idm ไม่ยอมเสี่ยง

be on the scene idm มาถึง

be on the top of idm ยังคงเป็นผู้นำ
ความหมายเหมือนกับ: stay on

be on trial idm ถูกดำเนินคดี

be on us idm จะมีขึ้น

be on with phrv เริ่มต้นกับ
ความหมายเหมือนกับ: be off with

be on phrv ทำงานอยู่ (เช่น เครื่องไฟฟ้า)
ความหมายเหมือนกับ: put on

be on phrv เกิดขึ้น

be on phrv รับหน้าที่

be on phrv เห็นด้วยกับ (คำไม่เป็นทางการ)

be on phrv อยู่กับที่
ความหมายเหมือนกับ: keep on , remain on , stay on

be on phrv อยู่ในเส้นทาง
ความหมายเหมือนกับ: keep on , remain on , stay on

be on phrv รับประทานยาเป็นประจำ
ความหมายเหมือนกับ: keep on

be on phrv (พนัน) เข้าข้าง
ความหมายเหมือนกับ: bet on

be onto phrv ติดต่อกับ (โดยเฉพาะทางโทรศัพท์)
ความหมายเหมือนกับ: get onto , put onto

be onto phrv เฝ้าบอก
ความหมายเหมือนกับ: go on at

be onto phrv ค้นพบ (ความลับ, คนหรือสิ่งผิดปกติ)
ความหมายเหมือนกับ: get onto , put onto

be onto a good thing idm คว้าโอกาสที่ดี
ความหมายเหมือนกับ: put onto

be open phrv เปิดทำการ
ความหมายเหมือนกับ: keep open , remain open , stay open , stop open

be out phrv ออกมา
ความหมายเหมือนกับ: take out

be out phrv ไม่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน
ความหมายเหมือนกับ: go out

be out phrv ดับแล้ว (ไฟ)
ความหมายเหมือนกับ: put out

be out phrv ออกปฏิบัติหน้าที่ข้างนอก
ความหมายเหมือนกับ: be out in

be out phrv ออกดอก (ดอกไม้)
ความหมายเหมือนกับ: bring out , come out

be out phrv ไม่เป็นที่นิยม
ความหมายเหมือนกับ: come in

be out phrv หมด

be out phrv ทำผิดพลาด
ความหมายเหมือนกับ: throw out

be out phrv เป็นที่รู้กันทั่ว
ความหมายเหมือนกับ: let out

be out phrv อยู่ไกลจากฝั่ง
ความหมายเหมือนกับ: be in , come in , go out

be out phrv ปรากฏออกมา (พระจันทร์, พระอาทิตย์ฯลฯ)

be out phrv หยุดทำงาน (เพราะขัดแย้ง)
ความหมายเหมือนกับ: bring out

be out phrv ออกจากกลุ่ม
ความหมายเหมือนกับ: throw out

be out phrv ไม่ได้รับการพิจารณา
ความหมายเหมือนกับ: be out of

be out phrv ถูกปล่อยตัวจากคุก
ความหมายเหมือนกับ: come out
คำตรงข้าม: be inside

be out phrv ไม่รู้สึกตัว
ความหมายเหมือนกับ: knock out

be out phrv ได้รับคำสั่ง (ให้จับเป็นตัวประกัน)

be out for phrv มุ่งมั่นเพื่อ
ความหมายเหมือนกับ: go out

be out from phrv อยู่ห่างจาก (เวลาหรือระยะทาง)

be out in phrv ทำผิดพลาด
ความหมายเหมือนกับ: throw out

be out of phrv อยู่ข้างนอก
ความหมายเหมือนกับ: come out from , come out of , get out of , take out of

be out of phrv ถูกนำออกไป

be out of phrv หมด
ความหมายเหมือนกับ: give out , run out , run out of

be out of phrv เป็นอิสระจาก
ความหมายเหมือนกับ: get into

be out of action idm ปลดประจำการ (ทางทหาร)
ความหมายเหมือนกับ: put out

be out of all proportion to idm ไม่เข้ากัน (ขนาดหรือรูปร่าง)

be out of all proportion to idm เกินหรือน้อยกว่าความเป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: get out of

be out of date idm ล้าสมัย
ความหมายเหมือนกับ: be up to

be out of earshot of idm ไกลจากเสียงของ
ความหมายเหมือนกับ: come within

be out of hand idm ควบคุมไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: get out of

be out of humour idm รู้สึกอารมณ์เสีย

be out of it idm ไม่เข้าพวก (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: feel out of , leave out

be out of keeping with idm ไม่เหมาะสม

be out of line idm ทำผิด
ความหมายเหมือนกับ: be in with , bring into

be out of luck idm โชคร้าย
ความหมายเหมือนกับ: be in

be out of order idm รก
ความหมายเหมือนกับ: be in

be out of order idm หยุดทำงาน
ความหมายเหมือนกับ: be in

be out of place idm ไม่เหมาะสม

be out of range of idm อยู่นอกพิสัยของ (ปืน)
คำตรงข้าม: come within

be out of sight idm ไม่เห็น
คำตรงข้าม: keep in

be out of step idm แตกต่างจาก
คำตรงข้าม: be in , keep in

be out of the blue idm ไม่คาดหวังมาก่อน
ความหมายเหมือนกับ: come out

be out of the picture idm ไม่รู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: be in , put in

be out of the question idm ไม่ต้องพูดถึง
ความหมายเหมือนกับ: be out

be out of the running idm ไม่ประสบผล
คำตรงข้าม: be in

be out of the way idm (ตำแหน่ง) ไม่ขวางทาง
ความหมายเหมือนกับ: get out of , stay out of

be out of the way idm ออกนอกเส้นทาง

be out of true idm ไม่ตรง

be out to do something idm ตั้งใจทำ (บางสิ่ง)

be outside phrv อยู่ข้างนอก

be over the hill idm แก่เกินจะใช้ประโยชน์หรือใช้งาน

be over the moon idm ลิงโลดใจ

be over phrv จบ
ความหมายเหมือนกับ: get over , get through , have over

be over phrv มีเหลือ
ความหมายเหมือนกับ: leave over

be over phrv อยู่เหนือ
ความหมายเหมือนกับ: be above

be over phrv มากกว่า (จำนวน)
ความหมายเหมือนกับ: be above

be over phrv ใช้เวลานาน (ในการทำบางอย่าง)
ความหมายเหมือนกับ: take over

be past phrv ผ่าน
ความหมายเหมือนกับ: go past

be past phrv มากกว่า
ความหมายเหมือนกับ: get past

be past phrv เข้าใจยาก

be past a joke idm จริงจังเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: be beyond a joke , go beyond

be past caring idm เลิกสนใจ
ความหมายเหมือนกับ: be beyond caring , go past

be past endurance idm เกินกว่าจะทนได้
ความหมายเหมือนกับ: be beyond

be past it idm หวนกลับไปทำสิ่งที่ผ่านมาอีกไม่ได้ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: get past

be past praying for idm ยากจะแก้ไข

be past redemption idm ยากเกินกว่าจะแก้ไขหรือช่วยเหลือ
ความหมายเหมือนกับ: be beyond

be play out phrv เหนื่อย
ความหมายเหมือนกับ: played-out

be plunged in thought idm คิดหมกมุ่นกับ

be pressed for phrv มี (เงิน, เวลาฯลฯ) ไม่พอ
ความหมายเหมือนกับ: press hard , push for

be puffed up phrv หยิ่ง (คำไม่เป็นทางการ)

be pushed for phrv แทบจะมีไม่พอ
ความหมายเหมือนกับ: press for , press hard

be rained out idm เลื่อนเพราะฝนตก

be related to phrv เป็นญาติกับ

be rid of idm กำจัด

be riddled with phrv เต็มไปด้วย

be round phrv มาถึงบ้าน
ความหมายเหมือนกับ: be over

be satiate with phrv อิ่มแปล้กับ

be satisfy with phrv พึงพอใจอย่างยิ่งกับ

be set to do something idm ตั้งใจทำ

be starved for phrv ขาดแคลน
ความหมายเหมือนกับ: be started of

be striken with phrv เริ่มทุกข์ทรมานจาก

be struck dumb idm ทำให้ประหลาดใจมาก

be struck with phrv รู้สึก

be struck with phrv ติดใจ

be strung out phrv อยู่ใต้ฤทธิ์ยา (คำไม่เป็นทางการ)

be strung up phrv วิตกกังวลมาก

be stuffed up phrv ทำให้หนาวเย็น
ความหมายเหมือนกับ: bung up

be suited for phrv เหมาะสมกับ
ความหมายเหมือนกับ: suit to

be taken in idm หลอกลวง

be the in-thing idm เป็นที่นิยม

be the last person idm คนสุดท้าย (ที่จะให้จัดการกับปัญหา)

be through phrv ทำเสร็จ

be through phrv มีโทรศัพท์มา
ความหมายเหมือนกับ: come through , get through , put through

be under phrv อยู่ข้างใต้
ความหมายเหมือนกับ: be beneath

be under phrv น้อยกว่า (จำนวน)
ความหมายเหมือนกับ: drop below

be under phrv อยู่ในบังคับของ
ความหมายเหมือนกับ: come under , fall under , fall beneath

be under phrv ได้รับการรักษาจาก

be under an illusion idm เห็นภาพลวงตา
ความหมายเหมือนกับ: labour under

be under oath idm สาบานว่าจะพูดแต่ความจริง
ความหมายเหมือนกับ: be on oath

be under orders idm ทำตามคำสั่ง

be under the impression idm เห็นภาพลวงตา

be under the weather idm ไม่ค่อยสบายเล็กน้อย

be up phrv ยกขึ้นสูง
ความหมายเหมือนกับ: hold up

be up phrv ขึ้น (พระอาทิตย์, พระจันทร์)

be up phrv ขึ้นมาข้างบน (จากระดับต่ำกว่า)

be up phrv ตื่นและลุกจากเตียงนอน
ความหมายเหมือนกับ: get up

be up phrv สูงขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: keep up , remain up

be up phrv (ราคา)สูงขึ้น
คำตรงข้าม: go down , be down

be up phrv ผิดปกติ

be up phrv หมดเวลา

be up phrv มาถึง (มหาวิทยาลัยหรือสถานที่สำคัญ)

be up phrv ขึ้นศาล
ความหมายเหมือนกับ: have up

be up against phrv ขัดแย้งกับ
ความหมายเหมือนกับ: bring up against , come up against

be up against it phrv ตกอยู่ในอันตรายอย่างมาก

be up and about phrv ลุกจากเตียงและเดินได้ (หลังเจ็บป่วย)

be up for phrv ได้รับพิจารณา
ความหมายเหมือนกับ: come up for , put up

be up for phrv ขาย

be up for phrv ถูกดำเนินคดี

be up for grabs idm ว่างลง

be up in arms idm ยัวะ (คำไม่เป็นทางการ)

be up to phrv ขึ้นมาถึง

be up to phrv สามารถทำบางสิ่งได้
ความหมายเหมือนกับ: feel equal , feel up to

be up to phrv ทำผิด

be up to phrv ทำให้ได้มาตรฐาน
ความหมายเหมือนกับ: bring up to , come up to , get up to

be up to phrv ขึ้นอยู่กับ

be up to phrv ล่วงรู้ความลับ

be up to date idm ทันสมัย
ความหมายเหมือนกับ: be out of , get out of , get up to , go out of

be up to mischief idm ประพฤติตัวเหลวไหล
ความหมายเหมือนกับ: get up to

be up to the mintue idm ทันสมัย
ความหมายเหมือนกับ: be up to date

be upon us phrv จะมีขึ้น

be upon phrv ทำงานอยู่ (เช่น เครื่องไฟฟ้า)
ความหมายเหมือนกับ: put on

be upon phrv เกิดขึ้น

be upon phrv รับหน้าที่

be upon phrv เห็นด้วยกับ (คำไม่เป็นทางการ)

be upon phrv เข้าที่
ความหมายเหมือนกับ: keep on , remain on , stay on

be upon phrv อยู่ในเส้นทาง
ความหมายเหมือนกับ: keep on , remain on , stay on

be upon phrv รับประทานยาเป็นประจำหรือสม่ำเสมอ
ความหมายเหมือนกับ: keep on

be upon phrv (พนัน) เข้าข้าง
ความหมายเหมือนกับ: bet on

be vested in phrv เป็นสิทธิ์ของ
ความหมายเหมือนกับ: repose in , reside in

be vested in phrv เป็นสิทธิ์ของ
ความหมายเหมือนกับ: repose in , reside in

be washed out phrv เหนื่อย
ความหมายเหมือนกับ: tire out

be washed up phrv โดนทำลาย

be washed up phrv เหนื่อย
ความหมายเหมือนกับ: tire out

be wedded to phrv ยึดติดกับ

be well away idm โชคดี

be well in hand idm ถูกควบคุม
ความหมายเหมือนกับ: have in

be well off for idm มีเงินมากพอ

be well on idm ล่าช้า

be well up in idm มีความรู้ดีเกี่ยวกับ

be well-off idm ร่ำรวย

be with phrv อยู่กับ

be with phrv ทำงานให้

be with phrv สนับสนุน

be with phrv เข้าใจและชอบ (สิ่งที่ทันสมัย) (คำไม่เป็นทางการ)

be with phrv เข้าใจสิ่งที่อธิบาย

be with it idm ทันสมัย (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: get with

be within phrv อยู่ด้านใน
ความหมายเหมือนกับ: lie within

be within phrv มีประสบการณ์
ความหมายเหมือนกับ: fall within

be within earshot of idm ได้ยิน (โดยบางคนหรือจากสถานที่)
ความหมายเหมือนกับ: come within

be within range of idm อยู่ในพิสัยของปืน
ความหมายเหมือนกับ: come within

be within sight idm มองเห็น
ความหมายเหมือนกับ: keep in

be within striking distance of idm ใกล้มากกับ
ความหมายเหมือนกับ: come within

be within view idm มองเห็น
ความหมายเหมือนกับ: keep in

be without phrv ไม่มี

be yourself idm เป็นตัวของตัวเอง

beam to phrv กระจายเสียงไปยัง (วิทยุหรือโทรทัศน์)

bear a grudge against idm ขุ่นเคือง (แต่เก็บไว้ในใจ) ต่อ
ความหมายเหมือนกับ: have against , have it in for , be revengeful , resent

bear about phrv ค้นหาอย่างร้อนรน

bear away phrv พาไป
ความหมายเหมือนกับ: bear off , carry away

bear away phrv ชนะ
ความหมายเหมือนกับ: bear off , carry off

bear away phrv (เรือ) แล่นออกไป

bear down phrv ทำให้พ่ายแพ้

bear down phrv ใช้ความพยายาม

bear down on phrv เข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วและน่ากลัว

bear down on phrv ตกเป็นภาระของ

bear down on phrv ลงโทษอย่างรุนแรง

bear down upon phrv เข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วและน่ากลัว

bear down upon phrv ตกเป็นภาระของ

bear down upon phrv ลงโทษอย่างรุนแรง

bear in mind idm พิจารณา
คำตรงข้าม: คิดถึง , นึกถึง

bear left phrv เลี้ยวซ้าย
ความหมายเหมือนกับ: keep left , turn left

bear off phrv เอาชนะ
ความหมายเหมือนกับ: win

bear off phrv ผลักเรือออกจากฝั่ง

bear on phrv มีผลต่อ
ความหมายเหมือนกับ: have on , touch on

bear out phrv นำออกมา

bear out phrv รับรอง

bear right phrv เลี้ยวขวา
ความหมายเหมือนกับ: keep right , turn right

bear to phrv นำไปยัง

bear up phrv ยังแข็งแรง

bear up phrv กล้าหาญ

bear up phrv ช่วยให้ดำเนินชีวิตในยามที่มีปัญหา

bear up phrv ร่าเริงขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: cheer up

bear up phrv แล่นเรือออกจากทิศทางลม

bear up against phrv เข้มแข็งต่อ
ความหมายเหมือนกับ: bear up under

bear up under phrv เข้มแข็งต่อ
ความหมายเหมือนกับ: bear up against

bear upon phrv มีผลต่อ
ความหมายเหมือนกับ: bear on

bear with phrv อดทนต่อ

beat about phrv ตะเกียกตะกาย

beat about the bush idm พูดอ้อม

beat against phrv ฟาด
ความหมายเหมือนกับ: knock against

beat at phrv ทุบ (เช่น ประตู) โครมคราม
ความหมายเหมือนกับ: beat on , knock at

beat back phrv ไล่ต้อนให้กลับไป

beat back phrv แล่นเรืออย่างยากลำบาก

beat down phrv ต่อราคาให้ลดลง (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: knock down , knock off

beat hollow phrv ทำให้พ่ายแพ้ราบคาบ (คำไม่เป็นทางการ)

beat in phrv ต ี(ส่วนผสม) ให้เข้ากัน

beat in phrv ตีให้บาดเจ็บ
ความหมายเหมือนกับ: bash in , crush in

beat in phrv สอนด้วยการบังคับ
ความหมายเหมือนกับ: hammer in

beat into phrv ตีให้เข้ากัน

beat into phrv บังคับให้ทำ

beat into phrv สอน (บางสิ่ง) ให้กับ (บางคน) โดยบีบบังคับ
ความหมายเหมือนกับ: hammer into

beat it phrv วิ่งหนีไป

beat off phrv ขับไล่

beat on phrv ทุบ (เช่น ประตู)
ความหมายเหมือนกับ: beat at , knock at

beat out phrv ตีให้แบน

beat out phrv ตีเล่น (เช่นตีกลอง)

beat out phrv ดับไฟ (ด้วยการตี)

beat someone at his own game idm ทำได้ดีกว่าคนอื่นที่ทำกิจกรรมเดียวกัน

beat someone to his knees idm ทำให้พ่ายแพ้อย่างราบคาบ

beat someone to it idm ชนะการแข่งขัน

beat to phrv ตีจนอ่อนแรง

beat up phrv ตีให้เข้ากัน

beat up phrv ตีจนบาดเจ็บอย่างรุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: bash up , do over , work over

beat upon phrv ทุบ (เช่น ประตู)
ความหมายเหมือนกับ: beat on

become of phrv เกิดขึ้นกับ
ความหมายเหมือนกับ: come of

bed down phrv นอน (ในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่นอน)
ความหมายเหมือนกับ: bunk down

bed in phrv ทำให้ยึดแน่นกับดิน (เช่น ปลูกพืช, ตั้งฐานปืน)

bed out phrv ปลูกพืช (ต้นอ่อน) ลงดิน

bedaub with phrv ทำให้เปื้อนด้วย
ความหมายเหมือนกับ: besmear with , smear with

bedeck with phrv ประดับด้วย
ความหมายเหมือนกับ: deck with

bedew with phrv ทำให้เปียกแฉะ (คำเก่า)

bedim with phrv ทำให้มัว (คำเก่า)

beef up phrv ทำให้แข็งแกร่ง (คำไม่เป็นทางการ)

beetle off phrv ปลีกตัวออกไป (คำไม่เป็นทางการ)

beg for phrv ร้องขอ (บางสิ่ง)
ความหมายเหมือนกับ: appeal for

beg for the moon idm ขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: cry for

beg from phrv ขอจาก

beg of phrv ขอร้อง (อย่างสุภาพ)

beg off phrv แก้ตัว
ความหมายเหมือนกับ: cry off

begin as phrv เริ่มต้นเป็น
ความหมายเหมือนกับ: commence as , start as

begin on phrv เริ่มจัดการกับ
ความหมายเหมือนกับ: commence on , start on

begin with phrv เริ่มต้นด้วย
ความหมายเหมือนกับ: commence with , start with

beginning with phrv เริ่มต้นจาก
ความหมายเหมือนกับ: start with

beguile into phrv หลอกให้ทำในเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: trick into

beguile out of phrv หลอกลวงเพื่อให้ได้
ความหมายเหมือนกับ: cheat out of

beguile with phrv ทำให้เพลิดเพลิน

beguile with phrv ฆ่าเวลา

belch out phrv ทำให้พ่นออกมา

believe in phrv เชื่อในเรื่อง

believe in phrv ไว้วางใจใน
คำตรงข้าม: disbelieve in

believe in phrv พิจารณาว่าเป็นจริง

believe in phrv เห็นว่ามีค่า

believe of phrv เชื่อว่าเป็น (ฝีมือของ)

bellow out phrv ส่งเสียงร้อง (เฉพาะสัตว์)

bellow out phrv ตะโกนเสียงดัง

belly out phrv กางออก
ความหมายเหมือนกับ: billow out

belong to phrv เป็นของ

belong to phrv เป็นสมาชิกของ

belong under phrv จัดอยู่ในประเภท
ความหมายเหมือนกับ: come under

belt along phrv แล่นไปตาม (ถนน) (คำไม่เป็นทางการ)

belt down phrv รีบไปตาม (ถนน)

belt out phrv รีบออกไปข้างนอก (คำไม่เป็นทางการ)

belt out phrv ร้องเพลงเสียงดัง

belt up phrv รีบไปถึง

belt up phrv เงียบ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: shut up

belt up phrv รัดเข็มขัด
ความหมายเหมือนกับ: buckle up , strap in

bend back phrv พลิกกลับ
ความหมายเหมือนกับ: fold back

bend before phrv เอนไปตาม
ความหมายเหมือนกับ: bow before

bend before phrv ยอมทำตาม
ความหมายเหมือนกับ: bow before

bend down phrv พับ
ความหมายเหมือนกับ: fold down , lean down , stoop down , turn down

bend forward phrv ก้มลงไป
ความหมายเหมือนกับ: incline forward , lean forward

bend in phrv พับ

bend on phrv มุ่งมั่นในเรื่อง

bend over backwards phrv พยายามอย่างมาก (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: lean over backwards

bend to phrv งอจนถึง
ความหมายเหมือนกับ: lean to

bend to phrv เลี้ยวไปทาง
ความหมายเหมือนกับ: lean to

bend to phrv บังคับให้เชื่อฟัง

bend upon phrv มุ่งมั่นในเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: bend on

benefit by phrv ได้รับประโยชน์จาก

benefit from phrv ได้รับประโยชน์จาก

bequeath to phrv ยกมรดกให้

bereave of phrv ทำให้สูญเสีย

beset with phrv รุมเร้าด้วย

beside the point idm ไม่เกี่ยวข้อง

besiege with phrv รุมเร้าด้วย

besmear with phrv ทำให้เปื้อนด้วย
ความหมายเหมือนกับ: edaub with , smear with

bespangle with phrv ตกแต่งด้วย

bespatter with phrv ทำให้เปรอะไปด้วย
ความหมายเหมือนกับ: spatter with

best bib and tucker idm ชุดที่ดีที่สุด

bestow on phrv มอบให้

bestow upon phrv มอบให้

bet on phrv พนัน
ความหมายเหมือนกับ: be on , gamble on , put on , stake on , wager on

bet on phrv มั่นใจเกินไปในเรื่อง

bet with phrv พนันกับ

betroth to phrv สัญญาที่จะแต่งงานกับ
ความหมายเหมือนกับ: engage to , promise to

between the devil and the deep blue sea idm อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างสองสิ่งที่เสี่ยงและไม่ต้องการทั้งคู่

beware of phrv ระมัดระวังในเรื่อง

beyond measure idm เกินกว่าจะวัดได้

beyond reasonable doubt idm ปราศจากข้อสงสัย (สำนวนกฎหมาย)

beyond the pale idm นอกกฎหมาย

beyond the shadow of a doubt idm ไม่ต้องสงสัย

beyond words idm เกินกว่าจะกล่าว (มักใช้กับ grateful และ thankful)

beach bum sl หนุ่มชายหาด

bean time sl เวลาอาหารเย็น

Bean Town sl เมืองบอสตัน (ในรัฐแมสซาชูเส็ตส์)

bean-counter sl นักบัญชี

beanery sl ร้านอาหารราคาถูก

beanhead sl คนติดยา

beauhunk sl ชายหน้าตาดี

bed of roses sl ชีวิตที่สุขสบาย

bedrock sl ข้อเท็จจริง

been had sl โดนโกง
ความหมายเหมือนกับ: was had

beer belly sl ท้องใหญ่

beer gut sl ท้องใหญ่

beeswax sl ภาระ

beeveedees sl ชุดชั้นใน

belly up sl ตาย

bellyache sl ปวดท้อง

bellyache sl บ่นว่า

bellyful sl ความมากเกินพอ

bent out of shape sl โกรธ

berps sl เหล้า
ความหมายเหมือนกับ: burps

berpwater sl แชมเปญ

berries sl เหล้าองุ่น

bean flicker sl เลสเบี้ยน

bearded axe wound sl ช่องคลอด

bearded clam sl อวัยวะเพศหญิง

beast sl ผู้หญิงที่น่าเกลียด

beaver sl ช่องคลอด

beef bayonet sl อวัยวะเพศชาย

beef curtains sl อวัยวะเพศหญิง

beer monster sl คนที่ดื่มเหล้าอย่างหนัก (มักหมายถึงคนที่ยังหนุ่ม)

behave sl หยุดทำโง่ ๆ

bell sl โทรหา

bell-end sl ปลายสุดของอวัยวะเพศชาย

bender sl การดื่มฉลองสุดเหวี่ยง

bender sl เกย์

bent as a nine bob note sl ที่เป็นเกย์
ความหมายเหมือนกับ: bent as a nine pound

bent as a nine bob note sl ที่ผิดกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: bent as a nine pound

bent as a nine pound sl ที่เป็นเกย์
ความหมายเหมือนกับ: bent as a nine bob note

bent as a nine pound sl ที่ผิดกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: bent as a nine bob note

bent sl รักร่วมเพศ

bent sl ที่ผิดกฎหมาย

berk sl อวัยวะเพศหญิง

Bernie Flint sl กระเป๋าแห้ง

be plentiful vi มากมาย
ความหมายเหมือนกับ: overflow

become accustomed to vi ปรับตัวให้ชินกับอากาศ
ความหมายเหมือนกับ: adapt , accommodate , acclimatize

become accustomed to vi ปรับตัวให้ชินกับอากาศ
ความหมายเหมือนกับ: adapt , accommodate , acclimate

bestlow vt ให้
ความหมายเหมือนกับ: grant , concede

be sore vi เจ็บปวด
ความหมายเหมือนกับ: pain , throb

be an addition vi เติมส่วนผสม

be added adj ซึ่งเพิ่มเข้าไป

be adjacent to vi มีเขตแดนติดกัน
ความหมายเหมือนกับ: beside

beaming adj ที่ส่องแสงวูบวาบ
ความหมายเหมือนกับ: glittering

become better vi ดีขึ้น

be annoying vi รบกวน

before the Flood adj ก่อนสมัยน้ำท่วมโลก

before noon adj ที่เกิดก่อนเที่ยง

beekeeping n การเลี้ยงผึ้ง

betrayer n ผู้ที่เลิกศรัทธา
ความหมายเหมือนกับ: defector

be in attendance vt ปรากฏตัวต่อสาธารณะ
ความหมายเหมือนกับ: put in an appearance
คำตรงข้าม: be absent , leave , be missing

be appreciative vt สำนึกบุญคุณ
ความหมายเหมือนกับ: thank , welcome

be almost the same as vt เกือบจะเหมือน
ความหมายเหมือนกับ: approach

be almost the same as vi เกือบจะเหมือน
ความหมายเหมือนกับ: come near

be attractive vi มีความน่าสนใจ

be jovial vi ส่งเสียงพึงพอใจมาก

behind-the-scenes adj ซึ่งอยู่หลังเวที

be used to vi เคย
คำตรงข้าม: be unaccustomed to

beauty salon n ร้านเสริมสวย

beauty salon n ร้านเสริมสวย

bed sitting room n ห้องที่ให้เช่าและพักอาศัย
ความหมายเหมือนกับ: bedsitter

bedcover n ผ้าคลุมเตียง
ความหมายเหมือนกับ: spread

bellhop n พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม

Bermudas n กางเกงขาสั้นเหนือเข่า

beleaguer vt โอบล้อมด้วยศัตรู

besom n ไม้กวาด

be appropriate idm เหมาะกับ

be started of phrv ขาดแคลน

be on oath idm สาบานว่าจะพูดแต่ความจริง

be revengeful idm ขุ่นเคือง (แต่เก็บไว้ในใจ) ต่อ
ความหมายเหมือนกับ: have against , have it in for , resent

be pregnant with vt ตั้งครรภ์

betting house n บ่อนการพนัน
ความหมายเหมือนกับ: gambling establishment

becharm vt สะกดด้วยเวทมนตร์คาถา

beardless adj ที่โกนหนวดเกลี้ยงเกรา
ความหมายเหมือนกับ: hairless

beachfront adj ที่ใกล้ชายฝั่ง
ความหมายเหมือนกับ: seaside

behest n คำสั่ง
ความหมายเหมือนกับ: order , demand , decree , injunction , direction , directive , ultimatum , prohibition , interdict , interdiction , summons , mandate , edict , instruction , dictate , commandment , writ , imperative , ordinance , law , fiat , bidding , prescription
คำตรงข้าม: countermand , revocation , retraction

become pregnant vi ตั้งครรภ์

be in harmony vi เห็นด้วย
ความหมายเหมือนกับ: accord

be formed of vi ประกอบด้วย
ความหมายเหมือนกับ: be composed of

be composed of vi ประกอบด้วย
ความหมายเหมือนกับ: be formed of

be composed of vt ประกอบด้วย
ความหมายเหมือนกับ: hold , include

beautifying adj ใช้เพื่อความสวยงาม
ความหมายเหมือนกับ: improving

be priced at vi มีมูลค่า
ความหมายเหมือนกับ: be valued

be valued vi มีมูลค่า
ความหมายเหมือนกับ: be priced at

be expensive vi มีราคาแพง

berceuse n เพลงกล่อมเด็ก
ความหมายเหมือนกับ: lullaby

be closed with phrv เข้าประชุมเป็นส่วนตัว

bend over idm กระตือรือร้นที่จะทำอย่างมาก

bestpatter vt สาดอย่างแรง
ความหมายเหมือนกับ: splash

bewildement n ภาวะที่งงงวย

bedazzling adj น่าประหลาดใจ
ความหมายเหมือนกับ: astonishing , stupefying

bedizen vt ตกแต่ง (คำย่อของ decorate)
ความหมายเหมือนกับ: adorn , array , beautify , bedeck , clothe , dress , embellish , festoon , garb , garnish , ornament , outfit , trim , decorate

bending n ความลาดเอียง
ความหมายเหมือนกับ: sloping , moving downward

be dejected vi รู้สึกท้อแท้
ความหมายเหมือนกับ: lose heart

bedewed adj ซึ่งชุ่มด้วยน้ำค้าง

be no more vi ตาย
ความหมายเหมือนกับ: decease , expire , depart , passaway , end
คำตรงข้าม: be born , live , survive , exist

bedim vt ทำให้สลัว

bedim vi สลัว

begrimme vt ทำให้สกปรก
ความหมายเหมือนกับ: muck
คำตรงข้าม: clean , cleanse

be suitable for vt มีพอเพียง

bestowal n การบริจาค
ความหมายเหมือนกับ: endowment

beat around the bush vi บ่ายเบี่ยง
ความหมายเหมือนกับ: evade , hedge
คำตรงข้าม: confront , face

benumb vt ทำให้กระตือรือร้นลดลง
ความหมายเหมือนกับ: deaden , narcotize

beauty treatment n การบำรุงผิวหน้า

be gassy vi ผายลม (คำหยาบ)

become excited vi ตื่นเต้น (แสลง)

befuddle vt ทำให้งงงวย
ความหมายเหมือนกับ: daze

be interested in vt สนใจติดตาม (เรื่อง, ข่าวสาร)
ความหมายเหมือนกับ: keep abreast of

befoul vt ทำให้สกปรก
ความหมายเหมือนกับ: dirty , soil
คำตรงข้าม: clean , cleanse , whiten

bear against idm ไม่ชอบ

bear against idm ไม่ชอบ

bettor n นักเสี่ยงโชค
ความหมายเหมือนกับ: gamester , crapshooter , risk-taker

benebolence n ความกรุณา

benevolently adv อ่อนโยน
ความหมายเหมือนกับ: tenderly

be spent vi หมด
ความหมายเหมือนกับ: transpire

bettery n วิชาปืนใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: artillery

beheaded adj ซึ่งหัวขาด
ความหมายเหมือนกับ: decapitated

beyond price adj ซึ่งประมาณค่าไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: valuable , incalculable
คำตรงข้าม: ordinary , average

betrayer n คนแจ้งข่าว
ความหมายเหมือนกับ: accuser , whistle-blower

bear in idm จดจำได้

be benind phrv ล้าหลัง
ความหมายเหมือนกับ: drag behind , drop back , drop behind , fall back , fall behind , get behind

bend over phrv ชะโงกข้าม

betrayer n คนทรยศ
ความหมายเหมือนกับ: traitor

beer barrel n ถังเบียร์

betting game n เกมเสี่ยงโชคชนิดหนึ่ง

beige-cloth n ผ้ากากี

be located vi ตั้งอยู่

be buried vi ถูกฝังอยู่
ความหมายเหมือนกับ: entombed

be alive vi มีชีวิตอยู่

be careful phrv ระมัดระวัง
ความหมายเหมือนกับ: watch out

be imminent vi ปรากฏขึ้นมาลางๆ

bedtime song n เพลงกล่อมเด็ก
ความหมายเหมือนกับ: good-night song

beautifier n เครื่องสำอาง
ความหมายเหมือนกับ: cosmetic

bedmate n คู่สมรส
ความหมายเหมือนกับ: spouse

become real vi กลายเป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: actualize
คำตรงข้าม: dissolve , disembody

become real vi กลายเป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: actualize
คำตรงข้าม: dissolve , disembody

be permitted aux สามารถจะ (ใช้แสดงการขออนุญาต)
ความหมายเหมือนกับ: be allowed

be allowed aux สามารถจะ (ใช้แสดงการขออนุญาต)
ความหมายเหมือนกับ: be permitted

be worth vt ควรได้รับ
ความหมายเหมือนกับ: warrant , justify , deserve

beads n สร้อยคอ
ความหมายเหมือนกับ: chain , ornament

beside table n โต๊ะข้างเตียง
ความหมายเหมือนกับ: night table

benumb vt ทำให้ชา
ความหมายเหมือนกับ: deaden , dull
คำตรงข้าม: sensitize

be in debt vt เป็นหนี้

be indebted vt เป็นหนี้บุญคุณ

bellhop n เด็กยกกระเป๋าในโรงแรม
ความหมายเหมือนกับ: bellboy , page

benumb vt ทำให้ขยับเขยื้อนไม่ได้ (เพราะตกตะลึง)
ความหมายเหมือนกับ: freeze

begetter n พ่อแม่
ความหมายเหมือนกับ: progenitor

beanfeast n งานเลี้ยง
ความหมายเหมือนกับ: bash

beanshooter n หลอดเป่าเมล็ดถั่วของเด็ก
ความหมายเหมือนกับ: propellant

be appropriate vi เหมาะสมกับ
ความหมายเหมือนกับ: be suitable

be suitable vi เหมาะสมกับ
ความหมายเหมือนกับ: be appropriate

bean pod n ฝักถั่ว
ความหมายเหมือนกับ: pea pod , seedpod

beggars n คนจน
ความหมายเหมือนกับ: needy

beggary n ความจน
ความหมายเหมือนกับ: deprivation , need , indigence

bedaub vt ทาแป้ง
ความหมายเหมือนกับ: spatter , spray

before marriage adj ก่อนสมรส
ความหมายเหมือนกับ: during courtship

before birth adj ก่อนคลอด
ความหมายเหมือนกับ: fetal

bestowed adj ซึ่งนำเสนอให้
ความหมายเหมือนกับ: granted

be curious vi สอดรู้สอดเห็น
ความหมายเหมือนกับ: search , seek

bed sheet n ผ้าปูที่นอน
ความหมายเหมือนกับ: counterpane

betrayer n คนทรยศ (คำสแลง)

be hungry vi กินอย่างตะกละตะกลาม
ความหมายเหมือนกับ: eat greedily

be successful vt บรรลุผลสำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: attain

be distant vi ห่างออก

be disappointed vt เสียใจ
ความหมายเหมือนกับ: grieve

be glad vi ปิติยินดี
ความหมายเหมือนกับ: delight , enjoy , exult

be moderate vi ผ่อนคลาย
ความหมายเหมือนกับ: relax

be left vi ยังเหลืออยู่
ความหมายเหมือนกับ: survive

be penitent vi สำนึกผิด
ความหมายเหมือนกับ: be sorry

be sorry vi สำนึกผิด
ความหมายเหมือนกับ: be penitent

be offended at vt โกรธเคือง
ความหมายเหมือนกับ: dislike
คำตรงข้าม: like , welcome

be well-known vi เลื่องลือ (ชื่อเสียง, เหตุการณ์)

begin again vt ดำเนินต่อไปใหม่
ความหมายเหมือนกับ: continue

be carried vi เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ
ความหมายเหมือนกับ: travel

be carried vt เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ
ความหมายเหมือนกับ: travel

be based vi มีกำเนิดจาก

beads n สายลูกประคำ

be a candidate vi เข้าสมัครรับเลือกตั้ง

be a candidate vt เข้าสมัครรับเลือกตั้ง

be used up phrv หมด
ความหมายเหมือนกับ: be exhausted , finish , give out

be exhausted phrv หมด
ความหมายเหมือนกับ: be used up , finish , give out

be used up vi หมด
ความหมายเหมือนกับ: be exhausted , finish , give out

be exhausted vi หมด
ความหมายเหมือนกับ: be used up , finish , give out

become invalid phrv หมดอายุ
ความหมายเหมือนกับ: expire

bewitchment n การชักจูงให้ร่วมเพศ
ความหมายเหมือนกับ: allurement , temptation , sex appeal

be irresolute vi เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา (การตัดสินใจ, ความคิดเห็น, ทัศนคติ)
ความหมายเหมือนกับ: alternate , hesitate , fluctuate

be upset vi โกรธ
ความหมายเหมือนกับ: fume , be furious

be furious vi โกรธ
ความหมายเหมือนกับ: be upset , fume

become dark vi ค่อยๆ มืดมัว
ความหมายเหมือนกับ: grow dark , overcloud

be going to aux จะ (คำกริยาช่วยแสดงถึงอนาคต)
ความหมายเหมือนกับ: must , be about to , will

bed sheet n ผ้าปูที่นอน
ความหมายเหมือนกับ: covering

become ill vi ป่วย
ความหมายเหมือนกับ: fall ill , become diseased
คำตรงข้าม: heal

become diseased vi ป่วย
ความหมายเหมือนกับ: become ill , fall ill
คำตรงข้าม: heal

be situated vi ตั้งอยู่
ความหมายเหมือนกับ: stay , remain , dwell

beany n ห่วงเชือกสำหรับเหวี่ยงก้อนหิน (อาวุธ)
ความหมายเหมือนกับ: slingshot

beddy-bye n การงีบหลับ
ความหมายเหมือนกับ: sleep , sleepiness

be friendly vi คบหาสมาคม
ความหมายเหมือนกับ: fraternize

become solid vi กลายเป็นของแข็ง

before long adv ในไม่ช้า
ความหมายเหมือนกับ: shortly , quickly

be like vt ดูเหมือน
ความหมายเหมือนกับ: look like , seem like

be prodigal vt ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย
ความหมายเหมือนกับ: squander

be frightened vi ตกใจกลัว
ความหมายเหมือนกับ: scare

bed or table cover n ผ้าปู (เตียง, โต๊ะ)

be unpalatable vt ทำให้เก่า (อาหาร)
ความหมายเหมือนกับ: turn sour , spoil

be erect vi ยืน
ความหมายเหมือนกับ: hold

be mean vi ประหยัด
ความหมายเหมือนกับ: be frugal

be frugal vi ประหยัด
ความหมายเหมือนกับ: be mean

besieger n ผู้โจมตี
ความหมายเหมือนกับ: attacker , combatant

beam of light n ลำแสง
ความหมายเหมือนกับ: ray

begin playing vi เริ่มแสดง

beads n สายสร้อย
ความหมายเหมือนกับ: chain , necklace

be scattered over vt เกลื่อนกลาดไปทั่ว

be very bad vi แย่มาก (คำสแลง)

be enough vi เพียงพอ
ความหมายเหมือนกับ: be adequate , meet requirements

be adequate vi เพียงพอ
ความหมายเหมือนกับ: be enough , meet requirements

be sullen vi โกรธไม่พูดไม่จา
ความหมายเหมือนกับ: glower , pout

become apparent vi เป็นที่ปรากฏ
ความหมายเหมือนกับ: become known

become known vi เป็นที่ปรากฏ
ความหมายเหมือนกับ: become apparent

be at the top of vt อยู่บนยอด (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: be above

be foul-mouthed vi สาบแช่ง
ความหมายเหมือนกับ: blaspheme , curse

become sweet vi หวานขึ้น

be dizzy vi เวียนศีรษะ
ความหมายเหมือนกับ: be confused

be confused vi เวียนศีรษะ
ความหมายเหมือนกับ: be dizzy

be synchronous vi เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: happen together

beef fat n ไขมันสัตว์ที่ใช้สำหรับทำเทียนไข
ความหมายเหมือนกับ: mutton fat , wax , grease

be effective vi มีผลกระทบ

be obliged vt แสดงการขอบคุณ
ความหมายเหมือนกับ: show gratitude , give thanks
คำตรงข้าม: ignore , neglect

bemuse vt ทำให้สับสน
ความหมายเหมือนกับ: discombobulate

be able to tell the difference between phrv แยกแยะระหว่าง
ความหมายเหมือนกับ: distinguish between

behest n คำขาด
ความหมายเหมือนกับ: command

benefir vt ได้ประโยชน์จาก

abbess n บาทหลวงหญิง

abbey n วัด

abeam adv ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง

abed adv บนเตียง

aberrant adj ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ

aberration n การเบี่ยงเบนจากปกติ
ความหมายเหมือนกับ: deviant , anomalous

abet vt ให้กำลังใจ
ความหมายเหมือนกับ: incite , sanction

abetment n การให้กำลังใจ
ความหมายเหมือนกับ: encouragement

abeyance n การระงับไว้ชั่วคราว
ความหมายเหมือนกับ: pause

absorbed adj ที่หมกมุ่นกับ
ความหมายเหมือนกับ: engrossed , immersed

absorbent adj ซึ่งไม่สะท้อน

absorbent adj ซึ่งอุ้มน้ำไว้
ความหมายเหมือนกับ: porous , spongy , permeable
คำตรงข้าม: impermeable

aerobe n สิ่งมีชีวิต

albeit conj ถึงแม้ว่า
ความหมายเหมือนกับ: although , even though

alphabet n ตัวอักษร
ความหมายเหมือนกับ: letters , syllabary , characters

alphabet n สัญลักษณ์ในการสื่อสาร

alphabetic adj ที่เรียงตามลำดับอักษร
ความหมายเหมือนกับ: alphabetical

alphabetical adj ที่เรียงตามลำดับอักษร
ความหมายเหมือนกับ: alphabetic

alphabetize vt จัดตามลำดับอักษร
ความหมายเหมือนกับ: arrange alphabetically

amber adj ที่ทำจากอำพัน

amber adj สีเหลืองอย่างอำพัน
ความหมายเหมือนกับ: amber-colored , yellowish , golden

amber n สีเหลืองอำพัน

amber n อำพัน

ambergris n ไขจากลำไส้ปลาวาฬ (นำมาใช้ทำพวกน้ำหอมบางชนิด)

Anglophobe n ผู้ที่เกลียดหรือกลัวความเป็นอังกฤษ

animal liberation n การปลดปล่อยสัตว์จากการที่ถูกมนุษย์แสวงหาประโยชน์จากพวกมัน

antechamber n ห้องขนาดเล็กซึ่งเป็นห้องที่เป็นทางผ่านไปยังห้องที่ใหญ่กว่า

armor-bearer n ผู้ที่สวมเสื้อเกราะ

asbestos n แร่ใยหิน

ascribe vt จัดว่าเขียนโดย

ascribe vt ลงความเห็นว่าเป็นของ

ascribe vt ให้เหตุผล

abet in phrv ช่วยให้พ้นจาก (สิ่งที่ไม่ดีหรือการกระทำผิด)

aid and abet someone idm ช่วยเหลือ (คนทำผิด)

all better now idm ดีขึ้น

alternate between phrv เปลี่ยนจากบางสิ่ง (การกระทำ) ไปสู่บางสิ่ง (การกระทำ)

any number of idm จำนวน (ของบางอย่างหรือคน) มาก

appear before phrv ปรากฏตัวต่อหน้า
ความหมายเหมือนกับ: appear at

apportion between phrv แบ่งปัน

arbitrate between phrv ตัดสินชี้ขาดระหว่าง (ทางกฎหมาย)

ascribe to phrv พิจารณาว่าเขียนโดย
ความหมายเหมือนกับ: arbitrate to

at best idm ที่น่าเป็นไปได้มากที่สุด

at liberty idm มีอิสระ

babe n เด็กทารก
ความหมายเหมือนกับ: baby , infant , newborn

babe n เด็กสาวมีเสน่ห์ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: girl , suckling , wench

babel n เสียงคุยจ้อกแจ้กจอแจ
ความหมายเหมือนกับ: noise , racket

back bench n ที่นั่งแถวหลังที่สำรองไว้ให้สมาชิกสามัญในสภาล่าง
คำตรงข้าม: front bench

back number n หนังสือพิมพ์/นิตยสารที่เคยตีพิมพแล้วแต่ยังมีค่าอยู่
ความหมายเหมือนกับ: back issue

backbeat n จังหวะดนตรีที่หนักแน่น โดยเฉพาะจังหวะร็อก

backbench n ที่นั่งของสมาชิกรัฐสภา (ที่ไม่ใช่รัฐมนตรีหรือตำแหน่งสำคัญ)
คำตรงข้าม: front bench

balance beam n คานทรงตัว (กีฬายิมนาสติก)
ความหมายเหมือนกับ: beam

barbecue n การย่างอาหารโดยใช้เหล็กเสียบเนื้อสัตว์
ความหมายเหมือนกับ: barbeque , barbie

barbecue n เนื้อย่าง

barbecue vt ย่างเนื้อ

barbed adj (ตะขอหรือลูกศร) ที่มีเงี่ยงโค้งออก
ความหมายเหมือนกับ: spiked , hooked
คำตรงข้าม: blunt

barbell n ด้ามโลหะยาวที่มีแท่งน้ำหนักที่ปลายทั้ง2ข้าง

barber n ช่างตัดผม
ความหมายเหมือนกับ: hairdresser

barbershop n ร้านทำผม

bathing beauty n ผู้ชนะการประกวดนางงาม
ความหมายเหมือนกับ: beauty queen

bathrobe n เสื้อคลุมใส่ก่อนและหลังอาบน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: dressing gown

bilberry n ผลเบอร์รี่สีฟ้าเข้มทางยุโรปเหนือ

blabbermouth n คนปากสว่าง
ความหมายเหมือนกับ: gossipmonger , rumormonger , tattler

blackberry n ผลไม้สีดำขนาดเล็ก

blackberrying n การเก็บผล blackberry

blubber vi ร้องไห้ฟูมฟาย
ความหมายเหมือนกับ: sob

blubber vt พูดขณะร้องไห้ ทำให้คำพูดขาดเป็นช่วงๆ

blubber n ร่างกายที่อ้วนอย่างไม่น่าดู (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: fat

blubber n ชั้นไขมันที่อยู่ระหว่างชั้นกล้ามเนื้อและหนังของปลาวาฬ

bluebell n ต้นไม้ป่ามีดอกสีฟ้ารูปร่างเหมือนระฆัง

blueberry n ผลบลูเบอร์รี่

bobbed adj (ผม) ทรงบ็อบ

bobber n ทุ่นที่ติดอยู่กับสายเบ็ด
ความหมายเหมือนกับ: float

bomber n เครื่องบินทิ้งระเบิด

bribe n สินบน
ความหมายเหมือนกับ: inducement

bribe vt ติดสินบน
ความหมายเหมือนกับ: corrupt

bribery n การติดสินบน
ความหมายเหมือนกับ: inducement

browbeat vt ขู่ให้กลัว
ความหมายเหมือนกับ: intimidate

bugbear n สิ่งที่ทำให้รำคาญและกังวล

bumblebee n ผึ้งมีขนตัวใหญ่ที่ส่งเสียงหึ่งๆ

babe in arms idm ผู้บริสุทธิ์

babe in the woods idm ผู้บริสุทธิ์

back of the beyond idm สถานที่ไกลที่สุด

birds and the bees idm การสืบพันธุ์ของมนุษย์ (คำเลี่ยงในการพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์)

blubber out phrv เล่าอย่างสะอึกสะอื้น

bow before phrv ก้มตัว
ความหมายเหมือนกับ: prostrate before

bow before phrv ยินยอมให้กับ
ความหมายเหมือนกับ: bow to

bow before phrv เชื่อฟัง
ความหมายเหมือนกับ: bend to , bend before

bow before the inevitable idm ยอมรับสิ่งที่ไม่สามารถเลี่ยงได้

bring before phrv ถูกนำตัวขึ้นศาล
ความหมายเหมือนกับ: be before , come before , go before

bring before phrv ส่งไปเพื่อให้...ยอมอนุมัติ
ความหมายเหมือนกับ: put before

bring something to bear on idm ทำให้มีอิทธิพลต่อ

browbeat into phrv ขู่เข็ญให้ทำ (บางสิ่ง)

caliber n ขนาดลำกล้องของปืน

caliber n ความสามารถ
ความหมายเหมือนกับ: ability , quality

call number n เลขเรียกหนังสือในห้องสมุด

camber n ลักษณะที่โค้งเป็นหลังเต่าของถนน

camp bed n เตียงผ้าใบมีน้ำหนักเบา
ความหมายเหมือนกับ: cot

camp robber n นกชนิดหนึ่งที่ชอบขโมยอาหารจากที่ตั้งแค้มป์
ความหมายเหมือนกับ: campthief

Canberra n แคนเบอรา

Canberra n เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย

cardinal number n จำนวนนับ

care label n ป้ายบอกวิธีการซักที่ติดไว้ที่เสื้อผ้า

Caribbean n ชาวแคริเบียน

Caribbean adj ที่เกี่ยวกับหรือมาจากทะเลคาริบเบียน

casus belli n เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดสงคราม

cathode ray tube n หลอดภาพ

cerebellum n ส่วนของสมองที่ควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย

chamber vt จัดห้องให้
ความหมายเหมือนกับ: harbor , haven , house

chamber n ลำกล้องปืน
ความหมายเหมือนกับ: gun barrel

chamber n ห้อง (ภายในบ้าน)
ความหมายเหมือนกับ: room , apartment

chamber n ห้องประชุม
ความหมายเหมือนกับ: meeting room

chamber n ห้องหรือช่องว่างในร่างกาย
ความหมายเหมือนกับ: cavity

chamber music n บทเพลงที่เขียนขึ้นสำหรับวงที่มีเครื่องดนตรีน้อยชิ้น

chamber of commerce n กลุ่มผู้ทำธุรกิจที่รวมตัวกันเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าขาย

chamber of horrors n สถานที่แสดงวัตถุที่น่ากลัว (โดยเฉพาะห้องแสดงอาชญากรรมร้ายแรงในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง Madame Tussaud)

chamber orchestra n กลุ่มนักดนตรีเล็กๆ ที่เล่นเพลงประเภทคลาสสิคด้วยกัน

chamberlain n ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานภายในพระราชวังหรือที่อาศัยของชนชั้นสูง

chambermaid n หญิงสาวที่มีหน้าที่ทำความสะอาดห้องนอน (โดยเฉพาะในโรงแรม)

childbearing n การคลอดบุตร
ความหมายเหมือนกับ: childbirth , vaginal birth , parturition

circumscribe vt จำกัด
ความหมายเหมือนกับ: confine , limit

circumscribe vt ทำให้ล้อมรอบ
ความหมายเหมือนกับ: encircle

clamber vt ปีนด้วยความลำบาก

clamber vi ปีนด้วยความลำบาก
ความหมายเหมือนกับ: mount , scramble

climber n คนที่ต้องการก้าวหน้าในธุรกิจหรือในสังคม

climber n เครื่องมือสำหรับติดที่รองเท้าหรือขาเพื่อใช้ในการปีนเสา

clobber vt กระหน่ำตี (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: maul , batter , beat

coffee bean n เมล็ดกาแฟ

cowbell n กระดิ่งที่ผูกวัว

cranberry n แครนเบอรี่

crossbeam n คาน

cube n ค่าที่ได้จากการยกกำลังสาม

cube vt ตัดให้เป็นรูปลูกเต๋า

cube vt ยกกำลังสาม

cube n ลูกบาศก์
ความหมายเหมือนกับ: six-sided solid , die , dice

cucumber n ต้นแตงกวา

cucumber n แตงกวา

cumber vt ขัดขวาง
ความหมายเหมือนกับ: hamper , hinder

cumbersome adj ยุ่งยาก

cumbersome adj อุ้ยอ้าย
ความหมายเหมือนกับ: burdensome , unwieldy , heavy

cupbearer n คนเสิร์ฟไวน์ (คำเป็นทางการ)

cyber prf คำนำหน้าหมายถึงคอมพิวเตอร์

cyberphobia n โรคกลัวคอมพิวเตอร์

cybersex n การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์โดยมีจุดประสงค์ในเรื่องทางเพศ

call someone into being idm ริเริ่ม

carry all before one idm กวาดเรียบ

carry before phrv ประสบความสำเร็จในทุกสิ่ง (มักใช้ในภาษาเขียน)

cast before phrv เสียไปโดยเปล่าประโยชน์

change for the better idm ดีขึ้น

choose between phrv เลือกระหว่าง

commute between phrv เดินทางระหว่าง (ในแต่ละวัน)

cringe before phrv ทำท่าประจบประแจงต่อ (ด้วยความกลัวหรืออยากได้บางสิ่ง)

cross the bridge before one comes to it idm วิตกเกินไปก่อนเหตุจะเกิด

cry before one is hurt idm โอดครวญไปก่อน

dangle before phrv แกว่งเล่นอยู่ข้างหน้า

decide between phrv เลือกระหว่าง

deliberate about phrv ไตร่ตรองในเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: deliberate on , deliberate over

deliberate on phrv ไตร่ตรองในเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: deliberate about , deliberate over

deliberate over phrv ไตร่ตรองในเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: deliberate about , deliberate on , deliberate upon

deliberate upon phrv ไตร่ตรองในเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: deliberate about , deliberate on , deliberate over

describe as phrv เรียกว่าเป็น

describe to phrv อธิบายต่อ

differentiate between phrv แยกแยะระหว่าง
ความหมายเหมือนกับ: distinguish between

differentiate between phrv ปฏิบัติต่อ (บางคน) อย่างไม่ยุติธรรม
ความหมายเหมือนกับ: discriminate between

discern between phrv มองเห็น

discern between phrv แยกแยะความแตกต่าง (ด้วยตาหรือใจ)

discriminate between phrv บอกความแตกต่างระหว่าง

distinguish between phrv แยกแยะระหว่าง
ความหมายเหมือนกับ: differentiate between , discern between , discriminate between , tell between

divide between phrv แบ่งกันระหว่าง

down the tube idm พังทลาย (คำสแลง)

drag behind phrv เดินตามหลัง (ชักช้า)
ความหมายเหมือนกับ: lag behind

draw a line between something and something else idm แยกความแตกต่างระหว่างสองสิ่ง

drive a wedge between idm ไม่เห็นด้วย (ระหว่าง)

drive between phrv ขับไปอยู่ระหว่าง

drive someone round the bend idm รำคาญมาก
ความหมายเหมือนกับ: drive crazy

drop behind phrv ตกลง
ความหมายเหมือนกับ: fall behind

drop behind phrv จ่ายช้า
ความหมายเหมือนกับ: get behind

drop behind phrv ตกลงจาก (ระดับที่เคยทำได้)
ความหมายเหมือนกับ: lag behind

drop behind phrv ร่วงลงด้านหลัง

drop below phrv ต่ำลงกว่า
ความหมายเหมือนกับ: be below , be under

drop below phrv ต่ำกว่ามาตรฐาน
ความหมายเหมือนกับ: be below , fall below , get below

eager beaver idm คนทำงานหนัก

embed in phrv ฝัง

embellish with phrv ตกแต่งด้วย
ความหมายเหมือนกับ: decorate with

embellish with phrv เพิ่มข้อมูล (ที่ไม่เป็นจริง)

encumber with phrv ทำให้ระเกะระกะไปด้วย

encumber with phrv กีดขวาง

fall behind phrv ไล่ตามไม่ทัน

fall behind phrv จ่ายเงินช้า
ความหมายเหมือนกับ: get behind

fall behind phrv อยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน
ความหมายเหมือนกับ: drop away , drop off , fall away , fall off

fall behind phrv ตกไปด้านหลัง (บางสิ่ง)

fall behind phrv จมหายไปด้านหลัง

fall behind phrv ทำให้ตกไปข้างหลัง
ความหมายเหมือนกับ: be behind , drag behind

fall below phrv ทำให้น้อยลง (กว่าจำนวนที่กำหนด)
ความหมายเหมือนกับ: drop below

fall below phrv ต่ำกว่ามาตรฐาน
ความหมายเหมือนกับ: be below , drop below , get below

fall beneath phrv ตกไปอยู่ข้างใต้ (บางสิ่ง)
ความหมายเหมือนกับ: fall under

fall beneath phrv ทำให้ตกอยู่ภายใต้ (อิทธิพล)
ความหมายเหมือนกับ: fall under

fall between phrv ตกไปอยู่ระหว่าง

fall in beside phrv เดินมาประชิดตัว
ความหมายเหมือนกับ: fall in alongside

far be it from me to do something idm ไม่ใช่เรื่องของฉัน

few and far between idm น้อยมาก

fit to be tied idm โกรธมาก (คำไม่เป็นทางการ)

for better or for worse idm ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม

forbear from phrv งดเว้นจาก
ความหมายเหมือนกับ: refrain from , withhold from

fringe benefit n สิ่งที่ลูกจ้างสมควรได้รับนอกจากค่าจ้างหรือเงินเดือน

full of beans idm มีชีวิตชีวามาก (คำไม่เป็นทางการ)

deathbed n เตียงนอนที่คนตายนอน

debenture n ใบกู้เงินของบริษัท

December n ธันวาคม
ความหมายเหมือนกับ: winter month , Christmas season

decibel n หน่วยวัดระดับความดังของเสียง (ย่อ dB) (ทางฟิสิกส์)

deliberate vi คิดรอบคอบ
ความหมายเหมือนกับ: ponder , judge , weigh

deliberate adj ซึ่งทำอย่างรอบคอบและตั้งใจ
ความหมายเหมือนกับ: planned , purposed , aforethought , reasoned , cohcious
คำตรงข้าม: accidental , unintentional

deliberate vi แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ความหมายเหมือนกับ: argue , consult , debate

deliberately adv อย่างรอบคอบ

deliberateness n ความรอบคอบ

deliberation n ความรอบคอบ
ความหมายเหมือนกับ: consideration , thought

deliberative adj เกี่ยวกับการปรึกษาหารือ
ความหมายเหมือนกับ: consultative , advisory

deliberative adj เกี่ยวกับการอภิปราย (ทางการเมือง)

describe vt ทำเป็นรูปร่างในอากาศ (คำทางการ)

describe vt บรรยาย
ความหมายเหมือนกับ: express , harrate , report , quote

diabetes n โรคเบาหวาน
ความหมายเหมือนกับ: endrocrine disease

diabetic adj ซึ่งเป็นเบาหวาน
ความหมายเหมือนกับ: dropsical , hydrocephalic

diatribe n ข้อเขียนที่โจมตีคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: critism , denunciation
คำตรงข้าม: commendation , laudation

disbelieve vt ไม่เชื่อถือ
ความหมายเหมือนกับ: doubt , challenge
คำตรงข้าม: believe , trust

disbeliever n ผู้ที่ไม่นับถือศาสนา

disobedience n การไม่เชื่อฟัง

disobedient adj ซึ่งไม่เชื่อฟัง
ความหมายเหมือนกับ: undisciplined , contrary , defiant

disobediently adv อย่างไม่เชื่อฟัง

disobey vt ไม่เชื่อฟัง
ความหมายเหมือนกับ: break , defy
คำตรงข้าม: obey

disrobe vi ถอดเสื้อผ้า
ความหมายเหมือนกับ: strip , bare , denude
คำตรงข้าม: dress , cloth , cover

disrobe vt ถอดเสื้อผ้า
ความหมายเหมือนกับ: strip , bare , denude
คำตรงข้าม: dress , cloth , cover

doorbell n กริ่งหน้าประตู

drumbeat n เสียงตีกลอง

dumbbell n คนโง่ (คำสแลง)

dumbbell n ที่ยกน้ำหนัก
ความหมายเหมือนกับ: duffer , thickhead

earlobe n ใบหูส่วนล่าง

eggbeater n เครื่องตีไข่
ความหมายเหมือนกับ: eggwhisk

eggbeater n เฮลิคอปเตอร์ (คำสแลง)

electric bell n กริ่งไฟฟ้า

Elizabeth I n สมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษช่วงปี ค.ศ.1558-1603

Elizabeth II n สมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษตั้งแต่ปี ค.ศ.1952ถึงปัจจุบัน

Elizabethan adj เกี่ยวกับสภาพชีวิตของผู้คนในสมัยสมเด็จพระราชินีนาถอะลิซาเบ็ธที่ 1

Elizabethan n คนอังกฤษโดยเฉพาะนักเขียนในสมัยสมเด็จพระราชินีนาถอะลิซาเบ็ธที่ 1

embed vt ฝังใจ

embed vt ฝังลงไป
ความหมายเหมือนกับ: bury , plant , root

embed vi ฝังลงไป
ความหมายเหมือนกับ: bury , plant , root

embellish vt ประดับ
ความหมายเหมือนกับ: adorn , decorate , ornament

embellishment n การตกแต่ง
ความหมายเหมือนกับ: adornment , decoration , ornament

embellishment n เครื่องตกแต่ง
ความหมายเหมือนกับ: ornament

ember n ถ่านที่ยังคุอยู่
ความหมายเหมือนกับ: ash

embezzle vt ยักยอกเงิน
ความหมายเหมือนกับ: defraud , misappropriate , peculate

embezzlement n การยักยอกเงิน
ความหมายเหมือนกับ: misappropriation , peculation

embezzler n ผู้ทุจริต

encumber vt กีดขวาง
ความหมายเหมือนกับ: hamper , hinder , impede

enrobe vi แต่งชุดพิธีการ (คำทางการ)

enrobe vt แต่งชุดพิธีการ (คำทางการ)

enrobe vt ทำให้สูงส่ง (ทางวรรณคดี)

eustachian tube n ท่อที่เชื่อมระหว่างหูชั้นกลางกับช่วงคอส่วนบน มีหน้าที่ปรับความดันอากาศในแก้วหูทั้งสองข้าง

even number n จำนวนคู่

exuberance n ความเบิกบาน
ความหมายเหมือนกับ: enthusiasm , exhilaration , vitality

exuberance n ความอุดมสมบูรณ์
ความหมายเหมือนกับ: abundance , affluence , plenty

exuberant adj ร่าเริง
ความหมายเหมือนกับ: enthusiastic , joyous , vivacious

exuberant adj อุดมสมบูรณ์
ความหมายเหมือนกับ: abundant , plentiful , profuse

fallopian tube n ท่อนำไข่

featherbedding n การจัดให้มีคนมากเกินความจำเป็น

fiber n เส้นใย
ความหมายเหมือนกับ: fibril , filament , thread

fiber n ลักษณะสำคัญ

fiber optics n เส้นใยแก้วนำแสง

fiberglass n ฉนวนใยแก้ว
ความหมายเหมือนกับ: fibreglass , spunglass

fiberscope n เครื่องไฟเบอร์ออฟติกสำหรับส่องโพรงภายในร่างกาย

fighter-bomber n เครื่องบินทิ้งระเบิดและป้องกันภัย

filbert n ผลไม้ยุโรปจำพวก Corylus avellana
ความหมายเหมือนกับ: hazel

fines herbes n ผักสมุนไพรสับละเอียดสำหรับปรุงรสชาติอาหาร

forbear vi อดกลั้น
ความหมายเหมือนกับ: tolerate , abstain , restrain
คำตรงข้าม: continue , proceed

forbear n บรรพบุรุษ
ความหมายเหมือนกับ: forebear
คำตรงข้าม: descendant

forbearance n ความอดกลั้น
ความหมายเหมือนกับ: patience , tolerance
คำตรงข้าม: impatience

forebear n บรรพบุรุษ
ความหมายเหมือนกับ: forerunner , ancestor , forefather
คำตรงข้าม: descendant , offspring

fringe benefit n เงินสวัสดิการ

get behind phrv ตกลงมา
ความหมายเหมือนกับ: get behindhand , lag behind

get behind phrv ทำ / จ่ายช้ากว่ากำหนด (เงินหรือเวลา)
ความหมายเหมือนกับ: be behind , drop behind

get below phrv น้อยกว่า (จำนวน)
ความหมายเหมือนกับ: drop below

get below phrv ต่ำกว่ามาตรฐาน
ความหมายเหมือนกับ: be below , drop below

get between phrv เอาไว้ระหว่าง

get between phrv พยายามแยก (คน สัตว์) ออกจากกัน
ความหมายเหมือนกับ: come between

get between phrv กั้นขวาง
ความหมายเหมือนกับ: come between , stand between

get between phrv ทำ / คิด / พูดอย่างต่อเนื่อง
ความหมายเหมือนกับ: take between

get beyond phrv อยู่ไกลกว่า
ความหมายเหมือนกับ: go past

get beyond phrv ทำให้ก้าวหน้ากว่า
ความหมายเหมือนกับ: get past , go beyond

get beyond phrv ยากเกินกว่าจะเข้าใจ
ความหมายเหมือนกับ: get past

get beyond phrv เลิกสนใจ
ความหมายเหมือนกับ: go past

get beyond phrv สุดจะทนได้
ความหมายเหมือนกับ: be beyond , get past

get beyond phrv ไม่ขำ
ความหมายเหมือนกับ: be beyond , get past

get the best of both worlds idm รวมประโยชน์ของสองสิ่ง (เช่น 2 ความคิด, 2 ระบบ)
ความหมายเหมือนกับ: make of

get the better of idm ชนะ

gibe at phrv เยาะเย้ย
ความหมายเหมือนกับ: jibe at , laugh at

give best phrv ยอมรับว่า (บางคน) เป็นผู้ชนะ (คำไม่เป็นทางการ)

go before phrv อยู่มาก่อน

go before phrv ตายก่อน

go before phrv วิ่งไปข้างหน้า

go before phrv อยู่ต่อหน้า
ความหมายเหมือนกับ: bring before

go before phrv ส่งไปให้พิจารณาหรือยอมรับ
ความหมายเหมือนกับ: put before

go begging phrv ไม่เป็นที่ต้องการ

go behind phrv ตามหลัง

go behind phrv แอบทำลับๆ ล่อๆ

go behind phrv ตีความ

go below phrv ลงไปอยู่ชั้นล่างของเรือ (ทางการแล่นเรือ)
ความหมายเหมือนกับ: be below , send below , take below

go berserk phrv คลุ้มคลั่ง
ความหมายเหมือนกับ: drive crazy , drive mad , drive out

go between phrv เดินทางไปมาระหว่าง

go between phrv แทรกระหว่าง

go between phrv เป็นผู้สื่อข่าวระหว่าง

go beyond phrv อยู่ต่ำกว่า

go beyond phrv เกินกว่า
ความหมายเหมือนกับ: be beyond

go beyond phrv ก้าวหน้ากว่า
ความหมายเหมือนกับ: get beyond , get past

go beyond phrv ยากเกินกว่าจะทำหรือเข้าใจ
ความหมายเหมือนกับ: get past

go beyond phrv เลิกสนใจเกี่ยวกับ
ความหมายเหมือนกับ: go past

go beyond phrv ทนไม่ไหว
ความหมายเหมือนกับ: get beyond

go beyond phrv เอาจริงเอาจังเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: be beyond

go round the bend idm หัวเสีย (คำไม่เป็นทางการ)

go to bed phrv เข้านอน
ความหมายเหมือนกับ: put to , retire to , send to

go to bed phrv พร้อมสำหรับการพิมพ์

grovel before phrv ทำตัวอ่อนน้อมต่อ

hang behind phrv ตามไม่ทัน

haul before phrv ถูกนำตัวขึ้นศาล
ความหมายเหมือนกับ: bring before

have the best of idm เอาชนะ

hover between phrv ไม่ตัดสินใจระหว่าง
ความหมายเหมือนกับ: vacillate between , waver between

inscribe in phrv จารึก (คำพูด) ลงใน
ความหมายเหมือนกับ: inscribe on

inscribe on phrv จารึก (คำพูด) ลงใน
ความหมายเหมือนกับ: inscribe in

inscribe with phrv จารึกด้วย (คำพูด)

insert between phrv แทรกระหว่าง

interpose between phrv สอดแทรกระหว่าง
ความหมายเหมือนกับ: intervene between

intersperse between phrv ทำให้กระจายไปท่ามกลาง
ความหมายเหมือนกับ: intersperse among

intervene between phrv เข้ามาแทรกระหว่าง
ความหมายเหมือนกับ: interpose between

gaberdine n ผ้าแกเบอร์ดีน
ความหมายเหมือนกับ: homespun

gaberdine n เสื้อกันฝนหรือเสื้อกันหนาวซึ่งทำด้วยผ้าแกเบอร์ดีน
ความหมายเหมือนกับ: mackintosh , slicker

gas chamber n ห้องอบแก๊ซพิษสำหรับประหารชีวิต

gibber vi พูดไม่รู้เรื่อง

gibberish n คำที่ไม่มีความหมาย
ความหมายเหมือนกับ: nonsense

gibbet n ตะแลงแกรง
ความหมายเหมือนกับ: scaffold , yadarm

gibe vi คำพูดเยาะเย้ย
ความหมายเหมือนกับ: mockery , ridicule
คำตรงข้าม: praise

gibe vi เยาะเย้ย
ความหมายเหมือนกับ: sneer , ridicule

gibe vt เยาะเย้ย
ความหมายเหมือนกับ: sneer , ridicule

glass tube n หลอดแก้ว

globe n แผนที่โลก

globe n โลก
ความหมายเหมือนกับ: earth , blue planet

globefish n ปลาปักเป้า

globefish n ปักเป้า

globetrot vi เดินทางรอบโลก

globetrotter n ผู้เดินทางรอบโลก (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: voyager , tourist

go-between n ตัวกลาง
ความหมายเหมือนกับ: carrier , messenger

goober n ถั่วลิสง
ความหมายเหมือนกับ: peanut

gooseberry n ต้นไม้เตี้ยชนิดหนึ่งที่มีผลเล็กๆ กินได้

grebe n นกน้ำตระกูล Podicipedidae มีคอยาว

green bean n ถั่วเขียว
ความหมายเหมือนกับ: string bean

grizzly bear n หมีใหญ่สีน้ำตาลจำพวก Ursus arctos horribilis ในอเมริกา

gubernatorial adj เกี่ยวกับผู้ว่าการรัฐ (ในสหรัฐอเมริกา)
ความหมายเหมือนกับ: administrative , governmental

gum benzoin n กำยาน

habeas corpus n หมายศาลที่เรียกตัวบุคคลให้มาปรากฏต่อหน้าผู้พิพากษาหรือศาล

haberdasher n คนขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย

haberdasher n คนขายเครื่องเย็บปักถักร้อย

haberdashery n ร้านขายเครื่องแต่งกายของผู้ชาย

had better aux น่าจะ

halberd n ง้าว
ความหมายเหมือนกับ: halbert

harebell n พืชไม้ดอกรูประฆัง มีสีน้ำเงิน เป็นพืชจำพวก Campanula rotundifolia
ความหมายเหมือนกับ: bluebell

hartebeest n กวางแอฟริกันขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง จำพวก Alcelaphus

has-been n บุคคลที่เคยมีชื่อเสียงในอดีต แต่ปัจจุบันนี้แทบจะถูกลืม (คำไม่เป็นทางการ)

heartbeat n การเต้นของหัวใจ

hell-bent adj ซึ่งตั้งใจจริงอย่างไม่ยอมลดละ
ความหมายเหมือนกับ: determined , resolute

hibernal adj เกี่ยวกับฤดูหนาว
ความหมายเหมือนกับ: brumal , hiemal , wintry

hibernate vi (สัตว์) จำศีลในฤดูหนาว

Hibernia n ประเทศไอร์แลนด์ (คำโบราณหรือทางวรรณคดี)

Hibernia n หมู่เกาะของประเทศไอร์แลนด์ (คำโบราณหรือทางวรรณคดี)

high-fiber adj มีเส้นใยมาก (อาหาร)

hill tribe n ชาวเขา

honeybee n ผึ้ง (มีชื่อในภาษาละตินว่า Apis mellifera)
ความหมายเหมือนกับ: bee

hotbed n ที่เพาะพืช

human being n มนุษย์

get the benefit of the doubt idm เอาชนะ

get the best of idm เอาชนะ

grin and bear it idm อดทนต่อบางสิ่งอย่างไม่เครียด

had best do idm ควรจะทำบางสิ่ง (คำไม่เป็นทางการ)

had better do idm ควรจะทำบางสิ่ง

have been around idm มีประสบการณ์ (คำไม่เป็นทางการ)

have been had idm โดนหลอก

have been throug the mill idm ทุกข์ทรมาน

have seen better days idm เก่า

hit someone between the eyes idm ทำให้ประทับใจ

in round numbers idm จำนวนที่ประมาณไว้

in the best of health idm แข็งแรงมาก

it behoves one to do idm มันเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องกระทำ

know better idm ฉลาด

leave a lot to be desired idm ขาดสิ่งสำคัญ (เป็นภาษาพูดที่สุภาพ)

Let bygones be bygones idm ลืมสิ่งที่ผ่านไปแล้ว

make a bee-line for idm มุ่งตรงไปที่ (คำไม่เป็นทางการ)

make the bed idm ทำเตียงให้เรียบร้อย

make the best of idm พยายามแก้ไขให้ดี

not all it is cracked up to be idm ไม่ดีเท่ากับที่ควรจะเป็น (คำไม่เป็นทางการ)

not what it is cracked up to be idm ไม่ดีเท่ากับที่ควรจะเป็น (คำไม่เป็นทางการ)

off the beaten track idm อยู่ในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย

on behalf of idm (ทำบางสิ่ง) ในนามของ

on the beam idm คิดถูกทาง

on the bench idm นั่งคอยเพื่อเข้าแข่งขัน

play gooseberry idm ก้างขวางคอคู่รัก

pound a beat idm เดินตรวจเส้นทาง

power behind the throne idm คนที่อยู่เบื้องหลังอำนาจ

powers that be idm คนมีอำนาจ

quite a number idm มาก

read between the lines idm ทำความเข้าใจกับความหมายที่แฝงไว้

ring a bell idm คุ้นๆ หู

saved by the bell idm ระฆังช่วยชีวิตไว้ได้ทัน

seeing is believing idm เห็นแล้วจึงจะเชื่อ

sick in bed idm ยังนอนป่วย

so be it idm ทำไปเลยถ้าอยากทำ

take a turn for the better idm เริ่มปรับปรุง

take liberties with idm ใช้บางคนหรือบางสิ่งในทางที่ผิด

take the liberty of doing something idm ถือสิทธิในการทำบางสิ่ง

There will be the devil to pay idm มีปัญหามากมาย

To the victors belong the spoils. idm ผู้ชนะทีมีทั้งอำนาจ และทรัพย์สมบัติ

too good to be true idm ดีเหลือเชื่อ

turn out to be idm กลับกลายเป็น

wet behind the ears idm ที่ไม่มีประสบการณ์

with the best will in the world idm ไม่ว่าจะทำอย่างไร

woe betide someone idm จะเสียใจจากการกระทำนั้นๆ

iceberg n ภูเขาน้ำแข็ง
ความหมายเหมือนกับ: ice sheet , snowberg

identification number n เลขประจำตัว

illiberal adj ขี้เหนียว (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: stingy , ungenerous
คำตรงข้าม: generous

illiberal adj ใจแคบ
ความหมายเหมือนกับ: intolerent , narrow-minded
คำตรงข้าม: broad-minded

imaginary number n จำนวนจินตภาพ
ความหมายเหมือนกับ: imaginary

imbecile n คนปัญญาอ่อน (คำหยาบ)
ความหมายเหมือนกับ: cretin , idiot , moron

imbecile adj ปัญญาอ่อน (คำหยาบ)
ความหมายเหมือนกับ: cretinous , idiotic , moronic

imbecility n ความโง่
ความหมายเหมือนกับ: absurdity , foolishness , idiocy

imbed vi ฝัง
ความหมายเหมือนกับ: bury , embed , place in

imbed vt ฝัง
ความหมายเหมือนกับ: bury , embed , place in

imbibe vt ดื่ม
ความหมายเหมือนกับ: drink , swallow

imbibe vi ดื่ม
ความหมายเหมือนกับ: drink , swallow

imbibe vi ดูดซึม
ความหมายเหมือนกับ: absorb

imbibe vt ดูดซึม
ความหมายเหมือนกับ: absorb

in-between n คนหรือสิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง

in-between adj ซึ่งอยู่ระหว่าง
ความหมายเหมือนกับ: intermediate , middle , medium

in-between adv อยู่ระหว่าง

incumbency n ตำแหน่ง
ความหมายเหมือนกับ: position

incumbent adj ซึ่งมีหน้าที่
ความหมายเหมือนกับ: obligatory

incumbent n ผู้ดำรงตำแหน่ง
ความหมายเหมือนกับ: office holder , official

India rubber n ยางอินเดีย
ความหมายเหมือนกับ: rubber , natural rubber

inner tube n ยางในของรถยนต์หรือรถจักรยาน

inscribe vt ลงรายการ
ความหมายเหมือนกับ: list

inscribe vt สลัก
ความหมายเหมือนกับ: engrave , imprint

inscribed adj ซึ่งจารึกไว้
ความหมายเหมือนกับ: marked , recorded

intoxicating beverages n น้ำเมา

irrational number n จำนวนอตรรกยะ

jibe at phrv หัวเราะเยาะ
ความหมายเหมือนกับ: gibe at , laugh at

jibe with phrv เห็นด้วยกับ

judge between phrv ตัดสินใจระหว่าง (ว่าสิ่งไหนดีกว่ากัน)

keep behind phrv พยายามอยู่ข้างหลัง
ความหมายเหมือนกับ: remain behind , stay behind

keep behind phrv ทำให้อยู่ล้าหลัง
ความหมายเหมือนกับ: keep in

know best phrv คิดดีที่สุด

know better phrv รู้มากขึ้นเกี่ยวกับ

label as phrv ถูกตราหน้า

label with phrv ติดป้ายด้วย
ความหมายเหมือนกับ: mark with

lag behind phrv ล้าหลัง
ความหมายเหมือนกับ: be benind , drag behind , drop back , drop behind , fall back , fall behind , get behind

lay before phrv วางไว้ข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: put at

leave behind phrv เลือกที่จะไม่นำ (บางสิ่งหรือบางคน) ไปด้วย

leave behind phrv ลืมทิ้งไว้

leave behind phrv สร้างทิ้งไว้

leave behind phrv วางไว้ด้านหลังของ

leave behind phrv จากไปโดยทิ้ง...ไว้กับ...

liaise between phrv ประสานงานระหว่าง
ความหมายเหมือนกับ: mediate between

liberate from phrv ปล่อยให้เป็นอิสระจาก

lie before phrv วางไว้ด้านหน้า
ความหมายเหมือนกับ: lie ahead

lie before phrv รออยู่
ความหมายเหมือนกับ: lie ahead , lie beyond

lie before phrv สำคัญกว่า
ความหมายเหมือนกับ: put before

lie behind phrv เป็นอดีต

lie behind phrv วางไว้ด้านหลัง

lie behind phrv เป็นเหตุผลสำหรับ

lie beside phrv นอนอยู่ข้าง
ความหมายเหมือนกับ: lie by

lie beyond phrv เกิดขึ้นต่อจากนั้น

lie beyond phrv อยู่ไกลออกไป

lie beyond phrv ยิ่งใหญ่กว่า

limber up phrv เตรียมพร้อม
ความหมายเหมือนกับ: loosen up

line up behind phrv ติดตาม

live beyond phrv มีบ้านอยู่ไกลออกไปกว่า

look beyond phrv มองเลยออกไป
ความหมายเหมือนกับ: see beyond

lose belief in idm ไม่ไว้วางใจใน

lumber with phrv ระเกะระกะไปด้วย

lumber with phrv บังคับให้ยอมรับ (สิ่งที่ไม่อยากทำหรือไม่ต้องการ)
ความหมายเหมือนกับ: land with

Jezebel n ชายาของกษัตริย์ Ahab กษัตริย์องค์หนึ่งของยิว

Jezebel n หญิงที่ชั่วร้าย

jibe n การเปลี่ยนทิศทางเรือด้วยการเปลี่ยนใบเรือไปอีกทางหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: gybe , gibe

jibe vi เปลี่ยนทิศทางเรือด้วยการเปลี่ยนใบเรือไปอีกทางหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: gybe

jibe vi ตรงกัน
ความหมายเหมือนกับ: tally , accord , fit

jibe n คำพูดเยาะเย้ย
ความหมายเหมือนกับ: gibe , sarcasm , taunt
คำตรงข้าม: praise , applause

jibe vi เยาะเย้ย
ความหมายเหมือนกับ: gibe , jeer , scoff
คำตรงข้าม: laud , praise

jobbery n การทุจริต

kidney bean n ถั่วชนิดหนึ่งมีขนาดเล็กสีน้ำตาลแดง

king of beasts n ราชสีห์

knobbed adj ที่มีปุ่ม

label vt ติดป้าย
ความหมายเหมือนกับ: tag

label vt ทำเครื่องหมาย
ความหมายเหมือนกับ: mark

label vt แบ่งเป็นประเภท
ความหมายเหมือนกับ: classify

label n ป้าย
ความหมายเหมือนกับ: gummed label , brand , marque , sticker

label n ยี่ห้อ
ความหมายเหมือนกับ: trade name

land-grabber n ผู้ครอบครองที่ดิน (โดยไม่ยุติธรรม)

landlubber n ผู้ที่ไม่ชำนาญการเดินเรือ

laser beam n ลำแสงเลเซอร์

libel vt กล่าวโจมตี

libel n การหมิ่นประมาท (ข้อความ, รูปภาพ)
ความหมายเหมือนกับ: defamation

libel vt ตีพิมพ์เรื่องที่หมิ่นประมาทผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: defame

libel n ถ้อยแถลงของโจทก์

libelant n ผู้หมิ่นประมาท
ความหมายเหมือนกับ: libellant

libellous adj ที่เป็นการหมิ่นประมาท
ความหมายเหมือนกับ: defamatatory , libelous

liberal adj เกี่ยวกับลัทธิเสรีนิยม

liberal adj ใจกว้าง
ความหมายเหมือนกับ: progressive , broad-minded

liberal n นักเสรีนิยม

liberal adj เป็นอิสระ
ความหมายเหมือนกับ: loose

liberal adj มากมาย (เงิน, ทรัพย์สิน, เวลา)
ความหมายเหมือนกับ: large , ample , abundant

liberal arts n ศิลปศาสตร์

liberal education n การศึกษาที่ตั้งอยู่บนรากฐานของศิลปศาสตร์

liberalism n ลัทธิเสรีนิยม
ความหมายเหมือนกับ: broad-mindedness

liberality n ความมีใจกว้าง
ความหมายเหมือนกับ: generosity

liberality n ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

liberalize vt ทำให้เสรี
ความหมายเหมือนกับ: ease , broaden , loosen

liberalize vi เป็นอิสระ
ความหมายเหมือนกับ: ease , broaden , loosen

liberate vt ขโมย (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: steal

liberate vt ปล่อยให้เป็นอิสระ
ความหมายเหมือนกับ: emancipate , free

liberation n การทำให้ได้รับสิทธิอันเท่าเทียม

liberation n การปลดปล่อยให้เป็นอิสระ
ความหมายเหมือนกับ: release

Liberia n ชื่อประเทศสาธารณรัฐหนึ่งในแอฟริกาตะวันตก ก่อตั้งขึ้นโดยทาสของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับอิสรภาพในปี ค.ศ. 1821

libertarian adj เกี่ยวกับเสรีนิยม

libertarian n ผู้สนับสนุนหรือยึดถึงหลักแห่งเสรีภาพ

libertine n ทาสที่ได้รับการปลดปล่อย (ในสมัยโรมันโบราณ)

libertine adj ที่ประพฤติผิดศีลธรรม
ความหมายเหมือนกับ: amoral , sensual , lascivious , lewd

libertine n ผู้ประพฤติผิดศีลธรรมจรรยา
ความหมายเหมือนกับ: debauchee , lecher , sensualist
คำตรงข้าม: prude

liberty n สิทธิขั้นพื้นฐาน

liberty n อิสรภาพ
ความหมายเหมือนกับ: freedom

life belt n สายชูชีพ

lightning beetle n หิ่งห้อย
ความหมายเหมือนกับ: lightning bug

limber adj งอได้
ความหมายเหมือนกับ: flexible , pliant

limber vt ทำให้งอได้

limber vi ที่งอได้

limber vi ใช้รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่

limber vt ใช้รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่และกระสุนปืนลาก

limber n รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่และกระสุนปืน

Little Bear n กลุ่มดาวหมีน้อย

lobe n ติ่งหู
ความหมายเหมือนกับ: ear lobe

loose-limbed adj มีแขนขาอ่อน

low beam n ไฟต่ำหน้ารถ

lubber n คนทึ่มซึ่งมีร่างใหญ่

lubberly adv อย่างซุ่มซ่าม

lumber vt กองไว้ระเกะระกะ

lumber n ไม้ที่เลื่อยออกเป็นท่อนๆ (เพื่อนำมาใช้ประโยชน์)

lumber vt เลื่อยไม้ออกเป็นท่อนๆ (เพื่อนำมาใช้ประโยชน์)

lumber n เศษของที่ไม่มีประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: useless articles

lumber vi เคลื่อนที่อย่างอุ้ยอ้าย
ความหมายเหมือนกับ: truge , plod , shamble

lumbering n การทำป่าไม้

lumberjack n ช่างตัดไม้
ความหมายเหมือนกับ: lumberman

lumberly adv อย่างงุ่มง่าม
ความหมายเหมือนกับ: clumsily

lumberman n คนตัดไม้
ความหมายเหมือนกับ: lumberjack

lumberyard n ลานเก็บไม้ไว้สำหรับขาย

make the best of idm ใช้ (บางสิ่ง) เต็มที่

marry beneath phrv แต่งงานกับคนที่มีฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมต่ำกว่า
คำตรงข้าม: marry above

mediate between phrv ไกล่เกลี่ยระหว่าง

number among phrv นับรวมอยู่ใน (กลุ่ม)

number off phrv ขานชื่อ

number with phrv นับรวมอยู่ใน (กลุ่ม)

oscillate between phrv แกว่งไปมาระหว่าง

Macbeth n แม็กเบท เป็นกษัตริย์ของสก็อตแลนด์

macebearer n ผู้ถือคทาในพิธี
ความหมายเหมือนกับ: mace , macer

Mach number n อัตราความเร็วของวัตถุต่อความเร็วของเสียง
ความหมายเหมือนกับ: Mach

magic number n จำนวนโปรตอนหรือนิวตรอน

make bed n ทำให้ดีขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: heal , improve on

make believe idm เสแสร้ง
ความหมายเหมือนกับ: feign , simulate , pretend

make-believe n การเสแสร้ง
ความหมายเหมือนกับ: sham , unreality

make-believe adj เสแสร้ง
ความหมายเหมือนกับ: pretended , fraudulent , fantastic

mass number n เลขบอกมวล

maybe adv บางที
ความหมายเหมือนกับ: perhaps , possibly
คำตรงข้าม: definitely

member n สมาชิก (คำย่อคือ mem)
ความหมายเหมือนกับ: constituent , element , component

membered adj ซึ่งเป็นสมาชิก

membership n การเป็นสมาชิก
ความหมายเหมือนกับ: participation , affiliation , association

microbe n จุลินทรีย์
ความหมายเหมือนกับ: bacillus , bacteria , bacteriam

microfiber n ผ้าเนื้อเบาและอุ่นสำหรับทำเสื้อโค้ตหรือแจ๊กเก็ต

mind-bending adj ซึ่งมีผลต่อจิตใจอย่างมาก

misbecome vt ไม่เหมาะสม (คำทำการ)

misbegotten adj ผิดกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: illegitimate
คำตรงข้าม: legitimate

misbegotten adj ซึ่งไม่ถูกกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: baseborn , unlawful

misbehave vt ประพฤติตัวไม่เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: fail , misdo , disobey
คำตรงข้าม: behave

misbehaver n ผู้ประพฤติตัวไม่เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: transgression , misconduct

misbehavior n การประพฤติตนไม่สมควร
ความหมายเหมือนกับ: misconduct

misbehaviour n การประพฤติตนไม่สมควร
ความหมายเหมือนกับ: misbehavior , misconduct , mischief , rudeness

misbelief n ความเชื่อที่ผิด
ความหมายเหมือนกับ: heresy , superstition

misremember vi จำผิด

misremember vt จำผิด

money-grabber n ผู้ละโมบ
ความหมายเหมือนกับ: money-grubber

money-grubber n ผู้พยายามหาเงินให้ได้มากๆ
ความหมายเหมือนกับ: money-grabber

moonbeam n แสงจันทร์
ความหมายเหมือนกับ: moonlight , gleam

moral fiber n การตกลงใจ
ความหมายเหมือนกับ: moral fibre

mother-to-be n ว่าที่คุณแม่

mulberry n ผลของต้นหม่อน

mulberry n ต้นมัลเบอร์รี่
ความหมายเหมือนกับ: mulberry tree

mulberry tree n ต้นมัลเบอร์รี่
ความหมายเหมือนกับ: mulberry

navy bean n ถั่วชนิดหนึ่งมีเมล็ดเล็กและสีขาว
ความหมายเหมือนกับ: haricot , haricot bean

neon tube n หลอดนีออน

never-to-be-forgotten adj ซึ่งจะลืมไม่ได้

Niobe n เทพธิดาในนิทานกรีก

Niobean adj ซึ่งเศร้าโศกไม่หาย

Nobel, Alfred Bernhard n ชาวสวีเดนผู้ก่อตั้งรางวัลโนเบล

nobelesse n ความสูงส่ง
ความหมายเหมือนกับ: gentry , nobility

nobelium n ธาตุบิวเลียม (สัญลักษณ์ย่อคือ No)

nota bene n หมายเหตุ (คำย่อคือ NB.)

November n พฤศจิกายน (คำย่อคือ Nov. หรือ Nov)

November n เดือนพฤศจิกายน

number n ตัวเลข
ความหมายเหมือนกับ: figure , digit , numeral , integer

number n จำนวน
ความหมายเหมือนกับ: amount , whole , estimate

number vt ใส่ตัวเลข
ความหมายเหมือนกับ: list , itemize , index , numerate

number vt นับจำนวน
ความหมายเหมือนกับ: count , consider

number crunching n กระบวนการคำนวณข้อมูลขนาดใหญ่

number plate n ป้ายทะเบียนซึ่งอยู่หน้าหรือหลังรถ
ความหมายเหมือนกับ: license plate

numbered adj ซึ่งมีจำนวนจำกัด

numberless n มากจนนับไม่ถ้วน
ความหมายเหมือนกับ: innumerable

obedience n การเชื่อฟัง
ความหมายเหมือนกับ: submissiveness , compliance
คำตรงข้าม: disobedience , insubordination

obedient adj ที่เชื่อฟัง
ความหมายเหมือนกับ: compliant , submissive , docile
คำตรงข้าม: disobedient , unruly

obediently adv อย่างเชื่อฟัง
ความหมายเหมือนกับ: devotedly , loyally

obeisance n การก้มคำนับ
ความหมายเหมือนกับ: bow

obeisance n พฤติกรรมที่แสดงถึงการเคารพ
ความหมายเหมือนกับ: courtesy , deference

obelisk n แท่งหินที่มีด้านทั้งสี่ลาดเอียงและมีปลายแหลม

obese adj อ้วนเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: plump , fat , rotund
คำตรงข้าม: slim , lean , thin

obesity n การอ้วนเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: fatness , rotundity
คำตรงข้าม: slimness , thinness

obey vt เชื่อฟัง
ความหมายเหมือนกับ: follow , give in
คำตรงข้าม: disobey , reject , ignore

obey vi เชื่อฟัง
ความหมายเหมือนกับ: comply , conform , accede
คำตรงข้าม: disobey

octane number n ค่าแสดงคุณสมบัติของตัวการเผาไหม้

October n ตุลาคม

October n เดือนตุลาคม

offbeat adj ซึ่งไม่ใช่ธรรมเนียมนิยม

office-bearer n เจ้าหน้าที่รัฐบาล
ความหมายเหมือนกับ: office-holder

oil-bearing adj ซึ่งผลิตน้ำมัน
ความหมายเหมือนกับ: oily

optical fiber n เส้นใยแก้วที่ใช้ในการสื่อนำข้อมูล
ความหมายเหมือนกับ: optical fibre

ordinal number n เลขลำดับ
ความหมายเหมือนกับ: ordinal

outer belt n ถนนวงแหวน (สร้างรอบเมืองเพื่อลดปัญหาจราจรติดขัดในเมือง)
ความหมายเหมือนกับ: ring road

outnumber n จำนวนมากกว่า

outnumber vt มีจำนวนมากกว่า

overbear vt มีชัยชนะ
ความหมายเหมือนกับ: overcome , overwhelm

overbearing adj ช่างเจ้ากี้เจ้าการ
ความหมายเหมือนกับ: domineering , bossy

oversubscribed adj มีผู้สมัครเป็นสมาชิกมากเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: overpurchased

own-label n ยี่ห้อสินค้าของร้านไม่ใช่จากบริษัทที่ผลิตสินค้า
ความหมายเหมือนกับ: own-brand , storebrand

page number n หมายเลขหน้า
ความหมายเหมือนกับ: folio , pagination

pallbearer n ผู้หามหีบศพ

Phoebe n นกเล็ก

phonetic alphabet n สัทอักษร

plebe n นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่หนึ่ง (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

plebeian n สามัญชน
ความหมายเหมือนกับ: pleb

plebeian adj เกี่ยวกับสามัญชน
ความหมายเหมือนกับ: common , low , lower-class

plumber n ช่างประปา

polar bear n หมีขาวขั้วโลก

potbellied adj พุงโต
ความหมายเหมือนกับ: bloated , obese , paunchy

potbelly n พุงพลุ้ย

prayer beads n สายลูกประคำ
ความหมายเหมือนกับ: rosary

prescribe vi สั่งจ่ายยา
ความหมายเหมือนกับ: designate , prescription

prescribe vt สั่งจ่ายยา
ความหมายเหมือนกับ: designate , prescription

prescribe vt แนะนำ

prescribe vt กำหนด (ตามกฎหมาย)

prime number n จำนวนเฉพาะ

privy chamber n ห้องพักส่วนพระองค์ในราชสำนัก

probe n เครื่องมือสำหรับแหย่ตรวจบาดแผล

probe n การตรวจบาดแผลด้วยเครื่องสำหรับตรวจ

probe n การสืบสวน
ความหมายเหมือนกับ: inquiry

probe vt ตรวจสอบบาดแผลด้วยเครื่องตรวจ

probe vt สืบสวน
ความหมายเหมือนกับ: investigate

probe vi ตรวจสอบ

procumbent adj ซึ่งหมอบคลาน
ความหมายเหมือนกับ: creeping , lying

procurabe adj ซึ่งจัดซื้อได้
ความหมายเหมือนกับ: purchasable

production number n ฉากในละครหรือภาพยนตร์ที่มีคนจำนวนมากร้องเพลง/เต้นรำ

proscribe vt เนรเทศ
ความหมายเหมือนกับ: banish , exile , outlaw , forbid

protuberance n ส่วนที่ยื่นออกมา
ความหมายเหมือนกับ: jutting , knob

protuberant adj ที่เห็นเด่นชัด
ความหมายเหมือนกับ: projecting , prominent

protuberate vi ยื่นออกมา

puberty n วัยเริ่มหนุ่มสาว
ความหมายเหมือนกับ: adolescence , pubescence

pubes n ขนบริเวณหัวเหน่า

pubescence n วัยเริ่มหนุ่มสาว

pubescent adj ที่อยู่ในวัยเริ่มหนุ่มสาว
ความหมายเหมือนกับ: adolescent , juvenile , young

pass between phrv คุยกันสองคน

place before phrv วางไว้ข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: put at

place before phrv ส่งไปให้พิจารณาหรืออนุมัติ
ความหมายเหมือนกับ: put before

place before phrv พิจารณาว่าสำคัญหรือมีค่ากว่า
ความหมายเหมือนกับ: put before

place behind phrv วางไว้ด้านหลัง
ความหมายเหมือนกับ: be behind , keep behind

place behind phrv ตามหลัง
ความหมายเหมือนกับ: place in , put in

place someone behind bars idm กักขัง
ความหมายเหมือนกับ: be behind , put behind

ply between phrv แล่นอยู่ระหว่าง

prescribe for phrv สั่ง

pressure be on idm บีบบังคับ

probe into phrv แหย่เข้าไป

probe into phrv ตรวจสอบ

prostrate before phrv หมอบ
ความหมายเหมือนกับ: bow before

put before phrv วางไว้ตรงหน้า
ความหมายเหมือนกับ: put at

put before phrv ส่งให้พิจารณายอมรับหรืออนุมัติ
ความหมายเหมือนกับ: bring before , come before

put before phrv เสนอทางเลือกให้
ความหมายเหมือนกับ: set before

put before phrv เห็นว่า (บางสิ่ง) สำคัญกว่า
ความหมายเหมือนกับ: come before , lie before

put behind idm ทำให้ล่าช้า
ความหมายเหมือนกับ: bring on

put behind phrv วางไว้ด้านหลัง
ความหมายเหมือนกับ: be behind , keep behind

put someone behind bars idm จำคุก
ความหมายเหมือนกับ: be behind , place behind

put someone to bed idm พยุงให้นอนบนเตียง
ความหมายเหมือนกับ: go to , retire to

put something behind one idm เห็นว่าไม่สำคัญอีกแล้ว

put the cart before the horse idm คิดหรือทำผิดขั้นตอน

Quebecois n ชาวแคว้นควิเบคในประเทศแคนาดา

queen bee n นางพญาผึ้ง

quodlibet n ข้อโต้เถียงอย่างมีนัย

rabbet n รอยบาก (ตามขอบไม้เพื่อต่อไม้เข้าด้วยกัน)
ความหมายเหมือนกับ: furrow , groove

rabbet vt บาก
ความหมายเหมือนกับ: make a joint
คำตรงข้าม: possible , achievable , feasible

rabbet vt ต่อไม้ด้วยการทำเดือย

raspberry n ราสเบอร์รี่ (ผลไม้ลูกเล็กๆ สีแดงหรือดำรสหวาน)

rebec n เครื่องดนตรีประเภทสีในยุคกลาง

rebeck n เครื่องดนตรีประเภทสีในยุคกลาง

rebel n ผู้ก่อการกบฏ
ความหมายเหมือนกับ: mutineer , revolter

rebel n คนขัดขืน
ความหมายเหมือนกับ: protester , nonconformist

rebel vi ก่อกบฏ
ความหมายเหมือนกับ: multiny , revolt

rebel vi ดื้อรั้น
ความหมายเหมือนกับ: disobey , resist

rebellion n การก่อกบฏ

rebellious adj ซึ่งก่อการกบฏ
ความหมายเหมือนกับ: disobedient , mutinous

recumbent adj ซึ่งนอนลง
ความหมายเหมือนกับ: reclined , supine

remember vi จำได้
ความหมายเหมือนกับ: recall , recognize

remember vt จำได้
ความหมายเหมือนกับ: recall , recognize

remember vt จดจำ
ความหมายเหมือนกับ: keep in mind , think of

remember vt ส่งความคิดถึง

reverberate vi ดังก้อง
ความหมายเหมือนกับ: echo , resound

reverberate vt ทำให้ดังก้อง
ความหมายเหมือนกับ: echo , resound

reverberate vi มีผลสะท้อนต่อเนื่อง

reverberation n การดังก้อง
ความหมายเหมือนกับ: echo , repercussion

reverberation n เสียงดังที่สะท้อนไปมา
ความหมายเหมือนกับ: resonance

ribbed adj ซึ่งทำเป็นโครง
ความหมายเหมือนกับ: ridged

riverbed n เส้นทางที่น้ำไหลผ่าน

roadbed n ฐานของถนน
ความหมายเหมือนกับ: asphalt , ballast , gravel , foundation

robber n โจร
ความหมายเหมือนกับ: bandit , plunderer , thief

robbery n การปล้น
ความหมายเหมือนกับ: burglary , larceny , thievery

robe n เสื้อคลุมยาว
ความหมายเหมือนกับ: costume , gown

robe n เสื้อคลุมอาบน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: bathrobe

robe vi สวมเสื้อคลุม
ความหมายเหมือนกับ: clothe , dress

robe vt สวมเสื้อคลุม
ความหมายเหมือนกับ: clothe , dress

robes n เสื้อผ้า
ความหมายเหมือนกับ: vesments

rock-ribbed adj ซึ่งมีหินมาก

root beer n เครื่องดื่มรูทเบียร์

rubber band n ยางรัด

rubber plant n ต้นยาง

rubber stamp n ตรายาง

rubber n ยาง

rubber n รองเท้าหุ้มกันน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: waterproof overshoe

rubber n ยางลบ

rubber n ถุงยางอนามัย
ความหมายเหมือนกับ: condom

rubber n การเล่นไพ่หลายเกมต่อเนื่องกัน

rubberize vt เคลือบด้วยยาง

rubberlike adj เหมือนยาง

rubberneck n คนชอบเหลียวมอง
ความหมายเหมือนกับ: rubbernecker

rubbernecker n คนชอบเหลียวมอง
ความหมายเหมือนกับ: rubberneck

rubber-stamp vt ประทับตรายาง

rubella n โรคหัดเยอรมัน
ความหมายเหมือนกับ: German measles

runner bean n ถั่วฝักชนิดหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: pole bean

read between phrv หาความหมาย

rebel against phrv ต่อต้าน
ความหมายเหมือนกับ: mutiny against , revolt against

rebel at phrv โกรธและไม่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: revolt against

remain behind phrv อยู่ข้างหลัง
ความหมายเหมือนกับ: keep behind , stay behind

remain behind phrv ล้าหลัง
ความหมายเหมือนกับ: keep in

remember as phrv จำได้ว่าเป็น

remember in phrv จำได้

remember to phrv ฝากความคิดถึงไปยัง

retire to bed phrv ไปนอน
ความหมายเหมือนกับ: go to , put to

reverberate with phrv ก้องด้วย
ความหมายเหมือนกับ: echo with , resound with

run before phrv แล่นไปถึงก่อน (บางสิ่ง) จะมา
ความหมายเหมือนกับ: sail before

run behind phrv แล่นเร็วตามหลัง / อยู่ข้างหลัง

run behind phrv ช้า

alphabet soup sl คำย่อ

Basra belly sl อาการท้องเสีย

blabbermouth sl เปิดเผยให้คนอื่นรู้

deadbeat sl คนเบี้ยว (ไม่ยอมจ่ายเงิน)

downbeat sl ง่ายๆ สบายๆ

egg-beater sl เฮลิคอบเตอร์

fender-bender sl อุบัติเหตุเล็กน้อย

fender-bender sl คนขับรถอย่างประมาท

freebee sl เสรีภาพ
ความหมายเหมือนกับ: freebie , freeby

goober-greese sl เนยถั่ว

guber sl เนื้องอก (มีความหมายเชิงตลก / เสียดสี)

has-been sl เก่า

in the tube sl เสี่ยงมาก

jibe sl เข้ากันได้

level best sl พยายามเต็มที่

nabbed sl ถูกจับ

number one sl ดีที่สุด

number-cruncher sl นักบัญชี

potbelly sl พุงโต

queer-beer sl เบียร์ที่มีอัลกอฮอล์ต่ำ

Sunday best sl ชุดดีที่สุดซึ่งใส่ไปโบสถ์

tabbed sl แต่งตัวดี

to beat the band sl อย่างเร่งรีบ

vibes sl ความรู้สึก (มักใช้กับ good หรือ bad)

wana be sl คนที่อยากเป็นบางสิ่งหรือบางคน

wanabe sl คนที่อยากเป็นบางสิ่งหรือบางคน

world-beater sl ผู้มักใหญ่ใฝ่สูง

yellow-bellied sl ขี้ขลาด

clobber sl เสื้อผ้า

cushy number sl ของกล้วยๆ

eager-beaver sl คนที่กระตือรือร้น

ginger beer sl ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ

khyber pass sl ก้น
ความหมายเหมือนกับ: kyber pass

kyber pass sl ก้น
ความหมายเหมือนกับ: khyber pass

luvverly jubberly sl ทุกอย่างเรียบร้อยดี

raspberry sl ตด
ความหมายเหมือนกับ: to blow a raspberry tart

raspberry ripple sl หัวนม

raspberry ripple sl คนที่มีร่างกายผิดปกติ

sherbert sl เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
ความหมายเหมือนกับ: sherbet

sherbert dab sl รถแท๊กซี่

sherbet sl เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
ความหมายเหมือนกับ: sherbert

telephone numbers sl เงินจำนวนมาก

to blow a raspberry tart sl ตด
ความหมายเหมือนกับ: raspberry

vibe sl สถานการณ์

wannabe sl คนที่ปรารถนาจะเป็นแบบผู้อื่น

saber n ดาบโค้ง
ความหมายเหมือนกับ: sword

saber vt ฟันด้วยดาบ

saber-toothed tiger n แมวรูปร่างคล้ายเสือมีเขี้ยวโค้งยาว

safety belt n เข็มขัดนิรภัย

Saint Bernard n สุนัขพันธุ์ใหญ่มีขนสีน้ำตาลปนขาว

scribe n ผู้คัดลอก

scrubber int คนขัด

seabed n พื้นดินใต้ทะเล
ความหมายเหมือนกับ: sea bottom

seat belt n เข็มขัดนิรภัย
ความหมายเหมือนกับ: safety belt , lifebelt

second best adj รองชนะเลิศ
ความหมายเหมือนกับ: minor , inferior

second best n ผู้ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ
ความหมายเหมือนกับ: alternative , inferiority

second chamber n วุฒิสภา

second chamber n สภาสูง
ความหมายเหมือนกับ: upperhouse

secondary best n รองชนะเลิศ

secondbest adj ซึ่งเป็นรองชนะเลิศ

seedbed n แปลงหว่านเมล็ด
ความหมายเหมือนกับ: breeding place , nursery

September n เดือนกันยายน

September n กันยายน

serial number n เลขอนุกรม

sherbet n น้ำผลไม้ผสมน้ำตาลและเสิร์ฟขณะเย็น
ความหมายเหมือนกับ: fruit ice , dessert

shock absorber n เครื่องป้องกันการสะเทือน

shrubbery n ต้นไม้เตี้ย
ความหมายเหมือนกับ: shrubs , bushes , thick growth

Siberia n แคว้นไซบีเรีย

Siberia n ไซบีเรีย

sickbed n เตียงผู้ป่วย

slabber vi ปล่อยน้ำลายไหล
ความหมายเหมือนกับ: drip , dribble , salivate , slobber

slobber vi ทำน้ำลายไหล
ความหมายเหมือนกับ: dribble , drool , saliver

slobber vt ทำให้น้ำลายไหล

slobber vi แสดงความรู้สึกมากเกินไป

slobber vt ทำให้เปื้อนน้ำลาย

slobber n น้ำลาย
ความหมายเหมือนกับ: foam , froth , saliva , spit

slobber n การเขียนหรือพูดแสดงความรู้สึกมากเกินไป

slobbery adj ซึ่งชุ่มด้วยน้ำลาย

sloth bear n หมีพันธุ์หนึ่ง

slumber vi งีบหลับ
ความหมายเหมือนกับ: catnap , nap , sleep
คำตรงข้าม: awaken

slumber vi อยู่ในภาวะสงบ

slumber vt ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยการนอนหลับ

slumber n การงีบหลับ
ความหมายเหมือนกับ: beddy-bye , sleep , sleepiness

slumber n ช่วงเวลาที่งีบหลับ

slumber n สภาวะสงบ

slumberous adj ซึ่งงีบหลับ

snobbery n พฤติกรรมหรือทัศนคติของคนหัวสูง
ความหมายเหมือนกับ: snobbism

snowbell n ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกสีขาว

Snowbelt n เขตที่มีหิมะตกหนักทุกปี (ทางเหนือของอเมริกา)

snowberg n ภูเขาน้ำแข็ง
ความหมายเหมือนกับ: iceberg

snowberry n ไม้พุ่มเตี้ยจำพวก Symphoricarpos albus

snubber n คนชอบดูถูกคนอื่น

sober adj ไม่เมา (ยาหรือเหล้า)
ความหมายเหมือนกับ: abstinent , moderate
คำตรงข้าม: intemperate

sober adj เอาจริงเอาจัง
ความหมายเหมือนกับ: serious , solemn
คำตรงข้าม: frivolous

somber adj มืดครึ้ม
ความหมายเหมือนกับ: cloudy , shady

somber adj ทึม (สี)
ความหมายเหมือนกับ: gray

somber adj มืดมน
ความหมายเหมือนกับ: melancholy , dreary

sorbent n สารหรือกระบวนการดูดซึม

soybean n ต้นถั่วเหลือง

soybean n ถั่วเหลือง

soybean oil n น้ำมันถั่วเหลือง

spelling bee n การแข่งขันสะกดคำ

standard-bearer n ผู้นำ
ความหมายเหมือนกับ: commander , demagogue

Statue of Liberty n อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพของอเมริกา

strawberry n ต้นสตรอเบอรี่

strawberry n ผลสตรอเบอรี่

strobe n คำเรียกสั้นๆ ของ stroboscope

strobescope n เครื่องศึกษาการเคลื่อนไว้ของร่ายกาย

subscribe vi จ่ายค่าเป็นสมาชิก

subscribe vt บริจาค
ความหมายเหมือนกับ: contribute , donate

subscribe vt ลงนาม
ความหมายเหมือนกับ: endorse , undersign

subscriber n ผู้บอกรับเป็นสมาชิกสิ่งตีพิมพ์
ความหมายเหมือนกับ: paying member

subscriber n ผู้บริจาค
ความหมายเหมือนกับ: contributor , donor

subscriber n ผู้ลงนามข้างท้าย
ความหมายเหมือนกับ: endorser , signer

sugar beet n ต้นไม้ซึ่งใช้รากทำน้ำตาล

sunbeam n ลำแสงอาทิตย์
ความหมายเหมือนกับ: sunlight

superscribe vt เขียนไว้ข้างบน
ความหมายเหมือนกับ: write above , write over , endorse

Supreme Being n พระผู้เป็นเจ้า

sword bearer n ผู้ถือดาบในพิธี

sail before phrv แล่นเรือตามลม
ความหมายเหมือนกับ: run before

sail before the mast idm เป็นชาวเรือหรือชาวทะเล

see beyond phrv มองไปไกลกว่า

see beyond phrv เล็งเห็น
ความหมายเหมือนกับ: look beyond

send before phrv ส่งไปอยู่ต่อหน้า
ความหมายเหมือนกับ: bring before

send below phrv ส่งไปข้างล่าง (ของเรือ)
ความหมายเหมือนกับ: be below , go below , take below

send berserk phrv ทำให้รำคาญมาก
ความหมายเหมือนกับ: drive crazy , drive mad , drive out , go berserk , run amok

set before phrv วางข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: put at

set beside phrv วางข้าง

share between phrv แบ่งปันระหว่าง
ความหมายเหมือนกับ: divide between

shove behind phrv เห็นว่าไม่สำคัญอีกแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: put behind

slobber over phrv ปล่อยให้น้ำลายไหลจากปากเมื่อมองเห็น (บางสิ่ง)
ความหมายเหมือนกับ: drool over

sober down phrv ทำให้คลายความตื่นเต้น

sober up phrv เลิกดื่ม

stand behind phrv ยืนอยู่ด้านหลังของ

stand behind phrv สนับสนุน

stand between phrv ยืนระหว่าง

stand between phrv ป้องกันไม่ให้ทำ (บางสิ่ง)
ความหมายเหมือนกับ: come between , get between

stay behind phrv ยังตามมาทีหลัง
ความหมายเหมือนกับ: keep behind , remain behind

stay behind phrv ยังอยู่ต่อ
ความหมายเหมือนกับ: keep in

stop behind phrv ยังอยู่ต่อ
ความหมายเหมือนกับ: keep in

subscribe for phrv สมัครเป็นสมาชิกของ

subscribe to phrv ให้เงินสนับสนุน

subscribe to phrv เป็นสมาชิกของ (โดยจ่ายเงินประจำ)

subscribe to phrv ลงชื่อ

subscribe to phrv เห็นพ้องกับ

sweep before phrv ชนะอย่างต่อเนื่อง

swim before phrv ปรากฏชัดเจน

tabernacle n สถานที่ประกอบพิธีถวายเครื่องบูชา
ความหมายเหมือนกับ: recess , shrine , reliquary , church

talebearer n คนชอบกระจายข่าวลือ

teddy bear n ตุ๊กตาหมี

test tube n หลอดทดลอง

think better of vt เปลี่ยนใจที่จะไม่ทำบางสิ่งบางอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: reconsider

Tibet n ประเทศธิเบต

Tibet n ธิเบต

Tibetan adj เกี่ยวกับธิเบต

Tibeto-Burman n สาขาของภาษาในตระกูล Sino-Tibetan

timber n ต้นไม้ที่เติบโตในป่า (โดยเฉพาะที่โตพอเหมาะที่จะตัดทำซุง)

timber n ป่าไม้
ความหมายเหมือนกับ: forest , woodland

timber n ไม้ซุง
ความหมายเหมือนกับ: lumber

timber n โครงเรือ

timber n คุณสมบัติของบุคคล
ความหมายเหมือนกับ: quality

timber adj ที่ทำจากไม้

timber int คำอุทานใช้เตือนเมื่อไม้ที่ตัดกำลังจะล้มลง

timber vt สร้างด้วยไม้

timbering n ไม้วัสดุก่อสร้าง

timberline n บริเวณที่ไม่มีป่าไม้เหนือน้ำทะเล

to-be n ในอนาคต

torchbearer n ผู้ถือคบเพลิง

transcribe vt ถ่ายถอดอักษร

transcribe vt แปลง

tribe n เผ่า

tribe n ตระกูล

tribe n พันธุ์

tribe n เชื้อชาติ

tribesman n ชาวเขา

tube n หลอด

tube n ท่อ

tube n ทางใต้ดิน

tube vt ส่งผ่านหลอดหรือท่อ

tuber n หัวใต้ดินของพืช

tubercle n ตุ่มเล็กๆ

tubercular adj เกี่ยวกับวัณโรค

tuberculate adj ที่มีตุ่มเล็กๆ

tubercule n ตุ่มเล็กๆ

tuberculin n สารสกัดจากเชื้อวัณโรค

tuberculosis n วัณโรค

tuberculous n เกี่ยวกับตุ่มเล็กๆ

tuberosity n ปุ่มกระดูก

tuberous adj เกี่ยวกับหัวใต้ดินของพืช

tuberous adj คล้ายหน่อ

tuberous adj ที่มีหัวใต้ดิน

twin bed n เตียงคู่

take before phrv นำขึ้นศาล
ความหมายเหมือนกับ: bring before

take before phrv ส่งไปเพื่อให้ยอมรับ
ความหมายเหมือนกับ: put before

take below phrv นำลงไปชั้นล่าง (เรือ)
ความหมายเหมือนกับ: be below , go below

take between phrv คีบหรือจับไว้ระหว่างสองส่วน

tear between phrv ทรมานที่ต้องเลือกระหว่าง

tell between phrv แยกแยะระหว่าง
ความหมายเหมือนกับ: distinguish between , be able to tell the difference between

think before phrv คิดก่อน (ทำบางสิ่ง)

to begin with phrv อย่างแรก
ความหมายเหมือนกับ: start with

ultraliberal adj ซึ่งเป็นเสรีนิยมสุดขั้ว

umbel n ช่อดอกไม้ที่ก้านดอกยาวเท่ากัน

umbellate adj ซึ่งมีช่อดอกที่ก้านดอกยาวเท่ากัน

umbelliferous adj ช่อดอกที่ก้านดอกยาวเท่ากัน

umber n ดินสีน้ำตาลแดงที่เป็นออกไซด์ของเหล็กและแมงกานีส

umber adj ที่มีสีน้ำตาลแดง

umber vt ทาด้วยสีน้ำตาลแดง

unbearable adj ซึ่งเหลือทน
ความหมายเหมือนกับ: intolerable , distressful
คำตรงข้าม: tolerable

unbearably adv อย่างไม่สามารถทนได้
ความหมายเหมือนกับ: intolerably , distressfully
คำตรงข้าม: tolerably

unbeaten adj ไม่เคยแพ้
ความหมายเหมือนกับ: undefeated
คำตรงข้าม: vulnerable

unbecoming adj ไม่เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: improper , unacceptable
คำตรงข้าม: becoming , proper , correct

unbecomingly adv อย่างไม่เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: wrongly

unbeknown adj ไม่เป็นที่รู้จัก

unbelief n ความไม่เชื่อถือ

unbelievable adj ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้
ความหมายเหมือนกับ: incredible
คำตรงข้าม: credible , reasonable

unbelievable adj ที่มากที่สุด

unbelievably adv อย่างเชื่อถือไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: exaggerated
คำตรงข้าม: credibly , reasonably

unbelievably adv อย่างไม่น่าเชื่อ

unbeliever n ผู้ไม่เชื่อ
ความหมายเหมือนกับ: agnostic , atheist , heathen
คำตรงข้าม: believer

unbelieving adj ไม่น่าเชื่อ
ความหมายเหมือนกับ: cynical , incredulous , suspicious

unbelievingly adv อย่างไม่น่าเชื่อ
ความหมายเหมือนกับ: suspiciously

unbelt vt ถอดเข็มขัด

unbelted adj ถอดเข็มขัด

unbend vt ปลด
ความหมายเหมือนกับ: loosen up , soften

unbend vi ผ่อนคลาย
ความหมายเหมือนกับ: rest , relax
คำตรงข้าม: work

unbend vt ทำให้ผ่อนคลาย
ความหมายเหมือนกับ: relax
คำตรงข้าม: work

unbend vt ทำให้ตรง
ความหมายเหมือนกับ: straighten

unbend vi ตรง
ความหมายเหมือนกับ: straighten

unbendable adj ซึ่งทำให้ตรง
ความหมายเหมือนกับ: flexible

unbendable adj ซึ่งทำให้ผ่อนคลาย
ความหมายเหมือนกับ: flexible

unbending adj ซึ่งดื้อด้าน

unbribed adj ซึ่งไม่รับสินบน
ความหมายเหมือนกับ: unselfish

uncombed adj กระเซิง
ความหมายเหมือนกับ: uncombable , unkempt
คำตรงข้าม: combed

underbelly n ท้องน้อย
ความหมายเหมือนกับ: abdomen

underbelly n ส่วนที่เป็นจุดอ่อน

underbelly n มุมมืด

underbelly n ส่วนใต้ของวัตถุใดๆ
ความหมายเหมือนกับ: bottom , underside , undersurface

undisturbed adj ซึ่งไม่สะทกสะท้าน
คำตรงข้าม: disturbed

unlimber vt เตรียมพร้อม

unlimber vi เตรียมพร้อม

unnumbered adj ที่ไม่มีเลขหมาย
คำตรงข้าม: numbered

upbeat adj มีความหวัง
ความหมายเหมือนกับ: optimistic , positive
คำตรงข้าม: pessimistic

upbeat n จังหวะขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: prosperity;. Improvement

upper chamber n สภาสูง
ความหมายเหมือนกับ: upper house

Uzbek n ชาวอุซเบกิสถาน

Uzbekistan n ประเทศอุซเบกิสถาน

Uzbekistan n อุซเบกิสถาน

unfold before phrv ค่อยๆ ปรากฏออกมา

vacillate between phrv ลังเลระหว่าง
ความหมายเหมือนกับ: hover between , waver between

vary between phrv เปลี่ยนแปลงระหว่าง

vaccum tube n หลอดสุญญากาศ

Vandyke beard n เคราแหลมและสั้น
ความหมายเหมือนกับ: Vandyke

vibe n อารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อคน สิ่งของ สถานที่หรือเหตุการณ์

walking beam n คานไม้หรือโลหะที่ใช้ช่วยในการเดิน

wardrobe n ตู้เสื้อผ้า
ความหมายเหมือนกับ: closet

wardrobe n เสื้อผ้าทั้งหมดของผู้ใดผู้หนึ่ง

wardrobe dealer n พ่อค้าขายเสื้อผ้าเก่าๆ

wardrobe trunk n กระเป๋าเสื้อผ้าใบใหญ่ที่แขวนเสื้อผ้าได้

waterbed n ที่นอนน้ำ (เป็นที่นอนที่บรรจุน้ำ)

wax bean n ถั่วฝักยาวสีเหลือง

weather-beaten adj เสียเพราะถูกอากาศ
ความหมายเหมือนกับ: weatherworn

webbed adj ซึ่งมีใยแมงมุม

well-being n สวัสดิภาพ
ความหมายเหมือนกับ: happiness , prosperity , welfare

well-beloved adj เป็นที่รักอย่างมากและแท้จริง

well-beloved adj เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง

Westminster Abbey n วิหารเวสท์มินสเตอร์ ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน

whitebeam n ต้นไม้พื้นเมืองของทวีปยุโรปและเอเชีย

whitebeard n คนแก่ที่มีเคราเป็นสีขาวหรือเทา

whole number n เลขจำนวนเต็ม

whortleberry n ผลไม้เล็กๆ สีดำกินได้ของต้นไม้พุ่มชนิดหนึ่ง

wildebeest n วัว
ความหมายเหมือนกับ: gnu

winebibber n คนที่ดื่มเหล้าองุ่นมากเกินไป

winterberry n ต้นไม้พุ่มเตี้ยตระกูลเดียวกับต้น Holly
ความหมายเหมือนกับ: black alder

woebegone adj ซึ่งเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
ความหมายเหมือนกับ: distressed , sorrowful
คำตรงข้าม: happy , joyful

woebegoneness n ความโศกเศร้า

wolfberry n ไม้พุ่มแถบอเมริกาเหนือที่มีผลสีขาว

workbench n โต๊ะหรือม้านั่งทำงานสำหรับช่างต่างๆ

would-be adj ซึ่งอยากจะเป็น
ความหมายเหมือนกับ: intending , prospective

wait behind phrv คอย
ความหมายเหมือนกับ: keep in

waver between phrv ลังเลระหว่าง
ความหมายเหมือนกับ: hover between , vacillate between

xebec n เรือขนาดเล็กมีเสากระโดงเรือ 3 เสา

xenophobe n ผู้หวาดกลัวชาวต่างชาติ

X-ray tube n หลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้รังสีเอ็กซ์

yabber vi พูดรัว (แบบออสเตรเลีย-ไม่เป็นทางการ)

yabber vt พูดรัว (แบบออสเตรเลีย-ไม่เป็นทางการ)

yabber n การพูดที่เร็วและเข้าใจยาก (แบบออสเตรเลีย)

yam-bean n มันแกว

youngberry n ผลไม้รสหวานสีม่วงเข้มของต้น blackberry

zebec n เรือเล็กมีเสากระโดงเรือ 3 เสา
ความหมายเหมือนกับ: xebec

philosophy of beauty n สุนทรียศาสตร์

disturbed adj ปั่นป่วน
ความหมายเหมือนกับ: upset

defense of being elsewhere n คำกล่าวอ้างที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าได้อยู่ที่อื่นขณะเกิดเหตุ
ความหมายเหมือนกับ: proof of absence , defense

arrange alphabetically vt จัดตามลำดับอักษร

mountain climber n นักปีนเขา

honeycombed adj ที่โครงสร้างเป็นรูหรือช่องเล็กๆ

amber-colored adj สีเหลืองอย่างอำพัน
ความหมายเหมือนกับ: yellowish , golden

supernatural being n เทพธิดา
ความหมายเหมือนกับ: seraph

any number pron จำนวนหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: any one , ones

over-bearing adj หยิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: haughty

back member n สำเนาหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารจากอดีต
ความหมายเหมือนกับ: back copy

rus in urbe n บรรยากาศที่ซึมเซา
ความหมายเหมือนกับ: seclusion

barbette n เชิงที่มั่นสำหรับยิงของทหาร
ความหมายเหมือนกับ: fort

barbeque n การย่างอาหารโดยใช้เหล็กเสียบเนื้อสัตว์
ความหมายเหมือนกับ: barbie

barbeque abbr คำย่อของ barbecue

come to be vi กลายเป็น

come before phrv มาก่อน

come before phrv ปรากฏตัวต่อหน้า (ศาล)

come before phrv ถูกนำตัวขึ้นศาล
ความหมายเหมือนกับ: be before , go before

atomic number 58 n ธาตุซีเรียม
ความหมายเหมือนกับ: Ce

daybed n เก้าอี้ยาวที่มีพนักหลังและที่เท้าแขนหนึ่งด้าน

blabber vt พูดพล่าม
ความหมายเหมือนกับ: clack , gabble , gibber , maunder , palaver , piffle , prate , prattle , tattle , tittle-tattle , twaddle

blabber vi พูดเรื่อยเปื่อย
ความหมายเหมือนกับ: clack , gabble , gibber , maunder , palaver , piffle , prate , prattle , tattle , tittle-tattle , twaddle

atomic number 17 n คลอรีน
ความหมายเหมือนกับ: Cl

tongue of a bell n กระดิ่งในระฆัง
ความหมายเหมือนกับ: noisemaker

clamber up vt ปีน
ความหมายเหมือนกับ: climb on

coffee berry n เมล็ดกาแฟ
ความหมายเหมือนกับ: coffee bean

strong belief n ความเชื่อมั่น
ความหมายเหมือนกับ: article of faith

subedit vt แก้ไขต้นฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: copyread

subedit vt แก้ไขต้นฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: copy-edit

subeditor n บรรณาธิการ

council member n สมาชิกสภา

council member n สมาชิกสภา

imaginary being n สัตว์ประหลาด
ความหมายเหมือนกับ: monster

animate being n สิ่งมีชีวิต (คน, สัตว์)
ความหมายเหมือนกับ: animal

decimal number n เลขทศนิยม

far below the surface adv ลึกมาก
ความหมายเหมือนกับ: extending far downward
คำตรงข้าม: shallow

obeisant adj ซึ่งแสดงความเคารพ
ความหมายเหมือนกับ: respectful , submissive

circumsciribe vt จำกัดจำนวน
ความหมายเหมือนกับ: bound , fix , restrict

to be contingent on hang upon vi ขึ้นอยู่กับ
ความหมายเหมือนกับ: centeron

dibber n เครื่องมือทำสวนมีปลายแหลมใช้ขุดดินให้เป็นหลุมเล็กๆ เพื่อปลูกต้นไม้

cubes n ลูกเต๋า
ความหมายเหมือนกับ: counters , craps

chambers n ห้องที่แบ่งให้เช่า (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: lodgings , rooms

dismember vt รื้อ
ความหมายเหมือนกับ: disassemble
คำตรงข้าม: assemble , put together

dismember vt ชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา
ความหมายเหมือนกับ: operate anatomize
คำตรงข้าม: join , unite

dismember vi ชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา
ความหมายเหมือนกับ: operate anatomize
คำตรงข้าม: join , unite

labeled adj มีชื่อเสียง
ความหมายเหมือนกับ: characterized , marked , famous

jobber n ผู้ค้าส่ง
ความหมายเหมือนกับ: seller , wholesaler , seeder

dogberry n ต้นไม้พุ่มชนิหนึ่งมีดอกสีขาวและผลเบอรี่สีม่วงพบในป่า

dorbeetle n แมลงเต่าทองมีชื่อละตินคือ Geotrupes stercorarius

dribet n หยดน้ำ

unsober adj เมา
ความหมายเหมือนกับ: intoxicated , nonteetotal

barbette n ตำแหน่งที่จัดไว้ตั้งปืนใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: banquette

bring to bear vt ใช้อำนาจ (ไปกระทบบางคนหรือบางสิ่ง)
ความหมายเหมือนกับ: put forth

decribe vi อธิบายอย่างละเอียด
ความหมายเหมือนกับ: explain

decribe vt อธิบายอย่างละเอียด
ความหมายเหมือนกับ: explain

fire beetle n หิ่งห้อย
ความหมายเหมือนกับ: fire fly

at the beginning adv อย่างแรก
ความหมายเหมือนกับ: firstly
คำตรงข้าม: lastly

at the beginning adv อย่างแรก
คำตรงข้าม: lastly

foam rubber n โฟมที่ใช้ในการทำเบาะหรือที่นอน

disremember vt ลืม
คำตรงข้าม: recall , recollect , remember

disremember vi ลืม
คำตรงข้าม: recall , recollect , remember

get behindhand phrv ตกลงมา
ความหมายเหมือนกับ: lag behind

come between phrv พยายามแยก (คน สัตว์) ออกจากกัน

come between phrv กั้นขวาง
ความหมายเหมือนกับ: stand between

globelike adj ซึ่งมีรูปทรงกลมเล็กๆ
ความหมายเหมือนกับ: globe-shaped

globe-shaped adj ซึ่งมีรูปทรงกลมเล็กๆ
ความหมายเหมือนกับ: globelike

gold beetle n แมลงเต่าทอง

string bean n ถั่วเขียว

halbert n ง้าว

ice cube n ก้อนน้ำแข็งที่ใส่เครื่องดื่ม

sorbet n ไอศกรีม
ความหมายเหมือนกับ: sherbet

imbecilic adj โง่เง่า (คำหยาบ)
ความหมายเหมือนกับ: cretinous , moronic

subergence n การจุ่ม
ความหมายเหมือนกับ: dip , bath

inculculabe adj ซึ่งไม่สามารถวัดได้
ความหมายเหมือนกับ: inestimable
คำตรงข้าม: caculable , estimable

unbelieved adj ซึ่งเป็นไปไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: miraculous
คำตรงข้าม: possible

unbeatale adj ที่ไม่สามารถเอาชนะได้
ความหมายเหมือนกับ: unconuerable
คำตรงข้าม: beatable , conquerable

as before adv ในสภาพเดิม
ความหมายเหมือนกับ: still the same

disbelief n ความไม่เชื่อ
คำตรงข้าม: belief , credulity

natural rubber n ยางอินเดีย
ความหมายเหมือนกับ: rubber

bend vt ทำให้งอ
ความหมายเหมือนกับ: turn , curve

laberious adj เข้มข้น
ความหมายเหมือนกับ: arduous , oppressive
คำตรงข้าม: easy , simple

ge-between n คนกลาง
ความหมายเหมือนกับ: intermediary , mediator

browbeating n การขู่
ความหมายเหมือนกับ: coercion

unbeatable adj ซึ่งไม่อาจเอาชนะได้
ความหมายเหมือนกับ: unconquerable
คำตรงข้าม: conquerable

gybe n การเปลี่ยนทิศทางเรือด้วยการเปลี่ยนใบเรือไปอีกทางหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: gibe

gybe vi เปลี่ยนทิศทางเรือด้วยการเปลี่ยนใบเรือไปอีกทางหนึ่ง

honey bear n สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง

gummed label n ป้าย
ความหมายเหมือนกับ: brand , marque , sticker

libellant n ผู้หมิ่นประมาท

libelous adj ที่เป็นการหมิ่นประมาท
ความหมายเหมือนกับ: defamatatory

entombed vi ถูกฝังอยู่
ความหมายเหมือนกับ: be buried

circumscribed adj ที่ถูกจำกัด
ความหมายเหมือนกับ: restricted
คำตรงข้าม: umlimited , limitless

ear lobe n ติ่งหู

put behind bars phrv จำคุก
ความหมายเหมือนกับ: confine

atomic number 12 n ธาตุแม็กนีเซียม

subscribers n รายชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับข่าวสาร ข้อมูลหรือโฆษณาเป็นประจำ
ความหมายเหมือนกับ: address list , list

greater number n ส่วนใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: bulk
คำตรงข้าม: minority

human beings n มนุษย์
ความหมายเหมือนกับ: men and women , mankind

post-pubescence n ความเป็นชาย
ความหมายเหมือนกับ: adulthood

greatnumber n จำนวน
ความหมายเหมือนกับ: abundance , thousands

matrimonial agent go between n แม่สื่อชักนำการแต่งงาน

for the time being adv ในระหว่างนั้น
ความหมายเหมือนกับ: meanwhile

for the time being adv ขณะที่
ความหมายเหมือนกับ: meantime

honey-bearing adj ซึ่งให้น้ำผึ้ง
ความหมายเหมือนกับ: sugared , sugary

remembering adj ซึ่งเป็นอนุสรณ์
ความหมายเหมือนกับ: decicatory , commemorative

remembering n การระลึกถึง

cabinet member n รัฐมนตรี
ความหมายเหมือนกับ: ambassdor , consul , high officer

jabber n การใช้คาถาที่ไร้สาระ
ความหมายเหมือนกับ: gibberish , double talk , drivel

haricot bean n ถั่วชนิดหนึ่งมีเมล็ดเล็กและสีขาว
ความหมายเหมือนกับ: haricot

grabber n คนขี้เหนียว
ความหมายเหมือนกับ: churl , kinflint , scrooge

night-robe n ชุดราตรี (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: nightdress , nightgown

the best n คนหรือสิ่งที่ไม่มีใครเทียบได้
ความหมายเหมือนกับ: nonesuch , quintessence

synthetic fiber n เส้นใยไนล่อน

embellishing adj ที่ใช้ประดับ
ความหมายเหมือนกับ: decorative

page numbers n หมายเลขหน้า

flowerbed n แปลงดอกไม้
ความหมายเหมือนกับ: shrubbery

forebearing adj อดทน
ความหมายเหมือนกับ: calm , long-suffering , resigned , uncomplaining
คำตรงข้าม: agitate , hostile , impatient

fringe benefits n เงินเพิ่ม
ความหมายเหมือนกับ: benefit , extra
คำตรงข้าม: drawback

to be peevish vi มีอารมณ์เสีย
ความหมายเหมือนกับ: sulk

a number of adj ซึ่งแสดงจำนวนซึ่งมากกว่าหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: abundant , few

post-bellum adj หลังสงคราม
ความหมายเหมือนกับ: peaceful

blabber vi พูดพร่ำ
ความหมายเหมือนกับ: clack , jabber

jabber vi พูดพร่ำ
ความหมายเหมือนกับ: blabber , clack

prescribed remedy n การสั่งยา

come before phrv ส่งให้พิจารณายอมรับหรืออนุมัติ
ความหมายเหมือนกับ: bring before

come before phrv เห็นว่า (บางสิ่ง) สำคัญกว่า
ความหมายเหมือนกับ: lie before

jabber vi พูดเพ้อเจ้อ
ความหมายเหมือนกับ: rant

jabber vt พูดเพ้อเจ้อ
ความหมายเหมือนกับ: rant

artificial fiber n ใยสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง

get better vi ฟื้นตัวจากการเจ็บป่วย
ความหมายเหมือนกับ: revive

cause to become vt ทำให้เป็น
ความหมายเหมือนกับ: make

reverberating adj (เสียง) ก้องกังวาน
ความหมายเหมือนกับ: resounding , sonorous

continue to be vi ยังเป็น
ความหมายเหมือนกับ: go on , remain

blobe n รูปทรงกลม
ความหมายเหมือนกับ: ball , circle

low drumbeat n การรัวกลองเบาๆ ติดต่อกัน

pole bean n ถั่วฝักชนิดหนึ่ง

snow off be rained off phrv เลื่อน

reverberate in phrv ส่งเสียงเหมือนระฆังสั่น
ความหมายเหมือนกับ: resound in

reverberate in phrv ส่งเสียงเหมือนระฆังสั่น
ความหมายเหมือนกับ: resound in

lumber mill n โรงเลื่อย
ความหมายเหมือนกับ: mill , portable mill

scale beam n ตราชั่ง
ความหมายเหมือนกับ: balance , stapel scale , steelyard

unbearably hot adj ซึ่งแผดเผา
ความหมายเหมือนกับ: very hot
คำตรงข้าม: freezing

liberated adv อย่างไม่ได้รับการลงโทษ
ความหมายเหมือนกับ: footloose , uncontrolled , unharm , safe

lifebelt n เข็มขัดนิรภัย
ความหมายเหมือนกับ: safety belt

second-best adj ชั้นสอง
ความหมายเหมือนกับ: second-rate

grabber n ผู้ครอบครอง
ความหมายเหมือนกับ: snatcher

auspicious beginning n การไปส่ง (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: going-away party , farewell address , good start

grabber n ผู้ฉกฉวย
ความหมายเหมือนกับ: seizer

mislabeled adj เรียกไม่ถูก
ความหมายเหมือนกับ: misnamed

appear to be vi ดูเหมือนว่า
ความหมายเหมือนกับ: appear , seem

feel uncomfortalbe vi รู้สึกอึดอัด
ความหมายเหมือนกับ: agonize

bad behaver n คนที่เลวทราม

Roman robe n กระโปรงยาวของผู้หญิงโรมันโบราณ

fibber n คนโกหก
ความหมายเหมือนกับ: liar

portable bed n เปลหาม
ความหมายเหมือนกับ: litter , pallet

paying member n ผู้บอกรับเป็นสมาชิกสิ่งตีพิมพ์

chambers n ห้องชุด
ความหมายเหมือนกับ: apartment , rooms

sunbeams n แสงอาทิตย์
ความหมายเหมือนกับ: sunlight

abeyant adj หยุดชั่วคราว
ความหมายเหมือนกับ: deferred

abeyant adj หยุดชั่วคราว
ความหมายเหมือนกับ: postponed

absorbent cotton n สำลีหรือผ้าก็อซสำหรับทำความสะอาดบาดแผล
ความหมายเหมือนกับ: gauze

waver between opinions vi ลังเลใจ
ความหมายเหมือนกับ: oscillate

shift the beat vt ลัดจังหวะดนตรี

come between phrv ป้องกันไม่ให้ทำ (บางสิ่ง)
ความหมายเหมือนกับ: get between

to be frightened phrv ตกใจ

boob tube n เครื่องรับโทรทัศน์
ความหมายเหมือนกับ: T.V. , teevee , tube , box

alarm bell n สัญญาณเตือนภัย
ความหมายเหมือนกับ: horn , siren

unbent adj ซึ่งไม่งอ
ความหมายเหมือนกับ: straight , twisted

unperturbed adj ซึ่งไม่กังวล
ความหมายเหมือนกับ: untroubled , composed , carefree
คำตรงข้าม: concerned

disturbed adj ซึ่งไม่สบายใจ
ความหมายเหมือนกับ: uncomfortable , restless , tense
คำตรงข้าม: comfortable

disencumber adj ปลดเครื่องบังเหียนออก
ความหมายเหมือนกับ: unyoke , unload

unperturbed adj สงบ
ความหมายเหมือนกับ: calm
คำตรงข้าม: ruffled

disturbed adj อารมณ์เสีย
คำตรงข้าม: happy

great bear n กลุ่มดาวหมีใหญ่

see below abbr ดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน)

electron tube n หลอดสุญญากาศซึ่งควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าในวิทยุหรือโทรทัศน์
ความหมายเหมือนกับ: vacuum tube

vacuum tube n หลอดสุญญากาศซึ่งควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าในวิทยุหรือโทรทัศน์
ความหมายเหมือนกับ: electron tube

vanilla bean n วนิลา

snout beetle n ตัวด้วง อยู่ในตระกูล Curculionidae

well-behaved adj ซึ่งมีความประพฤติดีเหมือนอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดี
ความหมายเหมือนกับ: well-mannered , refined
คำตรงข้าม: ill-bred , impolite , rude

well-behaved adj ซึ่งมีกิริยามารยาทดี
ความหมายเหมือนกับ: courteous , polite
คำตรงข้าม: discourteous , impolite , rude

checkerberry n ต้นไม้ดอกพุ่มเตี้ยมีผลเล็กสีแดงและใบขนาดเล็ก
ความหมายเหมือนกับ: teaberry

teaberry n ต้นไม้ดอกพุ่มเตี้ยมีผลเล็กสีแดงและใบขนาดเล็ก
ความหมายเหมือนกับ: checkerberry

rubber glove n ถุงมือยาง

climber n ไม้เลื้อยค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top