หมวดคำภาษาอังกฤษ > เครื่องดนตรี (musical instruments)

หมวด เครื่องดนตรี (musical instruments)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป
คำศัพท์
ประเภท
ความหมาย

accordion
n
หีบเพลง

acoustic guitar
n
กีตาร์ขนาดเล็กมี 4 สาย

bagpipe
n
ปี่สก็อต

bass
n
เบส(เครื่องดนตรี)

bass drum
n
กลอง

bassoon
n
ปี่ใหญ่

n
เครื่องเป่าทองเหลือง

bugle
n
แตรเดี่ยว

castanets
n
เครื่องให้จังหวะชนิดหนึ่งเป็นไม้ 2 อันประกบกันมีรูปร่างคล้ายเปลือกหอย (ทำให้เกิดเสียงโดยถือไม้ทั้งสองอันไว้ในมือแล้วตีให้เกิดเสียง)

cello
n
เครื่องสายประเภทหนึ่งมีลักษณะคล้ายไวโอลินขนาดใหญ่ ขณะเล่นผู้เล่นจะวางไว้ระหว่างเข่าทั้งสอง

n
เครื่องให้จังหวะชนิดหนึ่งเป็นไม้ 2 อันประกบกันมีรูปร่างคล้ายเปลือกหอย (ทำให้เกิดเสียงโดยถือไม้ทั้งสองอันไว้ในมือแล้วตีให้เกิดเสียง)

clarinet
n
แคริเน็ท

cymbal
n
ฉาบ

drum
n
กลอง

n
เครื่องดนตรีตระกูลซอหรือไวโอลิน

flute
n
ขลุ่ย

French horn
n
แตรทองเหลืองรูปร่างโค้งงอชนิดหนึ่ง

gong
n
ฆ้อง

guitar
n
กีตาร์

harmonica
n
หีบเพลงปาก

harp
n
พิณ

kettledrum
n
กลองหน้าเดียวขนาดใหญ่

mandolin
n
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย

n
ไม้ตีกลองรูปร่างเหมือนน้ำเต้า

oboe
n
เครื่องดนตรีประเภทเป่าชนิดหนึ่ง

organ
n
หีบเพลงปาก

percussion
n
เครื่องดนตรีประเภทเคาะหรือตี

piano
n
เปียโน (เครื่องดนตรี)

n
ขลุ่ยสั้นชนิดหนึ่ง

pipe organ
n
หีบเพลง

saxophone
n
แซ็กโซโฟน

tambourine
n
กลองมือกลมที่ติดลูกกระพรวน

timpani
n
กลองใหญ่ (ที่ใช้เล่นในวงออเคสตรา)

tom-tom
n
กลอง

triangle
n
เหล็ก 3 เหลี่ยมสำหรับเคาะจังหวะในดนตรี

trumpet
n
แตร

tuba
n
แตรใหญ่

n
วิโอลา

violin
n
ไวโอลิน

xylophone
n
เครื่องดนตรีลักษณะคล้ายระนาด

n
เครื่องดนตรีประเภทพิณค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top