หมวดคำภาษาอังกฤษ > เครื่องดนตรี (musical instruments)

หมวด เครื่องดนตรี (musical instruments)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป คำศัพท์ ประเภท ความหมาย
accordion accordion n หีบเพลง
acoustic guitar acoustic guitar n กีตาร์ขนาดเล็กมี 4 สาย
bagpipe bagpipe n ปี่สก็อต
bass bass n เบส(เครื่องดนตรี)
bass drum bass drum n กลอง
bassoon bassoon n ปี่ใหญ่
brass n เครื่องเป่าทองเหลือง
bugle bugle n แตรเดี่ยว
castanets castanets n เครื่องให้จังหวะชนิดหนึ่งเป็นไม้ 2 อันประกบกันมีรูปร่างคล้ายเปลือกหอย (ทำให้เกิดเสียงโดยถือไม้ทั้งสองอันไว้ในมือแล้วตีให้เกิดเสียง)
cello cello n เครื่องสายประเภทหนึ่งมีลักษณะคล้ายไวโอลินขนาดใหญ่ ขณะเล่นผู้เล่นจะวางไว้ระหว่างเข่าทั้งสอง
clappers n เครื่องให้จังหวะชนิดหนึ่งเป็นไม้ 2 อันประกบกันมีรูปร่างคล้ายเปลือกหอย (ทำให้เกิดเสียงโดยถือไม้ทั้งสองอันไว้ในมือแล้วตีให้เกิดเสียง)
clarinet clarinet n แคริเน็ท
cymbal cymbal n ฉาบ
drum drum n กลอง
fiddle n เครื่องดนตรีตระกูลซอหรือไวโอลิน
flute flute n ขลุ่ย
French horn French horn n แตรทองเหลืองรูปร่างโค้งงอชนิดหนึ่ง
gong gong n ฆ้อง
guitar guitar n กีตาร์
harmonica harmonica n หีบเพลงปาก
harp harp n พิณ
kettledrum kettledrum n กลองหน้าเดียวขนาดใหญ่
mandolin mandolin n เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย
maraca n ไม้ตีกลองรูปร่างเหมือนน้ำเต้า
oboe oboe n เครื่องดนตรีประเภทเป่าชนิดหนึ่ง
organ organ n หีบเพลงปาก
percussion percussion n เครื่องดนตรีประเภทเคาะหรือตี
piano piano n เปียโน (เครื่องดนตรี)
piccolo n ขลุ่ยสั้นชนิดหนึ่ง
pipe organ pipe organ n หีบเพลง
saxophone saxophone n แซ็กโซโฟน
tambourine tambourine n กลองมือกลมที่ติดลูกกระพรวน
timpani timpani n กลองใหญ่ (ที่ใช้เล่นในวงออเคสตรา)
tom-tom tom-tom n กลอง
triangle triangle n เหล็ก 3 เหลี่ยมสำหรับเคาะจังหวะในดนตรี
trumpet trumpet n แตร
tuba tuba n แตรใหญ่
viola n วิโอลา
violin violin n ไวโอลิน
xylophone xylophone n เครื่องดนตรีลักษณะคล้ายระนาด
zither n เครื่องดนตรีประเภทพิณ


ค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top