ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bugle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bugle*, -bugle-

bugle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bugle (n.) แตรเดี่ยว See also: แตรสัญญาณทหาร
bugle call (n.) สัญญาณเรียกทหารกลับค่าย
bugler (n.) นักเป่าแตรเดี่ยว
English-Thai: HOPE Dictionary
bugle(บิว'เกิล) {bugled,bugling,bugles} n. แตรเดียว v. เป่าแตรสัญญาณ, See also: bugler n.
bugletn. แตรเล็ก ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
bugle(n) แตรทหาร,แตรเดี่ยว,เขาวัวสำหรับเป่า
bugler(n) คนเป่าแตร,คนเป่าเขาวัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แตรเดี่ยว (n.) bugle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Like the Andrews Sisters. After "Boogie Woogie bugle Boy"...เหมือนกับเพลงของ แอนดรู ซิสเตอร์ หลังจาก "บูกี้ วูกี็ บั๊กเกิล บอย"...
Hey, Spidey, hold on. Bugle needs a photo.เฮ้ แมงมุม หยุดก่อน ขอรูปให้ บูเกิ้ล ซักรูป
As you know, circulation of the Bugle has been pretty good.ก็อย่างที่รู้ๆกันนั่นแหละ เท่าที่ผ่านมา ยอดขายของ บูเกิ้ลก็ไปได้ดี
"SORRY SPIDEY Bugle drops charges""ขอโทษ แมงมุม บูเกิ้ลขอยกเลิกการกล่าวหา"
[MAN IMITATING BUGLE SOUND][MAN IMITATING BUGLE SOUND]
This lot are doing more bugle than a brass section.คนพวกนี้เป่ายาได้เก่งกว่าคนเป่าปี่อีกน่ะ นายว่ามั๊ย
The auditorium now belongs to the McKinley High Drum and Bugle Corps.หอประชุมตอนนี้เป็นของ วง McKinley High Drum and Bugle Corps
Well-known place of retreat for courting couples who like the echoes of bugles as they court.สำหรับคู่รักติดพันน่าเบื่อที่ชอบ สะท้อนจากหาญที่พวกเขาศาล
Good morning, Portland Daily Bugle.เช้าวันดี, พอร์ตแลนด์เดลี่บูเกิ้
As if to sound English bugles in own defense.As if to sound English bugles in own defense.
To sound English bugles in own defense.To sound English bugles in own defense.
I work at the Daily Bugle.ผมทำงานที่ เดลี บูเกิ้ล

bugle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
号角[hào jiǎo, ㄏㄠˋ ㄐㄧㄠˇ, 号角 / 號角] bugle horn
号筒[hào tǒng, ㄏㄠˋ ㄊㄨㄥˇ, 号筒 / 號筒] bugle

bugle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビューグル[, byu-guru] (n) bugle
十二単[じゅうにひとえ, juunihitoe] (n) (1) twelve-layered ceremonial kimono (worn by a court lady); (2) ajuga (Ajuga nipponensis); bugle
喇叭[らっぱ, rappa] (n) (uk) trumpet; horn; bugle
消灯ラッパ[しょうとうラッパ, shoutou rappa] (n) (See 喇叭) lights-out trumpet or bugle call; taps; last post
ラッパ吹き;らっぱ吹き;喇叭吹き[ラッパふき(ラッパ吹き);らっぱふき(らっぱ吹き;喇叭吹き), rappa fuki ( rappa fuki ); rappafuki ( rappa fuki ; rappa fuki )] (n) (1) (See 喇叭手) bugler; trumpeter; (2) blowing one's own horn
喇叭手[らっぱしゅ, rappashu] (n) trumpeter; bugler
金瘡小草[きらんそう;キランソウ, kiransou ; kiransou] (n) (uk) creeping bugleweed (Ajuga decumbens)

bugle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แตร[n.] (traē) EN: trumpet ; bugle ; clarion FR: trompette [f] ; bugle [m[ ; clairon [m]
แตรเดี่ยว[n.] (traēdīo) EN: trumpet ; bugle ; clarion FR: trompette [f] ; bugle [m[ ; clairon [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bugle
Back to top