หมวดคำภาษาอังกฤษ > สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles)

หมวด สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป
คำศัพท์
ประเภท
ความหมาย

alligator
n
สัตว์ตระกูลจระเข้ อาศัยอยู่ในเขตอเมริกาเหนือ

bullfrog
n
กบอเมริกันตัวใหญ่

centipede
n
ตะขาบ

chameleon
n
สัตว์จำพวกกิ้งก่า

cobra
n
งูเห่า

crocodile
n
จระเข้

earthworm
n
ไส้เดือน

frog
n
กบ

gecko
n
ตุ๊กแก

king cobra
n
งูจงอาง

lizard
n
สัตว์เลื้อยคลานพวกจิ้งจกหรือตุ๊กแก

millepede
n
กิ้งกือ

newt
n
สัตวประเภทจิ้งจกซึ่งอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ

python
n
งูขนาดใหญ่

n
งูกะปะ

salamander
n
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

skink
n
จิ้งเหลน

snail
n
หอยทาก

snake
n
งู

toad
n
คางคก

tortoise
n
เต่าบก

turtle
n
เต่าทะเลค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top