ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lizard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lizard*, -lizard-

lizard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lizard (n.) สัตว์เลื้อยคลานพวกจิ้งจกหรือตุ๊กแก
English-Thai: HOPE Dictionary
lizard(ลิซ'เซิร์ด) n. สัตว์เลื้อยคลานจำพวก Lacertilia (Sauria) ได้แก่ จิ้งจก,ตุ๊กแก,จิ้งเหลน,กิ้งก่า,เหี้ย,แย้,หนังของสัตว์ดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
lizard(n) จิ้งจก,ตุ๊กแก,ตะกวด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จั๊กกิ้ม (n.) lizard See also: a small reptile
จิ้งจก (n.) lizard See also: a small reptile Syn. จั๊กกิ้ม
ตุ๊กแก (n.) lizard fish See also: Saurida tumbil Syn. ปลาตุ๊กแก
ปลาตุ๊กแก (n.) lizard fish See also: Saurida tumbil
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Say there, Lizard and Stretchy Dog, let me show you something.บอกทีสิ, คุณไดโนเสาร์และมาสปริง แล้วฉันจะให้ดูอะไรดีๆ
But what if a lizard were to mate with a human?แต่ถ้าเกิดกิ้งก่า จับคู่กับ คนล่ะ ?
Because I think I met a lizard girl.เพราะผมคิดว่าผมเจอ เด็กสาวกิ้งก่า
What if that lizard girl were to accidentally cut off her arm, or a leg,or you name the appendage,in some kind of... horrifying spa-debacle?ถ้าเกิดเด็กสาวกิ้งก่านั่น บังเอิญเสียแขน หรือขา หรือ ส่วนอื่นไป ในแบบว่า... การล้มในสปาอย่างน่ากลัว ?
Would said appendage reattach itself back onto her lizard body?ส่วนที่ว่านั้นจะต่อกลับไป ที่ร่างของเด็กสาวกิ่งก่านั่นเองได้มั๊ย ?
He was all puffed up... like some big-ass... lizard monster guy.เขาเมามาย เหมือนกับพวก ปิศาจกิ่งก่าก้นใหญ่
What kind of girl steals your lizard when you split up?ผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงนะ มาขโมยเจ้ากิ้งก่าคุณ เมื่อไหร่ที่คุณแยกกัน?
Mad Dog can outfly a three-headed lizard any day of the week!แมดด๊อกซ์ บินเร็วกว่าไอ้กิ่งก่าสามหัวแน่นอนไม่ว่าวันไหน ไปเร็ว
We can't trust you to make soup without putting baked hummus, or lizard gizzards in it.พวกเราไม่รู้จะไว้ใจปู่ได้มั้ย? ถ้าจะให้ทำซุป ตะไคร่อบหรือ หางจิ้งเหลนน่ะ
Thanks for what? That it didn't come out a lizard baby?ขอบคุณสำหรับอะไรยะ ที่ไม่ได้ลูกออกมาเป็นตุ๊กแกน่ะเหรอ?
It's like your mom was a lizard who got raped by a muppet.ยังกับว่าแม่เธอเป็นกิ้งก่า ที่ถูกพ่อ Muppet ข่มขืนมาแน่ะ
And so the lizard completes his journey from humble beginnings to the legend we sing of today.ชื่อบุรุษผู้นั้นที่ช่วยพวกเราไว้ แรงโก้

lizard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壁虎[bì hǔ, ㄅㄧˋ ㄏㄨˇ, 壁虎] gecko; house lizard
蜥蜴[xī yì, ㄒㄧ ㄧˋ, 蜥蜴] lizard

lizard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオシタトカゲ;アオジタトカゲ[, aoshitatokage ; aojitatokage] (n) bluetongued lizard; sleepy lizard
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor
アオホソオオトカゲ[, aohosoootokage] (n) blue-spotted tree monitor (Varanus macraei, species of carnivorous monitor lizard from the island of Batanta, Indonesia)
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna
イエメンオオトカゲ[, iemen'ootokage] (n) Yemen monitor (Varanus yemenensis, species of carnivorous monitor lizard found at the base of the Tihama mountains along the western coast of Yemen)
イエローヘッドモニター[, iero-heddomonita-] (n) yellow-head monitor (Varanus melinus, species of carnivorous monitor lizard native to Indonesia); quince monitor
イワヒメオオトカゲ[, iwahimeootokage] (n) Storr's pygmy monitor (Varanus storri, species of small carnivorous monitor lizard native to Australia); Storr's goanna; Storr's monitor
エメラルドツリーモニター;エメラルド・ツリー・モニター[, emerarudotsuri-monita-; emerarudo . tsuri-. monita-] (n) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor
オルリオオトカゲ[, oruriootokage] (n) blue-tailed monitor (Varanus doreanus, species of carnivorous monitor lizard found in Australia, New Guinea, and the Bismarck Archipelago); Kalabeck's monitor
キイロオオトカゲ[, kiiroootokage] (n) yellow monitor (Varanus flavescens, species of asian carnivorous monitor lizard found in India, Pakistan, Nepal and Bangladesh)
グレイオオトカゲ[, gureiootokage] (n) Gray's monitor (Varanus olivaceus, species of carnivorous monitor lizard from Luzon and the Catanduanes Islands in the Philippines)
クロコダイルモニター;クロコダイル・モニター[, kurokodairumonita-; kurokodairu . monita-] (n) crocodile monitor (Varanus salvadorii, species of carnivorous monitor lizard found in New Guinea); Salvadori's monitor; Papua monitor; artellia
サバクオオトカゲ[, sabakuootokage] (n) Desert monitor (Varanus griseus, species of carnivorous monitor lizard found in North Africa and western Asia)
サバンナオオトカゲ[, sabannaootokage] (n) savanna monitor (Varanus exanthematicus, species of carnivorous monitor lizard native to sub-Saharan Africa); Bosc's monitor
サビイロオオトカゲ[, sabiiroootokage] (n) rusty monitor (Varanus semiremex, species of carnivorous monitor lizard native to the east coast of Queensland, Australia)
ザラクビオオトカゲ[, zarakubiootokage] (n) black roughneck monitor lizard (Varanus rudicollis, carnivorous species found throughout Southeast Asia)
サルバトールモニター;サルバトール・モニター[, sarubato-rumonita-; sarubato-ru . monita-] (n) water monitor (Varanus salvator, species of carnivorous monitor lizard common from Sri Lanka in the west to the Philippines in the east); common water monitor
シュミットオオトカゲ[, shumittoootokage] (n) peach throat monitor (Varanus jobiensis, species of carnivorous monitor lizard native to Australia)
スジメヒメオオトカゲ[, sujimehimeootokage] (n) stripe-tailed goanna (Varanus caudolineatus, species of carnivorous monitor lizard native to the forests of Western Australian)
スペンサーオオトカゲ[, supensa-ootokage] (n) Spencer's monitor (Varanus spenceri, species of carnivorous monitor lizard native to northern Australia); Spencer's goanna
セグロオオトカゲ[, seguroootokage] (n) tricolored monitor (Varanus yuwonoi, species of carnivorous monitor lizard from Halmahera Island in North Maluku, Indonesia); Moluccan black-backed monitor
デュメリルオオトカゲ[, deyumeriruootokage] (n) Dumeril's monitor (Varanus dumerilii, species of carnivorous monitor lizard from Southeast Asia)
トリスティスモニター;トリスティス・モニター[, torisuteisumonita-; torisuteisu . monita-] (n) black-headed monitor (Varanus tristis, small species of carnivorous monitor lizard native to Australia); freckled monitor
ノドジロオオトカゲ[, nodojiroootokage] (n) rock monitor (Varanus albigularis, species of carnivorous monitor lizard found in southern Africa); legavaan; white-throated monitor
ヒガシベンガルオオトカゲ[, higashibengaruootokage] (n) clouded monitor (Varanus nebulosus, species of diurnal carnivorous monitor lizard native to South-East Asia)
ヒャクメオオトカゲ[, hyakumeootokage] (n) Argus monitor (Varanus panoptes, species of carnivorous monitor lizard found in northern Australia and southern New Guinea); yellow-spotted monitor
ベンガルオオトカゲ[, bengaruootokage] (n) Bengal monitor (Varanus bengalensis, species of carnivorous monitor lizard found widely distributed over South Asia); common Indian monitor
マングローブオオトカゲ;マングローブモニター[, manguro-buootokage ; manguro-bumonita-] (n) mangrove monitor (Varanus indicus, species of carnivorous monitor lizard from the Western Pacific); mangrove goanna; Western Pacific monitor lizard
リッジテールモニター;リッジテール・モニター[, rijjite-rumonita-; rijjite-ru . monita-] (n) ridge-tailed monitor (Varanus acanthurus, species of monitor lizard found throughout the arid northern regions of Australia); spiny-tailed monitor
守宮;家守[やもり, yamori] (n) (uk) gecko; house lizard
尻棘大蜥蜴[しりとげおおとかげ;シリトゲオオトカゲ, shiritogeootokage ; shiritogeootokage] (n) (uk) (See トリスティスモニター) black-headed monitor (Varanus tristis, small species of carnivorous monitor lizard native to Australia); freckled monitor
棘尾大蜥蜴[とげおおおとかげ;トゲオオオトカゲ, togeoootokage ; togeoootokage] (n) (uk) (See リッジテールモニター) ridge-tailed monitor (Varanus acanthurus, species of monitor lizard found throughout the arid northern regions of Australia); spiny-tailed monitor
毒蜥蜴[どくとかげ;ドクトカゲ, dokutokage ; dokutokage] (n) (uk) heloderm (any venomous lizard of genus Heloderma, inc. the gila monster and the beaded lizard)
緑細大蜥蜴[みどりほそおおとかげ;ミドリホソオオトカゲ, midorihosoootokage ; midorihosoootokage] (n) (uk) (See エメラルドツリーモニター) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor
襟巻蜥蜴;襟巻き蜥蜴[えりまきとかげ;エリマキトカゲ, erimakitokage ; erimakitokage] (n) (uk) frilled lizard (Chlamydosaurus kingii); frill-necked lizard
足無蜥蜴;足無し蜥蜴[あしなしとかげ;アシナシトカゲ, ashinashitokage ; ashinashitokage] (n) (uk) legless lizard (esp. Anguidae spp., inc. glass lizards and slow worms)
鎧蜥蜴[よろいとかげ, yoroitokage] (n) girdle-tailed lizard
飛蜥蜴[とびとかげ;トビトカゲ, tobitokage ; tobitokage] (n) (uk) flying dragon (any gliding lizard of genus Draco)
黄金大蜥蜴[こがねおおとかげ;コガネオオトカゲ, koganeootokage ; koganeootokage] (n) (uk) (See イエローヘッドモニター) quince monitor (Varanus melinus, species of carnivorous monitor lizard native to Indonesia); yellow-head monitor
鼻太大蜥蜴[はなぶとおおとかげ;ハナブトオオトカゲ, hanabutoootokage ; hanabutoootokage] (n) (uk) (See クロコダイルモニター) crocodile monitor (Varanus salvadorii, species of carnivorous monitor lizard found in New Guinea); Salvadori's monitor; Papua monitor; artellia

lizard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหี้ย[n.] (hīa) EN: monitor lizard ; water lizard ; iguana ; Varanus salvator FR: iguane [m] ; varan [m] ; Varanus salvator
จั๊กกิ้ม[n.] (jakkim) EN: house lizard FR: lézard [m]
จิ้งจก[n.] (jingjok) EN: lizard ; common lizard FR: lézard [m] ; lézard commun [m]
จิ้งจกบ้าน[n. exp.] (jingjok bān) EN: House gecko ; Half-toed gecko ; House lizard ; Hemidactylus FR: Hemidactylus
จิ้งเหลน[n.] (jinglēn) EN: skink ; scincoid lizard FR: scinque [m]
จิ้งเหลนด้วง[n.] (jinglēnduan) EN: Worm skink ; Legless lizard ; Dibamidae FR: Dibamidae
กะปอม[n.] (kapøm) EN: chameleon ; tree lizard FR: caméléon [m]
กะปอมขาง[n.] (kapømkhāng) EN: chameleon ; tree lizard FR: caméléon [m]
กิ้งก่า[n.] (kingkā) EN: chameleon ; tree lizard FR: caméléon [m]
กิ้งก่าบ้านหัวน้ำเงิน[n. exp.] (kingkā bān ) EN: Oriental garden lizard ; Eastern garden lizard : changeable lizard FR:
กิ้งก่าหัวสีฟ้า[n. exp.] (kingkā hūa ) EN: Oriental garden lizard ; Eastern garden lizard : changeable lizard FR:
กิ้งก่าเขาหนามยาว[n. exp.] (kingkā khao) EN: greater spiny lizard ; Acanthosaura armata FR:
กิ้งก่าสวน[n. exp.] (kingkā sūan) EN: Oriental garden lizard ; Eastern garden lizard : changeable lizard FR:
ก้อยกะปอม[n. exp.] (køi kapøm) EN: spicy grilled chameleon salad ; spicy lizard salad FR:
ปลาปากคม[n. exp.] (plā pākkhom) EN: Lizardfish ; Lizard fish FR:
สัตว์เลื้อยคลาน[n. exp.] (sat leūaykh) EN: reptile ; lizard FR: reptile [m] ; lézard [m]
ตะกวดบิตาตาวา[n. exp.] (takūat Bitā) EN: Bitatawa monitor ; Northern Sierra Madre ; Forest monitor lizard FR:
ตัวเหี้ย[n. exp.] (tūa hīa) EN: water monitor ; water lizard FR: varan [m]
ตัวกินไก่[n. exp.] (tūa kin kai) EN: water monitor ; water lizard FR: varan [m]
ตัวเงินตัวทอง[n.] (tūangoentūa) EN: monitor lizard ; water lizard FR: iguane [m] ; varan [m]
ปลาปากคมจุด[n. exp.] (plā pākkhom) EN: Brushtooth Lizardfish FR:
ปลาปากคมปีกสั้น[n. exp.] (plā pākkhom) EN: Shortfin Lizardfish FR:
ปลาตุ๊กแก[n. exp.] (plā tukkaē) EN: Shortfin Lizardfish FR:
แย้[n.] (yaē) EN: Butterfly lizards ; Small-scaled lizards ; Ground lizards ; Butterfly agamas ; skink ; Leiolepis FR: Leiolepis

lizard ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haitikuckuck {m} [ornith.]Hispaniolan Lizard Cuckoo
Salonlöwe {m}lounge lizard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lizard
Back to top