ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

terrific

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *terrific*, -terrific-

terrific ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
terrific (adj.) ยอดเยี่ยมมาก See also: ดีเยี่ยม Syn. excellent, superb, splendid, wonderful, marvellous
terrific (adj.) อย่างมาก See also: มากมาย Syn. great, immense, tremendous
terrific (adj.) น่ากลัวมาก See also: สยองขวัญ Syn. dreadful, frightful, terrifying Ops. common, conventional
English-Thai: HOPE Dictionary
terrific(เทริฟ'ฟิค) adj. ยิ่งใหญ่,มากมาย,น่ากลัว,สยองขวัญ., See also: terrifically adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
terrific(adj) น่าหวาดกลัว,สยองขวัญ,มากมาย,ยิ่งใหญ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where's the child? Well, she's keeping her costume a terrific secret. Wouldn't even let me into her room.หล่อนเก็บชุดไว้เป็นความลับสุดยอด ไม่ยอมให้ผมเข้าไปในห้อง
That's a terrific story. We have newspaper people on the payroll, right?นั่นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม เรามีคนหนังสือพิมพ์ในบัญชีเงินเดือนใช่มั้ย?
It's right here, with some terrific company.อยู่ตรงนี้ มีเพื่อนที่ดีซะด้วยสิ
So I'm gonna do my kind of dancin' with a great partner... who's not only a terrific dancer... but somebody who's taught me that there are people... willing to stand up for other people no matter what it costs them.ดังนั้น ผมจึงจะเต้นในแบบของผม กับคู่เต้นที่แสนวิเศษ... เธอไม่เพียงแค่เป็นนักเต้นที่ดี... แต่เธอคือผู้ที่สอนผมให้รู้ว่าว่า ยังมีคนอีกหลายคน...
A terrific story. What?นี่ผมตื่นเต้นมากเลย ขอสงบสติอารมณ์แปปนึง
You put up a terrific fight.คุณอยู่ในการต่อสู้ที่น่าหวาดกลัว
It's an excellent idea, a terrific idea.เออก็ดีสิ โคตรความคิดที่ดีเลย
That's right, you're terrific You're a big help...ใช่ วิเศษ ช่วยได้มากจริงๆ...
You live in a terrific place.คุณอาศัยในที่ยอดเยี่ยมจริงๆๆ
It was terrific tonight.มันเป็นคืนที่ยอดเยี่ยมมาก
Ty seems like a terrific kid.ไท ดูเป็นเด็กดีมากนะครับ
Not a problem. Don't worry. We had a terrific time.ไม่มีปัญหา ไม่ต้องห่วง เราสนุกกันมาก

terrific ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
了不起[liǎo bu qǐ, ㄌㄧㄠˇ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, 了不起] amazing; terrific; extraordinary

terrific ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど偉い[どえらい, doerai] (adj-i) immense; awesome; enormous; terrific
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent
やばい[, yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P)
凄い[すごい, sugoi] (adj-i) (1) (uk) terrible; dreadful; (2) amazing (e.g. of strength); great (e.g. of skills); wonderful; terrific; (3) to a great extent; vast (in numbers); (P)
凄まじい(P);凄じい(io)[すさまじい, susamajii] (adj-i) terrific; fierce; terrible; tremendous; dreadful; awful; amazing; absurd; cutthroat; intense; (P)

terrific ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจ๋วไปเลย[adj.] (jaeo pai lo) EN: great ; terrific ; fantastic ; superb FR:
ระเบิดเถิดเทิง[X] (raboēt thoē) EN: explosive ; terrific ; smashing FR:
เยี่ยมยอด[adj.] (yīemyøt) EN: excellent ; wonderful ; terrific ; first-rate ; topmost ; great ; fantastic FR: excellent

terrific ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grandios; wunderbar {adj}terrific
Superding {n}terrific thing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า terrific
Back to top