ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

superb

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *superb*, -superb-

superb ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
superb (adj.) ดีเลิศ See also: ยอมเยี่ยม, วิเศษ Syn. excellent, magnificent, splendid
superb (adj.) หรูหรา See also: ฟุ่มเฟือย, โอ่อ่า Syn. elegant, rich, sumptuous
superbly (adv.) อย่างสังเกตเห็นได้ See also: อย่างโดดเด่น Syn. notably, supremely
superbly (adv.) อย่างยอดเยี่ยม See also: อย่างดีเลิศ, อย่างสมบูรณ์แบบ Syn. flawlessly, ideally Ops. imperfectly
English-Thai: HOPE Dictionary
superb(ซูเพิร์บ') adj. ดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,ดีเยี่ยม,รวย,มากมาย,ใหญ่ยิ่ง,โอ่อ่า,สง่างาม., See also: superbly adv. superbness n., Syn. excellent
English-Thai: Nontri Dictionary
superb(adj) ดีเยี่ยม,ดีเลิศ,ยิ่งใหญ่,มากมาย,โอ่อ่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีที่สุด (adj.) superb See also: excellent, precious, best, outstanding, brilliant, splendid Syn. วิเศษ, เลิศ, ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม, เป็นเยี่ยม
ดีเลิศ (adj.) superb See also: excellent, splendid, magnificent, marvelous, wonderful Syn. ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ (adj.) superb See also: excellent, marvellous, perfect, best Syn. เยี่ยม, เยี่ยมยอด, ดี
ดีเลิศ (adj.) superb See also: excellent, precious, best, outstanding, brilliant, splendid Syn. วิเศษ, เลิศ, ดีที่สุด, ยอดเยี่ยม, เป็นเยี่ยม
ประเสริฐ (adj.) superb See also: excellent, precious, best, outstanding, brilliant, splendid Syn. วิเศษ, เลิศ, ดีเลิศ, ดีที่สุด, ยอดเยี่ยม, เป็นเยี่ยม
ยอดเยี่ยม (adj.) superb See also: excellent, marvellous, perfect, best Syn. เยี่ยม, เยี่ยมยอด, ดีเลิศ, ดี
วิเศษ (adj.) superb See also: excellent, splendid, magnificent, marvelous, wonderful Syn. ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
เป็นเยี่ยม (adj.) superb See also: excellent, precious, best, outstanding, brilliant, splendid Syn. วิเศษ, เลิศ, ดีเลิศ, ดีที่สุด, ยอดเยี่ยม
เลิศเลอ (adj.) superb See also: perfect, splendid, excellent, magnificent, superior, marvelous Syn. ยอดเยี่ยม, เยี่ยม, เลิศ
ดีเลิศ (adv.) superbly See also: excellently, best, marvellously, perfectly Syn. เยี่ยม, เยี่ยมยอด, ดี
ยอดเยี่ยม (adv.) superbly See also: excellently, best, marvellously, perfectly Syn. เยี่ยม, เยี่ยมยอด, ดีเลิศ, ดี
ความดีเยี่ยม (n.) superbness See also: excellence, splendid Syn. ความเป็นเลิศ, ความยอดเยี่ยม
ความยอดเยี่ยม (n.) superbness See also: excellence, splendid Syn. ความดีเยี่ยม, ความเป็นเลิศ
ความวิเศษ (n.) superbness See also: excellence, splendid Syn. ความดีเยี่ยม, ความเป็นเลิศ, ความยอดเยี่ยม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Agador's superb soup. We're in luck. He doesn't make this for everyone.Agador ของน้ำซุปที่ยอดเยี่ยม เราอยู่ในโชค เขาไม่ได้ทำเรื่องนี้ให้สำหรับทุกคน
Twelve Kicks of the Tam School! Superb attack and defense!บาทาพายุหนักแน่นรุนแรงสมคำร่ำลือ
I think this Kuribayashi must be a superb General.ข้าว่าท่าน คูริบายาชิ คนนี้ ต้องเป็นแม่ทัพชั้นยอด..
It hits the bar, it bounds out to Munez, and in one swoop, a ball up front to Harris, a superb dip and volley over Lehmann.บอลชนคาน, แล้วกระดอนมาทางมูเนซ ก่อนที่จะโยนยาวขึ้นไปให้แฮริส ชิฟท์ข้ามศรีษะเลห์มันเข้าประตูไปอย่างสุดสวย
I'm a superb chef, madame it follows that I should possesed a truly superb nose.ฉันคือสุดยอดพ่อครัวนะ มาดาม.. อย่างที่ว่าฉันย่อมมีจมูกที่วิเศษไง
Dear Mrs. child, we have read your superb French cookbook, studying it, cooking from it, estimating, and so on.ถึุง คุณนาย ชายด์ เราได้อ่านตำราอาหารฝรั่งเศสของคุณ ได้ศึกษา ทดลองทำ และลองประเมินดูแล้ว
How about Emmanuel? He's a superb conductor.แล้วเอมมานูเอลน่ะเป็นไง หมอนั่นเก่งน่าดูชมเลย
Yeah. That's superb advice.ถูกต้อง นั่นเป็นคำแนะนำ ที่ยอดเยี่ยมมาก
Well, my brain expertise these days is confined to preparing a superb sautéed cervelles au beurre noir, I'm afraid.ผมกระตุ้นสมองทุกวันด้วยการดื่มไวน์ชั้นยอด โซเทส เซอร์เวล เออเบอร์นัวร์
In the last paragraph they talked about his superb athletic skills and how different his life might have been if he hadn't fallen behind and dropped out of school.ในย่อหน้าสุดท้ายพวกเขาพูดเกี่ยวกับ ทักษะด้านกีฬาอักยอดเยี่ยมของเขา และความแตกต่างของ วิธีการใช้ชีวิต หากเขาไม่ได้ล้มลง หลังจากออกจากโรงเรียน
You are a natural leader, Dalia, and you have a superb advisor in Minister Jamot.คุณเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ,ดาเลีย และคุณก็มีสุดยอดที่ปรึกษารัฐมนตรีจาม็อต
You have done a superb job, as always.เจ้าทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยม เสมอมา.

superb ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
琼浆玉液[qióng jiāng yù yè, ㄑㄩㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄩˋ ㄧㄝˋ, 琼浆玉液 / 瓊漿玉液] bejewelled nectar (成语 saw); ambrosia of the immortals; superb liquor; top quality wine
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)
极好[jí hǎo, ㄐㄧˊ ㄏㄠˇ, 极好 / 極好] fabulous; superb
醇美[chún měi, ㄔㄨㄣˊ ㄇㄟˇ, 醇美] mellow; rich; superb

superb ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こよない[, koyonai] (adj-i) best; perfect; superb
宝鑑[ほうかん, houkan] (n) superb or valuable book
心憎い[こころにくい, kokoronikui] (adj-i) refined; admirable; superb
琴鳥[ことどり;コトドリ, kotodori ; kotodori] (n) (uk) superb lyrebird (Menura novaehollandiae)
絶景[ぜっけい, zekkei] (n) superb view; picturesque scenery
逸物[いちもつ, ichimotsu] (n) excellent person; superb article
重畳至極[ちょうじょうしごく, choujoushigoku] (n,adj-na) very pleasant; extremely delightful; exquisite; superb
スーパーボール掬い[スーパーボールすくい, su-pa-bo-ru sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) SuperBall scooping; festival game in which one scoops up rubber bouncy balls floating in water
大和撫子[やまとなでしこ;ヤマトナデシコ, yamatonadeshiko ; yamatonadeshiko] (n) (1) (uk) (See 撫子・1) large pink (Dianthus superbus var. longicalycinus); (2) woman who displays the feminine virtues of old Japan
撫子;瞿麦[なでしこ;ナデシコ, nadeshiko ; nadeshiko] (n) (1) (uk) pink (any flower of genus Dianthus, esp. the fringed pink, Dianthus superbus); (2) (arch) lovable, caressable girl
究竟[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv,adj-no,vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na,adj-no,n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy
素敵(ateji)(P);素的(ateji);素適(ateji)[すてき, suteki] (adj-na) lovely; dreamy; beautiful; great; fantastic; superb; cool; capital; (P)

superb ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บวร[n.] (bøwøn = bøw) EN: superb ; sublime ; glorious ; noble ; excellent ; supreme ; splendid FR: suprême ; supérieur ; sublime ; excellent ; parfait ; glorieux
ชั้นเยี่ยม[adj.] (chan yīem) EN: first-class ; top-flight ; top-notch ; excellent ; super ; superb FR: de première qualité ; excellent
ดีมากเลย[adj.] (dī māk loēi) EN: great ; superb FR: excellent ; super (fam.)
แจ๋วไปเลย[adj.] (jaeo pai lo) EN: great ; terrific ; fantastic ; superb FR:
ขมัง[adj.] (khamang) EN: superb ; superior ; highly skilled ; excellent ; apt ; liable FR:
ล้ำเลิศ[adj.] (lamloēt) EN: superior ; excellent ; surpassing ; superb ; glorious FR:
เลิศ[adj.] (loēt) EN: excellent ; perfect ; superb ; best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
ลอยฟ้า[adj.] (løifā) EN: superb FR:
พสุ[adj.] (phasu) EN: excellent ; superb FR: excellent
ประเสริฐ[adj.] (prasoēt) EN: excellent ; glorious ; sublime ; superb ; outstanding ; fine ; splendid ; noble FR: précieux ; estimé
เศรษฐ์[adj.] (sēt) EN: beautiful ; excellent ; best ; supreme ; superb FR: excellent ; de premier ordre
วิเศษ[adj.] (wisēt) EN: superb ; splendid ; topping ; fine ; magic ; magical ; highly skilled ; marvelous ; excellent ; magnificent ; wonderful FR: merveilleux ; magique ; superbe ; magnifique
วร-[pref.] (wøra- ; war) EN: highest ; glorious ; best ; excellent ; superb FR:
ยอด[adj.] (yøt) EN: superb ; excellent ; supreme ; perfect ; top-notch ; leading ; champion ; top ; foremost ; best ; topping ; ripping ; awfully good ; brilliant ; great ; fantastic ; Great! FR: superbe ; excellent ; suprême ; super
ยอดเยี่ยม[adj.] (yøtyiēm) EN: best ; top ; superb ; perfect ; excellent ; marvellous ; outstanding ; brilliant ; superior ; remarkable ; awesome ; wonderful ; out of this world FR: meilleur ; parfait ; excellent ; magnifique ; merveilleux ; top (fam.)
บัวสวรรค์[n.] (būasawan ) EN: Gustavia superba FR: Gustavia superba
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great FR:
ดองดึง[n. exp.] (døngdeung) EN: Climbing lily ; Glory lily ; Creeping lily ; Gloriosa superba FR: Gloriosa superba
ไก่เขา[n. exp.] (kai khao) EN: Aeschynanthus superbus FR: Aeschynanthus superbus
ความยอดเยี่ยม[n.] (khwām yøtyi) EN: excellence ; superbness FR: excellence [f]
กล้วยผา[n. exp.] (klūay phā) EN: Ensete superbum FR: Ensete superbum
ไกร[n.] (krai) EN: Ficus concinna ; Ficus superba FR: Ficus concinna ; Ficus superba
กวาวเครือขาว[n. exp.] (kwāokhreūa ) EN: Butea superba FR: Butea superba
ลอยฟ้า[adv.] (løifā) EN: excellently ; superbly ; transcendently FR: superbement
ไม่มีที่ติ[adv.] (mai mī thī ) EN: perfectly ; impeccably ; supremely ; wonderfully ; flawlessly ; superbly FR: parfaitement ; impeccablement ; superbement
นกไต่ไม้สีสวย[n. exp.] (nok taimāi ) EN: Beautiful Nuthatch FR: Sittelle superbe [f] ; Sittelle magnifique [f]
เป็นเลิศ[adj.] (pen loēt) EN: excellent ; superb; brilliant FR: excellent ; superbe ; fameux
ไทรเลียบ[n.] (sailīep) EN: Ficus concinna ; Ficus superba FR: Ficus concinna ; Ficus superba
สวยนัก[adj.] (sūay nak) EN: FR: superbe
สวยงาม[adj.] (sūay-ngām [) EN: beautiful ; attractive ; charming ; exquisite ; fair ; fine ; gorgeous ; handsome ; lovely ; elegant FR: magnifique ; superbe ; splendide ; merveilleux ; beau ; bel ; belle [f] ; pimpant ; élégant
ซุปเปอร์ไบค์[n.] (suppoēbai) EN: superbike FR:
ตานจอมทอง[n.] (tānjømthøng) EN: Butea superba FR: Butea superba
ทอง[n.] (thøng) EN: Butea monosperma ; Butea superba FR: Butea monosperma ; Butea superba
ทองเครือ[n.] (thøngkhreūa) EN: Butea superba FR: Butea superba
อย่างดีเลิศ[adv.] (yāng dīloēt) EN: superbly FR:
อย่างสวยนัก[adv.] (yāng sūay n) EN: FR: superbement
เยี่ยม[adv.] (yīem) EN: superbly ; beautifully ; first rate FR:
ยิ่งยวด[adv.] (yingyūat) EN: supremely ; sublimely ; superbly ; extremely FR: extrêmement

superb ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Superbowl {m} (jährliches American-Football-Endspiel der 2 besten Teams) [sport]superbowl [Am.]
superb; vorzüglich {adj}superb
Prachtfruchttaube {f} [ornith.]Superb Fruit Dove
Schildsittich {m} [ornith.]Superb Parrot
Graurücken-Leierschwanz {m} [ornith.]Superb Lyrebird
Prachtnektarvogel {m} [ornith.]Superb Sunbird
Dreifarben-Glanzstar {m} [ornith.]Superb Starling
Kragenparadiesvogel {m} [ornith.]Superb Bird of Paradise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า superb
Back to top