ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sure*, -sure-

sure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sure (adj.) แน่นอน See also: ไม่ต้องสงสัย, แน่ๆ Syn. certain, undoubted, undeniable
sure (adj.) มั่นใจ See also: แน่ใจ, เชื่อมั่น Syn. assured, confident, positive, definite
sure (adj.) มั่นคง See also: ปลอดภัย Syn. firm, secure, steady
sure (adj.) ไว้ใจได้ See also: วางใจได้, เชื่อใจได้ Syn. dependable, reliable, trustworthy
sure (adv.) แน่นอน (คำไม่เป็นทางการ) See also: อย่างแน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัย Syn. certainly, doubtlessly
sure as hell (sl.) อย่างแน่นอนที่สุด See also: อย่างรับประกันได้
sure thing (sl.) สิ่งที่มั่นใจได้ See also: สิ่งที่แน่นอน
sure-fire (adj.) ซึ่งได้ผล See also: ซึ่งเชื่อถือได้, ซึ่งมั่นใจได้ Syn. good, excellent, infallible, dependable
sure-footed (adj.) ซึ่งติดแน่น Syn. agile, careful
surefire (sl.) แน่นอน See also: แน่ใจได้, ซึ่งมั่นใจได้
surely (adv.) อย่างแน่นอน See also: อย่างมั่นใจ, อย่างแน่วแน่ Syn. certainly, doubtlessly, definitely
sureness (n.) ความแน่นอน Syn. certainty
sureness (n.) ความแม่นยำ See also: ความเที่ยงตรง Syn. correctness, exactness, accuracy
surety (n.) ความแน่นอน Syn. pledge, forfeit
English-Thai: HOPE Dictionary
sure(ชัวร์) adj.,adv. แน่นอน,มั่นใจ,ยืนยัน,เชื่อมั่น,ไว้ใจได้,ไม่ต้องสงสัย,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่มีปัญหา,be sure ระวังตัว,for sure แน่นอน,มั่นใจ,, See also: sureness n. -Phr. (make sure ให้แน่ใจ) -Phr. (sure enough แน่นอน มั่นใจ)
surely(ชัว'ลี) adv. แน่นอน,มั่นคง,ไม่ผิดพลาด,ไม่ต้องสงสัย,อย่างมั่นใจ,ไม่เปลี่ยนแปลง,จริง ๆ, Syn. undoubtedly,assuredly
surety(ชัว'ที) n. เครื่องประกัน,การประกัน,การค้ำประกัน,การรับรอง,ผู้ค้ำประกัน,การรับรอง,ผู้ประกัน,ผู้ค้ำประกัน,ความแน่นอน,ความมั่นคง,สิ่งที่ทำให้แน่นอน
English-Thai: Nontri Dictionary
sure(adj) แน่นอน,แน่ใจ,มั่นใจ,ไว้ใจได้
surely(adv) อย่างมั่นใจ,อย่างแน่นอน,อย่างแน่ใจ,อย่างไว้ใจได้
surety(n) ผู้ค้ำประกัน,การประกันภัย,ความแน่นอน,นายประกัน,ความมั่นคง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
suretyผู้ค้ำประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suretyship and guarantyการค้ำประกัน และการรับประกัน [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้คร้าน (adv.) surely See also: definitely Syn. แน่นอน
ชัวร์ (adv.) surely See also: certainly Syn. แน่นอน, มั่นใจ
มั่นเหมาะ (adv.) surely See also: firmly, certainly, definitely Syn. แน่นอน, แน่, ไม่เปลี่ยนแปลง, แม่นมั่น, เป็นมั่นเป็นเหมาะ
มั่นเหมาะ (adv.) surely See also: firmly, certainly, definitely Syn. แน่นอน, แน่, ไม่เปลี่ยนแปลง, แม่นมั่น, เป็นมั่นเป็นเหมาะ
มั่นแม่น (adv.) surely See also: certainly, truly Syn. แม่นมั่น
วันยังค่ำ (adv.) surely See also: certainly
หนักแน่น (adv.) surely See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely Syn. เป็นมั่นเหมาะ, อย่างมั่นเหมาะ Ops. ไม่แน่นอน
อย่างมั่นเหมาะ (adv.) surely See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely Syn. เป็นมั่นเหมาะ, หนักแน่น, อย่างมั่นเหมาะ Ops. ไม่แน่นอน
อย่างมั่นใจ (adv.) surely See also: confidently Syn. อย่างแน่ใจ
อย่างแน่ใจ (adv.) surely See also: confidently
เที่ยงแท้ (adv.) surely See also: certainly, exactly, definitely Syn. แน่แท้, แน่นอน
เป็นมั่นเป็นเหมาะ (adv.) surely See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely Syn. เป็นมั่นเหมาะ, แน่นอน, หนักแน่น, อย่างมั่นเหมาะ Ops. ไม่แน่นอน
เป็นมั่นเหมาะ (adv.) surely See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely Syn. อย่างมั่นเหมาะ, เป็นมั่นเป็นเหมาะ, แน่นอน Ops. ไม่แน่นอน
เป็นแม่นมั่น (adv.) surely See also: fixedly, absolutely, certainly, definitely Syn. เป็นมั่นเหมาะ, แน่นอน Ops. ไม่แน่นอน
แน่ (adv.) surely See also: certainly, undoubtedly, definitely Syn. แน่ๆ
แน่ (adv.) surely See also: firmly, certainly, definitely Syn. แน่นอน, ไม่เปลี่ยนแปลง, แม่นมั่น, เป็นมั่นเป็นเหมาะ
แน่ (adv.) surely See also: firmly, certainly, definitely Syn. แน่นอน, ไม่เปลี่ยนแปลง, แม่นมั่น, เป็นมั่นเป็นเหมาะ
แน่เทียว (adv.) surely See also: certainly, undoubtedly, definitely Syn. แน่ๆ, แน่
แน่แท้ (adv.) surely See also: certainly, exactly, definitely Syn. แน่นอน
แม่นมั่น (adv.) surely See also: absolutely, of course, for sure Syn. แน่นอน, มั่นเหมาะ, เป็นมั่นเป็นเหมาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm not sure I followฉันไม่แน่ใจว่าฉันตามทัน (ไม่แน่ใจว่าเข้าใจที่คุณพูด)
I'm sure I will do the work to the best of my abilityฉันแน่ใจว่าฉันจะทำงานนี้อย่างสุดความสามารถของฉัน
I'm sure we'll have a good timeฉันแน่ใจว่าพวกเราจะสนุกด้วยกันแน่
Make sure he takes his medicineดูให้แน่นะว่าเขาจะทานยา
Are you sure this is going to work?คุณแน่ใจหรือว่ามันจะได้ผล
I'm sure most of you know meฉันมั่นใจว่าพวกคุณส่วนใหญ่รู้จักฉัน
Are you sure this will work?คุณแน่ใจนะว่านี่จะได้ผล
Make sure she returns safelyดูให้แน่นะว่าเธอจะกลับมาโดยปลอดภัย
I feel sure we'll meet again sometimeฉันเชื่อว่าพวกเราจะได้พบกันอีกบางครั้ง
I'm not sure that'll workฉันไม่แน่ใจว่านั่นจะได้ผล
I'm sure I'll have an excellent timeฉันแน่ใจว่าฉันจะสนุกสุดยอดแน่
I'm sure you'll have a great timeฉันแน่ใจว่าคุณจะสนุกมากๆเลยล่ะ
I'm not sure I'll be studying it much longer!ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะเรียนรู้มันนานมากไปกว่านี้ได้อีก
I'm not sure whether I have locked the doorฉันไม่แน่ใจว่าฉันได้ล็อคประตูหรือเปล่า
I'm sure they didฉันแน่ใจว่าพวกเขาสนุก
I'm sure we can help youฉันแน่ใจว่าพวกเราจะช่วยคุณได้
Just to make sure everything's going well with the studiesก็แค่เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าทุกสิ่งนั้นจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน (เข้ากับการเรียนได้)
Are you sure you're okay now?แน่ใจนะว่าตอนนี้รู้สึกดีขึ้น?
You're sure you don't need some more time off?คุณแน่ใจนะว่าไม่อยากหยุดพักมากกว่านี้?
If you have any questions, I'm sure that he has the answersถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ ฉันแน่ใจว่าเขามีคำตอบเหล่านั้นให้คุณ
It sure seems like we got a lot in commonแน่นอนมันดูเหมือนเรามีอะไรหลายอย่างเหมือนกัน
I'm sure we can fix it with some glueฉันแน่ใจว่าเราสามารถซ่อมมันด้วยกาวได้
I'm sure that everyone has heard of our plansฉันแน่ใจว่าทุกคนได้ยินเกี่ยวกับแผนของคุณแล้ว
You sure you do not suffer needlessly?แน่ใจนะว่าคุณไม่ทนทุกข์โดยไม่จำเป็น
I'm sure you'll live a good lifeฉันมั่นใจว่าเธอจะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย
I may not be able to help but I'm sure you would feel better by saying itฉันอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ แต่ฉันก็แน่ใจว่าเธอจะรู้สึกดีขึ้นถ้าได้พูดมันออกมา
I want to make sure you get back home safelyฉันต้องการการมั่นใจว่าเธอถึงบ้านปลอดภัยแล้ว
I'm not sure If I can do anything about itฉันไม่แน่ใจหรอกนะว่าจะสามารถช่วยอะไรได้
Sure you haveแน่นอน คุณเคย
Surely, you don't want to be expelled?แน่นอนว่า เธอไม่ต้องการถูกไล่ออกใช่ไหม?
Sure you can, if you know how the system worksแน่นอนว่าคุณทำได้ถ้าคุณรู้ว่าระบบมันทำงานอย่างไร
I don't think anyone know for sureฉันไม่คิดว่าจะมีใครรู้อย่างแน่นอน
We're not quite sureพวกเราไม่ค่อยแน่ใจนัก
Talking with you is a pleasureการได้พูดคุยกับคุณเป็นความรื่นรมย์อย่างหนึ่ง
It's a pleasure to meet you tooดีใจที่ได้พบคุณเช่นกัน
How can you be sure?คุณมั่นใจได้อย่างไร
That sounds like more pressureฟังดูเหมือนกดดันมากนะ
Could you hold this for a sec? Sureคุณช่วยถือนี่ให้สักครู่หนึ่งได้ไหม? ได้สิ
Great efforts ensure the success of our workความพยายามอย่างหนักเป็นหลักประกันความสำเร็จของพวกเรา
I assure you that you will feel no pain at allฉันขอรับรองกับคุณว่าคุณจะไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But to make doubly sure you do not fail,แต่เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นทวีคูณ คุณไม่ได้ล้มเหลว
I'm sure I'll get along somehow.ฉันแน่ใจว่าฉันจะได้รับพร้อม อย่างใด
And I'm sure no nest would possibly be big enough for me.และฉันมั่นใจว่าไม่มีรัง อาจจะใหญ่พอสำหรับฉัน
He sure is cute!เขาแน่ใจว่าเป็นคนน่ารัก!
You're sure you'll be comfortable?คุณแน่ใจว่าคุณจะได้รับความ สะดวกสบาย?
And be sure to watch out... To wa... To wa...และให้แน่ใจว่าจะดูออกไปเพื่อ วาวา
You've sure got some nerve.คุณน่าจะมีความกล้าซักนิด
It sure is! Ah, you smoke like me grandmother!ah, คุณสูบบุหรี่เช่นฉันคุณยาย!
You sure do!คุณแน่ใจหรือว่าจะทำ!
And it sure was nice of you to--และก็แน่ใจว่าเป็นที่ดีของคุณ
I suppose he was in love with me and wasn't quite sure of himself.ฉันคิดว่าเขาคงเเอบหลงรักฉัน เเต่อายไม่กล้าสู้หน้า
Your effort to enter the conversation quite embarrassed me, and I'm sure it did him.พยายามเข้ามาเเทรกบทสนทนาน่ะ ทําให้ฉันขายหน้า ฉันว่าเขาก็รู้สึกเช่นกัน

sure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
必定[bì dìng, ㄅㄧˋ ㄉㄧㄥˋ, 必定] be bound to; be sure to
切记[qiè jì, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, 切记 / 切記] bear in mind!; be sure to remember; remember sth clearly
反正[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 反正] to put things back in order; to return to the correct path; in any event; come what may; whatever happens (I'm still sure it's right)
务必[wù bì, ˋ ㄅㄧˋ, 务必 / 務必] must; to need to; to be sure to
果然[guǒ rán, ㄍㄨㄛˇ ㄖㄢˊ, 果然] really; sure enough; as expected
切切[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, 切切] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction)
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, 一寸光阴一寸金 / 一寸光陰一寸金] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured
事故照射[shì gù zhào shè, ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, 事故照射] accidental exposure
急性照射[jí xìng zhào shè, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, 急性照射] acute exposure
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, 一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴 / 一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured.
保证破坏战略[bǎo zhèng pò huài zhàn, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ ㄓㄢˋlu:e4, 保证破坏战略 / 保證破壞戰略] assured destruction strategy
包管[bāo guǎn, ㄅㄠ ㄍㄨㄢˇ, 包管] assure; guarantee
大气压[dà qì yā, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄧㄚ, 大气压 / 大氣壓] atmospheric pressure
大气压力[dà qì yā lì, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄧㄚ ㄌㄧˋ, 大气压力 / 大氣壓力] atmospheric pressure
大气压强[dà qì yā qiáng, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄧㄚ ㄑㄧㄤˊ, 大气压强 / 大氣壓強] atmospheric pressure
气压[qì yā, ㄑㄧˋ ㄧㄚ, 气压 / 氣壓] atmospheric pressure; barometric pressure
脉压[mài yā, ㄇㄞˋ ㄧㄚ, 脉压 / 脈壓] blood pressure
血压[xuè yā, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ, 血压 / 血壓] blood pressure
血压计[xuè yā jì, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ ㄐㄧˋ, 血压计 / 血壓計] blood pressure meter; sphygmometer
无量寿[Wú liàng shòu, ˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˋ, 无量寿 / 無量壽] boundless life (expression of good wishes); Amitayus, the Buddha of measureless life, good fortune and wisdom
聚宝盆[jù bǎo pén, ㄐㄩˋ ㄅㄠˇ ㄆㄣˊ, 聚宝盆 / 聚寶盆] treasure bowl (mythology); fig. source of wealth; cornucopia; gold mine
石炭系[shí tàn xì, ㄕˊ ㄊㄢˋ ㄒㄧˋ, 石炭系] carboniferous system; coal measure (geol.)
自由自在[zì yóu zì zài, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄗˋ ㄗㄞˋ, 自由自在] carefree; free and easy; leisurely
腕隧道症候群[wàn suì dào zhèng hòu qún, ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄠˋ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, 腕隧道症候群] carpal tunnel syndrome (pain in the hands due to pressure on the median nerve); median neuropathy at the wrist
出纳员[chū nà yuán, ㄔㄨ ㄋㄚˋ ㄩㄢˊ, 出纳员 / 出納員] cashier; teller; treasurer
责难[zé nàn, ㄗㄜˊ ㄋㄢˋ, 责难 / 責難] censure
料定[liào dìng, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄧㄥˋ, 料定] certain; to know for sure
爱护[ài hù, ㄞˋ ㄏㄨˋ, 爱护 / 愛護] cherish; treasure; take good care of
胸围[xiōng wéi, ㄒㄩㄥ ㄨㄟˊ, 胸围 / 胸圍] chest measurement; bust
量体裁衣[liáng tǐ cái yī, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 量体裁衣 / 量體裁衣] lit. measure the body then tailor the suit (成语 saw); fig. to act according to actual circumstances; To live within one's means.
合龙[hé lóng, ㄏㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, 合龙 / 合龍] closure (civil engineering); join of segments to complete a project (dam, bridge, dike etc)
[zhōng, ㄓㄨㄥ, 钟 / 鐘] clock; o'clock; time as measured in hours and minutes; bell; surname Zhong
闲逸[xián yì, ㄒㄧㄢˊ ㄧˋ, 闲逸 / 閑逸] comfort and leisure
较量[jiào liàng, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, 较量 / 較量] competitive with; to measure up against
等压[děng yā, ㄉㄥˇ ㄧㄚ, 等压 / 等壓] constant pressure; equal pressure
迫于[pò yú, ㄆㄛˋ ㄩˊ, 迫于 / 迫於] constrained; restricted; forced to; under pressure to do sth
对策[duì cè, ㄉㄨㄟˋ ㄘㄜˋ, 对策 / 對策] countermeasure for dealing with a situation
一定[yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ, 一定] surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular
不可估量[bù kě gū liàng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄍㄨ ㄌㄧㄤˋ, 不可估量] inestimable; incalculable; beyond measure
拔罐[bá guàn, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ, 拔罐] cupping glass; fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics)

sure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとも[, iitomo] (exp) damn straight; no problem; sounds good; sure thing
こそ[, koso] (prt) for sure (emphasize preceding word); (P)
ばっちり[, bacchiri] (adv) perfectly; properly; right on the mark; sure thing
ようにする[, younisuru] (exp,vs-i) (following a verb) to be sure to; to do (something) so that ...; to make sure to; to try to; (P)
万全を期す[ばんぜんをきす, banzenwokisu] (exp,v5s) to make absolutely sure; to make doubly sure
何様;何さま[なにさま, nanisama] (adv,n) what kind; how; indeed; truly; extremely; to be sure
念には念を入れよ[ねんにはねんをいれよ, nennihanenwoireyo] (exp) (id) Make assurance double sure
念を押す[ねんをおす, nenwoosu] (exp,v5s) to make sure of; to call attention to; to emphasize; to emphasise
正す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (1) (also written as 訂す in the case of textual errors) to correct; to reform; to amend; to redress; (2) (See 襟を正す) to adjust; to straighten; (3) (See 糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (4) (See 質す) to enquire of someone about something (inquire); to question; (P)
真偽を確かめる[しんぎをたしかめる, shingiwotashikameru] (exp,v1) to make sure of the truth
糺す(P);糾す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (uk) (See 正す・3,聞き糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (P)
聞き糺す[ききただす, kikitadasu] (v5s) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of
見定める[みさだめる, misadameru] (v1,vt) to make sure of; to ascertain; to confirm; to grasp
見届ける[みとどける, mitodokeru] (v1,vt) to make sure of; to assure oneself of; to see with one's own eyes; to ascertain; (P)
見据える;見すえる[みすえる, misueru] (v1,vt) to gaze at; to stare at; to focus on; to make sure of
見極める[みきわめる, mikiwameru] (v1,vt) to see through; to probe; to make sure of; (P)
見澄ます[みすます, misumasu] (v5s,vt) to observe carefully; to make sure
駄目を押す[だめをおす, damewoosu] (exp,v5s) (See 駄目押し・1) to make sure; to make doubly sure
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions
アーレ[, a-re] (n) measure of area (ger
アウトドアレジャー[, autodoareja-] (n) outdoor leisure
アクセスレベル[, akusesureberu] (n) {comp} access level
アシュア[, ashua] (vs) assure
アシュアリッドリ[, ashuariddori] (adv) assuredly
アスレチック[, asurechikku] (n) (1) athletic; (2) leisure facilities; (P)
アスレチッククラブ[, asurechikkukurabu] (n) athletic club; fitness club; gym; sports club
アスレチックス[, asurechikkusu] (n) athletics
アスレチックフィールド[, asurechikkufi-rudo] (n) athletic field
アドレスレジスタ[, adoresurejisuta] (n) {comp} address register
アンダーバスト[, anda-basuto] (n) under bust (measurement, corsette, etc.)
インデックスレジスタ[, indekkusurejisuta] (n) {comp} index register
インフォメーションディスクロージャー[, infome-shondeisukuro-ja-] (n) information disclosure
インフレ対策[インフレたいさく, infure taisaku] (n) counter-inflation measures
エクスポージャー[, ekusupo-ja-] (n) (1) exposure (finance); (2) exposure (film)
エンクロージャー;エンクロージュア[, enkuro-ja-; enkuro-jua] (n) enclosure
オクトパス[, okutopasu] (n) (1) (abbr) octopus; (2) octopus regulator; alternate 2nd stage air pressure regulator used as an alternate air source in an emergency
オフィスレディー;オフィスレディ[, ofisuredei-; ofisuredei] (n) female office worker (wasei
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain)
お宝;御宝[おたから, otakara] (n,adj-no) (1) (pol) (See 宝) treasure; (2) (See 宝船) picture of a treasure ship; (3) money; cash
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register
スレーブ[すれーぶ, sure-bu] slave
スレーブドライブ[すれーぶどらいぶ, sure-budoraibu] slave drive
スレッド[すれっど, sureddo] thread
ベースアドレスレジスタ[べーすあどれすれじすた, be-suadoresurejisuta] base address register
ベースレジスタ[べーすれじすた, be-surejisuta] base register
マルチスレッディング[まるちすれっでいんぐ, maruchisureddeingu] multithreading
メジャー[めじゃー, meja-] measure
他受信者名表示[ほかじゅしんしゃめいひょうじ, hokajushinshameihyouji] disclosure of other recipients
倍率付き測定単位[ばいりつつきそくていたんい, bairitsutsukisokuteitan'i] scaled measurement unit, SMU
再生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] assured reproduction area
処置[しょち, shochi] measure, step
命令アドレスレジスタ[めいれいアドレスレジスタ, meirei adoresurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register
品質劣化[ひんしつれっか, hinshitsurekka] quality degradation
基底アドレスレジスタ[きていアドレスレジスタ, kitei adoresurejisuta] base address register
基本測定単位[きほんそくていたんい, kihonsokuteitan'i] basic measurement unit
実例[じつれい, jitsurei] sample, example, instance, concrete case
情報の測度[じょうほうのそくど, jouhounosokudo] measure of information
抹消[まっしょう, masshou] erasure, delete (DEL)
指す[さす, sasu] to point, to indicate, to nominate, to measure
消去[しょうきょ, shoukyo] clearing (vs), purge, erasure
測定[そくてい, sokutei] measurement
測定方法[そくていほうほう, sokuteihouhou] measurement method
言語トランスレータ[げんごトランスレータ, gengo toransure-ta] language translator
計測プロセス[けいそくプロセス, keisoku purosesu] measure process
計測値[けいそくち, keisokuchi] measure
計量[けいりょう, keiryou] measurement, computation
遠隔測定[えんかくそくてい, enkakusokutei] telemetry, remote measurement
閉塞[へいそく, heisoku] closure (vs), blockage
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
すれ違う[すれちがう, surechigau] English: to pass each other
すれ違う[すれちがう, surechigau] Thai: คลาดกัน English: to miss each other
忘れる[わすれる, wasureru] Thai: ลืม English: to forget
秘蔵[ひぞう, hizou] Thai: เก็บเป็นสมบัติ English: treasure (vs)
計る[はかる, hakaru] Thai: วัด English: to measure

sure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้เลย[adv.] (dāi loēi) EN: certainly ; sure ; absolutely ; definitely ; yes I can ; of course FR: certainement ; absolument ; c'est bon !
ฟันธง[v.] (fanthong) EN: decide for sure ; decide absolutely ; make a decision FR: décider résolument ; décider à coup sûr ; prendre la décision ferme
ค่อยเป็นค่อยไป[adv.] (khǿipenkhǿi) EN: little by little; gradually ; slow but sure ; in due time ; proceedingly FR: progressivement ; lentement mais sûrement
ของตาย[n.] (khøngtāi) EN: sure thing FR: certitude [f]
เหลิง[v. exp.] (loēng) EN: forget oneself ; be overconfident ; be too sure of oneself ; think too much of oneself FR: avoir la grosse tête (fam.) ; avoir une très haute opinion de soi
ไม่แน่ใจ[v. exp.] (mai naējai) EN: be not sure ; be not assured ; be uncertain ; be unsure ; be not convinced FR: ne pas être sûr ; douter ; ne pas être convaincu ; être incertain ; être indécis
ไม่แน่ใจ[adj.] (mai naējai) EN: uncertain ; not sure FR:
ไม่แน่นัก[adj.] (mai naē nak) EN: not so sure FR:
ไม่ต้องสงสัย[adv.] (mai tǿng so) EN: undoubtedly ; doubtlessly ; for sure FR: indubitablement ; incontestablement ; pour sûr ; soyez certain
มั่น[X] (man) EN: certain ; sure ; positive ; confident ; firm ; solid ; stable ; secure ; strong ; sturdy ; steadfast FR: solide ; sûr ; sérieux ; stable
มั่นใจ[v.] (manjai) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of ; be sure FR: être sûr de soi ; être sûr ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
มั่นใจ[adj.] (manjai) EN: confident ; certain ; sure ; convinced ; positive FR: confiant ; convaincu
หมูในอวย[n.] (mūnai-ūay) EN: a sure thing FR: c'est un jeu d'enfant ; ce n'est pas sorcier ; les doigts dans le nez
แน่[adj.] (naē) EN: sure ; confident ; certain ; steady; steadfast FR: certain ; sûr
แน่[adv.] (naē) EN: clearly ; actually ; for sure FR: clairement ; vraiment ; à coup sûr
แน่ใจ[v.] (naējai) EN: be sure ; be confident ; be certain ; be convinced FR: être sûr ; être certain ; être convaincu ; être persuadé ; affirmer avec vigueur ; parier que
แน่ใจ[adv.] (naējai) EN: sure ; confident ; certain ; convinced FR: certain ; sûr ; convaincu ; persuadé
แน่ละ[xp] (naē la) EN: of course ; for sure FR: Bien sûr ! ; bien entendu
แน่นอน[adv.] (naēnøn) EN: certainly ; of course ; surely ; absolutely ; definitely ; for sure ; sure FR: certainement ; sûrement ; absolument ; précisément ; bien sûr ; évidemment ; à coup sûr ; sûr et certain
แน่แท้[adv.] (naēthaē) EN: for sure ; surely ; certainly ; definitely ; absolutely ; truly FR:
นั่นเอง[adv.] (nan-ēng) EN: there ; simply ; just ; merely ; exactly ; sure enough FR: simplement
พูดให้แน่[v. exp.] (phūt hai na) EN: say for sure FR:
เต็งหาม[X] (teng hām) EN: for sure FR:
ทำให้แน่ใจ[v. exp.] (thamhai naē) EN: make sure ; ensure FR: s'assurer que/de
เที่ยงแท้[adj.] (thīengthaē) EN: certain ; sure ; permanent FR: immuable
ถูกแล้ว[X] (thūk laēo) EN: yes ; that's right ; sure FR: effectivement ; c'est juste ; c'est exact ; c'est bien cela
ตระหนัก[v.] (tranak) EN: realize ; be aware of ; be conscious of ; sense ; be certain ; be sure FR: réaliser ; se rendre compte ; prendre conscience
ยังคิดไม่ออก[v. exp.] (yang khit m) EN: don't know yet ; be not sure yet FR:
ไอศุริยสมบัติ[n.] (aisuriyasom) EN: king's treasures and properties FR:
อาการบาดเจ็บ[n. exp.] (ākān bātjep) EN: injury FR: blessure [f]
อ่านเล่น[v.] (ānlen) EN: read for entertain; read for pleasure FR: lire pour le plaisir
เอาประกัน[v. exp.] (ao prakan) EN: FR: s'assurer ; se garantir
อภินันท์[n.] (aphinan) EN: great pleasure FR: grand plaisir [m]
อภินันท-[pref.] (aphinantha-) EN: great pleasure FR: grand plaisir [m]
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment FR:
อริยทรัพย์[n.] (ariyasap) EN: seven noble treasures ; the sublime treasures FR:
อัตราส่วนความดัน[n. exp.] (attrāsūan k) EN: pressure ratio FR:
แบบจำลองการวัด[n. exp.] (baēp jamløn) EN: measurement model FR:
ใบแนบ[n. exp.] (bai naēp) EN: enclosure FR:
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: offer herself for sensual pleasure FR:

sure ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belastbarkeit {f}ability to cope with pressure (strain)
Schalldruck {m}acoustic pressure; sound pressure
Mitversicherte {m,f}; Mitversicherteradditional insured
Luftdruckkontrolle {f}air pressure check
Luftdruckprüfer {m}air pressure gauge; inflation pressure gauge
Luftdruckwächter {m}air pressure alarm; air pressure guard; deflation alarm; puncture alarm; low pressure warning alarm; low pressure warning device
Andruckrolle {f}pressure roll
Dressur {f} | Dressuren
Luftdruck {m}atmospheric pressure
Beutelverschluss {m}bag closure
Auflagedruck {m}bearing pressure; support pressure
Lagerdruck {m} [techn.]bearing pressure
Balgmanometer {n}bellows pressure gauge
Bogengrad {n} (Winkelmaß)degree (angular measure)
Kesseldruck {m}boiler pressure
Ladedruck {m}boost pressure; charging pressure
Berstdruck {m} [techn.]burst pressure; bursting pressure; destructive overrange
Platzdruck {m}burst pressure
Brustumfang {m}chest measurement
abgeschlossen {adj} [math.] | algebraisch abgeschlossen | abgeschlossene Hülleclosed | algebraically closed | closure
Kompensationsmaßnahme {f}compensation measure
Wettbewerbsdruck {m}competitive pressure
Zwangsmaßnahme {f}compulsory measure
Kondensatordruck {m}condenser pressure
Öffnungsdruck {m}cracking pressure
Vergnügungssucht {f}craving for pleasure
Schrittweite {f}crotch measurement
Kriechstrommessung {f}current leak measurement
Dampfdruck {m}vapor pressure; vapour pressure
Dampfkochtopf {m}pressure cooker
Verformungsmessung {f}deformation measurement; distortion measurement
Membrandruckwandler {m}diaphragm pressure transducer
Membranmanometer {n}diaphragm pressure gauge
Differenzdruck {m}differential pressure
Differenzdruck-Messumformer {m}differential pressure transmitter
Differenzdruckschalter {m}differential pressure switch
Messkreuz {n}differential pressure sensor
Digitale Mess- und Regelungstechnik {f}digital systems for measurement and control
Verdünnungsmessung {f}dilution measurement
Längenmesstechnik {f}dimension measurement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sure
Back to top