ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stuff

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stuff*, -stuff-

stuff ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stuff (vt.) ยัดไส้ See also: ใส่ไส้ Syn. cram, fill
stuff (vt.) บรรจุ See also: อัดแน่น Syn. compress, pack
stuff (n.) สิ่งของ See also: วัตถุ Syn. belongings, objects, things
stuff (n.) คำพูดหรือการกระทำ Syn. action, speech, words
stuff (n.) เนื้อแท้ See also: แก่นแท้, ธาตุแท้ Syn. basic nature, character, essence
stuff (n.) เรื่องเหลวไหล See also: คำพูดที่ไร้สาระ Syn. silly talk, tommyrot
stuff and nonsense (idm.) ไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เชื่อไม่ได้, ไม่มีประโยชน์
stuff down (phrv.) ยัดลง See also: อัดใส่ Syn. force down, push down
stuff into (phrv.) ยัดลง See also: อัดใส่
stuff it (phrv.) ทน (คำสแลง)
stuff up (phrv.) อุด See also: ปิด, กั้น Syn. block up, bung up, seal up
stuff with (phrv.) อุดด้วย See also: ปิดด้วย
stuff with (phrv.) ทำให้เต็มไปด้วย See also: อัดแน่นด้วย, อิ่มแปล้ด้วย
stuffed (sl.) มีปัญหา
stuffed shirt (n.) คนอวดหยิ่ง (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนอวดรู้, คนวางมาด
stuffing (sl.) มีเซ็กส์ See also: ร่วมเพศ
stuffing (n.) เครื่องยัดไส้อาหาร Syn. dressing, filling
stuffing (n.) ของที่ใช้ยัดไส้หมอนหรือที่นอน Syn. padding, wadding
stuffy (adj.) อบอ้าว See also: อากาศไม่ถ่ายเท Syn. airless, unventilated
stuffy (adj.) ซึ่งอยู่ในกรอบประเพณี See also: หัวโบราณ, ล้าสมัย Syn. conservative, old-fashioned
stuffy (adj.) คัดจมูก See also: หายใจไม่ออก Syn. bolcked with mucus
English-Thai: HOPE Dictionary
stuff(สทัฟ) n. ปัจจัย,วัตถุดิบ,ไส้ขนม,ยัดไส้,เนื้อแท้,แก่นแท้,ธาตุแท้,ความเชี่ยวชาญ,ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง,การกระทำเฉพาะอย่าง,สระ,สัพเพเหระ,ของเลว,คำพูดที่ไร้สาระ,เรื่องเหลวไหล. vt. ยัดไส้,ใส่ไส้,บรรจุ,อัด,เบีบด. vi. กินจนอิ่มเกินไป,กินอย่างตะกละ
stuffing(สทัฟ'ฟิง) n. การยัด,การอัด,การบรรจุ,การทำให้เต็ม,การทำให้อม,การยัดไส้,สิ่งยัดไส้,สิ่งที่ใช้ยัดไส้,สัตว์ตายที่ถูกยัดไส้ (สตัฟ) ไว้ดูเล่น,เครื่องอัดกันน้ำหรือของเหลวรั่ว, Syn. internal parts
stuffy(สทัฟ'ฟี) adj. อบอ้าว,อุดอู้,หายใจไม่ค่อยออก,บูดบึ้ง,น่าเบื่อหน่าย,โอ้อวด,โอหัง,ล้าสมัย,อยู่ในกรอบประเพณี. -stuffily adv., See also: stuffiness n., Syn. stifling,airless
English-Thai: Nontri Dictionary
stuff(n) สิ่งของ,เนื้อแท้,ปัจจัย,วัตถุดิบ,ความเชี่ยวชาญ
stuffing(n) การอัด,การยัด,การบรรจุ
stuffy(adj) อบอ้าว,อับ,อุดอู้,น่าเบื่อ,ล้าสมัย,โอหัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stuffing boxชุดกันรั่ว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stuffed foods (Cookery)อาหารยัดไส้ (การปรุงอาหาร) [TU Subject Heading]
Stuffing (Cookery)การยัดไส้ (การปรุงอาหาร) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซาลาเปา (n.) steamed stuff bun See also: steamed dumpling
ยัด (v.) stuff See also: cram, squeeze, press, fill, ram, tuck Syn. อัด
ยัดไส้ (v.) stuff See also: fill Syn. ใส่ไส้
สอดไส้ (v.) stuff See also: fill Syn. ใส่ไส้, ยัดไส้
ใส่ไส้ (v.) stuff See also: fill Syn. ยัดไส้
ไส้ (n.) stuff
ไข่ยัดไส้ (n.) stuffed omelette
ตึ (adv.) stuffy See also: stale, musty, fusty Syn. ตึๆ, ตุๆ
ตึๆ (adv.) stuffy See also: stale, musty, fusty Syn. ตุๆ
อุดอู้ (adj.) stuffy See also: airless Syn. อับ Ops. โปร่ง
ขนมเบื้องญวน (n.) Vietnamese stuffed crispy omelette See also: stuffed crispy egg crepe
ของกิน (n.) foodstuff See also: victuals, edibles, things to eat Syn. อาหาร
ของแห้ง (n.) dry foodstuff See also: dried food Syn. อาหารแห้ง, เสบียงกรัง Ops. ของสด, อาหารสด
คัดจมูก (v.) have a stuffed nose See also: have a nasal congestion, have a nasal obstruction
อบ (v.) be stuffy See also: be sultry, be sweltering, be stifling Syn. อบอ้าว Ops. โล่งสบาย
อบอ้าว (v.) be stuffy See also: be sultry, be sweltering, be stifling Ops. โล่งสบาย
เบื้องญวน (n.) Vietnamese stuffed crispy omelette See also: stuffed crispy egg crepe Syn. ขนมเบื้องญวน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Leave that stuff aloneทิ้งสิ่งนั้นไว้ตามลำพังของมัน
I got all my school stuff last weekฉันได้ของสำหรับไปโรงเรียนทุกอย่างแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
There's loads of stuff all over itมีข้าวของจำนวนมากเต็มไปหมด
That hurts my feelings when you say stuff like thatนั่นทำร้ายความรู้สึกฉันมากเมื่อคุณพูดอย่างนั้นออกมา
I came back to get the rest of my stuffฉันกลับมาเอาข้าวของที่เหลืออยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Next thing ya know she'll be tying' your beards up in pink ribbons and smelling' ya up with that stuff called "perfoom."สิ่งต่อไปที่ยารู้ เธอจะได้รับการคาด 'ของคุณ เคราขึ้นมาในริบบิ้นสีชมพู
Be a glutton. Stuff yourselves.เป็นคนตะกละ สิ่งตัวเอง
A fearful lot of stuff piled up while Maxim was away.- มีงานสุมเป็นกองพะเนิน ตอนที่เเม็กซิมไม่อยู่
You say stuff like that to him again...คุณบอกว่าสิ่งที่ต้องการที่อยู่กับเขาอีกครั้ง ...
Take that stuff about the old man, who lived there and heard everything!Take that stuff about the old man, who lived there and heard everything!
What did you say that stuff is?นี้? เพียงแค่นี้ก็จะทำให้นิ้วมือข?
If this new filing system is to work, you must keep outdated stuff off my desk.ถ้าคุณจะจัดเเฟ้มเเบบใหม่ คุณต้องเอาเเฟ้มเก่าๆ ออกไปจากโต๊ะผม
This stuff ain't going to help me in August. The summer ginks come down here in June.ของนี่มันไม่ช่วยผมช่วงเดือนสิงหาหรอก ลูกค้าหน้าร้อนเขามาเที่ยวเดือนมิถุนา
Take this stuff back to the office and get to work on those signs.เอาของพวกนี่กลับไปที่ออฟฟิศ เเล้วก็เริ่มเขียนป้าย
You stuff your frigging head in there, man, and find out if it's a man-eater.ลองเอาหัวเเหยเข้าไปสิ จะได้รู้ว่ามันกินคนมั้ย
Take that stuff down below and you lash it secure, all right?เอาไอ้นั่นลงไปเเล้วก็ผูกให้เเน่นนะ
I put an extra pair of glasses in your black socks and there's the stuff for your nose, the zinc oxide and Blistex is in the kit.ฉันเอาเว่นตาสํารองใส่ไว้ในถุงเท้าสีดํา เเล้วนี่ก็สําหรับจมูก ยาทาผิวกับยาทาปากอยู่ในกล่อง

stuff ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秕糠[bǐ kāng, ㄅㄧˇ ㄎㄤ, 秕糠] chaff; worthless stuff
充塞[chōng sè, ㄔㄨㄥ ㄙㄜˋ, 充塞] congestionto block; to congest; to crowd; to choke; to cram; to fill up; to stuff; to take up all the space
填堵[tián dǔ, ㄊㄧㄢˊ ㄉㄨˇ, 填堵] to stuff; to cram into
保质期[bǎo zhì qī, ㄅㄠˇ ㄓˋ ㄑㄧ, 保质期 / 保質期] date of use (on foodstuffs); best before date
珍羞[zhēn xiū, ㄓㄣ ㄒㄧㄡ, 珍羞] delicacy; dainties; rare foodstuff
珍馐[zhēn xiū, ㄓㄣ ㄒㄧㄡ, 珍馐 / 珍饈] delicacy; dainties; rare foodstuff
[mēn, ㄇㄣ, 闷 / 悶] stuffy; shut indoors; to smother; to cover tightly
山珍海味[shān zhēn hǎi wèi, ㄕㄢ ㄓㄣ ㄏㄞˇ ㄨㄟˋ, 山珍海味] exotic delicacies; luxury foodstuff from distant locations
充填物[chōng tián wù, ㄔㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ˋ, 充填物] filling material; stuffing; lining; filling
[rèn, ㄖㄣˋ, 牣] fill up; to stuff
粮食[liáng shi, ㄌㄧㄤˊ ㄕ˙, 粮食 / 糧食] foodstuffs; cereals
食品[shí pǐn, ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ, 食品] foodstuff; food; provisions
[liào, ㄌㄧㄠˋ, 料] material; stuff; grain; feed; to expect; to anticipate; to guess
材料[cái liào, ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, 材料] material; data; makings; stuff
肥肠[féi cháng, ㄈㄟˊ ㄔㄤˊ, 肥肠 / 肥腸] pig-gut (large intestine used as foodstuff)
包子[bāo zi, ㄅㄠ ㄗ˙, 包子] steamed stuffed bun
[sāi, ㄙㄞ, 塞] stop up; to squeeze in; to stuff; Serb (abbr.); Serbian
填塞[tián sè, ㄊㄧㄢˊ ㄙㄜˋ, 填塞] stuff
填塞物[tián sè wù, ㄊㄧㄢˊ ㄙㄜˋ ˋ, 填塞物] stuffing; filling material
夹馅[jiā xiàn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, 夹馅 / 夾餡] stuffed (of food); with filling
馂馅[jùn xiàn, ㄐㄩㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, 馂馅 / 餕餡] stuffing; force-meat; filling, e.g. in 包子
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 馅 / 餡] stuffing; force-meat
[wèng, ˋ, 齆] stuffed nose
闷热[mēn rè, ㄇㄣ ㄖㄜˋ, 闷热 / 悶熱] sultry; sultriness; hot and stuffy; stifling hot
东西[dōng xi, ㄉㄨㄥ ㄒㄧ˙, 东西 / 東西] thing; stuff; person

stuff ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し込む(P);押しこむ[おしこむ, oshikomu] (v5m,vi,vt) (1) to push into; to cram into; to stuff into; to crowd into; (vt) (2) to break in; to burglarize; (P)
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P)
駄物[だもの, damono] (n) trash; low-grade stuff
オタ車[オタしゃ, ota sha] (n) (col) (See オタク,ヲタ車,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.)
ギャル車[ギャルしゃ, gyaru sha] (n) (sl) (See ヤン車) girly car (often full of plastic flowers, stuffed animals, etc.) owned by a young, trendy female
スタッフ[, sutaffu] (n,adj-no) (1) staff; (2) stuff; (P)
スタッフドエッグ[, sutaffudoeggu] (n) stuffed egg
スタッフドオリーブ[, sutaffudoori-bu] (n) stuffed olives
デパ地下[デパちか(P);デパチカ, depa chika (P); depachika] (n) (col) (abbr) basement of a department store (where foodstuffs are usually sold); (P)
むっと(P);むうっと;ムッと[, mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P)
むんむん;ムンムン[, munmun ; munmun] (adv,adv-to,vs) (on-mim) stuffy; steamy; sultry; sexy
ヲタ車[ヲタしゃ, wota sha] (n) (col) (See オタ車,ヲタク,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.)
俵責め[たわらぜめ, tawarazeme] (n) Edo-period form of torture in which criminals were stuffed into straw bags with their heads exposed, piled together, and whipped (commonly used on Christians)
埋める(P);填める[うずめる, uzumeru] (v1,vt) (1) to cover; to bury (e.g. one's face in hands); to submerge; (2) to fill (completely); to stuff; to pack; to cram; to fill up; (P)
子供騙し[こどもだまし, kodomodamashi] (n,exp) trick that may deceive a child; transparent ploy; mere child's play; kid stuff; puerile trick
射込み[いこみ, ikomi] (n) (in cooking) stuffing; filling; packing; padding
小袋と小娘[こぶくろとこむすめ, kobukurotokomusume] (exp) (1) small bag and young woman; (2) like a small bag seems to be able to contain few items yet can be stuffed with many, a young woman seems inexpensive to bring up yet can end up costing a lot; (3) a young woman and a small bag are both fragile and great care must be taken with both of them
巾着[きんちゃく, kinchaku] (n) (1) pouch; hanger-on; purse; handbag; (2) (See 御田・おでん) pouch of fried tofu stuffed with var. ingredients, used in oden
御食津神;御饌津神;三狐神[みけつかみ;さぐじ, miketsukami ; saguji] (n) (1) any god of foodstuffs; (2) (See 稲魂) Uka-no-Mitama (god of rice)
息詰まり[いきづまり, ikidumari] (n) choking; stuffiness
括り枕;括枕(io)[くくりまくら, kukurimakura] (n) pillow stuffed with buckwheat chaff, rice husks or similar material
提げ重[さげじゅう, sagejuu] (n) (1) (abbr) (See 提げ重箱) multi-tiered food boxes that can be carried by hand; (2) (arch) female prostitute who carried multi-tiered food boxes about and peddled foodstuffs (Meiwa and Anei eras)
本領を発揮[ほんりょうをはっき, honryouwohakki] (exp,vs) to display one's real ability; to show one's real ability; to show one's stuff; to show oneself at one's best; to really shine; to come into one's own; to find one's feet (legs); to hit (strike) one's stride
稲魂;倉稲魂;宇迦魂;宇迦御魂[うかのみたま;うけのみたま;うかたま, ukanomitama ; ukenomitama ; ukatama] (n) the god of foodstuffs (esp. of rice)
空也餅[くうやもち, kuuyamochi] (n) (See 餅・もち,餡) chunky mochi made with half-polished rice, stuffed with red bean paste
籠もる(P);籠る;篭る;隠る[こもる, komoru] (v5r,vi) (1) (uk) to seclude oneself; to be confined in; (2) to be filled (e.g. with emotion, satire, etc.); to be heavy (with); (3) to be stuffy; (4) to be implied; (P)
編み包み[あみぐるみ, amigurumi] (n) knitted or crocheted small stuffed animal or anthropomorphic creature (lit. knitted stuffed toy)
縫いぐるみ;縫い包み[ぬいぐるみ, nuigurumi] (n) stuffed toy; plush toy; plush toys; soft toy; cuddly toy
[しん, shin] (n) (1) wick; marrow; staple (for stapler); (pencil) lead; stuffing; pith; (2) (See 心・しん) core; heart; centre; center; (P)
菊枕[きくまくら, kikumakura] (n) pillow stuffed with chrysanthemum petals (allegedly good for headaches)
螟蛾[めいが;メイガ, meiga ; meiga] (n) (uk) pyralid (any moth of family Pyralidae, many of which have larvae that devour foodstuffs)
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P)
詰め;詰[つめ;づめ, tsume ; dume] (n,suf) (1) (づめ when a suffix) stuffing; packing; (n) (2) end (esp. the foot of a bridge); (3) lowest-ranking guest at tea ceremony; (4) tea master; (5) endgame (esp. in shogi or used figuratively); (6) (abbr) sweet eel sauce; (7) (arch) middle-aged woman; (n-suf) (8) appointment to a particular workplace; (9) using as the sole ground of judgement (judgment); (10) (after the -masu stem of a verb) continuing; keep doing for period of time
詰め物;詰物[つめもの, tsumemono] (n) filling or packing material; stuffing; padding
賞味期間[しょうみきかん, shoumikikan] (n) best-before period (e.g. foodstuffs)
食(P);蝕[しょく, shoku] (n) (1) (食 only) meal; (one's) diet; food; foodstuff; foodstuffs; (2) (See 星食) eclipse (solar, lunar, etc.); (P)
食い合わせ;食い合せ;食合せ[くいあわせ, kuiawase] (n) (1) combination (e.g. of foodstuffs); (2) dovetailing; fitting together
食べ合わせ[たべあわせ, tabeawase] (n) (See 食い合せ) combination (e.g. of foodstuffs)
食品[しょくひん, shokuhin] (n) commodity; foodstuff; (P)
食料品[しょくりょうひん, shokuryouhin] (n) foodstuff; groceries; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スタッフイット[すたっふいっと, sutaffuitto] Stuff It
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
詰め[つめ, tsume] Thai: ช่วงปลายที่ใกล้จะสิ้นสุดและค่อนข้างเข้มข้น English: stuffing

stuff ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich ; tamp FR: comprimer ; compresser ; entasser
แดก[v.] (daēk) EN: stuff ; pack ; compress ; beat FR:
หอบของพะรุงพะรัง[v. exp.] (høp khøng p) EN: carry huge loads of stuff FR:
ข้าวของสัมภาระ[n. exp.] (khāokhøng s) EN: belongings ; stuff ; materials FR:
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property FR: chose [f] ; choses [fpl] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; affaires [fpl] ; machin [m]
ของใช้[n.] (khøngchai) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement ; things ; belongings FR: ustensiles [mpl]
กินดะ[v. exp.] (kin da) EN: stuff oneself with food FR: s'empiffrer (fam.)
กรอก[v.] (krøk) EN: stuff ; fill in ; fill with ; complete ; fill up ; enter FR: remplir ; compléter ; libeller ; introduire ; gaver
หลายสิ่งหลายอย่าง[n. exp.] (lāi sing lā) EN: many things ; lots of things ; plenty of stuff FR:
ปรน[v.] (pron) EN: satiate ; surfeit ; cram ; stuff FR: nourrir ; alimenter
ระยัด[v.] (rayat) EN: stuff FR:
ไส้[v.] (sai) EN: stuff ; fill FR: fourrer ; farcir ; remplir
ซาลาเปา[n.] (sālāpao) EN: steamed dumpling ; Chinese stuffed bun ; steamed Chinese stuffed bun ; steamed Chinese stuffed dumpling ; steamed stuff bun FR:
สตัฟฟ์[n.] (sataf = sat) EN: stuff FR:
สิ่งของ[n.] (singkhøng) EN: thing ; article ; item ; matter ; belongings ; stuff FR: chose [f] ; objet [m] ; substance [f]
สินค้า[n.] (sinkhā) EN: goods ; merchandise ; products ; commodity ; stock ; stuff ; cargo ; article of trade FR: marchandise [f] ; produits [mpl] ; articles [mpl] ; cargaison [f] ; produit commercial [m]
สอดไส้[v.] (søtsai) EN: stuff ; wrap with FR:
วัตถุ[n.] (watthu) EN: thing ; article ; stuff ; object ; material ; substance ; matter FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; matériel [m] ; substance [f] ; produit [m] ; matière [f] ; matériau [m]
ยัด[v.] (yat) EN: stuff ; cram ; squeeze ; press ; fill ; ram ; tuck FR: bourrer ; enfourner ; farcir ; rembourrer ; fourrer ; embourrer (vx)
ยัดไส้[v.] (yatsai) EN: stuff FR: farcir
อันนะ[n.] (anna) EN: foodstuff FR:
อ้าว[adj.] (āo) EN: hot ; sultry ; stuffy ; suffocating FR: étouffant
อับ[adj.] (ap) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling ; musty ; stuffy FR: malodorant ; puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
ช่อม่วงไส้...[n. exp.] (chømūang sa) EN: steamed flower-shaped dumpling stuffed with minced … FR:
ช่อม่วงไส้ไก่[n. exp.] (chømūang sa) EN: steamed flower-shaped dumpling stuffed with minced chicken FR:
ช่อม่วงไส้ปลา[n. exp.] (chømūang sa) EN: steamed flower-shaped dumpling stuffed with minced fish FR:
อืด[adj.] (eūt) EN: swollen ; distended ; bloated ; stuffed up ; suffering from flatulency FR: gonflé ; enflé
อิ่มแปล้[adj.] (im plaē) EN: stuffed ; full FR:
อิ่มตัว[v.] (imtūa) EN: be full ; be stuffed ; be packed full FR: être saturé ; être rempli
เก้าอี้นวม[n. exp.] (kao-ī nūam) EN: armchair ; sofa ; settee ; upholster chair ; overstuffed chair ; easy chair FR: fauteuil [m]
ไข่ยัดไส้[n. exp.] (khai yatsai) EN: stuffed omelette ; omelet with vegetables FR: omelette garnie [f] ; omelette farcie [f]
ขนมสอดไส้[n. exp.] (khanom søts) EN: sweet stuffed dough FR:
ขนมเทียน[n.] (khanomthīen) EN: stuffed dough pyramid dessert ; salted stuffed dough pyramid FR:
ขนมโตเกียว[n. exp.] (khanom Tōkī) EN: Tokyo pancake sausage roll ; stuffed mini pancake FR:
คัด[adj.] (khat) EN: congested ; stuffed ; engorged FR:
คัดจมูก[v. exp.] (khat jamūk) EN: have a stuffed nose ; have nasal congestion FR: avoir le nez bouché
ของชำ[n. exp.] (khøngcham) EN: groceries ; dry foodstuff ; dry goods FR: épicerie [f] ; aliments séchés [m]
ของกิน[n.] (khøngkin) EN: food ; edible things ; edibles ; foodstuff ; victuals ; things to eat FR: aliment [m] ; nourriture [f] ; produit comestible [m] ; victuailles [fpl] ; provisions alimentaires [fpl] ; vivres [fpl]
ของสด[n. exp.] (khøng sot) EN: fresh foodstuff FR:
เครื่องอัดไส้กรอก[n. exp.] (khreūang at) EN: sausage stuffer FR:

stuff ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Futtermittel {n}feeding stuff
Grünzeug {n}green stuff
Gewalttätigkeit {f}rough stuff
Teufelszeug {n}terrible stuff
Brotgetreide {n}breadstuffs
stickig {adj} | stickiger | am stickigstenstuffy | stuffier | stuffiest
stickig {adv}stuffily
Saumagen {m} [cook.]stuffed pig's stomach
Stopfbuchsverschraubung {f}stuffing gland
Pflanzenkost {f}vegetable foodstuffs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stuff
Back to top