ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sag

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sag*, -sag-

sag ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sag (vi.) จมลง
sag (vi.) ห้อย See also: แอ่น, หย่อน, ย้อย Syn. hang, stoop
sag (vt.) ทำให้ลดลง (คุณค่า, จำนวน, ระดับ,...) Syn. droop, weaken
sag (n.) การทำให้จมลง See also: การจมลง Syn. sinking, droop
sag (n.) การลดลง (คุณค่า, จำนวน, ระดับ,...) Syn. droop
sag down (phrv.) จมลง See also: หย่อน
saga (n.) ตำนานการผจญภัยและความกล้าหาญ Syn. epic, legend
sagacious (adj.) เฉียบแหลม See also: มีไหวพริบปฏิภาณ, เฉลียวฉลาดและตัดสินใจได้ดี
sagaciously (adv.) อย่างฉลาด
sagaciousness (n.) ความเฉียบแหลม
sagacity (n.) ความฉลาดและความสามารถในการตัดสินใจได้ดี See also: ความหลักแหลม, ความปราดเปรื่อง, การมีไหวพริบ
sage (n.) คนฉลาด See also: นักปราชญ์, บัณฑิต Syn. philosopher, savant, wise man
sage (adj.) ฉลาด See also: รอบรู้, ปราดเปรื่อง Syn. philosophic
sage (n.) เครื่องเทศอย่างหนึ่ง See also: เสจ Syn. ramona
sagebrush (n.) พืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในจำพวก Artemisia
sagely (adv.) อย่างชาญฉลาด
sageness (n.) ความฉลาด
Sagitta (n.) กลุ่มดาวธนู
Sagittarius (n.) กลุ่มดาวม้าซึ่งมีหน้าเป็นมนุษย์ See also: กลุ่มดาวราศีลำดับที่ 9 ใน 12 ราศี, ผู้ที่เกิดในราศี
sago (n.) แป้งสาคู
English-Thai: HOPE Dictionary
sag(แซก) vi.,vt.,n. (การ,ทำให้) จมลง,ห้อยลง,หย่อนลง,ย้อยลง,โค้งลง,ลดลง,ลาดลง,ตกลง,ตกท้องช้าง,เอียงข้าง., Syn. bow,droop
saga(ซา'กะ) n. นิยายเล่าลือเกี่ยวกับการผจญภัยและความกล้าหาญ,นิยายลำดับเหตุการณ์สมาชิกครอบครัวหรือวงค์ตระกูลหรือกลุ่มของสังคม ,การเล่าอย่างยืดยาว
sagacious(ซะเก'เชิส) adj. ฉลาด,เฉียบแหลม,หลักแหลม,มีไหวพริบ., See also: sagaciousness n., Syn. shrewd,wise,intelligent
sagacity(ซะแกส'ซิที) n. ความฉลาด,ความเฉียบแหลม,ความหลักแหลม,ไหวพริบ,ความปราดเปรื่อง, Syn. acumen,judgment
sage(เซจฺ) n. คนที่ฉลาดมาก,นักปราชญ์,บัณฑิต,พืชจำพวก Salvia adj. ฉลาดมาก,ปราดเปรื่อง,สุขุม,รอบคอบ, See also: sagely adv. sageness n., Syn. intellectual,pundit
English-Thai: Nontri Dictionary
sag(vi) ตกลง,จมลง,ห้อยลง,หย่อนลง,ลดลง
saga(n) นิยายเกี่ยวกับวีรชน
sagacious(adj) หลักแหลม,เฉลียวฉลาด,เฉียบแหลม
sagacity(n) ความหลักแหลม,ความเฉลียวฉลาด,ความเฉียบแหลม,ไหวพริบ
sage(adj) หลักแหลม,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,สุขุม,รอบคอบ
sago(n) สาคู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sagaนิยายซากา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sagenoid venationการเรียงเส้นใบแบบซาจีนอยด์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sago palmsสาคู [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียขวัญ (v.) sag See also: droop Syn. ขวัญหาย, เสียกำลังใจ
ตกท้องช้าง (v.) sag (of a kite string) Syn. ยาน, หย่อน, ห้อย Ops. ตึง
คนฉลาด (n.) sage See also: wise person, scholar, intellectual, astute person, learned person Syn. นักปราชญ์
จอมนักปราชญ์ (n.) sage See also: great sage, Buddha Syn. พระพุทธเจ้า
ผู้ฉลาด (n.) sage See also: scholar, learned person, savant, expert Syn. ผู้รอบรู้, ผู้มีปัญญา, ผู้ชำนาญ
ผู้ชำนาญ (n.) sage See also: scholar, learned person, savant, expert Syn. ผู้ฉลาด, ผู้รอบรู้, ผู้มีปัญญา
ผู้มีปัญญา (n.) sage See also: scholar, learned person, savant, expert Syn. ผู้ฉลาด, ผู้รอบรู้, ผู้ชำนาญ
มนัสวี (n.) sage See also: wise person, scholar, intellectual, astute person, learned person Syn. นักปราชญ์, คนฉลาด
มุนินทร์ (n.) sage See also: great sage, Buddha Syn. จอมนักปราชญ์, พระพุทธเจ้า
วิญญู (n.) sage See also: scholar, savant Syn. ผู้รู้แจ้ง, นักปราชญ์, ผู้รู้
วิทิต (n.) sage See also: scholar, learned person, savant Syn. ผู้รู้
วิทู (n.) sage See also: scholar, learned person, savant, expert Syn. ผู้ฉลาด, ผู้รอบรู้, ผู้มีปัญญา, ผู้ชำนาญ
สุธี (n.) sage See also: scholar Syn. นักปราชญ์
เธียร (n.) sage See also: scholar, wise person, philosopher, savant, highbrow Syn. เมธี, นักปราชญ์
เมธี (n.) sage See also: scholar, wise person, philosopher, savant, highbrow Syn. นักปราชญ์
ราศีธนู (n.) Sagittarius
secretary bird (n.) นกแอฟริกาตระกูล Sagittarius serpentarius See also: มีขนหัวมีลักษณะคล้ายปากกาขนนก
กล่อมมดลูก (v.) massage with hot compress See also: soothe the womb after delivery
กุนเชียง (n.) (Chinese) sausage
ขยำ (v.) massage See also: knead, squeeze (the flesh) Syn. เฟ้น, นวด, นวดเฟ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She has a message for youเธอมีข้อความสำหรับคุณ
I have an urgent message for youฉันมีข้อความด่วนสำหรับคุณ
He may have left me a messageเขาอาจทิ้งข้อความไว้ให้ฉัน
I got your messageฉันได้รับข้อความของคุณ มีอะไรเหรอ
Did you get my message?คุณได้รับข้อความของฉันแล้วหรือยัง?
I'd like to leave a messageฉันอยากจะทิ้งข้อความไว้
Would you like to leave a message?คุณอยากจะฝากข้อความไว้ไหม?
Can you leave the message?คุณช่วยฝากข้อความไว้ได้ไหม?
Would you like to leave a message?คุณอยากจะทิ้งข้อความไว้ไหม?
You had an urgent phone message about half an hour agoคุณได้รับข้อความด่วนทางโทรศัพท์ราวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว
Please call me as soon as you get this messageโปรดโทรหาฉันทันทีที่คุณได้รับข้อความนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I assume you're covered by SAG insurance?ผมคิดว่าค่าใช้่จ่ายของคุณ SAG insurance เป็นคนดูแล
He sublets a one-bedroom in Sag Harbor.เขาแบ่งห้องเช่าให้พักแบบ ห้องนอนเดียวที่ท่าเรือแซก
And that's why I'm the only one here with a SAG card.นั่นไงฉันจึงเป็นคนเดียวที่มีบัตร.
It is the only chair in the house that doesn't sag should you shift in search of comfort.มันเป็นเก้าอี้เฉพาะใน บ้านที่ไม่ได้ลดลง คุณควรเปลี่ยน ในการค้นหาของความสะดวกสบาย
May I take a message?ท่านจะฝากข้อความถึงไหมครับ
Are you absolutely sure you left those messages for Mr. De Winter?เเน่ใจนะว่าเธอฝากข้อความ ไว้ให้คุณเดอ วินเทอร์เเล้ว
A message flutters to the ground. Will it be found?ข้อความที่ปลิวร่วงลงพื้นดิน จะมีใครได้อ่านหรือ?
Perhaps if the gentleman down there who is disagreeing with us could tell us why.บางทีถ้าสุภาพบุรุษลงมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเราจะบอกเราว่าทำไม
Its usage undoubtedly on the increase.การใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่ต้อง สงสัย
You like your lasagna?ที่คุณชอบลาซานญ่าของคุณ?
You get it to a boil, you shove in all your sausage and meatballs.คุณจะได้รับมันไปต้มให้คุณซุกในทุกไส้กรอกและลูกชิ้นของคุณ
I'll get a message to that girlfriend when the time is right.ฉันจะได้รับข้อความถึงแฟนสาวว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

sag ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
才略[cái, ㄘㄞˊlu:e4, 才略] ability and sagacity
虚空藏菩萨[Xū kōng zàng Pú sà, ㄒㄩ ㄎㄨㄥ ㄗㄤˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, 虚空藏菩萨 / 虛空藏菩薩] Akasagarbha Bodhisattva
慈姑[cí gu, ㄘˊ ㄍㄨ˙, 慈姑] arrowhead (Sagittaria subulata, a water plant)
茨菰[cí gu, ㄘˊ ㄍㄨ˙, 茨菰] arrowhead (Sagittaria subulata, a water plant)
圣经段落[shèng jīng duàn luò, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄛˋ, 圣经段落 / 聖經段落] Bible passage
八八六[bā bā liù, ㄅㄚ ㄅㄚ ㄌㄧㄡˋ, 八八六] Bye bye! (in chat room and text messages)
惯用语[guàn yòng yǔ, ㄍㄨㄢˋ ㄩㄥˋ ㄩˇ, 惯用语 / 慣用語] commonly used phrase; idiom; colloqial usage
计都[jì dū, ㄐㄧˋ ㄉㄨ, 计都 / 計都] concept from Vedic astronomy (Sanskrit Ketu), the opposite point to Rahu 羅睺|罗喉; imaginary star presaging disaster
楼道[lóu dào, ㄌㄡˊ ㄉㄠˋ, 楼道 / 樓道] corridor; passageway (in storied building)
走廊[zǒu láng, ㄗㄡˇ ㄌㄤˊ, 走廊] corridor; aisle; hallway; colonnade; passageway; piazza; veranda
日月蹉跎[rì yuè cuō tuó, ㄖˋ ㄩㄝˋ ㄘㄨㄛ ㄊㄨㄛˊ, 日月蹉跎] days and months slip away; fig. the inexorable passage of time
隘路[ài lù, ㄞˋ ㄌㄨˋ, 隘路] defile; narrow passage
不同意[bù tóng yì, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ, 不同意] disagree
不愉快[bù yú kuài, ㄅㄨˋ ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, 不愉快] disagreeable; unpleasant
讨嫌[tǎo xián, ㄊㄠˇ ㄒㄧㄢˊ, 讨嫌 / 討嫌] disagreeable; hateful; a pain in the neck
不符合[bù fú hě, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄜˇ, 不符合] discrepant; falling short (of expectations); not matching up; not conforming; (figures) disagree; unbecoming
争执[zhēng zhí, ㄓㄥ ㄓˊ, 争执 / 爭執] dispute; disagree
圣手[shèng shǒu, ㄕㄥˋ ㄕㄡˇ, 圣手 / 聖手] divine physician; sage doctor; highly skilled practitioner
不以词害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以词害志 / 不以詞害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
不以辞害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以辞害志 / 不以辭害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
剂量[jì liàng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 剂量 / 劑量] dosage; prescribed dose of medicine
圣明[shèng míng, ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 圣明 / 聖明] enlightened sage; brilliant master (flattering words applied to ruler)
出错信息[chū cuò xìn xī, ㄔㄨ ㄘㄨㄛˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, 出错信息 / 出錯信息] error message (computing)
忽忽[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, 忽忽] fleeting (of quick passage time); in a flash; distracted manner; vacantly; frustratedly
航程[háng chéng, ㄏㄤˊ ㄔㄥˊ, 航程] flight; passage; sea or air distance
气道[qì dào, ㄑㄧˋ ㄉㄠˋ, 气道 / 氣道] flue; air duct; air passage; respiratory tract
先王[xiān wáng, ㄒㄧㄢ ㄨㄤˊ, 先王] former kings; former emperors; in Confucian writing, refers esp. to the sage rulers Yáo 堯|尧, Shùn 舜, Yǔ 禹, Tāng 湯|汤 and the kings of Zhou
全球暖化[quán qiú nuǎn huà, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 全球暖化] global warming (Taiwan and Hong Kong usage); written 全球變暖|全球变暖 in PRC
全球变暖[quán qiú biàn nuǎn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, 全球变暖 / 全球變暖] global warming (PRC usage); written 全球暖化 in Taiwan
圣母峰[Shèng mǔ fēng, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄈㄥ, 圣母峰 / 聖母峰] Goddess peak (Nepalese: Sagarmatha, Sky Goddess); refers to Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan), Chinese 珠穆朗瑪峰|珠穆朗玛峰; Mt Everest
怪相[guài xiàng, ㄍㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, 怪相] grotesque visage; grimace
[shèng, ㄕㄥˋ, 圣 / 聖] holy; sacred; saint; sage
圣经贤传[shèng jīng xián zhuàn, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˊ ㄓㄨㄢˋ, 圣经贤传 / 聖經賢傳] lit. holy scripture and biography of sage (成语 saw); refers to Confucian canonical texts
信息[xìn xī, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, 信息] information; news; message
即时通讯[jí shí tōng xùn, ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ, 即时通讯 / 即時通訊] Instant Messaging; IM
千层面[qiān céng miàn, ㄑㄧㄢ ㄘㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, 千层面 / 千層面] lasagna
[liú, ㄌㄧㄡˊ, 留] leave (message); to retain; to stay; to remain; to keep; to preserve
传奇[chuán qí, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, 传奇 / 傳奇] legendary; fantasy saga; romance; short stories of the Tang and Song Dynasty
武术[wǔ shù, ˇ ㄕㄨˋ, 武术 / 武術] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫
折枝[zhé zhī, ㄓㄜˊ ㄓ, 折枝] massage

sag ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P)
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping
あさぎり型護衛艦[あさぎりがたごえいかん, asagirigatagoeikan] (n) Asagiri class destroyer
アンゴラ兎[アンゴラうさぎ, angora usagi] (n) Angora rabbit
あん摩(P);按摩[あんま, anma] (n,vs) (1) massage, esp. the Anma Japanese type of massage; (n) (2) (sens) masseur; masseuse; (P)
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy
いささ川;いさら川;細小川[いささがわ(いささ川;細小川);いさらがわ(いさら川;細小川), isasagawa ( isasa kawa ; sai ogawa ); isaragawa ( isara kawa ; sai ogawa )] (n) (arch) trickling brook
インスタントメッセージ[, insutantomesse-ji] (n) instant message; IM
インスタントメッセージング[, insutantomesse-jingu] (n) {comp} instant messaging; IM
インストール後の作業[インストールごのさぎょう, insuto-ru gonosagyou] (n) {comp} post installation step
インターフェイスメッセージプロセッサー[, inta-feisumesse-jipurosessa-] (n) {comp} Interface Message Processor; IMP
ウインナーソーセージ;ウインナソーセージ[, uinna-so-se-ji ; uinnaso-se-ji] (n) Vienna sausage
ウサギ跳び;兎跳び[ウサギとび(ウサギ跳び);うさぎとび(兎跳び), usagi tobi ( usagi tobi ); usagitobi ( usagi tobi )] (n,vs) jumping along in a squatting position; rabbit jumping
エステサロン[, esutesaron] (n) (abbr) (See エステティックサロン) salon where people go to get makeovers, massages, facials, etc. (wasei
エラーメッセージ[, era-messe-ji] (n) {comp} error message
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
オイルマッサージ[, oirumassa-ji] (n) oil massage
オキナメクラ[, okinamekura] (n) Myxine paucidens (species of hagfish from the Sagaminada Sea in Japan)
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue
オレオレ詐欺;おれおれ詐欺[オレオレさぎ(オレオレ詐欺);おれおれさぎ(おれおれ詐欺), oreore sagi ( oreore sagi ); oreoresagi ( oreore sagi )] (n) type of fraud involving phone calls pretending distress
お下げ[おさげ, osage] (n) wearing one's hair in braids
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message
がさがさ[, gasagasa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) rustling; dry or rough feeling; (P)
がさごそ[, gasagoso] (n,adj-f) rustling sound
カスカラサグラダ[, kasukarasagurada] (n) cascara sagrada
カルパス[, karupasu] (n) Kolbasa (semi-dry Russian sausage); calpas
かんじき兎[かんじきうさぎ;カンジキウサギ, kanjikiusagi ; kanjikiusagi] (n) (uk) snowshoe hare (Lepus americanus); snowshoe rabbit
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card
キープアライブメッセージ[, ki-puaraibumesse-ji] (n) {comp} keep alive message
クックドソーセージ[, kukkudoso-se-ji] (n) cooked sausage
グループ作業[グループさぎょう, guru-pu sagyou] (n) group interaction
ケサガケベラ[, kesagakebera] (n) splitlevel hogfish (Bodianus mesothorax); mesothorax hogfish; eclipse pigfish
コサージュ;コルサージュ;コサージ[, kosa-ju ; korusa-ju ; kosa-ji] (n) (1) corsage (fre
コンピュータ支援協調作業[コンピュータしえんきょうちょうさぎょう, konpyu-ta shienkyouchousagyou] (n) {comp} computer supported cooperative work; CSCW
サガフロ[, sagafuro] (n) (abbr) Saga Frontier (game)
サゴ椰子;沙穀椰子[サゴやし(サゴ椰子);さごやし(沙穀椰子);サゴヤシ, sago yashi ( sago yashi ); sagoyashi ( sa koku yashi ); sagoyashi] (n) (uk) sago palm (Metroxylon sagu)
シプレ調[シプレちょう, shipure chou] (n) Chypre fragrance (family of scents including sage, lavender, and oak moss, used in perfumes)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP
エラーメッセージ[えらーめっせーじ, era-messe-ji] error message
キープアライブメッセージ[きーぷあらいぶめっせーじ, ki-puaraibumesse-ji] keep alive message
コントロールメッセージ[こんとろーるめっせーじ, kontoro-rumesse-ji] control message
シグナリングメッセージ[しぐなりんぐめっせーじ, shigunaringumesse-ji] signalling message
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages)
セットアップメッセージ[せっとあっぷめっせーじ, settoappumesse-ji] SETUP message
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language
ニュースエージェント[にゅーすえーじえんと, nyu-sue-jiento] NewsAgent
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] BMP, Batch Message Processing Program
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame
ヘルプメッセージ[へるぷめっせーじ, herupumesse-ji] help message
ボイスメッセージ[ぼいすめっせーじ, boisumesse-ji] voice message
ボイスメッセージング[ぼいすめっせーじんぐ, boisumesse-jingu] voice messaging
マルチブロックメッセージ伝送[マルチブロックメッセージでんそう, maruchiburokkumesse-ji densou] multi-block message transmission
メッセージキュー[めっせーじきゅー, messe-jikyu-] message queue
メッセージハンドラ[めっせーじはんどら, messe-jihandora] message handler
メッセージファイル[めっせーじふぁいる, messe-jifairu] message file
メッセージボックス[めっせーじぼっくす, messe-jibokkusu] message box
メッセージ安全保護ラベル[メッセージあんぜんほごラベル, messe-ji anzenhogo raberu] message security labelling
メッセージ格納[メッセージかくのう, messe-ji kakunou] Message Store, MS
メッセージ流れ機密性[メッセージながれきみつせい, messe-ji nagarekimitsusei] message flow confidentiality
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation
メッセージ発生源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] message origin authentication
メッセージ識別[メッセージしきべつ, messe-ji shikibetsu] message identification
メッセージ転送[メッセージてんそう, messe-ji tensou] Message Transfer, MT
メッセージ転送サービス[メッセージてんそうサービス, messe-ji tensou sa-bisu] message transfer service
メッセージ転送機能体[メッセージてんそうきのうたい, messe-ji tensoukinoutai] Message Transfer Agent, MTA
メッセージ通信システム[メッセージつうしんシステム, messe-ji tsuushin shisutemu] Message Handling System, MHS
メッセージ通信処理[メッセージつうしんしょり, messe-ji tsuushinshori] Message Handling, MH
メッセージ通信処理サービス[メッセージつうしんしょりサービス, messe-ji tsuushinshori sa-bisu] message handling service
メッセージ通信処理システム[メッセージつうしんしょりシステム, messe-ji tsuushinshori shisutemu] Message Handling System, MHS
メッセージ通信処理環境[メッセージつうしんしょりかんきょう, messe-ji tsuushinshorikankyou] message handling environment
メッセージ順序完全性[メッセージじゅんじょかんぜんせい, messe-ji junjokanzensei] message sequence integrity
交差合計検査[こうさごうけいけんさ, kousagoukeikensa] crossfooting
作業ディレクトリ[さぎょうディレクトリ, sagyou deirekutori] working directory
作業場所節[さぎょうばしょせつ, sagyoubashosetsu] working-storage section
作業負荷[さぎょうふか, sagyoufuka] workload
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下げる[さげる, sageru] Thai: สวม English: to wear
下げる[さげる, sageru] Thai: แขวน
下げる[さげる, sageru] Thai: ลดให้ต่ำลง English: to lower
下げる[さげる, sageru] Thai: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน English: to move back
下げる[さげる, sageru] Thai: ยกให้ต่อ English: to grant
捜す[さがす, sagasu] Thai: ค้นหา English: to seek
探す[さがす, sagasu] Thai: หา English: to look for
探す[さがす, sagasu] Thai: ค้นหา English: to search
探る[さぐる, saguru] Thai: ค้นหา English: to search

sag ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag FR: être recourbé
จมลง[v. exp.] (jom long) EN: sag FR: s'enfoncer
ทรุด[v.] (sut) EN: subside ; sink ; sag ; collapse ; shrink ; cave in FR: s'affaiser ; s'enfoncer ; se tasser
ตกท้องช้าง[v.] (tokthøngchā) EN: sag (of a kite string) FR:
หย่อน[v.] (yǿn) EN: lower ; diminish ; slacken ; relax ; slack ; sag FR: relâcher ; détendre
อเนกประสงค์[adj.] (anēkprasong) EN: multi-purpose ; all-purpose ; having various uses FR: à usage multiple , multi-usage
อาหรัดกัดติกา[n.] (ārātkattikā) EN: messenger FR: messager [m]
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
ใบหน้า[n.] (bainā) EN: face ; visage FR: visage [m]
บานเช้าสีเหลือง[n. exp.] (bānchao sī ) EN: Sage rose ; West indian holly ; Turnera ulmifolia FR: Turnera ulmifolia
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage ; highly skilled person FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; humaniste [m] ; académiste [m] (vx)
บัณฑิตย์[n.] (bandit) EN: FR: savoir [m] ; sagesse [f]
บาเรียน[n.] (bārīen) EN: FR: érudit [m] ; lettré [m] ; sage [m] ; savant [m]
บาดหู[adj.] (bāthū) EN: strident ; deafening ; raucous ; unpleasant to the ear ; irritating FR: désagréable à l'oreille ; strident
บาดหมาง[v.] (bātmāng) EN: have dissension ; have a rift ; be on bad terms ; disagree ; be at odds (with) ; become estranged FR:
บีบนวด[v. exp.] (bīpnūat) EN: massage FR: masser
เบิกทาง[v.] (boēkthāng) EN: pioneer ; clear the way ; insure free passage FR: ouvrir la voie
บอกฝาก[v. exp.] (bøk fāk) EN: FR: laisser un message
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บทอัศจรรย์[n. exp.] (bot atsajan) EN: erotic passage FR:
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlan) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle ; use violence ; force FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ใช้การไม่ได้[adj.] (chai kān ma) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order ; ineffective FR: inutilisable ; hors d'usage
ใช้ความรุนแรง[v. exp.] (chai khwām ) EN: FR: recourir à la force ; faire usage de la force
ใช้แล้ว[adj.] (chai laēo) EN: used ; second-hand ; recycled FR: usagé ; d'occasion ; de seconde main ; recyclé
ใช้แล้วทิ้ง[adj.] (chāi laēo t) EN: throwaway ; disposable FR: jetable ; à usage unique
ใช้ไม่ได้[adj.] (chai mai dā) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.) FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
ใช้น้อยลง[v. exp.] (chai nøi lo) EN: FR: utiliser moins ; avoir un usage moindre
ใช้ผิด[v. exp.] (chai phit) EN: misuse ; misapply FR: mésuser (litt.) ; abuser ; employer improprement ; faire un mauvais usage
ฉาก[n.] (chāk) EN: scenery ; landscape FR: paysage [m]
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd ; wise FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux ; sage ; éveillé
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalā) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute ; ingenious FR: perspicace ; sagace ; intelligent
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage ; hors service
เช็ดหน้า[v. exp.] (chet nā) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face FR: essuyer le visage
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute FR: subtil ; sagace
ช่อ[n.] (chø) EN: cluster ; bunch ; bouquet ; bud ; sprig ; corsage ; spray FR: bouquet [m] ; gerbe [f] ; botte [f]
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind FR: aspect [m] ; physionomie [m]
ชมทิวทัศน์[v. exp.] (chom thiūth) EN: FR: admirer le paysage
ช่อง[n.] (chǿng) EN: channel ; space FR: passage [m] ; espace [m] ; bande [f]
ช่องระบายอากาศ[n. exp.] (chǿng rabāi) EN: air passage FR:

sag ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablehnung {f}; Absage
Begleitmeldung {f}accompanying message
Bestätigungsmeldung {f}acknowledgement message; acknowledgment message
Einigung {f} | Einigung über Beendigung des Vertragesagreement | agreement of rescission
Ansager {m}; Ansagerin
Aussage {f} | Aussagen
Dorn {m} (für Fräsen, Schleifscheiben, Kreissägen) [techn.]arbor
Askese {f}; (mönchische) Entsagung
Weissagung {f} | Weissagungen
automatische Ansage {f}recorded message
Bestätigung {f}; Zusage
Rotwurst {n}blood sausage
Botschaft {f} | eine Botschaft ausrichtenmessage | to deliver a message
Bravourstück {n}bravura piece; bravura passage
Zusammenbruch {m}; Versagen
Köcherfliege {f}caddy [Br.]; caddies fly; sage [Am.]
Verbindungsgang {m}connecting passage
Zustimmung {f}; Zusage
Brät {m,n} [cook.]sausage meat
Schrotsäge {f} | Schrotsägen
Dankfest {n}; Danksagung
Disaggregation {f}disaggregation
Dosierungsschema {n}dosage schedule
Arzneiform {f}dosage form
Darreichungsform {f}dosage form
Dressurpferd {n}dressage horse
Fabel {f}; Sage
Gesichtsmassage {f}facial massage
Fischpass {m}fish passage
Volkssage {f} | Volkssagen
Wahrsager {m} | Wahrsager
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear
Bügelsäge {f}; Bügelsägemaschine
Hartwurst {f} [cook.]hard cured sausage
Hörensagen {n} | vom Hörensagen wissenhearsay | to know from hearsay
Herzmassage {f}heart massage; cardiac massage
Hexe {f}; Wahrsagerin
unsachgemäß {adj} | unsachgemäße Nutzungincorrect | incorrect usage
nichts sagend; nichtssagend [alt] {adj} | nichts sagender; nichtssagender | am nichts sagendsten; am nichtssagendsteninsignificant | more insignificant | most insignificant
sagenhaft; legendär {adj} | sagenhafter | am sagenhaftestenlegendary | more legendary | most legendary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sag
Back to top