ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hang

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hang*, -hang-

hang ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hang (vt.) แขวน See also: ห้อย Syn. dangle, suspend
hang (vt.) ฆ่าด้วยการแขวนคอ
hang a huey (sl.) เลี้ยวกลับ
hang a left (sl.) เลี้ยวซ้าย
hang a louie (sl.) เลี้ยวซ้าย
hang about (phrv.) ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น See also: ค่อยๆพัฒนา
hang about (phrv.) คอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆ Syn. bang around, kick about
hang about (phrv.) เป็นเพื่อนกับ See also: สนิทสนมกับ
hang about (phrv.) ขู่ให้กลัว
hang about (phrv.) คอยโดยไม่ทำอะไร Syn. hang around, hang round
hang about (phrv.) แขว่งไปมาจากหรือรอบส่วนของร่างกาย Syn. hang around, hang round
hang around (phrv.) ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น See also: ค่อยๆพัฒนา
hang around (phrv.) คอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆ Syn. bang around, kick about
hang around (phrv.) เป็นเพื่อนกับ See also: สนิทสนมกับ
hang around (phrv.) ขู่ให้กลัว
hang around (phrv.) คอยโดยไม่ทำอะไร Syn. hang about, hang round
hang around (phrv.) แขว่งไปมาจากหรือรอบส่วนของร่างกาย Syn. hang about, hang round
hang around (vi.) เตร็ดเตร่ See also: เดินไปเดินมา, ปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ Syn. loiter
hang back (phrv.) ลังเล See also: ไม่ค่อยแน่ใจ Syn. hang off, hold aloof, keep at, keep off, stand aloof, stand apart, stand off
hang behind (phrv.) ตามไม่ทัน See also: ชักช้าที่จะเข้าร่วม
hang by (phrv.) ห้อยอยู่กับ See also: ห้อยลงมาจาก, แขวนอยู่กับ Syn. hang from
hang down (phrv.) ห้อยลงมา See also: ต่ำลงมา, โน้มลงมา
hang fire (idm.) รอคอย See also: ล่าช้า
hang from (phrv.) ห้อยอยู่กับ See also: ห้อยลงมาจาก, แขวนอยู่กับ Syn. hang by
hang glider (n.) เครื่องร่อนโครงสร้างเบาและปีกกว้าง มีคานยาวให้ผู้ร่อนยึดจับไว้สำหรับควบคุมการร่อน
hang in (phrv.) ทำต่อไป (ทั้งๆที่ยากมาก) (มักใช้ในการสั่งและเป็นคำไม่เป็นทางการ)
hang in the balance (idm.) (สถานการณ์) ไม่แน่นอนว่าจะจบด้วยดีหรือร้าย
hang in the balance (idm.) อยู่ในสภาพที่ยังไม่ตัดสินใจ See also: ยังไม่ตัดสินใจ
hang in there (idm.) พยายามต่อไป
hang it (phrv.) คำสบถเมื่อโกรธ ตกใจ หรือประหลาด
hang it up (sl.) ยกเลิก See also: เลิกทำ
hang loose (idm.) ใจเย็นๆ See also: สงบใจเอาไว้
hang loose (sl.) สงบสติไว้ See also: ใจเย็นๆ Syn. stay loose
hang off (phrv.) ลังเล See also: ไม่ค่อยแน่ใจ Syn. hang back
hang on (phrv.) ถือสายไว้ก่อน See also: ถือต่อไป, ยกหูไว้ก่อน Syn. hold on
hang on (phrv.) ถือสาย (โทรศัพท์) ไว้ก่อน Syn. hold on
hang on (phrv.) สู้ต่อไป See also: ทนต่อไป Syn. hold on, last out, stick out
hang on (phrv.) กด See also: ลงน้ำหนักบน, ดึง Syn. hold onto
hang on (phrv.) ขึ้นอยู่กับ See also: เปลี่ยนไปตาม Syn. hinge on, pivot on, ride on
hang on (phrv.) เกาะติดกับ Syn. hang onto
English-Thai: HOPE Dictionary
hang(แฮง) {hungซhanged,hanging,hangs} vt. แขวน,ห้อย,เกาะ,เหนี่ยว,ยึด,ติด,แขวนคอ vi. แขวน,ห้อย,ยืดเยื้อ,แกว่ง,ลังเล,สองจิตสองใจ,ค้าง,เกาะ,ยังคง. -Phr. (hang around (about) อ้อยอิง,เถลไถล) n. ท่าแขวน, Syn. depend,suspend
hang upn. สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่กังวลอยู่
hang-upn. สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่กังวลอยู่
hangar(แฮง'การ์) n. โรงเก็บเครื่องบิน,โรงเก็บรถ,ที่พัก,ที่เก็บ, Syn. shed,shelter
hangdogadj. ซึ่งถูกขู่ตะคอก,น่าสังเวช,อับอาย. n. คนที่น่าดูถูก
hanger(แฮง'เกอะ) n. ที่แขวน,คนแขวน,ตะขอ
hanger-onn. คนติดสอยห้อยตาม,คนดื้อ,คนประเภทสอพลอ -pl. hangers-on
hangfiren. ความด้านของวัตถุระเบิด
hanging(แฮง'กิง) n. การแขวน,การห้อย,สิ่งที่แขวน,สิ่งที่ห้อย,ซึ่งตั้งอยู่บนที่ชันสูง,ซึ่งมองลงสู่ข้างล่าง
hangman(แฮง'เมิน) n., เพชฌฆาต
hangman's knotปมแขวนคอ., Syn. agnail
hangoutn. ที่ที่คน ๆ หนึ่งชอบไปดก, Syn. resort
hangovern. อาการเมาค้าง,สิ่งตกค้าง
English-Thai: Nontri Dictionary
hang(vt) แขวน,ห้อย,โหน,เกาะ,จับ,เหนี่ยว
hangar(n) โรงเก็บเครื่องบิน,โรงเก็บรถ
hanging(adj) ที่แขวนอยู่,ที่ลอยอยู่,ที่ห้อยอยู่
hangman(n) เพชฌฆาต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hang up; hangค้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hangarkeeper's liability insuranceการประกันภัยความรับผิดของผู้รับเก็บรักษาเครื่องบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hanger bracket; spring hangerแท่นยึดหูแหนบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hanging valleyหุบเขาลอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hangoverเมาค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hanging indentionย่อหน้าคำค้าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค้าง (v.) hang See also: get stuck, dangle, strand Syn. ติดอยู่
ติด (v.) hang Syn. แขวน
ติดอยู่ (v.) hang See also: get stuck, dangle, strand
ห้อย (v.) hang See also: suspend Syn. แขวน
เมาค้าง (v.) hang See also: be still drunk Syn. แฮงค์
แขวน (v.) hang See also: suspend Syn. ห้อย, ติด
แฮงค์ (v.) hang See also: be still drunk
วกไปวนมา (v.) hang about/around See also: walk about/around, go round in a circle, circle, beat about the bush Syn. วกวน, เวียน, วกเวียน
วกไปวนมา (v.) hang about/around See also: walk about/around, go round in a circle, whirl, circle Syn. วกวน, เวียน, วกเวียน
เวียน (v.) hang about/around See also: walk about/around, go round in a circle, circle, beat about the bush Syn. วกวน, วกเวียน
เวียน (v.) hang about/around See also: walk about/around, go round in a circle, whirl, circle Syn. วกวน, วกเวียน
ซ่องเสพ (v.) hang around See also: associate with, hang about Syn. มั่วสุม
ป้วน (v.) hang around See also: hang about, hover Syn. วนเวียน, ป้วนเปี้ยน
ป้วน (v.) hang around See also: hang about, hover Syn. วนเวียน, ป้วนเปี้ยน
วนเวียน (v.) hang around See also: hang about, hover Syn. ป้วนเปี้ยน
วนเวียน (v.) hang around See also: hang about, hover Syn. ป้วนเปี้ยน
วางสาย (v.) hang up Syn. วางสายโทรศัพท์ Ops. ยกสาย
วางสายโทรศัพท์ (v.) hang up Ops. ยกสาย
วางหู (v.) hang up See also: ring off
วางหูโทรศัพท์ (v.) hang up See also: ring off, replace the telephone receiver
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have to hang up nowฉันต้องวางหูแล้วตอนนี้
So you hang out with me at the officeงั้นเธอก็ไปใช้เวลาอยู่กับฉันในที่ทำงานแล้วกัน
I used to hang out with my friends all the timeฉันเคยออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ ตลอดเวลา
I usually hang out with my familyฉันมักจะออกไปเที่ยวกับครอบครัว
I hang around with my best friendsฉันเตร็ดเตรีอยู่กับเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
Who do I hang out with?ใครที่ฉันออกไปเที่ยวด้วยงั้นหรือ?
I wish I had more time to just hang out with friendsฉันปรารถให้ตัวเองมีเวลามากขึ้นเพื่อออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ
There's always someone hang around withมีใครบางคนอยู่รอบกายเสมอ
Look, do you want to hang out?ฟังนะ คุณอยากออกไปเที่ยวด้วยกันไหม?
Why did you want to hang out with me?ทำไมคุณถึงอยากจะไปเที่ยวกับฉัน?
But sometimes you wanna hang outแต่บางครั้งคุณก็อยากออกไปสังสรรค์บ้าง
It's a place where your mom and I used to hang out a lotมันเป็นที่ที่แม่และพ่อเคยออกมาเที่ยวด้วยกันหลายครั้ง
It's fun to hang out with youสนุกดีที่ได้มาเที่ยวกับเธอ
You've changed littleคุณเปลี่ยนไปเล็กน้อย
Here's your changeนี่เงินทอนของคุณ
I have to change my appointment from…ฉันต้องเปลี่ยนนัดจาก...
I can changeฉันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขอโอกาสฉันอีกเถอะ
I haven't changed a lotฉันไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
How often do you change your toothbrush?คุณเปลี่ยนแปรงสีฟันบ่อยแค่ไหน?
You haven't changed muchคุณเปลี่ยนไปไม่มากเท่าไหร่
It's not too late to change your mindมันยังไม่สายเกินไปที่คุณจะเปลี่ยนใจ
But he changed horses in midstreamแต่เขาก็เปลี่ยนใจกลางคัน
I have a terrible hangoverฉันเมาค้างอย่างหนัก
I won’t change my mindฉันจะไม่เปลี่ยนใจ
I can honestly say...I'm a changed manฉันสามารถกล่าวอย่างจริงใจได้ว่า ฉันเปลี่ยนไปแล้ว
I know you don't like a change of tasteฉันรู้ว่าคุณไม่ชอบเปลี่ยนรสนิยม
Don't come back to me when you've changed your mindอย่าได้กลับมาหาฉันอีกล่ะถ้าคุณเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมา
Would you mind if I change the subject for a moment?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอเปลี่ยนเรื่องพูดคุยสักครู่?
You can change your fateเธอสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเองได้
I want something in exchange for keeping quietฉันต้องการบางสิ่งเป็นการแลกเปลี่ยน สำหรับการปิดปากเงียบ
I've changed my mind, we'll stay here a little longerฉันเปลี่ยนใจแล้วล่ะ ฉันจะอยู่ที่นี่อีกสักหน่อย
I'm going to change, so don't come in!ฉันกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้า อย่าเพิ่งเข้ามานะ
Where have you been hanging around?นี่เธอไปเตร็จเตร่อยู่ที่ไหนมา
No matter what you do, nothing will changeไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม จะไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง
Why are you suddenly changing the subject?ทำไมถึงได้เปลี่ยนเรื่องกระทันหันล่ะ
It would change my life foreverมันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันตลอดไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who told you to hang people from lampposts?ใครสั่งคุณ ให้ใช้เสาไฟเป็นที่แขวนคอห่ะ
Well, get on with your walking. Don't hang about here screaming.งั้นก็เดินต่อไป อย่ามาร้องโวยวายแถวนี้
If you wanna hang this jury, go ahead.ถ้าคุณอยากจะแขวนลูกขุนนี้ไปข้างหน้า
Therefore according to the powers vested in us we sentence the accused here before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez known as the 'Rat' and any other aliases he might have to hang by the neck until dead.ดังนั้น ด้วยอำนาจที่ได้รับมอบหมาย... ...เราจึงขอตัดสินให้ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอยู่ต่อหน้าเรานี่ ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ...
I'll hang you up by your tongue.จะควักลิ้นแกมารัดคอแก
We're gonna hang out the washing on the Siegfried Lineพวกเราจะออกไปเที่ยวซักผ้า ในแนวซิกฟรีด
If you do it well, you need never hang around on street corners again.ถ้าคุณทำมันได้ดีฉันสัญญาว่า คุณต้องไม่เคย ป้วนเปี้ยนที่มุมถนนที่เคยอีก ครั้ง
If an unlucky accident should befall him, if he should be shot by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning,If an unlucky accident should befall him, if he should be shot by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning,
I'd sure appreciate it, sir, if you could find it in your heart to hang him up by his neck until he was dead.ผมจะซึ้งใจมาก ถ้านายท่าน... ...เอามันแขวนคอจนม่องเท่ง
Hold it. Don't hang up on me.เดี๋ยวก่อน อย่าวางสายใส่ผม
You know, they hang on me like leeches.คุณจะรู้ว่า พวกเขา แขวนบน ฉัน Iike Ieeches
Why do you hang out here all the time?ทำไมคุณ ออกไปเที่ยว ที่นี่ aII เวลาหรือไม่

hang ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
印度航空公司[Yìn dù háng kōng gōng sī, ˋ ㄉㄨˋ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, 印度航空公司] Air India
美国航空[Měi guó Háng kōng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, 美国航空 / 美國航空] American Airlines
美国航空公司[Měi guó háng kōng gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, 美国航空公司 / 美國航空公司] American Airlines
宇航员[yǔ háng yuán, ㄩˇ ㄏㄤˊ ㄩㄢˊ, 宇航员 / 宇航員] astronaut
中国航空工业公司[zhōng guó háng kōng gōng yè gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 中国航空工业公司 / 中國航空工業公司] Aviation Industries of China (AVIC)
银行家[yín háng jiā, ˊ ㄏㄤˊ ㄐㄧㄚ, 银行家 / 銀行家] banker
银行业[yín háng yè, ˊ ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ, 银行业 / 銀行業] banking
银行业务[yín háng yè wù, ˊ ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ ˋ, 银行业务 / 銀行業務] banking
嘟噜[dū lu, ㄉㄨ ㄌㄨ˙, 嘟噜 / 嘟嚕] bunch; cluster; classifier for bunched objects; to hang down in a bunch; to droop
国泰航空[Guó tài háng kōng, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄞˋ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, 国泰航空 / 國泰航空] Cathay Pacific, a Hong Kong based airline
银行卡[yín háng kǎ, ˊ ㄏㄤˊ ㄎㄚˇ, 银行卡 / 銀行卡] credit card systems
巡航导弹[xún háng dǎo dàn, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄤˊ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, 巡航导弹 / 巡航導彈] cruise missile
[ruǐ, ㄖㄨㄟˇ, 橤] dangle; hang loosely
[ruǐ, ㄖㄨㄟˇ, 繠] dangle; hang loosely
吊死[diào sǐ, ㄉㄧㄠˋ ㄙˇ, 吊死] death by hanging; to hang oneself
阿联酋航空[Ā lián qiú Háng kōng, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, 阿联酋航空 / 阿聯酋航空] Emirates airline
国际航空联合会[guó jì háng kōng lián hé huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 国际航空联合会 / 國際航空聯合會] Fédération Aéronautique Internationale (FAI), world body of gliding and aeronautic sports
国家航空公司[guó jiā háng kōng gōng sī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, 国家航空公司 / 國家航空公司] flag carrier
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, 倒挂 / 倒掛] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay
帮闲[bāng xián, ㄅㄤ ㄒㄧㄢˊ, 帮闲 / 幫閑] to hang on to and serve the rich and powerful by literary hack work etc
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, 嚲] hang down
坑口[Kēng kǒu, ㄎㄥ ㄎㄡˇ, 坑口] Hang Hau (area in Hong Kong)
隔行扫描[gé háng sǎo miáo, ㄍㄜˊ ㄏㄤˊ ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ, 隔行扫描 / 隔行掃描] interlaced scanning
懒办法[lǎn bàn fǎ, ㄌㄢˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ, 懒办法 / 懶辦法] to loaf about; lazy; to hang around (and cause trouble to everyone)
北京航空学院[Běi jīng háng kōng xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 北京航空学院 / 北京航空學院] Beijing Aeronautical and Astronautical Institute; abbr. to 北航院
导航员[dǎo háng yuán, ㄉㄠˇ ㄏㄤˊ ㄩㄢˊ, 导航员 / 導航員] navigator (on a plane or boat)
西北航空公司[Xī běi Háng kōng Gōng sī, ㄒㄧ ㄅㄟˇ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, 西北航空公司] Northwest Airlines
核动力航空母舰[hé dòng lì háng kōng mǔ jiàn, ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, 核动力航空母舰 / 核動力航空母艦] nuclear-powered aircraft carrier
十四行诗[shí sì háng shī, ㄕˊ ㄙˋ ㄏㄤˊ ㄕ, 十四行诗 / 十四行詩] sonnet
宇航服[yǔ háng fú, ㄩˇ ㄏㄤˊ ㄈㄨˊ, 宇航服] spacesuit
窃国者侯,窃钩者诛[qiè guó zhě hóu, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄜˇ ㄏㄡˊ, qie4 gou1 zhe3 zhu1, 窃国者侯,窃钩者诛 / 竊國者侯,竊鉤者誅] steal the whole country and they make you a prince, steal a hook and they hang you (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)
窃钩者诛,窃国者侯[qiè gōu zhě zhū, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄡ ㄓㄜˇ ㄓㄨ, qie4 guo2 zhe3 hou2, 窃钩者诛,窃国者侯 / 竊鉤者誅,竊國者侯] steal a hook and they hang you, steal the whole country and they make you a prince (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)
厮混[sī hùn, ㄙ ㄏㄨㄣˋ, 厮混 / 廝混] to hang out together with (derog.); to mix with
银行存款[yín háng cún kuǎn, ˊ ㄏㄤˊ ㄘㄨㄣˊ ㄎㄨㄢˇ, 银行存款 / 銀行存款] a bank account; (accounting) cash held in bank account
上汽[Shàng Qì, ㄕㄤˋ ㄑㄧˋ, 上汽] abbr. for 上海汽車工業集團|上海汽车工业集团, Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC)
上述[shàng shù, ㄕㄤˋ ㄕㄨˋ, 上述] above-mentioned
上头[shàng tou, ㄕㄤˋ ㄊㄡ˙, 上头 / 上頭] above; on top of; on the surface of
不正常[bù zhèng cháng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ, 不正常] abnormal
不正常状况[bù zhèng cháng zhuàng kuàng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, 不正常状况 / 不正常狀況] abnormal state
女修道张[nǚ xiū dào zhāng, ㄋㄩˇ ㄒㄧㄡ ㄉㄠˋ ㄓㄤ, 女修道张 / 女修道張] abbess

hang ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter
つり革;吊り革;吊革;釣り革;釣革[つりかわ, tsurikawa] (n) strap (to hang onto)
ハングアップ[, hanguappu] (n,vs,adj-f) (1) hung-up; (2) hang up
ハンググライダー[, hanguguraida-] (n) hang glider
ハングライダー[, hanguraida-] (n) (col) (abbr) (See ハンググライダー) hang glider
ぶらつく[, buratsuku] (v5k,vi) to dangle; to swing; to stroll about; to hang around; to linger
ぶら下がる[ぶらさがる, burasagaru] (v5r,vi) to hang from; to dangle; to swing; (P)
フリチン[, furichin] (n) (sl) (vulg) having the penis hang out (e.g. no trousers or pants)
下がる(P);下る(io)[さがる, sagaru] (v5r,vi) to hang down; to abate; to retire; to fall; to step back; (P)
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone)
俯く(P);俯向く;うつ向く[うつむく, utsumuku] (v5k) to hang one's head in shame; to look downward; to cast one's eyes down; (P)
入り浸る;入りびたる[いりびたる, iribitaru] (v5r,vi) (1) to stay long; to hang around; to hang out; (2) to be immersed; to be soaked; to seep in
切り下げる[きりさげる, kirisageru] (v1,vt) (1) to cut down; to prune; to reduce; to cut and hang down; to cut shorter; (2) to round down (e.g. fraction)
切る[きる, kiru] (suf,v5r,vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf,v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P)
吊し上げる;吊るし上げる;つるし上げる[つるしあげる, tsurushiageru] (v1,vt) (1) to hang up; to hoist; (2) to denounce; to subject someone to a kangaroo court
吊り上げる;釣り上げる;つり上げる;釣上げる[つりあげる, tsuriageru] (v1,vt) (1) to raise; to lift; to hang up; to suspend; (2) to (artificially, deliberately) raise prices; (3) (釣り上げる, 釣上げる only) to pull in (fish)
吊り下がる;釣り下がる[つりさがる, tsurisagaru] (v5r,vi) to hang down; to dangle
吊るす(P);吊す[つるす, tsurusu] (v5s,vt) to hang; to hang up; (P)
垂らす[たらす, tarasu] (v5s,vt) (1) to dribble; to spill; (2) to suspend; to hang down; to slouch; to dangle; (P)
垂れ込める;垂れこめる;たれ込める;垂れ籠める;垂れ篭める[たれこめる, tarekomeru] (v1,vi) (1) (uk) to hang low over (e.g. clouds); (2) (arch) to seclude oneself (behind screens, curtain, etc.)
壁に掛かる;壁にかかる[かべにかかる, kabenikakaru] (exp,v5r,vi) to hang on the wall
屯す[とんす, tonsu] (v5s,vi) (1) (uk) (See 屯する) to gather in large numbers (of people); to hang out (as a large group); (2) to assemble (as a military unit or posse); to be quartered (in a particular location)
屯する[たむろする;とんする, tamurosuru ; tonsuru] (vs-s,vi) (1) (uk) to gather in large numbers (of people); to hang out (as a large group); (2) to assemble (as a military unit or posse); to be quartered (in a particular location)
巣食う(ateji);巣くう[すくう, sukuu] (v5u,vi) (1) to build (a nest); to nest; (2) to haunt (a place); to hang out (somewhere)
引っ掛ける(P);引っかける;引っ懸ける[ひっかける, hikkakeru] (v1,vt) (1) to hang (something) on (something); to throw on (clothes); (2) to hook; to catch; to trap; to ensnare; (3) to cheat; to evade payment; to jump a bill; (4) to drink (alcohol); (5) (See ぶっ掛ける) to splash someone (with); (6) to hit the ball off the end of the bat (baseball); (P)
手控える[てびかえる, tebikaeru] (v1,vt) (1) to hang (hold) back; to hold off; to refrain; to reduce or cut back on; (2) to jot down a note
押っ被さる[おっかぶさる, okkabusaru] (v5r,vi) (1) to hang over; to cover; (2) to take on a responsibility; to become a burden
拘り合う[かかずりあう, kakazuriau] (v5u,vi) (1) (uk) (col) (See 係う・かかずらう・1) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone)
括る[くくる, kukuru] (v5r,vt) (1) to tie up; to tie together; to bind; to bundle; to fasten; (2) (also written as 縊る) (See 首を括る) to hang (oneself); (3) to summarize; to put (it all) together; to consolidate; (4) (See 高を括る) to estimate; to expect; (5) (See 括り染め) to tie-dye; (6) (arch) to detain; to check; to restrain; (P)
掲げる[かかげる, kakageru] (v1,vt) (1) to publish; to print; to carry (an article); (2) to put up; to hang out; to hoist; to fly (a sail); to float (a flag); to tout; (3) to set forth (provision); (P)
旗を出す[はたをだす, hatawodasu] (exp,v5s) to hang out a flag
期待をかける;期待を掛ける[きたいをかける, kitaiwokakeru] (exp,v1) to hang one's hopes on; to expect from
枝垂れる;垂れる[しだれる, shidareru] (v1,vi) to droop; to hang down; to weep
棚引く;たな引く;棚曳く[たなびく, tanabiku] (v5k) (uk) to linger; to hover above; to trail; to hang over; to lie over
漂う[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P)
物干し竿;物干竿[ものほしざお, monohoshizao] (n) pole on which to hang laundry for drying; clothesline
立ち込める;立ちこめる;立ち籠める;立込める[たちこめる, tachikomeru] (v1,vi) to hang over; to shroud; to enshroud; to envelop; to screen
腰ばき[こしばき, koshibaki] (n) (sl) wearing one's pants low (so that they hang from the hip rather than the waist)
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
腰パン[こしパン, koshi pan] (n) (abbr) (sl) wearing one's pants low (so that they hang from the hip rather than the waist); pants worn in such a manner
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ハングアップ[はんぐあっぷ, hanguappu] hang up (vs)
インターエクスチェンジ[いんたーえくすちえんじ, inta-ekusuchienji] interexchange
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function
データ交換[データこうかん, de-ta koukan] data exchange
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] DXC, Data Exchange Controller
データ交換装置[データこうかんそうち, de-ta koukansouchi] data switching exchange, DSE (abbr.)
デジタル交換網[デジタルこうかんもう, dejitaru koukanmou] digital data exchange network
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent
中継交換機[ちゅうけいこうかんき, chuukeikoukanki] toll switch (TS), trunk exchange
中継線交換機[ちゅうけいせんこうかんき, chuukeisenkoukanki] toll switch (TS), trunk exchange
互換製品[ごかんせいひん, gokanseihin] interchangeable product
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching
交換データ要素[こうかんデータようそ, koukan de-ta youso] interchange data element
交換局[こうかんきょく, koukankyoku] (telephone) exchange
交換様式[こうかんようしき, koukanyoushiki] interchange format
交換様式クラス[こうかんようしきクラス, koukanyoushiki kurasu] interchange format class
交換機通信事業者[こうかんきつうしんじぎょうしゃ, koukankitsuushinjigyousha] exchange carrier
付加価値再販業者[ふかかちさいはんぎょうしゃ, fukakachisaihangyousha] Value-Added Reseller, VAR
何の変更もなく[なんのへんこうもなく, nannohenkoumonaku] interchangeability
停止[ていし, teishi] halt (vs), hang-up
切り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over
半減算器[はんげんさんき, hangensanki] half subtracter
半語[はんご, hango] half-word
可搬型[かはんがた, kahangata] portable (a-no)
回線切断[かいせんせつだん, kaisensetsudan] hang-up, HUP (signal)
変更可能[へんこうかんのう, henkoukannou] modifiable, changeable, updateable
変更域ダンプ[へんこういきダンプ, henkouiki danpu] change dump
張出し[はりだし, haridashi] overhang
情報交換用アメリカ標準コード[じょうほうこうかんようアメリカひょうじゅんコード, jouhoukoukanyou amerika hyoujun ko-do] American Standard Code for Information Exchange, ASCII
技術交換[ぎじゅつこうかん, gijutsukoukan] technology exchange
拡張UEF[かくちょうユーイーエフ, kakuchou yu-i-efu] Extended User Exchange Format
構内交換機[こうないこうかんき, kounaikoukanki] private branch exchange (PBX)
構内電話交換機[こうないでんわこうかんき, kounaidenwakoukanki] private branch exchange (PBX)
状態遷移[じょうたいせんい, joutaisen'i] state change, state transition
状態遷移図[じょうたいせんいず, joutaisen'izu] state change diagram
相互互換性[そうごごかんせい, sougogokansei] interchangeability, interoperability
置き換える[おきかえる, okikaeru] to replace, to move, to change the position of
自動式構内交換機[じどうしきこうないこうきのう, jidoushikikounaikoukinou] Private Automatic Branch eXchange, PABX
過渡[かと, kato] transient (a-no), changing old to new
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
掛かる[かかる, kakaru] Thai: แขวนติดอยู่ English: to hang (vi)
一新[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change
変更[へんこう, henkou] Thai: เปลี่ยนแปลง English: change (vs)
音便[おんびん, onbin] Thai: การเปลี่ยนแปลงของเสียงอันเนื่องมาจากเสียงข้างเคียงในภาษาญี่ปุ่น English: euphonical change

hang ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฮ้ง[v.] (haēng) EN: hang ; have a hangover FR:
แฮง ; แฮงออริจินัล[TM] (Haēng ; Haē) EN: Hang ; Hang Original FR: Hang ; Hang Original
ห้างฉัตร ; อำเภอห้างฉัตร = อ.ห้างฉัตร[n. prop.] (Hāng Chat ;) EN: Hang Chat ; Hang Chat District FR: Hang Chat ; district de Hang Chat
หางดง[n. prop.] (Hāng Dong ) EN: Hang Dong  FR: Hang Dong 
หางดง ; อำเภอหางดง = อ.หางดง[n. prop.] (Hāng Dong ;) EN: Hang Dong ; Hang Dong District FR: Hang Dong ; district de Hang Dong
ห้อย[v.] (hǿi) EN: hang ; suspend FR: pendre ; suspendre
ห้อยโหน[v.] (hǿihōn) EN: swing ; swing and hang ; do acrobatics FR: se balancer suspendu
ห้อยหัว[v. exp.] (hǿi hūa) EN: hang upside down FR:
ห้อยลงมาจาก[v. exp.] (hǿi long mā) EN: hang from FR:
ห้อยต่องแต่ง[v. exp.] (hǿi tǿngtae) EN: dangle ; hang down loosely FR:
โหน[v.] (hōn) EN: swing ; hang ; dangle ; cling FR: se balancer ; être suspendu
แกงฮังเล[n. exp.] (kaēng hangl) EN: hang-le curry ; hang lay curry FR:
แก่งหางแมว ; อำเภอแก่งหางแมว = อ.แก่งหางแมว[n. prop.] (Kaeng Hāng ) EN: Kaeng Hang Maeo ; Kaeng Hang Maeo District FR: Kaeng Hang Maeo ; district de Kaeng Hang Maeo
ไก่ฟ้าหางลายขวาง[n. exp.] (kaifā hāng ) EN: Hume's Pheasant ; Mrs. Hume's Pheasant ; Bar-tailed Pheasant ; Syrmaticus humiae FR: Faisan de Hume [m] ; Syrmaticus humiae
ไก่ฟ้าหางยาว[n. exp.] (kaifā hāng ) EN: Long-tailed Pheasant FR:
กางมุ้ง[v. exp.] (kāng mung) EN: hang up a mosquito net ; put up a mosquito net ; draw a mosquito curtain FR: dresser une moustiquaire ; mettre la moustiquaire
การแกว่ง[n.] (kān kwaeng) EN: swing ; sway ; hang ; oscillation FR: oscillation [f]
กั้นม่าน[v. exp.] (kan mān) EN: curtain off ; hang a curtain ; screen FR:
แค่หางอึ่ง[X] (khaē hāng e) EN: nothing FR:
คล้อง[v.] (khløng) EN: hook ; catch with a loop ; lace ; lasso ; snare ; be hold of ; hang FR: attraper au lasso ; prendre au lacet
คล้อง[v.] (khløng) EN: hang around the neck ; wear around the neck FR: porter autour du cou
คลุกคลีตีโมง[v.] (khlukkhlīti) EN: associate with ; hang out with FR:
โคนหางด้านบน[n. exp.] (khōn hāng d) EN: uppertail-covert FR:
โคนหางด้านล่าง[n. exp.] (khōn hāng d) EN: undertail-covert FR:
แขวน[v.] (khwaēn) EN: hang ; hang up ; suspend FR: pendre ; suspendre ; accrocher
แขวนคอ[v.] (khwaēnkhø) EN: hang ; execute by hanging FR: pendre
แขวนคอตาย[v. exp.] (khwaēnkhø t) EN: hang oneself FR: se pendre
แขวนนวม[v.] (khwaēnnūam) EN: quit boxing ; hang up the gloves ; retire from the ring ; end ones' boxing career FR: raccrocher les gants ; arrêter sa carrière de boxeur
แขวนอยู่[v. exp.] (khwaēn yū) EN: hang somewhere FR:
กอดเก้าอี้[v. (loc.)] (køtkao-ī) EN: hold fast onto one's position (in a company/government bureau ) ; hang on to one's office FR:
แกร่ว[v.] (kraēo) EN: be stuck ; have to hang around FR:
กระเวนกระวน[v.] (krawēnkrawo) EN: circulate ; go around ; hang around ; mess around ; circle ; buzz FR: tournailler ; tournicoter (fam.) ; sinuer (litt.)
กูดหางค่าง[n. exp.] (kūt hāng kh) EN: Bolbitis heteroclita ; Pteris biaurita FR: Bolbitis heteroclita ; Pteris biaurita
แล้วแต่[v.] (laēotāe) EN: depend upon ; be up to (you) ; hang on FR: dépendre de
ลัมพ์ [v.] (lam) EN: hang FR:
ลาออก[v.] (lā-øk) EN: resign ; quit ; leave ; step down ; give up ; call it quits ; hang up one's gloves FR: démissionner ; donner sa démission ; remettre sa démission ; raccrocher ; jeter l'éponge
เลื่อยหางหนู[n. exp.] (leūay hāng ) EN: keyhole saw FR:
ไม่อินังขังขอบ[v. exp.] (mai inangkh) EN: take no notice of ; couldn't care less ; not give a hang FR:
เม่นหางพวง[n. exp.] (men hāng ph) EN: Asiatic Brush-tailed Porcupine FR:
มอธหางยาวสีตาลเขียวปีกลายตรง[n. exp.] (møt hāng yā) EN: Indian Moon Moth FR:

hang ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
automatische Anschaltleitungstrennung {f}automatic answer hang up
Galgen {m} | jdn. am Galgen hinrichten | jdn. an den Galgen bringengallows | to hang sb. from the gallows | to bring sb. to the gallows
Neigung {f}; Hang
Abbrechen {n} ohne Änderungenabort without change
Nachtrag {m}; Anhang
Anhänger {m}; Anhängerin
Ampel {f}hanging lamp
Anisotropie {f}; Richtungsabhängigkeit
Autobahnkreuz {n}motorway intersection; expressway interchange
Aufgebot {m} | das Aufgebot aushängenbanns | to put up the banns
Klette {f}; anhängliche Person
Wechsel {m} | Wechsel akzeptieren; Wechsel annehmenbill of exchange | to accept a bill
Folge {f} (eines Romans, Films), die in der spannendsten Szene abbrichtcliffhanger
Bude {f}hangout
Umhang {m} | Umhänge
Broteinheit {f}carbohydrate exchange [Br.]; bread unit [Am.]
Ceylonpapageichen {n} [ornith.]Ceylon Hanging Parrot
Kettenaufhängung {f} | seitliche Kettenaufhängungchain suspension | off-centre chain suspension
Änderungsanforderung {f}change request
Änderungsdienst {m}change service
Änderungsgenehmigung {f}change authorisation
Änderungsgenehmigungsentwurf {m}change authorisation draft
Änderungsnotiz {f}change notice
Kursänderung {f} (Verkehr)change of course
Kursänderung {f} (Devisen)change in the exchange rate
Kurswechsel {m} [pol.]change of policy
Luftveränderung {f}change of air
Meinungsaustausch {m}change of views
Wechselstube {f}exchange office
veränderlich {adj} | veränderlicher | am veränderlichstenchangeable | more changeable | most changeable
Veränderlichkeiten {pl}changefulness
Unveränderlichkeit {f}changelessness
Stabwechsel {m} (beim Staffellauf) [sport]changeover (in relay race)
Umschalteinrichtung {f}changeover facility
Umschaltschütz {n} [electr.]changeover contactor
Umkehr {f}changing one's ways
Umkleidekabine {f}changing cubicle
Umkleideraum {m}changing room
Abhang {m} | Abhänge
Bügel {m}coat hanger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hang
Back to top