ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

play

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *play*, -play-

play ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
play (vi.) เล่นสนุก See also: ล้อเล่น, ทำเล่น, หยอกเล่น Syn. frisk, joke, sport Ops. mourn, grieve
play (vt.) เล่น (เกม, เครื่องดนตรี, บอล, วิทยุ, เครื่องเล่นเทป)
play (vi.) เล่น (เกม, เครื่องดนตรี, บอล, วิทยุ, เครื่องเล่นเทป)
play (vt.) แสดงหรือเล่นบทบาทของ See also: แสดงละคร, เล่นละคร, แสร้งเป็น Syn. act, perform, present
play (vi.) พักผ่อน See also: ผ่อนคลาย
play (vt.) เล่นพนัน Syn. risk, hazard
play (vi.) แกล้งทำ Syn. pretend
play (n.) การเล่น See also: การละเล่น, การเล่นสนุก Syn. entertainment
play (n.) การแสดง See also: ละคร Syn. performance, show
play (n.) การเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว See also: การเคลื่อนไหวโดยอิสระ
play (n.) การล้อเล่น See also: การทำเล่น Syn. frolic, jest, romp
play (n.) การกระโดดโลดเต้น
play (n.) ช่วงเวลาในการเล่น See also: ระยะเวลาในการแข่งขัน
play (n.) การเล่นการพนัน See also: การเล่นพนัน Syn. gamble
play (n.) ครั้ง See also: คราว, ที
play a trick on (idm.) หลอกเล่น See also: หยอกเล่น
play against (phrv.) ต่อสู้กับ See also: เล่นกับ Syn. play at, play with
play along (phrv.) นำไปตาม Syn. play on, play over
play along (phrv.) รอคอยคำตอบหรือการตัดสินใจ
play along (phrv.) แสร้งตกลง See also: แกล้งเห็นด้วย Syn. go along with
play as (phrv.) แสดงเป็น See also: เล่นเป็น, เล่นบทเป็น
play at (phrv.) เล่นเกมสู้กับ See also: เล่นกับ Syn. play against, play with
play at (phrv.) แสดงที่ See also: เล่นที่
play at (phrv.) หยอกล้อกับ See also: ล้อเล่นกับ
play at (phrv.) ทำเล่น See also: ไม่จริงจัง
play back (phrv.) ส่งกลับ (ลูกบอล) See also: ตีกลับ, โยนกลับ
play back (phrv.) ก้าวกลับหนึ่งก้าวก่อนการตีลูก Syn. play forward
play back (phrv.) กรอเทปกลับ Syn. playback
play ball with (phrv.) ช่วยสนับสนุน See also: เห็นพ้องกับ
play cool (phrv.) ใจเย็นๆ See also: ไม่ตื่นเต้น
play down (phrv.) ลดความสำคัญของ Syn. play up
play down to (phrv.) พูดคุย See also: พบปะ Syn. talk down to
play fair (idm.) เล่นอย่างยุติธรรม See also: ทำตามกติกา
play fair (phrv.) เชื่อฟังกติกาหรือกฏของการเล่น
play false (phrv.) หลอกลวง
play for (phrv.) แสดง (ดนตรี / ละคร) ให้กับ / เพื่อ
play for (phrv.) เข้าร่วมแข่งเพื่อชิงรางวัล
play for (phrv.) เล่นให้กับ
play forward (phrv.) ก้าวกลับหนึ่งก้าวก่อนการตีลูก
play games with (idm.) เล่นสนุก See also: ล้อเล่น
English-Thai: HOPE Dictionary
play(เพล) n. การเล่น,การละเล่น,การหยอกล้อ,การหยอกเย้า,การแสดง,การบรรเลง,ละคร,เรื่องละคร,การปฏิบัติ vt.,vi. เล่น,ล้อเล่น,หยอกเย้า,แสดง,บรรเลง,เล่นละคร,ปฏิบัติ,พนัน, See also: playable adj. playability,n.
play-off(เพล'ออฟ) n. การยึดเวลาการแข่งขัน,การแข่งขันชิงตำแหน่งชนะเลิศ
playboy(เพล'บอย) n. หนุ่มเจ้าสำราญ
player(เพล'เออะ) n. ผู้เล่น,นักกีฬา,ผู้บรรเลงดนตรี,เครื่องดนตรี,ผู้เล่นการพนัน
playful(เพล'ฟูล) adj. ขี้เล่น,ซน,สนุกสนาน,หยอกเล่น., See also: playfulness n., Syn. frolicsome
playmate(เพล'เมท) n. เพื่อนเล่น
playsome(เพล'เซิม) adj. ขี้เล่น, Syn. playful
playwright(เพล'ไรทฺ) n. นักเขียนบทละคร,อาชีพการเขียนบทละคร
English-Thai: Nontri Dictionary
play(n) การเล่น,การละเล่น,บทละคร,การบรรเลง,การหยอกล้อ
playboy(n) หนุ่มเจ้าสำราญ,คนเจ้าชู้,เสือผู้หญิง,เพลย์บอย
player(n) ผู้เล่น,ตัวละคร,นักแสดง,คนบรรเลง,นักกีฬา
playfellow(n) เพื่อนเล่น
playful(adj) สนุกสนาน,ครึกครื้น,ซุกซน,ขี้เล่น
playground(n) สนามเล่น
playhouse(n) ห้องเด็กเล่น,โรงละคร,โรงภาพยนตร์
playmate(n) เพื่อนเล่น
playsome(adj) ขี้เล่น
plaything(n) เครื่องเล่น,ของเล่น
playwright(n) นักเขียนบทละคร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
play๑. บทละคร๒. ละคร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Playการเล่น [TU Subject Heading]
Play Intelligence/Quotientความฉลาดทางการละเล่นผลการพัฒนาตนเองจากการเล่น และความสามารถการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ระหว่างที่เล่นด้วยตนเอง ทั้งที่อาศัยอุปกรณ์การเล่นและไม่ใช้ ซึ่งการเล่นนี้ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เล่นได้หลายด้าน ทั้งสติปัญญา (การคิด) ภาษา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยเฉพาะเด็ก ๆ [สุขภาพจิต]
Playbillsใบปิดโฆษณารายการแสดง [TU Subject Heading]
Playgroundsสนามเด็กเล่น [TU Subject Heading]
Playing cardsไพ่ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิ่งระแบง (v.) run and play (as children) See also: run for fun Syn. วิ่งเล่น
เชิดฉิ่ง (n.) kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals
การบรรเลง (n.) play See also: making music, giving an instrumental performance, playing a musical instrument, playing music Syn. การบรรเลงเพลง, การเล่นเพลง, การบรรเลงดนตรี
การบรรเลงดนตรี (n.) play See also: making music, giving an instrumental performance, playing a musical instrument, playing music Syn. การบรรเลงเพลง, การเล่นเพลง
การบรรเลงเพลง (n.) play See also: making music, giving an instrumental performance, playing a musical instrument, playing music Syn. การเล่นเพลง, การบรรเลงดนตรี
การเล่นเพลง (n.) play See also: making music, giving an instrumental performance, playing a musical instrument, playing music Syn. การบรรเลงเพลง, การบรรเลงดนตรี
ดีด (v.) play Syn. เล่น, บรรเลง
ทำเพลง (v.) play See also: make music, produce melody Syn. เล่น
บทละคร (n.) play See also: drama, dramatic composition, script
บรรเลง (v.) play See also: make music, produce melody Syn. เล่น, ทำเพลง
ละคร (n.) play See also: stage performance, drama, theatrical performance, show
เป่า (v.) play See also: blow, blare Syn. เล่น, บรรเลง
เล่นหัว (v.) play See also: sport, banter Syn. หยอกล้อ, หยอกเย้า, หยอกเอิน
แสดง (v.) play See also: perform, act Syn. เล่น
โจ้ (v.) play Syn. เล่น
เป่า (v.) play (a wind instrument) See also: blow, sound, blare, play by blowing, Syn. เล่น, บรรเลง
เดี่ยว (v.) play (musical instrument) solo Syn. เล่น, บรรเลง
ประโคม (v.) play a prelude See also: play (music), strike up a fanfare, sing the praise of, play an overture Syn. โหมโรง, บรรเลง, เล่นดนตรี
เล่นดนตรี (v.) play a prelude See also: play (music), strike up a fanfare, sing the praise of, play an overture Syn. โหมโรง, บรรเลง
โหมโรง (v.) play a prelude See also: play (music), strike up a fanfare, sing the praise of, play an overture Syn. บรรเลง, เล่นดนตรี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I would like to have some more time to play musicฉันอยากมีเวลามากกว่านี้บ้างเพื่อเล่นดนตรี
It looks like one we used to play when we were childrenมันดูเหมือนเกมที่พวกเราเคยเล่นเมื่อตอนเด็กๆ
How often do you play cards?คุณเล่นไพ่บ่อยแค่ไหน?
This is the way we play the game hereนี่คือวิธีที่เราเล่นเกมที่นี่
You sneaked out to play without me again!พวกนายหลบออกไปเล่นกันโดยไม่มีฉันอีกแล้วนะ
I'm not in the mood to play with you, just do whatever you want!ฉันไม่มีอารมณ์ที่จะเล่นกับเธอ อยากทำอะไรก็เชิญเลย
We don't exactly have a playtime like youพวกเราไม่ได้มีเวลาเล่นเหมือนคุณแน่นอน
She's playing some kind of game with her childrenเธอกำลังเล่นเกมบางอย่างกับลูกๆ
Where's it playing?มันเล่นที่ไหนหรือ?
Stop playing around and study for once!เลิกเล่นสนุกซะที แล้วหันมาเรียนสักที
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Little Woodenhead Go play your partเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม้หัว ไปเล่นเป็น ส่วนหนึ่งของคุณ
If we play our cards right, we'll be on Easy Street, or my name isn't Honest John.บนถนนง่ายหรือชื่อของฉันไม่ จริงใจจอห์น
Moonlight can play odd tricks upon the fancy, and suddenly it seemed to me that light came from the windows.เเสงจันทร์อาจทําให้เกิดภาพลวงตา ทําให้ฉันเห็นว่ามีเเสงไฟ ลอดออกมาจากหน้าต่าง
"You'd look rather foolish trying to divorce me now after four days of marriage, so I'll play the part of a devoted wife, mistress of your precious Manderley."คุณต้องดูโง่เง่าเเน่ที่พยายามจะหย่ากับฉัน หลังจากเเต่งงานได้เพียง 4วัน' "ดังนั้นฉันจะเล่นตามบท เป็นภรรยาที่อุทิศตัว และเป็นนายหญิงให้แมนเดอเลย์ที่คุณรัก"
The Nazi cunning is but child's play today.การสังเวยชีวิตเป็นว่าเล่น ให้แก่พวกนาซีในครั้งนี้
No. You play ball.คุณเล่นบอล ฉันยังคงสามารถ แถว
"They play and make jokes and love one another.มันเล่นและทำให้เรื่องตลก และความรักของอีกคนหนึ่ง มันเป็นพี่น้องของเรา
You're Joking Blondie. You wouldn't... you wouldn't play a Joke on me like that.นายล้อเล่นแน่เลย ไอ้หัวทอง นายอย่าล้อเล่นแบบนั้นสิ
Er, I play the piano.เอ้อฉันเล่นเปียโน ไม่ได้โม้
I play the piano.และฉันไม่ได้ต่อสู้ในสงคราม ครั้งนี้สำหรับพวกเขา
Hold his head. Just who could play a trick like that?เพียงแค่ผู้ที่สามารถเล่นเคล็ดลับ เช่นนั้น
Take those nasty Nazi clothes off and play cricket.เล่นคริกเก็ตบาง สอนจิต วิญญาณของทีมคุณ

play ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 装 / 裝] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack
贬低[biǎn dī, ㄅㄧㄢˇ ㄉㄧ, 贬低 / 貶低] belittle; depreciate; play down
倒把[dǎo bǎ, ㄉㄠˇ ㄅㄚˇ, 倒把] to play the market; to speculate (on financial markets); to profiteer
[shì, ㄕˋ, 饰 / 飾] decoration; ornament; to decorate; to adorn; to hide; to conceal (a fault); excuse (to hide a fault); to play a role (in opera); to impersonate
玩乐[wán lè, ㄨㄢˊ ㄌㄜˋ, 玩乐 / 玩樂] to play around; to disport oneself
甘拜下风[gān bài xià fēng, ㄍㄢ ㄅㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄥ, 甘拜下风 / 甘拜下風] to step down gracefully (humble expression); to concede defeat; to play second fiddle
配角[pèi jué, ㄆㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, 配角] supporting role (in play, film etc); minor role; to play a secondary role (in business etc); to play second fiddle
[yé, ㄧㄝˊ, 揶] gesticulate; play antics
[tán, ㄊㄢˊ, 弹 / 彈] impeach; to pluck a string; to play (a stringed musical instrument with fingers); to snap
[tī, ㄊㄧ, 踢] kick; play (football or soccer)
搞鬼[gǎo guǐ, ㄍㄠˇ ㄍㄨㄟˇ, 搞鬼] to make mischief; to play tricks in secret
装聋作哑[zhuāng lóng zuò yǎ, ㄓㄨㄤ ㄌㄨㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄚˇ, 装聋作哑 / 裝聾作啞] to play deaf-mute
[ái, ㄞˊ, 挨] next to; suffer (hunger); endure; drag out; delay; stall; play for time
牡丹亭[mǔ dān tíng, ㄇㄨˇ ㄉㄢ ㄊㄧㄥˊ, 牡丹亭] Peony pavilion (1598), play by Tang Xianzu 湯顯祖|汤显祖
多幕剧[duō mù jù, ㄉㄨㄛ ㄇㄨˋ ㄐㄩˋ, 多幕剧 / 多幕劇] play in several acts; full-length drama
扮演[bàn yǎn, ㄅㄢˋ ㄧㄢˇ, 扮演] play the part of; act
[wàn, ㄨㄢˋ, 翫] play with
首映[shǒu yìng, ㄕㄡˇ ˋ, 首映] premiere (of a play or film); opening night; first run; to premiere (a film)
充当[chōng dāng, ㄔㄨㄥ ㄉㄤ, 充当 / 充當] serve as; play the role of
比杆赛[bǐ gān sài, ㄅㄧˇ ㄍㄢ ㄙㄞˋ, 比杆赛 / 比桿賽] stroke play (golf)
总杆赛[zǒng gān sài, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄢ ㄙㄞˋ, 总杆赛 / 總桿賽] stroke play (golf)
撒手锏[sā shǒu jiǎn, ㄙㄚ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄢˇ, 撒手锏 / 撒手鐧] sudden thrust with the mace; to play one's trump card
假死[jiǎ sǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄙˇ, 假死] suspended animation; feigned death; to play dead
悬念[xuán niàn, ㄒㄩㄢˊ ㄋㄧㄢˋ, 悬念 / 懸念] suspense in a movie, play etc; concern for sb's welfare
游戏说[yóu xì shuō, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, 游戏说 / 遊戲說] theory of free play (in Kant's philosophy)
妇女能顶半边天[fù nǚ néng dǐng bàn biān tiān, ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ ㄋㄥˊ ㄉㄧㄥˇ ㄅㄢˋ ㄅㄧㄢ ㄊㄧㄢ, 妇女能顶半边天 / 婦女能頂半邊天] Woman can hold up half the sky; fig. nowadays, women have an equal part to play in society
奏乐[zòu yuè, ㄗㄡˋ ㄩㄝˋ, 奏乐 / 奏樂] to perform music; to play a tune
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
旁白[páng bái, ㄆㄤˊ ㄅㄞˊ, 旁白] background narrator or commentator in a play; chorus (as a subsidiary character in a play)
肖伯纳[Xiào Bó nà, ㄒㄧㄠˋ ㄅㄛˊ ㄋㄚˋ, 肖伯纳 / 肖伯納] Bernard Shaw (1856-1950), Irish-born British playwright
棋手[qí shǒu, ㄑㄧˊ ㄕㄡˇ, 棋手] chess player
娃娃生[wá wa shēng, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄕㄥ, 娃娃生] infant's part in opera, usually played by child actor
纸叶子[zhǐ yè zi, ㄓˇ ㄧㄝˋ ㄗ˙, 纸叶子 / 紙葉子] deck of playing cards
橱窗[chú chuāng, ㄔㄨˊ ㄔㄨㄤ, 橱窗 / 櫥窗] display window
火树银花[huǒ shù yín huā, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄨˋ ˊ ㄏㄨㄚ, 火树银花 / 火樹銀花] display of fireworks and lanterns
班门弄斧[bān mén nòng fǔ, ㄅㄢ ㄇㄣˊ ㄋㄨㄥˋ ㄈㄨˇ, 班门弄斧 / 班門弄斧] display one's slight skill before an expert
陈列[chén liè, ㄔㄣˊ ㄌㄧㄝˋ, 陈列 / 陳列] display; exhibit
显示屏[xiǎn shì bǐng, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄅㄧㄥˇ, 显示屏 / 顯示屏] display screen
[dìng, ㄉㄧㄥˋ, 飣] display food for show only; sacrifice
[jù, ㄐㄩˋ, 剧 / 劇] drama; play; show; severe

play ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インプレー[, inpure-] (n) in play (sports)
エアギター[, eagita-] (n) air guitar (imaginary instrument used when pretending to play the guitar)
かまくら[, kamakura] (n) mid-January festival in northern Japan, with snow huts in which children play house; (P)
キッズカフェ[, kizzukafe] (n) restaurant with a play area for children (wasei
グランドスタンドプレー[, gurandosutandopure-] (n) grandstand play
サボる[, sabo ru] (v5r,vi) (from サボタージュ) to be truant; to play hooky; to skip school; to skip out; to be idle; to sabotage by slowness; (P)
ショートコント[, sho-tokonto] (n) (See コント) skit; short comic play
しらばくれる;しらばっくれる[, shirabakureru ; shirabakkureru] (v1,vi) to play dumb; to feign ignorance; to act as innocent
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out
スクイズプレー[, sukuizupure-] (n) squeeze play
スタティックプラグアンドプレイ[, sutateikkupuraguandopurei] (n) {comp} static plug and play
スタンドプレー[, sutandopure-] (n) grandstand play (wasei
ずらかる[, zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle
プラグ&プレー[プラグアンドプレー, puraguandopure-] (n) {comp} plug and play
プラグアンドプレイ[, puraguandopurei] (n) {comp} plug and play
プラグアンドプレイBIOS[プラグアンドプレイバイオス, puraguandopureibaiosu] (n) {comp} plug and play BIOS
プレーボール[, pure-bo-ru] (n) (1) play ball; (2) start of a ball game; (P)
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate
よく学びよく遊べ[よくまなびよくあそべ, yokumanabiyokuasobe] (exp) study hard and play hard
一幕見席[ひとまくみせき, hitomakumiseki] (n) special seats and standing-only space in the galley for people who only intend to see one act of a kabuki play
一杯食わす[いっぱいくわす, ippaikuwasu] (v5s) to play a trick on
不正行為[ふせいこうい, fuseikoui] (n) unfair practices; unfair practises; wrongdoing; malpractice; malpractise; cheating; foul play
中心となる[ちゅうしんとなる, chuushintonaru] (exp,v5r) to play a central role; to take a leading part
乾坤一擲[けんこんいってき, kenkon'itteki] (n) stake all (on something); play for all or nothing; throwing all into a task
二番目物[にばんめもの, nibanmemono] (n) second play on the program
二番目狂言[にばんめきょうげん, nibanmekyougen] (n) second play on the program
仕手柱;シテ柱[してばしら(仕手柱);シテばしら(シテ柱), shitebashira ( shite hashira ); shite bashira ( shite hashira )] (n) (See 仕手・2) upstage right pillar (on a noh stage), where the main actor stands at the start and end of the play
企む[たくらむ, takuramu] (v5m,vt) (uk) to scheme; to plan; to play a trick; to invent; to conspire; to frame up; (P)
伝家の宝刀を抜く[でんかのほうとうをぬく, denkanohoutouwonuku] (exp,v5k) to play one's trump card
児戯[じぎ, jigi] (n) mere child's play
公園デビユー[こうえんデビユー, kouen debiyu-] (n) bringing one's child to the local park to play for the first time (wasei
公平無私[こうへいむし, kouheimushi] (adj-na,n,adj-no) impartiality; fair play
劇中劇[げきちゅうげき, gekichuugeki] (n) play within a play
反則[はんそく, hansoku] (n,vs) foul play (sport); transgression; default; balk; irregularity; (P)
受難劇[じゅなんげき, junangeki] (n) Passion Play
叩く(P);敲く[たたく(P);はたく, tataku (P); hataku] (v5k,vt) (1) to strike; to clap; to knock; to dust; to beat; (2) (たたく only) to play drums; (3) (たたく only) to abuse; to flame (e.g. on the Internet); to insult; (4) (はたく only) to use up money; (P)
可動役物[かどうやくもの, kadouyakumono] (n) (obsc) moving gadget on a pachinko machine designed to add excitement to play
吹きすさぶ;吹き荒ぶ;吹き遊ぶ[ふきすさぶ, fukisusabu] (v5b,vi) (1) (esp. 吹き荒ぶ) to blow fiercely; to rage; (2) (arch) (esp. 吹き遊ぶ) to play (a flute, etc.) for fun
吹く(P);噴く[ふく, fuku] (v5k) (1) to blow (wind, etc.); to play a wind instrument; (2) to emit; to spout; (3) to whistle; (P)
問題劇[もんだいげき, mondaigeki] (n) controversial or problem play
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スタティックプラグアンドプレイ[すたていっくぷらぐあんどぷれい, sutateikkupuraguandopurei] static plug and play
プラグ&プレー[プラグアンドプレー, puraguandopure-] plug and play
プラグアンドプレイ[ぷらぐあんどぷれい, puraguandopurei] plug and play
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device
グラフィックディスプレイ[ぐらふぃっくでいすぷれい, gurafikkudeisupurei] graphic display
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller
ディスプレー[でいすぷれー, deisupure-] display
ディスプレイコントローラ[でいすぷれいこんとろーら, deisupureikontoro-ra] display controller
ディスプレイ装置[ディスプレイそうち, deisupurei souchi] display unit
デュアルスキャンディスプレー[でゆあるすきゃんでいすぷれー, deyuarusukyandeisupure-] dual scan display
パッシブマトリクスディスプレイ[ぱっしぶまとりくすでいすぷれい, passhibumatorikusudeisupurei] passive matrix display
ビットマップディスプレイ[びっとまっぷでいすぷれい, bittomappudeisupurei] bit-mapped display
プラズマディスプレイ[ぷらずまでいすぷれい, purazumadeisupurei] plasma display
フラットディスプレイ[ふらっとでいすぷれい, furattodeisupurei] flat (screen) display
フラットパネルディスプレイ[ふらっとぱねるでいすぷれい, furattopanerudeisupurei] flat panel display
ヘッドマウンテッド[へっどまうんてっど, heddomaunteddo] head-mounted (display, for VR)
マルチプレーヤーゲーム[まるちぷれーやーげーむ, maruchipure-ya-ge-mu] multiplayer game
マルチプレイヤーゲーム[まるちぷれいやーげーむ, maruchipureiya-ge-mu] multiplayer game
モニタのエナジーセーブ[もにた の えなじーせーぶ, monita no enaji-se-bu] display energy saver
モニタのエナジーセーブレベル[もにた の えなじーせーぶれべる, monita no enaji-se-bureberu] display energy saver level
モノクロディスプレイ[ものくろでいすぷれい, monokurodeisupurei] monochrome display
ランダムスキャンディスプレイ[らんだむすきゃんでいすぷれい, randamusukyandeisupurei] random scan display
住居表示番号[じゅうきょひょうじばんごう, juukyohyoujibangou] displayed address number
再生[さいせい, saisei] listen (vs), refresh, play, playback
再表示制御[さいひょうじせいぎょ, saihyoujiseigyo] display recall control
図形表示装置[ずけいひょうじそうち, zukeihyoujisouchi] graphic display (device)
有向ビーム表示装置[ゆうこうビームひょうじそうち, yuukou bi-mu hyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device
液晶ディスプレイ[えきしょうディスプレイ, ekishou deisupurei] liquid-crystal display, LCD
白黒ディスプレイ[しろくろディスプレイ, shirokuro deisupurei] monochrome display
表示印字式計算器[ひょうじいんじしきけいさんき, hyoujiinjishikikeisanki] display and printing calculator
表示命令[ひょうじめいれい, hyoujimeirei] display command, display instruction
表示式計算器[ひょうじしきけいさんき, hyoujishikikeisanki] display calculator
表示指令[ひょうじしれい, hyoujishirei] display command, display instruction
表示操作卓[ひょうじそうさたく, hyoujisousataku] display console
表示更新モード[ひょうじこうしんモード, hyoujikoushin mo-do] display update state
表示面[ひょうじめん, hyoujimen] display surface, view surface, presentation surface
記録再生[きろくさいせい, kirokusaisei] record and playback
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
演じる[えんじる, enjiru] Thai: แสดงละคร English: to perform (a play)

play ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรเลง[v.] (banlēng) EN: play ; perform ; make music ; produce melody FR: jouer de la musique ; faire de la musique ; exécuter ; interpréter
บรรเลงเพลง [v. exp.] (banlēng phl) EN: play music ; perform ; give a musical performance FR:
บทละคร[n.] (bot lakhøn) EN: play ; drama ; dramatic composition ; script ; role FR: pièce de théâtre [f]
ชัก[v.] (chak) EN: play FR: jouer
ชักไวโอลิน[v. exp.] (chak waiōli) EN: play the violin FR: jouer du violon
เชิดฉิ่ง[n.] (choētching) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals FR:
เชิดหนัง[v.] (choētnang) EN: display shadow figures ; manipulate a shadow puppet ; perform a shadow play FR:
ดึงเกม[v. exp.] (deung kēm) EN: play for time ; temporize FR: temporiser
ดื้อตาใส[v. exp.] (deū tā sai) EN: play innocent FR:
ดีดดิ้น[v.] (dītdin) EN: play hard to get FR:
ดีดพิณ[v. exp.] (dīt phin) EN: pluck a lute ; play a lute FR: jouer du luth
ดีดสีตีเป่า[v. exp.] (dīt sī tī p) EN: play music FR:
โดดเรียน[v. exp.] (dōt rīen) EN: cut a glass ; play hooky FR:
โดดร่ม[v. exp.] (dōt rom) EN: play truant ; play hooky (inf.) FR:
โหมโรง[v.] (hōmrōng) EN: play a prelude FR:
อี๋[v.] (ī) EN: flirt ; play footsie (with) ; flatter FR:
อี๋อ๋อ[v.] (ī-ø) EN: flirt ; play footsie (with) ; flatter FR:
ไก๋[X] (kai) EN: feign ignorance ; pretend not to know ; look innocent ; play dumb FR: feindre l'ignorance ; prétendre ne pas savoir
เก[v.] (kē) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)
เกม [= เกมส์][n.] (kēm) EN: game ; recreation ; sport ; play ; match FR: jeu [m]
เก็งกำไรหุ้น[v. exp.] (kengkamrai ) EN: play the market FR:
แข่งกับ[v. exp.] (khaeng kap) EN: play against FR: rencontrer ; jouer contre
ไขสือ[v.] (khaiseū) EN: play dumb ; pretend not to know ; feign ignorance FR: feindre l'ignorance
เข้าฉาก[v. exp.] (khao chāk) EN: play a scene ; be on stage FR: être en scène
ขาดเรียน[v. exp.] (khāt rīen) EN: be absent from school ; be absent from class ; miss school ; miss a class ; play truant FR: être absent à un cours ; brosser un cours (Belg.)
ขยับกรับ[v. exp.] (khayap krap) EN: play castanets ; play claves FR: jouer des castagnettes
เขียนบทละคร[v. exp.] (khīen bot l) EN: write a play FR: écrire une pièce (de théâtre)
โขน[n.] (khōn) EN: Thai classical masked ballet ; Thai classic masked drama ; Thai drama ; Asian drama ; masked play ; masked drama ; khōn FR: ballet traditionnel masqué [m]
ของกล้วย ๆ = ของกล้วยๆ[n. exp.] (khøng klūay) EN: child's play FR:
คอสเพลย์[n.] (khøsphlē) EN: cosplay ; costume play FR:
ขว้างเงินทิ้งน้ำ[xp] (khwāng ngoe) EN: play ducks and drakes with money FR:
กินน้ำใต้ศอก[v. (loc.)] (kinnāmtāisø) EN: play second fiddle ; be a minor wife ; be treated as less important (as somebody else) FR:
แกล้งป่วย[v. exp.] (klaēng pūay) EN: pretend to be sick ; pretend to be ill ; sham sickness ; play possum FR: simuler une maladie
กล้วย ๆ = กล้วยๆ[n.] (klūay-klūay) EN: a piece of cake ; child's play ; cinch ; breeze FR: un jeu d'enfant [m] ; formalité [f]
กระโดดร่ม[v.] (kradōtrom) EN: skip ; play truant ; skive FR:
ละคร[n.] (lakhøn) EN: theater ; play ; drama ; theatrical performance ; stage performance ; show ; ldance drama ; lakorn FR: théâtre [m] ; pièce de théâtre [f] ; comédie [f] ; drame [m] ; représentation théâtrale [f] ; spectacle de théâtre [m]
ละครใน[n. exp.] (lakhøn nai) EN: all female play FR:
ละครนอก[n. exp.] (lakhøn nøk) EN: all-male play FR:
ละครเพลง[n.] (lakhønphlēn) EN: musical theatre ; musical play ; traditional Thai classical opera FR:
ละครพูด[n.] (lakhønphūt) EN: legitimate drama ; spoken play ; stage play FR: théâtre sérieux [m]

play ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Schach {n} (Spiel) | eine Partie Schach | Schach spielen | in Schach haltenchess | a game of chess | to play (at) chess | to keep in check
Spieltag {m}day of play
Spielwiese {f}grass play area
Intuition {f} | durch Intuition | einer Intuition folgenintuition | intuit | to play a hunch
Hauptrolle {f} | die Hauptrolle spielenleading role; main role; lead | to play the leading role; to play the lead
Marionettentheater {n}puppet theatre; puppet theater [Am.]; puppet play
Mysterienspiel {n}mystery play
Krippenspiel {n} [relig.]nativity play
Patience {f} | Patiencen legenpatience | to play patience
Poker {n} | pokern; Poker spielenpoker | to play poker
Schattenspiel {n}shadow play
Theaterstück {n}play; stage play
Abenteuerspielplatz {m}adventure playground
Alarmanzeige {f}alarm display
Analoganzeige {f}analog display; analogue display
Kartenspieler {m}card player
Schachspieler {m}chess player
Bildschirmstation {f}display terminal
Kathodenstrahlanzeige {f}cross display
Anzeigeformat {n}display format
Anzeigegerät {n}display unit; indicator; display equipment; indicating equipment
Anzeigemodus {m}display mode
Auslegungsfrist {f}display period
Ausstellungsmaterial {n}display material
Ausstellungsstück {n} (im Schaufenster)display item
Bildwiederholfrequenz {f}display refresh rate; video refresh rate
Schauöffnung {f}display opening
Vitrine {f}display case; showcase; glass cabinet
Ausdruck {m} von Zärtlichkeitdisplay of affection
Dramatiker {m}playwright
Filmdrama {n}photoplay
Grafikkarte {f} [comp.]graphic controller; display controller
Flüssigkristallanzeige {f}LCD : liquid crystal display
Lebemann {m}playboy; swinger
Leitwarte {f}master display
Munterkeit {f}playfulness
Blasmusik {f}music for brass instruments; playing of a brass band
Betriebsanzeige {f}operation display
Photovoltaik-Anschauungsmodell {n}photo-voltaic display model

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า play
Back to top