ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nurse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nurse*, -nurse-

nurse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nurse (n.) พยาบาล See also: นางพยาบาล, ผู้ช่วยแพทย์ Syn. attendant, healthcar provider
nurse (n.) แม่นม See also: ผู้หญิงที่ดูแลเด็กเล็ก
nurse (vt.) ให้นม See also: เลี้ยงด้วยน้ำนมมารดา Syn. cherish, nurture, foster
nurse (vt.) พยาบาล See also: ดูแล, ปรนนิบัติ, เฝ้าไข้ Syn. aid, care for
nurse along (phrv.) แล่นเรือไปเรื่อยๆ (ช้า ๆ)
nurse practitioner (n.) พยาบาลฝึกให้ทำงานหลายอย่างที่เป็นงานของแพทย์
nurse through (phrv.) ช่วยทำให้ได้ See also: ช่วยทำให้สำเร็จ, ช่วยติวจนผ่าน (การสอบ)
nurseling (n.) เด็กทารกที่กินนมแม่
nursemaid (n.) ผู้หญิงที่เลี้ยงดูเด็ก See also: คนเลี้ยงเด็กที่เป็นผู้หญิง Syn. maid, nanny
nursery (n.) เรือนกระจกสำหรับเก็บต้นไม้ Syn. glasshouse, greenhouse
nursery (n.) โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน
nursery (n.) แปลงหว่านเมล็ด See also: แปลงเพาะ, แหล่งกำเนิด, สถานที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต, ที่เพาะเมล็ด Syn. breeding place
nursery nurse (n.) พยาบาลผู้ดูแลเด็กเล็ก
nursery rhyme (n.) กลอนหรือเพลงง่ายๆ สำหรับเด็ก
nursery school (n.) โรงเรียนสำหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี See also: โรงเรียนที่เลี้ยงดูเด็กเล็ก
nursery slope (n.) ที่ลาดชันสำหรับฝึกเล่นสกี Syn. bunny slope
nursery-rhyme (n.) เพลงกล่อมเด็ก
nurserymaid (n.) พี่เลี้ยงเด็ก Syn. nurse
nurseryman (n.) คนทำงานในเรือนเพาะชำต้นไม้หรือสถานที่เพาะปลูกต้นไม้ Syn. farmer, gardener
nurseryman (n.) คนเพาะต้นไม้
English-Thai: HOPE Dictionary
nurse(เนิร์ซฺ) {nursed,nursing,nurses} n. นางพยาบาล,หญิงเลี้ยงเด็ก,แม่นม,ผึ้งงาน vt.,vi. พยาบาล,ดูแล,รักษา,ให้ (ทารก) กินนม,ถนอมอย่างดี,เลี้ยงดู.
nursemaid(เนิร์ซ'เมด) n. หญิงเลี้ยงเด็ก., Syn. nurserymaid
nursery(เนิร์ซ'เซอรี) n. ห้องหรือสถานที่เลี้ยงเด็ก,สถานที่ปลูกต้นไม้ (โดยเฉพาะตัวอ่อน) ,โรงเพาะต้นไม้
nursery schooln. โรงเรียนกินนอนสำหรับเด็กก่อนขึ้นชั้นอนุบาล
English-Thai: Nontri Dictionary
nurse(n) นางพยาบาล,พี่เลี้ยง,แม่นม
nursery(n) สถานเลี้ยงเด็ก,สวนเพาะพันธุ์ไม้
nurseryman(n) คนเพาะพันธุ์ไม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nurse๑. พยาบาล, ผู้พยาบาล, ผู้ดูแลรักษา๒. ให้การพยาบาล๓. ให้นมเด็ก (จากเต้านม) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nurseryสถานบริบาลทารก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nursery rhymeบทร้อยกรองสำหรับเด็ก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
nursery schoolโรงเรียนเตรียมอนุบาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nurse admininstratorsผู้บริหารทางการพยาบาล [TU Subject Heading]
Nurse practitionersพยาบาลเวชปฏิบัติ [TU Subject Heading]
Nursery rhymesเพลงกล่อมเด็ก [TU Subject Heading]
Nursery schoolsโรงเรียนอนุบาล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนดูแลเด็ก (n.) nurse See also: nursemaid, governess, nanny Syn. คนเลี้ยงเด็ก
คนเลี้ยงเด็ก (n.) nurse See also: nursemaid, governess, nanny Syn. คนดูแลเด็ก
นางพยาบาล (n.) nurse See also: sister Syn. พยาบาล
ประคบประหงม (v.) nurse See also: care for, coddle, raise with care, take good care of, tend with utmost care and tenderness Syn. ฟูมฟักรักษา, ทะนุถนอม, ถนอมกล่อมเกลี้ยง Ops. ปล่อยปละละเลย, ทิ้งขว้าง
พยาบาล (v.) nurse See also: care for, look after, minister to, tend
พยาบาล (n.) nurse Syn. นางพยาบาล
พี่เลี้ยง (n.) nurse See also: nursemaid, governess, nanny Syn. คนเลี้ยงเด็ก, คนดูแลเด็ก
ฟูมฟักรักษา (v.) nurse See also: care for, coddle, raise with care, take good care of, tend with utmost care and tenderness Syn. ทะนุถนอม, ถนอมกล่อมเกลี้ยง Ops. ปล่อยปละละเลย, ทิ้งขว้าง
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (n.) nursery child
RN (n.) คำย่อของ registered nurse
คนเลี้ยง (n.) wet nurse See also: baby-sitter Syn. พี่เลี้ยง
บุรุษพยาบาล (n.) male nurse
พระนม (n.) royal wet nurse See also: wet nurse of a prince or a princess Syn. แม่นม
พี่เลี้ยงเด็ก (n.) wet nurse Syn. นม
สถานที่รับเลี้ยงเด็ก (n.) day nursery See also: creche
แม่นม (n.) wet nurse Syn. นม, พี่เลี้ยงเด็ก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm getting rid of that nurse today. And from now on, you'll stick to your job.ฉะนั้นฉันจะเลิกจ้างพยาบาลตั้งเเต่วันนี้ แล้วเธอก็กลับมาทําหน้าที่ของเธอตามเดิม
She's full of milk. I asked her to nurse her.เธอเต็มไปด้วยนม ฉันขอให้เธอพยาบาลเธอ
Now, be a good girl, and do everything the doctor and the head nurse tell you, and I'll be back tomorrow, and we'll go home!เป็นเด็กดีนะจ๊ะ ทำตามที่คุณหมอและพยาบาลสั่งนะ แล้วป้าจะมาใหม่วันพรุ่งนี้
Get an orderly! Nobody's going to hurt you. The nurse is here.(เสียง Mulder) ไม่มีใครคิดทำร้ายคุณ !
I'm looking for my wife, Nurse Burbank. It's very important.ผมมาหาภรรยา พยาบาลเบอร์แบงก์
One of my clients is a nurse in a pediatrician's office.ผมมีลูกค้าเป็นพยาบาล
"By providing contraception on demand, our school nurse is little more than a cheerleader for promiscuity." Wow.การแจกห่วงคุมกำเนิดของอ.พยาบาล ก็ไม่ต่างจากการเห็นควรให้มั่วเซ็กซ์
How much longer is the wet nurse to be with us, mistress?นายหญิงคะ แม่นมนั่น จะอยู่อีกนานเท่าไหร่คะ?
So I thought I'd go nurse her, and take care of her childดังนั้นฉันก็คิดว่าจะไปดูแลเธอหน่อย และก็ดูลูกเธอด้วย
You're the best nurse I ever trained, and you're welcome back anytime.เธอเป็นพยาบาลดีที่สุดที่ฉันเคยฝึกอบรมมา และยินดีต้อนรับการกลับมาของเธอเสมอ
She's an American nurse who was married to his commanding officer.เธอเป็นพยาบาลชาวอเมริกัน ที่แต่งงานกับผู้บังคับบัญชาของผู้กอง..
Hey. Hey. Nurse Harmison.เฮ้ๆ พยาบาลฮาร์มิสัน

nurse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怀恨[huái hèn, ㄏㄨㄞˊ ㄏㄣˋ, 怀恨 / 懷恨] to nurse hatred; to harbor a grudge; spiteful
调理[tiáo lǐ, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˇ, 调理 / 調理] nurse one's health; recuperate; take care of; look after
哺乳[bǔ rǔ, ㄅㄨˇ ㄖㄨˇ, 哺乳] breast-feed; suckle; nurse
全托[quán tuō, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄨㄛ, 全托 / 全託] full-time care (of children in a boarding nursery)
医护[yī hù, ㄧ ㄏㄨˋ, 医护 / 醫護] doctors and nurses; medic; medical (personnel)
[bǎo, ㄅㄠˇ, 媬] governess; nurse
幼儿园[yòu ér yuán, ㄧㄡˋ ㄦˊ ㄩㄢˊ, 幼儿园 / 幼兒園] kindergarten; nursery school
儿歌[ér gē, ㄦˊ ㄍㄜ, 儿歌 / 兒歌] nursery rhyme
托儿所[tuō er suǒ, ㄊㄨㄛ ㄦ˙ ㄙㄨㄛˇ, 托儿所 / 托兒所] nursery
护士[hù shi, ㄏㄨˋ ㄕ˙, 护士 / 護士] nurse
乳母[rǔ mǔ, ㄖㄨˇ ㄇㄨˇ, 乳母] wet nurse

nurse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オオテンジクザメ[, ootenjikuzame] (n) tawny nurse shark (Nebrius ferrugineus, species found in the Indo-Pacific)
オオテンジクザメ属[オオテンジクザメぞく, ootenjikuzame zoku] (n) Nebrius (genus of a single species of nurse shark in the family Ginglymostomatidae)
ナースコール[, na-suko-ru] (n) nurse call; a patient's call button in a hospital
介護士[かいごし, kaigoshi] (n) carer; nurse
付き添い婦[つきそいふ, tsukisoifu] (n) practical nurse
准看[じゅんかん, junkan] (n) practical nurse
准看護婦[じゅんかんごふ, junkangofu] (n) practical nurse
イメージクラブ[, ime-jikurabu] (n) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei
イメクラ[, imekura] (n) (abbr) (See イメージクラブ) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei
お伽話;御伽話;おとぎ話;御伽噺[おとぎばなし, otogibanashi] (n) (See 伽話) fairy-tale; nursery-tale
デイサービス[, deisa-bisu] (n) nursing in the home by visiting nurses (wasei
ナースハウンド;ナースハウンドシャーク;スキリオライヌス・ステラリス;スキリオライヌスステラリス[, na-suhaundo ; na-suhaundosha-ku ; sukiriorainusu . suterarisu ; sukiriorainususuter] (n) nursehound (Scyliorhinus stellaris, species of catshark in the Northeast Atlantic and Mediterranean)
乳母[うば;めのと;おんば;にゅうぼ;ちうば;ちおも;ちも;にゅうも;まま, uba ; menoto ; onba ; nyuubo ; chiuba ; chiomo ; chimo ; nyuumo ; mama] (n) wet nurse; nursing mother
[とぎ, togi] (n) nursing; nurse; attending; attendant; entertainer
保父[ほふ, hofu] (n) male carer, esp. in a nursery school
労る(P);労わる(io)[いたわる, itawaru] (v5r,vt) (1) to pity; to sympathize with; to sympathise with; to console; to be kind to; (2) to tend to (e.g. an injury); to care for; to nurse; (P)
婆や[ばあや, baaya] (n) wet nurse; old housekeeper
子守(P);子守り[こもり, komori] (n,vs) (1) babysitter; nursemaid; (2) babysitting; (P)
年中[ねんじゅう(P);ねんちゅう;ねんぢゅう, nenjuu (P); nenchuu ; nendyuu] (n) (1) whole year; all year round; throughout the year; (adv) (2) (ねんじゅう, ねんぢゅう only) always; all the time; (n) (3) (ねんちゅう only) middle class (of a nursery school, etc.); (P)
育児院[いくじいん, ikujiin] (n) orphanage; nursery school
苗圃[びょうほ, byouho] (n) seedbed; nursery
苗売り人[なえうりにん, naeurinin] (n) seedling peddler; nurseryman
苗床[なえどこ, naedoko] (n) nursery; seedbed; seed-plot; (P)
託児所[たくじしょ, takujisho] (n) creche; day nursery; (P)
貰い乳[もらいぢち;もらいちち;もらいぢ(ok), moraidichi ; moraichichi ; moraidi (ok)] (n) having one's baby nursed by another woman; wet-nursing; breast milk received from another woman
通園[つうえん, tsuuen] (n,vs) (See 通学) commuting to nursery school or kindergarten
阿媽[あま, ama] (n) (uk) amah (foreign maid or nursemaid working in east Asia) (por

nurse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุรุษพยาบาล[n. exp.] (burut phayā) EN: male nurse FR: infirmier [m]
เฝ้าไข้[v.] (faokhai) EN: nurse ; keep vigil over a sick FR: garder un malade
ฟูมฟักรักษา[v. exp.] (fūmfak raks) EN: nurse FR:
คนดูแลเด็ก[n. exp.] (khon dūlaē ) EN: nurse FR:
แม่นม[n.] (maēnom) EN: wet nurse FR: nourrice [f]
นางนม[n. exp.] (nāng nom) EN: wet nurse FR: nourrice [f]
นางพยาบาล[n.] (nāng phayāb) EN: nurse ; sister FR: infirmière [f] ; soignante [f]
ผงม[v.] (pha-ngom) EN: take good care (of) ; nurse FR: prendre bien soin de
พยาบาล[n.] (phayābān) EN: nurse FR: infirmier [m] ; infirmière [f]
พยาบาล[v.] (phayābān) EN: nurse ; care for ; look after ; minister to ; tend FR: soigner ; prendre soin de
พยาบาลเทคนิค[n. exp.] (phayābān th) EN: technical nurse FR:
พยาบาลวิชาชีพ[n. exp.] (phayābān wi) EN: registered nurse ; scrub nurse FR:
พี่เลี้ยง[n.] (phīlīeng) EN: nurse ; nursemaid ; governess ; babysitter ; nanny ; chaperone FR:
ประคบประหงม[v.] (prakhoppra-) EN: raise with care ; nurse FR:
ถนอมกล่อมเกลี้ยง[v. exp.] (thanøm klom) EN: cherish ; nurture ; care for ; comfort ; nurse FR:
ธันยา[n.] (thanyā) EN: nurse FR:
เยียวยา[v.] (yīoyā) EN: cure ; treat ; aid ; heal ; remedy ; attend to ; care for ; nurse ; mend FR: remédier ; traiter
ห้องเด็ก[n. exp.] (hǿng dek) EN: nursery FR:
แมงมุมใยยุ่งสี่จุด[n. exp.] (maēngmum ya) EN: Four-spotted Nursery Web Spider FR:
เนอร์สเซอรี่[n.] (noēssoērī) EN: nursery FR: nurserie [f]
เพลงกล่อมเด็ก[n. exp.] (phlēng klǿm) EN: lullaby ; nursery rhyme FR: berceuse [f]
เพลงกล่อมให้หลับ[n. exp.] (phlēng klǿm) EN: lullaby ; nursery rhyme FR: berceuse [f]
เพลงกล่อมลูก[n. exp.] (phlēng klǿm) EN: lullaby ; nursery rhyme FR: berceuse [f]
เพาะชำ[v. exp.] (phǿ cham) EN: plant as nursery stock FR:
แปลง[n.] (plaēng) EN: plot of land ; plot ; parcel ; garden ; piece ; lot ; nursery ; bed FR: lopin [m] ; parcelle [f] ; parterre [m] ; plate-bande [f]
รักษาตัว[v. exp.] (raksā tūa) EN: be treated ; have treatment ; be nursed FR: être sous traitement ; suivre un traitement
โรงเพาะชำ[n. exp.] (rōng phǿ ch) EN: plant nursery FR:
โรงเรียนอนุบาล[n. exp.] (rōngrīen an) EN: kindergarten ; nursery school FR: école maternelle [f] ; maternelle [f] ; école gardienne (Belg.) [f] ; jardin d'enfants [m]
สถานรับเลี้ยงเด็ก[n.] (sathān rap ) EN: nursery ; crèche FR: nursery [f] ; crèche [f] ; garderie [f] ; pouponnière[f]
สถานที่รับเลี้ยงเด็ก[n. exp.] (sathānthī r) EN: day nursery FR:
วันพยาบาลแห่งชาติ[n. prop.] (Wan Phayāba) EN: National Nurses Day FR:
วันพยาบาลสากล[n. prop.] (Wan Phayāba) EN: International Nurses Day (IND) FR: Journée internationale de l'infirmière [f]

nurse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zahnarzthelferin {f}dental assistant; dental nurse
Krankenpfleger {m}male nurse
Schnürsenkel {m} | Schnürsenkel
Kindergarten {m}kindergarten; nursery school
Säugling {m}nurseling; nursling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nurse
Back to top