ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

molest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *molest*, -molest-

molest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
molest (vt.) รบกวน See also: เข้าไปยุ่ง, ทำให้รำคาญ, สร้างความยุ่งยากแก่ Syn. harass, provoke, annoy, bother
molest (vt.) ปลุกปล้ำ See also: ลวนลาม, ย่ำยี Syn. harm, abuse, victimize
molestation (n.) การรบกวน See also: การรุกราน Syn. abuse
molester (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้รบกวน Syn. attacker
English-Thai: HOPE Dictionary
molest(มะเลสทฺ') vt. รบกวน,เข้ายุ่ง,รุกรานทางเพศ., See also: molestation n. molester n.
English-Thai: Nontri Dictionary
molest(vt) แกล้ง,รบกวน,ทำร้าย,ข่มเหง,รุกราน
molestation(n) การแกล้ง,การรบกวน,การทำร้าย,การข่มเหง,การรุกราน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
molestationการรบกวน, การทำร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินเศษกินเลย (v.) molest See also: harass, trouble, tease, annoy Syn. หาเศษหาเลย
ล่วงเกิน (v.) molest See also: assault Syn. ลวนลาม
ลวนลาม (v.) molest See also: assault Syn. ล่วงเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Schultz gave strict orders not to molest anyone in this court.นี่เป็นคำสั่งของ ชูลท์ซ ห้ามยุ่งกับยิวในนี้
Thank heavens the sailor did not molest her.ขอบคุณสวรรค์ เจ้ากะลาสีไม่ได้ล่วงเกินเธอ
Father reroutes compulsion to molest away from his own son to a surrogate.พ่อที่ชอบใช้กำลังและบังคับคนในครอบครัว มักจะห่างเหินกับลูกชายของตัวเอง
I'm not gonna molest you.I'm not gonna molest you.
One day, I bring my nephew to work, and he molest my nephew, and my nephew-- he only 14, and he cry, and then, he shoot himself in the face.เกิด-เกิดอะไรขึ้น วันหนึ่ง ฉันพาหลานชายไปทำงานด้วย และเขาลวนลามหลานชายฉัน และหลานชายฉัน...
Oh, yeah, every straight guy's nightmare that all of us gays are secretly out to molest and convert you.เอ้อใช่ ฝันร้ายของพวกผู้ชายทั้งหมด ที่กลัวว่าความเป็นเกย์จะเปิดเผย
In future you will not be molested again.ครั้งต่อไป จะไม่มีใครมาก่อกวนอีก
Maybe the guy's been accused of child molesting.แต่ที่จิงก้อค่อนข้างมีอายุแระ
The warden of a Montana prison insists the unknown hero is a child molester who escaped from the institution in April.เค้าดูแลทุกคนที่ไม่มีทางไป ดังนั้นไม่มีอะไรที่จะให้ตั้งข้อสงสัย คนที่ทิ้งหลานๆไว้แล้วเที่ยวไปไหนต่อไหนนี่นะ
I have committed cruel acts of molestation.ข้าขอน้อมรับคำพิพากษานี้
Busy at molesting some teenage bimbo in daylight.มั่วแต่ม่อสาวๆ ทั้งๆที่กลางวันแสกๆ
The one where Arnold and Dudley get sexually molested by the bike shop owner?...เรื่อง ดิฟเฟอร์เร็น สโตร์ก เล่นอยู่ ช่วงตอนที่อาร์โนวล์ และ ดัดลี่ย์... กำลังเข้าด้ายเข้าเข็ม กับเจ้าของร้านจักรยาน

molest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
地下家蚊[ちかいえか;チカイエカ, chikaieka ; chikaieka] (n) (uk) (See 赤家蚊) Culex pipiens molestus (subspecies of house mosquito)
痴漢[ちかん, chikan] (n) masher; molester; pervert; (P)
痴漢行為[ちかんこうい, chikankoui] (n) groping; molestation

molest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบียดเบียน[v.] (bīetbīen) EN: exploit ; molest FR: exploiter
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
กินเศษกินเลย[v. (loc.)] (kinsetkinlo) EN: molest ; embezzle FR:
ลามลวน[v.] (lāmlūan) EN: take liberties with ; molest ; assault FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
ลวนลาม[v.] (lūanlām) EN: take liberties with ; molest ; assault FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
ปล้ำ[v.] (plam) EN: use force ; forcely hug ; assault ; molest FR: molester ; brutaliser
ประทุษร้าย[v.] (prathutsarā) EN: molest ; hurt ; injure ; harm ; commit an offense ; do harm ; attack FR: blesser ; faire du mal à
รังควาน[v.] (rangkhwān) EN: harass ; disturb ; annoy ; molest ; vex FR: déranger ; harceler
ทำร้ายร่างกาย[v.] (thamrāirāng) EN: attack ; injure ; molest ; harm ; abuse ; hurt ; assault ; commit bodily harm ; cause bodily injury FR: attaquer
การลวนลามทางเพศ[n. exp.] (kān lūanlām) EN: molestation FR: harcèlement sexuel [m]
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse ; browbeat ; tyrannize FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
แมลงสีเสียด[n. exp.] (malaēngsīsī) EN: Water Scorpion Beetle ; Sphaerodema rusticum ; Sphaerodema molestum FR: Sphaerodema rusticum ; Sphaerodema molestum
ทำร้าย[v.] (thamrāi) EN: harm ; do harm ; hurt ; injure ; attack ; do violence to ; assault FR: faire du mal ; nuire ; blesser ; attaquer ; molester ; persécuter
ทำร้ายเด็ก[v. exp.] (thamrāi dek) EN: FR: molester un enfant

molest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belästigung {f}molestation
Sittenstrolch {m}sexual molester

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า molest
Back to top