ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

harass

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *harass*, -harass-

harass ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
harass (vt.) ทำให้ลำบากใจ See also: ทำให้อัดอั้นตันใจ, ทำให้เบื่อหน่าย, ทำให้เจ็บปวด
harass (vt.) รบกวน See also: ก่อความรำคาญ, รังควาน, แกล้ง Syn. annoy, badger, bother
English-Thai: HOPE Dictionary
harass(แฮ'รัส) vt. รบกวน,ก่อกวน,รังควาญ,ราวี,ทำให้กลัดกลุ้ม., See also: harasser n. harassment n., Syn. vex
English-Thai: Nontri Dictionary
harass(vt) คอยรังควาน,ทำให้ลำบากใจ,ราวี,กวนใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
harassment of debtorการก่อกวนลูกหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Harassmentการคุกคาม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รบกวน (v.) harass See also: disturb, annoy, vex
รังควาน (v.) harass See also: disturb, annoy, vex Syn. รบกวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This white devil tried to sexual harass me!เอ่อ... ไม่เกี่ยวเลยครับ
You're gonna sexually harass me now?คุณกำลังล่วงเกินทางเพศกับฉันเหรอ?
Why would I harass somebody who turns me on?พูดว่าเธอทำให้คุณมีอารมณ์ก็เข้าข่ายแล้วเพื่อน
They are not gonna harass me. I am gonna sue their ass!พวกนั้นจะได้ไม่ต้องมารังควานชั้นอีก ชั้นจะฟ้องให้เข็ด!
Is that you get a badge, you get to harass me.ตราตำรวจที่คุณมี เอามาขู่ผมได้งั้นสิ
When you get a badge. You get to harass me.พอนายได้ตรา นายก็มาหาเรื่องฉัน
Come in and sit in your seat I can harass you for the next 4 yearsเธอจะหันหลังทำไม? ใช่ เธอ
You honestly think I would harass Herman?คุณคิดว่าผมจะล่วงละเมิดเฮอร์แมนเหรอ
You two... bunglers... have come to harass the one person in this City of Angels who not only has nothing to do with this crime, but is singularly devastated by it.คุณ 2 คน... พวกมักง่าย... มาตามรังควาน
We can't allow rebels behind our lines to harass us with impunity.เราไม่อาจยอมให้เกิด การต่อต้านในระหว่างเขตแดน เราโดยไม่รับโทษ
Wanna go harass Claudia Cruz's murderer?อยากไปจับฆาตกรด้วยกันมั้ย
Don't you have any friends or family of your own to harass over the holidays?คุณไม่มีเพื่อนหรือครอบครัวเหรอ ถึงได้มาก่อกวน ช่วงเทศกาลเนี่ย

harass ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
窜扰[cuàn rǎo, ㄘㄨㄢˋ ㄖㄠˇ, 窜扰 / 竄擾] to invade and harass
使困扰[shǐ kùn rǎo, ㄕˇ ㄎㄨㄣˋ ㄖㄠˇ, 使困扰 / 使困擾] harass
[zào, ㄗㄠˋ, 唣] see 羅唣|罗唣, to create a disturbance; to make trouble; to harass
罗唣[luó zào, ㄌㄨㄛˊ ㄗㄠˋ, 罗唣 / 羅唣] to create a disturbance; to make trouble; to harass
罗皂[luó zào, ㄌㄨㄛˊ ㄗㄠˋ, 罗皂 / 羅皂] to create a disturbance; to make trouble; to harass

harass ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
苛む;嘖む[さいなむ, sainamu] (v5m,vt) to torment; to torture; to harass
アルコールハラスメント[, aruko-ruharasumento] (n) alcohol related harassment (wasei
アルハラ[, aruhara] (n) alcohol-related harassment
セクシュアルハラスメント;セクシャルハラスメント[, sekushuaruharasumento ; sekusharuharasumento] (n) sexual harrassment; sexual harassment
セクハラ[, sekuhara] (n) (abbr) (See セクシュアルハラスメント) sexual harassment; (P)
パワーハラスメント[, pawa-harasumento] (n) harassment, e.g. in the workplace, from a position of power (wasei
パワハラ[, pawahara] (n) (abbr) (See パワーハラスメント) harassment (in the workplace) from a position of power; power harassment
モラハラ[, morahara] (n) (abbr) (See モラルハラスメント) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace
モラルハラスメント[, moraruharasumento] (n) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace
嫌がらせ(P);厭がらせ[いやがらせ, iyagarase] (n) harassment; pestering; (P)
環境型セクハラ[かんきょうがたセクハラ, kankyougata sekuhara] (n) sexual harassment from colleagues in the work environment (lit
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悩ます[なやます, nayamasu] Thai: ทำให้รำคาญ English: to harass

harass ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บีฑา[v.] (bīthā) EN: harass ; harry ; trouble ; harm FR:
จาบ[v.] (jāp) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass FR:
ก่อความรำคาญ[v. exp.] (kø khwām ra) EN: harass FR: causer des ennuis
ก่อกวน[v.] (køkuān) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass FR:
กวนใจ[v. exp.] (kūan jai) EN: disturb ; bother ; annoy ; harass ; vex ; irritate ; agitate FR: gêner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter
กวนเมือง[v. exp.] (kūan meūang) EN: annoy ; disturb ; trouble ; harass ; agitate FR:
กุมเหง[v.] (kumhēng) EN: bully ; harass ; persecute FR: persécuter ; s'attaquer à plus faible
ล่วงละเมิดทางเพศ[v. exp.] (lūanglamoēt) EN: harass sexually ; commit sexual harassment FR:
รังควาน[v.] (rangkhwān) EN: harass ; disturb ; annoy ; molest ; vex FR: déranger ; harceler
รบกวน[v.] (ropkūan) EN: bother ; trouble ; disturb ; annoy ; intrude ; harass ; bug FR: importuner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter ; perturber ; enquiquiner (fam.) ; tanner (fam.) ; harasser ; emmerder (fam.)
ตื๊อ[v.] (teū) EN: pester ; harass ; bother ; worry FR: harceler ; harasser
ทำให้ลำบากใจ[v. exp.] (thamhai lam) EN: harass FR: harasser
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ตอแย[v.] (tøyaē) EN: persecute ; harass ; annoy ; pick on ; provoke ; play tricks on ; tease FR: harceler ; s'en prendre à ; jouer un tour (à) ; tourmenter ; allumer (fam.)
ย่ำยี[v.] (yamyī) EN: oppress ; harass ; trample FR:
ยั่วเย้า[v.] (yūayao) EN: tease ; taunt ; tantalize ; harass ; kid ; make fun of ; rag FR: taquiner ; asticoter (fam.)
การเบียดเบียน[n.] (kān bīetbīe) EN: harassment FR:
การคุกคาม[n.] (kān khukkhā) EN: menace ; threat ; intimidation ; harassment ; peril FR: menace [f] ; harcèlement [m]
การคุกคามทางเพศ[n. exp.] (kān khukkhā) EN: sexual harassment FR: harcèlement sexuel [m]
การก่อกวน[n.] (kān køkuān) EN: harassment FR: harcèlement [m]
การก่อกวนลูกหนี้[n. exp.] (kān køkuān ) EN: harassment of debtor FR:
การก่อกวนผู้ครอบครอง[n. exp.] (kān køkuān ) EN: harassment of occupier FR:
การล่วงละเมิด[n.] (kān lūangla) EN: harassment FR: harcèlement [m]
การรบกวน[n.] (kān ropkūan) EN: harassment FR:
งุ่นง่าน[v.] (ngun-ngān) EN: be vexed ; be worried ; be annoyed ; be harassed FR: être sur les nerfs ; s'énerver ; s'exciter ; se fâcher ; s'impatienter

harass ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sexuelle Belästigung {f}sexual harassment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า harass
Back to top