ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-molest-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น molest, *molest*,

-molest- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Schultz gave strict orders not to molest anyone in this court.นี่เป็นคำสั่งของ ชูลท์ซ ห้ามยุ่งกับยิวในนี้
Thank heavens the sailor did not molest her.ขอบคุณสวรรค์ เจ้ากะลาสีไม่ได้ล่วงเกินเธอ
Father reroutes compulsion to molest away from his own son to a surrogate.พ่อที่ชอบใช้กำลังและบังคับคนในครอบครัว มักจะห่างเหินกับลูกชายของตัวเอง
I'm not gonna molest you.I'm not gonna molest you.
One day, I bring my nephew to work, and he molest my nephew, and my nephew-- he only 14, and he cry, and then, he shoot himself in the face.เกิด-เกิดอะไรขึ้น วันหนึ่ง ฉันพาหลานชายไปทำงานด้วย และเขาลวนลามหลานชายฉัน และหลานชายฉัน...
Oh, yeah, every straight guy's nightmare that all of us gays are secretly out to molest and convert you.เอ้อใช่ ฝันร้ายของพวกผู้ชายทั้งหมด ที่กลัวว่าความเป็นเกย์จะเปิดเผย

-molest- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบียดเบียน[v.] (bīetbīen) EN: exploit ; molest FR: exploiter
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
กินเศษกินเลย[v. (loc.)] (kinsetkinlo) EN: molest ; embezzle FR:
ลามลวน[v.] (lāmlūan) EN: take liberties with ; molest ; assault FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
ลวนลาม[v.] (lūanlām) EN: take liberties with ; molest ; assault FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
ปล้ำ[v.] (plam) EN: use force ; forcely hug ; assault ; molest FR: molester ; brutaliser
ประทุษร้าย[v.] (prathutsarā) EN: molest ; hurt ; injure ; harm ; commit an offense ; do harm ; attack FR: blesser ; faire du mal à
รังควาน[v.] (rangkhwān) EN: harass ; disturb ; annoy ; molest ; vex FR: déranger ; harceler
ทำร้ายร่างกาย[v.] (thamrāirāng) EN: attack ; injure ; molest ; harm ; abuse ; hurt ; assault ; commit bodily harm ; cause bodily injury FR: attaquer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -molest-
Back to top