ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

creep

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *creep*, -creep-

creep ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
creep (n.) การคลาน
creep (vi.) คลาน See also: เลื้อย Syn. crawl
creep (vi.) ค่อยๆ เพิ่มขึ้น (อย่างไม่ทันสังเกต)
creep (vi.) เคลื่อนที่อย่างช้าๆ
creep (n.) บุคคลที่น่ารังเกียจ (คำสแลง)
creep (vi.) แสดงถึงการยอมหรือกลัว See also: งุ้มตัวเพราะยอมหรือกลัว Syn. cringe, fawn
creep in (phrv.) คืบคลานเข้ามา See also: เล็ดลอดเข้ามา
creep in (phrv.) ค่อยๆ เกิดขึ้น See also: ค่อยๆเข้ามา
creep into (phrv.) คืบคลานเข้ามา See also: เล็ดลอดเข้ามา
creep into (phrv.) ค่อยๆ เกิดขึ้น See also: ค่อยๆเข้ามา
creep on (phrv.) ค่อยๆ เข้ามา (เวลา) See also: คืบคลานเข้ามา (เวลา)
creep over (phrv.) ค่อยๆ คลานไปตาม (อย่างช้าและเงียบ) See also: แอบเล็ดลอดเข้ามาช้าๆและเงียบทาง
creep over (phrv.) มีผลต่อ...ทีละน้อย
creep up (phrv.) ดอดเข้ามาใกล้ See also: แอบเข้ามาใกล้, เล็ดลอดเข้ามาใกล้
creep up (phrv.) มากขึ้นเรื่อยๆ
creep up on (phrv.) ย่องเข้ามาหาอย่างช้าๆ และเงียบ Syn. sneak up on, steal up on
creep up on (phrv.) เริ่มมีผลทีละน้อย See also: มีมากขึ้นเรื่อยๆ
creeper (n.) ไม้เลื้อย
creeper (n.) สิ่งที่เลื้อยหรือคลาน
creeping (n.) การคลาน Syn. crawl, creep
creeping (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นช้าๆ See also: ทีละน้อย, ค่อยๆ ทยอย Syn. continuous
creeping (adj.) ซึ่งหมอบคลาน Syn. lying
creepy (adj.) ที่เคลื่อนไหวช้า
creepy (adj.) น่าขยะแขยง See also: น่ากลัว Syn. disgusting, spooky
creepy-crawly (n.) สิ่งที่ไต่ยั้วเยี้ยะ (คำสแลง)
creepy-crawly (sl.) แมลง
creepy-crawly (sl.) แมงมุม
creepy-crawly (sl.) หนอน
English-Thai: HOPE Dictionary
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creepage(ครี'เพจ) n. การเลื้อย,การคลาน
creeper(ครี'เพอะ) n. สิ่งที่เลื้อย,สิ่งที่คลาน,สัตว์เลื้อยคลาน,แมลงเลื้อยคลาน,พืชที่เลื้อย,เสื้อกางเกงติดกันของเด็กเล็กที่คลาน,เครื่องเกี่ยวกับสิ่งของใต้น้ำ,เหล็กแหลมบนส้นรองเท้า
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeps}(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creepy(ครีพ'พี) adj. ซึ่งเลื้อย,ซึ่งคลาน,น่ากลัว,น่าขยะแขยง, See also: creepily adv. ดูcreepy
English-Thai: Nontri Dictionary
creep(n) การเลื้อย,การคลาน
creeper(n) สัตว์เลื้อยคลาน,ไม้เลื้อย,เครื่องกวาดท้องร่อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
creeperไม้เกาะเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
creeping๑. เกาะเลื้อย [มีความหมายเหมือนกับ repent]๒. การเกาะเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creepการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (deformation) ของยางเป็นฟังก์ชันของเวลาภายใต้แรงกระทำคงที่ ยางที่มี creep ต่ำ แสดงถึงความยืดหยุ่น (elastic) ที่ค่อนข้างมากของยางนั้น [เทคโนโลยียาง]
Creepersครีพเพอร์ [การแพทย์]
Creepingการคืบ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลาน (v.) creep See also: crawl
วัลย์ (n.) creeper See also: vine Syn. เถาวัลย์, ไม้เถา, เครือเขา
วัลลี (n.) creeper See also: vine Syn. เถาวัลย์, เครือเขา, ไม้เถา
ไม้เถา (n.) creeper See also: vine Syn. เถาวัลย์, เครือเขา
ไม้เถา (n.) creeper See also: vine Syn. เถาวัลย์, เครือเขา
crept (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ creep
ดอกถวายพระ (n.) flower of the creeper plant See also: flower of pumpkin, flower bearing no fruit Syn. กระชอมดอก
ดีนาคราช (n.) a species of medicinal creeper See also: selaginella spinosa
ตะค้าน (n.) species of creeping plant See also: species of wild pepper, used as an intestinal tonic Syn. สะค้าน, ตะค้าน
ยอดด้วน (n.) species of creeper(sarcostimma acidum) Syn. เถาหัวด้วน
สะค้าน (n.) species of creeping plant See also: species of wild pepper, used as an intestinal tonic Syn. ตะค้าน
เถาหัวด้วน (n.) species of creeper(sarcostimma acidum)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Earl, this creep is a killer!เอิร์ล คืบนี้คือนักฆ่า
I said that we were meant to be together and... she called me a creep and then she hung up.ผมบอกว่าเราเกิดมาเป็นคู่กัน เธอเรียกผมไอ้บ้าแล้ววางหูไป
You can just go ahead and creep off somewhere. I'll tell folk you took sick.อยากหนีหน้าคนมั้ย ผมบอกคนดูว่าคุณป่วยได้นะ
I need this creep to help me blackmail Her Majesty's government.ฉันต้องการไอ้โรคจิตนี่ ช่วยฉันแบลคเมล์รัฐบาล
So two of us should just creep around hiding?งั้นเราสองคนต้องคลานหลบงั้นเหรอ
God, I hate clowns. Always creep me out.ฉันเกลียดตัวตลกจริงๆ เลย เห็นที่ไรขนลุกทุกที
I had to creep off quietly, without being discovered.ฉันต้องแอบคลานออกมาโดยที่ไม่ให้ใครรู้
They'll creep up on you. I'd be careful.มันอาจทำให้เมาได้, ควรจะระวัง
Later on, these feelings will creep up on you. There will be a balance due.หลังจากนั้น,ความรู้สึกเหล่านี้จะหายไป มันจะเกิดการสมดุลขึ้น
You want me to creep away and become a nun?เจ้าอยากให้ข้าไปจากที่นี่ แล้วไปเป็นางชีรึ?
The creep who pays the rent on my apartment keeps bringing home his asshole friends, asking me to do them favors and stuff.หมอนั่นชอบเอาเพื่อนๆ กลับมาแล้วก็มีแต่คนแย่ ๆ ทั้งนั้น แล้วยังให้ฉันทำอะไรตั้งหลายอย่าง
That fear, it will start to creep away and after a few days you're gonna realise no one knows shit.ความกลัวก็จะหายไปภายในไม่กี่วัน คุณจะพบว่าไม่มีใครรู้เลย

creep ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[màn, ㄇㄢˋ, 蔓] creeper; to spread
蔓生植物[màn shēng zhí wù, ㄇㄢˋ ㄕㄥ ㄓˊ ˋ, 蔓生植物] creeper; climbing plant; twiner
蔓草[màn cǎo, ㄇㄢˋ ㄘㄠˇ, 蔓草] creeper; climbing plant; twiner
[léi, ㄌㄟˊ, 虆] creeper; bramble; dirt-basket
醋酱草[cù jiāng cǎo, ㄘㄨˋ ㄐㄧㄤ ㄘㄠˇ, 醋酱草 / 醋醬草] creeping oxalis; edelweiss
[léi, ㄌㄟˊ, 纍] bind; creep; dispirited

creep ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずり上がる[ずりあがる, zuriagaru] (v5r,vi) to creep up; to ride up
はい回る;這い回る[はいまわる, haimawaru] (v5r,vi) to creep about
ブラケットクリープ[, burakettokuri-pu] (n) bracket creep
忍び出す[しのびだす, shinobidasu] (v5s) to sneak out; to creep out
忍び込む;忍込む[しのびこむ, shinobikomu] (v5m,vi) to creep in; to steal in
真綿で首を絞める[まわたでくびをしめる, mawatadekubiwoshimeru] (exp,v1) to drag things out; to creep up slowly on the point; to strangle (execute) slowly with a silk cord (instead of quickly with a rope)
這い上がる;這い上る[はいあがる, haiagaru] (v5r,vi) to creep up; to crawl up
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy
クリーピングインフレ[, kuri-pinguinfure] (n) creeping inflation
クリーピングインフレーション[, kuri-pinguinfure-shon] (n) creeping inflation
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine
はって行く[はっていく, hatteiku] (v5k-s) to creep; to crawl
ハワイ蜜吸[ハワイみつすい;ハワイミツスイ, hawai mitsusui ; hawaimitsusui] (n) (uk) Hawaiian honeycreeper
ブサキモ[, busakimo] (adj-na) (sl) (See キモい,不細工) ugly and creepy (combination of the words busaiku and kimoi)
むずむず[, muzumuzu] (vs) (1) (on-mim) to feel itchy; to itch; to feel creepy; (2) to be impatient; to itch (to do something); to be eager
むず痒い[むずがゆい, muzugayui] (adj-i) (1) itchy; (2) creepy; feeling uneasy
もぞもぞ;もそもそ[, mozomozo ; mosomoso] (vs,adv,adv-to) (on-mim) creeping about; stirring restlessly; squirming
わらわら;ワラワラ[, warawara ; warawara] (adv) (on-mim) bustling; shuffling; squirming; creepy crawly
使君子[しくんし;シクンシ, shikunshi ; shikunshi] (n) (uk) Rangoon creeper (Quisqualis indica)
匍匐;蒲伏[ほふく, hofuku] (n,vs) creeping; crawling; sneaking
地縛;地縛り[じしばり;ジシバリ, jishibari ; jishibari] (n) (1) (uk) creeping lettuce (Ixeris stolonifera); (2) (uk) (See 雌日芝) southern crabgrass (Digitaria ciliaris)
岩苦菜[いわにがな;イワニガナ, iwanigana ; iwanigana] (n) (uk) (See 地縛・1) creeping lettuce (Ixeris stolonifera)
弥立つ[よだつ;いよだつ, yodatsu ; iyodatsu] (v5t) (See 身の毛が弥立つ) to stand up straight; to stand on end (e.g. of hair); to have the creeps
忍び出し[しのびだし, shinobidashi] (n) sneaking out; creeping out
忍び寄る[しのびよる, shinobiyoru] (v5r,vi) to creep; to steal up; to draw near unnoticed
木に絡まる植物[きにからまるしょくぶつ, kinikaramarushokubutsu] (n) creeping plant on trees
木走;木走り[きばしり;キバシリ, kibashiri ; kibashiri] (n) (uk) common treecreeper (species of songbird, Certhia familiaris)
枯葎[かれむぐら, karemugura] (n) (arch) creeping plant withered in the winter cold
気味が悪い[きみがわるい, kimigawarui] (exp,adj-i) creepy (feeling); uneasy (feeling); bad (feeling); giving one the creeps; hideous; scaring; weird
気味悪い;気味わるい[きみわるい;きびわるい, kimiwarui ; kibiwarui] (adj-i) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky
爬行[はこう, hakou] (n,vs) (See 匍う) creeping; crawling
牙海蜷[きばうみにな;キバウミニナ, kibauminina ; kibauminina] (n) (uk) mud creeper (Terebralia palustris)
百鬼夜行[ひゃっきやぎょう;ひゃっきやこう, hyakkiyagyou ; hyakkiyakou] (n) (1) many monsters, spirits, etc. forming a line and walking through the night; (2) veritable pandemonium; large number of people plotting and doing evil; creepy characters roaming about presenting a most scandalous sight
[むぐら;もぐら;うぐら, mugura ; mogura ; ugura] (n) creepers; trailing plants
葛;蔓[かずら, kazura] (n) creeping plant; creeper
蔓性植物;つる性植物[まんせいしょくぶつ(蔓性植物);つるせいしょくぶつ, manseishokubutsu ( tsuru sei shokubutsu ); tsuruseishokubutsu] (n) creeper (plant that grows along the ground, etc. similar to a vine)
蔓草;つる草[つるくさ, tsurukusa] (n) vine; creeper
蔦蔓;蔦蘿;蔦葛[つたかずら, tsutakazura] (n) ivy and vines; creepers
這い這い[はいはい, haihai] (n,vs) (uk) (chn) creeping; crawling
金瘡小草[きらんそう;キランソウ, kiransou ; kiransou] (n) (uk) creeping bugleweed (Ajuga decumbens)

creep ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดินเลื่อน[n. exp.] (din leūoen) EN: earth flow ; soil creep FR:
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: sneak ; steal into a woman's room ; creep into a woman's room FR:
คืบ[v.] (kheūp) EN: move slowly ; inch ; creep slowly ; crawl slowly ; move inch by inch ; progress FR: avancer difficilement
คืบคลาน[v.] (kheūpkhlān) EN: creep up on ; move slowly ; crawl FR:
คลาน[v.] (khlān) EN: crawl ; creep ; go on all fours FR: ramper ; se traîner ; marcher à quatre pattes
คุกคลาน[v.] (khukkhlān) EN: crawl ; creep FR:
กระคุก[v.] (krakhuk) EN: crawl ; creep FR:
เลื้อย[v.] (leūay) EN: crawl ; creep ; advance slowly ; slither ; snake FR: ramper ; serpenter ; se glisser ; onduler
สืบเท้า[v. exp.] (seūp thāo) EN: creep FR:
ไต่[v.] (tai) EN: crawl ; creep ; move up slowly and carefully FR:
อัญชันขาว[n. exp.] (anchan khāo) EN: Mussel-Shell Creeper FR:
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chān) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose ; Marsdenia floribunda FR: Marsdenia floribunda
ดองดึง[n. exp.] (døngdeung) EN: Climbing lily ; Glory lily ; Creeping lily ; Gloriosa superba FR: Gloriosa superba
แฮปปี้เนส [n.] (haēppīnēt) EN: Port St. John's creeper ; Pink trumpet vine FR:
ขจร[n.] (khajøn) EN: cowslip creeper ; Telosma minor ; Telosma cordata FR:
ขนลุกขนชัน[X] (khonlukkhon) EN: have the creeps FR:
ขนลุกขนพอง[X] (khonlukkhon) EN: have the creeps FR:
เครือ[n.] (khreūa) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant FR:
กระดุมทองเลื้อย[n. exp.] (kradum thøn) EN: climbing wedelia ; creeping daisy ; Singapore daisy ; Sphagneticola trilobata FR: Sphagneticola trilobata
เล็บมือนาง[n.] (lepmeūnāng) EN: Rangoon Creeper ; Drunken sailor FR:
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis ; creeping plant FR: plante grimpante [f]
ไม้เถา[n.] (māi thao) EN: creeper ; vine FR: plante grimpante [f]
นกเปลือกไม้[n. exp.] (nok pleūak ) EN: Brown-throated Treecreeper ; Sikkim Treecreeper FR: Grimpereau discolore [m] ; Grimpereau à gorge brune [m] ; Grimpereau varié [m]
ผักบุ้งรั้ว[n.] (phakbungrūa) EN: railway creeper ; Ipomoea cairica FR: Ipomoea cairica
สลิด[n.] (salit) EN: Tonkin jasmine ; cowslip creeper ; Telosma minor FR:
สะระแหน่ประดับ [n. exp.] (saranaē pra) EN: Creeping charley FR:
สยึมกึ๋ย[X] (sayeu makeu) EN: heebie-jeebies ; the creeps FR:
เถาคันแดง[n. exp.] (thaokhan da) EN: Virginia creeper FR:
ต้นสลิด[n.] (ton salit) EN: tonkin jasmine ; cowslip creeper FR:
วัลย์ [n.] (wan) EN: creeper FR:
วัลลี[n.] (wanlī) EN: creeper FR:
หยอง[v.] (yøng) EN: stand erect through fear ; have the creeps ; cow FR:

creep ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Langzeitermüdung {f}creep fatigue; creep fatique
kriechen | kriechend | gekrochen | er/sie kriecht | ich/er/sie kroch | er/sie ist/war gekrochen | ich/er/sie kröche | auf allen vieren kriechento crawl; to creep {crept; crept} | crawling; creeping | crawled; crept | he/she crawls; he/she creeps | I/he/she crawled; I/he/she crept | he/she has/had crawled; he/she has/had crept | I/he/she would crawl; I/he/she would creep | to crawl on all fours
Kriechstrecke {f}creepage distance; creeping path; leakage path; creep distance
Amazonasbaumsteiger {m} [ornith.]Zimmer's Woodcreeper
Bachstachelschwanz {m} [ornith.]Sharp-tailed Streamcreeper
Bindenbaumsteiger {m} [ornith.]Barred Woodcreeper
Buntbaumsteiger {m} [ornith.]White-striped Woodcreeper
Dauerstandfestigkeit {f}creep resistance
Feinfahren {n}creep travel
Feinhub {m}creep hoist; micro hoist; precision hoist
Wandern {n} (des Reifens auf der Felge)creep (of tyre on rim)
kriechen; schleichen; beschleichen | kriechend; schleichend | gekrochen; geschlichen | kriecht; schleicht | kroch; schlichto creep {crept; crept} | creeping | crept | creeps | crept
schleichen | schleichend | geschlichen | er/sie schleicht | ich/er/sie schlich | er/sie ist/war geschlichento creep {crept; crept} | creeping | crept | he/she creeps | I/he/she crept | he/she has/had crept
Kriechweg {m}creepage path
gruselig; unheimlich {adj} | gruseliger | am gruseligstencreepy | creepier | creepiest
Hawaiiastläufer {m} [ornith.]Hawaii Creeper
Kakawahie {f} [ornith.]Molokai Creeper
Layardbaumsteiger {m} [ornith.]Lineated Woodcreeper
Bartbaumsteiger {m} [ornith.]Moustached Woodcreeper
Oahuastläufer {m} [ornith.]Oahu Creeper
Augenbaumsteiger {m} [ornith.]Ocellated Woodcreeper
Palmsteiger {m} [ornith.]Point-tailed Palmcreeper
Papuabaumrutscher {m} [ornith.]Papuan Treecreeper
Purpurnaschvogel {m} [ornith.]Purple Honeycreeper
Kappenbaumsteiger {m} [ornith.]Ruddy Woodcreeper
Azurnaschvogel {m} [ornith.]Shining Honeycreeper
Souleyetbaumsteiger {m} [ornith.]Streak-headed Woodcreeper
Streifenbaumsteiger {m} [ornith.]Striped Woodcreeper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า creep
Back to top