ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crawl

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crawl*, -crawl-

crawl ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crawl (n.) การคลาน See also: การเลื้อย
crawl (vi.) ขนลุก
crawl (vi.) คลาน See also: คืบคลาน Syn. creep
crawl (vi.) เลื้อย
crawl to (phrv.) ยอมสยบ See also: ยินยอมตาม, รับใช้, ทำท่าประจบประแจง
crawl with (phrv.) ยั้วเยี้ยไปด้วย (สัตว์เช่น แมลง, แมงมุม) See also: เต็มไปด้วย
crawler (n.) สัตว์เลื้อยคลาน
crawling (n.) การคลาน Syn. crawl, creep, creeping
crawly (adj.) น่าขนลุก See also: น่าขยะแขยง Syn. creepy, disgusting
English-Thai: HOPE Dictionary
crawl(ครอล) {crawled,crawling,crawls} vi. คลาน,เลื้อย,แล่นคลาน,ขนลุกขนพอง,เจริญหรือก้าวหน้าอย่างช้า,เต็มไปด้วยสิ่งที่เลื้อยคลาน n. การคลาน,การเลื้อย,การแล่นคลาน,คอกล้อมบนน้ำตื้น ๆ บนชายฝั่งทะเล สำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามปู ปลา, Syn. creep
crawly(ครอล'ลี่) adj. น่าขนลุก,ยุบยับไปด้วยหนอน
English-Thai: Nontri Dictionary
crawl(n) การคลาน,การเลื้อย
crawly(adj) เกี่ยวกับการคลาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crawl Strokeว่ายน้ำท่าวัดวา [การแพทย์]
Crawlingการคลาน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดึ๊บ (v.) crawl See also: creep
กระดืบ (v.) crawl See also: creep Syn. กระดึ๊บ
คลานเข่า (v.) crawl See also: crawl on knees, creep, advance slowly Syn. เดินเข่า
คลุกคลาน (v.) crawl See also: creep, slither Syn. ล้มลุกคลุกคลาน
ซาน (v.) crawl See also: struggle Syn. ซมซาน, ซานซม, กระเสือกกระสน
ซานซม (v.) crawl See also: struggle Syn. ซมซาน, กระเสือกกระสน
เดินเข่า (v.) crawl See also: crawl on knees, creep, advance slowly
เมลื้อย (v.) crawl Syn. เลื้อย, คลาน
เลื้อย (v.) crawl See also: creep, advance slowly, slither, snake
ไต่ (v.) crawl See also: creep Syn. คลาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can say that again. The kids who crawl out of these places are real trash.คุณสามารถพูดได้ว่าอีกครั้ง เด็กที่คลานออกมาจากสถานที่เหล่านี้เป็นถังขยะจริง
(all) The rest of the troop, under my command, will crawl to a point - figures - 100 yards in front of the objective where they will wait for the LMG to get into position.ส่วนที่เหลือของทหารภายใต้ คำสั่งของฉัน จะรวบรวมข้อมูลไปยังจุด ตัวเลข 100 หลา ในด้านหน้าของวัตถุประสงค์ที่ พวกเขาจะ
And when I say you're a coward, that is only because you are the slimiest weakling ever to crawl the earth!และถ้าข้าจะพูดว่าท่านขี้ขลาด นั้นก็เพราะท่านมันเป็นคนปวกเปียกอ่อนแอที่สุด เท่าที่เคยเลื้อยอยู่บนโลกใบนี้เลยน่ะสิ
Take him to Ben Casey, the little prick. Let him crawl like he crawls for the drinks.พามันไปหาเบน เคย์ซี่ หำน้อย ให้มันค่อยๆคลานไป
It gave him a thrill to help a youngster crawl off the shit heap.มันทำให้เขามีความตื่นเต้นที่จะช่วยให้เด็กคลานออกกองอึ
You can't crawl away from us!แกคลานหนีเราไม่ได้หรอก!
Tie my sash, add a dash of cologne for that smell As the pieces fall into place I'll see her crawl into placeผูกสายสะพาย\เติมกลิ่นโคโลญจ์ ข้าเห็นนางคลานในที่นี้
He called it the Terror Stone for he had never had the courage or rather the mad imprudence to crawl into the gap.เขาเรียกมันว่าหินผาอันน่าหวาดผวา เพียงเพราะเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้ หรือแม้แต่สัตว์ดุร้ายน่ากลัว ก็ยังไม่กล้าเยื้องย่างเข้าไป
It was a really stupid thing to do... crawl up a Ferris wheel to talk to somebody.มันเป็นเรื่องงี่เง่าที่สุด / ที่ผมเคยทำ... ไต่ขึ้นไปอยู่บนชิงช้าสวรรค์ / เพียงเพื่อจะคุยกับใครคนหนึ่ง
When he installed it, he built a secret crawl space.ตอนที่เขาติดตั้งระบบ เขาได้สร้างช่องลับเอาไว้
He's in the basement. He just climbed into the crawl space.เขามุดมาทางชั้นใต้ดิน เขาเพิ่งจะมุดเข้ามาทางชั้นใต้ดิน
The rest of us will advance at a low crawl for the main gate.ส่วนพวกเราที่เหลือจะค่อยๆรุกคืบ.. โดยการคลานติดพื้นไปยังประตูหน้า

crawl ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pá, ㄆㄚˊ, 扒] climb; crawl; snatch
[pú, ㄆㄨˊ, 匍] crawl; lie prostrate
涂鸦[tú yā, ㄊㄨˊ ㄧㄚ, 涂鸦 / 塗鴉] graffiti; scrawl; poor calligraphy; to write badly; to scribble
涂鸭[tú yā, ㄊㄨˊ ㄧㄚ, 涂鸭 / 塗鴨] graffiti; scrawl; poor calligraphy; to write badly; to scribble

crawl ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
はって行く[はっていく, hatteiku] (v5k-s) to creep; to crawl
横ばい(P);横這い[よこばい(P);ヨコバイ, yokobai (P); yokobai] (n,vs) (1) (よこばい only) sidewise crawl (e.g. of a crab); crawling sideways; (n) (2) (uk) leafhopper (insect); jassid; (3) (abbr) (uk) (See ヨコバイガラガラヘビ) sidewinder (Crotalus cerastes); (4) levelling off; stabilizing; (P)
潜り込む;もぐり込む[もぐりこむ, mogurikomu] (v5m,vi) to slip into; to crawl into (under); to conceal oneself (under)
腹這う[はらばう, harabau] (v5u) to lie on one's stomach; to sleep while lying on one's stomach; to crawl on the ground; to sprawl
蠢く;動めく(iK);蠕く(iK)[うごめく, ugomeku] (v5k,vi) to wriggle; to squirm; to crawl like a worm
這い上がる;這い上る[はいあがる, haiagaru] (v5r,vi) to creep up; to crawl up
飲み歩く;呑み歩く;飲歩く[のみあるく, nomiaruku] (v5k,vi) (See 飲み歩き) to go bar-hopping; to go on a pub crawl
うようよ[, uyouyo] (adv,vs) (on-mim) in swarms; crawling with
オウギチョウチョウウオ[, ougichouchouuo] (n) scrawled butterflyfish (Chaetodon meyeri); Meyer's butterflyfish
クローラー[, kuro-ra-] (n) crawler (e.g. a web crawler or robot)
クローリングペッグ[, kuro-ringupeggu] (n) crawling peg
クロール[, kuro-ru] (n) crawl; (P)
クロウラー[, kuroura-] (n) {comp} (Web) crawler
ぬたくる[, nutakuru] (v5r,vi) to scrawl; to daub
ほふく前進;匍匐前進[ほふくぜんしん, hofukuzenshin] (n,vs) (See 匍匐) crawling along
わらわら;ワラワラ[, warawara ; warawara] (adv) (on-mim) bustling; shuffling; squirming; creepy crawly
匍匐;蒲伏[ほふく, hofuku] (n,vs) creeping; crawling; sneaking
四つん這い;四つんばい[よっつんばい;よつんばい, yottsunbai ; yotsunbai] (n) (crawl) on all fours; on one's hands and feet; falling flat
巡回ロボット[じゅんかいロボット, junkai robotto] (n) (See クローラー) crawler (e.g. a web crawler or robot)
書き散らし;書散らし[かきちらし, kakichirashi] (n) scribblings; scrawlings
書き散らす;書散らす[かきちらす, kakichirasu] (v5s,vt) to scribble; to scrawl
殴り書き[なぐりがき, nagurigaki] (n,vs) scribble; scrawl
爬行[はこう, hakou] (n,vs) (See 匍う) creeping; crawling
落書き(P);楽書き;落書;楽書[らくがき, rakugaki] (n,vs) scrawl; scribble; graffiti; (P)
蛇行[だこう, dakou] (n,vs) meandering; crawling; (P)
蟻走感[ぎそうかん, gisoukan] (n) formication; crawling sensation; crispation
蠕動[ぜんどう, zendou] (n,vs,adj-no) vermiculation; peristalsis; crawling like a worm
走り書き(P);走り書(io)[はしりがき, hashirigaki] (n,vs) scribbling; scrawl; hasty writing; (P)
躄;膝行[いざり, izari] (n) (1) crawling on the ground; shuffling one one's knees; (2) (sens) cripple
這い這い[はいはい, haihai] (n,vs) (uk) (chn) creeping; crawling
金釘流[かなくぎりゅう, kanakugiryuu] (n) a scrawl; scrawled writing
飲み回る;飲みまわる[のみまわる, nomimawaru] (v5r,vt) to go on a pub-crawl; to drink at a round of places
飲み歩き;呑み歩き[のみあるき, nomiaruki] (n) (See 飲み歩く) pub crawl; barhopping
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クロウラー[くろうらー, kuroura-] (Web) crawler

crawl ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คืบ[v.] (kheūp) EN: move slowly ; inch ; creep slowly ; crawl slowly ; move inch by inch ; progress FR: avancer difficilement
คืบคลาน[v.] (kheūpkhlān) EN: creep up on ; move slowly ; crawl FR:
คลาน[v.] (khlān) EN: crawl ; creep ; go on all fours FR: ramper ; se traîner ; marcher à quatre pattes
คลานเข่า[v. exp.] (khlān khao) EN: crawl on the knees FR: marcher sur les genoux
คลานศอก[v. exp.] (khlān søk) EN: crawl in prostrated form FR:
คลุกคลาน[v.] (khlukkhlān) EN: crawl FR:
คุกคลาน[v.] (khukkhlān) EN: crawl ; creep FR:
กระดืบ[v.] (kradeūp) EN: inch along ; crawl FR:
กระคุก[v.] (krakhuk) EN: crawl ; creep FR:
เลื้อย[v.] (leūay) EN: crawl ; creep ; advance slowly ; slither ; snake FR: ramper ; serpenter ; se glisser ; onduler
เมลื้อย[v.] (maleūay) EN: crawl FR:
หมอบคลาน[v. exp.] (møp khlān) EN: prostrate ; crouch ; crawl ; grovel ; fall into swoon ; kowtow FR:
มุด[v.] (mut) EN: duck ; burrow ; go through ; crawl underneath ; dive ; thrust FR: s'enfoncer dans ; plonger ; se cacher sous
ซาน[v.] (sān) EN: crawl FR:
ไต่[v.] (tai) EN: crawl ; creep ; move up slowly and carefully FR:
ด้วงน้ำ[n. exp.] (dūang nām) EN: Crawling Water Beetle FR:
เขียนหวัดอ่านไม่ออก[X] (khīen wat ā) EN: illegible handwriting ; illegible script ; scribble ; scrawl FR:
คนขี้ประจบ[n. exp.] (khon khī pr) EN: flatterer ; boot-licker ; brown-noser ; crawler FR: flatteur [m] ; lèche-botte [m] (fam.) ; lèche-cul [m] (vulg.) ; frotte-manche [m] (Belg.)
แมงข้าวสาร[n.] (maēng khāos) EN: Crawling Water Beetle FR:
แมลงข้าวสาร[n.] (malaēng khā) EN: Crawling Water Beetle FR:
ว่ายท่ากรรเชียง[n. exp.] (wāi thā kan) EN: backstroke FR: dos crawlé [m]

crawl ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kriechen | kriechend | gekrochen | er/sie kriecht | ich/er/sie kroch | er/sie ist/war gekrochen | ich/er/sie kröche | auf allen vieren kriechento crawl; to creep {crept; crept} | crawling; creeping | crawled; crept | he/she crawls; he/she creeps | I/he/she crawled; I/he/she crept | he/she has/had crawled; he/she has/had crept | I/he/she would crawl; I/he/she would creep | to crawl on all fours
Zechtour {f} | eine Zechtour unternehmenpub crawl [Br.] | to go on a pub crawl [Br.]; to barhop [Am.]
kriechende Glasur {f}beading (crawling) glaze
Sudelarbeit {f}scrawl

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crawl
Back to top