ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

taxicab

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *taxicab*, -taxicab-

taxicab ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
taxicab (n.) รถแท็กซี่ See also: รถรับจ้างไม่ประจำทาง Syn. taxi cab, tourist car, hack, nighthawk, automobile
English-Thai: HOPE Dictionary
taxicab(แทค'ซิแคบ) n. รถยนต์ให้เช่า,รถแท็กซี่
English-Thai: Nontri Dictionary
taxicab(n) รถยนต์รับจ้าง,รถยนต์เช่า,รถแท็กซี่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Taxicab driversคนขับรถแท็กซี่ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The first night you took a taxicab home together.เพราะคืนแรกคุณขึ้นแท็กซี่ไปพร้อมกัน
We canvassed all the limousine and taxicab companies in the city.เรากระจายกันตรวจดูรถลิมูซีน รวมทั้งบริษัทรถแท็กซี่ทั่วเมือง
Right, and then big sis's taxicab confession sends her over the edge.ใช่ จากนั้นพี่สาวก็สารภาพออกมา ว่าเป็นคนกดดันน้องสาวจนต้องทำแบบนั้น
There's a taxicab on its way here now that will take you wherever you want to go.แล้วรถแท็กซี่ก็กำลังมาที่นี่ตอนนี้ รถแท็กซี่จะพาลูก ไปที่ไหนก็ตามที่ลูกต้องการไป
Like duplication sheets from a taxicab logbook.เหมือนใบก็อปปี้จาก\ สมุดบันทึกของแท็กซี่นะ
You remember that? You remember the taxicab?คุณจำได้ คุณจำคนขับรถแท็กซี่ได้
More like taxicabs, hardware stores, bank lines, sewers.ส่วนใหญ่เป็นในรถแท็กซี่ ร้านขายฮาร์ดแวร์ แถวคิวธนาคาร ท่อน้ำทิ้ง
It's not every day you get to see your face on a taxicab.โทษที ฉันแค่ตื่นเต้น

taxicab ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รถรับจ้าง[n. exp.] (rot rapjāng) EN: taxi ; taxicab ; public carrier FR: taxi [m]
รถแท็กซี่[n.] (rot thaeksī) EN: taxi ; cab ; taxicab FR: taxi [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า taxicab
Back to top