ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chain*, -chain-

chain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chain (vt.) กักตัว See also: กักขัง, คุมตัว Syn. confine, restrain
chain (n.) เครื่องผูกมัด Syn. bond
chain (n.) โซ่ See also: โซ่ตรวน Syn. string, ring series
chain (n.) บริษัทต่างๆที่อยู่ในเครือเดียวกัน
chain (vt.) ล่ามโซ่ Syn. fasten
chain (n.) เหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกัน Syn. sequence, series, string
chain down (phrv.) จำกัด See also: กำหนด, บังคับ Syn. bind down, tie down
chain gang (n.) นักโทษที่ถูกล่ามโซ่ไว้ด้วยกัน (โดยเฉพาะที่ต้องออกไปทำงานนอกคุก)
chain letter (n.) จดหมายลูกโซ่
chain mail (n.) เสื้อเกราะที่ทำด้วยเหล็กเป็นวงร้อยกัน
chain of command (n.) การปกครองแบบระดับขั้นลดหลั่นลงมา
chain of ideas (n.) ความคิดที่เชื่อมโยง See also: ความเห็นที่เชื่อมโยง Syn. train of thought
chain of reasoning (n.) ลำดับของเหตุผล Syn. logical sequence
chain reaction (n.) ปฏิกิริยาลูกโซ่
chain saw (n.) เลื่อยที่มีใบเลื่อยหมุนต่อเนื่องกันโดยใช้มอเตอร์ ส่วนใหญ่ใช้ตัดต้นไม้ใหญ่
chain stitch (n.) การเย็บแบบตะเข็บลูกโซ่
chain store (n.) กลุ่มของร้านย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทเดียวกัน
chain store bazaar (n.) ห้างสรรพสินค้า See also: ศูนย์สรรพสินค้า, ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ Syn. store
chain to (phrv.) ล่ามโซ่ไว้กับ See also: ล่ามไว้กับ, ผูกไว้กับ Syn. fasten
chain to (phrv.) จำกัด See also: กำหนด
chain up (phrv.) ล่ามโซ่ไว้กับ See also: ล่ามไว้กับ, ผูกไว้กับ
chain-smoke (vt.) สูบบุหรี่มวนต่อมวน
chain-smoke (vi.) สูบบุหรี่มวนต่อมวน
Chainat (n.) จังหวัดชัยนาท
Chainat (n.) ชัยนาท
English-Thai: HOPE Dictionary
chain(เชน) n. โซ่,ลูกโซ่,โซ่ตรวน,สายสร้อย,อนุกรม,เทือกเขา,ทิว,แนว -vt. ผูกมัดด้วยโซ่,ผูกมัด,จำกัด, Syn. series
chain printerเครื่องพิมพ์สายโซ่เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้โซ่หรือแกนอักษรหมุนในแนวนอนรอบแกนตั้ง 2 แกน เมื่อตัวอักษรที่ต้องการมาอยู่ตรงตำแหน่งที่กำหนดให้ เครื่องจะใช้ค้อนตีให้อักษรนั้น ปรากฏบนกระดาษ โดยผ่านลงบนผ้าหมึกพิมพ์
chain reactionn. ปฏิกิริยาลูกโซ่
chain storen. กลุ่มร้านขายปลีกที่มีเจ้าของเดียวกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
chain(n) โซ่,ตรวน,เครื่องพันธนาการ
CHAIN chain letter(n) จดหมายเวียน,จดหมายลูกโซ่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chain๑. โยง๒. ลูกโซ่, สายโซ่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chain of command; command, chain ofสายการบังคับบัญชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chain printerเครื่องพิมพ์สายโซ่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chainสายโซ่,เรียงตัวกันเป็นลูกโซ่,ลูกโซ่,สาย [การแพทย์]
chain reactionปฏิกิริยาลูกโซ่, ปฏิกิริยาที่ 1 ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ 2 และจากปฏิกิริยาที่ 2 ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ 3 เป็นดังนี้เรื่อย ๆ ไป เช่น ปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งเกิดจากนิวตรอนวิ่งไปชนนิวเคลียสทำให้นิวเคลียสแตกตัว และเกิดนิวตรอนใหม่ และนิวตรอนใหม่นี้จะทำให้นิวเคลียสอื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Chain sawsเลื่อยโซ่ [TU Subject Heading]
Chain storesร้านค้าแบบลูกโซ่ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรวน (n.) chain See also: shackle, fetter, manacles Syn. โซ่, เครื่องจองจำ
ตรวน (n.) chain Syn. โซ่ตรวน, เครื่องพันธนาการ
ล่ามโซ่ (v.) chain See also: tether with chains
สายโซ่ (n.) chain Syn. โซ่
อันทุ (n.) chain See also: shackle, fetter, manacles Syn. โซ่, ตรวน, เครื่องจองจำ
เครื่องจองจำ (n.) chain See also: shackle, fetter, manacles Syn. โซ่, ตรวน
โซ่ (n.) chain Syn. โซ่ตรวน, ตรวน, เครื่องพันธนาการ
ปฏิกิริยาลูกโซ่ (n.) chain reaction
ลูกโซ่ (n.) link (in a chain) See also: interlock
สร้อยเหลียวหลัง (n.) twisted chain See also: twisted necklace
สังวาล (n.) breast chain
เหลียวหลัง (n.) twisted chain See also: twisted necklace Syn. สร้อยเหลียวหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If they shoot it off at some of those apes, it could set off a chain reaction in the whole atmosphere.มันจะใช้รับมือพวกวานร จะทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ทั่วบรรยากาศ
They've got an old-fashioned toilet. You know, the box and the chain thing.พวกเขาได้มีห้องน้ำล้าสมัย คุณรู้ว่ากล่องและสิ่งที่ห่วงโซ่
The chain in those handcuffs is high-tensile steel.ห่วงโซ่ใส่กุญแจมือเหล่านั้น เป็นเหล็กแรงดึงสูง
Both the u. s. and Soviet response chain on full recall.ทั้งสหรัฐฯ และโซเวียต ต่างยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน
Announce a state of emergency, arrest all members of the executive council and remove them from the chain of command!ประกาศสถานะสภาวะฉุกเฉินและ จับกุมสมาชิกสภาทั้งหมด... ...และย้ายพวกเขาออกจาก เงื่อนไขของคำสั่ง!
I'd use the chain if I were you.-ฉันขับรถไม่เป็น -จริงด้วย
There's a chain of command.แกข้ามสายการบังคับบัญชาไม่ได้
Because an unpreserved or contaminated chain of evidence will be deemed inadmissible in a future trial, Inspector Clouseau....จะถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ในการพิสูจน์ขั้นต่อไป ผู้ตรวจสอบ คลูโซ
First you find out where the chain is.สิ่งแรกเธอต้องหาให้เจอ ว่าโซ่อยู่ตรงไหน
Strong possible pulse chain on sub-array four!แข็งแกร่งที่เป็นไปได้ ห่วงโซ่ชีพจรในอาร์เรย์ย่อยสี่!
Max! Where are those damn chain saws coming from?แม็กซ์ ทางนี้ใช่มั้ย แม็กซ์
But the chain is Sicilian...แต่โซ่เป็นของซิซิเลี่ยน...

chain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿尔泰山脉[Ā ěr tài shān mài, ㄚ ㄦˇ ㄊㄞˋ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 阿尔泰山脉 / 阿爾泰山脈] Altai mountain chain on the border of Russia and Mongolia
安第斯山脉[Ān dì sī shān mài, ㄢ ㄉㄧˋ ㄙ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 安第斯山脉 / 安第斯山脈] Andes mountain chain of South America
列岛[liè dǎo, ㄌㄧㄝˋ ㄉㄠˇ, 列岛 / 列島] archipelago; chain of islands
分店[fēn diàn, ㄈㄣ ㄉㄧㄢˋ, 分店] branch (of a chain store); annex
山峦[shān luán, ㄕㄢ ㄌㄨㄢˊ, 山峦 / 山巒] a mountain range; an unbroken chain of peaks
绵亘[mián gèn, ㄇㄧㄢˊ ㄍㄣˋ, 绵亘 / 綿亘] stretching in an unbroken chain (esp. mountains)
三角债[sān jiǎo zhài, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄞˋ, 三角债 / 三角債] chain of debt
听骨链[tīng gǔ liàn, ㄊㄧㄥ ㄍㄨˇ ㄌㄧㄢˋ, 听骨链 / 聽骨鏈] chain of ossicles (in the middle ear)
连锁反应[lián suǒ fǎn yìng, ㄌㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄈㄢˇ ˋ, 连锁反应 / 連鎖反應] chain reaction
连锁店[lián suǒ diàn, ㄌㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄧㄢˋ, 连锁店 / 連鎖店] chain store
链式反应[liàn shì fǎn yìng, ㄌㄧㄢˋ ㄕˋ ㄈㄢˇ ˋ, 链式反应 / 鏈式反應] chain reaction
链式裂变反应[liàn shì liè biàn fǎn yìng, ㄌㄧㄢˋ ㄕˋ ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄈㄢˇ ˋ, 链式裂变反应 / 鏈式裂變反應] chain reaction of nuclear fission
因缘[yīn yuán, ㄩㄢˊ, 因缘 / 因緣] chance; opportunity; predestined relationship; (Buddhist) principal and secondary causes; chain of cause and effect
烟鬼[yān guǐ, ㄧㄢ ㄍㄨㄟˇ, 烟鬼 / 煙鬼] heavy smoker; chain smoker
头兜[tóu dōu, ㄊㄡˊ ㄉㄡ, 头兜 / 頭兜] helmet; chain mail hung from head to protect neck
佳世客[Jiā shì kè, ㄐㄧㄚ ㄕˋ ㄎㄜˋ, 佳世客] JUSCO, Japanese chain of hypermarkets
麦德龙[Mài dé lóng, ㄇㄞˋ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, 麦德龙 / 麥德龍] Metro supermarket chain (originally German)
瘾君子[yǐn jūn zǐ, ˇ ㄐㄩㄣ ㄗˇ, 瘾君子 / 癮君子] opium eater; drug addict; chain smoker
肽链[tài liàn, ㄊㄞˋ ㄌㄧㄢˋ, 肽链 / 肽鏈] peptide chain (chain of amino acids making up protein)
手拉葫芦[shǒu lā hú lu, ㄕㄡˇ ㄌㄚ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, 手拉葫芦 / 手拉葫蘆] hand chain pulley block
电动葫芦[diàn dòng hú lu, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, 电动葫芦 / 電動葫蘆] electric chain pulley block
侧链[cè liàn, ㄘㄜˋ ㄌㄧㄢˋ, 侧链 / 側鏈] side chain (used in classifying amino acids)
链球菌[liàn qiú jūn, ㄌㄧㄢˋ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ, 链球菌 / 鏈球菌] streptococcus (pathogen caused by chain spherical bacteria)
疑团[yí tuán, ㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 疑团 / 疑團] suspicion; doubts and suspicions; a chain of suspicions
连环[lián huán, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄢˊ, 连环 / 連環] chain
连锁[lián suǒ, ㄌㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ, 连锁 / 連鎖] chain
[láng, ㄌㄤˊ, 锒 / 鋃] chain; ornament
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 鎍] chain; wire
锁链[suǒ liàn, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄢˋ, 锁链 / 鎖鏈] chains; shackles
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, 链 / 鏈] chain; lead or tin ore
一条龙[yī tiáo lóng, ㄧ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄨㄥˊ, 一条龙 / 一條龍] lit. one dragon; integrated chain; coordinated process
衰变链[shuāi biàn liàn, ㄕㄨㄞ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˋ, 衰变链 / 衰變鏈] decay chain
牵强[qiān qiǎng, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄤˇ, 牵强 / 牽強] far-fetched; implausible (chain of reasoning)
供应链[gōng yīng liàn, ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄢˋ, 供应链 / 供應鏈] supply chain
镣铐[liào kào, ㄌㄧㄠˋ ㄎㄠˋ, 镣铐 / 鐐銬] manacles and leg-irons; shackled and chained
希尔顿[Xī ěr dùn, ㄒㄧ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, 希尔顿 / 希爾頓] Hilton (hotel chain)
结连[jié lián, ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄢˊ, 结连 / 結連] linked in a chain
二节棍[ér jié gùn, ㄦˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄣˋ, 二节棍 / 二節棍] nunchaku (weapon with two rods joined by a short chain, used in martial arts)
两节棍[liǎng jié gùn, ㄌㄧㄤˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄣˋ, 两节棍 / 兩節棍] nunchaku (weapon with two rods joined by a short chain, used in martial arts)
报系[bào xì, ㄅㄠˋ ㄒㄧˋ, 报系 / 報系] newspaper chain; syndicate

chain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
PCR法[ピーシーアールほう, pi-shi-a-ru hou] (n) (See ポリメラーゼ連鎖反応法) polymerase chain reaction (method) (PCR)
イタメール;イタメル;イタメ[, itame-ru ; itameru ; itame] (n) (See いたずら) nuisance mail (such as chain mail, etc.)
いもづる接続;芋蔓接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection
キーホルダー[, ki-horuda-] (n) (1) key chain (wasei
クサリトラザメ[, kusaritorazame] (n) chain catshark (Scyliorhinus retifer, species found in the Western Atlantic)
コールドチェーン[, ko-rudochie-n] (n) cold chain
コンセショナリーチェーン[, konseshonari-chie-n] (n) concessionary chain
スパファク[, supafaku] (n) (abbr) student slang for the restaurant chain "Spaghetti Factory"
タイヤチェーン[, taiyachie-n] (n) tire chain
チェーンストア[, chie-nsutoa] (n) chain store
チェーンスモーカー[, chie-nsumo-ka-] (n) chain smoker
チェーンプリンタ[, chie-npurinta] (n) {comp} chain printer
チェーンメール[, chie-nme-ru] (n) {comp} chain mail
チェーンレター[, chie-nreta-] (n) chain letter
チェーン印字装置[チェーンいんじそうち, chie-n injisouchi] (n) {comp} chain printer
チェーン店[チェーンてん, chie-n ten] (n) chain store
デージーチェーン[, de-ji-chie-n] (n) {comp} daisy chain
デージーチェーン接続[デージーチェーンせつぞく, de-ji-chie-n setsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection
ペンダントトップ[, pendantotoppu] (n) combination of pendant and chain attachment
ボランタリーチェーン[, borantari-chie-n] (n) voluntary chain
ポリメラーゼ連鎖反応法[ポリメラーゼれんさはんのうほう, porimera-ze rensahannouhou] (n) polymerase chain reaction (PCR)
マルコフ連鎖モンテカルロ法[マルコフれんさモンテカルロほう, marukofu rensa montekaruro hou] (n) {comp} Markov chain Monte Carlo methods
レギュラーチェーン[, regyura-chie-n] (n) (abbr) regular chain store
十二縁起説[じゅうにえんぎせつ, juuniengisetsu] (n) {Buddh} Buddhist theory of the twelve-fold chain of causation, interdependent origination and co-dependent arising (San
命令系統[めいれいけいとう, meireikeitou] (n) chain of command; line of command; command structure; command system
当たり(P);当り(P);中り;中たり[あたり, atari] (n) (1) hit; (2) success; (3) guess; prediction; (4) affability; friendliness; (5) sensation; touch; (6) bruise (on fruit); (7) situation in which a stone or chain of stones may be captured on the next move (in the game of go); (8) (also written as 魚信) (See 魚信) bite (of a fish on a hook); strike; (suf) (9) per; each; (P)
指揮系統[しきけいとう, shikikeitou] (n) chain of command
特約店[とくやくてん, tokuyakuten] (n) sole agent; chain store
経絡[けいらく, keiraku] (n) (1) meridian (e.g. in acupuncture); channel; one of the lines connecting vital points in the body; (2) thread of connection; chain of reasoning
脈絡[みゃくらく, myakuraku] (n) chain of reasoning; logical connection; coherence; context; (P)
連鎖反応[れんさはんのう, rensahannou] (n) chain reaction
連鎖店[れんさてん, rensaten] (n) chain store
鎖帷子;鎖かたびら[くさりかたびら, kusarikatabira] (n) chain mail (armor, armour)
鎖樋[くさりとい, kusaritoi] (n) chain of ornamental cups hanging from a gutter
鎖編み[くさりあみ, kusariami] (n) chain stitch
グローバルサプライチェーン[, guro-barusapuraichie-n] (n) global supply-chain
ちぎりぎ[, chigirigi] (n) {MA} weight-chain-pole weapon
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem
チャイナタウン[, chainataun] (n) Chinatown
チャイニーズカラー[, chaini-zukara-] (n) Mandarin collar; Chinese collar
Japanese-English: COMDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection
チェーン[ちえーん, chie-n] chain
チェーンプリンタ[ちえーんぷりんた, chie-npurinta] chain printer
チェーン印字装置[チェーンいんじそうち, chie-n injisouchi] chain printer
デージーチェーン[でーじーちえーん, de-ji-chie-n] daisy chain
デージーチェーン接続[デージーチェーンせつぞく, de-ji-chie-n setsuzoku] daisy chain connection
マルコフ連鎖[マルコフれんさ, marukofu rensa] Markov chain
データ連鎖[データれんさ, de-ta rensa] data chaining
デイジーチェーン[でいじーちえーん, deiji-chie-n] daisy-chain
ブロック連鎖[ブロックれんさ, burokku rensa] block chaining
連結リスト[れんけつリスト, renketsu risuto] chained list, linked list
連鎖リスト[れんさリスト, rensa risuto] chained list, linked list
遷移確率[せんいかくりつ, sen'ikakuritsu] transition probability (e.g. in a Markov chain)
非連鎖シーケンス[ひれんさシーケンス, hirensa shi-kensu] unchained sequence

chain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันทุ[n.] (anthu) EN: chain ; shackle ; manacle FR:
แบบลูกโซ่[n. exp.] (baēp lūksō) EN: chain FR: chaîne [f]
บล็อกเชน[n.] (blǿkchēn) EN: blockchain ; block chain FR:
ห่วง[n.] (hūang = hua) EN: ring ; hoop; loop ; snare ; hula hoop ; lariat ; link in a chain FR: boucle [f] ; anneau [m] ; cerceau [m] ; chaînon [m]
ห่วงโซ่[n. exp.] (hūang sō) EN: chain FR: chaîne [f]
ห่วงโซ่อาหาร[n. exp.] (hūang sō āh) EN: food chain FR: chaîne alimentaire [f]
ห่วงโซ่อาหารแบบบริโภค[n. exp.] (hūang sō āh) EN: grazing food chain FR:
ห่วงโซ่อาหารแบบย่อยสลาย [n. exp.] (hūang sō āh) EN: detritus food chain FR:
ห่วงโซ่การผลิต[n. exp.] (hūang sō kā) EN: production chain ; supply chain FR: chaîne de production [f]
ห่วงโซ่อุปทาน[n. exp.] (hūang sō up) EN: supply chain FR: chaîne d'approvisionnement [f]
จำโซ่[v.] (jamsō) EN: fetter ; chain ; shackle FR: enchaîner
เครือโรงแรม[n. exp.] (khreūa rōng) EN: hotel chain ; hotel group FR: groupe hôtelier [m] ; chaîne hôtelière [f]
กฎลูกโซ่[n. exp.] (kot lūksō) EN: chain rule FR:
กระตราก[v.] (kratrāk) EN: chain FR:
หลักเกณฑ์ลูกโซ่[n. exp.] (lakkēn lūks) EN: chain rule FR:
ล่าม[v.] (lām) EN: tie ; bind ; tether ; chain ; fasten ; attach ; link FR: attacher ; enchaîner
ล่ามโซ่[v. exp.] (lām sō) EN: chain ; tether with chains FR: enchaîner
ลูกโซ่[n.] (lūksō) EN: link ; interlock ; chain FR: chaînon [m] ; maillon [m] ; chaîne [f]
ลูกโซ่แบบมาร์คอฟ[n. exp.] (lūksō baēp ) EN: Markov chain FR:
ปัญหาลูกโซ่[n. exp.] (panhā lūksō) EN: chain of problems ; a problem in a chain FR:
ปฏิกิริยาลูกโซ่[n. exp.] (patikiriyā ) EN: chain reaction FR: réaction en chaîne [f]
ปฏิกรณ์[n.] (patikøn) EN: reactor ; atomic pile ; chain reactor ; nuclear reactor FR: réacteur [m]
พืด[n.] (pheūt) EN: chain ; line ; strip FR:
ผีเสื้อหางดาบลายขีด[n. exp.] (phīseūa hān) EN: Chain Swordtail FR:
เปลาะ[n.] (plǿ) EN: chain link ; distance between knots in a rope FR:
ร้านค้าแบบลูกโซ่[n. exp.] (rānkhā baēp) EN: chain stores FR:
ร้านค้าสาขา[n. exp.] (rān khā sāk) EN: chain store FR:
สายสร้อย[n.] (sāisøi) EN: necklace ; ornamental chain FR: collier [m]
สาขา[n.] (sākhā) EN: branch ; branch office ; branch store ; chain store ; distributor FR: agence [f] ; filiale [f] ; succursale [f] ; branche [f]
สังวาล[n.] (sangwān) EN: breast chain FR:
โซ่[n.] (sō) EN: chain ; link FR: chaîne [f] ; fers [mpl]
โซ่อาหาร[n. exp.] (sō āhān) EN: food chain FR: chaîne alimentaire [f]
สร้อย[n.] (søi) EN: necklace ; ornamental chain FR: collier [m]
โซ่จักรยาน[n. exp.] (sō jakkrayā) EN: bike chain FR: chaîne de vélo [f]
โซ่อุปาทาน[n. exp.] (sō upāthān) EN: supply chain FR:
อาหารมื้อหน้า[n. exp.] (āhān meū nā) EN: next meal FR: le prochain repas
อาทิตย์หน้า[n. exp.] (āthit nā) EN: next week FR: la semaine prochaine
ใบจาน[n.] (baijān) EN: chainwheel FR:
บ้าคลั่ง[adj.] (bā khlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
ฉบับหน้า[n. exp.] (chabap nā) EN: next issue FR: prochain numéro [m]

chain ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktivitätskette {f}activity chain
Kettenaufhängung {f} | seitliche Kettenaufhängungchain suspension | off-centre chain suspension
Patentkette {f}chandelier chain
Kuppelungskette {f}coupling chain
Durchschleifsteckverbinder {m} [electr.]daisy chain connector
Gänseblümchenkette {f}daisy chain
Verkettung {f}daisy chain
Sicherheitskette {f} (an der Tür)door chain
Schleppkettenförderer {m}drag chain conveyor
Elektrokettenzug {m}electric chain hoist
Nahrungskette {f}food chain
Wirkungskette {f}functional chain
Nahrungskettenschadstoff {m}food chain pollutant
Haspelkette {f}hand chain
Ladenkette {f}chain of shops; chain of stores
Lastkette {f}load chain
Handbetrieb {m} | im Handbetrieb laufen | auf Handbetrieb umstellen | Handbetrieb durch Kettemanual operation; manual | to run on manual | to put on manual | hand-geared operation by means of endless chain
Messkette {f}measurement chain
Benachrichtigungskette {f}notification chain
Rollenkette {f}roller chain
Sägekette {f}saw chain
Versorgungskette {f}supply chain
Trogkettenförderer {m}trough chain conveyor
Wertschöpfungskette {f} [econ.]value chain; value-added chain
Ankerkette {f}chain cable
Befehlskette {f}chain of commands
Fessel {f} | jdm. Fesseln anlegenchain | to put someone in chains
Handelskette {f}chain of retail shops
Kausalkette {f}chain of causation
Kettenabstreifer {m} [techn.]chain remover
Kettenanschlagnuss {f} [techn.]chain stopper
Kettenaufhängebolzen {m} [techn.]chain suspension bolt
Kettenblatt {n}chain ring; chainwheel
Kettenbrief {m}chain letter
Kettendrucker {m}chain printer
Kettenfangbolzen {m}chain interception bolt
Kettenstich {m}chain stitch
Hinterbau {m} (Fahhrad)chainstays
Kettenband {m}chained binding

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chain
Back to top