ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

excite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *excite*, -excite-

excite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
excite (vt.) กระตุ้น (ให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี) See also: ปลุกปั่น Syn. arouse, stimulate
excite (vt.) ทำให้ระลึกถึง See also: ทำให้นึกถึง Syn. evoke
excite (vt.) ปลุกเร้า (ทางร่างกาย)
excite (vt.) ปลุกเร้า (ทางอารมณ์ความรู้สึก)
excited (adj.) ตื่นตระหนก See also: เป็นกังวล Syn. agitated, nervous
excited (adj.) ตื่นเต้นดีใจ See also: กระตือรือร้น Syn. enthusiastic
excitedly (adv.) อย่างตื่นเต้น See also: อย่างกระตือรือร้น Syn. enthusiastically
excitement (n.) ความตื่นเต้น See also: ความกระตือรือร้น Syn. enthusiasm, excitation
excitement (n.) สิ่งที่น่าตื่นเต้น
English-Thai: HOPE Dictionary
excite(เอคไซทฺ') {excited,exciting,excites} vt. กระตุ้น,ปลุกปั่น,เร้า,ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นหรือทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก
excited(เอคไซ'ทิด) adj. ตื่นเต้น,ร้อนใจ,เร่าร้อน,คล่องขึ้น,กระฉับกระเฉง, See also: excitedness n. ดูexcited
excitement(เอคไซทฺ'เมินทฺ) n. ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งที่กระตุ้น,สิ่งเร้า., Syn. excitation
excitern. ผู้เร้า,สิ่งเร้า,ตัวกำเนิดไฟฟ้า
English-Thai: Nontri Dictionary
excite(vt) ทำให้ตื่นเต้น,กระตุ้น,ปลุกเร้า,ปลุกปั่น
excitement(n) ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งเร้า,สิ่งกระตุ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
excitement๑. ความตื่นเต้น๒. (จิตเวช.) อาการคลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exciter nerve; nerve, excitatoryประสาทเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exciteกระตุ้น [การแพทย์]
Excitedการตื่นเต้น,ถูกกระตุ้น [การแพทย์]
Excitementอาการตื่นเต้น,ตื่นเต้น,ตื่นเต้นกระวนกระวายมาก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลุกระดม (v.) excite See also: arouse, call into action, incite Syn. ยุยง
ยุยง (v.) excite See also: arouse, call into action, incite
ระทึกใจ (v.) excite See also: tremble with terror, be extremely frightened
น่าตื่นตาตื่นใจ (adj.) excited See also: agitated, thrilled, ruffled Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นเต้น Ops. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าตื่นเต้น (adj.) excited See also: agitated, thrilled, ruffled Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ Ops. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าระทึกใจ (adj.) excited See also: agitated, thrilled, ruffled Syn. น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น Ops. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าเร้าใจ (adj.) excited See also: agitated, thrilled, ruffled Syn. น่าตื่นเต้น, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ Ops. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
ระทึกใจ (adj.) excited See also: frightened
พล่าน (adv.) excitedly See also: turbulently, wildly, restlessly, restively Syn. ลนลาน, วุ่นวาย
วุ่นวาย (adv.) excitedly See also: turbulently, wildly, restlessly, restively Syn. ลนลาน
เร้าใจ (adv.) excitedly See also: enthusiastically Syn. ตื่นเต้น
ความตื่นเต้น (n.) excitement See also: agitation Syn. ความระทึกใจ Ops. ความเบื่อหน่าย
ความระทึกใจ (n.) excitement See also: agitation Ops. ความเบื่อหน่าย
ความเย้ายวนใจ (n.) excitement See also: arousal Syn. ความเร้าอารมณ์
ความเร้าใจ (n.) excitement See also: arousal Syn. ความเร้าอารมณ์, ความเย้ายวนใจ
กามฉันท์ (n.) sensual excitement See also: wishing for sexual enjoyment, sensual desire
ตาโต (v.) look with excitement See also: (eyes) widen, look with joy/glee
ตื่นข่าว (v.) become excited (about some news) See also: be excited or surprised by the rumour, be shocked by news
ตื่นตา (v.) be excited See also: be dazzled Syn. ละลานตา
ตื่นตาตื่นใจ (v.) be excited by seeing some spectacular things See also: be thrilled, be aroused, catch/strike the eyes, be striking, be a feast of the eyes
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I was so excited!ฉันตื่นเต้นมาก
I'm kind of excited to see what come outฉันค่อนข้างตื่นเต้นที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏออกมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't wanna excite the lady though. Not with her boyfriend around.ฉันไม่อยากให้สาวๆตื่นเต้น ยิ่งมากับแฟนด้วย
She did it on purpose to excite me. I was an idiot.ให้ตายสิเธอจงใจเปิดเสื้อคลุม
Does that excite you, or anger you, or what?มันทำให้เธอตื่นเต้น หรือโกรธ หรือยังไง
You just don't excite me anymore.คุณน่ะ ไม่น่าสนใจสำหรับฉันอีกต่อไปแล้ว
Should I cheat to excite you?งั้นผมโกหกให้คุณสนใจดีมั้ยล่ะ?
Who will excite you, disappoint you... scare you a little bit.ที่จะทำให้ลูกตื่นเต้น หรือผิดหวัง กลัวนิดหน่อย
Does death excite you?มันทำให้คุณตื่นเต้นเหรอ
Don't these kinds of thoughts excite you?เรื่องพวกนี้ไม่ได้ทำให้คุณตื่นเต้นมั่งเหรอ
Does it excite you?มันทำให้เจ้าตื่นเต้นรึเปล่า
I think maybe you're looking for something that can excite you.ฉันคิดว่าคุณอาจกำลังหาบางสิ่ง ที่มันจะเร้าอารมณ์คุณ
You don't excite me.คุณไม่ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้น
But chains and whips Excite me.But chains and whips Excite me.

excite ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勃然[bó rán, ㄅㄛˊ ㄖㄢˊ, 勃然] agitatedly; excitedly; vigorously
动情[dòng qíng, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, 动情 / 動情] to get excited; passionate; aroused to passion; to fall in love; on heat (of animals)
激起[jī qǐ, ㄐㄧ ㄑㄧˇ, 激起] arouse; excite; inflame
热闹[rè nao, ㄖㄜˋ ㄋㄠ˙, 热闹 / 熱鬧] bustling with noise and excitement; lively
使兴奋[shǐ xīng fèn, ㄕˇ ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ, 使兴奋 / 使興奮] exciting; to excite
扣人心弦[kòu rén xīn xián, ㄎㄡˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢˊ, 扣人心弦] to excite; to thrill; exciting; thrilling; cliff-hanging
激动[jī dòng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ, 激动 / 激動] to excite; to agitate; exciting
欢欣鼓舞[huān xīn gǔ wǔ, ㄏㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄍㄨˇ ˇ, 欢欣鼓舞 / 歡欣鼓舞] elated and excited (成语 saw); overjoyed
冲冲[chōng chōng, ㄔㄨㄥ ㄔㄨㄥ, 冲冲 / 沖沖] excitedly
[zī, ㄗ, 滋] excite; nourish; this
兴奋[xīng fèn, ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ, 兴奋 / 興奮] excited; excitement
少见多怪[shǎo jiàn duō guài, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ, 少见多怪 / 少見多怪] lit. rarely seen, very strange (成语 saw); to express amazement due to lack of experience; naive expression of excitement due to ignorance
热泪盈眶[rè lèi yíng kuàng, ㄖㄜˋ ㄌㄟˋ ˊ ㄎㄨㄤˋ, 热泪盈眶 / 熱淚盈眶] eyes brimming with tears of excitement (成语 saw); extremely moved
面红耳赤[miàn hóng ěr chì, ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨㄥˊ ㄦˇ ㄔˋ, 面红耳赤 / 面紅耳赤] flushed with anger (or excitement)
兴奋高潮[xīng fèn gāo cháo, ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ ㄍㄠ ㄔㄠˊ, 兴奋高潮 / 興奮高潮] peak of excitement; orgasm

excite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P)
イクサイトメント[, ikusaitomento] (n) excitement
いそいそ[, isoiso] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P)
エキサイト[, ekisaito] (n,vs) excite; (P)
ハイテンション[, haitenshon] (n) (1) high tension (as in electronics, etc.); (2) excited; enthusiastic
わくわく[, wakuwaku] (adv,n,vs) (on-mim) tremble; get nervous; excitedly; thrilled; (P)
上擦る;上ずる[うわずる, uwazuru] (v5r,vi) to be excited; to get excited; to sound shallow; to sound hollow (a voice); to ring false (a voice); to sound shrill and nervous (a voice); to be high-pitched and unstrung (a voice)
励振器[れいしんき, reishinki] (n) exciter (driver)
励振管[れいしんかん, reishinkan] (n) exciter tube
励磁機[れいじき, reijiki] (n) exciter
動揺[どうよう, douyou] (n,vs) disturbance; unrest; shaking; trembling; pitching; rolling; oscillation; agitation; excitement; commotion; (P)
可動役物[かどうやくもの, kadouyakumono] (n) (obsc) moving gadget on a pachinko machine designed to add excitement to play
唆る[そそる, sosoru] (v5r) (uk) to excite; to incite; to stimulate; to arouse; to tempt; to stir up
大乗り;大ノリ[おおのり(大乗り);おおノリ(大ノリ), oonori ( dai nori ); oo nori ( dai nori )] (n,adv) (1) excitedly; (2) type of rhythm for noh songs
大慌て[おおあわて, ooawate] (adj-na,n) great excitement
息を弾ませる[いきをはずませる, ikiwohazumaseru] (exp,v1) to pant; to gasp; to be short of breath; to be excited
感動[かんどう, kandou] (n,vs) being deeply moved emotionally; excitement; passion; deep emotion; impression; (P)
気が立つ[きがたつ, kigatatsu] (exp,v5t) to be excited about; to get all worked up about
沸き上がる;湧き上がる;湧き上る;わき上がる;沸き上る;涌き上る[わきあがる, wakiagaru] (v5r,vi) (1) (esp. 沸き上がる) to boil up; to come to the boil; to seethe; (2) to arise; to break out; (3) to get excited; to be in uproar
沸き返る[わきかえる, wakikaeru] (v5r,vi) (1) to boil up; to break out; to arise; to seethe; (2) to get excited; to be in uproar
沸く[わく, waku] (v5k,vi) (1) (esp. 沸く) to grow hot (of water, etc.); to boil; (2) to be in a state of excitement; to get excited; to take place energetically; (P)
激す[げきす, gekisu] (v5s) (1) (See 激する) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage
激する[げきする, gekisuru] (vs-s) (1) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage
激昂;激高[げっこう;げきこう, gekkou ; gekikou] (n,vs) excited; exasperated; indignant; rage; enraged
狂躁;狂騒[きょうそう, kyousou] (n) mania; wild excitement
痺れる[しびれる, shibireru] (v1,vi) (1) to become numb; to go to sleep (e.g. a limb); (2) to be excited; to be titillated; to be mesmerized; (P)
発情[はつじょう, hatsujou] (n,vs) sexual excitement; capable of breeding; having the urge to breed
盛り上がる(P);盛りあがる;盛り上る;盛上がる;盛上る[もりあがる, moriagaru] (v5r,vi) (1) to swell; to rise; to bulge; to be piled up; (2) to rouse; to get excited; (P)
絶倒[ぜっとう, zettou] (n,vs) extreme excitement; sidesplitting laughter
胸が躍る[むねがおどる, munegaodoru] (exp,v5r) to be excited; to be elated
胸を躍らせる;胸をおどらせる[むねをおどらせる, munewoodoraseru] (exp,v1) to make one's heart flutter; to be excited
興奮(P);昂奮;亢奮[こうふん, koufun] (n,vs) excitement; stimulation; agitation; arousal; (P)
興奮気味[こうふんぎみ, koufungimi] (n,adj-no) being somewhat excited (agitated)
興奮状態[こうふんじょうたい, koufunjoutai] (n) excited condition; excited state
色めく[いろめく, iromeku] (v5k,vi) to colour; to color; to be tinged; to brighten; to grow lively; to become excited; to be stirred
行け行け[いけいけ;イケイケ, ikeike ; ikeike] (exp,n,adj-na) (1) excited; pressing forward; go-go; (in) high spirits; (having) excessive energy; (int) (2) Go!; go-man-go!; (adv) (3) connecting; separating
調子に乗る[ちょうしにのる, choushininoru] (exp,v5r) (1) to be elated; to be excited; to be caught up in the moment; to be carried away; to get cocky; (2) to get up to speed; to move into gear
躍る;跳る[おどる, odoru] (v5r,vi) (1) (See 踊る) to jump; to leap; (2) to pound (of one's heart, i.e. with excitement); to throb; (3) to be messily written
身を乗り出す[みをのりだす, miwonoridasu] (exp,v5s) to bend oneself forward (esp. in curiosity or excitement); to hang out (e.g. over a balcony)
騒ぐ(P);騷ぐ(oK)[さわぐ, sawagu] (v5g,vi) (1) to make noise; to make racket; to be noisy; (2) to rustle; to swoosh; (3) to make merry; (4) to clamor; to clamour; to make a fuss; to kick up a fuss; (5) to lose one's cool; to panic; to act flustered; (6) to feel tense; to be uneasy; to be excited; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エキサイト[えきさいと, ekisaito] excite
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
湧く[わく, waku] Thai: ตื่นเต้น English: to get excited

excite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจร้อน[adj.] (jairøn) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
กำหนัด[v.] (kamnat) EN: lust ; be sexually aroused ; desire ; crave ; yearn ; be in heat ; be roused by sexual desire ; be sexually excited FR: être excité ; être en chaleur
ก่อหวอด[v.] (køwøt) EN: foment ; excite a group FR:
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: urge ; encourage ; stimulate ; egg on ; goad ; incite ; excite ; prod ; drive FR: stimuler ; inciter ; pousser qqn. à faire qqch. ; encourager qqn. à faire qqch.
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse ; trigger FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter ; activer ; éveiller
กระตุ้นประสาท[v. exp.] (kratun pras) EN: excite a nerve FR: exciter un nerf
ปลุกระดม[v.] (plukradom) EN: mobilize ; rouse ; stir up ; excite FR:
เร้า[v.] (rao) EN: arouse ; excite ; evoke ; incite FR: inciter ; stimuler ; exciter
เริง[v.] (roēng) EN: amuse ; entertain ; excite FR:
ตื่นเต้น[v.] (teūnten) EN: be excited ; be elated FR: être excité ; être exalté
ยียวน[v.] (yīyūan) EN: pet sexually ; neck ; excite ; entice by caresses FR: caresser ; exciter
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: make a sensation ; cause a sensation ; make a tir ; attract attention ; attract interest ; cause excitement ; be of interest FR: faire sensation
ใจเด้น[X] (jai dēn) EN: excited with delight FR: être tout excité
ใจเต้น[v. exp.] (jai ten) EN: be excited FR:
ใจเย็น ๆ = ใจเย็นๆ[xp] (jai yen-yen) EN: Take it easy! ; keep cool ; don't get excited FR: Du calme ! ; Calmos ! ; On ne s'excite pas !
กะดี๊กะด๊า[v.] (kadīkadā) EN: exhibit great excitement ; be overly excited FR:
กามฉันท์[n.] (kāmmachan) EN: sensual excitement ; sensual desire ; excitement of sensual pleasure FR: excitation sexuelle [f]
กามฉันทะ[n.] (kāmmachanth) EN: sensual excitement ; sensual desire ; excitement of sensual pleasure FR: excitation sexuelle [f]
คึก[adj.] (kheuk ) EN: in high spirits ; excited ; exuberant ; high-spirited ; animated FR:
ความเร่าร้อน[n.] (khwām raorø) EN: excitement (of) FR:
ความตื่นตาตื่นใจ[n.] (khwām teūnt) EN: excitement FR:
ความตื่นเต้น[n.] (khwām teūnt) EN: excitement ; agitation FR: excitation [f]
ความเย้ายวนใจ[n. exp.] (khwām yao y) EN: excitement ; charms FR:
กลัดมัน[adj.] (klatman) EN: lustful ; oversexed ; in heat ; having strong sexual desire ; randy ; sexually excited FR:
เกิดความกำหนัด[v. exp.] (koēt khwām ) EN: become sexually excited ; get randy FR:
กระดี๊กระด๊า[v.] (kradikradā) EN: giggle mirthfully ; exhibit great excitement; to be overly excited ; tremble FR:
กระฟัดกระเฟียด[adj.] (krafatkrafī) EN: angry ; excited ; agitated ; petulant FR:
กระฟัดกระเฟียด[adv.] (krafatkrafī) EN: angrily ; excitedly ; agitatedly ; in a huff FR:
กระสัน[v.] (krasan) EN: feel a sexual desire ; feel thrilled ; be sexually aroused ; lust FR: éprouver du désir ; être excité
หลุกหลิก[adj.] (luklik) EN: moving about ; active ; restless ; naughty ; fidgety ; nervous FR: turbulent ; remuant ; excité
น่าตื่นเต้น[adj.] (nā teūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled ; spectacular ; impressive ; electric FR: excitant ; troublant
งุ่นง่าน[v.] (ngun-ngān) EN: be vexed ; be worried ; be annoyed ; be harassed FR: être sur les nerfs ; s'énerver ; s'exciter ; se fâcher ; s'impatienter
พล่าน[v.] (phlān) EN: be in tumult ; be in disorder ; be in confusion ; run excitedly FR: être obsédé ; être monomaniaque
พล่าน[adv.] (phlān) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly ; in confusion ; in disorder FR:
เร้าใจ[adv.] (raojai) EN: excitedly FR:
ระริกระรี้[adj.] (rarik-rarī) EN: all excited (about) ; wildly happy FR:
ระทึก[adj.] (ratheuk) EN: excited ; frightened ; hair-rising ; shocking ; soul-stirring FR: palpitant ; émouvant
ระทึกใจ[adj.] (ratheuk jai) EN: excited FR:
รวน[v.] (rūan) EN: make trouble ; seek a quarrel ; pick a quarrel ; provoke ; be provocative ; be belligerent ; press FR: provoquer ; exciter
รู้สึกตื่นเต้น[v. exp.] (rūseuk teūn) EN: feel excited FR: être excité

excite ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erreger {m}exciter
fremderregte Gleichstrommaschine {f} [electr.]separately excited d. c. machine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า excite
Back to top