ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decoration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decoration*, -decoration-

decoration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decoration (n.) การตกแต่ง See also: การประดับประดา
decoration (n.) เครื่องตกแต่ง See also: เครื่องประดับ Syn. adornment, embellishment, garnish, ornament, ornamentation
decoration (n.) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ See also: เครื่องยศ, เครื่องหมายเกียรติยศ Syn. award, badge, emblem, medallion, laurel wreath, ribbon
decorations (n.) เครื่องหมายหรือเสื้อผ้าแสดงตำแหน่ง ยศหรือขั้น Syn. emblems
decorations (n.) สายรุ้งประดับ
English-Thai: HOPE Dictionary
decoration(เดคคะเร'เชิน) n. การตกแต่ง,เครื่องตกแต่ง,เครื่องยศ,อิสริยาภรณ์,หนังสือชมเชย, Syn. ornamentation
English-Thai: Nontri Dictionary
decoration(n) การประดับ,เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องยศ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decorationการตกแต่ง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กาบพรหมศร (n.) surface decoration veneered on posts See also: a post decoration
ชิงดวง (n.) floral decoration of interlocked flower See also: running floral design Syn. แก้วชิงดวง
แก้วชิงดวง (n.) floral decoration of interlocked flower See also: running floral design
การจัดแต่ง (n.) decoration See also: adornment, ornament, embellishment
การตกแต่ง (n.) decoration See also: ornamentation Syn. การประดับ
การตกแต่ง (n.) decoration See also: adornment, ornamentation, embellishment Syn. การประดับ
การประดับ (n.) decoration See also: ornamentation Syn. การตกแต่ง
การประดับ (n.) decoration See also: adornment, ornamentation, embellishment Syn. การตกแต่ง
มณฑนะ (n.) decoration See also: ornamentation Syn. การตกแต่ง, การประดับ
วิภูษณะ (n.) decoration See also: ornament, adornment, finery Syn. เครื่องประดับ, เครื่องแต่ง, เครื่องตกแต่ง
วิภูษา (n.) decoration See also: ornament, adornment, finery Syn. เครื่องประดับ, เครื่องแต่ง, เครื่องตกแต่ง
สนิม (n.) decoration See also: adornment Syn. เครื่องประดับ, ถนิม
อลงการ (n.) decoration See also: adornment, ornamentation, embellishment Syn. การตกแต่ง, การประดับ
อิสริยาภรณ์ (n.) decoration See also: medal Syn. เหรียญตรา
เครื่องแต่ง (n.) decoration See also: ornament, adornment, finery Syn. เครื่องประดับ, เครื่องตกแต่ง
เครื่องแต่ง (n.) decoration See also: ornament, adornment, finery Syn. เครื่องประดับ, เครื่องตกแต่ง
เหรียญกล้าหาญ (n.) decoration for bravery See also: decoration for valour
สิ่งประดับ (n.) decorations See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture Syn. เครื่องประดับ, เครื่องตกแต่ง
เครื่องตกแต่ง (n.) decorations See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture Syn. เครื่องประดับ, สิ่งประดับ
เครื่องประดับ (n.) decorations See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture Syn. เครื่องตกแต่ง, สิ่งประดับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hope you approve the new decoration of these rooms, madam?ฉันหวังว่าคุณจะเห็นด้วย กับการตกแต่งใหม่ของห้องนี้นะคะ
Assuming that my calculations are correct I believe that a change of decoration is in order.อนุมานว่า การคำนวณของฉันถูกต้องแล้ว ลำดับรางวัล จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามนี้
You know, we both know that you sent one of your very skilled... hit men over here last night, and I and my colleague... made a little decoration on our window.เรารู้กันอยู่แก่ใจว่า แกส่งมือปืนระดับพระกาฬ มาที่นี่เมื่อคืนก่อน ฉันกับเพื่อนร่วมงาน ก็เลยตกแต่งหน้าต่างกันนิดหน่อย แกน่าจะได้มาเห็นนะ
Because your mom signed you up for the decoration committee.เพราะแม่เธอลงชื่อให้เธอ เป็นกรรมการการ ในการประกวดนะสิ
Decoration in many forms.ผู้ชนะได้รางวัลยังไง
Somebody's got good taste in interior decoration.บ้านนี้ตกแต่งได้มีรสนิยมดีนะ.
So we need a total redecoration... so we can be more like other people.เพื่อให้เราสามารถเป็นเหมือนคนอื่น
For this year's school festival, our class is assigned to decorations.งานโรงเรียนปีนี้ ห้องเรามีหน้าที่ตกแต่งสถานที่
Stage decorations will be done by No. 1 to 15.กลุ่มตกแต่งเวทีให้ เลขที่1ถึงเลขที่15
And his shoes were... suede with gold decorationสวมรองเท้าหนังที่มีขอบทอง
For a 27-year-old girl, virginity isn't just a decoration.สำหรับสาวอายุ 27 น่ะ เวอร์จิ้นมันไม่สำคัญแล้วล่ะ
Brown leather chesterfield, brass stud decoration... in slightly distressed condition at £90.หนังแท้เชสเตอร์ฟิลด์ สีน้ำตาล ประดับทองเหลือง สภาพยังพอไหวอยู่ครับ เริ่มที่ 90

decoration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缠头[chán tóu, ㄔㄢˊ ㄊㄡˊ, 缠头 / 纏頭] embroidered headband used as decoration by actors or in Hui nationality; to reward an actor with brocade headband
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, 冕] crown in the form of a horizontal board with hanging decorations symbolizing the emperor of China; imperial crown; corona (e.g. solar)
缀饰[zhuì shì, ㄓㄨㄟˋ ㄕˋ, 缀饰 / 綴飾] decorate; decoration
[shì, ㄕˋ, 饰 / 飾] decoration; ornament; to decorate; to adorn; to hide; to conceal (a fault); excuse (to hide a fault); to play a role (in opera); to impersonate
饰物[shì wù, ㄕˋ ˋ, 饰物 / 飾物] decorations; jewelry
伪饰[wěi shì, ㄨㄟˇ ㄕˋ, 伪饰 / 偽飾] faked decoration
内装[nèi zhuāng, ㄋㄟˋ ㄓㄨㄤ, 内装 / 內裝] filled with; internal decoration; installed inside
花饰[huā shì, ㄏㄨㄚ ㄕˋ, 花饰 / 花飾] floral decoration; ornament; floral pattern
勋章[xūn zhāng, ㄒㄩㄣ ㄓㄤ, 勋章 / 勛章] medal; decoration
装饰[zhuāng shì, ㄓㄨㄤ ㄕˋ, 装饰 / 裝飾] to decorate; decoration; decorative; ornamental

decoration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリアデコレーション[, interiadekore-shon] (n) interior decoration
インテリアバール[, interiaba-ru] (n) prying tool used in interior decoration (wasei
作り物;造り物[つくりもの, tsukurimono] (n,adj-no) (1) artificial product; man-made product; imitation; fake; sham; (2) fiction; (n) (3) decoration (e.g. for a festival); (4) theatrical prop (esp. a large prop in noh or kyogen, e.g. tree, well, etc.); (5) crop
勲記[くんき, kunki] (n) decoration diploma; diploma
壁板[かべいた, kabeita] (n) wallboard; wall decoration
授章[じゅしょう, jushou] (n,vs) (See 受章) bestowing a decoration or order
立琴[たてごと, tategoto] (n) (arch) (See 乞巧奠) koto erected in one's yard as decoration during the Festival to Plead for Skills
華鬘[けまん, keman] (n) {Buddh} Buddhist decoration engraved with various motifs, often made from gilt copper (e.g. for adorning the inner shrine of a temple)
食積み;食積;食い積み;食摘み;食い摘み[くいつみ, kuitsumi] (n) (1) New Year food for entertaining a guest served in multilayered lacquered boxes; (2) (arch) (See 蓬莱飾り・ほうらいかざり) Kansai New Year decoration (made from food) (Edo name)
デコレーション[, dekore-shon] (n) decoration; (P)
どんど;とんど[, dondo ; tondo] (n) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year)
どんど焼き;どんど焼[どんどやき, dondoyaki] (n) (See どんど) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year)
リホーム[, riho-mu] (n) redecoration (wasei
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n,vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) {ling} modification; qualification
勲章[くんしょう, kunshou] (n) decoration; order; medal; (P)
化粧直し[けしょうなおし, keshounaoshi] (n) adjusting one's makeup; redecoration
御飾り;お飾り[おかざり, okazari] (n) decorations; offerings; mere window dressing
新装[しんそう, shinsou] (n,vs) redecoration; remodelling; remodeling; refurbishment; (P)
物作り;物造り[ものづくり;ものつくり, monodukuri ; monotsukuri] (n) (1) manufacturing; craftsmanship; making things by hand; (2) making New-Year's decorations; (3) preparing fields; farming; farmer
茹で海老;茹海老(io)[ゆでえび, yudeebi] (n) (See 海老) boiled red prawn, shrimp, lobster, etc. (sometimes used as a New Year decoration)
装束[しょうぞく;そうぞく(ok);そうずく(ok), shouzoku ; souzoku (ok); souzuku (ok)] (n,vs) costume; personal appearance; interior decoration; landscaping; furniture
飾り物[かざりもの, kazarimono] (n) ornament; decoration; figurehead

decoration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อลงการ[n.] (alongkān) EN: decoration FR: décoration [f]
อลงกรณ์[n.] (alongkøn) EN: decoration FR: décoration [f]
บรัด[n.] (barat) EN: FR: décoration [f]
อิสริยาภรณ์[n.] (itsariyāphø) EN: decoration ; order ; medal FR: décoration [f] ; ordre [m]
การประดับ[n.] (kān pradap) EN: decoration FR: décoration [f]
ก้านต่อดอก[n.] (kāntødøk) EN: running foliage decoration FR:
การตกแต่ง[n.] (kān toktaen) EN: decoration FR: décoration [f]
การตกแต่งบ้าน[n. exp.] (kān toktaen) EN: home decoration FR:
การตกแต่งภายใน[n. exp.] (kān toktaen) EN: interior design ; décor FR: décoration intérieure [m]
กาบพรหมศร[n.] (kāpphromsøn) EN: post decoration ; surface decoration veneered on posts FR:
เครื่องประดับ[n.] (khreūangpra) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory FR: décoration [f] ; ornement [m]
เครื่องราชอิสริยาภรณ์[n.] (khreūangrāt) EN: insignia ; decoration given by the king FR:
เครื่องยศ[n. exp.] (khreūang yo) EN: insignia of rank ; rank decoration FR: insigne [m] ; décoration [f]
กระจกหุง[n.] (krajokhung) EN: stained glass ; rectangular bits of cooked glass for decoration FR: vitrail [m] ; morceaux de verre colorés [mpl]
มัณฑน-[pref.] (manthana-) EN: decoration ; decorative materials FR:
แผงคอ[n.] (phaēngkhø) EN: mane ; decoration attached to the collar FR: crinière [f]
เหรียญกล้าหาญ[n. exp.] (rīen klāhān) EN: decoration for bravery ; decoration for valour FR:
เหรียญตรา[n.] (rīentrā) EN: decoration ; medal FR: décoration [f] ; médaille [f]
ทองคำรูปพรรณ[n. exp.] (thøngkham r) EN: gold ornament ; gold decoration FR:
ตรา[n.] (trā) EN: badge ; decoration ; emblem ; insignia ; crest FR: insigne [m] ; badge [m] (anglic.) ; écusson [m]
วิภูษา[n.] (wiphūsā) EN: decoration FR:
วิภูษณะ[n.] (wiphūsana) EN: decoration FR:
ของตกแต่งบ้าน[n. exp.] (khøng tokta) EN: home decorations FR:
เครื่องสด[n.] (khreūangsot) EN: decorations of fresh flowers FR:
เครื่องตกแต่ง[n. exp.] (khreūang to) EN: decorations FR: ornement [m]
เครื่องหยวก[n.] (khreūangyūa) EN: decorations of fresh flowers FR:
ลายประดับปูนปั้น[n. exp.] (lāi pradap ) EN: stucco decorations FR:
ประดับยศ[v. exp.] (pradap yot) EN: enhance one's dignity ; pin decorations ; pin medals FR:
ติดยศ[v. exp.] (tit yot) EN: wear insignia of rang ; pin decorations ; pin medals FR:

decoration ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Innenausstattung {f}interior decoration
Engobenmalerei {f}slip trailing; slip decoration
Blumenschmuck {m}flower arrangements; floral decorations; flowers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decoration
Back to top