ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

medallion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *medallion*, -medallion-

medallion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
medallion (n.) การประดับเหรียญให้
English-Thai: HOPE Dictionary
medallion(มะแดล'เยิน) n. เหรียญขนาดใหญ่
English-Thai: Nontri Dictionary
medallion(n) เหรียญใหญ่,รูปแกะสลักกลมติดผนัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What about my medallion of spiritual accomplishment?แล้วเหรียญเปรียญแห่งวิญญาณล่ะ
The medallion will lead you to the answer.โยมต้องการคำตอบอันใด
And if you didn't have the medallion of a given fire-fighter brigade on your house and it was on fire those fire-fighters would just ride on by because you didn't have a deal.และถ้าคุณไม่มีตราของหน่วยดับเพลิง ติดไว้หน้าบ้าน ถ้าบ้านคุณไฟไหม้
My grandfather gave that medallion to my father and then he...ปู่กูให้เหรียญนั่น กับพ่อกู และพ่อ
You know, with the fangs and the slicked-back hair and the fancy cape, and the little medallion thingy on the ribbon.แบบว่า มีเขี้ยว ผมมันเรียบแปร้ ผ้าคลุมไหล่แฟนซี กัีบเหรียญตราพร้อมริบบิ้น
Grams said she was a powerful witch back in the civil war days and that this medallion was hers, a witch's talisman.ยายบอกว่าเธอมีพลังแม่มด ย้อนกลับไปในช่วงสงครามกลางเมือง และการประดับเหรียญ ให้นี่ก็คือเธอ เครื่องรางของแม่มด
And I'm honored to present this medallion to a man...ผมจึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะมอบเหรียญ ให้ผู้ชายคนนี้
Finch, run a check on cab medallion number 5-Victor-80.ฟินช์ ตรวจดูให้หน่อย แท็กซี่ป้ายเหลือง หมายเลข 5V80
♪ The Secret Circle 01x13 ♪ Medallion Original Air Date on February 2, 2012ขอให้ผลบุญครั้งนี้ส่งแด่ครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถิด
This medallion is the best way I know how to protect us.เหรียญนี้เป็นทางที่ดีที่สุ \ ฉันรู้ว่ามันจะปกป้องพวกเรา
What if the medallion makes things worse?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเหรียญ\ ทำในสิ่งที่ผิด
But unfortunately, the medallion was lost to us.แต่่น่าเสียดาย , เหรียญได้หายไปจากพวกเราแล้ว

medallion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メダリオン[, medarion] (n) medallion

medallion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหรียญ[n.] (rīen) EN: coin ; medal ; medallion FR: pièce de monnaie [f] ; pièce [f] ; médaille [f] ; piastre [f]
เหรียญกระษาปณ์[n.] (rīenkrasāp) EN: coin ; medal ; medallion FR: médaille [f] ; médaillon [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า medallion
Back to top