ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*direction*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น direction, -direction-

*direction* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
change in direction (n.) การหักเลี้ยวอย่างกระทันหัน See also: การเปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน Syn. veer, turn
direction (n.) การควบคุม See also: การจัดการ Syn. management, control
direction (n.) คำสั่ง Syn. charge, regulation, injunction
direction (n.) ทิศทาง See also: แนวโน้ม Syn. bias, bent, trend
directional (adj.) เกี่ยวกับทิศทาง
directionless (adj.) ซึ่งไม่มีจุดหมาย See also: คว้าง, เคว้งคว้าง
in one direction (adj.) ไปในทิศทางเดียวกัน See also: อยู่ในทิศทางเดียวกัน
in the direction of (prep.) ไปยัง Syn. toward
indirection (n.) การไม่ตรงไปตรงมา See also: การไม่จริงใจ, ความหลอกลวง Syn. squint Ops. directness
indirection (n.) ความไม่ตรง See also: การอ้อมไป Ops. directness
misdirection (n.) การนำทางผิด Syn. misrepresentation
unidirectional (adj.) ไปในทิศทางเดียวกัน See also: อยู่ในทิศทางเดียวกัน Syn. in one direction
English-Thai: HOPE Dictionary
direction(ดิเรค'เชิน,ไดเรค'เชิน) n.การชี้ทาง,ทิศทาง,การบัญชา,การควบคุม,การเล็ง,การจ่าหน้าซอง,การมุ่งหมาย,ชื่อและตำบลที่อยู่ของผู้รับ, Syn. way,aim
directionaladj. เกี่ยวกับทิศทาง,ซึ่งปรับสำหรับทิศทางการรับและส่งสัญญาณวิทยุ
indirection(อินดิเรค' เชิน) n. ความไม่ตรง, ความอ้อมค้อม, ความไม่ตรงไปตรงมา, การขาดจุดหมายปลายทาง, การโกง, Syn. circuity , roundaboutness ###A. undeviation
English-Thai: Nontri Dictionary
direction(n) ทิศทาง,การควบคุม,แนวโน้ม,คำสั่ง,การชี้แนะ,การจ่าหน้าซอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
direction๑. การบังคับบัญชา, การสั่งการ, การอำนวยการ๒. ทิศทาง, การชี้แนวทาง๓. คำชี้แจง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
directional derivativeอนุพันธ์ระบุทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
turn signal; directional signalสัญญาณไฟเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unidirectional-ไปทางเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beam Direction, Use Fullการเลือกทิศทางของรังสี [การแพทย์]
Directionทิศทาง,แนว [การแพทย์]
Directionalเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลโดยเจาะเป็นมุมเอียงหรือทแยงไปจากแนวดิ่ง ซึ่งจะทำให้เจาะหลุมพัฒนา (Development well) หลายๆหลุมได้จากแท่น (platform) เดียวกัน [ปิโตรเลี่ยม]
omni - directional foreign policyนโยบายต่างประเทศรอบทิศทาง
unidirectional transmissionการส่งทิศทางเดียว, ข้อมูลสามารถส่งได้ทางเดียวโดยแต่ละฝ่ายจะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เป็นผู้รับหรือผู้ส่ง เช่น การกระจายเสียงของสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การชี้ทาง (n.) direction See also: guiding, showing, direction giving, leading Syn. การแนะแนวทาง, การนำทาง
การแนะแนวทาง (n.) direction See also: guiding, showing, direction giving, leading Syn. การนำทาง
ก้ำ (n.) direction See also: bearings, side, part Syn. ด้าน, ฝ่าย, ทิศ
คนละทาง (adv.) in all direction Ops. ทางเดียวกัน
คนละทิศคนละทาง (adv.) in all direction Syn. คนละทาง Ops. ทางเดียวกัน
ตั้งหัวเรือ (v.) set the bow on the right direction
ทศทิศ (n.) ten directions See also: the compass
ทักษิณายัน (n.) southern direction See also: southern way Syn. ทางใต้
ทิศ (n.) direction Syn. ทิศานุทิศ, เบื้อง, ทาง, ข้าง, ทิศา, ด้าน
ทิศทาง (n.) direction See also: way Syn. แนว
ทิศา (n.) direction Syn. ทิศานุทิศ, เบื้อง, ทาง, ข้าง, ด้าน
สวน (v.) pass in the opposite directions See also: cross, come in the opposite directions
สวน (adv.) (come) in the opposite direction See also: (pass) in the opposite direction
สวนทาง (adv.) (walk) by in opposite directions Syn. สวน
เดินสวน (v.) come/walk in the opposite direction See also: come/walk from the other direction
เตลิดเปิดเปิง (v.) flee in all directions See also: flee helter-skelter, stampede Syn. เตลิด, กระเจิดกระเจิง
เบื้อง (n.) direction Syn. ทิศานุทิศ, ทาง, ข้าง, ทิศา, ด้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Follow my direction very closelyทำตามคำชี้แนะของฉันเป็นอย่างดี
Thank you for directionsขอบคุณที่บอกทาง
Are you certain of the direction?คุณแน่ใจเรื่องทิศทางนะ?
You're heading in the wrong direction!คุณกำลังมุ่งหน้าไปผิดทางแล้วล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The fish never changed his course nor his direction all that night... ... as far as the old man could tell from watching the stars.ปลาไม่เคยเปลี่ยนแปลง หลักสูตรมิได้ของเขา ทุกทิศทางในคืนนั้นเท่าที่เก่า ชายชราคนหนึ่งสามารถบอกได้ จากการดูดาว
That sound is either a warning or a directional device, I don't know which.โดยการใช้เสียงนั่น ดีหรือร้ายมันเป็นสัญญาณเตือน หรืออุปกรณ์นําทางบางอย่าง
Jump in, I'll make sure you head in the right direction, huh!เข้าใน ผมจะให้แน่ใจว่าคุณมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง ฮะ
Yes, I'm sure this is the direction India is taking.ใช่สิ นี่แหละทางที่อินเดียเดินอยู่
We fire the engines at the wrong time, we go off the wrong direction and we don't have the fuel to make a correction.วงโคจรในวันพรุ่งนี้ เรายิง เครื่องมือเหล่านั้น ที่ผิดเวลาเราออกไปในทางที่ผิด ทิศทางที่เราไม่ได้มีเชื้อเพลิง เพียงพอ
See, all you see now is the shadows. See, if he moves two steps in any direction, he'll be in the sunlight.แล้วถ้าเขาเคลื่อนไป 2 ก้าว ไม่ว่าทิศไหน เขาจะอยู่กลางแดดทันที
If he was much of a friend, he could give you the directions himself.ถ้าคุณเป็นเพื่อนเขา เขาคงบอกทางให้คุณแล้ว
Suddenly old John McGraw points a bony finger in my direction ... and he says, "Right field."ทันใดนั้นจอห์น แม็คกรอว์ก็ชี้นิ้วมาที่ผม แล้วพูดว่า "ฝั่งขวา"
This book contained a map, a map with no names, precise directions from the unknown city to the secret Canyon of the Crescent Moon.สมุดนี่บรรจุแผนที่, แผนที่ที่ไม่ม่ชื่อ, บอกทิศทางของเมืองที่สูญหาย อย่างระเอียด ไปที่แคนยอนลึกลับ รูปพระจันทร์เสี้ยว
His mind was going in eight different directions at once.เอาแน่เอานอนอะไรกับเขาไม่ได้เลย
This one was misdirected at first. No wonder, for she wrote the direction very ill, indeed!ฉบับนี้ดูเหมือนจะส่งผิดในตอนแรก ไม่ต้องแปลกใจเพราะหล่อนเขียนจ่าหน้าซองได้แย่มาก
And tell Lydia not to give any directions about wedding clothes till she's seen me, for she does not know which are the best warehouses!และบอกลิเดียด้วยว่าอย่าเพิ่งเลือกชุดแต่งงาน จนกว่าหล่อนจะได้เจอฉัน เพราะหล่อนไม่รู้หรอกว่า ร้านไหนเป็นร้านที่ดีที่สุด

*direction* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
东一榔头西一棒子[dōng yī láng tóu xī yī bàng zi, ㄉㄨㄥ ㄧ ㄌㄤˊ ㄊㄡˊ ㄒㄧ ㄧ ㄅㄤˋ ㄗ˙, 东一榔头西一棒子 / 東一榔頭西一棒子] banging away clumsily in all directions with no overall vision
航向[háng xiàng, ㄏㄤˊ ㄒㄧㄤˋ, 航向] course; direction (a ship or plane is heading in)
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 向] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
方位[fāng wèi, ㄈㄤ ㄨㄟˋ, 方位] direction; points of the compass; bearing; position; azimuth
方向[fāng xiàng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ, 方向] direction; orientation; path to follow
方向性[fāng xiàng xìng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, 方向性] directionality (molecular biology)
趋向[qū xiàng, ㄑㄩ ㄒㄧㄤˋ, 趋向 / 趨向] direction; trend; to incline
[dào, ㄉㄠˋ, 道] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk
反向[fǎn xiàng, ㄈㄢˇ ㄒㄧㄤˋ, 反向] opposite direction; reverse
[fāng, ㄈㄤ, 方] square; quadrilateral; power (such as cube 立方); classifier for square things; upright; honest; fair and square; surname Fang; direction; party (to a dispute); one side; place; method; prescription; just; then; only then
四通八达[sì tōng bā dá, ㄙˋ ㄊㄨㄥ ㄅㄚ ㄉㄚˊ, 四通八达 / 四通八達] roads open in all directions (成语 saw); accessible from all sides
对开[duì kāi, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄞ, 对开 / 對開] running in opposite direction (buses, trains, ferries etc)
背道而驰[bèi dào ér chí, ㄅㄟˋ ㄉㄠˋ ㄦˊ ㄔˊ, 背道而驰 / 背道而馳] run in the opposite direction; run counter to
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 嚮] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
[wǎng, ㄨㄤˇ, 往] to go (in a direction); to; towards; (of a train) bound for; past; previous
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 曏] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
四处[sì chù, ㄙˋ ㄔㄨˋ, 四处 / 四處] all over the place; everywhere and all directions
问路[wèn lù, ㄨㄣˋ ㄌㄨˋ, 问路 / 問路] ask for directions
逆向[nì xiàng, ㄋㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 逆向] backwards; reverse direction
反过来[fǎn guo lái, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄛ˙ ㄌㄞˊ, 反过来 / 反過來] conversely; in reverse order; in an opposite direction
针对性[zhēn duì xìng, ㄓㄣ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, 针对性 / 針對性] direction
指点[zhǐ diǎn, ㄓˇ ㄉㄧㄢˇ, 指点 / 指點] give directions
多方位[duō fāng wèi, ㄉㄨㄛ ㄈㄤ ㄨㄟˋ, 多方位] many-sided; versatile; various aspects; all-round; multi-directional
径向[jìng xiàng, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄤˋ, 径向 / 徑向] radial (direction)
切向[qiē xiàng, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄤˋ, 切向] tangent direction

*direction* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あて先変更;宛て先変更;宛先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] (n) {comp} redirection
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card
テキスト平面定義ベクトル[テキストへいめんていぎベクトル, tekisuto heimenteigi bekutoru] (n) {comp} text direction vectors
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction
ト書き;ト書[トがき, to gaki] (n) stage directions
ハーフインターチェンジ[, ha-fuinta-chienji] (n) half interchange (an interchange that lacks an exit or an entrance in either or both directions)
フルインターチェンジ[, furuinta-chienji] (n) full interchange (an interchange that has exits and entrances in both directions)
[, he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P)
リダイレクション[, ridairekushon] (n) redirection
レーウィン[, re-uin] (n) rawin (radio wind direction finding)
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P)
一方向[いちほうこう, ichihoukou] (adj-no,n) one direction; unidirectional; non-interactive
京方[きょうがた, kyougata] (n) the direction of Kyoto; Kansai area; citizens of Kyoto; nobles
他方[たほう, tahou] (n,adj-no) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 一方・いっぽう・2) on the other hand; (P)
伺う[うかがう, ukagau] (v5u,vt) (1) (hum) to ask; to inquire; to hear; to be told; (2) to implore (a god for an oracle); to seek direction (from your superior); (v5u,vi) (3) (hum) to visit; (4) (from 御機嫌を伺う) to speak to (a large crowd at a theatre, etc.); (P)
全方位外交[ぜんほういがいこう, zenhouigaikou] (n) (Japanese) omnidirectional foreign policy
八将神[はちしょうじん;はちしょうしん, hachishoujin ; hachishoushin] (n) the eight gods who preside over the lucky; unlucky directions of the koyomi for each year
六方[ろっぽう, roppou] (n) (1) the six directions (north, south, east, west, up, and down); (pref) (2) hexagonal
其方[そちら(P);そっち(P);そなた;そち, sochira (P); socchi (P); sonata ; sochi] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何方・どちら・1,此方・こちら・1,彼方・あちら・1) that way (direction distant from the speaker, close to the listener); (2) there (place distant from the speaker, close to the listener); (3) that one (something close to the listener); (4) (See 汝・そなた) you; your family; (5) that person (someone close to the listener); (P)
十字キー[じゅうじキー, juuji ki-] (n) cross-key (directional keypad on video game controller)
十方[じっぽう, jippou] (n) (1) the ten directions (north, northeast, east, southeast, south, southwest, west, northwest, up & down); (2) all directions; everywhere
双方向[そうほうこう, souhoukou] (n,adj-no) two-way; bidirectional; interactive
双方向CATV[そうほうこうシーエーティービー;そうほうこうシーエーティーブイ, souhoukou shi-e-tei-bi-; souhoukou shi-e-tei-bui] (n) {comp} bi-directional CATV
双方向印刷[そうほうこういんさつ, souhoukouinsatsu] (n) {comp} bidirectional printing
双方向性[そうほうこうせい, souhoukousei] (n,adj-no) {comp} bidirectionality
吹き返す[ふきかえす, fukikaesu] (v5s) to blow in the opposite direction; to revive
四方反鉋;四方反り鉋;四方反りかんな;四方反かんな[しほうそりかんな, shihousorikanna] (n) (See 反台鉋) wooden plane with a convex base curved both along the direction of cutting and across the blade
四獣[しじゅう, shijuu] (n) (1) four beasts (tiger, leopard, black bear, and brown bear); (2) (See 四神) four gods said to rule over the four directions
塞がり[ふさがり;ふたがり(ok), fusagari ; futagari (ok)] (n) (1) (See 塞がる) being closed; being blocked up; being occupied; hindrance; impedance; (2) (See 陰陽道,天一神) unlucky direction (in Onmyoudou; due to the presence of a god such as Ten'ichijin)
天一[てんいち, ten'ichi] (n) (abbr) (See 天一神,陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
天一神;中神[てんいちじん(天一神);なかがみ, ten'ichijin ( ten'ichi kami ); nakagami] (n) (See 陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
彼方[かなた(P);あなた, kanata (P); anata] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何方・どちら・1,此方・こちら・1,其方・1) that way (direction distant from both speaker and listener); over there; yonder; (2) that one (something physically distant from both speaker and listener, or something not visible but known by both speaker and listener); that; (pn) (3) (あちら is pol.) that person (someone physically distant from both speaker and listener, or someone not present but known by both speaker and listener); (4) there (place distant from both speaker and listener); over there; foreign country (esp. a Western nation); (P)
恵方[えほう, ehou] (n) favourable or lucky direction (favorable)
恵方参り;恵方詣り;恵方詣(io)[えほうまいり, ehoumairi] (n) New Year's visit to a shrine or temple which lies in a favorable (favourable) or lucky direction
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P)
指向[しこう, shikou] (n,vs) (1) (See 志向) being orientated (towards); pointing (towards); directing (towards); (adj-no) (2) directional (e.g. microphone); (n-suf) (3) -oriented
指向性[しこうせい, shikousei] (n) (See 志向性) directionality; directivity
指向性アンテナ[しこうせいアンテナ, shikousei antena] (n) directional antenna
指図(P);指し図[さしず, sashizu] (n,vs,adj-no) instruction; mandate; directions; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator
テキスト平面定義ベクトル[テキストへいめんていぎべくとる, tekisuto heimenteigibekutoru] text direction vectors
両方向[りょうほうこう, ryouhoukou] bidirectional (a-no)
両方向印刷[りょうほうこういんさつ, ryouhoukouinsatsu] bidirectional printing
出力先変更[しゅつりょくさきへんこう, shutsuryokusakihenkou] output (re)direction
双方向[そうほうこう, souhoukou] bidirectional (a-no)
双方向印刷[そうほうこういんさつ, souhoukouinsatsu] bidirectional printing
双方向性[そうほうこうせい, souhoukousei] bidirectionality
双方向通信[そうほうこうつうしん, souhoukoutsuushin] bidirectional communication
受信者指定あて先変更[じゅしんしゃしていあてさきへんこう, jushinshashiteiatesakihenkou] redirection of incoming messages
向き[むき, muki] orientation, , direction, seriousness, tendency
字方向[じほうこう, jihoukou] character writing direction
平行光源[へいこうこうげん, heikoukougen] directional light source
指向[しこう, shikou] OO (object oriented), directional (microphone)
方向性[ほうこうせい, houkousei] directionality, orientation
水平方向[すいへいほうこう, suiheihoukou] horizontal direction
照射方向[しょうしゃほうこう, shoushahoukou] light source direction
行方向[ぎょうほうこう, gyouhoukou] line writing direction

*direction* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุพันธ์ระบุทิศทาง[n. exp.] (anuphan rab) EN: directional derivative FR:
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; change direction ; incline ; lean FR: tourner ; détourner
เบื้อง...[n.] (beūang …) EN: ... side ; ... direction FR: côté … [m] ; direction … [f]
บอร์ด[n.] (bøt) EN: board ; committee FR: comité de direction [m]
ชี้แนะ[v.] (chīnae) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel FR: guider ; éclairer ; conseiller
ฝอย[n.] (føi) EN: directions for use of medicine FR: posologie [f]
หน[X] (hon) EN: place ; direction ; way ; path ; road ; channel FR: direction [f] ; chemin [m]
จำนวนแสดงทิศทาง[n. exp.] (jamnūan sad) EN: direction number FR:
จตุโลกบาล[n.] (jatulōkkabā) EN: the four keepers of the world ; guardians of the four directions of the world FR:
ก้ำ[n.] (kam) EN: direction ; side FR:
การบริหาร[n.] (kān børihān) EN: administration ; management FR: administration [f] ; gestion [f] ; direction [f]
การกำหนดทิศทาง[n. exp.] (kān kamnot ) EN: direction ; orientation FR: orientation [f]
การนำ[n.] (kān nam) EN: leadership ; direction FR:
การเปลี่ยนทิศทาง[n. exp.] (kān plīen t) EN: direction change ; change of course FR: changement de direction [m]
คำแนะนำ[n. exp.] (kham naenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip ; recommendation ; idea FR: conseil [m] ; suggestion [f] ; recommandation [f] ; idée [f] ; truc [m] (fam.)
คำปรึกษา[n.] (khampreuksā) EN: suggestion ; advice ; direction ; guidance ; counsel FR: conseil [m] ; suggestion [f]
คำสั่ง[n.] (khamsang) EN: command ; order ; instruction ; word of command ; direction ; directive ; edict ; fiat ; mandate ; statement FR: ordre [m] ; commande [f] ; instruction [f] ; directive [f]
คณะกรรมการ[n.] (khanakammak) EN: committee ; commission ; board of directors ; administrative committee ; administrative council ; panel FR: comité [m] ; commission [f] ; conseil [m] ; conseil de direction [m]
คณะกรรมการดำเนินงาน[n. exp.] (khanakammak) EN: FR: comité de direction [m]
คณะผู้จัดทำ[n. exp.] (khana phūja) EN: FR: comité de direction [m]
เข้ารอย[v.] (khaorøi) EN: make sense ; sound reasonable ; fall into place ; move in the right direction ; act in the right way FR:
เข้าร่องเข้ารอย ; เข้ารอย[X] (khaorǿngkha) EN: do what is expected ; act in the right way ; move in the right direction ; act in the correct manner ; conform ; fall into place FR:
ขยายไปทาง[v. exp.] (khayāi pai ) EN: stretch FR: s'étendre en direction de
ข้อแนะนำ[n. exp.] (khø naenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction FR: conseil [f] ; recommandation [f] ; suggestion [f]
คนละทางกัน[X] (khon la thā) EN: in different directions FR:
คนละทิศคนละทาง[X] (khon la thi) EN: in all directions FR:
คนละทิศละทาง[X] (khon la thi) EN: in all directions FR:
ข้อปฏิบัติ[n. exp.] (khø patibat) EN: procedure ; practice ; instructions ; rules ; directions ; routine ; principle FR: procédure [f] ; principe [m]
โคไซน์แสดงทิศทาง[n. exp.] (khōsai sada) EN: direction cosine FR:
กระเจอะกระเจิง[adv.] (krajoekrajo) EN: in disaray ; wildly ; chaotically ; in disorder ; in all directions ; here and there FR:
กระเจิง[adv.] (krajoēng) EN: in disorder ; in all directions ; here and there FR:
กระเจิดกระเจิง[adv.] (krajoētkraj) EN: in disaray ; wildly ; chaotically ; in disorder ; in all directions ; here and there FR:
กรม[n.] (krom) EN: department ; bureau ; subdivision of a ministry FR: département [m] ; division [f] ; direction [f]
กรมศุลกากร[n. exp.] (Krom Sunlak) EN: Customs Department FR: direction des douanes [f] ; service des doaunes [m]
เล็งปืนใส่[v. exp.] (leng peūn s) EN: aim a gun at FR: pointer une arme dans la direction de
ลูกศร[n.] (lūksøn) EN: arrow ; pointer FR: flèche [f] ; flèche de direction [f] ; pointeur [m]
ลูกศรบอกทาง[n. exp.] (lūksøn bøk ) EN: FR: flèche de direction [f] 
มุมแสดงทิศทาง[n. exp.] (mum sadaēng) EN: direction angle FR:
แนวทาง[n.] (naēothāng) EN: way ; path ; course ; method ; trail ; mean ; channel ; model ; guideline FR: directive [f] ; orientation [f] ; direction [f] ; moyen [m]
หนีกระเจิดกระเจิง[v. exp.] (nī krajoētk) EN: flee in all directions ; scatter in dissaray ; take to one's heels FR: fuir dans toutes les directions

*direction* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Profil {n} (Reifen) | asymmetrisches Profil | feingegliedertes Profil | lamelliertes Profil | nicht richtungsgebundenes Profil | offenes Profil | Profil mit Längsrippen | unterbrochenes Profiltread | asymmetric tread | ribbed tread | siped tread | non-directional tread | open tread | tread pattern with circumferential tread ribs | broken pattern
Richtungsanzeiger {m} [auto]direction indicator; turn signal; turn indicator
Richtungsableitung {f} [math.]directional derivative
Ablaufdiagramm {n}flow direction
Fließrichtung {f}flow direction
Vorwärts-Richtung {f}forward direction
Heimat {f} | Richtung Heimathome | in homeward direction
Schlagrichtung {f}impact direction
drehrichtungsunabhängig {adj}independent of the direction of rotation
richtungslos {adj}lacking direction; lacking a sense of direction
Längsrichtung {f} | in der Längsrichtunglongitudinal direction | lengthwise; lengthways
beweglich {adj} | allseitig beweglichmovable | multi-directional movable
Gegenrichtung {f}opposite direction
entgegengesetzt; gegenüberliegend {adj} | in der entgegengesetzten Richtungopposite | in the opposite direction
Vorzugsrichtung {f}preferential direction
Druckrichtung {f}print direction
Rückwärts-Richtung {f}reverse direction
Drehrichtung {f}rolling direction
Laufrichtung {f}rolling direction
Laufrichtung {f}running direction
Ortssinn {m}sense of directions
tendenziell {adj} | eine tendenziell Veränderungin direction | a change in direction
Querrichtung {f} [techn.]transverse direction (TD)
bidirektional {adj}bidirectional
Bewegungsrichtung {f}direction of motion
Fahrtrichtungsanzeiger {f}direction indicator
Funkpeilung {f}direction finding
Luftrichtung {f}direction of the air stream
Pfeilrichtung {f}direction of arrow
Richtungsfinder {m}direction finder
Stoßrichtung {f}direction of impact
Walzrichtung {f}direction of rolling
Winker {m}direction indicator
Richtungskoppler {m}directional coupler
Geradeauslauf {m}directional stability; on-center feel
Seitenführung {f}directional control
omnidirektional {adj}omnidirectional

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *direction*
Back to top