ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจ็บปวด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจ็บปวด*, -เจ็บปวด-

เจ็บปวด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ็บปวด (v.) pain See also: ache, sore, suffer, hurt Syn. ปวด, เจ็บ
เจ็บปวด (adj.) hurt See also: offended, bitter, painful, distressful Syn. ปวดร้าว
เจ็บปวดรวดร้าว (v.) be in anguish See also: feel a mental pain, be distressed, be deeply pained, get hurt Syn. เจ็บปวด, ปวดร้าว
English-Thai: HOPE Dictionary
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
afflict(อะฟลิคทฺ') vt. ทำให้เจ็บปวด, ลำบาก, เสียใจ รำคาญหรือทรมาน, ถ่อมตัว -affliction n., -afflictive adj., Syn. trouble, plague)
aggressor(อะเกรส' เซอะ) n. ผู้รุกราน, ทำให้ได้รับทุกข์, ทำให้เจ็บปวด, Syn. attacker)
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
algiaความเจ็บปวด
algolagnia(แอลโกแลก' เนีย) n. กามวิปริตที่มีความพอใตทางเพศเมือทำให้เกิด หรือได้รับความเจ็บปวด. -algolagnic adj. -algolagnist n.
algometer(แอลกอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความรู้สึกต่อความเจ็บปวดที่เกิดจากการกดหรือแรงกด. -algometric (al) adj. -algometry n.
algophobia(แอลโกโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความเจ็บปวด (abnormal dread of pain)
anesthesia(แอนเนสธี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึกต่อความเจ็บปวด,อาการชา.
anesthetize(อะเนส' ธีไทซ) vt. ทำให้หมดความรู้สึกต่อความเจ็บปวด, ทำให้ชา. (to render physically insensible)
anger(แอง' เกอะ) n. ความโกรธ,โทสะ,ความฉุนเฉียว, ความ เจ็บปวด. -vt. ทำให้โกรธ, ทำให้ฉุนเฉียว -vi. โกรธ (wrath, ire)
ay 2(เอ) interj. คำอุทานแสดงความเจ็บปวด ความทุกข์, ความแค้น
chafe(เชฟ) vt. ถูจนร้อน,สีจนร้อน,ครูด,ยั่วให้โกรธ,ทำให้อารมณ์เสีย -vi.,n. (การ) ถู,สี,โกรธ,โมโห,ถลอกหรือเจ็บเนื่องจากการถู,การระคายเคือง,การรบกวน,ความเจ็บปวดหรือถลอกเนื่องจากการถู
convulse(คันวัลสฺ') {convulsed,convulsing,convulses} vt. สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง,ทำให้สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงด้วยการหัวเราะ (ความโกรธ ความเจ็บปวด หรืออื่น ๆ) ,ทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวอย่างรุนแรง,ทำให้ชัก
dengue(เดง'เก) n. ไข้เด๊งซึ่งเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง,มีลักษณะอาการเจ็บปวดข้อต่อและกล้ามเนื้อ,ไข้ส่า, Syn. dengue fever
dolorous(โด'ละรัส) adj. เกี่ยวกับหรือทำให้เกิดความเศร้าหรือความเจ็บปวด,เศร้าโศก,ระทมทุกข์., See also: dolorousness n. ดูdolorous, Syn. sorrowful,miserable
dysuria(ดิสยู'เรีย) n. การปัสสาวะที่เจ็บปวดหรือลำบาก, See also: dysuriac n. ดูdysuria
excruciate(เอคซฺครู'ซิเอท) vt. ทำให้ได้รับความเจ็บปวดอย่างรุนแรง,ทรมาน,ทำให้ระทมทุกข์, See also: excruciation n. ดูexcruciate
excruciating(เอคซฺครู'ซิเอททิง) adj. ซึ่งเจ็บปวดอย่างรุนแรง,ระทมทุกข์,อย่างยิ่ง,อย่างมาก.
flinch(ฟลินชฺ) vi. ถอย,หด,ผงะ,ถอยหนี,หดตัวด้วยความเจ็บปวด n. การถอย,การหด
grip(กริพ) n. การจับ,การยึด,การกำ,กำลังยึดจับ,ความสามารถในการเข้าใจ,วิธีการจับมือ,เครื่องยึด,เครื่องหนีบ,เครื่องดาม,ความเจ็บปวดอย่างกะทันหัน,อาการปวดเกร็ง,ไข้หวัดใหญ่,ภาพยนตร์,โทรทัศน์. -come to grips with เผชิญ,พบ. vi. ยึดมั่น,เข้าใจ., See also: grip
harrow(แฮ'โร) n. คราด vt. คราด (ดิน) . รบกวนอย่างเจ็บปวด,ทรมานจิตใจ,ข่มขืนชำเรา,ทำให้เจ็บช้ำ,แย่ง,ย่ำยี,ปล้นสะดม, See also: harrower n.
hurt(เฮิร์ท) vt.,vi. ทำให้ (รู้สึก) บาดเจ็บ,ทำให้เจ็บปวด,ทำอันตราย,ทำให้เจ็บใจ,ทำให้เสียใจ. -n. การทำให้ได้รับบาดเจ็บ,บาดแผล,ความเจ็บปวด,ความเสียหาย, Syn. injure,wound,harm
impassible(อิมพาซ'ซะเบิล) adj. ไม่รู้สึกเจ็บปวด,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน,ไม่มีอารมณ์,ไม่สะดุ้งสะเทือน,เมินเฉย,เย็นชา., See also: impassibility n. impassibly adv.
indolence(อิน'ดะเดินซฺ) n. ความเกียจคร้าน,ความไม่เจ็บปวด,ความเจ็บปวดเล็ก ๆ น้อย ๆ
indolent(อิน'ดะเลินทฺ) adj. เกียจคร้าน,ไม่เจ็บปวด,เจ็บปวดเล็ก ๆ น้อย ๆ, See also: indolently adv., Syn. inactive ###A. lively
jesus(จี'ซัส) n. พระเยซูคริสต์,พระผู้เป็นเจ้า interj. คำอุทานแสดงความ,ไม่เชื่อ ความผิดหวังความเจ็บปวดหรืออื่น ๆ, Syn. Jesus Christ
jesus christพระเยซูคริสต์,คำอุทานแสดงความไม่เชื่อ ความผิดหวัง ความเจ็บปวดหรืออื่น ๆ
labor(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
labour(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
lash(แลช) {lashed,lashing,lashes} n. การเฆี่ยน,การหวด,การตี,การโบย,แส้,ปลายแส้,สิ่งที่ทำให้เจ็บปวด (เหมือนถูกแส้เฆี่ยน) ,คำพูดที่เจ็บปวด,การด่า,การเหน็บแนม,ขนตา. v. เฆี่ยน,หวด,ตี,โบย,ด่า,พูดเหน็บแนม,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,พุ่งไปยัง., See also: lasher n.
mercy killingn. การตายอย่างสงบหรือไม่เจ็บปวด,การฆ่าหรือทำให้ตายอย่างสงบ., Syn. euthanasia
misery(มิซ'เซอะรี) n. ความทุกข์ยาก,ความยากเข็ญ,ความไม่มีความสุขอย่างมาก,ความเจ็บปวด, Syn. suffering
obtundent(อับทัน'เดินทฺ) adj. ซึ่งทำให้เฉื่อยชา,ซึ่งผ่อนคลาย,ซึ่งบรรเทาความเจ็บปวด,ซึ่งทำให้ลดน้อยลง n. ยาบรรเทาปวด,ยาผ่อนคลาย
ouch(เอาชฺ) interj. คำอุทานแสดงความเจ็บปวดอย่างกะทันหัน
pain(เพน) n. ความเจ็บปวด,ความทุกข์ทรมาน, See also: pained adj. painful adj.
pained(เพนด) adj. เจ็บปวด,บอบช้ำ
painful(เพน'ฟูล) adj. เจ็บปวด,ทุกข์ทรมาน,ยาก
English-Thai: Nontri Dictionary
acerbity(n) รสฝาด,ความเผ็ดร้อน,ความเจ็บปวด
ache(n) ความปวด,ความเจ็บ,ความเจ็บปวด
aggrieve(vt) ทำให้โศกเศร้า,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ได้รับทุกข์
agonize(vi,vt) รู้สึกเจ็บปวด,ทนทุกข์ทรมาน,ทรมาน
agony(n) ความเจ็บปวด,ความทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
gripe(vt) ดึง,ผูก,ทำให้จุก,ทำให้เจ็บปวด,กดขี่,รบกวน,ยึด,จับ,กุม
ordeal(n) วิธีพิสูจน์ความบริสุทธิ์,ความเจ็บปวด,อุปสรรค
pain(n) ความเจ็บปวด,ความปวด,ความเจ็บแสบ
painful(adj) เจ็บปวด,ปวด,เจ็บแสบ,ทุกข์ทรมาน
pang(n) ความเจ็บปวด,ความเจ็บแสบ
poignancy(n) ความแหลม,ความเจ็บปวด,ความสาหัส,ความรุนแรง
poignant(adj) แหลม,เจ็บปวด,สาหัส,รุนแรง,เผ็ดร้อน,ฉุน
sting(n) การต่อย,ความเจ็บปวด,เหล็กใน(แมลง),เข็ม,หนาม
suffer(vi) เจ็บปวด,ตกทุกข์,ประสบ,ทนทุกข์,อดทน
suffering(n) ความทุกข์,ความลำบาก,ความเจ็บปวด,ความอดทน
throes(n) ความเจ็บปวด,ความลำเค็ญ,อาการปวดเกร็ง
torture(n) ความทรมาน,การทำให้เจ็บปวด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
agaesthesia; agesthesia; nociception; sense, painความรู้สึกเจ็บปวด [มีความหมายเหมือนกับ algesia ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agony๑. ความเจ็บปวดรวดร้าว๒. ความลิงโลด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dolorific; dolorogenic-ทำให้เจ็บปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain๑. อาการเจ็บปวด๒. ความเจ็บปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adjectival Scaleความรู้สึกเจ็บปวดของผู้ป่วย [การแพทย์]
Diffusionบริเวณเจ็บปวดกว้าง,เป็นทั่วๆไป,การซึม,การซึมผ่าน,การกระจาย,การแพร่,การแผ่ออกไป,การแพร่กระจาย,วิธีดูดซึม,แพร่กระจาย,การกระจาย,ซึมซ่าน,การแพร่,การซ่านซึม,การซึมซ่าน,การซึมซ่าน,อยู่กระจายทั่วไป,การแพร่ผ่าน,การแพร่ผ่าน,การซึมซาบ,ซึมผ่าน,กระจาย,การแพร่กระจาย,การแพร่ผ่าน [การแพทย์]
Facial Anesthesiaหน้าสูญเสียความรู้สึกเจ็บปวด [การแพทย์]
Intensityความเข้ม, ความรุนแรง, ความแรง, ความรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้น, ความเข้มข้น, การวัดความเข้ม [การแพทย์]
Johnson's Two Componentมาตรวัดความเจ็บปวดของจอห์นสัน [การแพทย์]
Masochismกามวิปริตชนิดเมโซคิสม์, กามวิปริต, พวกชอบถูกทรมาน, ประเภทชอบรับความรุนแรง, ชอบทำให้ตนเองไม่สบายใจทุกข์ทรมาน, การมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวด [การแพทย์]
Painความเจ็บปวด [TU Subject Heading]
Rheumatoid arthritisโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ (rheumatoid arthritis) เป็นโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกาย เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ข้อ เยื่อบุข้อ และเส้นเอ็นรอบๆ ข้อของผู้ป่วยเกิดอาการอักเสบ เจ็บปวด จนเคลื่อนไหวลำบาก และอาจถึงขั้นพิการได้ และยังพบความผิดปกตินอกข้อที่เป็นได้กับอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย เช่น การอักเสบของเยื่อหุ้มปอด เยื่อหุ้มหัวใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ache (vi.) เจ็บปวด See also: เจ็บ, ปวด Syn. pain, be sore, throb
aching (adj.) เจ็บปวด See also: เจ็บแสบ, ระบม Syn. injurious, damaging, sore Ops. healthy, comfortable, well
aching (adj.) เจ็บปวด Syn. painful, hurtful
agonize (vi.) เจ็บปวด See also: เจ็บร้าว, ปวดร้าว Syn. feel anguish
be sore (vi.) เจ็บปวด See also: เจ็บ, ปวด Syn. pain, throb
distressed (adj.) เจ็บปวด
feel anguish (vi.) เจ็บปวด See also: เจ็บร้าว, ปวดร้าว
painful (adj.) เจ็บปวด See also: เจ็บแสบ, ระบม Syn. injurious, damaging, sore, aching Ops. healthy, comfortable, well
sore (adj.) เจ็บปวด Syn. painful, hurtful, aching
stound (vi.) เจ็บปวด Syn. ache, pain
excruciating (adj.) เจ็บปวดมาก (ทางร่ายกายหรือจิตใจ) Syn. agonizing, painful, tormenting
tormenting (adj.) เจ็บปวดมาก (ทางร่ายกายหรือจิตใจ) Syn. agonizing, painful
anguish (vi.) เจ็บปวดรวดร้าว See also: ตรอมใจ, ระทม, ตรมตรอม, ตรม, ทรมาน, ทรมาทรกรรม
biting (adj.) เจ็บปวดเพราะหนาวมาก Syn. piercing
pain (n.) ความเจ็บปวด See also: ความปวดแสบ Syn. tingle
affliction (n.) ความเจ็บปวดรวดร้าว See also: ความทุกข์ Syn. suffering, pain
afflictive (adj.) ที่เป็นเหตุให้เจ็บปวดหรือเศร้าหมอง
afterpains (n.) ความเจ็บปวดหลังคลอดบุตร
agonized (adj.) ทุกข์ยาก (เนื่องจากความกังวลหรือความเจ็บปวดอย่างมาก) See also: ทุกข์ทรมาน
agonizing (adj.) ซึ่งสร้างความเจ็บปวดทางใจและกายอย่างมาก Syn. excruciating, tormenting, torturous
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's too painfulมันเจ็บปวดมาก
They had very painful experiencesพวกเขามีประสบการณ์ที่เจ็บปวดมาก
Although it looks like he is fine, but deep down he definitely feels hurt and sadแม้จะดูเหมือนว่าเขาสบายดี แต่ลึกๆ ข้างในแล้วเขาเจ็บปวดและเศร้าโดยแท้
That person continues to hurt you?คนๆ นั้นยังทำให้เธอเจ็บปวดอยู่หรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Geez, they'll just be in my way if they stay in here.โอ๊ย เจ็บปวด ฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะ
Alessa was so lonely and hurt and scared.อเลสซ่าช่างเดียวดาย เจ็บปวด และหวาดกลัวเหลือเกิน
He was down, and he didn't want you to see him like that, in pain, weak... as less than a man.กำลังเศร้า และเขาไม่ต้องการให้คุณเห็นเข้าในสภาพแบบนั้น เจ็บปวด อ่อนแอ กว่าที่ผู้ชายควรจะเป็น
Suddenly, cruelly alone.เดียวดาย เจ็บปวด อย่างกระทันหัน
I want to not be filled with anger and-and... pain and resentment.ผมไม่อยากรู้สึก โกรธ และ.. เจ็บปวด และไม่พอใจ
And I couldn't take it, so I hid to stay alive.สูญเสียผม เจ็บปวด ผมทนมันไม่ได้ เพราะงั้นผมเลยซ่อน เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่
I'm feeling... hurt and humiliated.ฉันรู้สึก เจ็บปวด แล้วก็อับอาย
I felt his fear, his pain, his helplessness and then he was gone.ฉันรู้สึกถึงความกลัว เจ็บปวด และความสิ้นหวัง จากนั้น เค้าก็หายไปเลย
Besides, it's-it's, it's painful, there's a risk of complications, and there's only this slim chance that it's even gonna work.นอกจากนี้ มัน มัน เจ็บปวด มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดการแทรกซ้อน และมีเพียง โอกาสที่น้อยนี้จะได้ผล
You humans love your pain, don't you?มนุษย์มีรัก เจ็บปวด ใช่มั้ย
What you deserve is to live a very long, very painful, tortured life.สิ่งที่คุณสมควรได้รับ คือการมีชีวิตที่ยืนยาว เจ็บปวด และทรมาน
Hurt because I'd betray you?เจ็บปวด ? \ เพราะว่าผมหักหลังคุณ?
I am, but I still - I still want a real kiss.เจ็บปวด ช้ำรัก อะไรพวกนั้น
Your life force fading.เจ็บปวด ชีวิตเธอเผชิญความอับเฉา
More painful than the scar on your wrist.เจ็บปวด ยิ่งกว่าแผลเป็นบนข้อมือ อีก
Wow. Dad, that really hurt, didn't it?เจ็บปวดงั้นสิ ใช่มั้ย
Twinged in sadness.เจ็บปวดจากความโศกเศร้า
Own your pain, then you'll owe Klaus nothing and you'll be free.เจ็บปวดด้วยตัวเธอเอง แล้วเธอจะไม่เป็นหนี้อะไรเคล้า เธอจะเป็นอิสระ
Physical pain is different.เจ็บปวดทางกายมันต่างกัน
To be so put upon, so overlooked, when all the while you have such power.เจ็บปวดที่ถูกจิกหัวใช้ แต่ก็ยังถูกมองข้าม ทั้งๆที่ เจ้ามีพลังมากมายขนาดนี้?
It's painful enough to feel sad, but on top of it, to feel embarrassed for feeling, that is the killer.เจ็บปวดพออยู่แล้วที่เศร้า แต่ที่ร้าย คุณขายหน้าที่เศร้า นี่สิแย่
I was so hurt that I wanted to make you feel as bad as I felt.เจ็บปวดมาก ฉันเลยอยากให้เธอ รู้สึกแย่เหมือนฉัน
So excruciating, I don't want to go through it anymore.เจ็บปวดมาก ฉันไม่อยากผ่านช่วงเวลานั้นอีกต่อไปแล้ว
I don't think we should read this anymore.เจ็บปวดมากกวาที่จะจินตนาการได้
I don't like it hurting more.เจ็บปวดมากขึ้นเหรอ... ? แต่ว่าฉันเกลียดความเจ็บปวดนี่...
♪ The sharp knife of a short life ♪เจ็บปวดรวดร้าวกับชีวิตที่แสนสั้นนี้
It must pain you to know that the one true God chooses us over you.เจ็บปวดสินะที่รู้ว่าพระเจ้าเลือกเรา มิใช่พวกเจ้า
(clears throat) You know, Sue, there are a lot of people at this school who dislike you.เจ็บปวดสุดๆ มีคนไม่ชอบคุณตั้งเยอะ
Love pays no mind to desolationเจ็บปวดเพียงใดรักเอยไม่เคยพร่ำ
It hurts the same as anyone else, but... not this time.เจ็บปวดเหมือนคนอื่นๆ แต่ตอนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้น
Yes? No! You know how hurt you feel?เจ็บปวดใช่มั้ย นี่คือโอกาสที่เหมาะมาก
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา
I've made you unhappy. Somehow, I've hurt you.ฉันทําให้คุณไม่มีความสุข ฉันทําคุณเจ็บปวด
Mr. De Winter, however painful it may be, I have to ask you a very personal question.นี่อาจจะเจ็บปวดสักหน่อย เเต่ผมต้องถามคําถามส่วนตัวมากๆ กับคุณ
Yes. His lawyer took great pains to bring that out.ใช่ ทนายความของเขาเอาความเจ็บปวดที่ดีที่จะนำที่ออกมา
He took all his pain and what was left of his strength and his long-gone pride... ... and he put it against the fish's agony.เขาเอาความเจ็บปวดของเขา และสิ่งที่เหลืออยู่ ของความแข็งแรงและความ ภาคภูมิใจยาวหายไปของเขา และเขาใส่มันกับความทุกข์ ทรมานของปลา
That it's no use to go on tormenting me!ไม่จำเป็นต้องใช้หรอก กลับไปบอกความเจ็บปวดของฉัน!
She couldn't even weep because of the pain.เธอจะไม่ได้ร้องไห้เพราะความเจ็บปวด
I left it noisy, so it scares away any pain-in-the-ass innocent bystanders.ผมทิ้งมันมีเสียงดังจึงกลัวไปยืนดูความเจ็บปวดใด ๆ ในตูดบริสุทธิ์

เจ็บปวด ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
痛む[いたむ, itamu] Thai: เจ็บปวด English: to hurt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจ็บปวด
Back to top