ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ache

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ache*, -ache-

ache ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ache (n.) ความปวดร้าว See also: ความเจ็บปวด, ความรู้สึกเจ็บปวด Syn. dull pain, throbbing, twinge
ache (vi.) เจ็บปวด See also: เจ็บ, ปวด Syn. pain, be sore, throb
ache (vi.) ปรารถนา See also: ต้องการ, ประสงค์, อยาก
ache for (phrv.) เวทนา See also: สงสาร Syn. feel for
English-Thai: HOPE Dictionary
ache(เอค) vi.,n. รู้สึกปวด, สงสาร, เวทนา, อยาก, ความปวด. -achingly adv., Syn. suffer, yearn, hurt, want)
achelous(แอคคิโล' อัส) n. ชื่อเทพเจ้าแม่น้ำ
achene(เอคีน') n. ผลไม้ชนิดที่มีเม็ดเล็ก ๆ และแข็ง
acheron(แอค' คิรอน) นรก
English-Thai: Nontri Dictionary
ache(n) ความปวด,ความเจ็บ,ความเจ็บปวด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acheiliaสภาพไร้ริมฝีปากแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acheneผลแห้งเมล็ดล่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acheiraไม่มีมือมาแต่กำเนิด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความปวดร้าว (n.) ache See also: pain, sore Syn. ความเจ็บปวด
ปวด (v.) ache See also: pain Syn. เจ็บปวด
A.B. (abbr.) อักษรศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Artium Baccfalaureus เท่ากับ Bachelor of Arts) See also: ศิลปศาสตรบัณฑิต
B.A. (abbr.) ศิลปศาสตร์บัณฑิต (คำย่อของ Bachelor of Arts) See also: วุฒิปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์
LL.B (abbr.) นิติศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Bachelor of Laws)
LL.B. (abbr.) นิติศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Bachelor of Laws) Syn. LLB
LLB (abbr.) นิติศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Bachelor of Laws) Syn. LL.B
perestroika (n.) นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองรัสเซียของ Mikhail Gorbachev
ก.ค. (n.) Office of the Teacher Civil Service Commission See also: OTCSC Syn. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
กรมการฝึกหัดครู (n.) Department of Teacher Education See also: Teacher Training Department
กระแจะ (n.) sachet powder See also: powder
กส.บ. (n.) Bachelor of Agriculture See also: B.Ag Syn. เกษตรศาสตรบัณฑิต
ขันเชิง (n.) bowl with base attached
ขึ้นครู (v.) pay respect for a teacher
ค.บ. (n.) Bachelor of Education See also: B.Ed. Syn. ครุศาสตรบัณฑิต
คณะครู (n.) staff of teachers See also: faculty of teachers Syn. คณะอาจารย์
คณะอาจารย์ (n.) staff of teachers See also: faculty of teachers Syn. คณะครู
คณาจารย์ (n.) staff of teachers See also: faculty of teachers Syn. คณะครู, คณะอาจารย์
คนไม่มีลูกไม่มีเมีย (n.) bachelor See also: single man Syn. หนุ่มโสด, คนโสด Ops. หญิงโสด
ครุศาสตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Education See also: B.Ed.
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's got a bad headacheเขาปวดศีรษะมาก
Now my patience has reached its endตอนนี้ความอดทนของฉันถึงที่สุดแล้ว
I am pleased to welcome two new teachersฉันยินดีที่ได้ต้อนรับคุณครูคนใหม่สองท่าน
A teacher earns less than a lawyerครูมีรายได้น้อยกว่าทนายความ
A teacher earns less than a lawyerครูได้เงินเดือนน้อยกว่าทนาย
He has such a bad headache that he has to go to bedเขาปวดหัวมากจนต้องไปนอน
The teacher let us leave earlyครูปล่อยพวกเราเร็วขึ้น
My head's begun to acheฉันเริ่มปวดหัวแล้ว
I am glad I finally reached youฉันดีใจที่ในที่สุดก็ได้เจอคุณ
Thanks to a wise teacher like youขอบคุณครูผู้หลักแหลมอย่างคุณ
I know I'm not a very respectable teacherฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่ครูที่น่านับถือมากนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It'll jeopardize the protocol. A tingle and tummy ache won't kill ya.มันจะเป็นความเสี่ยงในการทดลอง เจ็บแปล๊บกับคันมันไม่ฆ่านายหรอก
I like to think they were singing about something so beautiful, it can't be expressed in words... and makes your heart ache because of it.ผมชอบที่จะคิดว่าพวกเขากำลังร้องเพลงเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อความสวยงามก็ไม่สามารถแสดงในคำ ... และทำให้อาการปวดหัวใจของคุณเพราะมัน
I got up in the morning, and ouch it does ache here and there.เมื่อเช้าพอตื่นขึ้นมา มันก็รู้สึกปวดตรงนั้น ตรงนี้
How it can actually ache in places that you didn't know you had inside you.เราเจ็บในจุดที่เราไม่รู้ว่ามีมันอยู่ได้ยังไงนะ
Tell your friend, although her heart will ache badly but it's best to forget him as soon as possible.บอกเพื่อนคุณด้วย,ว่าถึงแม้หัวใจของเธอจะเจ็บปวด แต่มันก็จะดีที่สุดที่จะลืมเค้าทันทีที่เป็นไปได้
It becomes an ache inside you-- An actual physical pain.มันจะกลายเป็นความปวดร้าวภายในใจ จนในที่สุดก็ลามไปถึงกาย
I have a belly ache since yesterday evening.พี่ปวดท้องตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็น
Harrison's ear ache medicine.ยาแก้เจ็บหูของแฮร์ริสัน
My bones ache for Rome. This place is the graveyard of ambition.กระดูกของฉันเรียกร้องที่จะกลับโรม ที่นี่มันเหมือนสุสานของความบ้าคลั่ง
Are you spotting grayish tissue, having side cramps or experiencing a dull, consistent ache in your lower back?กำลังเป็นตะคริว หรือกำลังชาอยู่ ยังคงเจ็บ ที่หลังคุณอยู่ไหม?
Some cure the ache of loneliness by making new friends.รักษาความเหงา ด้วยการหาเพื่อนใหม่
It makes my heart ache that it turned out this way.ฉันเจ็บปวด ตั้งแต่เรามาสลับร่างกันอีกครั้ง

ache ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚琛[Yà chēn, ㄧㄚˋ ㄔㄣ, 亚琛 / 亞琛] Aachen (city in Germany)
疼痛[téng tòng, ㄊㄥˊ ㄊㄨㄥˋ, 疼痛] ache; sore
[tòng, ㄊㄨㄥˋ, 痛] ache; pain; sorrow
酸痛[suān tòng, ㄙㄨㄢ ㄊㄨㄥˋ, 酸痛] ache
阿克伦[Ā kè lún, ㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ, 阿克伦 / 阿克倫] Acheron river in Epirus, northwest Greece
阿克伦河[Ā kè lún hé, ㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ ㄏㄜˊ, 阿克伦河 / 阿克倫河] Acheron river in Epirus, northwest Greece
拜人为师[bài rén wéi shī, ㄅㄞˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄕ, 拜人为师 / 拜人為師] to acknowledge as one's teacher
卢卡申科[Lú kǎ shēn kē, ㄌㄨˊ ㄎㄚˇ ㄕㄣ ㄎㄜ, 卢卡申科 / 盧卡申科] Aleksandr Grigoryevich Lukachenko, president of Belarus from 1994
执着[zhí zhuó, ㄓˊ ㄓㄨㄛˊ, 执着 / 執著] attachment; stubborn; be attached to; persistent; persevering
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, 缱 / 繾] attached to; loving
随信[suí xìn, ㄙㄨㄟˊ ㄒㄧㄣˋ, 随信 / 隨信] attached with the letter
[lì, ㄌㄧˋ, 隶 / 隸] attached to; scribe
温存[wēn cún, ㄨㄣ ㄘㄨㄣˊ, 温存 / 溫存] attentive; emotionally attached; kind; gentle
单身汉[dān shēn hàn, ㄉㄢ ㄕㄣ ㄏㄢˋ, 单身汉 / 單身漢] bachelor; unmarried man
士学位[shì xué wèi, ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, 士学位 / 士學位] bachelor's degree
学士[xué shì, ㄒㄩㄝˊ ㄕˋ, 学士 / 學士] bachelor degree
学士学位[xué shì xué wèi, ㄒㄩㄝˊ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, 学士学位 / 學士學位] bachelor's degree
旷夫[kuàng fū, ㄎㄨㄤˋ ㄈㄨ, 旷夫 / 曠夫] bachelor; unmarried man
单身[dān shēn, ㄉㄢ ㄕㄣ, 单身 / 單身] unmarried; single; bachelorhood
气管炎[qì guǎn yán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, 气管炎 / 氣管炎] bacterial tracheitis (inflammation of the windpipe, often caused by Staphylococcus aureus); henpecked (a pun on 妻子管得严 used in comic theater)
穷山恶水[qióng shān è shuǐ, ㄑㄩㄥˊ ㄕㄢ ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, 穷山恶水 / 窮山惡水] barren hills and treacherous rapids (成语 saw); inhospitable natural environment
[hú, ㄏㄨˊ, 胡 / 鬍] beard; mustache
胡子[hú zi, ㄏㄨˊ ㄗ˙, 胡子 / 鬍子] beard; moustache or whiskers; facial hair
[xū, ㄒㄩ, 须 / 鬚] beard; mustache
腹痛[fù tòng, ㄈㄨˋ ㄊㄨㄥˋ, 腹痛] belly-ache; stomach pain
[pìn, ㄆㄧㄣˋ, 聘] betrothed; engage (teacher); hire
牌匾[pái biǎn, ㄆㄞˊ ㄅㄧㄢˇ, 牌匾] board (attached to a wall)
气管痉挛[qì guǎn jìng luán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄌㄨㄢˊ, 气管痉挛 / 氣管痙攣] breathing convulsions (as in asthma); tracheospasm
大刀[dà dāo, ㄉㄚˋ ㄉㄠ, 大刀] broadsword; large knife; machete
恶病质[è bìng zhì, ㄜˋ ㄅㄧㄥˋ ㄓˋ, 恶病质 / 惡病質] Cachexia (physical wasting associated with long-term illness)
高速缓存[gāo sù huǎn cún, ㄍㄠ ㄙㄨˋ ㄏㄨㄢˇ ㄘㄨㄣˊ, 高速缓存 / 高速緩存] cache
高速缓冲存储器[gāo sù huǎn chōng cún chǔ qì, ㄍㄠ ㄙㄨˋ ㄏㄨㄢˇ ㄔㄨㄥ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ ㄑㄧˋ, 高速缓冲存储器 / 高速緩衝存儲器] cache (computing)
方釳[fāng xì, ㄈㄤ ㄒㄧˋ, 方釳] (arch.) metal horn attached as shield to horse or to the axle of a chariot
世外桃源[shì wài táo yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 世外桃源] the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
世外桃花源[shì wài táo huā yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 世外桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃源[táo yuán, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 桃源] same as 世外桃源; the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃花源[táo huā yuán, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
冷漠[lěng mò, ㄌㄥˇ ㄇㄛˋ, 冷漠] cold and detached towards sb; lack of regard; indifference; neglect
冷漠对待[lěng mò duì dài, ㄌㄥˇ ㄇㄛˋ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄞˋ, 冷漠对待 / 冷漠對待] cold and detached towards sb; lack of regard; indifference; neglect
冷眼[lěng yǎn, ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ, 冷眼] cool eye; fig. detached; (treating sb) with indifference

ache ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おなかを壊す;お腹を壊す;お腹をこわす[おなかをこわす, onakawokowasu] (exp,v5s) to get an upset stomach; to have a stomach ache
1次キャッシュ[いっしキャッシュ, isshi kyasshu] (n) {comp} level 1 cache
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA
アクティブキャッシュ[, akuteibukyasshu] (n) {comp} active cache
アセンブリキャッシュ[, asenburikyasshu] (n) {comp} assembly cache
アタッシェ[, atasshie] (n) attache (fre
アタッシュケース;アタッシェケース[, atasshuke-su ; atasshieke-su] (n) attache case
アパッシュ[, apasshu] (n) apache (fre
アパッチ[, apacchi] (n) Apache
イタセンパラ;いたせんぱら[, itasenpara ; itasenpara] (n) deepbody bitterling (species of cyprinid, Acheilognathus longipinnis)
オンチップキャッシュ[, onchippukyasshu] (n) {comp} on-chip cache
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P)
カージナルテトラ;カージナル・テトラ[, ka-jinarutetora ; ka-jinaru . tetora] (n) cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi)
カイゼル髭[カイゼルひげ, kaizeru hige] (n) handlebar mustache (lit
ガッシュ;グワッシュ[, gasshu ; guwasshu] (n) (1) (ガッシュ only) gash; (2) (ガッシュ only) gush; (3) gouache (fre
ガナッシュ[, ganasshu] (n) ganache (icing made of mixed chocolate and cream) (fre
カリスマ先生[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor
ガンガン(P);がんがん[, gangan (P); gangan] (adv,vs) (col) (on-mim) sound of large bell; sound of scolding voice; (pounding of) headache; intense; (P)
キャッシュ[, kyasshu] (n) (1) cache; (2) cash; (P)
キャッシュコントローラ[, kyasshukontoro-ra] (n) {comp} cache controller
キャッシュディスク[, kyasshudeisuku] (n) {comp} cache disk
キャッシュファイル[, kyasshufairu] (n) {comp} cache file
キャッシュプラグイン[, kyasshupuraguin] (n) {comp} cache plug-in
キャッシュメモリ[, kyasshumemori] (n) {comp} cache memory
キャッシュライタ[, kyasshuraita] (n) {comp} cache writer
キャッシュ記憶装置[キャッシュきおくそうち, kyasshu kiokusouchi] (n) {comp} cache storage
ぎりぎりまで;ギリギリまで[, girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point
ギンギン[, gingin] (adv) (1) (on-mim) ecstatic; ecstatically; (2) splitting headache
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class
クラドセラケ[, kuradoserake] (n) Cladoselache (genus of extinct shark)
グリーンネオンテトラ;グリーン・ネオン・テトラ[, guri-nneontetora ; guri-n . neon . tetora] (n) green neon tetra (Paracheirodon simulans)
コーチャー[, ko-cha-] (n) coach; coacher
ざるべからず[, zarubekarazu] (exp,aux) (arch) (attaches to the imperfective form; from ざり + べし) (See なければならない,なくてはならない・2) must (do, be)
ずして[, zushite] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing; not being
スタンド[, sutando] (n) (1) stands; bleachers; (2) stand (e.g. newspaper stand); counter (e.g. lunch counter); (3) stand (e.g. inkstand); (4) (abbr) (See 電気スタンド・でんきスタンド) desk lamp; floor lamp; standard lamp; (5) (See ガソリンスタンド) station (e.g. gas station); (P)
ずとも[, zutomo] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) even without doing; even without being
ずに[, zuni] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アパッチ[あぱっち, apacchi] Apache
オンチップキャッシュ[おんちっぷきゃっしゅ, onchippukyasshu] on-chip cache
キャッシュ[きゃっしゅ, kyasshu] cache
キャッシュメモリ[きゃっしゅめもり, kyasshumemori] cache (memory)
セカンダリキャッシュ[せかんだりきゃっしゅ, sekandarikyasshu] secondary cache
ディスクキャッシュ[でいすくきゃっしゅ, deisukukyasshu] disk cache
デュアルアタッチド[でゆあるあたっちど, deyuaruatacchido] dual attached
メモリキャッシュ[めもりきゃっしゅ, memorikyasshu] memory cache
添付書類[てんぷしょるい, tenpushorui] (mail) attachment, attached file, attached document

ache ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; be hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บท้อง[v. exp.] (jep thøng) EN: have a stomach ache ; have a stomachache FR: avoir mal au ventre
การเจ็บท้อง[n. exp.] (kān jep thø) EN: stomach ache FR: mal de ventre [m] ; mal au ventre [m]
ความเจ็บ[n.] (khwām jep) EN: pain ; ache ; agony ; sore FR: mal [m] ; maladie [f]
ความเจ็บปวด[n.] (khwām jeppū) EN: pain ; ache ; sore ; suffering ; painfulness FR: douleur [f] ; souffrance [f]
ความปวด[n.] (khwām pūat) EN: pain ; ache ; sore FR: douleur [f]
ความปวดร้าว[n.] (khwām pūatr) EN: ache ; pain , sore FR: souffrance [f]
ปวด[v.] (pūat) EN: ache ; hurt ; be painful ; be in pain FR: avoir mal à ; souffrir de
ปวดท้อง[v. exp.] (pūat thøng) EN: have a stomach ache FR: avoir mal au ventre ; souffrir de maux de ventre
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบแฝง [v.] (aēpfaēng) EN: hide ; conceal ; lurk FR: cacher
แอบฟัง[v. exp.] (aēp fang) EN: overhear ; listen in ; tap ; eavesdrop FR: écouter en cachette ; écouter aux portes
แอบซ่อน[v.] (aēp sǿn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud FR: cacher ; dissimuler
แอบสูบบุหรี่[v. exp.] (aēp sūp bur) EN: FR: fumer en cachette ; fumer en douce
แอบแต่งงาน[v. exp.] (aēp taeng-n) EN: FR: se marier en cachette
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; mentor ; ajan ; ajarn FR: professeur [m, f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อาจริย-[pref.] (ājariya-) EN: teacher FR: professeur [m]
อาจริยวัตร[n.] (ājariyawat) EN: proper behavior toward teachers ; services due to a monk-teacher FR:
อาการปวดฟัน[n. exp.] (ākān pūat f) EN: toothache FR: mal de dents [m]
อาการปวดหัว[n. exp.] (ākān pūat h) EN: headache FR: mal de tête [m]
อาการปวดศีรษะ[n. exp.] (ākān pūat s) EN: headache FR: mal de tête [m]
อาเคิน = อาเค่น[n. prop.] (Ākhoēn= Ākh) EN: Aachen FR: Aix-la-Chapelle
อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.)[n. exp.] (aksørasāt b) EN: Bachelor of Arts (B.A.) FR:
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement part FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: mourn ; miss ; long for ; be attached to FR:
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff ; pull someone's leg ; fool someone FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อังกนะ[n.] (angkana) EN: sealing FR: cachetage [m]
บา[n.] (bā) EN: teacher FR: professeur [m]
แบ่งหน้าที่[v. exp.] (baeng nāthī) EN: assign ; allocate FR: assigner les tâches
บำเพ็ญภารกิจ[v. exp.] (bamphen phā) EN: perform a task FR: accomplir une tâche
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)[n. exp.] (banchī band) EN: Bachelor of Accountancy (B.Acc.) ; Bachelor of Accounting FR:
บ้านเดี่ยว[n. exp.] (bān dīo) EN: detached house FR:
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: graduate ; bachelor FR: bachelier [m] ; licencié [m] ; diplômé [m]
บัง[v.] (bang) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga ; Gomphrena globosa FR: immortelle [f] ; Gomphrena globosa
บก[n.] (bok) EN: land ; dry land ; terra firma ; highland FR: terre ferme [f] ; terre [f] ; sol [m] ; plancher des vaches [m]
บริหารธุรกิจบัณฑิต[n. exp.] (børihān thu) EN: Bachelor of Business Administration (BBA, B.B.A.) FR:
บรมครู[n.] (børommakhrū) EN: great teacher FR:

ache ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Racheakt {m} | Racheakte
Nasenpolyp {m}; Rachenmandelpolyp; Rachenmandelwucherung
Ehrensache {f} | eine Ehrensacheaffair of honour | a point of honour
Rachenlehre {f} [techn.] | kleine Rachenlehre
Alleingang {m} | etw. im Alleingang machensolo effort | to do sth. on one's own
Angelegenheit {f}; Sache
abgeneigt {adj} | einer Sache abgeneigt sein | eine Antipathie gegen jdn. habenantipathetic; antipathetical | to be antipathetic to sth. | to be antipathetic to sb.
Apachenführer {m}Apache leader
Anbaufläche {f} | Anbauflächen
Attaché {m}; Attache
Durchmesser {m} der Radanlageflächeattachment face diameter
verbürgt {adj} | eine verbürgte Tatsacheauthentic | a matter of records
abgeneigt {adj} | abgeneigt sein, etw. zu tun | einer Sache abgeneigt seinaverse | to be averse from doing sth. | to be averse to (from) sth.
Bach {m} | Bäche
Junggesellenbude {f}bachelor pad
Junggesellin {f}bachelor girl; spinster
Junggesellentum {n}bachelorhood
Bakkalaureus {m} der PhilosophieBA : Bachelor of Arts
Balladesänger {m}; Liedermacher
Korbmacher {m}; Korbmacherin
Beamtensprache {f}; Behördensprache
Strahlen {n} (Lächeln)beam (smile)
Flaum {m} (auf Pfirsichen)bloom (on peaches)
Bakkalaureus {m} der MedizinBM : Bachelor of Medicine
Bombenerfolg {m}; großartige Sache
Botengang {m} | Botengänge machenerrand | to run errands
Bakkalaureus {m} der NaturwissenschaftenBS : Bachelor of Science [Am.]
Bakkalaureus {m} der ChirurgieBS : Bachelor of Surgery [Br.]
Bully {m} [sport] | das Bully machenbully | to bully off
Cache {m}; Cachespeicher
Luftsprung {m} | Luftsprünge machencaper | to cut capors
Herzschwäche {f} [med.] | Herzschwächen
Kartellabsprache {f} | Kartellabsprachen
Stellmacher {m}; Stellmacherin
Fall {m}; Sache
Todesursache {f} | Todesursachen
Charakterschwäche {f} | Charakterschwächen
chlorfrei {adj} [chem.] | chlorfrei gebleicht | völlig chlorfreichlorine-free | chlorine-free bleached | totally chlorine-free (TCF)
Klassenlehrer {m}class teacher
Gaumenspalte {f}; Wolfsrachen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ache
Back to top