ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hurtful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hurtful*, -hurtful-

hurtful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hurtful (adj.) น้อยใจ
hurtfully (adv.) อย่างน้อยใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
hurtful(เฮิร์ท'ฟูล) adj. ซึ่งทำให้ได้รับบาดแผล,เป็นอันตราย,ซึ่งทำให้เสียหาย., See also: hurtfully adv. hurtfulness n., Syn. injurious,harmful,
English-Thai: Nontri Dictionary
hurtful(adj) ซึ่งทำให้บาดเจ็บ,ซึ่งเป็นอันตราย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know how hurtful it is?คุณรู้ไหมผมทรมานแค่ไหน?
What a hurtful thing to say,ช่างเป็นคำพูดที่เจ็บปวดเสียจริง
Do you know how many dangerous and hurtful things Stan could do to me here?นายรู้มั้ยว่าแสตนจะทำอะไรกับฉันมั่ง
Compared to the hurtful words you've said, what your mother said was nothing.เกี่ยวกับสิ่งที่แม่นายพูด ทุกอย่างที่คุณพูดกับฉัน เจ็บมากกว่านี้สามเท่า
Alex, that is a very hurtful statement.อเล็กซ์ นี่คือคำสั่งที่เด็ดขาดมาก
No, I'm being a team player, and any minute spent on this vicious, hurtful and hateful gossip is a minute taken away from preparing for Nationals.ไม่ ฉันแค่ทำตัวเป็นคนเล่นในทีม และทุกนาทีที่เสียไป กับข่าวลือคาวๆ เรื่องซุบซิบนินทานวกนี้ มันคือเวลาที่เราเสียไป จากที่ควรเอาไปซ้อมสำหรับระดับชาติ
I've said some pretty hurtful things, and I regret them.พ่อได้พูดบางอย่างที่ร้ายกาจ และพ่อก็เสียใจ
I cannot believe the hurtful things you said to me in my office.ไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะพูดแบบนั้น กับฉันที่ออฟฟิศ
Maybe it's awful or hurtful or shameful.อาจจะเป็นเรื่องแย่มาก เจ็บปวดใจหรือน่าอาย
Must have been very hurtful.มันเป็นความปวดร้าวใจอย่างมาก
That was so harsh and hurtfulที่หยาบกระด้างและเจ็บปวดมาก
"The man in this video looks like the champion cheerleading coach Sue Sylvester." That was particularly hurtful."ผู้ชายในคลิป เหมือนโค้ชทีมเชียร์ ซู ซิลเวสเตอร์"

hurtful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระทบกระทั่ง[v.] (krathopkrat) EN: conflict ; oppose ; disagree ; dispute ; affect ; hurt (someone's) feelings ; be hurtful FR: se mettre quelqu'un à dos ; entrer en conflit
ผิดสำแดง[v. exp.] (phit samdaē) EN: take poisonous food ; suffer from acute food poisoning ; be poisonous to ; be hurtful FR:
พูดกระทบกระทั่ง[v. exp.] (phūt kratho) EN: make hurtful remarks ; make stinging remarks FR:
พูดกระทบกระเทียบ[v. exp.] (phūt kratho) EN: make hurtful remarks ; make stinging remarks FR:
เสียดแทง[adj.] (sīet thaēng) EN: cutting ; hurtful ; caustic ; biting FR:

hurtful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schädlich {adj} (für)hurtful (to)
Schädlichkeit {f}hurtfulness
schädlich {adv}hurtfully
schmerzlich; verletzend {adj}hurtful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hurtful
Back to top