ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เคือง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เคือง*, -เคือง-

เคือง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เคือง (v.) irritate See also: annoy, be sore Syn. ระคาย, รำคาญ
เคือง (v.) be angry See also: be irate, be enraged, be provoked, be offended Syn. โกรธ, โมโห, ขุ่นเคือง, โกรธเคือง, ไม่พอใจ Ops. ชอบ, พอใจ
เคืองขัด (v.) annoy See also: irritate, displease, resent Syn. ขุ่นข้อง, โกรธ, โกรธเคือง, ขัดเคือง, ขุ่นข้องหมองใจ, เคืองขุ่น Ops. ยินดี
เคืองขัด (v.) be moody See also: be sullen, be gloomy Syn. ขัดเคือง
เคืองขัด (v.) be indignant See also: be annoy, be angry, resent, infuriate Syn. ขุ่นใจ, ขุ่นเคือง
เคืองขุ่น (v.) annoy See also: irritate, displease, resent Syn. ขุ่นข้อง, โกรธ, โกรธเคือง, ขัดเคือง, เคืองขัด, ขุ่นข้องหมองใจ Ops. ยินดี
เคืองตา (v.) be irritating to the eyes See also: be annoying to the eyes, have a sore eye
เคืองแค้น (v.) be offended See also: harbor malice against, habour/bear/feel resentment, be angry, flare up, rage, be indignant Syn. แค้นเคือง, อาฆาต, โกรธแค้น
เคืองโกรธ (v.) be angry See also: be annoyed, be indignant, be offended, be irate Syn. ขุ่นเคือง
เคืองใจ (v.) be irritated See also: be in a bad mood, be moody, be bad - tempered, be sullen Syn. เคือง, ขัดเคือง, ขัดเคืองใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
aggravate(แอก' ระเวท) vt. ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง,ทำให้โมโห. -aggravatingly adv. -aggravative adj. -aggravator n. -aggravation n.
ammoniac(อะโม' นิแอค, แอม' โมไนอะคัม) n. ยาง (gum resin) จากต้น Dorema ammoniacum ใช้เป็นยาขับเสมหะและต้านการระคายเคือง (gum ammoniac)
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
canker(แคง'เคอะ) {cankered,cankering,cankers} n. ปากเปื่อย,โรคเท้าม้าเน่า,สิ่งกัดกร่อน,สิ่งทำลาย,สิ่งระคายเคือง,ตัวเพลี้ย,ตัวหนอนทำลายพืช vt. ทำให้เน่าเปื่อย,เป็นโรคเนื้อเยื่อเน่าเปื่อย,ค่อย ๆ ทำลาย,ทำให้เลวหรือเสีย., See also: cankerous adj. คำที่มีค
chafe(เชฟ) vt. ถูจนร้อน,สีจนร้อน,ครูด,ยั่วให้โกรธ,ทำให้อารมณ์เสีย -vi.,n. (การ) ถู,สี,โกรธ,โมโห,ถลอกหรือเจ็บเนื่องจากการถู,การระคายเคือง,การรบกวน,ความเจ็บปวดหรือถลอกเนื่องจากการถู
chlorpheniraminen. ยาแก้อาการแพ้และระคายเคืองชนิดหน
counterirritant(เคาเทอะเออ'ริเทินทฺ) n. ยาบรรเทาหรือระงับอาการระคายเคือง adj. ซึ่งต้านอาการระคายเคือง
craw(ครอ) n. ถุงลมหรือกระเพาะของแมลงหรือนกหรือไก่,กระเพาะสัตว์ -Id. (stick in someone's craw ทำให้รับได้ยาก,เป็นที่ระคายเคือง)
demulcent(ดิมัล'เซินทฺ) adj. ซึ่งบรรเทาอาการระคายเคือง
embitter(เอมบิท'เทอะ) vt. ทำให้ขมขึ้น,ทำให้รู้สึกขม,ทำให้เคืองแค้น., See also: embitterer n. ดูembitter embitterment n. ดูembitter, Syn. imbitter
envenom(เอนเวน'เนิม) vt. ทำให้เป็นพิษ,ใส่พิษลงไป,ทำให้ขม,เป็นพิษ,ทำให้เคืองแค้น
exacerbate(อิกแซส'เซอเบท) vt. ทำให้หนักขึ้น,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้โกรธเคือง,ทำให้ช้ำ., See also: exacerbation n. ดูexacerbate, Syn. intensify
exasperate(อิกแซส'พะเรท) vt. ทำให้โกรธเคืองมาก,เพิ่มความรุนแรง,ยั่วโทสะมาก, See also: exasperation n. ดูexasperate exasperatedly adv. ดูexasperate, Syn. exacerbate
exasperating(อิกแซส'พะเรทิง) adj. ซึ่งโกรธเคืองมาก,น่าโมโหมาก,ซึ่งยั่วโทสะมาก., Syn. annoying
gall(กอล) n. สิ่งที่ขม,สิ่งที่ขมขื่น,ความขมขื่น,น้ำดี,ความทะลึ่ง,ความอวดดี,แผลบนผิวหนัง,แผลที่เกิดจากการถูครูด,สิ่งที่ระคายเคือง,ภาวะระคายเคือง vt. ทำให้เป็นแผล,ครูดอย่างแรง,ทำให้ขุ่นเคือง,รบกวน,กวนโทสะ. vi. ขุ่นเคือง,เป็นแผล. -S...
galling(กอ'ลิง) adj. ถูครูด,ซึ่งทำให้เป็นบาดแผลที่ผิวหนังได้,ระคายเคือง น่าโมโห.
gravel(แกรฟ'เวิล) n. กรวด,หินเล็ก ๆ ,ลูกรัง vt. ปูหรือโรยกรวด,ทำให้ฉงน,ทำให้ระคายเคือง,ยั่วโมโห,กระตุ้น,เกยตื้น. adj. เสียงเสียดสี,เสียงแหบ, See also: gravelish adj.
gripe(ไกรพฺ) v.,n. (การ) ยึด,จับ,กุม,กดขี่,บ่น,ปวดแน่นในท้อง,รบกวน,ทำให้เคือง,รับลม (ใบเรือ), See also: gripes อาการปวดแน่นในท้อง. griper n. gripingly adv., Syn. pinch,cramp
huffish(ฮัฟ'ฟิช) adj. ขุ่นเคือง,ฉุน,ทะลึ่ง,หยิ่งยโส,โอหัง., See also: huffishly adv. huffishness n., Syn. irritable,insolent
humor(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
humour(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
indignant(อินดิก' เนินทฺ) adj. เดือดดาล, ไม่พอใจมาก, ขุ่นเคือง, Syn. incensed, irate
indignation(อินดิกเน' เชิน) n. ความเดือดดาล, ความไม่พอใจมาก, ความขุ่นเคือง, Syn. wrath
irk(เอิร์ค) vt. รบกวน,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้รำคาญ, Syn. upset,annoy,vex
irritable(เออ'ริทะเบิล) adj.ไวต่อการกระตุ้น,สนองการเร้าได้ง่าย,โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,ระคายเคือง, See also: irritableness n. irritably adv., Syn. susceptible,sensitive
irritant(เออ'ริเทินทฺ) adj. ซึ่งระคายเคือง,ไวต่อการกระตุ้น,ซึ่งทำให้ระคายเคือง. n. สิ่งที่ทำให้ระคายเคืองหรือฉุนเฉียว,สิ่งกระตุ้น,สิ่งรบกวน., See also: irritancy n., Syn. provoking
irritate(เออ'ริเทท) vt.,vi. ทำให้ระคายเคือง,ทำให้ฉุนเฉียว,กวนประสาท,ทำให้อักเสบ., See also: irritator n., Syn. exasperate
irritation(เออริเท'เชิน) n. การทำให้ระคายเคือง,การยั่วโทสะ,การกวนประสาท,การทำให้ฉุนเฉียว,ความระคายเคือง,การอักเสบ
itch(อิทชฺ) vi. รู้สึกคัน,ทำให้คัน. vt. ทำให้คัน,รบกวน,ทำให้ระคายเคือง. n. ความรู้สึกคัน,ความอยากได้,ความปรารถนา,โรคหิด
jangle(แจง'เกิล) {jangled,jangling,jangles} v.,n. (เสียง) (ทำให้) ดังจากการกระทบกับโลหะ,ดังกรุ๊งกริ๊ง,พูดอย่างโกรธเคือง,เสียงทะเลาะวิวาท,การทะเลาะ
miff(มิฟ) vt. รุกราน,ทำให้ขุ่นเคือง,ทำผิด
nettlesome(เนท'เทิลโซม) adj. ซึ่งทำให้ระคายเคืองหรือคัน โกรธง่าย,โมโหง่าย,ยั่วยุได้ง่าย
offence(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offend(อะเฟนดฺ') n. กระทำผิด,ละเมิด,รุกราน,ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ., See also: offendable adj. offendible adj. offender n., Syn. fault,vice,attack
offense(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offensive(อะเฟน'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้ไม่พอใจ,ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง,ก้าวร้าว,ไม่พอใจ,ล่วงละเมิด,น่ารังเกียจ,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการกระทำผิด., See also: offensiveness n.
peeve(พีฟว) vt. รบกวน,ทำให้โกรธ,ทำให้ขุ่นเคือง. n. สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง, Syn. annoy
pettish(เพท'ทิช) adj. เจ้าอารมณ์,เจ้าโทสะ,มีอารมณ์ขุ่นเคือง,งอน
English-Thai: Nontri Dictionary
tantrum(n) อารมณ์ฉุนเฉียว,ความโมโหโทโส,ความโกรธเคือง
bland(adj) สุภาพ,นิ่มนวล,อ่อนโยน,ไม่ระคายเคือง
continuation(n) ความสืบเนื่อง,ความต่อเนื่อง,ความฝืดเคือง
embitter(vt) ทำให้ขมขื่น,ทำให้ทุกข์ระทม,ทำให้เคืองแค้น
exasperate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เคือง,ทำให้โมโห,ทำให้ฉุนเฉียว
exasperation(n) ความโกรธเคือง,ความโมโหฉุนเฉียว
indignant(adj) ไม่พอใจ,ขุ่นเคือง,เดือดดาล
indignation(n) ความไม่พอใจ,ความขุ่นเคือง,ความเดือดดาล
infuriate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เดือดดาล,ทำให้ขุ่นเคือง
invidious(adj) ขัดเคือง,น่าริษยา,ไม่ยุติธรรม,ไม่เสมอหน้า,แสลงหู
irritable(adj) โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,หงุดหงิด,ระคายเคือง
irritant(adj) ซึ่งทำให้โกรธ,ซึ่งระคายเคือง
irritate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้แสบคัน,ทำให้เคือง,ทำให้ฉุนเฉียว,กวน
irritation(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,ความระคายเคือง
lean(adj) ผอม,น้อย,ซูบซีด,พร่อง,ขาดแคลน,ฝืดเคือง,ไม่บริบูรณ์
offend(vt) ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ,รุกราน,ละเมิด,ทำผิด
pettish(adj) บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง,โกรธ,ขี้งอน,เจ้าโทสะ
resent(vt) ไม่พอใจ,โกรธ,ขุ่นเคือง,แค้นใจ
resentful(adj) ไม่พอใจ,โกรธ,ขุ่นเคือง,แค้นใจ
resentment(n) ความขุ่นเคือง,ความโกรธ,ความแค้นใจ
sour(adj) ไม่มีรสชาติ,เปรี้ยว,ไม่พอใจ,บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง
spite(n) ความุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น
spleen(n) ม้าม,ความโกรธ,โทสะ,ความขุ่นเคือง
splenetic(adj) เกี่ยวกับม้าม,ซึ่งมุ่งร้าย,ขุ่นเคือง
sulk(vi) โกรธเคือง,อารมณ์ไม่ดี,ขุ่นหมอง
sulky(adj) โกรธเคือง,บูดบึ้ง,อารมณ์บูด,บึ้งตึง
umbrage(n) ความโกรธเคือง,ความก้าวร้าว,ร่มเงา
vex(vt) รบกวน,ทำให้ระคายเคือง,ก่อกวน
unvexed(adj) ไม่ถูกรบกวน,ไม่ระคายเคือง,ไม่เป็นทุกข์
wrath(n) ความโกรธเคือง,ความโมโห,ความกริ้ว,ความแค้น
wrathful(adj) โกรธเคือง,กริ้ว,โมโห,แค้น
wroth(adj) แค้นเคือง,โกรธเคือง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
irritateระคายเคือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irritateระคาย, รบกวน, ระคายเคือง [การแพทย์]
Irritatingกระตุ้นให้ความระคายเคือง [การแพทย์]
Irritationภาวะระคาย, ระคายเคือง, การระคายเคือง, ความระคายเคือง, รบกวน [การแพทย์]
Mechanicalการใช้ผ้าถูหน้าแรงๆ, ระคายเคืองโดยตรง, พลังงานกล, เมคานิคอล [การแพทย์]
PM-10 ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน )ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ) ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นาน เนื่องจากมีความเร็วในการตกตัวต่ำ โดยทั่วไปมีแหล่งกำเนิดออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ธรรมชาติ เช่น เขม่าควันจากไฟป่า กิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม มีผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเสื่อมลง ทำลายพื้นผิวของวัสดุและสิ่งก่อสร้าง หากเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์จะก่อให้เกิดการระคายเคืองและทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น และจะสะสมจนประสิทธิภาพในการทำงานน้อยลง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
angrily (adv.) อย่างโกรธเคือง See also: อย่างโกรธแค้น Syn. irately, savagely, heatedly Ops. calmly, softly, quietly
be offended at (vt.) โกรธเคือง See also: โกรธ, ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง Syn. dislike Ops. like, welcome
be revengeful (idm.) ขุ่นเคือง (แต่เก็บไว้ในใจ) ต่อ See also: ไม่พอใจ Syn. have against, have it in for, resent
bear a grudge against (idm.) ขุ่นเคือง (แต่เก็บไว้ในใจ) ต่อ See also: ไม่พอใจ Syn. have against, have it in for, be revengeful, resent
bridle at (phrv.) ขุ่นเคือง See also: ไม่พอใจ
bridle up (phrv.) ขุ่นเคือง See also: ไม่พอใจ Syn. bristle up
delinquent (adj.) ซึ่งขุ่นเคือง Syn. opprobrious
displeased (adj.) ขุ่นเคือง See also: เจ็บร้อน, โกรธขึ้ง Syn. angry, incensed
get a rise out of one (idm.) ทำให้ขุ่นเคืองใจ See also: ทำให้ไม่พอใจ
get across (phrv.) ทำให้ขุ่นเคือง See also: ทำให้ไม่พอใจ
get annoyed (sl.) โกรธเคือง
get up (phrv.) ทำให้ขุ่นเคือง See also: รำคาญ Syn. put up
go into one (sl.) โกรธเคือง Syn. get annoyed
go off on one (sl.) โกรธเคือง Syn. went off on one
grating (adj.) ขัดเคือง See also: ไม่พอใจ
huff (vt.) พูดอย่างขุ่นเคือง
in a huff (idm.) ขุ่นเคือง See also: ไม่พอใจ
incensed (adj.) ขุ่นเคือง See also: เจ็บร้อน, โกรธขึ้ง Syn. angry, displeased
indignant (adj.) ขุ่นเคือง See also: เจ็บร้อน, โกรธขึ้ง Syn. angry, displeased, incensed
indignation (n.) ความโกรธเคือง See also: ความโกรธแค้น, ความขุ่นเคือง Syn. anger, pigue, resentment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Incensed. Disillusioned by a government you blame for the death of your wife.เคืองมัย ที่รัฐบาลทำให้ผิดหวัง แกเป็นคนฆ่าเธอ
Us in our vest are exposed to all manner of nastiness.เราอยู่ในเสื้อยืดของเราที่นี่ครับ กำลังเผชิญกับลักษณะของ ความขุ่นเคือง
I am aware that I must have given you much cause for irritation Your Excellency.ผมรู้ตัวว่าได้ทำความขุ่นเคืองอย่างมาก แก่พณ. ท่าน
Why loose your venom on me?ทำไมแค้นเคืองหม่อมฉันขนาดนั้น?
Sorry. Irritating little sod. I'm quite fond of him really.สดเล็ก ๆ น้อย ๆ เกิดการระคายเคือง ผมค่อนข้างรักเขาจริงๆ
Relax. What's got into you? I'm breaking your balls a little, that's all.ใจเย็น,เป็นอะไรไป ฉันทำนายเคืองนิดหน่อยใช่ไหม
It's something about the wax and the salt water. lt irritates them.มันน่าจะเกี่ยวกับแว๊กซ์กับน้ำเกลือ มันค่อนข้างระคายเคือง
There's no reason to sulk. It changes nothing for me.ไม่มีเหตุผลที่ฉันจะเคืองเธอ ไม่อะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับฉัน
I jerked off to your secretary. Do you mind?ฉันใช่เลขานายเป็นแบบชักว่าวว่ะ แกเคืองหรือเปล่าวะ?
But irritating superior attitude king find most unbeautiful.แต่มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองฝ่าพระบาทอยู่ไม่น้อย.
It does not take offense and is not resentful."ไม่คุ่นเคือง และไม่เปอะเปื้อน
It does not take offense and is not resentful.ไม่ขุ่นเคือง ไม่เปอะเปื้อน
No, I just got some exfoliating cream in my eye.เปล่า ข้าแค่ระคายเคืองนัยตาเท่านั้นเอง
"And all this time I've been hiding out at Miss Mitzi's, angry at myself, frustrated and embarrassed."และตลอดเวลา ฉันก็หลบอยู่ที่มิสมิสท์ซี่" "โกรธตัวเอง ขุ่นเคืองใจและอับอาย"
I'm sorry if I offended you.ฉันขอโทษด้วยที่ทำให้คุณเคือง
It would help if you might explain to me what's upsetting her.นายช่วยอธิบายให้ฉันหน่อย ว่าเธอเคืองอะไร
The neighborhood's really upset about this.ชาวบ้านแถวนี้เคืองกับเรื่องนี้ทั้งนั้น
Why are you still feeling so disturbed?ทำไมต้องรู้สึกขุ่นเคืองขนาดนี้ด้วยครับ
If I have angered you, Your Royal Highness, please forgive me.ถ้าหม่อมฉันทำให้พระองค์ทรงเคืองพระทัย องค์รัชทายาท ขอโปรดทรงอภัย
Reaction has run the gamut with mutants on both sides of the line.บางคนที่สิ้นหวัง กระหายการเยียวยา กับบางคนที่ขุ่นเคืองกับความคิดนี้...
Work that incurred the wrath of the Church until his dying day.ที่ทำให้คริสตจักร เคืองเป็นอย่างยิ่ง จนวาระสุดท้ายของชีวิต
I'm sorry if what I said before offended you.ฉันขอโทษ ถ้าสิ่งที่พูดก่อนหน้านี้ จะทำให้คุณโกรธเคือง
What do you mean "if" it offended me?หมายถึงอะไร "ถ้า" มันทำให้ ฉันโกรธเคือง
That it offended her!นั่นทำให้ เธอโกรธเคือง!
I mean that, that it offended you.ฉันหมายถึง, มันทำให้คุณโกรธเคือง
Because they are having economic difficulties, let me assure you here.เนื่องจากพวกเขามีสถานเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง
The resentment that you feel towards your parents is not going to fuel your rocket.ความขุ่นเคืองที่คุณรู้สึกกับพ่อแม่คุณ... ...ไม่ได้ถูกเติมเต็มด้วยจรวดคุณหรอก
And you're comfortable that he used to...คุณไม่เคืองเหรอที่เขา...
And paid $24,000 to commission an eyesore.แล้วจ่ายถึง 24,000 เหรียญให้กับสิ่งที่ทำให้เคืองตา
I don't want you to be offended by it, but the answer could affect your surgery.ผมไม่ต้องการทำให้คุณเคืองด้วยเรื่องนั้น แต่ต้องตอบหลังจากคุณผ่าตัด
I never held it against you. I don't now.ฉันไม่เคยเคืองนาย ฉันไม่รู้
I eat a small pizza and not only am i still hungry, i'm angry, and you wouldn't want me hungry and angry, all right, 'cause then i get kind of cranky, then i get a little mean, then i kind of get sleepy.ถาดเล็กกินไม่อิ่ม พาลอารมณ์เสีย พออารมณ์เสีย ก็มีเคืองต่อ แล้วก็จะใจดำตามด้วยง่วงนอน
(SIGHS IN EXASPERATION)(ถอนหายใจในความโกรธเคือง)
Leaving them like this... he must have been really angry at them for some reason.การทิ้งศพในสภาพอย่างนี้ ฆาตกรคงจะ... โกรธเคืองพวกเขาด้วยสาเหตุบางอย่าง
Yeah. lt looks really irritated. It's so red. What happened?ใช่ ดูเคืองตามากเลย แดงมากด้วย เกิดอะไรขึ้น
I'm gonna hate fuck the shit out of you Reff.กูแม่งโคตรเคืองมึงเลย ไอ้กรรมการแสด
I think, I made a mistake. I did it for you, you know, so you didn't get a road rashฉันว่า ฉันพลาดซะละ ฉันทำเพื่อเธอ เธอจะได้ไม่ระคายเคืองทีหลัง
His rage will make for more interesting sport than his feeble attempt to protect you.เกี่ยวสิ.. ความขุ่นเคืองของมันคงนำพาอะไรสนุกๆตามมา
Doesn't bother me a bit.ไม่ระคายเคืองผิวสักนิด
It's called onychosis-- it's a skin irritation.มันเรียกว่าโรคผิดปกติของเล็บ มันทำให้ผิวหนังระคายเคือง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เคือง
Back to top