ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

savagely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *savagely*, -savagely-

savagely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
savagely (adv.) อย่างป่าเถื่อน See also: อย่างหยาบคาย, อย่างโหดร้าย Syn. cruelly, viciously, indecently
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Uh, there was a savagely beaten store clerk outside Jamestown at the beginning of the month, and then another one 2 days later in Bowman, North Dakota.มีเสมียนรายหนึ่งถูกทุบตีอย่างโหดร้าย นอกเจมส์ทาวน์เมื่อต้นเดือน และอีกรายหนึ่งสองวันหลังจากนั้นในโบวแมน นอร์ท ดาโกต้า
He wouldn't savagely murder my progeny.เขาจะไม่ฆ่าทายาท ของฉันอย่างโหดร้าย
Only to savagely obliterate my maker.ฉันแค่มาลบล้างความป่าเถื่อน ที่ทำต่อผู้สร้างของฉัน
Police confirmed that she was raped and savagely beaten to death.ตำรวจยืนยันว่าเธอถูกข่มขืน และตีอย่างทารุณจนตาย.
A good father was savagely killed by the demon.พ่อของเด็ก ถูกปีศาจฆ่าอย่างโหดร้าย
Savagely beaten and strangled by an intruder in her Bronx home two years ago.ถูกทุบตีอย่างป่าเถื่อน และรัดคอตายโดยผู้บุกรุก ในบ้านเธอที่บร็องซ์ สองปีก่อน
He beat him savagely, and then he eviscerated him.มันซ้อมเขาอย่างทารุณ แล้วก็ชำแหละเขา
He was beaten savagely, gutted like a pig.เขาถูกซ้อมปางตาย ถูกเชือดหยั่งกับหมู
Before I decide what I'm going to do with you, tell me why you were being whipped so savagely?ฮœั–ั•tะตr ฮ•wั–ng... ฮ™n thะต nะฐmะต ะพf Gะพd!

savagely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
猛然[もうぜん, mouzen] (n,adj-t,adv-to) fiercely; savagely

savagely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า savagely
Back to top