ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สบาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สบาย*, -สบาย-

สบาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สบาย (adv.) easily See also: comfortably, smoothly, without difficulty, with ease Syn. สบาย, ง่าย Ops. ลำบาก
สบาย (v.) be comfortable See also: be well, be happy, be snug, be cozy Syn. สบาย Ops. ลำบาก
สบาย (v.) be comfortable See also: be well, be happy, be snug, be cosy Ops. ลำบาก
สบายกาย (v.) feel comfortable See also: feel relaxed, feel untroubled, feel soothed, feel satisfied physically Syn. สบายตัว
สบายดี (v.) be fine See also: well, health, fit, sound Syn. สบาย
สบายตัว (v.) be relaxed See also: relieve, feel relieved Syn. เบาเนื้อเบาตัว
สบายตัว (v.) feel relaxed See also: feel relieved Syn. เบาตัว
สบายตัว (v.) feel relieved See also: feel light-hearted, feel relaxed Syn. เบาเนื้อเบาตัว
สบายตัว (v.) feel relieved See also: feel light-hearted, feel relaxed Syn. เบาตัว
สบายตัว (v.) feel comfortable See also: feel relaxed, feel untroubled, feel soothed, feel satisfied physically
สบายใจ (v.) be happy See also: be pleasure, be joyous Syn. สุขใจ, พอใจ, บันเทิงใจ, เพลิดเพลินใจ Ops. กังวลใจ, ทุกข์ใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
ail(เอล) vt. ทำให้ปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน, ทำให้กลัดกลุ้ม. -vi. ปวด,ไม่สบาย, ทุกข์, Syn. disturb)
ailing(เอล' ลิง) adj. ไม่สบาย, ทุกข์ทรมาน
ailment(เอล' เมินทฺ) n. ความไม่สบายกาย,ความป่วย, Syn. disturbance,discomfort)
airily(แอร์' ริลี) adv. คล่องแคล่ว,สบายใจ
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
all rightปลอดภัย, ใช่,สบายดี, ซึ่งพอใจ, แน่นอน
amble(แอม' เบิล) vt.,vi. เดินตามสบาย, เดินทอดน่อง, ขี่ม้าเหยาะย่าง -ambler n. (stroll)
bonnie(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bonny(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
breezy(บรี'ซี) adj. มีลมพัด,มีลมพัดอ่อน,สดชื่น,สบายใจ, See also: breeziness n. ดูbreezy, Syn. gusty
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง,ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ประหยัด,มัธยัสถ์,อ่อนโยน,สงบเงียบ,สบาย,น่ารัก,สวยงาม, See also: canniness n.
chippy(ชิพ'พี) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน,หญิงใจง่าย. adj. โมโหง่าย,แห้งแล้ง,ไม่สบาย (ร่างกาย), Syn. chippie
clemency(เคลม'เมินซี) n. ความมีใจเมตตากรุณาปรานี,ความไม่รุนแรง,การผ่อนผัน,ภาวะเย็นสบาย,ความอำนวย, Syn. leniency
clement(เคลม'เมินทฺ) adj. เมตตากรุณา,ผ่อนผัน,ไม่รุนแรง,เย็นสบาย,อำนวย, Syn. mild
comfortable(คัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. สบาย,สุขกาย,สุขใจ,พอเพียง -n. ผู้ปลอบโยน
comforting(คัม'เฟิร์ทิง) adj. ให้ความสุขสบาย,ซึ่งปลอบโยน,ซึ่งปลอบใจ
incommodious(อินคะโม' เดียส) adj. ไม่สะดวก, ไม่สบาย, คับแคบ., See also: incommodiously adv. incommodiousness n.
compunction(คัมพังคฺ'เชิน) n. ความเสียใจต่อการกระทำ,ความไม่สบายใจหรือกระสับกระส่ายต่อสิ่งที่ได้กระทำไป., See also: compunctious adj., Syn. guilt,regret,repentance
consolation(คอนซะเล'เชิน) n. การปลอบโยนปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ,, See also: consolator n. ผู้ปลอบโยน. consolatory adj. ดูconsolation consolatorily adv. ดูconsolation consolatoriness n. ดูconsolation, Syn. comfort ###A. aggravation
console(คันโซล') {consoled,consoling,consoles} vt. ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ n. ส่วนที่เป็นแป้นที่ประกอบด้วยก้านเปียโนแถวก้านอักษรพิมพ์ดีดหรืออื่น ๆ ,ตู้วิทยุ โทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนพื้น,หิ้งที่ทำยื่นออกจากกำแพง,หอควบคุมระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ คำที่มีความ
cool(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
cozy(โค'ซี) adj. อบอุ่นและสบาย,สะดวก
crisp(คริสพฺ) {crisped,crisping,crisps} adj. เปราะ,กรอบ,แตกง่าย,สบายใจ,สดชื่น,มีชีวิตชีวา,สะอาดเรียบร้อย,หยิกงอ. vt.,vi. ทำให้เปราะหรือกรอบ,ทำให้เป็นลอนหรือหยิก., See also: crisply adv. ดูcrisp, Syn. brittle
cushy(คู'ชี) adj. ง่าย,สบาย,สุโข
debonair(เดบบะแนรฺ') adj. มีมารยาท,น่ารัก,มีเล่ห์,ร่าเริง,สบายอกสบายใจ., See also: debonairness n., Syn. debonaire,debonnaire
delectable(ดิเลค'ทะเบิล) adj. น่ายินดี,อร่อย,สบายใจ, See also: delectableness n. ดูdelectable delectability n. ดูdelectable, Syn. savory,delightful,pleasant
delectate(ดิเลค'เทท) vt. ทำให้สบายใจ
delectation(ดิเลคเท'เชิน) n. ความยินดี,ความสบายใจ
desktop computerคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดพอที่จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานได้สบาย ๆ ในปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงทุกที โดยปกติ เราจะถือว่า คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นมีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระเป๋าหิ้ว (portable) ซึ่งก็ยังใหญ่กว่าขนาดวางตัก (laptop) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook)
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
discomfort(ดิสคัม'เฟิร์ท) n. ความลำบาก,ความไม่สบาย,ความไม่สะดวก vt. ทำให้ลำบาก,ทำให้ไม่สะดวก, Syn. annoyance
discomfortable(ดิสคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ซึ่ง ไม่สะดวกสบาย,ซึ่งทำให้ลำบากหรือไม่สะดวก
disconcerted(ดิสคันเซิร์ท'ทิด) adj. ยุ่งเหยิง,ลำบากใจ,ไม่สบายใจ, Syn. upset
discontenance(ดิสเคา'ทะเนินซฺ) vt. ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ไม่สบายใจ,ไม่เห็นด้วย n. ความไม่เห็นด้วย, Syn. disconcert
discontented(ดิสคันเทน'ทิด) adj. ลำบากใจ,ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ., Syn. dissatisfied,frustrated ###A. contented
diseased(ดีซีสดฺ) adj. เป็นโรค,ป่วย,ไม่สบาย
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ
disgruntle(ดิสกรัน'เทิล) ว vt. ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่สบายใจ., See also: disgruntlement n.
displeasuren. ความไม่พอใจ, ความไม่เห็นด้วย,ความไม่สบายใจ,สิ่งที่ทำให้ไม่พอใจ vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
ailing(adj) ทุกข์ทรมาน,ไม่สบาย,ป่วย
ailment(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย,โรค
airily(adv) เบาเหมือนอากาศ,สบายใจ,ร่าเริง
comfortable(adj) สบาย,สุขใจ,สุขสบาย
comfortably(adv) อย่างสุขสบาย,อย่างสบาย
comfortless(adj) ไม่น่าสบาย,ไม่สุขสบาย
console(vt) ปลอบใจ,ปลอบโยน,ทำให้สบายใจขึ้น,ทำให้อุ่นใจ,ปลอบขวัญ
convenience(n) ความสะดวกสบาย,ความเหมาะสม
convenient(adj) สะดวกสบาย,เหมาะ,เหมาะสม,ใกล้เคียง
cosy(adj) ผาสุก,น่าสบาย,อุ่นสบาย
cozy(adj) ผาสุก,น่าสบาย
delectable(adj) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,น่ารื่นเริง,น่ายินดี,น่าสบายใจ,น่าสำราญใจ
discomfort(n) ความไม่สบายใจ,ความกระอักกระอ่วน,ความลำบากใจ,ความไม่สะดวก
diseased(adj) มีโรค,ป่วย,เป็นโรค,ไม่สบาย
displeasure(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบายใจ
ease(n) ความง่าย,ความสบาย,ความไร้กังวล,ความสะดวก,ความคล่องแคล่ว
easily(adv) โดยง่าย,อย่างสะดวกสบาย,อย่างง่ายดาย,โดยไม่ลำบาก
easiness(n) ความง่าย,ความสะดวกสบาย,ความสะดวก,ความไร้กังวล
easy(adj) ง่าย,สบาย,สะดวก,ไม่ลำบาก,ไม่เร่งรีบ
fret(n) ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด,ความกลุ้ม,ความเป็นทุกข์
fretful(adj) ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,หัวเสีย,กลุ้ม
grouchy(adj) หงุดหงิด,พร่ำบ่น,ไม่สบายใจ,ไม่พอใจ,อารมณ์ไม่ดี
happily(adv) อย่างผาสุก,อย่างเป็นสุข,อย่างสบายใจ,อย่างยินดี,อย่างเบิกบาน
happiness(n) ความสุข,ความสบายใจ,ความยินดี,ความเบิกบาน,ศุภมงคล
happy(adj) สุขใจ,สบายใจ,เบิกบาน,ยินดี,เป็นสุข
HAPPY-GO-happy-go-lucky(adj) ตามยถากรรม,ตามบุญตามกรรม,สบายอกสบายใจ
illness(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย
indispose(vt) ทำให้ไม่เต็มใจ,ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่สบาย,ทำให้ไม่สามารถ
inexpedient(adj) ไม่เหมาะ,ไม่สะดวกสบาย,ไม่สมควร
informal(adj) ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ,เป็นกันเอง,สบาย
leisure(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,มีเวลาว่าง
leisurely(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,ไม่เร่งรีบ
livable(adj) อยู่ได้,น่าอยู่,สะดวกสบาย
luxuriate(vi) อยู่อย่างฟุ่มเฟื่อย,อยู่อย่างสุขสบาย,เจริญงอกงาม
luxurious(adj) หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,น่าสบาย,โอ่อ่า
malcontent(adj) ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ
morbid(adj) ไม่สบาย,เป็นโรค,ร้าย,ผิดปกติ,น่ากลัว
nauseate(vt) ทำให้สะอิดสะเอียน,ทำให้ไม่สบาย
pleasant(adj) สนุกสนาน,พอใจ,สบายใจ
pleasantness(n) ความสนุกสนาน,ความพอใจ,ความสบายใจ,ความร่าเริง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amenityความสะดวกสบาย, ความรื่นรมย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cold abscessฝีสบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
comfort air conditioningการปรับอากาศเพื่อความสบาย มีความหมายเหมือนกับ comfort cooling [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
euthanasia๑. ความตายสบาย๒. ปรานีฆาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
invalid๑. ไม่มีผล, โมฆะ๒. ไม่สบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leisure classชั้นชนสุขสบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
malaiseความรู้สึกไม่สบาย, ความละเหี่ย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comfortความสุขสบาย [การแพทย์]
Discomfortความไม่สบาย,ความรู้สึกไม่สบาย,ไม่สบาย,อึดอัด [การแพทย์]
Dysphoriaอาการระเหี่ยเป็นทุกข์,อารมณ์ไม่ดี,การไม่สบายใจอึดอัดกังวลกระสับกระส่าย,ความรู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
Euphoriaครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจ,อารมณ์เปลี่ยนแปลง,ความเคลิบเคลิ้มสุข,ความรู้สึกสบาย,การเคลิบเคลิ้มเป็นสุข,อาการเป็นสุข,เบิกบานใจมากผิดธรรมดา,อารมณ์ครื้นเครง,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,ครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจมาก,เคลิบเคลิ้ม,จิตใจสบาย,รู้สึกสบายยิ้มแย้มตลอดเวลา,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,รู้สึกเคลิ้มๆพอสบาย [การแพทย์]
Malaiseอาการไม่สบาย, อ่อนเพลีย, รู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
Masochismกามวิปริตชนิดเมโซคิสม์, กามวิปริต, พวกชอบถูกทรมาน, ประเภทชอบรับความรุนแรง, ชอบทำให้ตนเองไม่สบายใจทุกข์ทรมาน, การมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nothing to complain about (idm.) สบายดี (คำตอบของคำถาม How are you?
fine (adj.) สบายดี (สุขภาพ) See also: สุขสบาย Syn. well, healthy Ops. bad, unhealthy
happy-go-lucky (adj.) สบายอกสบายใจ See also: ไม่ทุกข์ไม่ร้อน Syn. carefree, cheerful
airy (adj.) สบายใจ See also: เบาใจ Syn. happy, sprightly
smug (adj.) สบายใจ
agitation (n.) ความรู้สึกไม่สบายใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ความรู้สึกวิตกกังวล Syn. anxiety, uneasiness
amble (n.) การเดินช้าๆ สบาย
assuagement (n.) ความสบายกาย See also: ความสบาย, ความรู้สึกสบาย Syn. relaxation, satisfaction, ease, rest, repose, coziness Ops. discomfort, uneasiness, distress
assuagement (n.) ความสบายใจ See also: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ Syn. relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, gratification, pleasure, happiness, complacency, complancence Ops. discomfort, uneasiness, distress
at home with (idm.) (รู้สึก) สุขสบาย (มักใช้คำกริยา be หรือ feel) (คำไม่เป็นทางการ)
awkward (adj.) ที่ไม่สะดวกสบาย Syn. inconvenient, incommodious
be at ease (idm.) รู้สึกสบาย
be down in the dumps (idm.) ไม่สุขสบาย See also: ไม่มีความสุข
be lapped in luxury (idm.) มีชีวิตอย่างสุขสบาย See also: ดำรงชีวิตอย่างสุขสบาย
be under the weather (idm.) ไม่ค่อยสบายเล็กน้อย
bed of roses (sl.) ชีวิตที่สุขสบาย
bind (n.) สิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบาย See also: สิ่งที่น่ารำคาญ Syn. nuisance
cadaverous (adj.) ซีดผอมเหมือนไม่สบาย Syn. pale and thin
clemency (n.) อากาศที่น่าสบาย Syn. mildness, calm
clement (adj.) ที่สบายๆ (อากาศ) Syn. warm, clear
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Make yourself at homeทำตัวตามสบายนะ
How are things with you?คุณสบายดีไหม
How have you been these day?คุณสบายดีไหม
I don't feel very wellฉันรู้สึกไม่สบาย
I usually wear whatever is comfortableฉันมักจะสวมใส่อะไรก็ได้ที่ใส่สบาย
I feel comfortable talking to herฉันรู้สึกสบายใจที่ได้พูดคุยกับเธอ
I think you'll be very comfortableฉันคิดว่าคุณจะอยู่อย่างสะดวกสบายมาก
Take your timeตามสบายเลย / ใช้เวลาให้เต็มที่
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบายนะ
It's pretty comfortable and very convenientค่อนข้างสะดวกสบายมาก
Take a seat, please, make yourself at homeได้โปรดนั่งลง ทำตัวตามสบาย
Take your time(ใช้เวลา)ตามสบายเถอะ / ไม่ต้องรีบร้อน
I am glad to see you're wellฉันดีใจที่เห็นว่าคุณสบายดี
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบาย
I must leave you nowฉันต้องไปก่อน ทำตัวตามสบายนะ
I must leave you nowฉันต้องออกไปก่อนแล้วล่ะ ทำตัวตามสบายนะ
You men make yourselves comfortableพวกนายทำตัวตามสบายเลยนะ
I'm sure you'll live a good lifeฉันมั่นใจว่าเธอจะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย
Although it looks like he is fine, but deep down he definitely feels hurt and sadแม้จะดูเหมือนว่าเขาสบายดี แต่ลึกๆ ข้างในแล้วเขาเจ็บปวดและเศร้าโดยแท้
You look unwell, you should lie down and rest!เธอดูเหมือนจะไม่สบายนะ เธอควรจะนอนลงและพักผ่อนซะ
I feel kind of sickฉันรู้สึกไม่สบายนิดหน่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When your thing gets wild Chilly down, chilly downเวลาที่ทุกอย่างเริ่มโหดร้าย สบาย สบาย สบาย
When your thing gets wild Chilly down, chilly downเวลาที่อะไรๆเริ่มโหดร้าย สบาย สบาย
Yea, sure man, I'm cool. Relax.ได้สิ คุณไว้ใจผมได้ สบาย สบายอยู่แล้ว
You look, um... rested.ดูคุณ... สบาย ๆ ดีนะ
Happiness, comfort and beauty divine.สรรพคุณ ความสุข, สบาย และสวยงาม .
Kid, kid, kid, you're going to hurt yourself, relax.เด็ก ๆ ๆ พวกเจ้า กำลังทำตัวเองเจ็บ สบาย
That's a good idea, put it up. That should be more comfortable.เป็น ความ คิด ที่ ดี ทำมันได้ ที่ ควร จะ สะดวก สบาย ยิ่ง ขึ้น.
You'll start to feel warm. nice and warm.นายจะเริ่มรู้สึกอุ่น สบาย และ ก็อุ่น
The thing is, Joe, I mean, you're not the... you're not really a fun-in-the-sun, hang-loose, aloha type.สิ่งที่เป็น โจ ผมหมายถึง คุณไม่ได้... คุณไม่ใช่คนแบบนั้น ชอบอาบแดด สบาย แบบอโลฮ่า
I figured I'd kick off my shoes, get comfy, stab myself on your rug.ฉันคิดว่าฉันเตะรองเท้าออกไป สบาย ทิ่มแทงตัวเองเพราะคุณ
If we disable the circuit interrupter in the building's electrical room, the current will keep coming, and anyone who steps foot in here, they'll get a pretty shocking surprise.ใช้พลังงานน้ิอยกว่าการเปิดหลอดไฟเสียอีก สบาย ถ้าเราปิดการใช้งานตัวตัดไฟ
Hey, don't worry! I'm fine! Thanks for the lift!ไม่ต้องเป็นห่วง สบาย ขอบคุณที่มาส่ง
Relax... long, slow, smooth...สบาย ๆ ยาย ๆ ช้า ๆ นุ่ม ๆ
Just relax and breathe. It's okay.สบาย ๆ หายใจลึก ๆ มันไม่เป็นไรหรอก
Aced it. Thank you for studying with me.สบาย ขอบคุณที่อ่านเป็นเพื่อนผมนะ
Chill out, watch a movie, you know? Yeah, that sounds good.สบายๆ ดูหนังกัน เข้าใจใช่ไหม ใช่ ฟังดูดีนะ
Oh, peachy, yeah-- Laying down has relieved the pain in my shattered arm completely.สบายๆ แค่นอนเล่น ก็ทำความเจ็บหายไปหมดแล้ว
It's a cakewalk, Carla, don't worry.สบายๆน่า คาร์ลา อย่างกังวลเลย
François, relax, you've met him before.สบายๆน่า ฟรองซัวส์.. เคยเจอท่านมาแล้วนี่
Relax. I'm sure he's fine.สบายๆสิ ฉันมั่นใจ เขาจะสบายดี
It's easy on the wallet and pays excellent death benefits.สบายกระเป๋าแต่ถ้าตายแล้วได้เงินคืนดีเยี่ยม
A lot better than that goat.สบายกว่าแพะนั่นเยอะเลย
Fine. Anything else?สบายค่ะ มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ?
I'm very well, thank you. Mister Conroy.สบายดี , ขอบคุณ คุณคอนรอย
Fine as wine, Red One. The sky is blue and my guns are hot.สบายดี ,เรดหนึ่ง วันนี้ฟ้าใสและปืนฉันก็พร้อม
I'm well, thank you, john henry.สบายดี ขอบคุณ จอห์น เฮนรี่
Fine, thank you, my kid's in university nowสบายดี ขอบคุณ ตอนนี้เด็กของฉันอยู่มหาวิทยาลัยแล้ว
How are you today? I'm fine, thank you, john henry.สบายดี ขอบคุณครับ จอห์น เฮนรี่
I'm fine. Thanks so much for asking. But we've got a bit of a problem.สบายดี ขอบคุณครับ เรามีปัญหานิดหน่อย
Fine, thanks to you.Good nightสบายดี ขอบคุณนะราตรีสวัสดิ์
I'm good. Look, I got this friend, he's a radiologist.สบายดี คือเพื่อนผมที่เป็นนักรังสีวิทยา
I'm fine. Listen, do you still wanna come in and talk?สบายดี คุณยังอยากเข้ามาคุยกันมั้ย
Yeah, I was just watching something.สบายดี ฉันกำลังดูหนังอยู่น่ะ
Fine. Sue, your friends are here!สบายดี ซู มีเพื่อนมาหา
Fine. Uh, when I left, the security guards were posted at his door like you asked.สบายดี ตอนฉันออกมา มียามยืนเฝ้าประตูตามที่คุณสั่ง
Yes, I escaped through the passage. I went to Jennifer's.สบายดี ตอนนี้พ่อหนีมาซ่อนตัว หลังจากไปที่บ้านของเจนนิเฟอร์
And you? Fine under the circumstances. But I guess what you're calling about.สบายดี ตอนนี้เรายังสบายดีอยู่ ฉันพอเดาได้นายโทรมาเรื่องอะไร
I'm good, baby. How are you?สบายดี ที่รัก แล้วคุณล่ะ
Yeah, good, you coming in?สบายดี นายจะเข้ามาไหม
Great. Yeah, I haven't worn these Jeans in a while, and I found 20 bucks in the pocket.สบายดี นี่ฉันไม่ได้ใส่ยีนส์ตัวนี้มาพักนึงแล้ว

สบาย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
構いません[かまいません, kamaimasen] Thai: คำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร English: it doesn't matter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สบาย
Back to top