ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ease

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ease*, -ease-

ease ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ease (n.) ความง่ายดายในการทำสิ่งต่างๆ
ease (n.) ความสะดวก See also: ความสุขสบาย Syn. comfort Ops. discomfort
ease (vt.) ทำให้สบาย See also: ทำให้ง่าย, ทำให้สะดวก
ease (vi.) บรรเทา See also: ผ่อนคลาย Syn. alleviate, lessen
ease down (phrv.) ลดความเร็ว (เกี่ยวกับการแล่นเรือ)
ease of (phrv.) ปลดปล่อยจาก Syn. relieve of
ease of (phrv.) ขโมยจาก (คำขบขัน) See also: ทำให้เบาลง Syn. deliver of, relieve of
ease off (phrv.) เปิดอย่างแผ่วเบา
ease off (phrv.) น้อยลง See also: เบาบางลง, บรรเทา Syn. ease up, slacken off
ease off (phrv.) ผ่อนคลาย Syn. ease up, slacken off
ease off (phrv.) แล่นออกจากฝั่ง (การแล่นเรือ)
ease out (phrv.) ปลดใบเรือ See also: กางใบเรือ
ease round (phrv.) หันกลับเป็นวงกลม
ease someone out (idm.) หมดภาระ See also: หมดหน้าที่, ปลดออก
ease to (phrv.) หันเรือกลับไปในทิศที่มีลม
ease up (phrv.) ซาลง See also: บางลง Syn. ease off
ease up (phrv.) ผ่อนคลาย Syn. ease off, slacken off
easel (n.) ขาตั้งกระดานวาดรูป
easement (n.) สิทธิในการใช้ทรัพย์สินของผู้อื่น (ทางกฎหมาย) See also:
English-Thai: HOPE Dictionary
ease(อีซ) n. ความสะดวก,ความสบาย,ความง่าย,ความไร้กังวล, ความแคล่วคล่อง,ความง่ายดาย. vt.,vi. พักผ่อน,ทำให้สบาย,ทำให้จิตสงบ,ทำให้ไร้กังวล,บรรเทา,ลดหย่อน,ทำให้สะดวก,ผ่อน,ปล่อย,บรรเทา,เคลื่อนอย่างแคล่วคล่อง, Syn. comfort
easel(อี'เซิล) n. ขาตั้งกระดานดำ,ขาตั้งภาพ
easement(อี'ซิเมินทฺ) n. ความง่าย,ความสบาย,ความไร้กังวล
English-Thai: Nontri Dictionary
ease(n) ความง่าย,ความสบาย,ความไร้กังวล,ความสะดวก,ความคล่องแคล่ว
easel(n) ม้าตั้งภาพ,ขาตั้งภาพ,ขาหยั่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
easel paintingจิตรกรรมขาหยั่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
easementสิทธิเหนือภารยทรัพย์ [ดู servitude ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Easelฐานยึดกระดาษ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำให้หมดทุกข์ (v.) ease See also: be released from, relieve
บรรเทาเบาบาง (v.) ease See also: alleviate, relieve Syn. ลดลง, เบาลง, ลดน้อยลง Ops. เพิ่มขึ้น, หนักขึ้น, เพิ่มมากขึ้น
ปลดทุกข์ (v.) ease See also: be released from, relieve Syn. ทำให้หมดทุกข์
เบาลง (v.) ease See also: alleviate, relieve Syn. ลดลง, ลดน้อยลง Ops. เพิ่มขึ้น, หนักขึ้น, เพิ่มมากขึ้น
แบ่งภาระ (v.) ease See also: lighten, help, relieve, make things easier, share Syn. ช่วยเหลือ
แบ่งเบา (v.) ease See also: lighten, help, relieve, make things easier, share Syn. ช่วยเหลือ, แบ่งภาระ
คลี่คลาย (v.) ease up See also: improve, become better
V.D. (abbr.) กามโรค (คำย่อ Veneral disease)
VD (abbr.) คำย่อของ venereal disease
wolverine (n.) สัตว์กินเนื้อตระกูล weasel See also: เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแถบอเมริกาเหนือ ชื่อละตินคือ Gulo gulo Syn. glutton
กรมควบคุมโรคติดต่อ (n.) Department of Communicable Disease Control
กระษัย (n.) wasting disease Syn. กษัย
กระหยิ่มใจ (v.) be pleased See also: be elated, be happy, be delighted, be euphoric, be glad, be contented
กระเซ้า (v.) tease See also: joke, play, make fun of Syn. หยอก, เย้าแหย่
กระแพ้ง (n.) bamboo which got a disease See also: diseased bamboo from within Syn. กำแพ้ง
กรุณา (adv.) please See also: kindly Syn. โปรด, ช่วย
กรุ้มกริ่ม (v.) be pleased See also: be elated, be happy, be delighted, be euphoric, be glad, be contented Syn. กระหยิ่มใจ
กษัย (n.) wasting disease
กอเอี๊ยะ (n.) Chinese plaster used to stick on skin to release sprain
กะแพ้ง (n.) diseased bamboo See also: infected bamboo Syn. กระแพ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please don't be angry with meได้โปรดอย่าโกรธฉันเลย
Please forgive me for being so lateได้โปรดให้อภัยฉันด้วยที่มาสาย
Please think nothing of itได้โปรดอย่าคิดอะไรมาก
Can you do me a favor, please?คุณได้โปรดช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม
Please give my best regards to your familyโปรดฝากความปรารถนาดีของฉันไปยังครอบครัวของคุณด้วย
Would you please open the door for me?คุณช่วยกรุณาเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหม
Please give me a handโปรดช่วยฉันหน่อย
Please give me your adviceโปรดให้คำแนะนำฉันด้วย
Please call me before you comeโปรดโทรหาฉันก่อนที่คุณจะมา
Yes, pleaseค่ะ ได้โปรดด้วย
If there's anything you need, please call meถ้ามีอะไรที่คุณต้องการได้โปรดเรียกผม
Please tell me you're kiddingโปรดบอกฉันมาว่าคุณล้อเล่น
Please leave the building at onceโปรดออกไปจากตึกนี้โดยทันที
Could anyone please step back away from…?ทุกคนช่วยถอยออกจาก...หน่อยได้ไหม
I'm very please to meet youฉันดีใจที่ได้พบกับคุณ
Can I have your attention, please?กรุณาสนใจฉันหน่อยได้ไหม
Would you please write this down?คุณช่วยเขียนนี่ลงไปได้ไหม
We are pleased to inform you that…พวกเรายินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า
I hope you're pleased with yourselfฉันหวังว่าคุณจะพอใจกับตัวเอง
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างให้ฉันฟังสักหน่อยได้ไหม?
Give me a little sugar, pleaseขอน้ำตาลสักหน่อยนะจ๊ะ
Not that I'm not pleased to meet youทั้งฉันไม่ได้ไม่พอใจที่ได้พบคุณ
Please excuse me, won't you?ฉันขอตัวก่อนได้ไหม
Please take me to someone who speaks Englishโปรดพาฉันไปหาใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษได้
Please find someone who speaks Englishโปรดหาใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษให้หน่อย
Please sit down and talk to meโปรดนั่งลงและคุยกัน
I'm obviously pleased that you're not scaredฉันดีใจอย่างมากที่คุณไม่กลัว
I am pleased to welcome two new teachersฉันยินดีที่ได้ต้อนรับคุณครูคนใหม่สองท่าน
Will you please phone her for me?คุณช่วยกรุณาโทรหาเธอให้ฉันหน่อยได้ไหม?
Please tell me what are they doing here?โปรดบอกฉันมาว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ที่นี่?
I'm investigating the source of a diseaseฉันกำลังตรวจหาแหล่งของเชื้อโรค
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบายนะ
Please give these sweets to Nida from meโปรดฝากขนมนี่ให้นิดาด้วยจากผมนะ
Could you please speak louder?คุณช่วยกรุณาพูดให้ดังขึ้นหน่อยได้ไหม?
Can you please take a photo of me?คุณช่วยกรุณาถ่ายภาพให้ฉันหน่อยได้ไหม?
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างสักสองสามอย่างได้ไหม?
Please say that againได้โปรดพูดอีกครั้ง
Please come earlierกรุณามาแต่เนิ่นๆ
Please be more carefulได้โปรดระวังหน่อย
Please come with us if you would like to do soโปรดมากับพวกเราถ้าคุณอยากมาด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just ease off.{\cHFFFFFF}Just ease off.
Coming in too hot. Ease up on the throttle.เข้ามาเร็วเกินไป ลดการเร่งความเร็ว
Maybe if we tried working together, we could ease some of the tensions.เราน่าจะร่วมมือกัน จะได้ช่วยกันลดความตึงเครียด
Ease his pain. What ... What the hell does that mean, ease his pain?มันหมายความว่าอะไร "บรรเทาความทุกข์ให้เขา"
Fascist. I'd like to ease her pain.เผด็จการ ฉันอยากบรรเทาความทุกข์ให้หล่อน
How are you supposed to ease it? I don't know. Ray.- คุณจะบรรเทามันได้ยังไง
So, in order to ease his pain, you're supposed to take him to a ballgame.ใช่สิ เพื่อบรรเทาความทุกข์ให้เขา คุณควรพาเขาไปดูเบสบอล
You can set your mind at ease about that. I was the only one there.สบายใจได้ ผมคงรู้อยู่คนเดียวแหละ
You write with such remarkable ease I wonder you need me at all.คุณเขียนได้สบายๆ คงไม่ต้องให้ผมช่วยแล้วล่ะ
An obsessive fear of committing sin, which creates so much anxiety that he's compelled to do something to ease that anxiety.ถูกครอบงำด้วยความกลัวที่ว่าจะทำบาป ซึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมาก/Nจนบังคับให้เขา ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อบรรเทาความกังวลนั้น
Obsessive compulsives ease the anxiety by performing the compulsion.พวกย้ำคิดย้ำทำจะคลายความวิตกกังวล/Nได้ด้วยการแสดงออกถึงแรงกดดัน
You come in here to ease your heart, huh?คุณเข้ามาที่นี่ทำตัวตามสบายแล้วกัน

ease ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
任凭风浪起,稳坐钓鱼台[rèn píng fēng làng qǐ, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄌㄤˋ ㄑㄧˇ, wen3 zuo4 diao4 yu2 tai2, 任凭风浪起,稳坐钓鱼台 / 任憑風浪起,穩坐釣魚臺] lit. sitting at ease in a fishing boat despite wind and storm (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis
操纵自如[cāo zòng zì rú, ㄘㄠ ㄗㄨㄥˋ ㄗˋ ㄖㄨˊ, 操纵自如 / 操縱自如] ease of operation; to control smoothly
享清福[xiǎng qīng fú, ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧㄥ ㄈㄨˊ, 享清福] living in ease and comfort
和缓[hé huǎn, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄢˇ, 和缓 / 和緩] mild; gentle; to ease up; to relax
以逸待劳[yǐ yì dài láo, ㄧˇ ㄧˋ ㄉㄞˋ ㄌㄠˊ, 以逸待劳] wait at one's ease for the exhausted enemy
增添[zēng tiān, ㄗㄥ ㄊㄧㄢ, 增添] add to; increase
劫后余生[jié hòu yú shēng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˋ ㄩˊ ㄕㄥ, 劫后余生 / 劫後餘生] after the calamity, renewed life (成语 saw); new lease of life
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 病] ailment; sickness; illness; disease; fall ill; sick; defect
绥靖主义[suí jìng zhǔ yì, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧㄥˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 绥靖主义 / 綏靖主義] appeasement
增值[zēng zhí, ㄗㄥ ㄓˊ, 增值] appreciation (of a car, house etc); to increase in value
停战[tíng zhàn, ㄊㄧㄥˊ ㄓㄢˋ, 停战 / 停戰] armistice; cease fire
不费吹灰之力[bù fèi chuī huī zhī lì, ㄅㄨˋ ㄈㄟˋ ㄔㄨㄟ ㄏㄨㄟ ㄓ ㄌㄧˋ, 不费吹灰之力 / 不費吹灰之力] as easy as blowing off dust; effortless; with ease
随便[suí biàn, ㄙㄨㄟˊ ㄅㄧㄢˋ, 随便 / 隨便] as one wishes; as one pleases; willful; at random; casual
安心[ān xīn, ㄢ ㄒㄧㄣ, 安心] at ease; to feel relieved; to set one's mind at rest; to keep one's mind on sth
[yōu, ㄧㄡ, 悠] at ease; long (in time); sad
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 不快] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, 不吝珠玉] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable.
[yì, ㄧˋ, 益] benefit; increase
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 淋] to drain; to drench; to drip; diseases of the bladder
承租方[chéng zū fāng, ㄔㄥˊ ㄗㄨ ㄈㄤ, 承租方] borrower; leaser; the hiring side of a contract
心血管疾病[xīn xuè guǎn jí bìng, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, 心血管疾病] cardiovascular disease
[dé, ㄉㄜˊ, 得] to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished
[rǎn, ㄖㄢˇ, 染] to catch (a disease); dye
病原[bìng yuán, ㄅㄧㄥˋ ㄩㄢˊ, 病原] cause of disease; pathogeny
病因[bìng yīn, ㄅㄧㄥˋ , 病因] cause of disease; pathogen
停火[tíng huǒ, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ, 停火] cease fire
停火协议[tíng huǒ xié yì, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 停火协议 / 停火協議] cease fire agreement
停火线[tíng huǒ xiàn, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, 停火线 / 停火線] cease-fire line
变心[biàn xīn, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ, 变心 / 變心] cease to be faithful
阿鼻[Ā bí, ㄚ ㄅㄧˊ, 阿鼻] Ceaseless pain (Sanskrit: Avici), one of the Buddhist hells; fig. hell; hell on earth
阿鼻地狱[Ā bí dì yù, ㄚ ㄅㄧˊ ㄉㄧˋ ㄩˋ, 阿鼻地狱 / 阿鼻地獄] Ceaseless pain (Sanskrit: Avici), one of the Buddhist hells; fig. hell; hell on earth
疾病控制中心[jí bìng kòng zhì zhōng xīn, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 疾病控制中心] Centers for Disease Control (CDC)
疾病预防中心[jí bìng yù fáng zhōng xīn, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄩˋ ㄈㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 疾病预防中心 / 疾病預防中心] Center for Disease Control (US)
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 疚] chronic disease; guilt; remorse
下降[xià jiàng, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄤˋ, 下降] to decline; to drop; to fall; to go down; to decrease
舒坦[shū tan, ㄕㄨ ㄊㄢ˙, 舒坦] comfortable; at ease
冠心病[guān xīn bìng, ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄥˋ, 冠心病] coronary heart disease
病程[bìng chéng, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄥˊ, 病程] course of disease
拘挛[jū luán, ㄐㄩ ㄌㄨㄢˊ, 拘挛 / 拘攣] cramps; muscular spasm; fig. constrained; ill at ease
褶皱[zhě zhòu, ㄓㄜˇ ㄓㄡˋ, 褶皱 / 褶皺] crease; folding; geological fold

ease ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise)
使いかって;使い勝手[つかいかって;つかいがって(使い勝手), tsukaikatte ; tsukaigatte ( tsukaigatte )] (exp) ease of use; user-friendliness; usability
勝手[かって, katte] (adj-na,n) (1) one's own convenience; one's way; (2) convenience or ease of use; knowledge of how to use; (3) circumstances; situation (e.g. financial); environment; (4) kitchen; (5) arbitrary; (n-pref) (6) unauthorised (e.g. phone app, WWW site); unofficial; (P)
安んじる[やすんじる, yasunjiru] (v1,vi) to be contented; to be at ease
手を抜く[てをぬく, tewonuku] (exp,v5k) to ease up (on an opponent); to cut corners; to be shoddy
整備性[せいびせい, seibisei] (n) serviceability; maintainability; ease of maintaining
昭和元禄[しょうわげんろく, shouwagenroku] (n) the flourishing mid-Showa period (1960s and early 1970s) of peace, rapid economic growth, and life of ease
気が詰まる[きがつまる, kigatsumaru] (exp,v5r) to feel constrained; to feel ill at ease
気の詰まる[きのつまる, kinotsumaru] (exp,adj-f) (See 気が詰まる) constrained; ill at ease
気を休める[きをやすめる, kiwoyasumeru] (exp,v1) to ease up; to relax attention
潤う(P);霑う[うるおう, uruou] (v5u,vi) (1) to be moist; to be damp; to get wet; to be watered; (2) to profit by; to receive benefits; to receive favors (favours); (3) to become rich; to become at ease financially; (P)
社交上手[しゃこうじょうず, shakoujouzu] (n,adj-na) social ease (facility, skills); being a good mixer
膝を崩す[ひざをくずす, hizawokuzusu] (exp,v5s) to sit at ease
解す;解ぐす(io)[ほぐす;ほごす(解す);ほつす(解す)(ok);ほづす(解す)(ok), hogusu ; hogosu ( kaisu ); hotsusu ( kaisu )(ok); hodusu ( kaisu )(ok)] (v5s,vt) (1) (uk) to unravel; to untie; to untangle; to loosen; (2) to break into small pieces (of fish, meat, etc.); (3) to relax; to ease
読みやすさ[よみやすさ, yomiyasusa] (n) ease of reading; legibility
足しにする[たしにする, tashinisuru] (exp,vs-i) (See 足しになる) to make up (an insufficiency); to ease (a lack)
足を崩す[あしをくずす, ashiwokuzusu] (exp,v5s) to sit cross-legged; to sit at ease
速度を緩める[そくどをゆるめる, sokudowoyurumeru] (exp,v1) to ease up the speed
逸を以て労を待つ[いつをもってろうをまつ, itsuwomotterouwomatsu] (exp,v5t) to wait for the enemy to tire at ease
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms)
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei
アウトブレイク;アウトゥブレイク[, autobureiku ; autoubureiku] (n) outbreak (of war or disease)
アジソン病[アジソンびょう, ajison byou] (n) Addison's disease
アピーズメントポリシー[, api-zumentoporishi-] (n) appeasement policy
ありなさい[, arinasai] (exp) please be ....
アルコール性肝障害[アルコールせいかんしょうがい, aruko-ru seikanshougai] (n) alcoholic liver disease
アルツハイマー[, arutsuhaima-] (n) Alzheimer (disease); (P)
アルツハイマー病[アルツハイマーびょう, arutsuhaima-byou] (n) Alzheimer's disease
アレルギー性疾患[アレルギーせいしっかん, arerugi-seishikkan] (n) allergic disease
イーゼル[, i-zeru] (n) easel
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
いびる[, ibiru] (v5r,vt) to pick on; to tease
いらしてください[, irashitekudasai] (exp) (See いらっしゃってください) please come (and visit us); please come (to our shop)
いらっしゃってください[, irasshattekudasai] (exp) (pol) (See いらっしゃる) please come (and visit us); please come (to our shop)
ウイルス性疾患[ウイルスせいしっかん, uirusu seishikkan] (n) viral disease
ウイルス病[ウイルスびょう, uirusu byou] (n) virus disease; viral disease
ウレアーゼ[, urea-ze] (n) urease
Japanese-English: COMDICT Dictionary
しわ[しわ, shiwa] crease
テストリリース[てすとりりーす, tesutoriri-su] test release
テスト版[テストばん, tesuto ban] test version, edition, release
プレビューリリース[ぷれびゅーりりーす, purebyu-riri-su] preview release
リリースノート[りりーすのーと, riri-suno-to] release notes
リリース情報[リリースじょうほう, riri-su jouhou] release notes, release information
リリース番号[リリースばんごう, riri-su bangou] release number
一般リリース[いっぱんリリース, ippan riri-su] general release
公衆回線[こうしゅうかいせん, koushuukaisen] public line (as opposed to a private or leased line)
単調増加[たんちょうぞうか, tanchouzouka] monotonic increase
次期[じき, jiki] next version, next release
減退[げんたい, gentai] decay, decline, decrease
私設回線[しせつかいせん, shisetsukaisen] leased line, private circuit, private line
解放[かいほう, kaihou] deallocation (vs), release, setting free
解放要求[かいほうようきゅう, kaihouyoukyuu] release request
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement
負荷増大[ふかぞうたい, fukazoutai] load increase
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] increased demand, increasing demand
高度化[ぽうどか, poudoka] to increase speed (vs)
高速化[こうそくか, kousokuka] increase in speed, acceleration
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
増減[ぞうげん, zougen] Thai: การเพิ่มลด English: increase and decrease
止む[やむ, yamu] Thai: หยุด English: to cease (vi)
止める[やめる, yameru] Thai: หยุด English: to cease
減らす[へらす, herasu] Thai: ลดลง English: to decrease (vi)
減る[へる, heru] Thai: ลดลง English: to decrease (in size or number)

ease ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ดี[v. exp.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
แบ่งเบา[v.] (baengbao) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share ; unburden FR: alléger
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce ; assuage FR: soulager ; apaiser ; diminuer ; calmer ; mitiger (vx)
โดยง่าย[adv.] (dōi ngāi) EN: easily ; smoothly ; readily ; without difficulty ; with ease FR: facilement ; aisément
ใจชื้น[v.] (jaicheūn) EN: feel relieved ; feel comfortable ; be at ease FR:
แก้กลุ้ม[v. exp.] (kaē klum) EN: relieve boredom ; cheer oneself up ; ease one's mind ; put one's mind at rest FR:
คลาย[v.] (khlāi) EN: relieve ; alleviate ; lighten ; assuage ; ease ; lessen ; relax FR: détendre ; se détendre ; soulager ; alléger
คลายอารมณ์[v. exp.] (khlāi ārom) EN: relax ; rest ; feel at ease ; calm ; unwind FR: détendre son esprit ; se relaxer
คลายลง[v. exp.] (khlāi long) EN: ease ; ease off FR: diminuer ; s'apaiser
คลี่คลาย[v.] (khlīkhlāi) EN: improve ; ease ; develop positively ; take a turn for the better FR: s'améliorer
เคอะเขิน[v. exp.] (khoe khoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed FR: être gauche ; être maladroit
เคอะเขิน[adj.] (khoe khoēn) EN: clumsy ; awkward ; ill at ease ; uneasy FR: gauche ; maladroit ; mal à l'aise
ค่อยยังชั่ว[v.] (khǿiyangchū) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage ; get better ; be better ; it's better ; that's more like it ; that's a relief FR: aller mieux ; se sentir mieux ; se remettre
ความสบาย[n.] (khwām sabāi) EN: ease FR:
ละลายพฤติกรรม[v. exp.] (lalāi phreu) EN: break the ice ; put at ease FR:
โล่งใจ[v.] (lōngjai) EN: be relieved ; feel relieved ; be carefree ; be at ease ; be relaxed FR: être soulagé ; être apaisé
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken FR: baisser ; diminuer ; décroître ; réduire ; amoindrir ; alléger ; abaisser
ลดความกังวล[v. exp.] (lot khwām k) EN: ease concerns FR:
ไม่สบายใจ[v. exp.] (mai sabāija) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; be bothered about ; feel uncomfortable (mentally) FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être inquiet ; être malheureux
ง่าย[adv.] (ngāi) EN: easily ; simply ; plainly ; clearly ; with ease FR: facilement ; aisément ; sans difficulté ; sans peine
เหนาะ ๆ = เหนาะๆ[adv.] (no-no) EN: easily ; with ease ; effortlessly FR: aisément ; sans effort
เป็นกันเอง[v. exp.] (penkan-ēng) EN: be friendly ; be informal ; not stand on ceremony ; be relaxed ; feel at home ; feel at ease FR: être naturel
ผ่อนคลาย[v.] (phønkhlāi) EN: relax ; alleviate ; ease up ; moderate ; relieve ; abate : unwind FR: se relaxer
ผ่อนปรน[v.] (phǿnpron) EN: lessen ; reduce ; ease ; relieve ; alleviate ; soften ; be lenient FR: faire des concessions
ผ่อนแรง[v. exp.] (phǿn raēng) EN: save labour ; save labor (Am.) ; save energy ; reduce the workload ; ease ; ease up FR:
ปลดเปลื้อง[v.] (plotpleūang) EN: release ; liberate ; free ; remove ; relieve ; ease ; alleviate ; lessen ; emancipate FR: libérer ; décharger qqn de qqch ; émanciper ; soulager
ปลดทุกข์[v.] (plotthuk) EN: ease ; be released from ; relieve ; give s.o. relieve ; help ; relieve oneself FR:
ทำให้ง่าย[v. exp.] (thamhai ngā) EN: simplify ; make easier ; ease FR: simplifier ; faciliter
ถนัดใจ[adj.] (thanatjai) EN: at ease FR:
ทุเลา[v.] (thulao) EN: abate ; diminish ; decrease ; reduce ; lighten ; relieve ; alleviate ; ease ; mitigate FR:
ทุเลา[v.] (thulao) EN: relieve ; abate ; lessen ; mitigate ; alleviate ; lighten ; ease ; reduce ; remit FR:
อุ่นใจ[v.] (unjai) EN: feel encouraged ; feel relieved ; be at ease ; feel comfortable FR: être sécurisé ; être rassuré
อย่างง่ายดาย[adv.] (yāng-ngāidā) EN: easily ; with ease FR: facilement
อย่างสบาย[adv.] (yāng sabāi) EN: with ease FR: confortablement
ยืนพัก[v. exp.] (yeūn phak) EN: stand at ease FR:
อะคร้าว[adj.] (akhrāo) EN: pleased FR:
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well ; appease FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter ; gâter
เอาใจยาก[v. exp.] (aojai yāk) EN: hard to please FR: être exigeant ; être difficile ; faire la fine bouche
เอาอกเอาใจ[v.] (ao-ok-aojai) EN: try to please ; please FR: être prévenant
อาบน้ำศพ[x] (āp nām sop) EN: symbolic pouring of water over the deceased's hand FR:

ease ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableben {n}decease; demise; death
entlang; weiter; vorwärts {adv} | am Fluss entlang | Dort entlang, bitte!along | along the river | That way please!
Anemonenfischkrankheit {f}clown fish disease
Basedowsche Krankheit {f}Grave's disease
Blitz {m} | wie ein geölter Blitz [ugs.]lightning | like greased lightning; like a bat out of hell; like a blue streak [coll.]
Kesselwassertemperatur {f} | gleitend abgesenkte Kesselwassertemperaturboiler water temperature | continuously adjustable decreased boiler water temperature
Butterbrotpapier {n}sandwich paper; grease-proof paper
Drahtauslöser {m}cable release
Drahtauslöseranschluss {m}cable release connection
Wagenschmiere {f}cart grease
Unterlassungsanordnung {f}cease and desist order [Am.]
Kinderkrankheit {f}childhood disease; childhood illness
Zöliakie {f}; Sprue (Unverträglichkeit von Gluten) [med.]Coeliac disease; Coeliac condition; celiac disease
Kegelschmiernippel {n} [techn.]conical grease nipple
Bestandsabgänge {pl}decrease in stocks
Preisrückgang {m}decrease in prices
Sauerstoffzehrung {f}decrease of the oxygen demand
Standleitung {f}dedicated line; leased line
Krankheitserreger {m}disease agent
Ulmensterben {n}Dutch elm disease
Entbindung {f} (von einer Pflicht)release (from)
Fett {n} | ohne Fettgrease | ungreased
Krankheitsherd {m}focus of a disease
Maul- und Klauenseuche {f} [med.]foot and mouth disease
Graphitfettstift {m}graphited-grease pencil
Abschmiernippel {n}grease nippel
Fettfleck {m}grease spot
Fettpresse {f}grease gun
Fettschmierung {f}grease lubrication
Schmierbuchse {f}grease box
Schmierbüchse {f}grease cup
Schmiernippel {n}grease nipple
Herzkrankheit {f}heart disease
Herzleiden {n}heart disease; heart condition; heart trouble
Erbkrankheit {f}hereditary disease
unbehaglich {adj}ill-at-ease
Druckanstieg {m}increase in pressure
Kostenanstieg {m}increase of costs
Leistungssteigerung {f}increase in performance; increased efficiency
Preiserhöhung {f}increase in price

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ease
Back to top