ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผูกมัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผูกมัด*, -ผูกมัด-

ผูกมัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผูกมัด (v.) confine See also: imprison Syn. ผูก, จองจำ, ขัง
English-Thai: HOPE Dictionary
article(อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ,ชิ้น,สินค้า,บทความ, มาตรา,ข้อ,ข้อบังคับ, รายการ,คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา,ฟ้อง,ทำให้ข้อบังคับผูกมัด, Syn. item, object, piece,essay)
astrict(แอสทริคท') vt. ผูกมัด, จำกัด, ผูกพัน (ทางใจหรือนิตินัย) . -astriction n.
attach(อะแทชฺ') vt. ผูกมัด,ผูกติด,ติด, แนบ,ปิด, ประกอบ, มีพร้อม,วางอยู่ใน,ส่งไปประจำ, อายัด,จับกุม. -vi. ผูกมัด, ติด,เป็นของ, Syn. fasten, join,secure ###A. detach, quit)
band(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
bandage(แบน'ดิจฺ) {bandaged,bandaging,bandages} n. แถบผ้าพันแผล,ผ้าพันแผล,สิ่งผูกมัด vt.,vi. พันหรือติดด้วยผ้าหรือแถบพันแผล, See also: bandager n., Syn. strip
belay(บิเล') vt. belayed,belaying,belays} มัดกับหลัก,หยุด,ผูกมัด,เอาเชือกผูกกับตัว vi. เอาเชือกผูก
bight(ไบทฺ) n. ส่วนเวิ้ง,อ่าวเล็ก ๆ ,ห่วงเชือก vt. เอาเชือกมาผูกเป็นห่วง,ใช้ห่วงเชือกผูกมัดไว้
binder(ไบ'เดอะ) n. สิ่งที่ผูกมัด,ผู้ผูก,ผู้มัด,การเย็บปก,ยาเกาะติด,เชือก,สายมัด,แผ่นปะหน้าหนังสือ,เงินมัดจำ,เครื่องเย็บเล่ม,เครื่องเข้าปก,แฟ้ม
binding(ไบน์'ดิง) n. การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,การเข้าปกหนังสือ,การเย็บเล่มหนังสือ,การทำให้ท้องผูก,สายมัด,สายพัน,ยาเชื่อมติด adj. จำเป็น,ผูกพัน, Syn. compelling
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
bondage(บอน'ดิจฺ) n. ความเป็นทาส,ภาวะที่เป็นทาส,การผูกมัด, Syn. servitude ###A. freedom
bound(เบาดฺ) {bounded,bounding,bounds} adj. ถูกผูกมัด,เหนียวแน่น,แน่นอน,จักต้อง,ตัดสินใจ,เข้าเล่ม,ท้องผูก vi. กระโดด,เด้งกลับ,จดกับ,ประชิดกับ vt. จำกัด,กลายเป็นขอบเขต,พูดถึงขอบเขต -n. การกระโดด,การเด้งกลับ,ขอบเขต,ชายแดน adj. กำลังจะ,ไปทาง,พร้อมที่จะ
captivity(แคพทิฟ'วิที) n. ภาวะที่เป็นเชลย,ภาวะที่หลงไหล,การคุมขัง,การผูกมัด
chain(เชน) n. โซ่,ลูกโซ่,โซ่ตรวน,สายสร้อย,อนุกรม,เทือกเขา,ทิว,แนว -vt. ผูกมัดด้วยโซ่,ผูกมัด,จำกัด, Syn. series
cosmopolitan(คอซมะพอล'ลิเทิน) adj. เกี่ยวกับโลกทั้งหมด,เกี่ยวกับสากลนิยม,ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกหรือทุกหนทุกแห่ง,ซึ่งประกอบด้วยหลายชาติหลายภาษา,ซึ่งไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด,เกี่ยวกับพลเมืองโลก n. ผู้ที่ไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด, See also: cosmopo
couple(คัพ'เพิล) {coupled,coupling,couples} n. คู่,สอง,คู่สามีภรรยา vt. ผูกมัด,เชื่อมติด,ติดต่อ,พ่วง,ทำให้เป็นสามีภรรยากัน vi. ร่วมเป็นคู่,ร่วมประเวณี, Syn. link,join, See also: couplement n. -Conf. pair
enchainvt. ผูกมัดด้วยโซ่,จำตรวน,จับไว้,เหนี่ยวรั้งไว้., See also: enchainment n. ดูenchain
engage(เอน'เกจฺ) vt. หมั้น,ผูกมัด,นัดหมาย,สู้รบ,ต่อสู้,จ้าง,ว่าจ้าง,พัวพัน,ทำให้ทำงานในด้าน,ทำงานอยู่,เชื่อมต่อกับ., See also: engager n. ดูengage, Syn. bind
indenture(อินเดน' เชอะ) n. สัญญา, ข้อตกลง, สัญญาผูกมัด, เอกสารสิทธิ, เอกสาร, รอยเว้า, รอยบาก, รอยเว้า ๆ แหว่ง ๆ -vt. ใช้สัญญาผูกมัด, ทำให้เกิดรอยเว้า รอยบากหรือรอยกด., See also: indentureship n. (written contract)
noncommittal(นอนคะมิท'เทิล) adj. ซึ่งไม่ผูกมัดตัวเอง,ซึ่งบอกปัด., Syn. neutral
oblige(อะไบลจฺ) {obliged,obliging,obliges} vt. บังคับ,บีบบังคับ,เกณฑ์,ขอให้ทำ,ผูกมัด,ทำบุญคุณให้,กรุณา,ทำให้เป็นหนี้,vi. ช่วยเหลือ,กระทำเพื่อแสดงเจตนาที่ดี., See also: obligedly adv. obligedness n. obliger n., Syn. gratif
pledge(เพลดจฺ) n. คำปฏิญาณ,คำมั่นสัญญา,ข้อผูกมัด,หลักประกัน,ผู้ค้ำประกัน,การวางมัดจำ,การดื่มอวยพร. -Phr. (take the pledge ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ดื่มสุรา) vt. ให้คำปฏิญาณ,ให้คำมั่น-สัญญาค้ำประกัน,วางมัดจำ,ดื่มอวยพร., See also: pledgeable adj. pledger
recommit(รีคะมิท') vt. มอบหมายอีก,ส่งให้พิจารณาอีก,ผูกมัดอีก,กระทำผิดอีก, See also: recommitment n. recommittal n.
seizing(ซี'ซิง) n. การจับ,การจับกุม,การยึด,การฉวย,การยึดครอง,การยึดถือ,วิธีการยึดถือ,วิธีการผูกมัด,ลักษณะของเงื่อนแบบหนึ่ง., Syn. seising
shackle(แชค'เคิล) n. กุญแจมือ,โซ่ตรวน,ตรวน,ห่วงกุญแจ,ห่วง,เครื่องพันธนาการ,การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,สายโซ่สมอเรือ,สายยู,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง. vt. ใส่กุญแจมือ,ใส่โซ่ตรวน,กีดขวาง,ผูกมัด., See also: shackler n.
tether(เทธ'เธอะ) n. เชือกล่าม,เชือกผูก,โซ่ล่าม,ขอบเขต,ขอบเขตจำกัด,-Phr. (at the end of one's tether สุดขีดแล้ว สุดกำลัง สุดทน) vt. ผูก,ล่าม,ผูกมัด,จำกัดขอบเขต
thrall(ธรอล) n. ทาส,ข้า,ข้ารับใช้,ผู้ถูกครอบงำทางจิตใจ,ความเป็นทาส,ความผูกมัด,สภาพของทาส. vt. ทำให้เป็นทาส.
uncommitted(อันคะมิท'ทิด) adj. ไม่ได้ผูกมัด,อิสระ,ไม่ได้มีพันธะกรณี., Syn. neutral
yoke(โยค) n. แอก (โดยเฉพาะแอกวัว) ,เทียมคู่สัตว์เลี้ยงที่ร่วมแอกเดียวกัน,สิ่งที่คล้ายแอก,คานหิ้วน้ำ,นาบสะเอว,นาบไหล่,พันธะทางใจ,การผูกมัด,ด้ามหางเสื้อ,ตามขวาง,สัญลักษณ์แห่งการกดขี่,การกดขี่,เครื่องผูกมัด,=yolk vt. ใส่แอก,ใส่เทียม,เชื่อมต่อ,ทำเป็นคู่ vi. ใส่แอก,
English-Thai: Nontri Dictionary
bond(n) เครื่องผูกมัด,ข้อผูกมัด,ข้อตกลง,พันธะ,พันธนาการ,พันธบัตร
bondage(n) ความเป็นทาส,การผูกมัด
bonded(adj) ถูกผูกมัด
indenture(n) สัญญาจ้าง,ข้อตกลง,ข้อผูกมัด,เอกสารสิทธิ์
engage(vi,vt) ไม่ว่าง,มีธุระ,สัญญา,หมั้น,ผูกมัด,จ้าง,ว่าจ้าง,สู้รบ
enslave(vt) ทำให้เป็นทาส,จับไปเป็นทาส,ผูกมัด,กดขี่
fetter(n) โซ่ตรวน,พันธนาการ,เครื่องผูกมัด,เครื่องจองจำ
lien(n) ข้อผูกมัด,ภาระ
obligate(vt) บังคับ,เป็นหนี้บุญคุณ,ผูกมัด,เป็นภาระ
obligation(n) ข้อผูกมัด,หนี้,พันธะ,ข้อตกลง,บุญคุณ
oblige(vt) กรุณา,บังคับ,ผูกมัด,เอื้อเฟื้อ,ทำบุญคุณให้
recognizance(n) ข้อผูกมัด,เงินประกัน,การค้ำประกัน,หลักฐาน
restrain(vt) รั้ง,งดเว้น,ยับยั้ง,ผูกมัด,ควบคุม,ข่มใจ,อดกลั้น
restraint(n) การยับยั้ง,การงดเว้น,ข้อผูกมัด,การหักห้ามใจ
swaddle(vt) พัน,ผูกมัด,โพก,ห่อ,หุ้ม
yoke(n) แอก,อำนาจ,การกดขี่บังคับ,เทียม,พันธะ,การผูกมัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
binding agreementสัญญาที่จะมีผลผูกมัดต่อเมื่อคู่สัญญาสนองรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commitment๑. การส่งร่างกฎหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา๒. ข้อผูกมัด, พันธกรณี๓. หมายจำคุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ligaturesการผูกมัด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
attach to (phrv.) ผูกมัด See also: เป็นส่วนหนึ่งของ
bond (vt.) ผูกมัด
obligate (vt.) ผูกมัด See also: ้มีพันธะะ Syn. bind, oblige
place someone under an obligation (idm.) ผูกมัด Syn. put under
bind up with (phrv.) ผูกมัดกับ See also: ผูกพันกับ, เกี่ยวข้องกับ Syn. tie in with, tie up with
commit on (phrv.) ผูกมัดกับ See also: พัวพันกับ
tie up with (phrv.) ผูกมัดกับ See also: ผูกพันกับ, เกี่ยวข้องกับ Syn. tie in with
bond (n.) ข้อผูกมัด See also: พันธนาการ Syn. obligation
bound (adj.) มีสัญญาผูกมัด See also: มีการผูกมัด Syn. obliged, compelled Ops. voluntary
chain (n.) เครื่องผูกมัด Syn. bond
compelled (adj.) มีสัญญาผูกมัด See also: มีการผูกมัด Syn. obliged Ops. voluntary
footloose and fancy-free (idm.) ปราศจากการผูกมัด See also: ไม่รับผิดชอบ
not involved (adj.) ไม่ได้ผูกมัด See also: อิสระ, ไม่มีพันธะ, เป็นกลาง Syn. uninvolved, floating, free, neutral, nonaligned, unattached Ops. committed
obligated (adj.) ซึ่งผูกมัด Syn. beholden, obliged
obligation (n.) สัญญาผูกมัด See also: ข้อผูกมัด Syn. promise, bond, pledge
pledge (n.) ข้อผูกมัด See also: สัญญา, คำปฏิญาณ Syn. agreement, commitment, oath
quit (adj.) เป็นอิสระ (จากข้อผูกมัด, ความรับผิดชอบ, โทษ) See also: พ้นโทษ Syn. free
trammel (n.) การผูกมัด See also: การบังคับ
uncommitted (adj.) ไม่ได้ผูกมัด See also: อิสระ, ไม่มีพันธะ, เป็นกลาง Syn. uninvolved, floating, free, neutral, nonaligned, not involved, unattached Ops. committed
uninvolved (adj.) ไม่ได้ผูกมัด See also: อิสระ, ไม่มีพันธะ, เป็นกลาง Syn. floating, free, neutral, nonaligned, not involved, unattached Ops. committed
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is what defines us.ผูกมัดเรา... สาปเรา...
A janitor who sleeps all night tied up on a cross.ภารโรงนอนทั้งคืน ผูกมัดกับไม้กางเขน
We will now burn the passes of our committee and its supporters.เราจะเผาใบผ่านของผู้ที่ผูกมัดเราซะ
That's the only thing you're committed to.นั่นคือสิ่งเดียวที่ผูกมัดคุณ
Is that a coincidence... or do these people have a racial commitment to crime?นั่นเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญรึป่าว... . หรือคนพวกนั้น / มันมีข้อผูกมัดที่แท้จริงต่อการก่ออาชญากรรม?
It'll just be a little fun between buddies, you know. And you'll never have to call me.นายนี่ขำดีว่ะ ผมไม่ผูกมัด ไม่ต้องติดต่อกันอีก
Well it turns out that that was a rather naive concept anyways as corporations are always owed obligation to themselves to get large and to get profitable.คำตอบก็คือ นั่นเป็นความคิดที่ไร้เดียงสา เพราะบรรษัทอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดต่อตัวเอง
Sounds to me like someone is afraid of commitment.ฟังเหมือนใครซักคนกลัวจะถูกผูกมัด
You can hang out all day with no attachment, because...แกสามารถเที่ยวกับหล่อนได้ทั้งวัน โดยไม่มีข้อผูกมัดเพราะ
You meet her, hang out, flirt, no commitment, nobody gets hurt.แกพบหล่อน พูดคุย จีบ กะล่อน ไร้ข้อผูกมัด ไม่มีฝ่ายไหนช้ำใจ
If you promised a girl's dad that you wouldn't see her would you consider that a binding promise?ถ้าแกไปสัญญากับพ่อของสาวว่าแกจะไม่ไปเห็นลูกสาวเค้าอีก แกจะคิดว่านั่นเป็นการสัญญาที่ผูกมัดมั้ย
Not satisfied, walk away. No commitments.ถ้าไม่พอใจ ก็เดินจากไปได้เลย ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น
Did I say "No commitments"? I meant marry me.ที่ผมพูดว่า "ไม่มีข้อผูกมัด" หมายถึงการแต่งงานกับผมต่างหาก
Uninformed consent extorted with threats against children.- ใบยินยอมที่โดนผูกมัด กับการรักษาเด็กๆ
Come on, Cooper couldn't make that commitment.เห็นจะยาก คูเปอร์ไม่มีวันผูกมัดตัวเองหรอก
Giving a ring is so tacky.ให้แหวนนี่ดูผูกมัดกันจังนะ
We feel obligated.ให้รู้สึกเหมือนว่าเขาทำเพื่อเรา เรารู้สึกเหมือนถูกผูกมัด
They're innocent.คะแนนนิยมจะทำให้ผมต้อง ผูกมัดกับเรื่องไร้สาระนี้
Why are you so reluctant to make a commitment to me?ทำไมคุณถึงกลัวการผูกมัดกับฉันนัก
If we'd been able to admit that as evidence.ถ้าเรามีหลักฐานผูกมัดที่แน่นอน
God, you're a bundle of nerves.พระเจ้า แกมีแต่ความเครียดผูกมัด
Yeah, we use to been committion by the year govermentใช่ เราใช้มันเป็นข้อผูกมัด หลายปีกับรัฐบาล
You're first-time buyers. There's no chain involved. Right.คุณเป็นเจ้าแรกเลยนะ ไม่มีข้อผูกมัด
This card has no conditions attached.การ์ดใบนี้ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ผูกมัดอยู่
Devon, uh, has the need to exercise or go on these extreme adventures because, well, maybe he's scared of intimacy, of being tied down.การที่เดว่อนชอบไปออกกำลังกาย... เพราะบางทีเขากลัวความสัมพันธ์ชิดใกล้ กลัวการถูกผูกมัด
Did I miss a talk where we decided to be exclusive?หรือผมผิดที่พูดเรื่องนั้น เราจะเอามาตัดสินผูกมัดใช่ไหม ?
You know what's scary about commitment?คุณรู้มั๊ยอะไรที่น่ากลัวเกี่ยวกับข้อผูกมัด
A husk who failed you, whose Spanish blood shackles you to Rome.สตรีชาวสเปนผู้ที่ทำให้ท่านผิดหวัง และผูกมัดท่านไว้กับโรม
I am finally totally engaged in something.ฉันซึ่งได้ผูกมัดกับบางอย่างๆจริงจัง
Besides, I'm sweet, young and sexy. I don't wanna be tied down.หนำซ้ำ ฉันยังหอมหวาน หนุ่มและเซ็กซี่ ฉันไม่ต้องการข้อผูกมัด
You just don't want to be tied down with the whole responsibility thing.คุณแค่ไม่อยากจะผูกมัด กับสิ่งต่างๆที่คุณต้องรับผิดชอบ
I tell people how to avoid commitment.ผมบอกผู้คนให้หลีกเลี่ยงการผูกมัดตัวเอง
No. I'm in it for life.ไม่ มันเป็นข้อผูกมัดตลอดชีวิต
I was trying to pull you closer,manipulate some kind of commitment out of you.ฉันพยายามดึงคุณเข้ามาใกล้ ๆ ล่อหลอกการผูกมัดกับคุณ
Women hide their need for commitment... men disguise their growing insecurity... wives mask their intense disdain.ผู้หญิงปิดบังความต้องการที่จะผูกมัด ผู้ชายหลบเลี่ยงการเริ่มรู้สึกไม่มั่นคง ภรรยาใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการดูถูกเหยียดหยาม
But you're not committing either.แต่คุณก็ไม่ยอมผูกมัดอะไรเหมือนกัน
WHY DO YOU CARE WHAT THEY THINK? AND BESIDES, BEING US IS AWESOME.นอกจากนี้พวกเราก็ดีเลิศจะตายไป เงินทั้งหมดมากับข้อผูกมัด ลิลลี่
I think as a group, we've bonded.ผมคิดว่ามันเหมือนกลุ่ม ที่เราถูกผูกมัดกันไว้
If it was a bond that could be forgotten just because you want to forget, would it have been easier?ถ้ามีข้อผูกมัดที่คุณจำเป็นต้องลืมเพราะคุณอยากจะลืม... ...ฉันจะอยู่ได้อย่างไร?
No strings, no demands...ไม่ผูกมัด ไม่เรียกร้อง..

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผูกมัด
Back to top