ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จ้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จ้อ*, -จ้อ-

จอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จอ (n.) screen See also: telescreen Syn. หน้าจอ
จอ (n.) the year of the dog Syn. ปีจอ, ปีหมา
จอ (n.) tumbler See also: glass, drinking glass
จอ (v.) reserve See also: book, hold Syn. สำรอง Ops. ยกเลิก
จองจำ (v.) imprison See also: incarcerate, jail, confine Syn. จำจอง Ops. ปลดปล่อย, ปล่อย
จองถนน (v.) build a road See also: preempt land for a road Syn. ทำถนน, สร้างถนน
จองที่ (v.) reserve See also: book, make a reservation, engage Syn. จองที่นั่ง
จองที่นั่ง (v.) reserve See also: book, make a reservation, engage
จองล้างจองผลาญ (v.) get revenge and destroy completely See also: get vengeance and wipe out (someone) Syn. ตามล้างผลาญ
จองหอง (v.) be conceited See also: be arrogant, be haughty, be condescending Syn. หยิ่ง, ทะนงตัว, ถือดี, จองหองพองขน Ops. ถ่อมตน
จองหองพองขน (v.) be conceited See also: be arrogant, be haughty, be condescending Syn. หยิ่ง, ทะนงตัว, ถือดี, จองหอง Ops. ถ่อมตน
จองเปรียง (n.) Brahman lantern procession See also: Brahman rite Syn. พิธีจองเปรียง
จองเวร (v.) revenge See also: vindicate, be retributive Syn. จองเวรจองกรรม, อาฆาตพยาบาท Ops. ให้อภัย, อโหสิกรรม
จองเวรจองกรรม (v.) vindicate See also: revenge, be retributive Syn. จองเวร, อาฆาตพยาบาท Ops. อโหสิกรรม, ให้อภัย
จอ (v.) park See also: moor, stop, anchor Syn. หยุด Ops. แล่น, วิ่ง
จอดเทียบ (v.) moor (e.g. a boat) See also: park (e.g. a car), anchor (e.g. a boat) Syn. เทียบท่า, จอดเทียบท่า
จอดเทียบท่า (v.) moor (e.g. a boat) See also: park (e.g. a car), anchor (e.g. a boat) Syn. เทียบท่า
จอดไม่ต้องแจว (v.) come to the end See also: be finished for
จอตา (n.) retina See also: eye part Syn. เรตินา
จอทีวี (n.) television screen See also: telescreen, television Syn. จอแก้ว
จอ (n.) sideburns See also: burnsides, sideboards Syn. จอนหู, จอนผม
จอนผม (n.) sideburns See also: burnsides, sideboards Syn. จอนหู
จอนผม (n.) sideburns See also: burnsides, sideboards Syn. จอน
จอนหู (n.) sideburns See also: burnsides, sideboards Syn. จอน, จอนผม
จอ (n.) hoe See also: weeding tool
จอภาพ (n.) screen
จอภาพยนตร์ (n.) silver screen See also: movie screen, cinema Syn. จอเงิน
จอ (n.) top See also: highest point, peak Syn. ยอด Ops. ฐาน
จอมขวัญ (n.) honey See also: sweetheart, darling Syn. มิ่งขวัญ, ยอดขวัญ, ยอดรัก, จอมใจ
จอมทัพ (n.) supreme commander See also: commander in chief, generalissimo Syn. ผู้นำกองทัพ
จอมนักปราชญ์ (n.) sage See also: great sage, Buddha Syn. พระพุทธเจ้า
จอมบงการ (n.) dictator Syn. จอมวางแผน, จอมเผด็จการ
จอมปลวก (n.) anthill See also: termite hill Syn. รังปลวก
จอมปลอม (adj.) phony See also: fake, counterfeit, unreal, artificial Syn. ปลอม, เทียม, เก๊ Ops. จริง, แท้
จอมพล (n.) field marshal See also: Field Marshal, Admiral of the Fleet, Marshal of the Royal Air Force
จอมมารดา (n.) king´s concubines who has given birth to a child Syn. เจ้าจอมมารดา
จอมวางแผน (n.) dictator Syn. จอมเผด็จการ
จอมเกล้า (n.) Chom Klao
จอมเผด็จการ (n.) dictator Syn. จอมวางแผน
จอมใจ (n.) honey See also: sweetheart, darling Syn. จอมขวัญ, มิ่งขวัญ, ยอดขวัญ, ยอดรัก
English-Thai: HOPE Dictionary
ant hillจอมปลวก
color monitorจอสีหมายถึง อุปกรณ์แสดงผลชนิดจอภาพที่แสดงภาพเป็นสีต่าง ๆ ได้หลายสี (จอภาพ ที่แสดงได้สีเดียว เรียกว่า monochrome) จอสีนั้นมีความแตก ต่างกันในเรื่องการแสดงจำนวนสี บางประ เภทแสดงได้ 16สี บางประเภทแสดงได้ถึง 256 สี หรือกว่านั้นก็มี ทั้งยังมีคุณภาพต่างกันในเรื่องของความคมชัด ดู CGA, VGA และ SVGA ประกอบ
field marshalจอมพล
frog spawnจอกแหนแดง
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
liquid crystal displayจอภาพผลึกเหลวใช้ตัวย่อว่า LCD (อ่านว่า แอลซีดี) ใช้ทำจอภาพ มีลักษณะเป็นของเหลว ใสเหมือนแก้วเจียรนัย อัดอยู่ระหว่างเนื้อแก้วสองชั้น เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากภายนอก จะสะท้อนแสงออกมาเป็นมุมต่าง ๆ ใช้เป็นตัวแสดงอักขระและภาพ คอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนิยมใช้จอภาพชนิดนี้ จอภาพนี้แม้จะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก แต่จะชัดเจนดี นิยมใช้กับเครื่องคำนวณที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ด้วย
multisync monitorจอภาพหลายคลื่นแสงหมายถึง จอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถกวาดคลื่นแสงในอัตราที่แตกต่างกัน
paper-white b/w vga monitจอวีจีเอขาวดำหมายถึง จอภาพวีจีเอ (VGA) ชนิดขาวดำ จอภาพชนิดนี้สามารถจะแสดงความแก่/อ่อนของสีเทาได้อีก 4, 6, 8 หรือบางทีถึง 32 สีด้วยกัน จอนี้ แม้จะแสดงได้เพียงขาว เทา ดำ แต่ก็ยังดีกับสายตามากกว่าจอสีชนิดเลว ๆ
touch screenจอสัมผัสหมายถึง จอภาพที่รับข้อมูลได้จากการสัมผัสที่ผิวจอ เป็นต้นว่า บนจอแสดงหัวข้อให้เลือก เราสามารถเลือกได้โดยใช้นิ้วจิ้มลงไปที่ตำแหน่งที่ต้องการ เป็นการแสดงว่า คอมพิวเตอร์ได้รับข้อมูลแล้ว
a. of f.abbr. Admiral of the Fleet จอมพลเรือ
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
enhanced graphic adaptorenhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
adjoin(อะจอยน์') vt.,vi. ประชิดกับ, ติดกับ, ข้างเคียงกับ, Syn. border)
adjoining(อะจอย' นิง) adj. ซึ่งอยู่ประชิดกัน
adjourn(อะเจอร์น') vt.,vi. เลื่อนไป, บอกเลื่อน, หยุด, เลิก, Syn. postpone, defer, put off)
adjournment(อะเจอร์น' เมินทฺ) n. การเลื่อน, ภาวะหรือระยะเวลาที่เลื่อน, Syn. postponement)
aegir(อี' เจอะ) n. ชื่อเทพเจ้าทะเลของกรีก
ageratum(แอจเจอเร' ทัม, -เจอ' ระทัม) พืชไม้ดอกชนิดหนึ่งมีดอกเล็กสีน้ำเงินหรือสีขาว
agger(แอจ' เจอะ) n. กระแสน้ำต่ำที่น้ำลดแล้วค่อย ๆ ชึ้นแล้วลดอีก., Syn. double tide
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น
algerine(แอล' เจอรีน) โจรสลัด
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
amphisbaena(แอมฟิสบี'นะ) n., (pl. -nae, nas) หนอนจิ้งจอกจำพวก Amphisbaena, งูสองหัว. -amphisbaenian, amphisbaenic. adj.
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
anchorage(แอง' เคอะเรจฺ) n. ที่ทอดสมอ, ภาษีที่จอดเรือ, ภาวะที่ยึดเหนี่ยว, วิธีการยึดเหนี่ยว, ตัวค้ำ, Syn. anchor
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.
antipersecution(แอนทีเพอซิคิว' เชิน) n. การต่อต้านการจองล้าง, การต่อต้านการรบกวนหรือแกล้ง
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร,ความเกี่ยวข้อง,ความมีประโยชน์,การใช้, การร้องขอ,คำร้องขอ,ใบสมัคร,ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration,utility, request
apron(เอ'พรอน) n. ผ้ากันเปื้อนส่วนหน้าของร่างกาย โดยคาดไว้ที่เอว,กะบังโลหะ,ลานจอดเครื่องบิน,ที่กำบัง,ที่ค้ำ,หน้าเวที, Syn. bib, pinafore)
armiger(อาร์'มีเจอะ) n. คนแบกอาวุธของอัศวิน, คนใช้ของอัศวิน. -armigerous adj.
arnica(อาร์'นิคะ) n. ต้นดอกยานภูเขาทอง, ทิงคเจอร์ผสมดอกยานภู่เขาทอง (ใช้ทาบาดแผลภายนอก) (genus Arnica)
arrogance(แอร'โรเกินซฺ) n. ความหยิ่ง,ความยโส,ความจองหอง., Syn. arrogancy n.
arrogant(แอร'โรเกินทฺ) adj. หยิ่ง,ยโส,จองหอง, Syn. haughty, conceited ###A. modest
artic foxหมาขั้วโลกเหนือจำพวก Alopex lagopus คล้ายหมาจิ้งจอก มีสีเทาน้ำตาบในฤดูร้อนและสีขาวในฤดูหนาว., Syn. white fox
aspiration(แอสพเร'เชิน) n. ความปรารถนา,ความอยาก,การออกเสียงเป็นเสียงลมหายใจออก,การหายใจ, Syn. desire, hope, yearning)
astrologer(แอสทรอล'โลเจอะ) n. นักโหราศาสตร์, Syn. expert in astrology)
autotomise(ออทอท'โทไมซ) vt. ทิ้งส่วนของร่างกายตัวเองออก (เช่น จิ้งจอกทิ้งหาง) (undergo autotomy)
autotomy(ออทอท'โทมี) n. การทิ้งส่วนของร่างกายตัวเองออก (เช่น จิ้งจอกทิ้งหาง) . -autotomic adj.
bad sectorsส่วนวงเสียหมายถึงส่วนวงในร่องที่ใช้บันทึกข้อมูลบนแผ่นจานบันทึกเสีย ทำให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงไปเก็บได้ คอมพิวเตอร์จะแสดงข้อความนี้บนจอภาพเมื่อสั่งให้อ่านหรือบันทึกข้อมูล แล้วไม่สามารถทำได้ เพราะเกิดกรณีนี้ขึ้น
badger(แบค'เจอะ) {badgered,badgering,badgers} n. สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง vt. รบกวนอยู่เรื่อย,ทำให้รำคาญ, Syn. harass,nag
English-Thai: Nontri Dictionary
anchorage(n) ที่ทอดสมอ,ที่จอดเรือ
humanise(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
apron(n) ผ้ากันเปื้อน,ที่กำบัง,ลานจอดเครื่องบิน
arrogance(n) ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความยโส,ความอวดดี
arrogant(adj) หยิ่ง,จองหอง,ยโส,อวดดี
ashore(adv) บนบก,เกยฝั่ง,จอดเทียบฝั่ง,ขึ้นฝั่ง,ขึ้นบก
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา
cheat(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,ความจอมปลอม
consonance(n) ความคล้องจองกัน,ความเข้ากัน,ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน
consonant(adj) ที่เข้ากัน,ที่คล้องจองกัน,ที่สอดคล้อง
defection(n) การปลีกตัวออกจาก,การเอาใจออกห่าง,การละทิ้ง,การหนีออกนอกประเทศ
defector(n) ผู้เอาใจออกห่าง,ผู้ละทิ้ง,ผู้หลบหนีออกนอกประเทศ
dictator(n) ผู้เผด็จการ,ผู้บงการ,จอมบงการ,ผู้บอกจด
disdainful(adj) ซึ่งดูหมิ่น,วางปึ่ง,ซึ่งดูถูก,หยิ่ง,จองหอง,ไว้ตัว
dock(n) ท่าเรือ,อู่เรือ,คอกจำเลย,โรงจอดเครื่องบิน
engaged(adj) ไม่ว่าง,ติดธุระ,หมั้น,จองแล้ว,ยุ่ง,พัวพันกับ
enthusiasm(n) ความกระตือรือร้น,ความกุลีกุจอ,ความศรัทธาอย่างแรงกล้า
enthusiastic(adj) กระตือรือร้น,กุลีกุจอ,มีศรัทธาแรงกล้า,มีใจจดจ่อ
enthusiastically(adv) อย่างกระตือรือร้น,อย่างกุลีกุจอ,อย่างใจจดใจจ่อ,อย่างแรงกล้า
exhalation(n) การหายใจออก,การฟุ้งออกมา,การกระจายออกมา
exhale(vi,vt) หายใจออก,ฟุ้ง,กระจายออก,ระเหยออก,ส่งออกมา,ปล่อยออก
expiration(n) การตาย,การสิ้นสุด,การหมดอายุ,การหายใจออก
fetter(n) โซ่ตรวน,พันธนาการ,เครื่องผูกมัด,เครื่องจองจำ
FIELD field marshal(n) จอมพล,แม่ทัพ
fox(n) หมาจิ้งจอก,คนเจ้าเล่ห์
foxy(adj) เจ้าเล่ห์,เหมือนสุนัขจิ้งจอก,ฉลาดแกมโกง
furniture(n) เครื่องเรือน,เครื่องเฟอร์นิเจอร์,เครื่องตกแต่งบ้าน
goblet(n) ถ้วยแก้ว,จอกเหล้า,โถ
harbour(n) ท่าเรือ,ที่จอดเรือ,ที่ลี้ภัย,ที่พัก
haughtiness(n) ความหยิ่งยโส,ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความถือตัว,ความโอหัง
haughty(adj) หยิ่งยโส,หยิ่ง,จองหอง,ถือตัว,ไว้ท่า,วางท่า,โอหัง
hoe(n) เสียม,จอบ,เกรียงโบกปูน,เหล็กเขี่ยไฟ
humanize(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
impressionable(adj) รู้สึกได้ง่าย,ใจอ่อน,ไวต่อสิ่งกระตุ้น,โน้มน้าวใจง่าย
imprison(vt) ขังคุก,กักขัง,จองจำ,จับกุม
imprisonment(n) การขังคุก,การกักขัง,การจองจำ,การจับกุม
insolent(adj) ทะลึ่ง,ทะนง,จองหอง,โอหัง,อวดดี,ยโส
ironic(adj) พูดอย่างใจอย่าง,แดกดัน,เยาะเย้ย
ironical(adj) พูดอย่างใจอย่าง,แดกดัน,เยาะเย้ย
irony(n) การพูดอย่างใจอย่าง,คำประชดประชัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
braggadocioจอมโว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
detachment of retina; detachment, retinalจอตาลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fluorescent screenจอวาวแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
liquid crystal display (LCD)จอภาพผลึกเหลว (แอลซีดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
retina; optomeninxจอตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
touch screenจอสัมผัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
actinic retinitis; retinitis, radiationโรคจอตาเหตุแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacterial endocarditisเยื่อบุหัวใจอักเสบเหตุแบคทีเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bevel gearเฟืองดอกจอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
blind spotจุดบอด (ในจอตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
comity๑. ไมตรีจิตระหว่างประเทศ๒. การรับรองการใช้อำนาจอธิปไตย (ของประเทศอื่น) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
console๑. ส่วนเฝ้าคุม๒. จอเฝ้าคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
constrictive pericarditisเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบรัดตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
defectorผู้แปรพักตร์, ผู้เอาใจออกหาก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dextrocardiaหัวใจอยู่ขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endocarditisเยื่อบุหัวใจอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ERG (electroretinogram)อีอาร์จี (ภาพคลื่นไฟฟ้าจอตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expiration๑. การตาย๒. การหมดอายุ๓. การหายใจออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expiratory-หายใจออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
full screenเต็มจอภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
halitusลมหายใจออก, ไอระเหยออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypertensive retinitis; retinopathy, hypertensiveโรคจอตาเหตุความดันเลือดสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
LCD (liquid crystal display)แอลซีดี (จอภาพผลึกเหลว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
monitor๑. ตัวจอภาพ [มีความหมายเหมือนกับ video display unit (VDU)]๒. เฝ้าสังเกต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parking brakeเบรกจอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Print Screen key; PrtSc keyแป้นพิมพ์จอภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PrtSc key; Print Screen keyแป้นพิมพ์จอภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
radioscopy; fluoroscopy; roentgenoscopyการดูภาพรังสีบนจอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remote console๑. ส่วนเฝ้าคุมระยะไกล๒. จอเฝ้าคุมระยะไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
screen๑. จอ๒. จอภาพ๓. กลั่นกรอง, คัดกรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
screen dumpพิมพ์ภาพหน้าจอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
screen saverโปรแกรมถนอมหน้าจอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scroll barแถบเลื่อนหน้าจอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Scroll Lock keyแป้นตรึงหน้าจอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sovereignty๑. รัฏฐาธิปัตย์๒. อำนาจอธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subscriberผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น, ผู้จองซื้อหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tinctureทิงเจอร์, สารละลายแอลกอฮอล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
utmost good faithความสุจริตใจอย่างยิ่ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
VDU (video display unit)วีดียู (จอภาพ) [มีความหมายเหมือนกับ monitor ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cathode Ray Tubeจอโทรทัศน์ [การแพทย์]
Liquid crystal display จอผลึกเหลว [คอมพิวเตอร์]
Monitor จอภาพ [คอมพิวเตอร์]
touch screenจอสัมผัสจอภาพซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยแสดงผลอย่างเดียว แต่สามารถรับคำสั่งได้ด้วย วิธีการคือใช้นิ้วจิ้มหรือสัมผัสลงตรงจุดที่เป็นคำสั่งที่ต้องการเลือกให้ทำหน้าที่แทนการใช้เมาส์เลื่อนเคอร์เซอร์มายังตำแหน่งนั้น จอสัมผัสนั้นใช้ง่าย และมักจะใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับติดในเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้ข้อมูลข่าวสารชี้ทาง หรือแนะนำนักท่องเที่ยว ดังที่เห็นติดตั้งอยู่ตามโรงแรม และสนามบิน [คอมพิวเตอร์]
Active windowวินโดว์ใช้งานในขณะใช้โปรแกรมบางโปรแกรม เราสามารถนำวินโดว์ขึ้นมาแสดงบนจอภาพได้หลายวินโดว์ แต่มีเพียงวินโดว์เดียวเท่านั้นที่เราทำงานด้วยได้และเรียกว่า วินโดว์ใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Aspect ratioอัตรากว้างยาวเป็นคำที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของภาพวัตถุเทียบกับความสูง อัตราส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจุดภาพที่ปรากฎบนจอภาพนั้นอาจจะมีระยะแนวนอนกับแนวตั้งต่างกัน ถ้าหากไม่คำนวณอัตรานี้ให้ถูกต้องเวลาเราใช้โปรแกรมวาดภาพวงกลม อาจจะได้วงรีแทนก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Bedroom furnitureเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องนอน [TU Subject Heading]
Blood Dyscrasiaโรคเลือด,ความผิดปกติของเลือด,การเปลี่ยนแปลงเส้นเลือดในจอตาเนื่องจากโรค,การเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือด,ระบบโลหิต,เลือดออกร่วมกับโรคทางโลหิต,ความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด,โรคเลือด,ความผิดปกติของเลือด,ความผิดปกติในเลือด [การแพทย์]
Bornholm Diseaseกล้ามเนื้อที่ใช้หายใจอักเสบ [การแพทย์]
Cheilosisริมฝีปากแตก,ปากและลิ้นแตกและอักเสบ,โรคปากนกกระจอก,การอักเสบของเยื่อบุริมฝีปาก [การแพทย์]
Conjoint analysis (Marketing)การวิเคราะห์คอนจอยท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Constructed wetlandsบึงประดิษฐ์ระบบบำบัดน้ำเสียที่สร้างขึ้นเลียนแบบบึงธรรมชาติมีระดับน้ำไม่ลึกนัก และปลูกพืชน้ำ เช่น กก แฝก บัว ธูปฤาษี และจอก แหน ไว้เป็นปัจจัยหนึ่งในการบำบัดน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Correspondคล้องจอง [การแพทย์]
Cursorเคอร์เซอร์ สัญลักษณ์ชี้ตำแหน่งบนจอภาพ อาจมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมกะพริบ หรือเป็นเครื่องหมายขีดเส้นใต้กะพริบ [คอมพิวเตอร์]
Desktopโปรแกรมเดสก์ทอปโปรแกรมใดๆ ที่จัดแสดงเนื้อที่บนจอไว้ให้ทำงานเหมือนเนื้อที่บนโต๊ะ [คอมพิวเตอร์]
Displayแสดงข้อความข่าวสารทางจอภาพ [คอมพิวเตอร์]
DOS promptตัวพร้อม เมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ MS-DOS หากเครื่องของเรามีฮาร์ดิสก์ ข้อความสุดท้ายที่จะเห็นบนจอก็คือ C> ข้อความนี้ก็คือตัวพร้อม ซึ่งแสดงว่า DOS พร้อมรับคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
Dysphoriaอาการระเหี่ยเป็นทุกข์,อารมณ์ไม่ดี,การไม่สบายใจอึดอัดกังวลกระสับกระส่าย,ความรู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
Endocarditisเยื่อบุหัวใจอักเสบ [TU Subject Heading]
Enhanced Graphics Adapterตัวปรับต่อภาพกราฟิกส์อีจีเอวงจรสำหรับใช้กับจอภาพเพื่อให้สามารถแสดงสีและภาพทางจอภาพได้ สามารถแสดงสีได้ 16 สี ด้วยความละเอียดในแนวตั้งและแนวนอนเป็น 350x640 จุดภาพ [คอมพิวเตอร์]
Exhalation Valvesท่อต่อกับทางอากาศหายใจออก [การแพทย์]
Expirationการหายใจออก,หมดอายุ,หายใจออก [การแพทย์]
Expiratory Centerศูนย์ควบคุมการหายใจออก [การแพทย์]
Furnitureเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
Germaneจอร์เมน [การแพทย์]
graphical user interfaceส่วนประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ลักษณะการแสดงคำสั่ง โปรแกรม หรือสิ่งอื่ีนๆ เป็นภาพกราฟิก (เรียกว่า icon หรือ สัญรูป) บนจอภาพ [คอมพิวเตอร์]
Hydrocarbonส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียม, ส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบ คือ คาร์บอน (C) และ ไฮโดรเจน (H) ในรูปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) นอกจากนี้ก็มีสารอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียม เช่น กำมะถัน (S) ไนโตรเจน (N) และอื่นๆสารที่นอกเหนือจากไฮโดรคาร์บอนถือเป็นสิ่งแปลกปลอมและไม่เป็นที่ต้องการ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมนั้น อาจอยู่ในสภาพของก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ขึ้นอยู่กับจำนวนและการจัดตัวของอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุล โดยทั่วไปโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนไม่เกิน 4 อะตอมจะมีสถานะเป็นก๊าซ ถ้ามีคาร์บอนระหว่าง 5-19 อะตอม จะมีสถานะเป็นของเหลว และถ้ามีคาร์บอนตั้งแต่ 20 อะตอมขึ้นไป จะมีสถานะเป็นของแข็ง [ปิโตรเลี่ยม]
Johnson's Two Componentมาตรวัดความเจ็บปวดของจอห์นสัน [การแพทย์]
long-sightedness [hypermetropia]สายตายาว, อาการผิดปกติทางสายตา ซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่มีกระบอกตาสั้น (ระยะจากเลนส์ตาถึงจอตาใกล้กว่าปกติ) หรือเลนส์ตาโค้งนูนน้อยกว่าปกติจึงทำให้มองดูวัตถุระยะใกล้ไม่ชัดเจนเพราะภาพของวัตถุไปตกหลังจอตา แต่มองดูวัตถุระยะไกลได้เหมือนคนปกติ (ตาคนปกติจะมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนใ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Manuscriptต้นฉบับตัวเขียนManuscript หมายถึง (1) ต้นฉบับตัวเขียน คือ ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดทำขึ้น โดยใช้ลายมือเขียน ได้แก่ หนังสือที่จัดทำในสมัยโบราณก่อนที่จะมีการพิมพ์ โดยการใช้จาร หรือสลักลงบนวัสดุต่าง ๆ เช่น แผ่นหิน แผ่นดินเหนียว แผ่นไม้ แผ่นโลหะ แผ่นหนัง ใบลาน กระดาษ เป็นต้น ตัวอย่างของต้นฉบับตัวเขียน ได้แก่ ศิลาจารึก สมุดข่อย ใบลาน แผ่นปาปิรัส (papyrus) ต้นฉบับตัวเขียนมีความสำคัญในการใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการและเป็นแหล่งสารสนเทศทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม ของประเทศและชุมชนต่าง ๆ ในอดีต (2) ต้นฉบับของผู้แต่งหนังสือ ก่อนที่จะนำไปพิมพ์เผยแพร่ อาจอยู่ในรูปของต้นฉบับตัวเขียนที่เขียนด้วยลายมือของผู้แต่งเอง หรือเป็นต้นฉบับพิมพ์ดีดก็ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Microfilmไมโครฟิล์มพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายคำว่า ไมโครฟิล์ม ว่าหมายถึง ฟิล์มถ่ายรูปขนาดเล็กมากใช้สำหรับถ่ายบันทึกภาพของสิ่งต่างๆ ให้มีขนาดย่อส่วนลงมากๆ เพื่อสะดวกแก่การเก็บรักษาไว้ และสามารถนำมาฉายเป็นภาพนิ่งขนาดขยายบนจอได้ [1]
Mission statementsพันธกิจองค์กร [TU Subject Heading]
On screen Keyboardโปรแกรมแป้นพิมพ์บนจอภาพ, ซอฟต์แวร์ที่มีหน้าตาเหมือนคีย์บอร์ดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่รับอินพุตข้อมูลผ่านเมาส์ หรืออุปกรณ์อินพุตอื่นๆ [Assistive Technology]
Ostrichesนกกระจอกเทศ [TU Subject Heading]
Parkingการจอดรถ [TU Subject Heading]
Mixed Economy ระบบเศรษฐกิจแบบผสม ระบบเศรษฐกิจที่มีทั้งลักษณะของระบบทุนนิยม และระบบสังคมนิยมในระบบเศรษฐกิจผสมทั้งรัฐบาล และเอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของโลกเสรีปัจจุบันจะมีทั้งกิจการ อุตสาหกรรมที่เป็นของรัฐและเอกชนในสัดส่วนแตกต่างกัน แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศเสรีมากที่สุดก็ยังมีกิจการหลายประเภท ดำเนินการโดยรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
Monopoly การผูกขาด อุตสาหกรรมใดที่มีหน่วยธุรกิจเพียงหน่วยเดียว ในท้องตลาดเป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการในท้องตลาด เรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการผูกขาด การผูกขาดอาจยืนยงอยู่ได้ ในช่วงเวลาที่ห้ามหน่วยธุรกิจอื่นเข้ามาดำเนินการ โดยรัฐอาจสงวนสิทธิ การผลิตไว้เองหรือมอบหมายให้หน [สิ่งแวดล้อม]
Parking lotsที่จอดรถ [TU Subject Heading]
Pilot - balloon slide - ruleบรรทัดคำนวณไพลอตแบ ลลูน หรือแบลลูนตรวจอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Prospectusหนังสือชี้ชวน เอกสารที่บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท และรายละเอียดของการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนั้น หนังสือชี้ชวนจะต้องแสดงข้อมูลลักษณะธุรกิจของบริษัท โครงการในอนาคต โครงสร้างการบริหารงานผู้บริหารบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการในอดีตและที่คาดการณ์ว่าจะเป็นไปในอนาคตประเภทของหุ้นที่เสนอขาย จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย และวันเวลาที่ให้จองซื้อหุ้น ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนมีความสำคัญต่อผู้ลงทุนที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหุ้นนั้น ร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนจัดทำเผยแพร่ให้ประชาชนจองซื้อหุ้น หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารที่ บลจ. จัดทำขึ้นเพื่อชี้ชวนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม โดยหนังสือชี้ชวนจะมี 2 ส่วนคือ ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และส่วนข้อมูลโครงการ และต้องมีรายละเอียดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
duckweed (n.) จอกแหน
book (vt.) จอSee also: บุ๊ค, จองล่วงหน้า, สั่งจองล่วงหน้า Syn. reserve
book up (phrv.) จอSee also: เต็ม (ห้องพัก, โรงแรม, คิวฯลฯ) Syn. book out
reserve (vt.) จอSyn. book, engage
overbook (vi.) จองตั๋วมากกว่าที่มี
overbook (vt.) จองตั๋วมากกว่าที่มี
saucy (adj.) จองหอง See also: ซึ่งไม่เกรงกลัว, บังอาจ Syn. impudent
book in (phrv.) จองห้องพัก (โรงแรม) Syn. check in Ops. book out, check out
booked (adj.) จองไว้ Syn. engaged
reserve for (phrv.) จองไว้ Syn. hold for, keep for
reserved (adj.) จองไว้ Syn. booked, engaged
book out (phrv.) จองไว้เต็มหมดแล้ว See also: เต็ม Syn. book up
lie to (phrv.) จอดพัก Syn. lay by, lay to, lie by
lay by (phrv.) จอดพัก (เรือ) See also: หยุดพัก Syn. lay to, lie by, lie to
lay to (phrv.) จอดพัก (เรือ) See also: แวะพัก (เรือ) Syn. lay by, lie by, lie to
park (vt.) จอดรถ Syn. store, deposit
dock (vi.) จอดเรือ See also: เทียบท่า Syn. moor, anchor
dock (vt.) จอดเรือ See also: เทียบท่า Syn. moor, anchor
harbor (vi.) จอดเรือไว้ที่ท่าเรือ See also: เก็บเรือไว้ในท่าเรือ
harbor (vt.) จอดเรือไว้ที่ท่าเรือ See also: เก็บเรือไว้ในท่าเรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
John, do me a favor?จอห์นทำอะไรให้หน่อยได้ไหม
John needs to hand in his work todayจอห์นต้องส่งงานเขาวันนี้
John has influenzaจอห์นเป็นไข้หวัดใหญ่
How did you find me?คุณหาฉันเจอได้อย่างไร
It's been five years since I last saw youเป็นเวลา 5 ปีแล้วนับแต่ที่ฉันเจอคุณครั้งสุดท้าย
It's been a whole year since I last saw youเกือบปีแล้วนับจากที่ฉันเจอคุณล่าสุด
Have you seen Kate lately?คุณได้เจอเคทเมื่อไม่นานมานี้ไหม
See you laterแล้วเจอกันนะ ไว้ติดต่อกันอีกนะ
She's engaged to Johnเธอหมั้นกับจอห์น
She's married to Johnเธอแต่งงานกับจอห์น
So I'll see you at lunchtimeงั้นเจอกันเวลาอาหารเที่ยงนะ
It's wonderful to see you againวิเศษมากที่ได้เจอคุณอีก
Did you and John have a good time?คุณและจอห์นสนุกสนานดีไหม
Sometimes you meet people like that..บางครั้งคุณก็เจอกับผู้คนอย่างนั้น
I have reserved seatingฉันจองที่นั่งไว้แล้ว
We met much laterพวกเราเจอกันหลังกว่านั้นมาก
I understand exactly how you feelฉันเข้าใจอย่างแท้จริงถึงความรู้สึกของคุณ
You must find out what that isคุณต้องค้นหาให้เจอว่านั่นคืออะไร
She must be mistakenเธอต้องเข้าใจอะไรผิด
Find out what his plans areหาให้เจอว่าเขามีแผนอะไร
I've met a lot of people from thereฉันได้พบเจอผู้คนมากมายจากที่นั่น
I haven't seen you for more than 2 yearsฉันไม่ได้เจอคุณเลยกว่าสองปีมาแล้ว
It's good to see you after such a long timeดีที่ได้พบคุณอีกหลังจากไม่ได้เจอกันนานมาแล้ว
How nice to see youดีจังที่ได้เจอคุณ
I'm obviously pleased that you're not scaredฉันดีใจอย่างมากที่คุณไม่กลัว
I'll see you at the feastแล้วเจอกันที่งานเลี้ยงนะ
See you at the feast laterจอกันทีหลังที่งานเลี้ยงนะ
We all know where to find himพวกเราทุกคนทราบว่าจะหาเขาเจอได้ที่ไหน
I'll see you later at my houseแล้วเจอกันทีหลัง ที่บ้านฉันนะ
We never see you these daysพวกเราไม่ได้เจอคุณเลยหมู่นี้
A Mr John has called to see youคนที่ชื่อนายจอห์นคนหนึ่งโทรมาขอพบคุณ
What an interesting story!เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรอย่างนั้น
There is nothing more going on between John and meระหว่างจอห์นและฉันไม่มีอะไรก้าวหน้ามากไปกว่านี้
There is no parking lot in the hospitalไม่มีที่จอดรถในโรงพยาบาล
Did you find what you were looking for?คุณเจอสิ่งที่คุณมองหาอยู่แล้วหรือยัง?
Well, it’s been nice talking to youดีจังที่ได้พูดคุยกับคุณ แล้วเจอกันคราวหลังนะ
Long time no seeไม่ได้เจอกันนานเลย
A Mr John has called to see youผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อจอห์นโทรมาขอพบคุณ
What an interesting story!เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรอย่างนี้
Do you see anything you like?คุณเจอสิ่งที่ชอบหรือยัง?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fifty-inch flat screen, pet snake, his own fog machine.จอ50นิ้ว เลี้ยงงู เขาเป็นเจ้าของเครื่องทำควัน
My jug is getting low. I must say goodbye. Bye-bye.จอกข้าชักจะพร่องแล้ว ข้าต้องกล่าวอำลาละ ลาก่อน
The cup that caught His blood at the Crucifixion and was entrusted to Joseph of Arimathea.จอกนี้ยังเคยรองรับพระโลหิตของพระองค์ ตอนถูกตรึงกางเขน และได้ มอบความรับผิดชอบให้โจเซฟแห่งอารามาเทีย
A flagon of ale for my friends!จอกรินเหล้าเป็นเพื่อนข้าทั้งนั้น!
The Holy Grail, Dr.Jones.จอกศักดิ์สิทธิ์, ดร.โจนส์.
A magic cup. The source of God's power on earth.จอกศักดิ์สิทธิ์ฐานอำนาจของพระเจ้าบนพื้นพิภพ
The chalice used by Christ during the Last Supper.จอกศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูใช้ในพระ กระยาหารมื้อสุดท้าย
Grail lore is his hobby.จอกศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นงานอดิเรกของเขา.
The Grail is mine... and you're going to get it for me.จอกศักดิ์สิทธิ์เป็นของฉัน... และ คุณกำลังจะไปเอามันมาให้ฉัน
That new hi-def screen sure shows every wrinkle.จอคมขนาดนี้เห็นตีนกาชัดแจ๋วเลย
Your new expanded console is up and running.จอควบคุมใหม่ของคุณได้เพิ่มขึ้น และควบคุมได้มากขึ้นด้วย
My computer screen is shaky. And my smoke detector's out.จอคอมพิวเตอร์ของฉันสั่น ตัวจับควันก็เสีย
How clear is the image of me on that screen?จอคอมฯของคุณชัดมากมั้ย
Jockelson and his men will get you in there and keep the enemy entertained.จอคเคลสันและพวกเขา จะพา คุณ เขาไปที่นั่นและช่วยจัดการศัตรู
Jocko, this is Lucy. Lucy, this is Jocko.จอคโก้ นี่คือลูซี่ ลูซี่ นี่คือจอคโก้
Jocko! What's going on with you, buddy?จอคโก้ เกิดไรขึ้นกับแกฮะไอ้เพื่อนยาก
Jocko do you think that Henry and I are ready to take our relationship to the next level?จอคโก้จ๊ะ เจ้าคิดว่าชั้นกับเจ้านายเธอควรที่จะยกระดับความสัมพันธ์ ขึ้นไปอีกระดับรึเปล่า
Jeong Seong Jin, Head of the Judiciary Training Instituteจอง ซอง จิน หัวหน้าสถาบันฝึกอบรมศาลยุติธรรม
'Jong' from the word 'plant' and 'Mo' from 'Silent'...จอง มาจากคำว่าต้นไม้ และโม มาจากคำว่า เงียบ
Jung Yun, Hyundai Apartment 205-601จอง ยุน,อพาร์ตเมน ฮุนได
Jung-Won, where are you?จอง วอน คุณอยู่ไหนนะ?
Jung-Won, you trust me, right?จอง วอน คุณเชื่อใจฉันใช่ไหม?
Jung-Sook, please come back insideจอง สุก, โปรดกลับเข้ามาข้างในเถอะ
Jong-ee is autistic that she hasn't talked for yearsจอง อี ก็เป็นเด็กออทิสติก เธอไม่พูดมาเป็นปีแล้วล่ะครับ
Jung, are you all right?จอง, ไม่สบายรึเปล่า?
That Jeong Ki Joon has survived, you know that as well, do you not, Your Majesty?จองกีจุนยังมีชีวิต ฝ่าบาทก็ทรงรู้ดี ไม่ใช่หรือพะย่ะค่ะ
Jeong Gi Joon didn't die and survived.จองกีจุนยังไม่ตายและยังมีชีวิตอยู่พ่ะย่ะค่ะ
Let me walk you through it.จองกุก นายนี่เกินไปจริงๆ
You're right.จองกุก เตรียมตัวสำหรับอาทิตย์หน้าหรือยัง?
Slow your roll before you lose your soul.จองกุก เตรียมตัวสำหรับอาทิตย์หน้าหรือยัง? ไม่ ผมแค่พูดว่าเธอก็ไม่เลวนี่ จองกุก นายนี่เกินไปจริงๆ ไม่ ผมแค่พูดว่าเธอก็ไม่เลวนี่
Do not listen to these fools.จองกุก,นายต้องมีความสุขแน่ๆ การแร็ปเกี่ยวกับซาลาเปา ชนะใจฮโยริ? บ้าไปแล้ว..
Ladies and gentlemen, let's welcome the newlyweds, Marcus and Lucia.จองกุกกับชอนฮี โชว์ความโง่และโง่กว่า
Always looking to knock something down just because it's standing.จองจะล้มอะไรสักอย่าง เพราะแค่มันตั้งอยู่
Pick me. Choose me. Love me.จองฉัน เลือกฉัน รักฉัน
(clearing THROAT)จองชิน แจซอก ท้อป แดซอง VS ทีมของเยจิน: ซูโร จองกุก ชอนฮี] [ทีมของฮโยริ:
Jeongsuk, don't you worry.จองซุก, ไม่ต้องกังวลนะ.
Jong-seok, Jin Woo, Jung Chul.จองซุก,จินวู,จังชุล.
Jong-soo, you've gone insane.จองซู เธอบ้าไปแล้วเหรอ
Are you okay, Jong-soo?จองซู เป็นอะไรรึเปล่า?
Jung Deok Su is thinking of betraying Choi Hee Gon.จองด๊อกซูต้องการหักหลังเชฮีกอน

จอ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: จับจองไว้
止まる[とまる, tomaru] Thai: จอ
画面[がめん, gamen] Thai: จอภาพ (ทีวี หรือ ภาพยนตร์) English: terminal screen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จ้อ
Back to top