ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sweetheart

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sweetheart*, -sweetheart-

sweetheart ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sweetheart (n.) คู่รัก See also: แฟน, คนรัก Syn. lover, boyfriend or girlfriend
sweetheart (n.) ที่รัก (คำที่ใช้เรียกระหว่างคู่รัก) Syn. darling, dear
sweetheart (n.) คนใจดี See also: คนมีน้ำใจ Syn. kind person, obliging person
sweetheart (n.) ของรัก See also: ของรักของหวง, สิ่งอันเป็นที่รัก Syn. something cherished
sweetheart deal (sl.) สัญญามิตรภาพ See also: ข้อตกลงที่ให้ผลประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
sweetheart(สวีท'ฮาร์ท) n. คนที่รัก,ที่รัก
English-Thai: Nontri Dictionary
sweetheart(n) ที่รัก,คู่รัก,ยอดรัก,สุดที่รัก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่ควง (n.) sweetheart See also: lover, one´s beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend Syn. คนรัก, คู่รัก, แฟน
คู่รัก (n.) sweetheart See also: lover, one´s beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend Syn. คนรัก, คู่ควง, แฟน
ดวงสมร (n.) sweetheart See also: dearest woman, beloved girl, dearest Syn. หญิงที่รัก, สุดที่รัก, นงคราญ, ทรามเชย, ทรามวัย
ยอดดวงใจ (n.) sweetheart See also: dear, darling, beloved, love Syn. ที่รัก, ดวงใจ
ยอดรัก (n.) sweetheart See also: dear, darling, beloved, love Syn. ที่รัก, ดวงใจ, ยอดดวงใจ
สุดที่รัก (n.) sweetheart See also: dear, darling, honey, beloved, love Syn. ที่รัก, คนรัก
หญิงที่รัก (n.) sweetheart See also: dearest woman, beloved girl, dearest Syn. สุดที่รัก, นงคราญ, ทรามเชย, ทรามวัย
หวานใจ (n.) sweetheart See also: sweet
เพื่อนหญิง (n.) sweetheart See also: lover, one´s beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend Syn. คนรัก, คู่ควง, คู่รัก, เพื่อนชาย
แฟน (n.) sweetheart See also: lover, one´s beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend Syn. คนรัก, คู่ควง, คู่รัก, เพื่อนชาย, เพื่อนหญิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I thought Cooper was an asshole, but he was a sweetheart next to Rhodes.ผมว่าคูเปอร์งี่เง่าแล้ว เทียบกับหมอนี่ ยังดีกว่าเยอะ
Fine, the sweetheart who's in your heart now.ก็ดี ตอนนี้หวานใจของนายคือใคร
Look, guys, that's my sweetheart in there.ดูนี่นะ ลูก นั่นคือคนรักของพ่อ / เธออยู่ในนั้น
Your high school sweetheart got drunk at party then cheated on you with whole wrestling team.สงสัยแฟนสมัยม.ปลายของนายเมาที่งานปาร์ตี้ และนอกใจนายด้วยการนอนกับนักมวยปล้ำทั้งทีมใช่มะ
'Oh, my sweetheart is gone'โอ้ที่รักของข้าจากไปแล้ว
Strapless, sweetheart neckline, crystal beading- so pretty.เกาะอก ร้อยคริสตัลกับลูกปัดที่ขอบชุด มันสวยดี
Well, tell your sweetheart to bring his laptop with him.บอกสุดที่รักของคุณ ให้เขาเอาโน๊ตบุ้กไปด้วย
That bastard's selling us down the river, making a sweetheart deal for himself.เจ้านั่นมันทรยศพวกเรา ทำสัญญามิตรภาพให้แต่ตัวเอง
High school sweetheart is married to his best friend.เธอแต่งงานกับเพื่อนสนิทของเขา ฉันรู้
"The youth and his sweetheart entered the castle, "which was now theirs, and held their wedding.ก็ถูกปลดหนี้และมาร่วมงานแต่งงาน" "แล้วส่งเสียงสรรเสริญกษัตริย์หนุ่ม
Me and my high school sweetheart Vinny were convinced we were going to be stars, so we dropped out of school and hitchhiked our way to the Broadway.ฉันกับแฟน"วินนี่"หลงเชื่อว่า เรากำลังจะได้เป็นดารา เราเลยออกจากโรงเรียน
Then Gomez, sweetheart that he is, kills the guy in front of his own son.แล้วโกเมซ สุดหวานใจนั่น ก็ฆ่าผู้ชายคนนั้น ต่อหน้าลูกของเขา

sweetheart ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冤家[yuān jiā, ㄩㄢ ㄐㄧㄚ, 冤家] enemy; foe; in opera, sweetheart or destined love
恋人[liàn rén, ㄌㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, 恋人 / 戀人] lover; sweetheart
爱人[ài ren, ㄞˋ ㄖㄣ˙, 爱人 / 愛人] spouse; husband; wife; sweetheart
情侣[qíng lǚ, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄩˇ, 情侣 / 情侶] sweethearts; lovers
意中人[yì zhōng rén, ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄖㄣˊ, 意中人] sweetheart; one's true love; the person of one's thoughts

sweetheart ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
彼女[かのじょ, kanojo] (pn) (1) she; her; (adj-no) (2) her; (3) girl friend; girlfriend; sweetheart; (P)
意中の女[いちゅうのおんな, ichuunoonna] (n) sweetheart; girlfriend

sweetheart ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิ้น[n.] (chin) EN: sweetheart FR:
ชิ้นเช้[n.] (chinchē) EN: sweetheart FR:
ชู้[n.] (chū) EN: adulterer ; paramour ; lover ; sweetheart FR: amant [m]
ดวงแด[n.] (dūangdaē) EN: sweetheart ; beloved FR:
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงแก้ว[n.] (dūangkaēo) EN: beloved person ; sweetheart ; loved one ; darling ; heart ; lover FR:
ดวงสมร[n.] (dūangsamøn) EN: sweetheart ; dearest woman ; beloved girl ; dearest FR: chérie [f]
ดวงตา[n.] (dūangtā) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; partner ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m] ; partenaire [m, f] ; conquête [f] (fam.)
กานดา[n.] (kāndā) EN: beloved ; sweetheart FR:
กนิษฐา[n.] (kanitthā) EN: sweetheart ; darling FR:
คู่ขา[n.] (khūkhā) EN: lover ; sweetheart ; love ; buddy ; pal FR: amoureux [m]
ขวัญใจ[n.] (khwanjai) EN: darling ; sweetheart ; favorite ; beloved ; idol ; dear FR: chéri [m] ; chérie [f] ; idole [m, f]
แม่ไอ้แดง[n. exp.] (maē ai daēn) EN: honey ; sweetheart ; darling ; sweetie ; dear FR:
แม่ไอ้หนู[n. exp.] (maē ai nū) EN: honey ; sweetheart ; darling ; sweetie ; dear FR:
แม่อีหนู[n. exp.] (maē ī nū) EN: honey ; sweetheart ; darling ; sweetie ; dear FR:
แม่ตาหวาน[n. exp.] (maē tāwān) EN: sweetheart ; darling ; honey ; honeybunch FR:
เพื่อนหญิง[n.] (pheūoen yin) EN: girlfriend ; sweetheart FR: petite amie [f] ; copine [f]
หวานใจ[n.] (wānjai) EN: sweetheart FR:
วันรักนกเงือก[n. prop.] (Wan Rak Nok) EN: Hornbill Sweetheart FR:
เยาวลักษณ์[n.] (yaowalak) EN: young lady ; sweetheart FR:
เยาวมาลย์[n.] (yaowamān) EN: young lady ; sweetheart FR:
เยาวพา[n.] (yaowaphā) EN: young lady ; sweetheart FR:
เยาวเรศ[n.] (yaowarēt) EN: young lady ; sweetheart ; lovely woman ; beauty FR:
ยาหยี[n.] (yāyī) EN: darling ; sweetheart ; sister ; my dear ; Baby ; Babe ; Honey FR:
ยอดรัก[n. exp.] (yøt rak) EN: sweetheart ; dear ; darling ; beloved ; love FR: chéri [m] ; chérie [f] ; bien-aimé [m] ; bien-aimée [f]
คู่รัก[n.] (khūrak) EN: sweethearts ; lovers ; soul mate ; couple in love ; couple FR: amants [mpl] ; partenaires [mpl] ; couple [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sweetheart
Back to top