ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระแทก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระแทก*, -กระแทก-

กระแทก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระแทก (v.) hit See also: bump, crash against, collide, bang (the door), slam (the door) Syn. กระทบ, ชน
กระแทกกระทั้น (adj.) sarcastic See also: ironical, biting, mocking, satirical, sarky
กระแทกกระทั้น (v.) bang things See also: thump Syn. กระฟัดกระเฟียด
กระแทกกระทั้น (v.) bump See also: hit, strike, collide, slam, bang, knock Syn. กระทบกระแทก, กระแทกกระเทือน
กระแทกกระเทือน (v.) bump See also: hit, strike, collide, slam, bang, knock Syn. กระทบกระแทก
กระแทกเสียง (v.) speak sharply See also: snap, say sternly Syn. กระชากเสียง
กระแทกแดกดัน (adv.) sarcastically See also: ironically Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน
กระแทกแดกดัน (adj.) sarcastic See also: ironic Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน
English-Thai: HOPE Dictionary
bump(บัมพฺ) {bumped,bumping,bumps} vt. ชนกระทบ,กระทบ,จับชน,ทำให้ชน,ชนล้ม,ไล่ออกจากงาน,ยก vi. กระทบ,สัมผัส,เอาตะโพกชน,พบโดย บังเอิญ,ประสบ,วิ่งโคลงเคลง -Id. (bump off ฆ่า) n. การชน,การกระแทก,หัวโหนก,ส่วนนูน,การเอาก้นชน
concussion(คันคัส'เชิน) n. การสั่นสะเทือน,การปะทะอย่างแรง,การกระเทือนที่เกิดจากการกระทบกระแทก,ภาวะสมองไขสันหลัง หรืออื่น ๆ ถูกกระทบอย่างแรง., See also: concussant adj. ดูconcussion concussive adj. ดูconcussion, Syn. shaking,shoc
dash(แดช) {dashed,dashing,dashes} vt. กระแทก,ทุบแตก,ชน,สาดอย่างแรง,ผสมหรือเจือปน,ทำลาย,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้เสร็จโดยเร็ว vi. กระแทก,ชน,โถมเข้าไป,พุ่งเข้าชน,พุ่งไปอย่างรวดเร็ว n. การสาดน้ำ,เสียงสาดน้ำ,ปริมาณน้อย ๆ ที่ผสมเข้าสิ่งอื่น,เครื่องหมาย (๛) ,ข
ink jet printerเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งที่ใช้วิธีฉีดหมึกลงบนแผ่นกระดาษแทนการกระแทกตัวพิมพ์ลงบนผ้าหมึกแบบเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำงานเงียบกว่า ผลงานที่ออกมาก็มีคุณภาพดีกว่า (แต่ยังไม่ดีเท่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์)
jolt(โจลทฺ) {jolted,jolting,jolts} vt.,vi.,n. (การ) กระทุ้ง,กระแทก,เขย่า,ทำให้สั่นไหว,ทำให้ส่าย,ต่อยจนมึน,ทำให้งงงวย,บุกรุก,ทำให้วุ่นวาย,สิ่งที่ทำให้เกิดการสั่นไหว,ความพ่ายแพ้อย่างกะทันหัน,การปฏิเสธอย่างกะทันหัน., See also: jolter n. ดูjolt joltingl
jostle(จอส'เซิล) vt.,vi. กระแทก,ผลัก,ดัน,กระทุ้ง,อยู่ชิดกัน,ต่อสู้กัน,รบกวน., See also: jostler n. -S.justle
jounce(จอนซ) vt.,vi.,n. (การ) เคลื่อนหรือขยับขึ้นลง,กระแทก,กระโดด,เด้ง.
knock(น็อค) {knocked,knocking,knocks} vi. เคาะ,ตี,ทุบ,กระแทก,ชก,ต่อย,ชน n. การเคาะ,เสียงเคาะ,การวิจารณ์ในทางที่ไม่ดี,เสียงเครื่องยนต์ที่ไม่ปกติ -Phr. (knock around (about) เถลไถล ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่า,ประโยชน์) . -Id. (knock it off หยุด) . -Phr. (knock out
poke(โพค) v. แหย่,กระทุ้ง,กระแทก,ปัก,เสียบ,ดัน,กระตุ้น,ค้นหา., See also: poke fun at หัวเราะ. n. การผลัก,การดัน, Syn. prod, โพก เป็นคำสั่งหนึ่งในภาษาเบสิก (BASIC) ที่สั่งกำหนดให้เก็บค่าใดค่าหนึ่งในเลขที่อยู่ (address) ที่แน่นอนในหน่วยความจำได้
ram(แรม) n. แกะตัวผู้,กลุ่มดาวแกะ,เครื่องกระทุ้ง,เครื่องกะแทก,เครื่องตอกเสาเข้ม,การยัดเยียดเรื่องราวลงในสมอง.,แรมย่อมาจาก random access memory แปลว่า หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม เป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่ม หมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) "แรม" จะหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ขายทั่วไปมักจะต้องมีข้อความบอกว่า มีแรมขนาดใด ยิ่งมีแรมมาก ก็จะยิ่งทำงานได้เร็ว ดู ROM เปรียบเทียบ vt. กระทุ้ง,ตอก,กระแทก,ยัด,ยัดเยียด,ดันอย่างแรง., See also: rammer n., Syn. strike,batter,cram
sardonic(ซารุดอน'นิค) adj. ถากถาง,เหน็บแนม,เสียดสี,เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะเย้ย,พูดกระทบกระแทก., See also: sardonically adj. sardonicism n., Syn. scornful
shock(ชอค) n. การกระทบกระแทกอย่างกะทันหัน,อาการสะเทือน,อาการสะเทือนทางใจอย่างกะทันหัน,อาการตื่นตะลึง,ความสะดุ้งตกใจ,อาการสั่นกระตุก,อาการเป็นลม,อาการแน่นิ่งไปอย่างกระทันหัน. vt. ทำให้ตะลึงงัน,ทำให้สะดุ้งตกใจ,เขย่าขวัญ,ทำให้สะเทือน,กระทบอย่างแรง,ตีอย่างแรง. vi.ตะลึงงัน,สดุ้งตกใจ
shockproofadj. กันกระแทก,กันไม่ให้เสียหายจากการถูกกระ ทบกระแทก. vt. ป้องกันความเสียหายจากการถูกกระทบกระแทก
stamp(สแทมพฺ) vt. ตอก,ตี,ประทับ,กระแทก,กระทืบ,เหยียบ,บด,กด,ขยี้,กำจัด. vi. กระทืบ,เหนียบ,ย่ำ n. ตราประทับ,ตรา,รอยด่างประทับ,ดวงตราไปรษณียากร,ลักษณะเฉพาะ,เอกลักษณ์,เครื่องหมาย,สิ่งที่เห็นได้ชัด,เครื่องประทับตรา,เครื่องบด,เครื่องขยี้,เครื่องทุบ,การกระทืบ,การย่ำ,
whang(แวง) n. เสียงกระทบกระแทก,สายหนัง,แส้หนัง,ชิ้นใหญ่ vi. เกิดเสียงดังจากการ กระทบกระแทก
zap(แซพ) vt. ฆ่า,ยิง,โจมตี,ทำให้บาดเจ็บ,ทำลาย,ทำให้เสียหาย n. แรง,กำลัง,พลังงาน,แรงกระตุ้น,การกระแทก., Syn. drive,push
English-Thai: Nontri Dictionary
bump(vt) ชน,กระแทก,ปะทะกัน
collide(vt) ชน,กระแทก,ปะทะกัน,ขัดแย้ง,ไม่เห็นด้วย
fender(n) กันชนรถยนต์,เครื่องกันกระแทก,เครื่องป้องกัน,ผู้พิทักษ์,ผู้ปัดเป่า
jolt(n) อาการกระตุก,การเขย่า,การกระแทก,การสั่นไหว,การส่าย
jostle(n) การกระทบกระแทก,การเบียด,การกระทุ้ง,การผลัก
justle(n) การกระแทก,การชน
knock(n) การเคาะ,การต่อย,การโขก,การชน,การทุบ,การแพ่น,การกระแทก,การตี,การชก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bump stopตัวกันกระแทก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
concussionการกระแทกกระเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crash helmetหมวกกันกระแทก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mouth guard; bite guard; occlusal guardสิ่งกันฟันกระแทก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contusion Injuriesได้รับแรงกระแทก [การแพทย์]
Impactผลกระทบ, การกระแทก, กระทบ, แรงกระแทก [การแพทย์]
Percussion Drillingการเจาะแบบกระแทก [ปิโตรเลี่ยม]
thrust blocksthrust blocks, แท่นรับแรงกระแทก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crash into (phrv.) กระแทก See also: ชน, พุ่งชน
crush in (phrv.) กระแทก See also: ฟาด, ชน Syn. crowd in
hurtle (vt.) กระแทก See also: โยน, พุ่ง
plonk down (phrv.) กระแทก See also: วางลงอย่างแรง Syn. plank down, plump down
plunk down (phrv.) กระแทก See also: วางลงอย่างแรง Syn. plank down, plonk down, plump down
ram down (phrv.) กระแทก See also: กระทุ้ง, ตอกลง
collide with (phrv.) กระแทกกับ See also: ชนกับ Syn. be in with
knock up against (phrv.) กระแทกกับ See also: ชนกับ, กระทบกับ Syn. knock against
plough into (phrv.) กระแทกกับ
shoulder aside (phrv.) กระแทกจนเบี่ยงไปข้างหนึ่ง See also: ชนจนหลบไปด้านหนึ่ง, ผลัก (ไหล่) ไปด้านข้าง Syn. elbow aside, push aside, thrust aside
plump down (phrv.) กระแทกนั่งลง
slump down (phrv.) กระแทกลงนั่ง See also: นั่งอย่างแรง
plonk down (phrv.) กระแทกลงมา Syn. plank down, plunk down
plump down (phrv.) กระแทกลงมา Syn. plank down, plonk down, plunk down
wham (vi.) กระแทกอย่างแรงและมีเสียงดัง
wham (vt.) กระแทกอย่างแรงและมีเสียงดัง
backwash (adj.) คลื่นที่ไหลกลับมากระทบฝั่ง (หลังจากกระแทกฝั่งแล้ว) Syn. swash, wave
banging (n.) การกระแทก See also: การเคาะอย่างแรง, การชนอย่างแรง
be in collision with (idm.) ชนหรือกระแทกเข้ากับ (เรือหรือรถ) Syn. collide with
buffer (n.) เครื่องรับน้ำหนักกระแทก See also: เครื่องรับแรงปะทะ Syn. safeguard
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There will be no bumping', no cheatin', no spitting', no biting', no road rage, no maiming', no oil slickin', no pushing', no shoving', no backstabbing', no road-hoggin',จะไม่มี กระแทก 'ไม่ การโกง' ไม่ การคาย ', ไม่มี กัด ', โกรธถนนไม่มี การทำให้พิการ', ไม่มีน้ำมัน สลิคิง 'ไม่ดัน ' ไม่ ดัน 'ไม่ โกง, ไม่มีถนนบิด
Hit a lot of railings, broke a lot of shit.กระแทกกับราว ขี้ัหักไปหลายท่อน
But these...กระแทกกับเรือและก้อนหิน ซึ่งทำให้ได้
Don't worry, it's a good thing.กระแทกสัก2-3ทีน่าจะทำให้มันหลวมได้
One more hit and...กระแทกอีกที มันจะ...
It's a concussion? They're worried about swelling?กระแทกเหรอ พวกเขากังวลเรื่องที่บวมไหม
Impact in 28 minutes.กระแทกโลกในอีก 28 นาที
A second later, he heard a body hit the floor.ที่สองต่อมาเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น
A second later, he heard the body hit the floor.ที่สองต่อมาเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น
He says he heard the boy say "I'm gonna kill you", and a split second later heard a body hit the floor.เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กบอกว่า "ฉันจะฆ่าคุณ" และครั้งที่สองแยกต่อมาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น
Since the woman saw the killing through the last two cars, we can assume that the body hit the floor just as the train went by.ตั้งแต่ผู้หญิงที่เห็นการฆ่าผ่านสุดท้ายรถสองคัน เราสามารถสมมติว่าร่างกายกระแทกพื้นเช่นเดียวกับที่รถไฟผ่านไป
Therefore, the train had been roaring by the old man's window a full ten seconds before the body hit the floor.ดังนั้นรถไฟที่ได้รับการคำรามโดยหน้าต่างของชายชรา เต็มสิบวินาทีก่อนที่ร่างกายกระแทกพื้น
Let's see if the details bear him out.ลองดูว่ารายละเอียดแบกเขาออก ในขณะที่ร่างกายกระแทกพื้น,
When he's in bed, he heard the body hit the floor, heard the woman scream, got to his front door as fast as he could, heard somebody running and assumed it was the boy.เมื่อเขาอยู่ในเตียงเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น, ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่ได้รับไปที่ประตูหน้าของเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ได้ยินคนที่ทำงานและคิดว่ามันเป็นเด็ก
He knew that each of the jerking bumps of the shark... ... had been meat torn away... ... and that the fish now made a trail of blood for all sharks... ... as wide as a highway through the sea.เขารู้ว่าแต่ละกระแทกกระตุก ปลาฉลามที่ได้รับเนื้อฉีกออก และว่าปลาทำตอนนี้
We regret any inconvenience the sudden cabin movement caused.เราขออภัยในความไม่สะดวกทุกอย่าง ที่เกิดจากห้องโดยสารกระแทกกระเทือน
I smashed his head against a wall.ผมจับหัวเขากระแทกกำแพง
The train had knocked Ray Brower out of his Keds, just like it had knocked the life out of his body.รถไฟกระแทก เรย์ บราวเวอร์ จนรองเท้าเขาหลุดออก เช่นเดียวกับที่มันกระแทกชีวิต เขาออกจากร่าง
Look at the high line in Omega! He bounces off the wall, ricochets like a pinball.ดูตอนเข้าโค้งสิ เขากระแทกกำแพง กระเด้งไปมาเหมือนลูกพินบอล
He didn't even know how to box.และกระแทกหัวของคุณบนพื้นดิน เขาไม่ได้รู้วิธีไปยังกล่อง
I was bummed out at first. I got knocked out of the game so soon.ผมกระแทกมันตอนแรกๆ ผมสามารถน็อคเกมได้เร็ว
Say anything about me or what goes on in this house to her or anybody,... we're done.(เสียงกรีดร้องสลับเสียงกระแทก) --อ๊า โอ้ว โอว (ไทเลอร์) อูววว (สั่นสะเทือน)
You yell. You hit people.เธอตะโกน เธอกระแทกคน
What, you hit your head on that train?หัวนายกระแทกบนรถไฟเหรอ
Just that something smashed his truck and he woke up in the ambulance.จำได้ว่ามีบางอย่างกระแทกรถเขา ตื่นขึ้นมาอีกทีก็อยู่ในรถพยายาบาลแล้ว
Sometimes I dream about flying in here and smashing his head against the wall.บางครั้งผมฝันว่าบินมาที่นี่ และจับหัวเค้ากระแทกกำแพง
As he was going up the stairs with this chair, he dropped it, and it landed on his foot.ตอนที่เขากำลังจะขึ้นบันได พร้อมด้วยเก้าอี้นั่น เขาก็ทำมันหล่น แล้วก็กระแทกลงบนเท้าเขา
If we have impacted negatively on your enjoyment of the third hole, I apologise!ถ้าเราไปกระทบกระแทกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต่อความสนุกสนานของคุณที่หลุมที่ 3 นี่ ผมก็ขออภัยด้วย
Your skull's taken a good knock./หัวคุณถูกกระแทกอย่างแรก
Prepare for crash landing.เตรียมรับแรงกระแทกพื้น
Manta leader to Manta team, impact in ten seconds.จากผู้นำฝูงถึงทีมแมนต้า เตรียมรับแรงกระแทกใน 10 วินาที
Impact in five, four, three, two, one.รับแรงกระแทกใน 5... 4... 3...
Lex. Buckle up. We're gonna hit some turbulence.เล็ก เอาคาดเข็มขัดนิรภัย เราอาจต้องกระแทกนิดหน่อย
I think he hit his head.ดูเหมือนเขาจะหัวกระแทก
Then I slammed down the phoneแล้วก็กระแทกหูดังโครม
NORAD's saying the first flight of missiles will intercept in 15 seconds.สโกรีส โนรแรดกำลังพูดว่า จรวจลูกแรกๆ จะกระแทกเป๋าหมาย ภายใน 15 วินาที
How hard will it hit?จะกระแทกเราแรงขนาดไหน
Catastrophic impact with Earth now appears unavoidable...การกระแทกโลก ดูเหมือนว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว...
Sir, British missiles just hit the object but it's still coming.ท่านครับ จรวจของอังกฤษ เพี่งกระแทกเป๋าหมาย แต่มันก็ยังไม่หยุด
Can you hear that? Sounds like another hit.คุณได้ยินเสียงนั่นไหม เสียงมันเหมือนยังกับถูกกระแทก

กระแทก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: กระแทกถูก English: to run into
衝撃[しょうげき, shougeki] Thai: แรงกระแทก English: shock

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระแทก
Back to top