ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-vaporize-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vaporize, *vaporize*,

-vaporize- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The fiery blast of a nuclear bomb might vaporize everything in sight, but all that information is still in this universe, no matter how scrambled.หลุมดำ, ตามฮอว์คิง ไม่แย่งข้อมูล พวกเขาทำลายมัน
If you attempt to save Michael or do anything other than what I demand, I will vaporize the house.ถ้าเธอคิดจะช่วยไมเคิล หรืออะไรก็ตาม ที่นอกเหนือจากที่ฉันสั่ง ฉันจะเผาบ้านหลังนั้นให้เป็นจุล
If Jake comes back, you can just use your dark magic to vaporize him, right?แล้วถ้าเจคกลับมา คุณก็แค่ใช้พลังเวทย์ของคุณ ทำให้เขาระเหยไป ใช่ไหม
In their case, they can vaporize their own fat.ในกรณีนี้ พวกเขาสามารถที่จะเผาผลาญไขมันด้วยตัวเองได้
Let me vaporize his ass.ฉันขอลาของเขากลายเป็นไอ
Okay, little buddy, we're gonna have to vaporize you.เอาล่ะเพื่อนเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เรากำลังจะต้องกลายเป็นไอคุณ

-vaporize- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลายเป็นไอ[v. exp.] (klāi pen ai) EN: vaporize FR: s'évaporer
ระเหิด[v.] (rahoēt) EN: sublime ; vaporize FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -vaporize-
Back to top