ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slit*, -slit-

slit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slit (vt.) ตัดเป็นทางยาว See also: กรีดตามยาว, เฉือนเป็นแนวยาว Syn. incise, tear, slice
slit (n.) รอยกรีดยาว See also: รอยตัดยาว Syn. cut, incision
slit up (phrv.) ตัดเป็นทางยาว See also: ผ่าเป็นแนวยาว
slit up (phrv.) ทำให้บาดเจ็บ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. carve up, cut up
slither (vi.) ลื่นไถล See also: เลื่อน, ลื่น, ลื่นไหล Syn. glide, skate, slide
slither (vt.) ทำให้ลื่นไถล See also: ทำให้เลื่อน, ทำให้ลื่น, ทำให้ลื่นไหล Syn. slide
slither (n.) การลื่นไถล See also: การเลื่อน, การลื่น, การเลื่อนไหล
English-Thai: HOPE Dictionary
slit(สลิท) {slit,slit,slitting,slits} n. รอยตัดเป็นทางยาว,รอยแยก,รอยแตก,รอยขาด,รอยฉีก,รอยปาด,รอยแตกตะเข็บ,ช่องยาว. vt. ตัด (เฉือน,ฉีก,ผ่า,ปาด) เป็นทางยาว, Syn. slash,opening,cut,tear
slither(สลิธ'เธอะ) vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ลื่นไหล,เลื่อนไหล,ไถล,เลื้อย, See also: slithery adj., Syn. slink,glide,slide
English-Thai: Nontri Dictionary
slit(n) ร่อง,ทางยาว,รู,ช่องโหว่,รอยขาด,แผล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
slit fricative sound; slit fricativeเสียงเสียดแทรกแบบราบ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
slitสลิต, ช่องเล็กยาว, ช่องแคบและยาวบนแผ่นวัตถุทึบแสงใช้เป็นทางผ่านของแสงหรืออนุภาค [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรีด (v.) slit See also: cut, slash
แหวะ (v.) slit See also: cut, rip open, carve Syn. ผ่า, ชำแหละ
การตัด (n.) slitting See also: chopping, splitting, cutting, breaking, cleaving Syn. การหั่น
การผ่า (n.) slitting See also: chopping, splitting, cutting, breaking, cleaving Syn. การตัด, การหั่น
การหั่น (n.) slitting See also: chopping, splitting, cutting, breaking, cleaving Syn. การตัด
การทับศัพท์ (n.) transliteration
คำทับศัพท์ (n.) transliterated word
ตาปรอย (v.) narrow one´s eyes to slits
ถอดถ่าย (v.) transliterate Syn. ถ่ายถอด
ถ่ายถอด (v.) transliterate
ทับศัพท์ (v.) transliterate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The infantryman's home in battle is his slit trench.บ้านของทหารราบ ในการต่อสู้เป็นร่องร่องเขา ในหลุมห้าฟุตแคบ
You have it, then? I had to slit a few throats but I got it!ข้าได้มันมาแม้จะต้องเชือดคอคนไปสองสามคน
Washburn thinks that you slit Denise's throat.วอชเบิร์นคิดว่า คุณกรีดคอเดนนิส
"Drop it or I'll slit your mother's throat in her sleep!"'Drop it or I'll slit your mother's throat in her sleep! '
Can you make the skirt slit higher?ท่านช่วยทำให้กระโปรงมันเว้าสูงขึ้นอีกได้มั๊ย?
I read about how he slit his throat so that his presence would live forever.ฉันอ่านเจอที่เขาเฉือดคอ... ...เพื่อให้วิญญาณสิงสถิตอยู่ตลอดกาล
Why don't you shut up before I slit your throat and watch the dust come out.พูดมากเดี๋ยวพ่อ ปาดคอให้ขี้เถ้าฟุ้งซะเลยนี่
I'm going to hunt you down, and then I'm going to slit your throat and then I'm going to cut you open and then I'm gonna eat your motherfucking heart!ฉันจะตามล่าแก และเชือดคอแก จากนั้นฉันจะหั่นแกเป็นชิ้นๆ แล้วเขมือบหัวใจแกซะ
In Egypt in a town like this they slit 30 German tourists' throats.ในอียิปต์ที่เมืองนี้ พวกเขากรีดคอนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน 30 คน
Until I slit that beast's stomach and at least find Hyun-seo's body,จนกว่าฉันจะได้ฉีกท้องของเจ้าปิศาจนั่นและ อย่างน้อยก็พบร่างของฮุนโซ,
I'm starving as it is, so I'd love to slit your stomach and slather some sauce on it with the meat from your thighs and gobble it up with some fried eggs and ketchup...ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว จนอยากแหวะท้องคุณ แล้วเอาซ๊อสทา พร้อมเนื้อตรงท้อนขาเธอ
His throat was slit but the room was clean.เขาถูกเชือดคอ แต่ห้องสะอาดมาก

slit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鳃裂[sāi liè, ㄙㄞ ㄌㄧㄝˋ, 鳃裂 / 鰓裂] gill slit (in fish)
[chà, ㄔㄚˋ, 衩] slit on either side of robe
安德肋[Ān dé lèi, ㄢ ㄉㄜˊ ㄌㄟˋ, 安德肋] Andrew (Catholic transliteration); also 安德魯|安德鲁 (Protestant transliteration)
注音符号[Zhù yīn fú hào, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ, 注音符号 / 注音符號] Annotated Sounds, a phonetic transliteration for Chinese used esp. in Taiwan; also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ
注音[zhù yīn, ㄓㄨˋ , 注音 / 註音] Annotated Sounds, a phonetic transliteration for Chinese used esp. in Taiwan; also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ
佛陀[Fó tuó, ㄈㄛˊ ㄊㄨㄛˊ, 佛陀] Buddha; transliteration of Sanskrit; the all-enlightened one
浮图[fú tú, ㄈㄨˊ ㄊㄨˊ, 浮图 / 浮圖] Buddha; Buddhist stupa (transliteration of Pali thupo); also written 浮屠
浮屠[fú tú, ㄈㄨˊ ㄊㄨˊ, 浮屠] Buddha; Buddhist stupa (transliteration of Pali thupo)
缝子[fèng zi, ㄈㄥˋ ㄗ˙, 缝子 / 縫子] crack; chink; narrow slit; crevice
[chù, ㄔㄨˋ, 閦] crowd; transliteration of Sanskrit 'kso', e.g. 'aksobhya'
引擎[yǐn qíng, ˇ ㄑㄧㄥˊ, 引擎] engine (transliteration)
法兰斯[Fǎ lán sī, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄙ, 法兰斯 / 法蘭斯] France (phonetic transliteration)
[shān, ㄕㄢ, 衫] garment; jacket with open slits in place of sleeves
伯多禄[Bó duō lù, ㄅㄛˊ ㄉㄨㄛ ㄌㄨˋ, 伯多禄 / 伯多祿] Peter (Catholic transliteration)
依撒依亚[Yī sā yī yà, ㄧ ㄙㄚ ㄧ ㄧㄚˋ, 依撒依亚 / 依撒依亞] Isaiah (Catholic transliteration)
拉匝禄[lā zā lù, ㄌㄚ ㄗㄚ ㄌㄨˋ, 拉匝禄 / 拉匝祿] Lazarus (Catholic transliteration)
印度支那[Yìn dù zhī nà, ˋ ㄉㄨˋ ㄓ ㄋㄚˋ, 印度支那] Indo-China (transliteration)
拉撒路[lā sǎ lù, ㄌㄚ ㄙㄚˇ ㄌㄨˋ, 拉撒路] Lazarus (Protestant transliteration)
纵裂[zòng liè, ㄗㄨㄥˋ ㄌㄧㄝˋ, 纵裂 / 縱裂] lobe; longitudinal slit; vertical fracture
逻各斯[luó gè sī, ㄌㄨㄛˊ ㄍㄜˋ ㄙ, 逻各斯 / 邏各斯] logos (transliteration)
摩托[mó tuō, ㄇㄛˊ ㄊㄨㄛ, 摩托] motor (transliteration); motorbike
[huō, ㄏㄨㄛ, 豁] opening; stake all; sacrifice; crack; slit
[sū, ㄙㄨ, 苏 / 蘇] Perilla frutescens (Chinese basil or wild red basil); place name; to revive; used as phonetic in transliteration; abbr. for Soviet Union 蘇維埃|苏维埃 or 蘇聯|苏联, Jiangsu province 江蘇|江苏 and Suzhou city 蘇州|苏州; surname Su
河粉[hé fěn, ㄏㄜˊ ㄈㄣˇ, 河粉] rice noodles in wide strips; also transliterated ho-fen, ho-fun etc on menus
梵汉对音[fàn hàn duì yīn, ㄈㄢˋ ㄏㄢˋ ㄉㄨㄟˋ , 梵汉对音 / 梵漢對音] Sanskrit-Chinese transliteration
[fèng, ㄈㄥˋ, 缝 / 縫] seam; crack; narrow slit
噶霏[gá fēi, ㄍㄚˊ ㄈㄟ, 噶霏] old transliteration of coffee, now 咖啡
威氏注音法[Wēi shì zhù yīn fǎ, ㄨㄟ ㄕˋ ㄓㄨˋ ㄈㄚˇ, 威氏注音法 / 威氏註音法] Wade-Giles transliteration scheme for Chinese (with p for unaspirated pinyin b and p' for aspirated pinyin p etc)
译名[yì míng, ㄧˋ ㄇㄧㄥˊ, 译名 / 譯名] translated names; transliteration
摩诃[mó hē, ㄇㄛˊ ㄏㄜ, 摩诃 / 摩訶] transliteration of Sanskrit mahā, great
普罗列塔利亚[pǔ luó liè tǎ lì yà, ㄆㄨˇ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄧㄝˋ ㄊㄚˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 普罗列塔利亚 / 普羅列塔利亞] transliteration of proletariat
林卡[lín kǎ, ㄌㄧㄣˊ ㄎㄚˇ, 林卡] transliteration of Tibetan lingka: garden
音译[yīn yì, ㄧˋ, 音译 / 音譯] transliteration; transcription (linguistics); to transcribe phonetic symbols
[mài, ㄇㄞˋ, 麦 / 麥] wheat; barley; oats; surname Mai; transliteration of Mac-

slit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スリットカメラ[, surittokamera] (n) slit camera
スリットドラム[, surittodoramu] (n) slit drum
切れ長の目[きれながのめ, kirenaganome] (n) almond eyes; slit eyes
翁恵比須[おきなえびす;オキナエビス, okinaebisu ; okinaebisu] (n) (uk) Beyrich's slit shell (species of sea snail, Pleurotomaria beyrichii)
翁戎貝;翁恵比須貝[おきなえびすがい;オキナエビスガイ, okinaebisugai ; okinaebisugai] (n) (uk) Beyrich's slit shell (species of sea snail, Pleurotomaria beyrichii)
カグラザメ科[カグラザメか, kagurazame ka] (n) Hexanchidae (family with 4 species and 3 genera of cow sharks characterized by either 1 or 2 additional pairs of gill slits)
スリザーリンク[, suriza-rinku] (n) slither link (popular Japanese number puzzle)
スリット[, suritto] (n) slit; (P)
トガリメザメ[, togarimezame] (n) sliteye shark (Loxodon macrorhinus, species of requiem shark found in the tropical waters of the Indo-West Pacific)
トガリメザメ属[トガリメザメぞく, togarimezame zoku] (n) Loxodon (genus containing the sliteye shark as its only member in the family Carcharhinidae)
にょろにょろ[, nyoronyoro] (adv,vs) slitheringly; wriggling, slipping and sliding
ブロードノーズ・セブンギル・シャーク;ブロードノーズセブンギルシャーク[, buro-dono-zu . sebungiru . sha-ku ; buro-dono-zusebungirusha-ku] (n) (See えびすざめ) broadnose sevengill shark (Notorynchus cepedianus, species of circumglobal cow shark with 7 gill slits)
ローマ字(P);羅馬字[ローマじ(ローマ字)(P);ろーまじ(羅馬字), ro-ma ji ( ro-ma ji )(P); ro-maji ( roma ji )] (n) Latin alphabet; transliteration of Japanese in "Roman" or Latin letters; romanization; romanisation; romaji; (P)
われめちゃん[, waremechan] (n) (X) vulva; slit; cunt; vagina; twat
割れ目(P);破れ目;割目(io);破目(io)[われめ, wareme] (n) (1) chasm; interstice; crevice; crack; cleft; split; rift; fissure; (2) (X) (sl) vulva; slit; cunt; vagina; twat; (P)
原綴り;原綴[もとつづり;げんてつ(原綴), mototsuduri ; gentetsu ( hara tsuduri )] (n) (1) original spelling or kana usage; (2) spelling in original language (for words transliterated into another language or script)
字訳[じやく, jiyaku] (n,vs) transliteration
罅隙[こげき, kogeki] (n) (See すきま) crack; slit; crevasse; crevice
翻字[ほんじ, honji] (n,vs) transliteration
裂け目(P);裂目(io)[さけめ, sakeme] (n) tear; rip; rent; slit; crack; chasm; rift; (P)
訓み下し;読み下し[よみくだし, yomikudashi] (n) (1) reading a text from start to finish; (2) (See よみくだす) transliterating classical Chinese into Japanese
読み下す[よみくだす, yomikudasu] (v5s,vt) to transliterate classical Chinese into Japanese
転写[てんしゃ, tensha] (n,vs,adj-no) (1) transcription (of a text, DNA, RNA, etc.); (2) {ling} transliteration
音写;音寫(oK)[おんしゃ, onsha] (n,vs) transliteration
音訳[おんやく, onyaku] (n,vs) transliteration; transcription
Japanese-English: COMDICT Dictionary
字訳[じやく, jiyaku] transliteration (vs)
翻字[ほんじ, honji] transliteration

slit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off FR:
เชือดคอ[v. exp.] (cheūat khø) EN: cut the throat ; slit the throat FR: égorger ; trancher la gorge
เฉาะ[v.] (chǿ) EN: chop ; chop off ; cut ; slit open ; break open ; take off FR: fendre ; ouvrir ; trancher
กรีด[v.] (krīt) EN: slit ; rip ; cut : carve FR: inciser ; entailler ; couper ; découper
ผ่า[v.] (phā) EN: split ; split open ; cleave ; cut ; cut in two ; cut open ; slice ; make an incision ; chop ; separate by force ; chew ; slit ; hew FR: trancher ; inciser ; tailler ; couper ; fendre ; ouvrir
ผาย[v.] (phāi) EN: emit ; emanate ; release ; spread ; split ; slit ; cleave FR: émettre ; relâcher ; lâcher ; envoyer
สับ[v.] (sap) EN: chop ; chop up ; cut ; slit open ; break open ; mince ; hack FR: hacher ; émincer
แหวะ[v.] (wae) EN: slit ; cut ; rip open ; cut open ; carve FR: inciser ; entailler
การผ่า[n.] (kān phā) EN: slitting FR: incision [f]
เลื้อย[v.] (leūay) EN: crawl ; creep ; advance slowly ; slither ; snake FR: ramper ; serpenter ; se glisser ; onduler
ปริวรรต[v.] (pariwat) EN: transliterate ; romanize FR: translittérer ; romaniser
ภาพ[v.] (phāp) EN: translate ; transliterate ; adapt FR: traduire ; adapter
ตาหยี[n.] (tāyī) EN: narrow eyes ; slit-eyed FR:
ทับศัพท์[n.] (thapsap) EN: transliteration FR: translittération [f]
ทับศัพท์[v.] (thapsap) EN: transliterate FR: transcrire ; transposer
ทับศัพท์[adj.] (thapsap) EN: transliterated FR: transcrit

slit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sehschlitz {m}observation slit
Schlitzauslass {m}slit inlet
schlitzäugig {adj}slit eyed
Transliteration {f}transliteration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slit
Back to top