ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sleek

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sleek*, -sleek-

sleek ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sleek (adj.) มันขลับ See also: ซึ่งเป็นประกาย Syn. silken, silky
sleek (adj.) นุ่มนวล See also: สุภาพเรียบร้อย Syn. graceful, slender, slim Ops. ungraceful
sleek (adj.) ทันสมัย See also: ตามสมัย
sleek (adj.) คล่องแคล่ว See also: ว่องไว, พูดคล่อง
sleek (vt.) ทำให้มันเงา See also: ทำให้เรียบมัน, ทำให้เป็นประกาย, ทำให้มันขลับ Syn. glaze, polish, smooth, shine Ops. tarnish, erode
English-Thai: HOPE Dictionary
sleek(สลีค) adj.,vt. (ทำให้) ลื่น,เรียบเป็นมัน,อ่อนนิ่ม,มันขลิบ,หวีผมหรือขนเรียบร้อย,กลมกล่อม,ไพเราะ,สุภาพเรียบร้อย, See also: sleekness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
sleek(adj) เป็นมัน,เป็นเงา,ลื่น,อ่อนนิ่ม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sleek คราบมัน คราบน้ำมันบนผิวน้ำ ซึ่งเกิดจากการปล่อยน้ำเสียลงไป [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สลวย (adj.) sleek See also: long and flowing, fine
เกลี้ยงเกลา (v.) be sleek See also: be smooth, be even, be neat and clean, be unblemished Syn. หมดจด Ops. กร้าน, หยาบ, หยาบกร้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's like those sleek ladies on TV.เธอดูเหมือนผู้หญิงทันสมัยในทีวีเลยค่ะ
I'm just saying, if you were on safari and you saw a sleek gazelle next to a grunting, sweaty rhino...ฉันแค่พูดว่า ถ้าเธออยู่ในซาฟารีจริงๆ และเธอเจอละมั่งขนเป็นมัน ถัดมาเป็นแรดตกมันกำลังคำราม
It's for the Queen, I bet. I hear she's a sleek bit of mink.ข้าพนันว่าเพื่อราชินี ได้ยินว่า สำหรับนางต้องสะอาดเสมอ
Yes, we've worked up a dozen experimental models with expression capabilities, sleeker body types.เราทำแบบจำลอง 12 ตัวให้แสดงออกได้ โดยมีรูปร่างเพรียวขึ้น
Pretty... pretty sleek, huh?เป็นไง บ้างครับ หืม?
Sleek, comfortable, thermally bonded non-interwoven Kevlar fiber.นุ่ม สวมใส่สบายตัว เก็บกักความร้อนของร่างกายมนุษย์ ผลิตด้วยเส้นใยเคฟลาร์
You will never do it properly because you got too much government attitude to be small and sleek.นายไม่เหมาะ เพราะความคิดนายเป็นแบบตำรวจ เชื่องช้า
The sleekest little minks in Braavos.ที่ๆ ให้ความบันเทิงกับเราในบราวอสได้

sleek ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光滑[guāng hua, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄚ˙, 光滑] glossy; sleek; smooth

sleek ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スレーキ[, sure-ki] (n) sleek (fabric)
テングハギモドキ[, tenguhagimodoki] (n) sleek unicornfish (Naso hexacanthus, species of Indo-Pacific tang); sleek unicorn; blacktongue unicorn; blacktounge unicornfish; Thorpe's unicornfish; nohorn unicorn
さらり[, sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay
ぬめっと[, numetto] (adv) (on-mim) glistening; shiny; sleek; slippery

sleek ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขลับ[adj.] (khlap) EN: highly polished ; shiny ; slick ; glossy ; lustrous ; sleek FR: brillant ; lumineux ; lustré
เหลือบ[adj.] (leūap) EN: glassy ; sleek ; glossy ; polished ; glassy bluish ; iridescent FR:
เงาวับ[adj.] (ngaowap) EN: shiny ; lustrous ; glossy ; sleek ; polished FR:
เพรียวลม[adj.] (phrīolom) EN: streamlined ; sleek FR:
สลวย[adj.] (salūay) EN: sleek ; flowing ; beautiful FR:

sleek ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
elegant; gepflegt {adj}sleek

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sleek
Back to top