ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*serene*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น serene, -serene-

*serene* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
serene (adj.) สงบนิ่ง See also: เยือกเย็น Syn. calm, impassive, peaceful Ops. agitated, disturbed
serene (adj.) ปลอดโปร่ง See also: ซึ่งไม่มีเมฆ Syn. calm, quiet Ops. sleep
English-Thai: HOPE Dictionary
serene(สะรีน') adj.,n. (ความ) สงบ,เงียบสงบ,ในสงบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,เยือกเย็น,ไม่มีเมฆ,ปลอดโปร่ง,สง่า, See also: sereneness n., Syn. clear,calm,tranquil
English-Thai: Nontri Dictionary
serene(adj) ราบเรียบ,สงบเงียบ,เยือกเย็น,ใจเย็น,ปลอดโปร่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ม.จ. (n.) His Serene Highness See also: Her Serene Highness Syn. หม่อมเจ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
By far the more beautiful, brave and serene creature.ซึ่งมีมากกว่าความสวยงาม ความกล้า และชีวิตที่สงบนิ่ง
A beautiful, brave and serene creature.มันสวยงาม กล้าหาญ และเป็นสิ่งมีชีวิตที่สงบนิ่ง
Somewhere tranquil, serene, safe.เอาล่ะ ลองจินตนาการว่าตัวคุณ... อยู่ที่ไหนซักแห่งที่สงบๆ สดชื่นและปลอดภัย
I can't believe how serene it is.ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันสงบเงียบได้ยังไง
And once I'm Her Serene Highness of Monaco, all meddling will be prohibited.แล้วเมื่อไหร่ที่ฉันได้เป็นเจ้าหญิงแห่งโมนาโค ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องต้องห้าม
"For the man sound of body and serene of mind,"สำหรับมนุษย์ เสียงของร่างกาย และจิตใจที่สงบ
We grew up together, but my station always prevented me from being a suitable choice for Her Serene Highness, at least--เราโตมาด้วยกัน แต่ตำแหน่งของฉัน มักจะถูกกีดขวางจากตัวเลือกที่น่าลงตัว อย่างน้อยก็สำหรับฝ่าบาท
Her serene highness and the prince are only willing to annul the marriage if you agree to a gag order on all matters regarding the dissolution.หม่อมเจ้าและเจ้าชาย จะเต็มใจทำให้การแต่งงานเป็นโมฆะ ถ้าคุณเห็นด้วยที่จะปิดปากในเรื่องทั้งหมด
When he is unable to perform the ceremony, her serene highness will have no choice but to ask me to step in.เมื่อเขาไม่สามารถประกอบพิธีได้ เซรีน่าผู้สูงส่งของเธอก็ไม่มีทางเลือก แต่ที่จะถามฉันถึงขั้นตอนใน
♪ Where thoughts ♪ ♪ Serenely sweet express ♪#เมื่อไหร่ที่ความคิด# #อันแสนหวานปรากฏอย่างชัดเจน#
Orion's pursuit of the Pleiades will finally end, and the seven sisters will glide serenely into the waiting arms of the Milky Way.การแสวงหาของเทพนิยาย ของกลุ่มดาวลูกไก่ก็จะจบ และเจ็ดสาวน้องสาว จะเหินสงบเงียบเป็นแขนรอ
His Serene Highness, King Leopold of Belgium, has extended an invitation to Lord Greystoke to take a royal tour of the Congo Free State to visit the schools and churches he's built to acknowledge the success of his anti-slavery initiativesใต้ฝ่าพระบาท กษัตริย์ลีโอโพลด์แห่งเบลเยียม ขอส่งคำเชิญมายังลอร์ดเกรย์สโตค ให้เดินทางไปยังมลรัฐคองโก

*serene* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安祥[ān xiáng, ㄢ ㄒㄧㄤˊ, 安祥] serene; composed; unruffled
幽深[yōu shēn, ㄧㄡ ㄕㄣ, 幽深] serene and hidden in depth or distance
幽雅[yōu yǎ, ㄧㄡ ㄧㄚˇ, 幽雅] serene and elegant; (of music) ethereal
详和[xiáng hé, ㄒㄧㄤˊ ㄏㄜˊ, 详和 / 詳和] serene; calm
安详[ān xiáng, ㄢ ㄒㄧㄤˊ, 安详 / 安詳] serene
平静[píng jìng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, 平静 / 平靜] tranquil; undisturbed; serene

*serene* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セレネース[, serene-su] (n) Serenace (Japanese brand of haloperidol)
乙に澄ます[おつにすます, otsunisumasu] (exp,v5s) to affect a serene mood; affect a serious demeanor; to act prudishly; to assume an air of superiority
大らか;多らか[おおらか, ooraka] (adj-na) (1) (uk) placid; composed; serene; calm; (2) big hearted; broad-minded; magnanimous; (3) great quantity (of something)
天空海濶;天空海闊[てんくうかいかつ, tenkuukaikatsu] (n) the open sky and the serene sea; as open as the sky and serene as the sea; magnanimous
失意泰然[しついたいぜん, shitsuitaizen] (adj-t,adv-to) (arch) keeping calm and collected at times of disappoinment; maintaining a serene state of mind in adversity
幽静[ゆうせい, yuusei] (adj-na) profoundly quiet; serene
得意淡然[とくいたんぜん(uK), tokuitanzen (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) not letting oneself puffed up by one's success; maintaining a serene state of mind when one has achieved a great success
心静か[こころしずか, kokoroshizuka] (adj-na) calm; serene; tranquil; peaceful
春日遅々;春日遅遅[しゅんじつちち, shunjitsuchichi] (n) spring day being long and balmy; serene spring day
晴朗[せいろう, seirou] (adj-na,n) clear; fair; fine; serene
清澄[せいちょう, seichou] (adj-na,n) clear; serene; (P)
澄み切る[すみきる, sumikiru] (v5r,vi) to be serene; (P)
真澄の空[ますみのそら, masuminosora] (exp) perfectly clear and serene sky
静穏[せいおん, seion] (adj-na,n) serene; tranquility; tranquillity

*serene* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ม.จ.[abv.] (mø.jø.) EN: HSH (His/Her Serene Highness) FR:
นิ่ง[adj.] (ning) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static FR: calme ; tranquille ; immobile
สงบเงียบ[v. exp.] (sa-ngop ngī) EN: be calm ; be tranquil ; be peaceful ; be quiet ; be serene FR: être calme ; être paisible
สงบเงียบ[adj.] (sa-ngop ngī) EN: calm ; tranquil ; peaceful ; quiet ; serene FR: silencieux
สงบเงียบ[adv.] (sa-ngop ngī) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely FR: calmement ; sereinement
เยือกเย็น[adj.] (yeūakyen) EN: calm ; cool ; nice and cool ; serene ; imperturbable ; unruffled ; composed ; collected FR: calme ; décontracté ; imperturbable ; zen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *serene*
Back to top