ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crimson

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crimson*, -crimson-

crimson ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crimson (vi.) กลายเป็นสีแดงเข้ม
crimson (adj.) ซึ่งมีสีแดงเข้ม Syn. deep-red
crimson (vt.) ทำให้เป็นสีแดงเข้ม
crimson (n.) สีแดงเข้ม, สีเลือดหมู Syn. deep red
English-Thai: HOPE Dictionary
crimson(คริม'เซิน) n.,adj. สีแดงเข้ม,สีแดงเลือดหมู,สารสีแดงเข้ม,สีย้อมแดงเข้ม vt.,vi. ทำให้เป็นสีแดงเข้ม,กลายเป็นสีแดงเข้ม., See also: crimsonness n. ดูcrimson
English-Thai: Nontri Dictionary
crimson(n) สีแดงเลือดนก,สีเลือดหมู,สีแดงเข้ม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สีแดงเข้ม (adj.) crimson See also: deep red, maroon
แดงเข้ม (adj.) crimson See also: deep red, maroon Syn. สีแดงเข้ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Looking at the crimson red sun setting in the sky...ดูพระอาทิตย์สีแดงนั้นสิ บนท้องฟ้า
Beauty's ensign yet is crimson in thy lips and in thy cheeks.Beauty's ensign yet is crimson in thy lips and in thy cheeks.
I'll use my crimson arc toฉันจะใช้เส้นโค้งสีแดง
You know, I've already apologized in The Crimson to the ABHW, to Fuerza Latina, and to any women at Harvard who may have been insulted, as I take it that they were.คุณรู้ไหม ผมได้ขอโทษไปหมดแล้ว ในหนังสือพิมพ์ ถึ ต่อฟัวเออร์ซ่า ลาติน่า รวมทั้งผู้หญิงฮาวเวิร์ดทุกคน ที่ผมได้ล่วงเกินไป
It's gonna be in The Crimson tomorrow.พรุ่งนี้คงจะลงในนสพ.คริมสัน
Our litigators are capable of finding a Crimson article.ฝ่ายกฎหมายเรามีความสามารถ ในการหาบทความจากคริมสันได้
That's OK.I was just immersed in the world of, er, King Crimson and The World of War-craft.ไม่มีปัญหา ผมแค่มัวแต่ลอยอยู่กับโลกบนสวรรค์ เอ่อ... บนสวรรค์แห่งความมืดและบนสวรรค์แห่งเกมส์วอร์คราฟ
♪ and we'll roll ♪ ♪ roll that crimson ♪ Daniel.อีกอย่าง เธอก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนกัน แดนเนียล
Kind of like crimson before the Spanish brought it back in the 1500s.ตื่นตัวไว้ หมอก็อย่าเพ่นพ่าน อยู่ใกล้ๆไว้
A little bird who left crimson tear marks.นกตัวน้อยตัวฝากคราบน้ำตาสีแดงเข้ม
♪ The Mentalist 5x01 ♪ The Crimson Ticket Original Air Date on September 30, 2012The Mentalist 5x01 The Crimson Ticket Original Air Date on September 30
We'll sail under the crimson flag and we'll give our enemies no quarter.เราจะไม่ให้อะไรข้าศึกเลย

crimson ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chù, ㄔㄨˋ, 绌 / 絀] crimson silk; deficiency; to stitch
[xūn, ㄒㄩㄣ, 纁] crimson
艳红色[yàn hóng sè, ㄧㄢˋ ㄏㄨㄥˊ ㄙㄜˋ, 艳红色 / 艷紅色] crimson

crimson ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリムソン;クリムゾン[, kurimuson ; kurimuzon] (n) crimson
クリムソンレーキ[, kurimusonre-ki] (n) crimson lake
山葡萄[やまぶどう, yamabudou] (n) crimson glory vine (species of grapevine, Vitis Coignetiae)
洋紅[ようこう, youkou] (n) carmine; crimson
深紅;真紅[しんく;しんこう(深紅), shinku ; shinkou ( shinku )] (n) deep crimson
深紅色[しんこうしょく, shinkoushoku] (n) scarlet; deep crimson
紅蓮[ぐれん, guren] (n) crimson; crimson lotus flower
紅霞[こうか, kouka] (n) crimson mist; crimson-tinted clouds (e.g. at sunset)
色づく;色付く[いろづく, iroduku] (v5k,vi) (1) to change color (esp. leaves, fruit, flowers) (colour); (2) to turn crimson (e.g. leaves in autumn); to begin to redden; (3) to ripen; to grow ripe
血鯛[ちだい;チダイ, chidai ; chidai] (n) (uk) crimson sea bream (Evynnis japonica)
金宝樹[きんぽうじゅ;キンポウジュ, kinpouju ; kinpouju] (n) (uk) crimson bottlebrush; Callistemon citrinus
[もみ, momi] (n) (1) deep red; crimson; (2) (べに only) rouge; lipstick; (P)

crimson ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แดงก่ำ[adj.] (daēng kam) EN: crimson ; burgundy FR:
แดงเข้ม[adj.] (daēng khem) EN: crimson ; deep red ; maroon FR: cramoisi
นกกินปลีคอแดง[n. exp.] (nok kinplī ) EN: Crimson Sunbird FR: Souimanga siparaja [m] ; Souimanga rouge [m]
สีแดงเข้ม[adj.] (sī daēng kh) EN: crimson FR:
สีเลือดหมู[adj.] (sī leūat mū) EN: crimson ; maroon FR: cramoisi ; rouge sang
นกหัวขวานอกแดง[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Crimson-breasted Woodpecker FR: Pic à plastron rouge [m]
นกหัวขวานปีกแดง[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Crimson-winged Woodpecker FR: Pic grenadin [m]
นกกาฝากอกสีเลือดหมู[n. exp.] (nok kāfāk o) EN: Crimson-breasted Flowerpecker FR: Dicée poignardé [m] ; Dicée à poitrine rouge [m]
นกตีทอง[n. exp.] (nok tīthøng) EN: Coppersmith Barbet ; Crimson-breasted Barbet ; Coppersmith FR: Barbu à plastron rouge [m] ; Barbu à front rouge [m]

crimson ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maskentangare {f} [ornith.]Masked Crimson Tanager
Auroraastrild {m} [ornith.]Crimson-winged Pytilia
Pennantsittich {m} [ornith.]Crimson Rosella
Topaskolibri {m} [ornith.]Crimson Topaz
Karminvogel {m} [ornith.]Crimson Fruitcrow
Scharlachtrugschmätzer {m} [ornith.]Crimson Chat
Sonnenastrild {m} [ornith.]Crimson Finch
Karmesinastrild {m} [ornith.]Crimson Seedcracker
Jacksonastrild {m} [ornith.]Dusky Crimson-wing
Bergastrild {m} [ornith.]Red-faced Crimson-wing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crimson
Back to top