ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-investigator-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น investigator, *investigator*,

-investigator- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The D.A.'s squad loses its lead investigator next month.ตำแหน่งหัวหน้านักสืบขอบแผนกทนายเขต จะว่างเดือนหน้า
Dude,the lead forensics investigator of the joint task force -- that's who.เพื่อน หัวหน้าหน่วยนิติเวช ของทีมสืบสวนเฉพาะต่างหาก ที่เป็นป๋า
Lead forensics investigator -- or at least I used to be.หัวหน้าสืบสวนฝ่ายนิติเวช หรืออย่างน้อยก็เคยเป็น เฮอะ ช่างแม่ม
He was the lead case investigator On four of the butcher victims,เขาเป็นหัวหน้าการสืบสวน คดีเหยื่อจอมสับ 4 คดี
It must be frustrating being such a damn good investigator surrounded by incompetent fools.มันคงต้องอึดอัดมาก การเป็นนักสืบสวนที่เก่ง...
I'm a crime scene investigator with the NYPD.ผมเป็น ซีเอสไอ ของตำรวจนิวยอร์ค
Julie, we believe an NYPD investigator was forced to escort the bank robbery suspect out of the city.จูลี่ ,เราเชื่อว่าตำรวจชั้นสูตรของนิวยอร์คถูกบังคับ เพื่อคุ้มครองผู้ต้องสงสัยโจรกรรม ออกจากเมือง
I'm a crime scene investigator with the NYPD.ผมเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวน ให้กับตำตรวจนิวยอร์ค
Listen, dunham, you and i got off on the wrong foot-- if my past job performance as u.s. marine special investigator offends you-- well, yeah, it does.ดันนั่ม เราเริ่มต้นกันไม่ดีนัก ถ้าอดีตที่เคยเป็น\ พนักงานสอบสวนใน หน่วยนาวิกโยธินของฉัน จะทำให้คุณไม่พอใจ
I paid a private investigator to spy on you.ฉันจ่ายเงินให้นักสืบเอกชน คอยดูคุณ
This hospital's not putting a private investigator on retainer.โรงพยาบาลแห่งนี้\ ไม่ใช่สถานที่ฝึกหัดนักสืบนะ
Has my investigator been helpful?คนสอบสวนของฉันช่วยได้บ้างรึเปล่า?

-investigator- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
捜査主任[そうさしゅにん, sousashunin] (n) chief investigator; head of the investigation; lead investigator
捜査員[そうさいん, sousain] (n) investigator (usu. of criminal cases)
科捜研[かそうけん, kasouken] (n) (abbr) (See 科学捜査研究) forensic researcher; crime scene investigator

-investigator- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักสืบเอกชน[n. exp.] (nakseūp ēkk) EN: private detective ; private investigator FR: détective privé [m]
นักวิจัย[n. exp.] (nak wijai) EN: researcher ; investigator FR: chercheur [m] ; chercheuse [f]
พนักงานสอบสวน[n.] (phanakngān ) EN: investigator ; interrogator FR: enquêteur [m]
ผู้สำรวจ[n. exp.] (phū samrūat) EN: prospector ; investigator FR: investigateur [m]
ผู้สืบสวน[n.] (phūseūpsūan) EN: investigator FR: enquêteur [m]
ผู้สอบสวน[n. exp.] (phū søpsūan) EN: investigator FR: investigateur [m] ; investigatrice [f]
ผู้ตรวจสอบ[n. exp.] (phū trūatsø) EN: examiner ; auditor ; investigator ; controller FR: examinateur [m] ; contrôleur [m]
ผู้วิจัย[n. exp.] (phū wijai) EN: researcher ; investigator FR: chercheur [m]
ผู้วิจัยหลัก[n. exp.] (phū wijai l) EN: principle investigator FR:
สายตรวจ[n. exp.] (sāi trūat) EN: inspector ; overseer ; investigator ; examiner ; patrol officer ; patroller FR:
สารวัตรสอบสวน[n. exp.] (sārawat søp) EN: police investigator ; inquiry inspector FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -investigator-
Back to top