ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*investigator*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น investigator, -investigator-

*investigator* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
investigator (n.) ผู้สอบสวน See also: ผู้สำรวจ, ผู้ตรวจสอบ Syn. examiner, inquirer, detective
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พนักงานสืบสวน (n.) investigator
สวส. (n.) police investigator Syn. สารวัตรสอบสวน
สารวัตรสอบสวน (n.) police investigator
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was an insurance investigator, freelance.เคยเป็นนักสืบของบริษัทประกัน เป็นฟรีแลนซ์
(TV) Arson investigators are on the premises... (laughter)มันจะเป็นอาวุธอันทรงพลังชิ้นล่าสุด ในสงครามต่อต้านอาชญากรรม (ตบมือ)
Doesn't need an investigator, just needs somebody to look the other way for a while,ไม่ได้ต้องการนักสืบ แค่ต้องการ คนที่มองทางอื่นสักระยะ
The D.A.'s squad loses its lead investigator next month.ตำแหน่งหัวหน้านักสืบขอบแผนกทนายเขต จะว่างเดือนหน้า
Sources say investigators in the security guard incident at Ceymix... have yet to determine the drug used on the victim.แหล่งข่าวบอกว่าผุ้สืบสวนในสถานการณ์นั้น ได้บอกเกี่ยวกับอุบัติเหตุนั่น... มีการตัดสินแล้วว่าเกี่ยวกับยาเสพติ และถูกใช้โดยเหยื่อเอง.
He's a private investigator. Hey, how you doing? How you doing?เขาเป็นนักสืบเอกชน นายสบายดีไหมๆ
From my understanding, investigators are focusing on one of their own, a Seattle police detective.จากความเข้าใจของฉัน การสืบสวนจะถูกเจาะจงไปที่ หนึ่งในผู้ต้องสงสัย เป็นนักสืบของสถานีตำรวจซีแอตเติ้ล
Chicago mob boss John Abruzzi was gunned down outside a Washington D.C. motel last night after investigators received a tip from an informant.หัวหน้าแก๊งมาเฟียชิคาโก จอห์น อบรูซซี่ ถูกยิงตาย นอกโรงแรมที่วอร์ชิงตัน ดี.ซี. เมื่อคืนนี้ หลังจากนักสืบได้รับเบาะแสจากแหล่งข่าว
It was in the official fire investigators' report this morning.มีรายงานจากหน่วยสืบสวนต้นเพลิงมาเมื่อเช้า
Dude,the lead forensics investigator of the joint task force -- that's who.เพื่อน หัวหน้าหน่วยนิติเวช ของทีมสืบสวนเฉพาะต่างหาก ที่เป็นป๋า
Lead forensics investigator -- or at least I used to be.หัวหน้าสืบสวนฝ่ายนิติเวช หรืออย่างน้อยก็เคยเป็น เฮอะ ช่างแม่ม
He was the lead case investigator On four of the butcher victims,เขาเป็นหัวหน้าการสืบสวน คดีเหยื่อจอมสับ 4 คดี

*investigator* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侦察员[zhēn chá yuán, ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, 侦察员 / 偵察員] detective; investigator; scout; spy
法医[fǎ yī, ㄈㄚˇ ㄧ, 法医 / 法醫] forensic investigator; forensic detective
研究者[yán jiū zhě, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄓㄜˇ, 研究者] investigator; researcher
侦察性[zhēn chá xìng, ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄒㄧㄥˋ, 侦察性 / 偵察性] investigatory
调查人员[diào chá rén yuán, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, 调查人员 / 調查人員] investigator
调查员[diào chá yuán, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, 调查员 / 調查員] investigator
调查者[diào chá zhě, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄓㄜˇ, 调查者 / 調查者] investigator
慕道友[mù dào yǒu, ㄇㄨˋ ㄉㄠˋ ㄧㄡˇ, 慕道友] religious investigator

*investigator* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主査[しゅさ, shusa] (n,vs) chief examiner or investigator; (P)
捜査主任[そうさしゅにん, sousashunin] (n) chief investigator; head of the investigation; lead investigator
捜査員[そうさいん, sousain] (n) investigator (usu. of criminal cases)
捜査官[そうさかん, sousakan] (n) police investigator; investigator; (P)
探偵[たんてい, tantei] (n,vs,adj-no) detective; sleuth; investigator; (P)
探究者[たんきゅうしゃ, tankyuusha] (n) investigator; researcher
求道者[きゅうどうしゃ, kyuudousha] (n) investigator; one who seeks the way
研究責任者[けんきゅうせきにんしゃ, kenkyuusekininsha] (n) principal investigator; PI
科捜研[かそうけん, kasouken] (n) (abbr) (See 科学捜査研究) forensic researcher; crime scene investigator
調査員[ちょうさいん, chousain] (n) investigator; examiner
調査官[ちょうさかん, chousakan] (n,adj-no) examiner; investigator; inquisitor; agent

*investigator* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักสืบเอกชน[n. exp.] (nakseūp ēkk) EN: private detective ; private investigator FR: détective privé [m]
นักวิจัย[n. exp.] (nak wijai) EN: researcher ; investigator FR: chercheur [m] ; chercheuse [f]
พนักงานสอบสวน[n.] (phanakngān ) EN: investigator ; interrogator FR: enquêteur [m]
ผู้สำรวจ[n. exp.] (phū samrūat) EN: prospector ; investigator FR: investigateur [m]
ผู้สืบสวน[n.] (phūseūpsūan) EN: investigator FR: enquêteur [m]
ผู้สอบสวน[n. exp.] (phū søpsūan) EN: investigator FR: investigateur [m] ; investigatrice [f]
ผู้ตรวจสอบ[n. exp.] (phū trūatsø) EN: examiner ; auditor ; investigator ; controller FR: examinateur [m] ; contrôleur [m]
ผู้วิจัย[n. exp.] (phū wijai) EN: researcher ; investigator FR: chercheur [m]
ผู้วิจัยหลัก[n. exp.] (phū wijai l) EN: principle investigator FR:
สายตรวจ[n. exp.] (sāi trūat) EN: inspector ; overseer ; investigator ; examiner ; patrol officer ; patroller FR:
สารวัตรสอบสวน[n. exp.] (sārawat søp) EN: police investigator ; inquiry inspector FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *investigator*
Back to top