ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flop*, -flop-

flop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flop (vi.) ล้มตัวลง Syn. collapse, slump Ops. rise
flop (vi.) ตกหรือห้อยลงมาอย่างไม่เป็นระเบียบ See also: สะบัดไปมา, แกว่งไปมา
flop (vi.) ล้มเหลว See also: ไม่สำเร็จ Syn. fail, fall flat Ops. succeed
flop (n.) ความล้มเหลว Syn. failure, debacle, fiasco Ops. success
flop (vt.) ทำของตกหล่นจนกระแทกเสียงดัง Syn. thud
flop (n.) เสียงดังที่เกิดจากสิ่งของตกกระแทกอย่างแรง Syn. thud
flop (sl.) ล้มเหลว
flop (sl.) ความล้มเหลว
flop about (phrv.) เคลื่อนที่ไปพร้อมกับเสียงดัง Syn. flop around
flop around (phrv.) เคลื่อนที่ไปพร้อมกับเสียงดัง Syn. flop about
flop down (phrv.) ล้มลงเสียงดัง (อย่างกะทันหัน)
flop into (phrv.) ล้มตัวลงบน See also: ล้มลงใน, ล้มตัวลงนอน
flopper-stopper (sl.) เสื้อยกทรง See also: บราเซียร์
floppy (adj.) ที่ห้อย See also: หลวม, ที่หย่อน Syn. droopy, loose Ops. tight
English-Thai: HOPE Dictionary
flop(ฟลอพ) {flopped,flopping,flops} v.,n. (การ) ล้มลงอย่างกะทันหัน (โดยเฉพาะที่มีเสียงดัง) ,ล้มเหลว,เปลี่ยนข้างอย่างกะทันหัน,เปลี่ยนอย่างกะทันหัน,ตีปีกดัง,กระโดด,คุกเข่า,เดินลงส้นหนัก,เข้านอน., Syn. thud
floppy diskจานบันทึกอ่อนหมายถึง จานแบน ๆ ที่เคลือบสารแม่เหล็กไว้บนผิวหน้า ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ใน ปัจจุบันนี้ มีอยู่สองขนาด คือขนาด 5.25 นิ้ว ซึ่งจะมีปลอก กระดาษหุ้ม กับขนาด 3.5 นิ้วซึ่งจะอยู่ในปลอกพลาสติก ทำให้แข็งและทนกว่า มีความจุในการบันทึกต่าง ๆ กัน ชนิดที่มีความหนาแน่นสองเท่า (double density) จะจุ 360 - 720 K (ประมาณ 360,000 - 720,000 ตัว อักขระ) ชนิดความหนาแน่นสูง (high density) จะจุ 1.2 - 1.44 เมกะไบต์ (ประมาณ 1.2 ล้าน - 1.4 ล้านตัวอักขระ) บางทีเรียก diskette เพื่อให้แตกต่างกับจานบันทึกที่ใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า disk มีความหมายเหมือน diskette
English-Thai: Nontri Dictionary
flop(vi) กระโดดโลดเต้น,โยน,โงนเงน,ล้มลง,ตีปีก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
floppy disk; disketteแผ่นบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Floppyอาการตัวอ่อน [การแพทย์]
floppy diskแผ่นบันทึก [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เผละ (adv.) flop See also: sound throwing soft substance
hard disk (n.) จานแม่เหล็กเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ มีเนื้อที่มากกว่าแผ่นแม่เหล็กบันทึกข้อมูลแบบบาง (floppy disk) (คอมพิวเตอร์) See also: ฮาร์ดดิสก์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The chance to squint at a sky so blue it hurts your eyes to look at it, to feel the tingle in your arms as you connect with the ball, run bases, stretching a double into a triple and flop face first into third,จนทำให้คุณแสบตาจากการมองมัน เพื่อรู้สึกถึงความเสียวซ่าน ของแขนยามคุณตีถูกลูก เพื่อวิ่งไปที่ฐาน ยืดระยะจากฐาน 2 ให้เป็น 3...
Ken, this was a flop from the start.เคน,นี่มันเละตั้งแต่ต้น
Not just let them flop around.ไม่ได้พวกเขาวิ่งร้องครวญครางไปรอบๆ
Oh, and you're gonna get a really bad headache and flop sweat.แล้วนายจะปวดหัวแทบระเบิด เหงื่อแตกพลั่ก
And I flop playing with the most important person in my life.แล้วเค้าเล่นล่มกับคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตล่ะ
Judging by the level of flop sweat on all of you, yeah.ดูจากระดับเหงื่อที่ตัวเธอ ใช่
Does he drift away like a kite with his strings cut or does he just flop dead to the ground?ลอยเคว้งเหมือนว่าวเชือกขาดหรือ? หรือร่วงดิ่งลงดิน?
When they seized it from this drug lord, he was apparently some hard-core Elvis fan, and when they turned it into a flop house for us, the name just kinda stuck.ตอนที่พวกเขายึดมันมาจากพ่อค้ายา เขาเป็นแฟนพันธุ์แท้เอลวิส แล้วพอพวกนั้นเปลี่ยนให้มันเป็นที่พักของเรา
I certainly wouldn't divulge it to a flop sweat-smelling, fake-teen-teaching, Army-deserting, high school-lurking, sectionals-losing, special needs, baby-hating...ฉันจะไม่มีวันเผยให้นายตัวเหม็นเหงื่อน่าขยะแขยง โกหกตอแหลทำเป็นครู ไอ้กากเดนแห่งกองทัพย์ ไอ้ผีบ้าที่สิงสู่ในโรงเรียนไม่เลิก ไอ้ขี้แพ้ระดับเขต
Not the soggy mess of a woman that stands before me today, going back and forth between your flop high school ex and that terrifying "waiter with a pager."ไม่ใช่ยัยเลอะเทอะที่ยืนอยู่ตรงหน้าฉันวันนี้ กลับไปเป็นคนเดิมและควบสองทั้งแฟนเก่าไฮสคูล และตาบ๋อยสถุลที่มีเพจเจอร์นั่น
Holed up in a flop house north of amsterdam.ซุกตัวอยู่ในบ้านที่โงนเงน ทางเหนือของอัมเตอร์ดัม
Flop house on amsterdam.บ้านเก่าที่ อัมสเตอร์ดัมหรอ

flop ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
触发器[chù fā qì, ㄔㄨˋ ㄈㄚ ㄑㄧˋ, 触发器 / 觸發器] flip-flop (electronics)
软盘[ruǎn pán, ㄖㄨㄢˇ ㄆㄢˊ, 软盘 / 軟盤] floppy disk
软碟[ruǎn dié, ㄖㄨㄢˇ ㄉㄧㄝˊ, 软碟 / 軟碟] floppy disk
软磁盘[ruǎn cí pán, ㄖㄨㄢˇ ㄘˊ ㄆㄢˊ, 软磁盘 / 軟磁盤] floppy disk
软磁碟[ruǎn cí dié, ㄖㄨㄢˇ ㄘˊ ㄉㄧㄝˊ, 软磁碟 / 軟磁碟] floppy disk
光磁碟[guāng cí dié, ㄍㄨㄤ ㄘˊ ㄉㄧㄝˊ, 光磁碟] magneto-optical disk; floptical disk
光磁碟机[guāng cí dié jī, ㄍㄨㄤ ㄘˊ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧ, 光磁碟机 / 光磁碟機] magneto-optical drive; floptical drive

flop ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばたり[, batari] (adv) with a flop
倒れ込む[たおれこむ, taorekomu] (v5m) to collapse into; to flop onto
ゴム草履[ゴムぞうり, gomu zouri] (n) (uk) rubber thongs; rubber flip-flops
ごろっと;ごろりと[, gorotto ; gororito] (adv) (1) (on-mim) slumping; flopping down; (2) heavily rotating
どたりと[, dotarito] (adv) (on-mim) with a flop; flump; plump
どっかと[, dokkato] (adv) (on-mim) with a thump; floppingly
どや[, doya] (n) cheap lodging or flophouse, especially in a skid row area or slum
どや街[どやがい, doyagai] (n) flophouse area; flophouse district; flophouse quarter
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt)
ビーサン[, bi-san] (n) (abbr) (See ビーチサンダル) beach sandals; flip-flops; thongs, pluggers; jandals
ビーチサンダル[, bi-chisandaru] (n) beach sandals; flip-flops; thongs; pluggers; jandals; (P)
フッロピーディスク[, furropi-deisuku] (n) {comp} floppy disk
フリップフロップ[, furippufuroppu] (n) {comp} flip flop; bistable (trigger) circuit; (P)
フレキシブルディスク[, furekishiburudeisuku] (n) {comp} flexible disk; floppy disk
フロッピー(P);フロッピ;フロッピィ[, furoppi-(P); furoppi ; furoppii] (n) (1) (abbr) {comp} floppy (disk); (adj-na) (2) (obsc) floppy; (P)
フロッピーディスク(P);フロッピー・ディスク[, furoppi-deisuku (P); furoppi-. deisuku] (n) {comp} (See フロッピー) floppy disk; flexible disk; (P)
フロッピーディスクコントローラ[, furoppi-deisukukontoro-ra] (n) {comp} floppy disk controller; FDC
フロッピーディスクドライブ[, furoppi-deisukudoraibu] (n) {comp} floppy disk drive; FDD
フロッピードライブ[, furoppi-doraibu] (n) {comp} floppy drive
フロプティカルディスク[, furoputeikarudeisuku] (n) {comp} floptical disk
ぺたり[, petari] (adv-to) slapping on; flopping down
ポシャる[, posha ru] (v5r,vi) to break down; to fail; to fizzle; to flop; to peter out; to fall flat
マイクロフロッピー[, maikurofuroppi-] (n) micro floppy
マイクロフロッピーディスク;マイクロフロッピィディスク[, maikurofuroppi-deisuku ; maikurofuroppiideisuku] (n) {comp} microfloppy disk
ミニフロッピーディスク[, minifuroppi-deisuku] (n) {comp} mini floppy disk
失敗作[しっぱいさく, shippaisaku] (n) failed creative work; flop; dud; bomb
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フッロピーディスク[ふっろぴーでいすく, furropi-deisuku] floppy disk
フリップフロップ[ふりっぷふろっぷ, furippufuroppu] bistable (trigger) circuit, flip-flop
フレキシブルディスク[ふれきしぶるでいすく, furekishiburudeisuku] flexible disk, floppy (disk)
フロッピーディスク[ふろっぴーでいすく, furoppi-deisuku] flexible disk, floppy disk
フロップス[ふろっぷす, furoppusu] FLOPS
フロプティカルディスク[ふろぷていかるでいすく, furoputeikarudeisuku] floptical disk
マイクロフロッピィディスク[まいくろふろっぴいでいすく, maikurofuroppiideisuku] microfloppy (disk)
メガフロップス[めがふろっぷす, megafuroppusu] MFLOPS
双安定トリガ回路[そうあんていトリガかいろ, souantei toriga kairo] bistable trigger circuit, flip-flop
双安定回路[そうあんていかいろ, souanteikairo] bistable (trigger) circuit, flip-flop

flop ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ๊ง[v.] (jeng) EN: fail ; flop ; be finished ; be ruined ; go bust ; go bankrupt ; broke ; go out of business FR:
ล้ม[v.] (lom) EN: fall ; tumble ; drop ; plummet ; stumble ; topple ; flop ; collapse FR: tomber ; chuter ; trébucher ; s'étaler (fam.) ; s'aplatir
เผละ[interj.] (phle) EN: flop FR: flop
ทรุดฮวบ[v. exp.] (sut hūap) EN: flop FR: s'affaler
ตกม้าตาย[v.] (tokmātāi) EN: come a cropper ; flop ; fail before reaching success FR:
ความอ่อนแอ[n.] (khwām øn-aē) EN: weakness ; sluggishness ; flip-flop ; infirmity FR: faiblesse [f] ; fragilité [f]
พลิกลิ้น[v. exp.] (phlik lin) EN: break one' s word ; go back on one's word ; do verbal flip-flops FR:
รองเท้าแตะ[n. exp.] (røngthāo ta) EN: sandals ; slippers ; thongs ; scuffs ; flip-flops FR: chausson [m] ; pantoufle [f] ; sandale [f]

flop ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diskette {f} [comp.] | doppelseitige Diskettefloppy-disk; floppy | double-sided disk
Diskettenlaufwerk {n} [comp.]disk drive; floppy drive
schlappig {adj} | schlappiger | am schlappigstenfloppy | floppier | floppiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flop
Back to top