ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fiasco

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fiasco*, -fiasco-

fiasco ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fiasco (n.) ความล้มเหลวอย่างมาก See also: ความล่มจม, สิ่งที่ทำให้อัปยศ Syn. disaster, misfortune Ops. blessing, benefit
English-Thai: HOPE Dictionary
fiasco(ฟิแอส'โค) n. ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง, Syn. failure
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't you remember the fiasco with that kid?จำไม่ได้รึไง นายล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่ากับเจ้าเด็กนั่น?
Anyway, after I weaseled out of the vodka-Santa Claus Fiasco at Cheltenham I show up at Yale thinking:หลังจากที่ฉันพยายามเลี่่ยง ว็อดก้า งานฉลองซานต้า คลอส ที่ เชลเทนแฮม ฉันก็ไปโผล่ที่ เยล แล้วยืนคิดว่า
You mean that Air Force fiasco in '47.คุณหมายถึง แอร์ฟอร์ซ เฟียสโก ปี 47
Come, fiasco scale 9.9 approaching.ไปเหอะ ไอ้บ้ากามจะมาแล้ว
Well, I suppose I owe you an apology, too, for accusing you of leaking my role in this Bauer fiasco to the press.อืม ผมคิดว่าผมก็ต้องขอโทษคุณเหมือนกัน ที่กล่าวหาคุณ ว่าเปิดเผยเรื่องของผมเกี่ยวกับบาวเออร์
I thought you didn't want a social fiasco where you planned something and people didn't show.เซรีน่า แนไม่ต้องการแบบนี้ นั่นแหล่ะ ฉันคิดว่าคุณไม่ต้องการความล้มเหลวหรอก ที่ไหนหล่ะ คุณวางแผนอะไรบางอย่างไว้
Obviously another carnal fiasco with the shiksi goddess.อีกคืนของกลกามแห่งหายนะ กับนางฟ้าจำอวดสินะ
After all that fiasco last night...หลังจากข้าเห็นความไม่เป็นท่าเมื่อคืนนี้...
And then declaring the party a fiasco and storming out leaving him humiliated in front of his guests.แล้วค่อยประกาศว่า งานเลี้ยงน่ะห่วยแตก แล้วออกมา ปล่อยให้มันขายหน้า ต่อหน้าแขกทั้งงาน
Well, during our brief alienation -- before the whole Keller fiasco I moved your portion of the treasure out of the country, should you ever care to claim it.ก็ ตอนที่เราขัดแย้งกัน ก่อนที่เคลเลอร์จะมาสร้างความวุ่นวาย... .
And speaking of sleep, were you and Conny tossing and turning, knowing your accomplice in that kidnapping fiasco was still out there, or has he been dead this whole time?และเมื่อพูดถีงเรื่องนอนหลับ คุณและคอนราด ได้ปั่นหัวผู้คนเล่นใช่ไหม คุณ สมรู้ร่วมคิด เรื่องการ ลักพาตัว ที่อัปยศ อดสู
Fiasco with your previous attorney.สิ้นคิด... กับทนายคนก่อน

fiasco ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
わや[, waya] (exp) (See わやく) fiasco; debacle; disaster; train wreck
わやく[, wayaku] (n) (1) (arch) (See 枉惑) trickery; (2) fiasco; (3) disobedience
画餅[がべい;がへい, gabei ; gahei] (n) failure; fiasco; rice-cake painting; collapse; something of little value

fiasco ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความล้มเหลว[n.] (khwām lomlē) EN: failure ; miscarriage FR: échec [m] ; fiasco [m] ; faillite [f]
เหลวแหลก[v.] (lēolaēk) EN: end in a fiasco FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fiasco
Back to top