ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

convivial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *convivial*, -convivial-

convivial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
convivial (adj.) ที่ชอบสังสรรค์ See also: ที่ชอบออกสังคม Syn. jovial, sociable
convivial (adj.) ที่สนุกสนานรื่นรมย์ See also: บันเทิง, สนุกสนาน
conviviality (n.) ความสนุกสนาน See also: ความรื่นเริง Syn. gaiety, festivity, jollity
English-Thai: HOPE Dictionary
convivial(คันวิฟ'เวิล) adj. เจ้าสำราญ,ชอบกินเลี้ยง,ชอบดื่มหาสำราญ,เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง, See also: convivialist n. ดูconvivial conviviality n. ดูconvivial
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And a convivial Tuesday in April to you too, Pool!สุขสันต์วันอังคารเดือนเมษาต่างหากล่ะ พูล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า convivial
Back to top