ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

duel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *duel*, -duel-

duel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
duel (n.) การแข่งขันระหว่าง 2 คน See also: การต่อสู้ระหว่าง 2 คน
duel (vt.) แข่งขันระหว่าง 2 คน See also: ต่อสู้ระหว่าง 2 คน Syn. struggle, battle, collide, compete Ops. surrender, yield
dueler (n.) นักสู้ที่ใช้ดาบ See also: นักรบที่ใช้ดาบ Syn. gladiator, fencer
English-Thai: HOPE Dictionary
duel(ดู'เอิล) n. การดวลกัน,การต่อสู้กัน,การต่อสู้กันตัวต่อตัว., See also: duelistic adj. ดูduel duellistic adj. ดู duel, Syn. contest,contend
duelist(ดู'อะลิสทฺ) n. ผู้ดวลกัน,ผู้ต่อสู้กันตัวต่อตัว., See also: duellist n. ดูduelist dueler n. ดูduelist dueller n. ดูduelist
English-Thai: Nontri Dictionary
duel(n) การประลองฝีมือ,การดวลกัน,การต่อสู้กัน,การประมือกัน
duelist(n) ผู้ประลองฝีมือ,ผู้ดวลกัน,คู่ต่อสู้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
goldfinch (n.) นกตระกูล Carduelis See also: นกโกลด์ฟินช์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I heard that Miss Long announced to the world that you will be having a duel today to find a husband.ข้าได้ยินมาว่าแม่นางเล้งประกาศออกไปว่าจะหาคู่ในวันนี้.
I'm going to duel him left-handed.ข้าจะดวลกับเขาด้วยมือซ้าย
I've never been challenged to a duel before.ผมไม่เคยถูกท้าทาย ให้แข่งขันกับคนอื่นมาก่อนเลย
The Commander of Cao's Kingdom requests a duel with General Zilong of Liu's Kingdomท่านผู้บัญชาการของวุยก๊ก ขอพบท่านขุนพล จูล่งของจ๊กก๊ก
After a desperate chase and duel with the villain,หลังจากไล่ล่าอย่างบ้าระห่ำ และได้ประมือกับจอมวายร้าย
Poor old Fermat, got killed in a duel before he could write it down.เน‚เธญเน‰ เนเธฅเธฐเธ™เธตเนˆเธเน‡เน€เธ›เน‡เธ™เธ‚เธญเธ‡เธ—เธตเนˆเน€เธเนˆเธฒ เนเธ•เนˆเธกเธตเธ›เธฃเธฐเธชเธดเธ—เธ˜เธบเธ เธฒเธž - เธ—เธณเน„เธกเธญเธดเน€เ
Perhaps you chose the wrong man to duel with.บางที ท่านเลือกคนผิด ในการดวลด้วย
I left my camera with Chuck, thinking he'd show the prince, and they'd have a duel at dawn for what's left of Blair's virtue, or maybe it's royal fisticuffs, whatever those are.ฉันให้กล้องแก่ชัค ฉันคิดว่าเขาคงจะเปิดให้เจ้าชายดู และพวกเขาจะสู้กันตอนเช้า สำหรับคุณธรรมที่เหลืออยู่ของแบลร์ หรืออาจจะเป็นการต่อสู้ของราชวงศ์
Never been in a duel before, I take it?เน€เธˆเน‰เธฒเน„เธกเนˆเน€เธ„เธขเธ”เธงเธฅเธ”เธฒเธšเธกเธฒเธเนˆเธญเธ™เนƒเธŠเนˆเน„เธซเธก
Repairmen would duel each other inside, losers succumbing to heat exhaustion, or worse.ช่างซ่อมจะเข้าไปดวลกันข้างใน ผู้แพ้จะสิ้นลมจากความร้อน ที่ทำให้อ่อนเพลียหรือแย่กว่านั้น
"The duel guy," brilliant.คู่แข่งเหรอ เยี่ยมมาก
Because what I really want in a duel is an un-magic wand.เพราะที่ผมใช้ในการดวลคือ ไม้กายสิทธิ์ธรรมดา

duel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舌战[shé zhàn, ㄕㄜˊ ㄓㄢˋ, 舌战 / 舌戰] verbal sparring; duel of words
对抗赛[duì kàng sài, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄙㄞˋ, 对抗赛 / 對抗賽] duel; match; competition between paired opponents (e.g. sporting)
决斗[jué dòu, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄡˋ, 决斗 / 決鬥] duel
绿雀[lǜ què, ㄌㄩˋ ㄑㄩㄝˋ, 绿雀 / 綠雀] oriental greenfinch (Carduelis sinica)
芦花黄雀[lú huā huáng què, ㄌㄨˊ ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄤˊ ㄑㄩㄝˋ, 芦花黄雀 / 蘆花黃雀] oriental greenfinch (Carduelis sinica)
金翅[jīn chì, ㄐㄧㄣ ㄔˋ, 金翅] oriental greenfinch (Carduelis sinica)
金翅雀[jīn chì què, ㄐㄧㄣ ㄔˋ ㄑㄩㄝˋ, 金翅雀] oriental greenfinch (Carduelis sinica)
伽罗华[Jiā luó huà, ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, 伽罗华 / 伽羅華] Évariste Galois (1811-1832), famous French mathematical prodigy and unsuccessful duellist; also written 伽羅瓦|伽罗瓦

duel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デュエル[, deyueru] (n) duel
念人[ねんにん;ねんじん, nennin ; nenjin] (n) (1) assistant in a duel (e.g. a cockfight, poetry contest, etc.) (Heian period); (2) (See 念者・2) older male in an homosexual relationship
果たし合い[はたしあい, hatashiai] (n) duel
五色鶸[ごしきひわ;ゴシキヒワ, goshikihiwa ; goshikihiwa] (n) (uk) European goldfinch (Carduelis carduelis)
決闘[けっとう, kettou] (n,vs) duel; shoot-out
決闘状[けっとうじょう, kettoujou] (n) dueling challenge
決闘者[けっとうしゃ, kettousha] (n) duellist; duelist; dueller; dueler
河原鶸;川原鶸[かわらひわ;カワラヒワ, kawarahiwa ; kawarahiwa] (n) (uk) Oriental greenfinch (Carduelis sinica)
真鶸[まひわ;マヒワ, mahiwa ; mahiwa] (n) (uk) Eurasian siskin (species of songbird, Carduelis spinus)
紅鶸[べにひわ;ベニヒワ, benihiwa ; benihiwa] (n) (uk) common redpoll (Carduelis flammea)
胸赤鶸[むねあかひわ;ムネアカヒワ, muneakahiwa ; muneakahiwa] (n) (uk) Eurasian linnet (Carduelis cannabina)
鍔迫り合い[つばぜりあい, tsubazeriai] (n) (1) locking sword to sword (in a duel) and pushing; (2) group of close competitors; fierce competition
青河原鶸[あおかわらひわ;アオカワラヒワ, aokawarahiwa ; aokawarahiwa] (n) (uk) European greenfinch (Carduelis chloris)
黄嘴鶸[きばしひわ;キバシヒワ, kibashihiwa ; kibashihiwa] (n) (uk) twite (species of finch, Carduelis flavirostris)
黄金鶸[おうごんひわ;オウゴンヒワ, ougonhiwa ; ougonhiwa] (n) (uk) American goldfinch (Carduelis tristis)

duel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บิ๊กแมตช์[n. exp.] (bik maēt) EN: big match FR: duel au sommet [f]
ดวล[v.] (dūan) EN: duel ; contest ; fight FR:
ดวลฝีปาก[X] (dūan fīpāk) EN: have a war of words ; have a verbal duel FR:
คู่[n.] (khū) EN: match FR: match [m] ; partie [f] ; rencontre sportive [f] ; rencontre [f] ; duel [m]
วันยุทธหัตถี[n. prop.] (Wan Yutthah) EN: Elephant Duel Day FR:
บุคคล[adj.] (bukkhon) EN: individual ; private FR: individuel ; privé
เฉพาะบุคคล[adj.] (chaphǿ bukk) EN: individual FR: individuel
เอกชน[adj.] (ēkkachon) EN: individual ; private FR: individuel ; privé
ห้องเดี่ยว[n. exp.] (hǿng dīo) EN: single room FR: chambre simple [f] ; chambre individuelle [m]
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: FR: violation des droits individuels [f]
ค่อย ; ค่อย ๆ = ค่อยๆ[adv.] (khǿi ; khǿi) EN: little by little ; softly ; gently ; slowly ; quietly ; gradually ; cautiously ; carefully FR: petit à petit ; graduellement ; doucement ; précautionneusement ; pas à pas
ค่อยเป็นค่อยไป[v.] (khǿipenkhǿi) EN: proceed gradually ; learn little by little ; get better gradually FR: procéder graduellement
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[n. exp.] (khǿmphiutoē) EN: personal computer FR: ordinateur individuel [m] ; ordinateur personnel [m]
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[n. exp.] (khreūang kh) EN: personal computer ; PC FR: ordinateur individuel [m] ; PC [m]
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล[v. exp.] (lamoēt sitt) EN: FR: violer les droits individuels
ลำพัง[adv.] (lamphang) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément
ปัจเจก[adj.] (patjēk) EN: individual ; personal FR: individuel ; personnel
เป็นลำดับ[adv.] (pen lamdap) EN: successively ; in succession ; one after the other ; in order ; respectively ; progressively ; gradually FR: progressivement ; graduellement
พีซี[n.] (phīsī) EN: PC ; personal computer FR: PC [m] ; ordinateur individuel [m]
ประจำตัว[adj.] (prajam tūa) EN: personal FR: personnel ; individuel
ประเจก[adj.] (prajēk) EN: personal ; individual FR: personnel ; individuel
รายได้ส่วนบุคคล[n. exp.] (rāidāi suan) EN: personal income FR: revenu individuel [m]
เสรีภาพส่วนบุคคล[n. exp.] (sērīphāp su) EN: individual liberty FR: liberté individuelle [f]
สิทธิส่วนบุคคล[n. exp.] (sitthi suan) EN: private right ; individual right FR: droit privé [m] ; droits individuels [mpl]
สิทธิส่วนตัว[n. exp.] (sitthisuant) EN: individual right FR: droit individuel [m]
ส่วนบุคคล[adj.] (suan bukkho) EN: private ; personal ; individual ; peculiar FR: privé ; particulier ; personnel ; individuel
ส่วนตัว[adj.] (suantūa = s) EN: private ; personal ; individual FR: privé ; personnel ; individuel ; particulier
แต่ละบุคคล[adj.] (tāela bukkh) EN: individual FR: individuel
ตามลำพัง[adv.] (tām lamphan) EN: alone ; on one's own ; by oneself ; singly FR: seul ; individuellement
ทยอย[adv.] (thayøi) EN: one by one ; gradually ; a little at a time FR: graduellement ; un peu à la fois ; petit à petit
ทีละน้อย[adv.] (thīla nøi) EN: gradually ; a little at a time ; little by little FR: peu à peu ; graduellement ; progressivement
อุปสงค์ส่วนบุคคล[n. exp.] (uppasong su) EN: individual demand FR: demande individuelle [f]
อย่างทีละน้อย[adv.] (yāng thīla ) EN: gradually FR: graduellement

duel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Polarbirkenzeisig {m} [ornith.]Arctic Redpoll (Carduelis hornemanni)
Duell {n}duel
Duellant {m} | Duellanten
Grünfink {m} [ornith.]European Greenfinch (Carduelis chloris)
Alpenbirkenzeisig {m} [ornith.]Lesser Redpoll (Carduelis cabaret)
Problemlösung {f} | individuelle Problemlösung | schnelle, temporäre Problemlösungproblem solution; solution | individual solution | kludge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า duel
Back to top