ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dismay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dismay*, -dismay-

dismay ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dismay (n.) ความท้อใจ See also: ความผิดหวัง
dismay (vt.) ทำให้ตกใจ See also: ทำให้กลัว Syn. alarm, menace Ops. calm, soothe
dismay (vt.) ทำให้ท้อแท้ See also: ทำให้ท้อใจ, ทำให้ผิดหวัง Syn. discompose, distress Ops. comfort, console
English-Thai: HOPE Dictionary
dismay(ดิสเม') vt. ทำให้ตกใจ,ทำให้สะดุ้งกลัว,ทำให้หมดความกล้าโดยสิ้นเชิง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ท้อใจ. n. ความสะดุ้งกลัว,ความท้อใจ,ความท้อแท้, Syn. dread,terror,fright,fear
English-Thai: Nontri Dictionary
dismay(n) ความตกใจ,ความสะดุ้งกลัว,ความกลัว,ความท้อใจ,ความตกตะลึง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมดหวัง (v.) be dismayed See also: be disheartened, be dejected, be dispirited, feel discouraged Syn. ท้อแท้, ท้อใจ
ใจเหี่ยวแห้ง (v.) be dismayed See also: be disheartened, be dejected, be dispirited, feel discouraged Syn. หมดหวัง, ท้อแท้, ท้อใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In my opinion, his dismay was genuine.ในความเห็นของผม การตกตะึึลึงของเขา เป็นความจริงใจ
For general Hardy and his team dismay a soviet era submarine, was actually something much more exotic.สิ่งที่นายพลฮาร์ดี้และลูกทีม สันนิษฐานเป็นเรือดำน้ำยุคโซเวียต จริงๆแล้วเป็นบางอย่าง ที่เหนือความคาดหมายมาก
# Let nothing you dismay # Remember Christ the Saviourพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับทุกท่าน
My goals didn't change a lot in the intervening years. -Vincent. -Much to my parents' dismay.เป้าหมายของผมไม่เปลี่ยนมากนัก จนเมื่อพ่อแม่ผมชักท้อใจและเริ่มเข้ามาแทรกแซง
Imagine my shock and dismay.Imagine my shock and dismay.
The house, the diner, and to her dismay, me.ทั้งบ้าน ร้านอาหาร และ สิ่งที่ทำให้เธอต้องสะดุ้งเฮือกคือ เธอได้ตัวฉันไปด้วย
Vengeance against the killer, who to your surprise and dismay, was set free after a hasty trial.ความแค้น ต่อคนที่พรากลูกคุณไปไม่ทันตั้งตัว ถูกปล่อยตัวหลังจากทนทุกข์ได้ไม่นาน
For all the ways I have dismayed, aggrieved, or failed you,ตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันอาจจะ ทำให้เธอเสียใจ หรื่อทำให้เธอผิดหวัง
Was there a man dismay'd?มีผู้ใดหวาดหวั่นรึไม่?
Do not dismay, Barnabas.เราจะต้องหนีฝันร้ายนี่ได้อีกครั้ง
No, honestly, I, uh... was a little bit dismayed by the quality of men holding Dixie cups down at the sperm bank this morning.ไม่หรอก เอาตามตรงนะ ฉัน อืม... ค่อนข้างรู้สึกอนาถใจกับคุณภาพของผู้ชาย ถือถ้วยกระดาษเข้าธนาคารอสุจิเสียจริง
# God rest ye merry gentlemen let nothing you dismayสุภาพบุรุษทั้งหลายส่วนที่เหลือพระเจ้าเมอร์ร ให้อะไรที่คุณกลัว.

dismay ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沮丧[jǔ sàng, ㄐㄩˇ ㄙㄤˋ, 沮丧 / 沮喪] dispirited; dejected; be dismayed
倒抽一口气[dào chōu yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, 倒抽一口气 / 倒抽一口氣] to gasp (in surprise, dismay, fright etc)
倒抽了一口气[dào chōu le yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄌㄜ˙ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, 倒抽了一口气 / 倒抽了一口氣] to gasp (in surprise, dismay, fright etc)

dismay ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
失望感[しつぼうかん, shitsuboukan] (n) feeling of disappointment; sense of dismay
周章狼狽[しゅうしょうろうばい, shuushouroubai] (n,vs) consternation; fall into a panic; fluster oneself; dismay; discomfiture
恐怖[きょうふ(P);くふ(ok), kyoufu (P); kufu (ok)] (n,vs) fear; dread; dismay; terror; horror; scare; panic; (P)
狼狽[ろうばい, roubai] (n,vs) confusion; dismay; consternation; panic
狼狽気味[ろうばいぎみ, roubaigimi] (n,adj-na) being rather confused; looking somewhat dismayed (perturbed)

dismay ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทำให้ตะลึง[v. exp.] (thamhai tal) EN: dismay ; appal ; appall (Am.) FR: consterner ; choquer
ทำให้ตกใจ[v. exp.] (thamhai tok) EN: frighten ; dismay ; appal ; appall (Am.) ; alarm FR: effrayer ; faire peur ; alarmer ; consterner ; choquer
อักอ่วน[adj.] (āk-ūan) EN: agitated ; dismayed FR:
หดหู่[adj.] (hothū) EN: shrunken in spirit ; downhearted ; depressed ; dismayed ; despondent ; depressing FR: déprimé
ใจเหี่ยวแห้ง[adj.] (jaihīohaēng) EN: dismayed FR:
น่าใจหาย[adj.] (nā jaihāi) EN: dismaying ; terrifying ; breathtaking FR: alarmant
หน้าเสีย[adj.] (nāsīa) EN: looking dismayed ; discomposed ; disconcerted FR:
น่าตกใจ[adj.] (nā tokjai) EN: scary ; dismaying ; appalling ; alarming FR:
ปลงสังเวช[adj.] (plongsangwē) EN: dismayed (by ) ; put off (by) FR:
รันทด[adj.] (ranthot) EN: sad ; depressed ; dismayed ; saddened ; sorrow FR:
ระทด[v.] (rathot) EN: be sad ; be dismayed FR:
สลดใจ[adj.] (salotjai) EN: sad ; dismayed ; heartbreaking FR: attristé ; affligé
สะท้อนใจ[v.] (sathønjai) EN: be saddened ; be dismayed (by) FR:
ท้อแท้[v.] (thøthaē) EN: be in low spirit ; be downhearted ; be dejected ; be discouraged ; be dismayed FR: avoir le moral dans les chaussettes ; être découragé
อย่างน่าใจหาย[adv.] (yāng nā jai) EN: alarmingly ; frighteningly ; dismayingly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dismay
Back to top