ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

buck

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *buck*, -buck-

buck ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
buck (n.) สัตว์ตัวผู้ See also: (ใช้กับสัตว์บางชนิด เช่น กวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ เป็นต้น)
buck (n.) สิ่งที่ทำจากหนังสัตว์ See also: จำพวกกวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ
buck (n.) หนังสัตว์ See also: (ของสัตว์จำพวก กวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ )
buck (n.) ผู้ชายรุ่นหนุ่ม Syn. fop
buck (adj.) ของระดับชั้นที่ต่ำที่สุด (ทางทหาร)
buck (vi.) กระโดดขึ้นไปในอากาศทั้งสี่ขาและมีลักษณะหลังโค้งงอ (ใช้กับม้า) Syn. leap
buck (vt.) เหวี่ยงผู้ขี่ให้ตกโดยการกระโดดขึ้นสี่ขาและโก่งหลังจนโค้ง (ใช้กับม้า)
buck (vt.) พนัน Syn. gamble
buck (vt.) สู้โดยใช้หัวชน
buck (vi.) ต่อต้าน (คำไม่เป็นทางการ) Syn. oppose Ops. support
buck (vt.) ต่อต้าน
buck (vt.) ฝ่าเข้าไป
buck (vt.) เลื่อย
buck (n.) โครงที่ใช้สำหรับยึดไม้ที่เลื่อย
buck (vt.) ส่งต่อไปยัง (เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ)
buck (n.) ผ้าที่ซักในน้ำยาเคมี
buck (vt.) ซักในน้ำยาเคมี
buck (n.) น้ำยาเคมีที่ใช้ในการซักผ้า
buck (vt.) พูดเรื่อยเปื่อย (Anglo-Indian)
buck (n.) การพูดเรื่อยเปื่อย (Anglo-Indian)
buck (n.) อย่างที่สุด (คำไม่เป็นทางการ) See also: อย่างสมบูรณ์
buck (n.) หนึ่งดอลล่าร์ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. dollar, smacker
buck off (phrv.) (ม้า) กระโดดรุนแรงจนทำให้ผู้ขี่ตกลงมา
buck up (phrv.) รีบ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เร็วๆหน่อย, เร็วๆเข้า, รีบเข้า Syn. bustle up, hurry up
buck up (phrv.) สนใจปรับปรุง (คำไม่เป็นทางการ)
buck up (phrv.) ทำให้ร่าเริงขึ้น See also: ทำให้สดชื่นขึ้น
buck-teeth (n.) ฟันบนยื่นออกมาข้างหน้า
bucket (n.) ถัง See also: ปี๊บ, ถังน้ำ Syn. pail
bucket (vt.) ใส่ถัง
bucket (n.) ใบเครื่องจักร See also: ในกังหัน
bucket down (vi.) ตกลงมาเหมือนฝนเท See also: ไหลหลั่งราวกับฝน, ตกลงมาราวกับห่าฝน
buckle (n.) หัวเข็มขัด
buckle (vt.) ทำให้แน่นด้วยวัสดุคล้ายหัวเข็มขัด Syn. fasten
buckle (vi.) ทำให้โค้งงอ Syn. bend
buckle (vt.) ทำให้โค้งหรืองอ
buckle (vi.) รัดเข็มขัด
buckle (vi.) ยอม
buckle (vi.) พังทลาย
buckle down (phrv.) ร่วมกันทำงาน See also: พยายามร่วมกัน Syn. knuckle down
buckle down (phrv.) เริ่มทำงานหนัก Syn. buckle to
English-Thai: HOPE Dictionary
buck(บัค) n. กวางตัวผู้,มั่งตัวผู้,กระต่ายตัวผู้,ม้าตัวผู้,แกะตัวผู้,แพะตัวผู้,สัตว์ตัวผู้,ชาย,ชายหนุ่ม,นิโกรชาย,อินเดียแดงชาย,กรอบ,โครง,เหรียญ,เจ้าชู้,เพื่อนยาก
buck fevern. อาการตื่นเต้นมากของนายพรานหน้าใหม่ที่เจอสัตว์
buckaroon. โคบาล,ลูกวัว,คนฝึกม้าให้เชื่อง
buckbrigaden. แถวคนส่งถังน้ำดับไฟ
bucked(บัคท) adj. เหนื่อย,อ่อนเพลีย,มีความสุข
buckeenn. หนุ่มคนจนที่พยายามแต่งตัว และทำท่าเหมือนคนรวย
buckern. ม้าที่กระโดดหลังโก่ง,คนงานยุ้งฉาง,คนงานตักถ่านหินหรือยกของ
buckeroon. โคบาล,ลูกวัว,คนฝึกม้าให้เชื่อง
bucket(บัค'คิท) {bucketed,bucketing,buckets} n. ถังน้ำ,ถัง,ถังหิ้ว,ถังขุดดิน,ใบกังหัน,ใบเครื่องจักร,พลั่วขุดดิน,เรือหรือรถใหญ่ที่เก่า,ตะโพก. -Id. (kick thebucket ตาย) vt. เอาถังใส่,เอาถังตัก,ขี่ม้าเร็วและหักโหม
buckingham palacen. พระราชวังบัคกิงแฮมของอังกฤษ
buckishadj. ชอบแต่งตัว,หุนหันพลันแล่น,เหมือนหนุ่มเจ้าสำราญ
buckle(บัค'เคิล) n. หัวเข็มขัด,กระดุม vt. กลัดแน่น,รัดแน่น,ติดแน่น vt. รัดเข็มขัด,ติดกระดุม,งอ,โค้ง,ยอม,ยอมจำนน, Syn. clip
buckon. อ้ายหนุ่ม,อ้ายน้องชาย,อันธพาล.adj. ทารุณ,โหดเหี้ยม vt. ใช้ผ้าแข็งเสริมหรือหนุน -S.bully
buckra(บัค'รา) n. คนขาว
buckram(บัค'เริม) n. ผ้าแข็งสำหรับเสริมหรือหนุน. vt. ใช้ผ้าแข็งเสริมหรือหนุน,หลอก
bucksaw(บัค'ซอ) n. เลื่อยสองมือสำหรับตัดไม้
buckshee(บัค'ชี) n. ของฟรี. adj. ฟรี
buckshotn. กระสุนหัวตะกั่วขนาดใหญ่สำหรับล่าสัตว์
buckskinn. หนังกวาง adj. สีเหลืองหรือสีเทาสีหนังสัตว์,ทำด้วยหนังสัตว์
bucktoothn. ฟันยื่น,ฟันเป็ด -pl.buckteeth
buckwheatn. พืชจำพวกหนึ่ง ให้เมล็ดรูป 3 เหลี่ยม
English-Thai: Nontri Dictionary
buck(n) กวาง,แพะ(ตัวผู้),กระต่าย,สัตว์ตัวผู้,เงินเหรียญอเมริกัน
bucket(n) ถังหิ้วน้ำ
buckle(n) ขอ,หัวเข็มขัด,ห่วง,กระดุม
buckram(n) ผ้าเคมีใช้ทำปก
buckshee(n) ของฟรี
buckskin(n) หนังกวาง,หนังแกะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
buck quartz; bastard quartz; bull quartzควอตซ์ขุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bucketที่ฝากข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bucket Elevator สายยกปุ้งกี๋ สายยก (อาจเป็นโซ่หรือสายพาน) ที่ติดภาชนะบรรทุกวัสดุ เช่น ถ่านหินหรือเถ้าเตาขึ้นในแนวชันหรือดิ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถัง (n.) bucket See also: tank, barrel, tub, keg, cask, drum, pail
ถังน้ำ (n.) bucket See also: pail, tank, tub, cistern
ปี๊บ (n.) bucket See also: pail Syn. ปีบ
หัวเข็มขัด (n.) buckle
การคาด (n.) buckling
ครุ (n.) bamboo bucket See also: bamboo pail
ถังน้ำแข็ง (n.) ice bucket
ปัดสวะ (v.) pass the buck See also: gloss over
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, buck up, son.โอ้เจ้าชู้ขึ้นลูกชาย
So why try and buck the system?ทำไมจะต้องไปฝืนมันด้วยล่ะ
...when you can't borrow another buck or buy another case of booze... you bust the joint out.เมื่อคุณไม่สามารถยืมเงินใครได้ หรือซื้อเหล้าได้อีกต่อไป คุณก็ต้องขายร้าน คุณหมดตัวแล้ว
And he gives the stable buck hell too. You see, the stable buck's a nigger.แล้วเขาก็พาลใส่คนเลี้ยงม้า คนเลี้ยงม้าเป็นนิโกร
The stable buck don't give a damn about that.ไม่เคยถือสาเรื่องนั้นเลย
A fellow can't lay his body down nowheres without you stripping buck naked and hunching' at him!พระเจ้า! ลูกผู้ชาย ไม่ใช่ว่าจะ นอนที่ไหนก็ได้ โดยไม่มีพวกเธอมานอนเกยใช่รึเปล่า!
You can see right off they're mating'. The buck deer is jumpin' the does.เห็นชัดๆ ว่ามันกำลังผสมพันธุ์กัน กวางตัวผู้กำลังกระโดดขึ้นหลังกวางตัวเมีย
The thing that says the rich man will sell you the rope to hand himself with if he think she can make a buck off it well I'm the rope.เหมือนคำพังเพยที่บอกว่า คนรวยจะขายแม้แต่เชือก ที่คุณเอาไปแขวนคอเขา ขอแค่ให้เขาคิดว่ายังหาเงินได้ก็พอ
You're trying to pass the buck onto somebody else to tell you your friend died!น้ำเสียงที่ คุณกำลังจะโยนให้คนอื่น บอกว่า เพื่อนของคุณตายน่ะ
I'll give a buck to the first who catches a chicken.ใครจับไก่ได้คนแรก ให้เหรียญนึง
My ex is here, and I wanna piss him off, so just act like you're all hot for me, and there's a 100 buck tip in it for you.สามีเก่าฉันอยู่นั่น ฉันอยากยั่วโมโหเขา เธอช่วยแกล้งจีบฉันหน่อยได้ไหม แล้วฉันจะให้ทิปร้อยนึง
You know, my old man said that for a buck she'd rub her tits on his face.แกรู้มั้ย ตาแก่คนนึงบอกฉันว่า มันจ่ายแค่ เหรียญเดียว แม่แกก็เอานมมานวดหน้ามันแล้ว

buck ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好汉做事,好汉当[hǎo hàn zuò shì, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, hao3 han4 dang1, 好汉做事,好汉当 / 好漢做事,好漢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
敢做敢当[gǎn zuò gǎn dāng, ㄍㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, 敢做敢当 / 敢做敢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
互相推诿[hù xiāng tuī wěi, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄟ ㄨㄟˇ, 互相推诿 / 互相推諉] mutually shirking responsibilities (成语 saw); each blaming the other; passing the buck to and fro; each trying to unload responsibilities onto the other
背斜[bèi xié, ㄅㄟˋ ㄒㄧㄝˊ, 背斜] anticline (geol., convex fold buckling upwards)
[shāo, ㄕㄠ, 筲] basket; bucket
带扣[dài kòu, ㄉㄞˋ ㄎㄡˋ, 带扣 / 帶釦] buckle
搭接片[dā jiē piàn, ㄉㄚ ㄐㄧㄝ ㄆㄧㄢˋ, 搭接片] buckle; connector; overlapping joint
[tǒng, ㄊㄨㄥˇ, 桶] bucket; (trash) can; barrel (of oil etc)
水桶[shuǐ tǒng, ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨㄥˇ, 水桶] bucket
白金汉宫[Bái jīn hàn gōng, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄣ ㄏㄢˋ ㄍㄨㄥ, 白金汉宫 / 白金漢宮] Buckingham Palace
[shōu, ㄕㄡ, 荍] buckwheat; herbal medicine
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, 荞 / 蕎] buckwheat
荞麦[qiáo mài, ㄑㄧㄠˊ ㄇㄞˋ, 荞麦 / 蕎麥] buckwheat
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 觼] buckle; clasp; ring
雄鹿[xióng lù, ㄒㄩㄥˊ ㄌㄨˋ, 雄鹿] buck; stag
[cōng, ㄘㄨㄥ, 骢 / 驄] buckskin horse
凸起[tū qǐ, ㄊㄨ ㄑㄧˇ, 凸起] convex; protruding; to protrude; to bulge; to buckle upwards
[yǔ, ㄩˇ, 噳] herd; stag; buck
尼龙搭扣[ní lóng dā kòu, ㄋㄧˊ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄚ ㄎㄡˋ, 尼龙搭扣 / 尼龍搭釦] nylon buckle; velcro
大雨如注[dà yǔ rú zhù, ㄉㄚˋ ㄩˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨˋ, 大雨如注] pouring with rain; rain bucketing down
推委[tuī wěi, ㄊㄨㄟ ㄨㄟˇ, 推委] shirking responsibilities; to blame others; to pass the buck; to unload one's responsibilities
向斜[xiàng xié, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄝˊ, 向斜] syncline (geol., concave fold buckling downwards)
转嫁[zhuǎn jià, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄚˋ, 转嫁 / 轉嫁] to remarry (of widow); to pass on (blame, cost, obligation, unpleasant consequence etc); to transfer (blame, guilt); to pass the buck
[hù, ㄏㄨˋ, 戽] water bucket for irrigation

buck ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
儲け口;儲口[もうけぐち, moukeguchi] (n) profitable job; way to make a fast buck
牡鹿;雄鹿[おじか;おしか;おか(ok), ojika ; oshika ; oka (ok)] (n) (See 牝鹿) buck (male deer)
責任転嫁[せきにんてんか, sekinintenka] (n) shift the responsibility (for something) on to (someone); pass the buck
アイスバケット[, aisubaketto] (n) ice bucket
くたばる[, kutabaru] (v5r,vi) (1) (col) to kick the bucket; to drop dead; to die; (2) to be pooped; to be exhausted; (P)
グラブバケット[, gurabubaketto] (n) grab bucket
クロウメモドキ科[クロウメモドキか, kuroumemodoki ka] (n) Rhamnaceae (buckthorn family of plants)
シーバックソーン;サジー[, shi-bakkuso-n ; saji-] (n) sea buckthorn (Hippophae rhamnoides)
スターバックス[, suta-bakkusu] (n) Starbucks
スタバ[, sutaba] (n) (abbr) (See スターバックス) Starbucks
スタバる[, sutaba ru] (v5r) (obsc) (sl) to go to Starbucks
そば切り;蕎麦切り;蕎麦切;そば切[そばきり, sobakiri] (n) (See 蕎麦・2) soba; Japanese buckwheat noodles
そば粉;蕎麦粉[そばこ, sobako] (n) buckwheat flour
ターンバックル[, ta-nbakkuru] (n) turnbuckle
ため桶;溜め桶;溜桶[ためおけ, tameoke] (n) (1) bucket (for carrying sake, soy sauce, etc.); (2) manure bucket; (3) rainwater bucket (for dousing fires)
ツインリーキーバケット[, tsuinri-ki-baketto] (n) {comp} twin leaky bucket
ヌバック[, nubakku] (n) nubuck (type of leather)
ノミ行為;呑み行為[ノミこうい(ノミ行為);のみこうい(呑み行為), nomi koui ( nomi koui ); nomikoui ( nomi koui )] (n) bookmaking; (stock market) bucketing
バクラム[, bakuramu] (n) buckram
バケット[, baketto] (n) bucket; pail; skip
バケットコンベヤー[, bakettokonbeya-] (n) bucket conveyor; bucket conveyer
バケットシート[, bakettoshi-to] (n) bucket seat
バケツリレー素子[バケツリレーそし, baketsurire-soshi] (n) {comp} BBD; Bucket Bridge Device
バックス[, bakkusu] (n) (1) backs; (2) VAX; (3) dollars (from bucks); (P)
バックミンスターフラーレン[, bakkuminsuta-fura-ren] (n) buckminsterfullerene
バックラム[, bakkuramu] (n) buckram
バックル[, bakkuru] (n) buckle
ポリバケツ[, poribaketsu] (n) (abbr) polyethylene bucket
リーキーバケット[, ri-ki-baketto] (n) {comp} leaky bucket
リーキバケット[, ri-kibaketto] (n) {comp} leaky bucket
九牛の一毛[きゅうぎゅうのいちもう, kyuugyuunoichimou] (n) mere fraction; drop in the bucket
九牛一毛[きゅうぎゅういちもう;きゅうぎゅうのいちもう, kyuugyuuichimou ; kyuugyuunoichimou] (n) a drop in the bucket (ocean); a small fraction (of); trifle
反っ歯[そっぱ, soppa] (n) prominent front tooth; bucktooth
呑み屋[のみや, nomiya] (n) (1) bookmaker; bookie; (2) trader performing (stock market) bucketing
大海一滴[たいかいいってき, taikaiitteki] (n) a drop in the ocean (bucket)
小桶[こおけ, kooke] (n) small bucket
尾錠[びじょう, bijou] (n) buckle
川原毛;瓦毛[かわらげ, kawarage] (n) buckskin (horse color)
手桶[ておけ, teoke] (n) pail; bucket
括り枕;括枕(io)[くくりまくら, kukurimakura] (n) pillow stuffed with buckwheat chaff, rice husks or similar material
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ツインリーキーバケット[ついんりーきーばけっと, tsuinri-ki-baketto] twin leaky bucket
バケツリレー素子[バケツリレーそし, baketsurire-soshi] BBD, Bucket Bridge Device
リーキーバケット[りーきーばけっと, ri-ki-baketto] leaky bucket
リーキバケット[りーきばけっと, ri-kibaketto] leaky bucket

buck ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอลลาร์ = ดอลล่าร์[n.] (dønlā = døl) EN: dollar ; American dollar ; buck (Am. - inf.) FR: dollar [m] ; dollar américain [m] ; billet vert [m]
ฟันเขยิน[n. exp.] (fan khayoēn) EN: buck teeth FR:
เงินดอลลาร์[n. exp.] (ngoen dønlā) EN: dollar ; American dollar ; buck (Am. - inf.) FR: dollar [m] ; dollar américain [m]
ประหม่า[v.] (pramā) EN: feel bashful ; be nervous ; have stage fright ; have buck fever FR:
สวนกระแส[v. exp.] (sūan krasaē) EN: go against ; reverse trend ; buck the trend ; be unorthodox FR: aller à contre-courant
โยนกลอง[v.] (yōnkløng) EN: pass the buck ; refuse responsibility ; evade responsibility FR: fuir ses responsabilités
ดั้ง[n.] (dang) EN: shield ; buckler FR: bouclier [m] ; pavois [m]
หัวเข็มขัด[n. exp.] (hūa khemkha) EN: buckle FR: boucle de ceinture [f] ; boucle de ceinturon [f]
การคาด[n.] (kān khāt) EN: buckling FR:
เข้าโลง[v.] (khaolōng) EN: die ; kick the bucket (inf.) FR: mourir
เขน[n.] (khēn) EN: shield attached to the forearm ; buckler FR:
ครุ[n.] (khru) EN: bamboo bucket FR:
ครุ[n.] (khru) EN: bamboo bucket ; bamboo pail FR: seau de bois [m]
กระเชอ[n.] (krachoē) EN: bamboo basket ; bucket-like bamboo basket FR:
กระสุนปราย[n.] (krasunprāi) EN: buckshot FR:
กระติกน้ำแข็ง[n. exp.] (kratik nāmk) EN: ice bucket FR: seau à glace [m]
โล่[v.] (lō) EN: shield ; buckler FR: bouclier [m] ; pavois [m] ; écu [m] ; targe [f] ; pelta [f] ; pelte [f]
ล่วงลับ[v.] (lūanglap) EN: die ; perish ; be dead ; kick the bucket ; pass away ; snuff it FR: mourir ; décéder
ลูกปราย[n.] (lūkprāi) EN: buckshot FR:
โพสามหาง[n. exp.] (phō sām hān) EN: Exbucklandia populnea FR: Exbucklandia populnea
พระราชวังบักกิงแฮ้ม[n. prop.] (Phrarātchaw) EN: Buckingham Palace FR: palais de Buckingham [m]
ปีบ ; ปี๊บ[n.] (pīp) EN: can ; tin ; bucket ; kerosene can FR: bôite en fer blanc [f]
สตาร์บัคส์[TM] (Satābak ) EN: Starbucks FR: Starbucks
โซบะ[n.] (sōba) EN: soba ; noodles made of buckwheat flour FR:
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last ; meet one's end ; bit the dust ; give up the ghost FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever (fam.) . passer l'arme à gauche
ถัง[n.] (thang) EN: bucket ; tank ; water tank ; tub ; pail ; barrel ; cylinder FR: seau [m] ; cuve [f] ; baril [m] ; bonbonne [f] ; bombonne [f] ; bouteille [f]
ถังเมล์[n. exp.] (thang mē) EN: nightsoil bucket FR:
ถังน้ำ[n. exp.] (thang nām) EN: water bucket ; bucket ; pail FR: seau d'eau [m] ; seau [m]
ถังน้ำพร้อมฝา[n. exp.] (thang nām p) EN: water bucket FR:
ถังปั่น[n. exp.] (thang pan) EN: floor bucket FR:
ย่น[v.] (yon) EN: crumple ; wrinkle ; pucker ; buckle FR: rider ; froisser
หย่อนถังน้ำลง[v. exp.] (yǿn thang n) EN: lower a bucket FR:

buck ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Waren {pl} | sofort lieferbare Waren | Waren mit Verlust verkaufen | Waren transportieren | gute Ware fürs Geldgoods | spot goods | to sell goods at a sacrifice | to transport goods | a bang for the buck
Abwärtswandler {m}Buck converter
Buckel {m} | Buckel
Buckelige {m,f}; Buckeliger | Buckeligen
Bucklige {m,f}; Buckligerhunchback
Dollar {m}buck [slang]
Becherleiter {f}bucket ladder
Schaufelradbagger {m}bucket excavator
Cowboy {m}cowboy; buckaroo; vaquero
Delle {f}buckle
Indopazifischer Buckeldelfin {m}; Chinesischer Buckeldelfin
Bückling {m} | Bücklinge
Ruckeln {n}bucking
Lötkelch {m}solder bucket
Spanner {m} (für Kette oder Seil) [techn.]turnbuckle
Spannschlossmutter {f}turnbuckle sleeve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า buck
Back to top